Seredské novinky RSS http://www.novinky.sered.sk/rss Seredské novinky - aktuálne správy sk Odpady 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-21-odpady-2018 Zber uskutočňovaný v utorok : ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Povážsky breh, Severná, SNP, Starý most, Strednočepenská, Svätoplukova, Š. Moyzesa , Šintavská , Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná. Životné prostredie a príroda Fri, 21 Sep 2018 01:01:01 +0200 Výzva - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-21-vyzva---regionalny-urad-verejneho-zdravotnictva--so-sidlom-v--galante Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. v y z ý v a n a r e a l i z á c i u t o h t o o p a t r e n i a : vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 01.10.2018 do 15.11.2018 Za účelom realizácie tohto opatrenia RÚVZ so sídlom v Galante vyzýva : Legislatíva Fri, 21 Sep 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 21. septembra – 23. septembra 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-21-kultura---21--septembra---23--septembra-2018 Kultúra na septembrový víkend v Seredi Kultúra a tradície Fri, 21 Sep 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na priateľský futbalový zápas starostov a primátorov miest pri príležitosti 100.rokov vzniku Československa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-21-pozvanka-na-priatelsky-futbalovy-zapas-starostov-a-primatorov-miest-pri-prilezitosti-100-rokov-vzniku-ceskoslovenska Pozvánka na priateľský futbalový zápas starostov a primátorov miest pri príležitosti 100.rokov vzniku Československa Šport Fri, 21 Sep 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 21. septembra – 23. septembra 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-21-sportove-podujatia--21--septembra---23--septembra-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 21 Sep 2018 01:01:01 +0200 Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi a Občianske združenie Koménium Vás srdečne pozývajú na kultúrne podujatie - 2. ročník Literárneho salónu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-21-mestske-muzeum----fandlyho-fara-v-seredi-a-obcianske-zdruzenie-komenium-vas-srdecne-pozyvaju-na-kulturne-podujatie---2--rocnik--literarneho-salonu Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi a Občianske združenie Koménium Vás srdečne pozývajú na kultúrne podujatie - 2. ročník Literárneho salónu 2018 dňa 26. septembra 2018 o 17.00 hod.. Podujatie sa uskutoční v priestoroch múzea. Pozvaní hostia vystúpia v programe s prednesom umeleckej poézie a prózy, hudobnými hosťami budú žiaci ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa. Kultúra a tradície Fri, 21 Sep 2018 01:01:01 +0200 Relácia CYKLOPOTULKY od SEREDE po KASKÁDY na RTVS už zajtra http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-21-relacia-cyklopotulky-od-serede-po-kaskady-na-rtvs-uz-zajtra Pred prázdninami štáb relácie CYKLOPOTULKY, ktorú vysiela RTVS a Česká televízia navštívil mesto Sereď a jej okolie. Výsledkom je dokument o najkrajších miestach, ktoré vidno zo sedla bicykla od Serede po Kaskády. Erika Rusnáková, hovorkyňa RTVS zo sekcie generálneho riaditeľa nám potvrdila vysielacie časy relácie. Premiéra sa bude vysielať už zajtra na RTVS 2. Sledujte reláciu, bude to zaujímavé. V dokumente uvidíte aj našu cyklistickú "hviezdičku", s ktorou sme prednedávnom uverejnili rozhovor. Udalosti a ľudia Fri, 21 Sep 2018 01:01:01 +0200 Seredčan spoluautorom publikácie SLOVENGBAT http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-21-seredcan-spoluautorom-publikacie-slovengbat Dňa 15. septembra sa v Palárikove konal krst knihy s názvom SLOVENGBAT – Slovenský ženijný prápor mierových síl OSN v misii UNPROFOR a UNTAES 1993 – 1998, Spomienky a fakty. Autormi historickej publikácie je Seredčan Štefan Jangl, Bernard Roštecký a Imrich Szabó. Publikácia bola vydaná pri príležitosti 25. výročia odchodu ženijného práporu mierových síl OSN (SLOVENGBAT) do misie UNPROFOR v bývalej Juhoslávii. Vydavateľmi je Magnet Press Slovakia v spolupráci s občianskym združením UN – VETERAN SLOVAKIA a s Vojenským historickým ústavom Bratislava. Publikácia je obohatená o spomienky priamych účastníkov misie v bývalej Juhoslávii ako sú bývalý minister obrany SR Dr. Pavol Kanis, profesor Matúš Kučera, vtedajší veľvyslanec SR v Chorvátsku, generálmajor Ing. Ondřej Novosad a iní. Udalosti a ľudia Fri, 21 Sep 2018 01:01:01 +0200 Pozývame Vás – nielen členov ZMO, región JE Jaslovské Bohunice na športové podujatie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-20-pozyvame-vas---nielen-clenov-zmo--region-je-jaslovske-bohunice-na-sportove-podujatie Pozývame Vás – nielen členov ZMO, región JE Jaslovské Bohunice na športové podujatie a poprosíme o propagáciu aj na web stránkach obcí resp. inak vo vašom okolí. Šport Thu, 20 Sep 2018 01:01:01 +0200 Seredský spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho oslávil 100 rokov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-20-seredsky-spolok-vcelarov-slovenska-j--fandlyho-oslavil-100-rokov Regionálny spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho Sereď oslávil tento rok svoje 100 - výročie. Toto vzácne jubileum sme v kruhu našich členov a prizvaných hostí oslávili v posledný deň konania Regionálneho medového festivalu dňa 15.9.2018 v DK v Seredi. Veľkým povzbudením a zadosťučinením bola pre nás účasť primátora Mesta Sereď Ing. Martina Tomčányiho a viceprimátora Bc. Ľubomíra Veselického, ktorí prispeli k slávnostnej atmosfére osláv našej storočnice. Udalosti a ľudia Thu, 20 Sep 2018 01:01:01 +0200 Obnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-20-obnova-historickych-parkov-a-zahrad--a-hudobne-dedicstvo Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím, ktorého základným cieľom je zvýšiť povedomie obyvateľov o kultúrnom dedičstve, prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ale aj rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom. Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významné dni aj pre mesto Sereď a priľahlý región. Mimoriadne hodnoty, ktoré máme v kultúrnom dedičstve v regióne a v Seredi si však málo chránime a prezentujeme. Často sú to hodnoty celoeurópskeho významu. Kultúra a tradície Thu, 20 Sep 2018 01:01:01 +0200 Ocenenie víťazov výtvarnej súťaže Seredský kaštieľ očami detí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-20-ocenenie-vitazov-vytvarnej-sutaze-seredsky-kastiel-ocami-deti V mesiacoch apríl až jún 2018 prebehla výtvarná súťaž „Seredský kaštieľ očami detí“ vyhlásená občianskym združením Vodný Hrad v spolupráci so základnými školami v Seredi a Šintave. Deti súťažili v kreatívnom zobrazení národnej kultúrnej pamiatky – seredského kaštieľa. Do súťaže sa zapojilo 105 detí. Udalosti a ľudia Thu, 20 Sep 2018 01:01:01 +0200 Sereďský desaťboj v DD a DSS v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-21-seredsky-desatboj-v-dd-a-dss-v-seredi V Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb v Seredi sa dňa 20. septembra konal 12. ročník športového podujatia s názvom Seredský desaťboj. Podujatie má v tomto zariadení vybudovanú už pevnú tradíciu. Každoročne sa tohto priateľského zápolenia zúčastňujú nielen klienti z DD a DSS v Seredi ale aj okolitých obcí. Tento rok si okrem domáceho družstva prišli zasúťažiť aj klienti zo Štrkovca, Senice, Košút, Dolných Salíb a Šintavy. Zmerať sily si prišli aj členovia z Denného centra pre seniorov v Seredi. Keďže to bol desaťboj, tak každé družstvo muselo absolvovať desať disciplín. Organizátori každý rok pripravia pre športovcov súťažné hry prispôsobené psychickým a fyzickým zdatnostiam klientov. V hre bolo zhadzovanie kolíkov, hod na cieľ, papierový slalom, stavanie pyramídy z kotúčov toaletného papiera a mnohé ďalšie. Udalosti a ľudia Thu, 20 Sep 2018 01:01:01 +0200 Trnavská charita prizýva ľudí, aby jej pomohli pri dôležitých projektoch http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-20-trnavska-charita-prizyva-ludi--aby-jej-pomohli-pri-dolezitych-projektoch Venovať sa seniorom, vyrábať platidlo Hlinený dukát, vyskúšať si prácu s klientmi charity alebo rozvážať potraviny, nábytok a spotrebiče ľuďom v núdzi. To sú len niektoré aktivity, ktoré pripravila pre záujemcov o dobrovoľníctvo Trnavská arcidiecézna charita (TTACH). Udalosti a ľudia Thu, 20 Sep 2018 01:01:01 +0200 Opäť jedno skvelé podujatie vážnej hudby http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-20--opat-jedno-skvele-podujatie-vaznej-hudby 16. septembra 2018 rozozvučali bastión Seredského kaštieľa nádherné tóny hudby z tvorby vynikajúcich hudobných skladateľov – Gustáva Holsta, Leoša Janáčka a Antonína Dvořaka. OZ KRÁSNA HUDBA v spolupráci s MsÚ a Pizzeriou AB pripravili koncert pre svojich členov i nečlenov s výnimočným hudobným telesom, ktoré prijalo pozvanie do Serede. Milovníkom hudby sa v nedeľu podvečer predstavil Trnavský komorný orchester pod vedením umeleckej vedúcej a zároveň dirigentky tohto umeleckého zoskupenia Alžbety Ševečkovej. Udalosti a ľudia Thu, 20 Sep 2018 01:01:01 +0200 Pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-19-pripomienkovanie-komunitneho-planu-socialnych-sluzieb Pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb Mestský úrad Wed, 19 Sep 2018 01:01:01 +0200 Jesenná preventívna deratizácia od 25.9.2018 do 1.10.2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-19-jesenna--preventivna-deratizacia-od-25-9-2018-do-1-10-2018 Jesenná preventívna deratizácia Mestský úrad Wed, 19 Sep 2018 01:01:01 +0200 Oznam Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-19-oznam-mestskeho-muzea---fandlyho-fary-v-seredi Výstava diel výtvarných umelcov BLUDNÉ PRÚDY 3 plánovaná v priestore bastióna kaštieľa v Seredi od 22. septembra 2018 je zrušená z technických dôvodov. Ďakujeme Vám za porozumenie! Kultúra a tradície Wed, 19 Sep 2018 01:01:01 +0200 Úmrtie muža vo vozidle vyšetrujú policajti ako usmrtenie – tlačová správa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-19-umrtie-muza-vo-vozidle-vysetruju-policajti-ako-usmrtenie---tlacova-sprava Polícia bola včera, 18. 9. privolaná po 20.00 h k úmrtiu 53 ročného muža zo Serede, ktorého telo bolo nájdené v zhorenom vraku auta Škoda Fábia. Podľa informácií, ktoré má polícia doposiaľ k informácií, vodič mal tesne pred nárazom od betónového stĺpu vysadiť kamaráta a vzápätí došlo k požiaru auta. Bezpečnosť Wed, 19 Sep 2018 01:01:01 +0200 NOVOU RIADITEĽKOU OPÄŤ ŽENA http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-19-novou-riaditelkou-opat-zena Žiaci Základnej školy Jána Amosa Komenského v Seredi už čoskoro privítajú novú riaditeľku. Tá by do funkcie mala nastúpiť od 1. októbra. Školstvo pre ňu nie je ničím novým, keďže v pedagogických inštitúciách pôsobí už 17 rokov. V článku video. Školstvo a vzdelávanie Wed, 19 Sep 2018 01:01:01 +0200 Obyvatelia Trnavského kraja môžu prispieť k rozvoju cyklodopravy. Svoj názor môžu vyjadriť aj Seredčania http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-19-obyvatelia-trnavskeho-kraja-mozu-prispiet-k-rozvoju-cyklodopravy--svoj-nazor-mozu-vyjadrit-aj-seredcania Obyvatelie Serede boli už prostredníctvom nášho portálu informovaní, že cyklotrasa, ktorá vedie po korune hrádze popri rieke Váh bude mať pokračovanie smerom Horný Čepeň - Šulekovo. Výstavba je už podľa našich informácií takmer istá. Práce začnú na budúci rok a cyklotrasa by mala verejností slúžiť pravdepodobne od roku 2020. Trnavský samosprávny kraj ale plánuje cyklodopravu ešte viac rozšíriť a zdokonaliť. Preto dáva možnosť vyjadriť svoj názor verejnosti, ako ďalej rozvíjať cyklodopravu v kraji. Aj obyvatelia Serede maj túto možnosť. A to nielen v okolí nášho mesta. Ak jazdíte na bicykli do práce, na výlety alebo máte zmapované rôzne miesta a máte poznatky, kde by sa nová cyklotrasa zišla vybudovať alebo niečim vylepšiť stačí vyplniť nižšie priložený formulár. Udalosti a ľudia Wed, 19 Sep 2018 01:01:01 +0200 Ako sa vyvíjal záujem o komunálnu politiku v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-19-ako-sa-vyvijal-zaujem-o-komunalnu-politiku-v-seredi S blížiacimi komunálnymi voľbami sa v médiách zvýši aj frekvencia článkov týkajúcich sa volieb. Články so všeobecnými informáciami, predstavovanie jednotlivých kandidátov ale aj ako sa hovorí vyťahovanie rôznych káuz či kritiky. Čitatelia, ktorí sa o politiku nezaujímajú, budú musieť toto dvojmesačné obdobie strpieť a volebné články jednoducho prehliadať. Na stránke www.novinky.sered.sk aj naďalej budeme uverejňovať množstvo iných zaujímavých reportáži. O nič ukrátení nebudete. Vráťme sa ale naspäť k tohtoročným voľbám. Pripravili sme pre Vás malú štatistiku. Začnime kandidátmi na primátora mesta. Mestský úrad Wed, 19 Sep 2018 01:01:01 +0200 Oznam o odstávke vody na ul. D.Štúra a Vonkajší rad http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-19-oznam-o-odstavke-vody-na-ul--d-stura-a-vonkajsi-rad ZsVS, a.s. OZ Galanta oznamujeme obyvateľom mesta Sereď, že dňa 19.9.2018 od 09:00 – 14:00 bude odstávka pitnej vody v Seredi na ul. Dionýza Štúra a Vonkajší rad z dôvodu poruchy a následnej opravy na verejnom vodovode. Termín ukončenia opravy a odstávky pitnej vody sa môže zmeniť. Náhradné zásobovanie pitnej vody je zabezpečené cisternou pri Materskej škôlke na ul. Dionýza štúra. Po ukončení prác bude vykonaný preplach dotknutej siete. Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. Udalosti a ľudia Wed, 19 Sep 2018 01:01:01 +0200 Polícia vyšetruje usmrtenie muža v Seredi ako zločin vraždy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-18-policia-vysetruje-usmrtenie-muza-v-seredi-ako-zlocin-vrazdy Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Trnave začal v sobotu, 15. 9. trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy. Na pozemku v Seredi došlo v poobedných hodinách k usmrteniu 57 ročného muža zo Serede. Podľa vykonanej súdnej pitvy muž zomrel na následky strelného poranenia. Ihneď po skutku polícia zadržala dvoch mužov vo veku 77 a 52 rokov. Bezpečnosť Tue, 18 Sep 2018 01:01:01 +0200 V SEREDI PODPÁLILI AUTO http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-18-v-seredi-podpalili-auto V pondelok krátko po polnoci zasahovali hasiči v Seredi na Dolnočepenskej ulici pri požiari osobného vozidla. V článku video. Bezpečnosť Tue, 18 Sep 2018 01:01:01 +0200 SEREĎ SA VRÁTILA V ČASE http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-18-sered-sa-vratila-v-case Výstrely z kanónov a uniformovaní jazdci na koňoch. Podaktorí by si mysleli, že sa nejakým spôsobom vrátili v čase. Zámocký park pri Seredskom kaštieli sa stal na jeden deň centrom ukážok historických bojov.V článku video. Kultúra a tradície Tue, 18 Sep 2018 01:01:01 +0200 Slávistky na víťaznej vlne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-18--slavistky-na-vitaznej-vlne Nováčik zo Serede nastúpil na premiérový zápas proti ambicióznemu družstvu zo Zlatnej na Ostrove. Zaplnená telocvičňa OA videla zaujímavý zápas, v ktorom obe družstvá predviedli oku lahodiacu hádzanú. Súperi si nič nedarovali a ťahali sa o každý gól. Do šatne odchádzali domáce hráčky s dvojgólovým vedením. Hostky v rozpätí 45 – 47 min. tromi gólmi otočili priebeh zápasu a ujali sa vedenia 27:25. Domáce však nezložili zbrane, ale naopak zabojovali a vyrovnali na 28:28. O Šport Tue, 18 Sep 2018 01:01:01 +0200 Pripomienkovanie - KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLSTVA V MESTE SEREĎ DO ROKU 2023 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-18-pripomienkovanie---koncepcia-rozvoja-skolstva-v-meste-sered-do-roku-2023 Pripomienkovanie - KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLSTVA V MESTE SEREĎ DO ROKU 2023 Mestský úrad Tue, 18 Sep 2018 01:01:01 +0200 Pripomienkovanie - PROGRAMU ROZVOJA BÝVANIA V MESTE SEREĎ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-18-pripomienkovanie---programu-rozvoja-byvania-v-meste-sered Pripomienkovanie - PROGRAMU ROZVOJA BÝVANIA V MESTE SEREĎ Mestský úrad Tue, 18 Sep 2018 01:01:01 +0200 Pripomienkovanie - KONCEPCIA ROZVOJA KULTÚRY V MESTE SEREĎ NA ROKY 2019 – 2023 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-18-pripomienkovanie---koncepcia-rozvoja-kultury-v-meste-sered-na-roky-2019---2023 Pripomienkovanie - KONCEPCIA ROZVOJA KULTÚRY V MESTE SEREĎ NA ROKY 2019 – 2023 Mestský úrad Tue, 18 Sep 2018 01:01:01 +0200 Pripomienkovanie - KONCEPCIA ROZVOJA ŠPORTU A TELESNEJ KULTÚRY V MESTE SEREĎ NA ROKY 2019 – 2023 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-18-pripomienkovanie---koncepcia-rozvoja-sportu-a-telesnej-kultury-v-meste-sered-na-roky-2019---2023 Pripomienkovanie - KONCEPCIA ROZVOJA ŠPORTU A TELESNEJ KULTÚRY V MESTE SEREĎ NA ROKY 2019 – 2023 Mestský úrad Tue, 18 Sep 2018 01:01:01 +0200 Zamestnávatelia pozor: zvýšila sa pokuta za neprihlásenie zamestnanca http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-18-zamestnavatelia-pozor--zvysila-sa-pokuta-za-neprihlasenie-zamestnanca Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na zmeny v Sadzobníku pokút, na základe ktorého zvýšila od 1. 8. 2018 pokutu za oneskorené prihlásenie zamestnanca, a to do výšky 16,60 eur za každý deň omeškania. Do konca júla 2018 mohla byť pokuta maximálne vo výške 3,32 eur za každý deň omeškania. Najnižšia sadza ostáva nezmenená, a to vo výške 0,30 eura. Dane a odvody Tue, 18 Sep 2018 01:01:01 +0200 Olympionik Matej Tóth navštívil Sereď. Dôvodom jeho návštevy bola výhra v súťaži O2 Dobrá vec http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-18-olympionik-matej-toth-navstivil-sered--dovodom-jeho-navstevy-bola-vyhra-v-sutazi-o2-dobra-vec Olympijský víťaz Matej Tóth dňa 18. septembra navštívil ZŠ Juraja Fándylho v Seredi. Dôvodom jeho návštevy bola výhra v súťaži O2 Dobrá vec. Do súťaže sa zapojilo 300 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Medzi výhercami bola aj ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi s 3357 hlasmi. Vďaka hlasovaniu budú môcť žiaci trénovať v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha zadarmo celý školský rok. Mateja Tótha na pôde školy privítal riaditeľ školy Jaroslav Čomaj, primátor mesta Martin Tomčányi, predstavitelia mesta, učiteľský zbor a plná telocvičňa žiakov. Základom ŠPORTOVEJ AKADÉMIE MATEJA TÓTHA je kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu Udalosti a ľudia Tue, 18 Sep 2018 01:01:01 +0200 Turnaj starších žiakov U15 v Trnave, 16.september 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-17-turnaj-starsich-ziakov-u15-v-trnave--16-september-2018 1. Zápas ŠKP BBC Banská Bystrica U16 – BK Lokomotíva Sereď U15 26:68 (6:13,8:37,15:60) Kapustík 19 (TH1/1), Kiss 15 (2/2, 1 trojka), Bundzel 10, Zlocha 10 (2/1, 1 trojka), Ištok 8, Mesároš 3 (1 trojka), Malý 2, Pavlech 1 (2/1). Trestné hody družstvo 7/5, 3 trojky. Šport Mon, 17 Sep 2018 01:01:01 +0200 Saršie minižiačky BK Lokomotíva Sereď tretie na turnaji v Kyjove http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-17-sarsie-miniziacky-bk-lokomotiva-sered-tretie-na-turnaji-v-kyjove Družstvo starších minižiačok sa v dňoch 14.-16.9. 2018 zúčastnilo turnaja Tubanak III v českom Kyjove za účasti družstiev: BK Lokomotíva Sereď, Jiskra Kyjov dievčatá, KP Brno, Jiskra Kyjov chlapci, BK Frýdek – Místek. Šport Mon, 17 Sep 2018 01:01:01 +0200 Vec Motoristická jeseň http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-17-vec-motoristicka-jesen O tom, že jeseň je v prírode pomerne obľúbenou časťou roka a že sme do nej už zdá sa „prehupli“, asi nikoho netreba presviedčať. Iný je ale pohľad motoristov, pre ktorých je jeseň už akousi predzvesťou blížiacej sa zimy a tým aj sťažených podmienok na našich cestách. Svoje o tom vedia aj dopravní policajti, ktorí v tejto časti roka zvyčajne riešia aj viac dopravných nehôd spôsobených vodičmi, ktorí pozabudnú na jeseňou zmenené podmienky na cestách. Bezpečnosť Mon, 17 Sep 2018 01:01:01 +0200 MLADŠÍ ŽIACI ŠBK SEREĎ VÍŤAZMI MEDZINÁRODNÉHO TURNAJA V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-17-mladsi-ziaci-sbk-sered-vitazmi-medzinarodneho-turnaja-v-banovciach-nad-bebravou V sobotu 15.9. sa mladší žiaci ŠBK Sereď zúčastnili medzinárodného turnaja v Bánovciach nad Bebravou za účasti 4 družstiev: BBK Bánovce nad Bebravou, SKB Zlín, ŠBK Handlová a ŠBK Fándly Sereď. Bola to prvá previerka našich chlapcov v novej sezóne a zvládli ju výborne. Šport Mon, 17 Sep 2018 01:01:01 +0200 Prvé zápasy starších minibasketbalistov ŠBK Sereď v novej sezóne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-17-prve-zapasy-starsich-minibasketbalistov-sbk-sered-v-novej-sezone V sobotu 15.9. sa starší minibasketbalisti zúčastnili miniturnaja v Nitre. Na turnaj sme necestovali v kompletnom zložení, keďže niektorí hráči išli pendlovať za mladších žiakov na turnaj do Bánoviec. Oba zápasy nám ukázali na čom ešte musíme popracovať do začiatku sezóny. Šport Mon, 17 Sep 2018 01:01:01 +0200 Mladší žiaci Lokomotívy Sereď organizovali 1-dňový turnaj v Sokolovni http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-17-mladsi-ziaci-lokomotivy-sered-organizovali-1-dnovy-turnaj-v-sokolovni V sobotu 15.9. bola naša ŠH Sokolovňa dejiskom turnaja pre kategóriu Mladší žiaci. Turnaja sa zúčastnilo naše domáce družstvo, družstvo z Trnavy a tak isto aj rovesníci z Nitry. Každé z týchto družstiev čakali 2 zápasy formou každý s každým. Šport Mon, 17 Sep 2018 01:01:01 +0200 Po reprezentačnej prestávke Fortuna liga pokračovala svojim 8. kolom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-17-po-reprezentacnej-prestavke-fortuna-liga-pokracovala-svojim-8--kolom Po reprezentačnej prestávke Fortuna liga pokračovala svojim 8. kolom a v sobotu sa odohralo jej kompletné kolo na ktoré si sereďania odskočili do svojho „domáceho“ prostredia na štadióne FC Nitra, kde od 19.00 hod. privítali hostí z Michaloviec. MFK Zemplín Michalovce sa na všetkých svojich súperov zatiaľ pozerá zo spodku priebežnej tabuľky, lebo v predchádzajúcich 7.kolách hráči zo Zemplína iba jeden krát remizovali, 3.body za víťazstvo získali iba v súboji s Podbrezovou a všetky ostatné zápasy prehrali. Šport Mon, 17 Sep 2018 01:01:01 +0200 Trnavská župa počas Európskeho týždňa mobility zaplatí obyvateľom kraja polovicu sumy z ceny lístka v prímestských autobusoch http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-17-trnavska-zupa-pocas-europskeho-tyzdna-mobility-zaplati-obyvatelom-kraja-polovicu--sumy-z-ceny-listka-v-primestskych-autobusoch Obyvatelia Trnavskej župy budú môcť počas Európskeho týždňa mobility (16.-22. september 2018) cestovať v prímestských autobusoch so zľavou až 50% z ceny cestovného lístka. Udalosti a ľudia Mon, 17 Sep 2018 01:01:01 +0200 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva a voľby primátora mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-17-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-mestskeho-zastupitelstva-a-volby-primatora-mesta-sered Dňa 17. septembra 2018 zasadala mestská volebná komisia, ktorá zaregistrovala kandidátov na primátora a poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi. Na post primátora mesta kandidujú 3 kandidáti. Počet kandidátov na poslancov MsZ je 37. Mestský úrad Mon, 17 Sep 2018 01:01:01 +0200 Cigánski diabli so svojim muzikálom vystúpili v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-16-ciganski-diabli-so-svojim-muzikalom-vystupili-v-seredi Dom kultúry v Seredi ponúkol v nedeľu 16. septembra milovníkom hudby, tanca a spevu moderné hudobno-tanečné predstavenie s prvkami muzikálu CIGÁNKA v podaní orchestra cigánskych diablov. Predstavenie Cigánka v réžii Jaroslava Moravčíka, je moderná hudobno-tanečná feéria s prvkami muzikálu, ktorej nosnými piliermi sú spev, tanec, ale hlavne emóciami a virtuozitou nabitá hudba v bravúrnej interpretácii Cigánskych Diablov. Predstavenie chce originálnym umeleckým pohľadom poukázať na silu lásky, ale i nepriazne osudu. A taktiež na nezmyselné spoločenské predsudky, ktoré často láske bránia. Originalita projektu spočíva v tom, že je koncipovaný tak, aby svojou skladbu oslovil takmer všetky vekové kategórie a to doma i v zahraničí. Nosná myšlienka príbehu spočíva v nekonečnom súboji dobra a zla, čierneho a bieleho, lásky a nenávisti, života a smrti. Udalosti a ľudia Sun, 16 Sep 2018 01:01:01 +0200 Medzinárodné cyklistické preteky OKOLO SLOVENSKA 2018 vyvrcholili v Galante http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-16-medzinarodne-cyklisticke-preteky-okolo-slovenska-2018-vyvrcholili-v-galante Najvýznamnejšie cyklistické preteky Okolo Slovenska odštartovali úvodným ceremoniálom 12. septembra 2018 v Poprade. Hneď na druhý deň začala prvá etapa, ktorá viedla z Popradu na Štrské Pleso a merala celkom 164,4 km. Druhá etapa prebehla dňa 14.9., mala dĺžku 192 km a trasa viedla z Ružomberka do Dubnice nad Váhom. Tretia etapa o dĺžke 180 km viedla z Dubnice nad Váhom do Nitry. Posledná štvrtá etapa pretekov smerovala z Nitry do Galanty a merala 157,2 km. Posledné kilometre si s cyklistami odkrútili aj cyklisti z AB Sereď. Mierové námestie v Galante sa po ukončení záverečnej etapy 16. septembra zaplnilo nielen účastníkmi pretekov ale aj fanúšikmi. Šport Sun, 16 Sep 2018 01:01:01 +0200 S prázdnou taškou sa do školy nechodí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-15-s-prazdnou-taskou-sa-do-skoly-nechodi Pod týmto mottom organizovaná zbierka Slovenskou katolíckou charitou, do ktorej sa zapojila aj naša Seredská farská charita, sa 31. augusta ukončila. Množstvo prinesených tašiek a školských pomôcok do nášho zberného miesta na Novomestskej ulici, vysoko prevýšili aj všetky naše najtrúfalejšie priania. Udalosti a ľudia Sat, 15 Sep 2018 01:01:01 +0200 Na CalistheniX Workout 2018 v Seredi súťažiaci predviedli akrobatické kúsky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-15-na-calisthenix-workout-2018-v-seredi-sutaziaci-predviedli-akrobaticke-kusky CalistheniX Sereď je skupina mladých ľudí, ktorá sa zaoberá cvičením váhou vlastného tela. V roku 2015 bolo v Seredi pre nadšencov tohto športu vybudované workoutové ihrisko. Počas troch rokov existencie je naplno využívané a dokonca sa tu už konalo aj niekoľko podujatí. Jedinečné akrobatické kúsky na ihrisku predviedli zanietení športovci aj v sobotu 15. septembra na medzinárodnej súťaži s názvom CalistheniX Workout 2018. Súťaž úvodným slovom odštartoval primátor mesta Martin Tomčányi a zástupce primátora Ľubomír Veselický. Po príhovoroch už nasledovalo zápolenie o toho naj športovca a športovkyňu. Každý sa zo seba snažil vydať maximum a dokázať sebe aj porote, že celoročná drina a pot priniesli svoje ovocie. Jedným z porotcov na podujatí bol tréner Andrej Katrenčík . Šport Sat, 15 Sep 2018 01:01:01 +0200 Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 7.ročník http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-14-celoslovenska-vytvarna-sutaz--rodina-bez-cigariet-7-rocnik Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2018/2019 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 7. ročník. Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy: - zdravý životný štýl - ako chcem tráviť voľný čas - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam Školstvo a vzdelávanie Fri, 14 Sep 2018 01:01:01 +0200 vysielacie časy Cyklopotulek Sereď - Kaskády a okolia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-14-vysielacie-casy-cyklopotulek-sered---kaskady-a-okolia Vysielacie časy Cyklotoulek Sereď - Kaskády a okolia, ktoré sa budú vyšilovat na ČT SPORT. Len upozorňujem, že mimoriadne môže prísť ešte k zmene vysielacích časov, z dôvodu predĺženia niektorých z LIVE športových prenosov. Šport Fri, 14 Sep 2018 01:01:01 +0200 dnes začína 62. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-14-dnes-zacina-62--rocnik-medzinarodnych-cyklistickych-pretekov-okolo-slovenska Dnes začína 62. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Polícia je v tejto súvislosti pripravená dohliadnuť na verejný poriadok a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Bezpečnosť Fri, 14 Sep 2018 01:01:01 +0200 Právne poradenstvo pre občanov mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-14-pravne-poradenstvo--pre-obcanov-mesta-sered Služba je k dispozícii iba občanom mesta Sereď v presne stanovenom termíne. Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie právnych úkonov, a ani zastupovanie na súdnom pojednávaní. JUDr. Martin Hudák vám však poskytne vzácne odborné rady a nasmeruje vás tam, odkiaľ by mohla prísť pomoc alebo riešenie vašich problémov. Legislatíva Fri, 14 Sep 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 14. septembra – 16. septembra 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-14-kultura---14--septembra---16--septembra-2018 Kultúra na septembrový víkend v Seredi Kultúra a tradície Fri, 14 Sep 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 14. septembra – 16. septembra 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-14-sportove-podujatia--14--septembra---16--septembra-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 14 Sep 2018 01:01:01 +0200 SEREDSKÍ VOJACI na spoločnom vojenskom cvičení RIVER 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-14-seredski-vojaci-na-spolocnom-vojenskom-cviceni-river-2018 Vojaci Ženijného práporu SR v Seredi a Ženijného práporu ČR z Bechyně vykonali v dňoch 10. – 14. septembra spoločné vojenské cvičenie zamerané na „Činnosť ženijných jednotiek AČR - OS SR v rámci humanitárnej operácie pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy“. Cvičenie prebehlo v katastri obce Kráľová nad Váhom. Úlohou ženistov bolo precvičiť spoločné zriaďovanie a udržiavanie prievozových a mostových prepravísk z pontónovej mostovej súpravy. Výcvik riadil poručík Matúš Velikov z pontónovej roty ženijného práporu v Seredi. Pontónový most bol postavený na oboch brehoch rieky Váh. Na jednej strane v obci Dlhá nad Váhom postavili časť mosta vojaci SR a na strane druhej v obci Kráľová nad Váhom vojaci ČR. Stredný úsek bol splavený do stredu a spojil mostovú súpravu v jeden celok. Po zaťažkávajúcej skúške, kedy cez most prešla vojenská Tatra 815 sa dá povedať, že sa týmto krokom premostilo priateľstvo armád Slovenskej a Českej republiky. Udalosti a ľudia Fri, 14 Sep 2018 01:01:01 +0200 Spadla časť fasády na seredskom kaštieli. Historická pamiatka sa pomaly rozpadá http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-14-spadla-cast-fasady-na-seredskom-kastieli--historicka-pamiatka-sa-pomaly-rozpada Každá budova, o ktorú sa jej vlastník roky nestará, chátra. Inak tomu nie je ani v prípade seredského kaštieľa. Na historickej pamiatke sa nepodpísal iba zub času, ale aj vandali a bezdomovci. Vykonať rekonštrukciu seredského kaštieľa z mestských zdrojov je úplne nemysliteľné a získať dotáciu nie je také jednoduché ako sa laickej verejnosti zdá. Projektový manažér mesta Sereď Branislav Bíro na zasadnutí Mestského zastupiteľstva konanom 13.9.2018 oznámil poslancom, že ani posledná žiadosť o dotáciu nebola na rekonštrukciu kaštieľa pre Sereď schválená. No kaštieľ sa Seredčanom rozpadá priamo pred očami. Dôkazom je fakt, že kým v sobotu 8.9. pri múroch tejto pamiatky stáli obyvatelia mesta a sledovali ukážky Napoleonských bitiek, už v pondelok 10. 9. sa na to isté miesto zrútila časť fasády. Udalosti a ľudia Fri, 14 Sep 2018 01:01:01 +0200 Športový deň v Dennom centre pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-14-sportovy-den-v-dennom-centre-pre-seniorov V Dennom centre pre seniorov v Seredi sa dňa 13. septembra konal športový deň. Seniori sa s nadšením pustili do súťaženia a dokázali, že aj napriek veku vedia podať veľké výkony. Súťažné disciplíny boli vskutku zaujímavé: hod valčekom, kop do bránky, hod granátom, beh alebo hod kruhov na cieľ. Keďže počasie prialo o dobrú zábavu bolo postarané. Niekomu sa darilo viac inému menej. A hoci tu po celý čas vládlo zdravé športové súperenie seniorom až tak o výhru nešlo. Dôležitý bol spoločne strávený čas v kruhu priateľov. Udalosti a ľudia Fri, 14 Sep 2018 01:01:01 +0200 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-13-vystava-ovocia--zeleniny-a-kvetov-v-seredi Základné organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Seredi v spolupráci s Domom kultúry zorganizovali v dňoch 13.9.-15.9. regionálnu výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. Estrádna sála DK privítala záhradkárov s najkrajšími výpestkami z ich záhrad. Okrem domácich vystavovateľov sa svojou úrodou prišli pochváliť aj záhradkári z Galanty, Šintavy a Pustých Úľan. Stoly sa doslova prehýbali pod vystaveným exponátmi. Z ovocia mali najväčšie zastúpenie hrušky, hrozno, slivky a jablká, ktorým sa tento rok mimoriadne darilo. Zo zeleniny boli vystavené najmä mrkva, zeler, rajčiny, no pomenej už papriky. Pre tie tento rok nebol práve ideálny. Našli sa tu aj vzorky, ktoré nie sú medzi pestovateľmi veľmi rozšírené ako figy, ačokča, olivy či machovka. Udalosti a ľudia Thu, 13 Sep 2018 01:01:01 +0200 Kandidáti na primátora mesta Sereď a poslancov MsZ podľa zákona do utorka polnoci odovzdali kandidátne listiny http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-13-kandidati-na-primatora-mesta-sered-a-poslancov-msz-podla-zakona-do-utorka-polnoci-odovzdali-kandidatne-listiny Komunálne voľby 2018 sa nezadržateľne blížia, do volieb zostávajú približne dva mesiace. Do utorkovej polnoci mali kandidáti na primátorov, starostov a poslancov termín na podanie kandidátnych listín. Tie ešte musia preveriť miestne volebné komisie, no v týchto chvíľach sú už známe počty kandidátov. Na post primátora podali kandidátne listiny 3 uchádzači. Na poslancov Mestského zastupiteľstva kandiduje 37 uchádzačov, z ktorých si budeme voliť 19 poslancov v troch volebných obvodoch. A to vo volebnom obvode č. 1 budú voliči voliť 9 poslancov, vo volebnom obvode č. 2 budú voliť 6 poslancov a vo volebnom obvode 4 poslancov. Aj keď sa medzi verejnosťou budú mená kandidátov postupne šíriť, oficiálne žiadne mená zatiaľ zverejnené nebudú. Udalosti a ľudia Thu, 13 Sep 2018 01:01:01 +0200 Malý sprievodca odpadov z domácností http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-13-maly-sprievodca-odpadov-z-domacnosti Kuchyňa je srdcom každej domácnosti. Nie je len miestom na prípravu jedla, ale aj stretnutia s rodinou a blízkymi. V kuchyni sa varí, zhromažďuje a skladuje množstvo potravín, dennodenne sa používajú najrôznejšie domáce spotrebiče, pomôcky, riady, tácky, poháre, utierky,... Práve v kuchyni logicky vzniká najviac odpadov z domácností. Štatistiky hovoria jasnou rečou: jeden obyvateľ Slovenska je schopný vyprodukovať vyše 349 kg odpadu z obalov za 1 rok. Životné prostredie a príroda Thu, 13 Sep 2018 01:01:01 +0200 Výstava fotografií izraelského fotografa a filmára Jose Andrésa Lacka v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-13-vystava-fotografii-izraelskeho-fotografa-a-filmara-jose-andresa-lacka-v-seredi Dňa 12. septembra sa v Múzeu holokaustu v Seredi konala slávnostná vernisáž izraelského fotografa a filmára Jose Andrésa Lacka. Ide o jedinečnú výstavu fotografií, na ktorých autor zaznamenával realitu každodenného života židovskej komunity na našom území v priebehu desiatok rokov. Podľa Lucii Lenčéšovej z Múzea holokaustu výnimočnosť diel Jose Andrésa Lacka spočíva v tom, že odkrýva skutočnosť bez prikrášľovania: " Niektoré zábery priam šokujú, no napriek tomu sa im nedá nič vyčítať, pretože ich jediným "previnením" je, že odrážajú reálny život. Vystavené fotografie môžeme v prenesenom význame chápať, aj ako zrkadlo spoločnosti, v ktorom sa odrážajú viaceré obrazy. Napríklad život minority v prostredí majoritného etnika. Postoj majority k reáliám minority a hlavne skutočnosť, ako (a či) sa s tým Židia dokážu vyrovnať." Udalosti a ľudia Thu, 13 Sep 2018 01:01:01 +0200 Patríme k tým, ktorým na triedení odpadu záleží http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-12--------patrime-k-tym--ktorym-na-triedeni-odpadu-zalezi Z dôvodu zvýšenia povedomia o triedení odpadu začalo Mesto Sereď umiestňovať nové nádoby na triedenie zložiek komunálnych odpadov. Aby sme myšlienku triedenia odpadov vštepili už tým najmenším, bola jedna z uvedených nádob umiestnená vedľa detského ihriska na Námestí Slobody. Životné prostredie a príroda Wed, 12 Sep 2018 01:01:01 +0200 Nedočká sa záchrany? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-12-nedocka-sa-zachrany Seredský kaštieľ sa zrejme svojej rekonštrukcie tak skoro nedočká. Tretia výzva na záchranu bola opäť neúspešná a tak snaha obnoviť túto kultúrnu pamiatku sa ocitla na mŕtvom bude. Hlavným problémom by malo byť v tomto prípade verejné obstarávanie.V článku video. Rozvoj a výstavba Wed, 12 Sep 2018 01:01:01 +0200 TTSK: Občania kraja môžu prispieť k rozvoju cyklodopravy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-12-ttsk--obcania-kraja-mozu-prispiet-k-rozvoju-cyklodopravy Trnavský samosprávny kraj (TTSK) dáva možnosť vyjadriť sa širokej verejnosti k tomu, ako ďalej rozvíjať cyklodopravu v kraji. Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v TTSK na roky 2018-2022 je jedným z najdôležitejších dokumentov, ktorý určí ďalší smer rozvoja tohto spôsobu dopravy. Pripomienky je možné zasielať na TTSK, a to na e-mailovú adresu cyklo@trnava-vuc.sk do 15. októbra 2018. Rozvoj a výstavba Wed, 12 Sep 2018 01:01:01 +0200 H á d z a n á 1. liga žien http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-12-h-a-d-z-a-n-a-------1--liga-zien HK Slávia Sereď – HK Zlatná na Ostrove Dátum: 16. 9. 2018 - nedeľa Čas: 17.00 Miesto: Športová hala OA – Kukučínova ul. Šport Wed, 12 Sep 2018 01:01:01 +0200 Otvorenie Bailey Bridge http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-12-otvorenie-bailey-bridge Ministerka kultúry SR a primátor mesta Sereď otvorili slávnostným prestrihnutím pásky zrekonštruovaný most vedúci do kempingu. Do opravy mosta sa pustilo Občianske združenie Srbsko-slovenského priateľstva. V článku video. Rozvoj a výstavba Wed, 12 Sep 2018 01:01:01 +0200 Novinka v seredskom kempingu poteší milovníkov prírody a opekačiek http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-12-novinka-v-seredskom-kempingu-potesi-milovnikov-prirody-a-opekaciek Seredský kemping je miestom oddychu a relaxu. Ak si niekto myslí, že je celý zanedbaný a zaburinený toho musíme vyviesť z omylu. Len pred pár dňami v okolí pribudlo 15 lavičiek, na ktorých si môžete posedieť a pokochať sa pohľadom na okolitú prírodu. Jedna lavička je dokonca s operadlom a výhľad z nej je priamo na rieku Váh. Životné prostredie a príroda Wed, 12 Sep 2018 01:01:01 +0200 Horúčka chladnej nedeľňajšej noci so Suzi Quatro http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-11-horucka-chladnej-nedelnajsej-noci-so-suzi-quatro V rámci projektu IN CASTLE sa počas tohto leta v Amfiteátri a v Zámockom parku v Seredi s veľkým úspechom uskutočnili viaceré open-air koncerty výborných zahraničných i slovenských hudobníkov. Keď som sa v jeden pekný slnečný jarný deň tohto roku dozvedela, že v Seredi v auguste bude vystupovať Suzi Quatro, najprv som si spomenula na jej duet Stumblin´ In s anglickým spevákom Chrisom Normanom. Kultúra a tradície Tue, 11 Sep 2018 01:01:01 +0200 Beh nádeje s Pomocníčkom opäť spojil ľudí s veľkým srdcom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-11-beh-nadeje-s-pomocnickom-opat-spojil-ludi-s-velkym-srdcom Občianske združenie POMOCNÍČEK zorganizovalo dňa 8. septembra už po piatykrát športovo-charitatívne podujatie s názvom Beh Nádeje. Oproti minulým ročníkom nastala malá zmena. Kým sa štart predchádzajúcich ročníkov konal pri "Rakete", tento rok sa presunul do campingu. Akciu prišlo v tento deň podporiť mnoho ľudí, aby spoločným výťažkom z podujatia pomohli hendikepovaným deťom. Registrácia účastníkov prebiehala už niekoľko týždňov pred podujatím. Naplánované boli tri behy. Detský, hlavný a hobby beh. Hlavný mal dĺžku trate 11 km a hobby beh 5,5 km. Samotný beh bol obohatený aj o cyklistické preteky a rodinnú cajglovačku. Podľa výslednej registračnej listiny sa poduajtia zúčastnilo 161 bežcov na hlavnom a hobby behu, 46 účastníkov na detskom behu a 34 cajglovačov. Udalosti a ľudia Tue, 11 Sep 2018 01:01:01 +0200 Statoční a čestní ľudia medzi nami stále žijú!!! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-11-statocni-a-cestni-ludia-medzi-nami-stale-ziju Dňa 04. 09. 2018 som bola u lekára a cestou od neho sa spustil dážď, ale taký silný, že napriek tomu, že som kráčala pod dáždnikom, som zmokla do nitky. Potom zasvietilo slnko, tak som si sadla na lavičku pri Jednote, aby som si trochu oddýchla. Sedeli tam na lavičkách viacerí ľudia. Mala som pred sebou ešte povinnosti, tak som o chvíľu vstala, ale zabudla som si na lavičke igelitku s mokrým dáždnikom. Udalosti a ľudia Tue, 11 Sep 2018 01:01:01 +0200 Začala rekonštrukcia PAMÄTNÍKA 1. SVETOVEJ VOJNY http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-11-zacala-rekonstrukcia-pamatnika-1--svetovej-vojny Samospráva mesta Sereď v pondelok 10. septembra pristúpila k rekonštrukcii pamätníka 1.svetovej vojny a jeho okolia na Čepenskej ulici. Rekonštrukčné práce vykonáva firma Vortex s.r.o. Galanta a cena bude činiť 5 900,- €. Práce budú trvať približne tri týždne. Prvým krokom realizačnej firmy je vyzbíjanie starého betónového povrchu v okolí pamätníka. Momentálne sa viac k rekonštrukcii nebudeme rozpisovať. Po ukončení prác prinesieme ucelený článok aj s fotodokumentáciou. Iba dodávame, že blízkosti sa nachádza autobusová zastávka, ktorá aj v čase vykonávania prác bude fungovať, len cestujúci budú musieť strpieť chvíľkové obmedzenie a stáť o pár metrov ďalej. Udalosti a ľudia Tue, 11 Sep 2018 01:01:01 +0200 Od 1. septembra nežiada Sociálna poisťovňa od poistencov viaceré doklady http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-10-od-1--septembra-neziada-socialna-poistovna-od-poistencov-viacere-doklady Okrem rodného listu, ktoré už mamičky nemusia Sociálnej poisťovni predkladať po narodení dieťaťa, nemusia už poistenci pri vybavovaní svojich záležitostí predkladať ani nasledujúce doklady a potvrdenia: Dane a odvody Mon, 10 Sep 2018 01:01:01 +0200 Víťazný vstup do súťaží http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-10-vitazny-vstup-do-sutazi Žiačky HK Slávia Sereď vstúpili počas víkendu víťazne do súťaží NiTK v hádzanej. Na svojej polubovke privítali rovesníčky z Nitry. V obidvoch zápasoch jasne dominovali domáce dievčatá, ktoré nedali súperkám šancu na úspech. Dievčatá podali kolektívny výkon a opierali sa o svoje tradičné strelkyne a brankárky S. Bavúzovú a E. Očenášovú. Jediným tieňom je ukončenie rozbiehajúcej sa sľubnej športovej kariéry brankárky Emy Javorovej. Šport Mon, 10 Sep 2018 01:01:01 +0200 BASKETBALOVÝ OŠIAĽ V ZŠ JURAJA FÁNDLYHO V SEREDI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-10-basketbalovy-osial-v-zs-juraja-fandlyho-v-seredi Centrum voľného času pri ZŠ J. Fándlyho v Seredi otvorilo tento školský rok 4 pohybové prípravky zamerané na basketbal (3 prípravky a 1 predprípravka). Na našej škole je basketbal veľmi populárny, o čom svedčia aj nasledujúce riadky. Škola úzko spolupracuje so Školským basketbalovým klubom Sereď, kde deti po ukončení prípravky pokračujú s basketbalom ďalej v tomto klube, hrajú súťažné zápasy a môžu naďalej rozvíjať ich basketbalové zručnosti a schopnosti. Šport Mon, 10 Sep 2018 01:01:01 +0200 Staršie žiačky Lokomotívy na turnaji v Banskej Bystrici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-10-starsie-ziacky-lokomotivy-na-turnaji-v-banskej-bystrici Počas víkendu (7.9. – 9.9.) sme sa zúčastnili turnaja v Banskej Bystrici, ktorý organizátori nazvali Memoriál JarolímaJanoština. Tento turnaj sa stal v Banskej Bystrici už tradíciou, keďže to zďaleka nebol prvý ročník. Tohto turnaja sa zúčastnili družstvá ako domáca Banská Bystrica, Ružomberok, Košice, Stará Turá a družstvo z českého Olomouca. Šport Mon, 10 Sep 2018 01:01:01 +0200 Liečebná rekreácia Seredčanov v kúpeľoch Nimnica http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-10-liecebna-rekreacia-seredcanov-v-kupeloch-nimnica Prvý septembrový týždeň zorganizoval Klub telesne posthnutých v Seredi zdravotnú rekreáciu do kupeľného mestečka Nimnica. Tieto kúpele patria medzi najmladšie Slovenské kúpele a sú minerálnou perlou Slovenska. Nachádzajú sa medzi Púchovom a Považskou Bystricou. Zájazdu sa zúčastnilo celkom až 55 členov ale aj nečlenov klubu. Niektorí chodia na tento pobyt opakovane, nakoľko liečivá sila kúpeľov a krásne prostredie im pomáha zrelaxovať nielen telo ale aj dušu. O ubytovanie a procedúry sa postarala Elena Bučková, ktorej organizačné schopnosti si všetci pochvaľovali. Po úvodnej zdravotnej prehliadke boli lekárom každému naordinované liečebné procedúry. Najviac si Seredčania užili masáže, plávanie v bazéne, elektroliečbu, zábaly ale aj napríklad pobyt v soľnej jaskyni. Udalosti a ľudia Mon, 10 Sep 2018 01:01:01 +0200 Seredskí senori na Šintavskom vinobraní http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-10-seredski-senori-na-sintavskom-vinobrani V nedeľu 9. septembra sa v obci Šintava konalo kultúrno-spoločenské podujatie ŠINTAVSKÉ VINOBRANIE. Zúčastnili sa ho aj mnohí Seredčania, medzi nimi aj členovia Denného centra pre seniorov v Seredi. Program začal alegorickým sprievodom, ktorý odštartoval popoludnie plné hudby a spevu. Hlavnou hviezdou podujatia bol Oto Weiter, dychová hudba Šintavanka a hudobná skupina Celaskon. Naši seniori si okrem zábavy vychutnali aj kvalitný burčiak, ktorý má v týchto dňoch sezónu. Už tradične bola súčasťou aj výstava ovocia a zeleniny. Príjemné podujatie si seniori pochvaľovali a piesne Ota Weittera si určite pospovovali aj na druhý deň. Udalosti a ľudia Mon, 10 Sep 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na výstavu ovocia a zeleniny v Seredi. Pozrite si zatiaľ ako vyzerala podobná výstava v Dolnej Strede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-09-pozvanka-na-vystavu-ovocia-a-zeleniny-v-seredi--pozrite-si-zatial-ako-vyzerala-podobna-vystava-v-dolnej-strede Už o týždeň čaká Seredčanov výstava ovocia, zeleniny a kvetov. Počas troch dní zaplnia Estrádnu sálu Domu kultúry tie najkrajšie výpestky našich záhradkárov, aby sa pochválili ako sa im príroda odmenila za ich starostlivosť. Tento víkend sa podobná výstava konala v obci Dolná Streda. Organizátorom bolo Združenie záhradkárov a ochrancov prírody v Dolnej Strede. Miestom konania podujatia boli priestory Športovo-komunitného centra pri OcÚ. Vystavovateľmi ovocia a zeleniny boli najmä členovia dolnostredského záhradkárskeho združenia, no medzi záhradkármi sme našli aj Seredčanov. Počet vystavovateľov bolo celkom 20, ktorí sa pred verejnosťou prišli pochváliť svojou úrodou. Udalosti a ľudia Sun, 09 Sep 2018 01:01:01 +0200 UMENIE BEZ HRANÍC opäť spojilo mestá SEREĎ a TIŠNOV http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-08-umenie-bez-hranic-opat-spojilo-mesta-sered-a-tisnov V rámci projektu „Umenie bez hraníc“ spolufinancovaného EÚ v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce sa 8.septembra uskutočnilo ďalšie stretnutie partnerských miest – Tišnova a Serede. Hlavným cieľom projektu, ktorý vznikol v roku 2014, je posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom rozvoja a výmeny regionálnych kultúrnych tradícií a spoločenských aktivít. Vznikla tak tradícia organizovania spoločných podujatí, ktoré zahŕňajú spoločné folklórne festivaly, družobné kontakty školských zariadení, kultúrnych súborov, či poznávacie zájazdy. Miestom stretnutia zástupcov oboch družobných miest sa stal mestský amfiteáter v Seredi. Kultúrne vystúpenie za mesto Tišnov zastupovali žiaci združenia ISPIRO. Udalosti a ľudia Sat, 08 Sep 2018 01:01:01 +0200 SPOMIENKA NA OBETE NAPOLEONSKÝCH VOJEN v SEREDI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-08-spomienka-na-obete-napoleonskych-vojen-v-seredi Mesto Sereď a Nadačný fond Stratení ľudia usporiadali na sobotu 8. septembra podujatie s názvom SPOMIENKA NA OBETE NAPOLEONSKÝCH VOJEN. Program začal už deň pred plánovaným podujatím a to na pôde Mestského úradu v Seredi. Vojaci v historických uniformách aj so svojim sprievodom si z rúk primátora Martina Tomčányiho prevzali symbolické kľúče od radnice, kostola a mestskej brány. Primátor Tomčányi adresoval vojakom slová: "Odovzdal som Vám kľúče na tento víkend. Žiadam Vás velitelia, naše mesto spravovať citlivo a rozumne, aby bolo plné dobrých a milých ľudí. V srdciach ľudí odomknite pokoru, lásku a dobro." Vzácna návšteva bola v duchu tradícií zároveň uctená chlebom a soľou. Udalosti a ľudia Sat, 08 Sep 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 07. septembra – 09. septembra 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-07-sportove-podujatia--07--septembra---09--septembra-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 07 Sep 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 13.09.2018 o 8.00 hod. http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-07-pozvanka-na-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-dna-13-09-2018-o-8-00-hod P R I M Á T O R M E S T A S E R E Ď z v o l á v a v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 13. septembra 2018 o 8,00 hod. do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi. Mestské zastupiteľstvo Fri, 07 Sep 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 07. septembra – 09. septembra 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-07-kultura---07--septembra---09--septembra-2018 Kultúra na septembrový víkend v Seredi. Kultúra a tradície Fri, 07 Sep 2018 01:01:01 +0200 Pietna spomienka pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-07-pietna-spomienka-pri-prilezitosti-dna-obeti-holokaustu-a-rasoveho-nasilia-v-seredi V piatok 7.septembra 2018 sa v mestskom parku v Seredi uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Organizátorom podujatia bol Trnavský samosprávny kraj, Galantské osvetové stredisko, Mesto Sereď, Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry a Múzeum Holokaustu v Seredi. Pozvanie na pietny akt prijali vzácni hostia, medzi nimi mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec štátu Izrael v SR Zvi Aviner Vapni, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojených štátov amerických v SR Adam Sterling, predseda TTSK Jozef Viskupič, primátor mesta Holíč a poslanec TTSK Zdenko Čambál, riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok, zástupca primátora mesta Sereď Ľubomír Veselický a iní. Udalosti a ľudia Fri, 07 Sep 2018 01:01:01 +0200 Most Bailey Bridge vedúci do kempingu prešiel generálnou opravou. Pásku slávnostne prestrihla aj ministerka kultúry Ľ. Laššáková http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-07-most-bailey-bridge-veduci-do-kempingu-presiel-generalnou-opravou--pasku-slavnostne-prestrihla-aj-ministerka-kultury-l--lassakova Dňa 1. septembra 2018 mesto Sereď pristúpilo k rekonštrukcii mosta Bailey Bridge, spájajúci lokalitu mesta Sereď / ulicu Starý most s časťou kemping. Ide o starý, jednoposchodový, jednostenný, vojnový most, ktorý vedie cez mŕtve rameno Váhu. Jeho dĺžka je 42,6 m a hmotnosť 35 ton. Posledná veľká oprava bola v roku 2012, kedy bola vymenená drevená podlaha a kovová konštrukcia dostala nový náter. V priebehu ďalších rokov sa vykonávali iba nevyhnutné opravy. No vplyvom vlhkého prostredia a prirodzeným používaním sa most natoľko zničil, že bola potrebná jeho generálna oprava. Kovové časti boli skorodované, niektoré diely dokonca zdeformované, drevená mostovka poškodená a brehové piliere tiež neboli v ideálnom stave. Udalosti a ľudia Fri, 07 Sep 2018 01:01:01 +0200 Predseda vlády SR P. Pellegrini a ministerka kultúry Ľ.Laššáková slávnostne otvorili novú expozíciu v Múzeu holokaustu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-07-predseda-vlady-sr-p--pellegrini-a-ministerka-kultury-l-lassakova-slavnostne-otvorili-novu-expoziciu-v-muzeu-holokaustu-v-seredi Dňa 7. septembra bola za prítomnosti predsedu vlády Petra Pellegriniho a ministerky kultúry Ľubici Laššákovej sprístupnená verejnosti nová expozícia v baraku č. 3 v Múzeu holokaustu v Seredi. Otvorenie sa konalo pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. K zriadeniu Múzea holokaustu v Seredi sa zaviazala vláda SR uznesením ešte v roku 2009. Jeho podstatnú časť otvorili 26. januára 2016, kedy boli po rekonštrukcii sprístupnené prvé baraky múzea. Múzeum holokaustu v Seredi je umiestnené priamo v areáli bývalého pracovného koncentračného tábora, v ktorom sa nachádza päť budov. Podľa slov predsedu vlády bolo doteraz do obnovy autentických barakov a zriadenia expozícií investovaných 7,5 milióna eur zo štátneho rozpočtu a európskych prostriedkov. Udalosti a ľudia Fri, 07 Sep 2018 01:01:01 +0200 Hoci bol príslušník MP v Seredi mimo služby pohotovo zadržal zlodeja utekajúceho s odcudzeným tovarom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-07-hoci-bol-prislusnik-mp-v-seredi-mimo-sluzby-pohotovo-zadrzal-zlodeja-utekajuceho-s-odcudzenym-tovarom Príslušníci polície ani mimo služby neprestávajú byť srdcom a dušou mužmi zákona chrániacimi život a majetok občanov. Dôkazom je aj jeden z príslušníkov Mestskej polície v Seredi, ktorý vo štvrtok počas voľna pohotovo zareagoval a podarilo sa mu spacifikovať jedného zo zlodejov utekajúcich s odcudzeným tovarom z obchodu. Prípad nás zaujal a preto sme sa na túto udalosť opýtali priamo na Mestskej polícii. Hoci ide o čin, ktorý si zaslúži uznanie, príslušník polície nechcel byť menovaný a preto rešpektujeme jeho rozhodnutie. Zástupca náčelníka Peter Sokol k celej udalosti napísal nasledovné: V čase služobného voľna sa príslušník MsP nachádzal na Nám. Slobody za predajňou Lidl, kde započul spustenú poplachovú signalizáciu z predajne Lidl. Bezpečnosť Fri, 07 Sep 2018 01:01:01 +0200 Dôchodcovia, na získanie vianočného príspevku oznámte dôchodok zo zahraničia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-06--dochodcovia--na-ziskanie-vianocneho-prispevku-oznamte-dochodok-zo-zahranicia Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, aby za účelom posúdenia nároku na výplatu vianočného príspevku oznámili do 30. septembra 2018 aktuálnu sumu dôchodku, ktorú im vypláca zahraničná inštitúcia sociálneho poistenia. Ak od posledného oznámenia nedošlo k zmene sumy vyplácaného dôchodku zo zahraničia, dôchodca nemusí nič oznamovať. Dane a odvody Thu, 06 Sep 2018 01:01:01 +0200 Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-05-pamatny-den-obeti-holokaustu-a-rasoveho-nasilia- Dňa 7. septembra 2018 o 14:30 hod. sa pri Pamätníku obetiam holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave uskutoční pietna spomienka pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia (9. septembra). Spomienky sa zúčastnia členovia vlády SR, veľvyslanci viacerých krajín, ktorí položením vencov vzdajú hold všetkým obetiam. Záštitu nad podujatím prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Kultúra a tradície Wed, 05 Sep 2018 01:01:01 +0200 Mestské múzeum-Fándlyho fara v Seredi, ulica M. R. Štefánika 8 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-05-mestske-muzeum-fandlyho-fara-v-seredi--ulica-m--r--stefanika-8 MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI, Prehistória seredského regiónu, Hrad Šintava, Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča, Lapidárium s barokovými sochami, Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Kultúra a tradície Wed, 05 Sep 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na podujatie Obnova historických parkov a záhrad a Hudobné dedičstvo - prednáška a koncert http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-05-pozvanka-na-podujatie-obnova-historickych-parkov-a-zahrad-a-hudobne-dedicstvo----prednaska-a-koncert Podujatie pri príležitosti DNÍ EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA Termín konania: piatok 14. septembra 2018, 17.00 hod., 19.00 hod. Miesto: SEREDSKÝ KAŠTIEĽ - BASTIÓN Dom kultúry - Mestské múzeum v Seredi pripravilo v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 – ZDIEĽANÉ DEDIČSTVO podujatie pod názvom OBNOVA HISTORICKÝCH PARKOV A ZÁHRAD A HUDOBNÉ DEDIČSTVO, na ktoré Vás srdečne pozývame dňa 14. septembra 2018 do priestorov bastióna v Seredskom kaštieli, o 17.00 hod. na prednášku Ing. Přemysla Krejčiříka, Ph.D. „Obnova historických parkov a záhrad - Kuks, Lednice, Valtice, Holíč“ a o 19.00 hod. na hudobný koncert seredského chrámového zboru GAUDETE „Hudobné dedičstvo“. Na podujatie je pre návštevníkov voľný vstup! Kultúra a tradície Wed, 05 Sep 2018 01:01:01 +0200 Trnavská župa podporí obnovu Pamätníka padlých obetí v Skalici sumou 5 500 eur http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-05-trnavska-zupa-podpori-obnovu-pamatnika-padlych-obeti-v-skalici-sumou-5-500-eur Trnavský samosprávny kraj podporí v rámci osláv stého výročia vzniku samostatného Československa v Skalici obnovu Pamätníka padlých obetí v celkovej sume 5 500 eur. Kultúra a tradície Wed, 05 Sep 2018 01:01:01 +0200 Policajtom pomohla pri záchrane hracia konzola – tlačová správa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-04-policajtom-pomohla-pri-zachrane-hracia-konzola---tlacova-sprava Galantskí policajti, nstržm. Zoltán Szelle a ppráp. Mgr. Imrich Polák zasahovali vo štvrtok, 29. 8. 2018 istom činžovom dome v Galante. Prvotné informácie smerovali k tomu, že sa muž mal vyhrážať zabitím vlastným rodičom. Tí zo strachu pred synom ušli z bytu a čakali na pomoc policajtov a zdravotníkov RZP. Bezpečnosť Tue, 04 Sep 2018 01:01:01 +0200 HÁDZANÁ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-04-hadzana Majstrovstvá NiTKZH 1.kolo Dátum: 7. 9.2018 piatok, Mladšie žiačky 15.15 HKSlávia Sereď – UDHK Nitra, Staršie žiačky 16.15 HK Slávia Sereď – UDHK Nitra 1. liga žien Šport Tue, 04 Sep 2018 01:01:01 +0200 Staršie žiačky Lokomotívy na turnaji v Kyjove http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-04-starsie-ziacky-lokomotivy-na-turnaji-v-kyjove Počas uplynulého víkendu (31.8. – 2.9.) sme sa zúčastnili tradičného turnaja zvaného TUBANAK v Českom Kyjove. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev, ktoré boli rozdelené do 2 skupín. Čakalo na nás 5 zápasov, ktoré nás mali otestovať ako na tom sme po letnej príprave a dostať nás do zápasového tempa pred sezónou. Šport Tue, 04 Sep 2018 01:01:01 +0200 Polícia pátra po totožnosti muža- zaslanie tlačovej správy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-04-policia-patra-po-totoznosti-muza---zaslanie-tlacovej-spravy Polícia žiada občanov o pomoc pri zistení totožnosti muža, ktorého zachytili priemyselné kamery. 20. augusta sa v čase od 15.30 do 16.15 h neznámy páchateľ vlámal do osobného auta Fiat Stilo, ktoré bolo zaparkované pred športovým areálom pri obci Čierna Voda (okres Galanta). Z auta odcudzil dva mobilné telefóny, osobné doklady, bankomatové karty a hotovosť. Udalosti a ľudia Tue, 04 Sep 2018 01:01:01 +0200 Stretnutie prváčikov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-04-stretnutie-prvacikov Včerajšok patril neodškriepiteľne všetkým školáčikom a školákom. Mimoriadna pozornosť je však v I.D.C. Holding, a.s. venovaná deťom, ktoré školské brány prekračujú po prvý raz, malým prváčikom. Školstvo a vzdelávanie Tue, 04 Sep 2018 01:01:01 +0200 Program akcie Umenie bez hraníc http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-04-program-akcie-umenie-bez-hranic- Program kultúrno-spoločenského vystúpenia, sobota 8.9.2018 Miesto realizácie programu: amfiteáter Sereď Kultúra a tradície Tue, 04 Sep 2018 01:01:01 +0200 Poďakovanie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-04-podakovanie Dňa 21. 08. 2018 v čase o 11:20 hod. na Pekárskej ulici v Seredi môj manžel zaparkoval auto nie primeraným spôsobom, pretože čiastočne s vozidlom zasahoval do prechodu pre chodcov. Dôvodom takéhoto parkovania bola tá skutočnosť, že mu prišlo zle a ako lekár vedel, že múdrejšie bude auto odstaviť, než aby pokračoval v jazde. Mestská polícia Tue, 04 Sep 2018 01:01:01 +0200 Náhoda je ... http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-04-nahoda-je- Nie zopár ale desiatky kritických telefonátov , upozornení a pripomienok občanov je ročne podaných a vypočutých na tému - jazda cyklistov po chodníkoch. Ohrození sú najviac samozrejme chodci, ale zrážka cyklistu s chodcom na chodníku nemusí mať za následok vždy iba poranenie chodca. Bezpečnosť Tue, 04 Sep 2018 01:01:01 +0200 STREET FUTBAL prichádza do Serede. Fanúšikovia tešte sa na október! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-04-street-futbal-prichadza-do-serede--fanusikovia-teste-sa-na-oktober Počuli ste už o projekte FUTBAL V MESTE? Ide o podujatie, kedy sa tento šport dostáva bližšie k fanúšikom a to priamo na námestia, do ulíc či iné športové plochy v mestách. To znamená, že hráči a fanúšikovia nebudú musieť ísť za futbalom na štadióny ale futbal príde za nimi. Ako povedal pre portál fortunaligy výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák: „Futbal v meste je ďalší z celosezónnych projektov ÚLK, ktorý sa má dostať bližšie k fanúšikom, dokonca priamo k nim. V dvanástich mestách po Slovensku sa rozohrajú na ulici street futbalové turnaje, okolo ktorých budú ďalšie futbalové atrakcie. Fanúšikovia si tak prídu na svoje. Budú mať možnosť zahrať si futbal, zapojiť sa do individuálnych súťaží a stretnúť sa s hráčmi Fortuna ligy.“ Šport Tue, 04 Sep 2018 01:01:01 +0200 Dočkáme sa? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-03-dockame-sa Pred niekoľkými dňami (29.8.2018) povedal predseda vlády Peter Pellegrini toto: "My sme si nejako zvykli, že máme dva svety. Jeden ten fyzický, kde sa vidíme, poznáme svoje mená, správame sa podľa zákona a pravidiel slušného správania. A potom je ten digitálny, kde neviem, na základe čoho sme si pomysleli, že tam platia iné pravidlá. Nech si každý povie, čo chce, máme slobodu slova, ale pod svojím menom, a nech si za to nesie zodpovednosť. To nie je útok na slobodu slova," Rozvoj a výstavba Mon, 03 Sep 2018 01:01:01 +0200 Seredské školy po prázdninách privítali žiakov a študentov. Začal nový školský rok 2018/2019 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-03-seredske-skoly-po-prazdninach-privitali-ziakov-a-studentov--zacal-novy-skolsky-rok-2018-2019 Po dvojmesačných prázdninách na území Slovenskej republiky začal opäť nový školský rok. Školské vyučovanie začalo 3. septembra 2018. Podľa informácií z odboru komunikácie rezortu školstva, do lavíc v školskom roku 2018/2019 zasadne celkovo 684-tisíc žiakov a študentov v 2 700 základných a stredných školách. Aj brány seredských škôl sa v tento deň otvorili, aby privítali žiakov i študentov. Na území mesta máme tri Základné školy : Jána Ámosa Komenského, Juraja Fándlyho a Cirkevnú základnú školu sv. Cyrila a Metoda. No nový školský rok začal aj pre študentov Gymnázia Vojtecha Mihálika a Obchodnej akadémie. Udalosti a ľudia Mon, 03 Sep 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na Pamätný deň obetí obetí Holokaustu a rasového násilia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-03-pozvanka-na-pamatny-den-obeti-obeti-holokaustu-a-rasoveho-nasilia Trnavský samosprávny kraj, Galantské osvetové stredisko, Mesto Sereď a Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry v Bratislave a Múzeum Holokaustu v Seredi pozývajú občanov na pietnu spomienku pri príležitosti Pamätného dňa obetí Holokaustu a rasového násilia. Kladenie vencov sa uskutoční v piatok 07. Septembra 2018 o 11.00 v Mestskom parku v Seredi. Udalosti a ľudia Mon, 03 Sep 2018 01:01:01 +0200 Príslušníci MP v Seredi aj tento rok budú pomáhať žiakom bezpečne prechádzať cez priechody pre chodcov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-04-prislusnici-mp-v-seredi-aj-tento-rok-budu-pomahat-ziakom-bezpecne-prechadzat-cez-priechody-pre-chodcov Po dvojmesačných prázdninách si vodiči budú musieť zvyknúť na väčší pohyb žiakov v uliciach miest a obcí. Obzvlášť zvýšený pohyb je v raňajších hodinách. Každý rodič sa oprávnene obáva, či ich dieťa bezpečne príde do alebo zo školy. Z tohto dôvodu už 18 rokov príslušníci Mestskej polície v Seredi pomáhajú v raňajších hodinách žiakom bezpečne prechádzať cez priechody pre chodcov. Dozor sa vykonáva od 7,30-8,00 hod a to na dvoch priechodoch na území mesta. Bezpečnosť Mon, 03 Sep 2018 01:01:01 +0200 Nápis SEREĎ víta návštevníkov mesta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-04-napis-sered-vita-navstevnikov-mesta Začiatkom júna prešiel úpravou trvalkový záhon na križovatke ulíc Trnavská, Bratislavská a D.Štúra. Pracovníci realizačnej firmy Bemax s.r.o. Hruboňovo v celkovej hodnote 1 058,- € vysadili trvalky, kríky a vytvorili štrkový záhon. Dňa 28. augusta firma pokračovala v úprave zeleného trojuholníka a vyhotovila tu dekoračný mramorový štrkový nápis s názvom SEREĎ. Tieto práce a materiál sa vyšplhali na 3 600,- €. Stred križovatky tak získal upravený vzhľad, ktorý víta návštevníkov mesta. Životné prostredie a príroda Sun, 02 Sep 2018 01:01:01 +0200 V Dennom centre pre seniorov si pripomenuli výročie SNP http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-03-v-dennom-centre-pre-seniorov-si-pripomenuli-vyrocie-snp V Dennom centre pre seniorov v Seredi si členovia každoročne pripomínajú výročie Slovenského národného povstania. Zástupcovia Denného centra sa ešte dňa 27. augusta zúčastnili slávnostného kladenia vencov pri pamätníku SNP v mestskom parku v Seredi a spoločným posedením si tieto historické udalosti pripomenuli aj 2. septembra v priestoroch centra na Jesenského ulici. Pôvodný plán uskutočniť posedenie vo vonkajších priestoroch prekazilo premenlivé počasie posledných dní a tak seniori oslavovali v interiéri centra. Udalosti a ľudia Sun, 02 Sep 2018 01:01:01 +0200 Začala rekonštrukcia mosta Bailey Bridge vedúceho do kempingu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-02-zacala-rekonstrukcia-mosta-bailey-bridge-veduceho-do-kempingu Ešte začiatkom júna sme obyvateľov mesta informovali, že v mesiaci september 2018 čaká most Bailey Bridge, spájajúci lokalitu mesta Sereď / ulicu Starý most s časťou kemping, veľká rekonštrukcia. Dňa 1. septembra zhotoviteľ Občianske združenie Srbsko-slovenského priateľstva pristúpil k plánovaný prácam. Most je uzatvorený bez možnosti prejazdu. Generálna oprava sa bude týkať vozovky, cez konštrukciu, až po rôzne poškodené diely, ktoré budú vymenené za nové. Následne bude po oprave vyhotovený znalecký posudok, ktorý určí jeho max. prípustné zaťaženie. Prvým krokom bolo odstránenie starej drevenej podlahy. Tá je umiestnená na vedľajšom parkovisku a už na prvý pohľad je vidno, že drevá sú zhnité. Povrch mosta po novom bude tvoriť železný povrch. Rozvoj a výstavba Sun, 02 Sep 2018 01:01:01 +0200 Predstavitelia TTSK si pripomenuli 74. výročie SNP. Veniec k pamätníku položila aj spoločná delegácia ZV SR – klub Sereď a OZ UN Veteran Slovakia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-01-predstavitelia-ttsk-si-pripomenuli-74--vyrocie-snp--veniec-k-pamatniku-polozila-aj-spolocna-delegacia-zv-sr---klub-sered-a-oz-un-veteran-slovakia Pri pamätníku Slovenského národného povstania na Univerzitnom námestí v Trnave. sa konalo 28.8.2018 spomienkové zhromaždenie, ktorým si predstavitelia Trnavského samosprávneho kraja, krajského mesta a ďalších inštitúcií pripomenuli 74. výročie SNP položením vencov. Na úvod slávnostného aktu zahrala dychová hudba Šúrovanka hymnu SR. Trnavský župan Jozef Viskupič vo svojom príhovore pripomenul: „Slovenské národné povstanie, bolo veľkým okamihom pravdy pre Slovensko. Parafrázujúc slová Winstona Churchilla, bola to hviezdna hodina slovenských dejín. Udalosti a ľudia Sat, 01 Sep 2018 01:01:01 +0200 Súťaž o NAJLEPŠÍ GULÁŠ v Čepeni http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-01-sutaz-o-najlepsi-gulas-v-cepeni Občianske združenie TJ Rozkvet Stredný Čepeň, zorganizovalo v sobotu 1. septembra už 13. ročník súťaže vo varení guláša. Začiatok varenia bol odštartovaný o 12:00 hodine riaditeľom súťaže Miroslavom Čatárom. Celkovo o najlepší guláš bojovalo 12 družstiev. Súťažiaci varili zo svojich surovín a fantázii sa medze nekládli. Kým jedno družstvo varilo guláš z diviny, ďalšie pridalo do gulášu údené bravčové koleno a nechýbal ani držkový guláš. Mimochodom, ten dostal od poroty zvláštnu pochvalu za výborné dochutenie. Počasie pri štarte nebolo ideálne, pršalo a začal fúkať aj vietor. No už v pozvánke boli súťažiaci vyzvaní priniesť si so sebou ochranu pred nepriaznivým počasím. A tak mali jednotlivé družstvá postavené stany, pripevnené veľké slnečníky a na sebe teplejšie oblečenie. Udalosti a ľudia Sat, 01 Sep 2018 01:01:01 +0200 Sereď 1809 - Spomienka na obete Napoleonskych vojen http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-31-sered-1809---spomienka-na-obete-napoleonskych-vojen Mesto Sereď a Nadačný fond Stratení ľudia ozývajú všetkých na celomestské podujatie, ktoré sa bude konať 8. Septembra 2018 v našom meste, a ktorého vyvrcholením bude vojnová ukážka s komentovaním samozrejme s delami, jazdou na koňoch a streľbou. Udalosti a ľudia Fri, 31 Aug 2018 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na september 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-31-program-kina-nova-na-september-2018 Bohatý program plný animákov, hororov, dobrodružstiev i známych klasík pre vás kino NOVA pripravilo aj na september. TV a film Fri, 31 Aug 2018 01:01:01 +0200 Rozpis hádzanej žien na sezónu 2018/2019 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-31-rozpis-hadzanej-zien-na-sezonu-2018-2019 Rozpis zápasov hádzanej žien HK Slávia Sereď na sezónu 2018/2019 Šport Fri, 31 Aug 2018 01:01:01 +0200 Šport na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-31-sport-na-vikend Šport na víkend 31.8-2.9. v Seredi Šport Fri, 31 Aug 2018 01:01:01 +0200 Kultúra na víkend v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-31-kultura-na-vikend-v-seredi Kultúra na prvý septembrový víkend v Seredi. Kultúra a tradície Fri, 31 Aug 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na predstavenie Cigánka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-29-pozvanka-na-predstavenie-ciganka Predstavenie Cigánka je moderná hudobno-tanečná feéria s prvkami muzikálu, ktorej nosnými piliermi sú spev, tanec, ale hlavne emóciami a virtuozitou nabitá hudba v bravúrnej interpretácii Cigánskych Diablov. Predstavenie chce originálnym umeleckým pohľadom poukázať na silu lásky, ale i nepriazne osudu. A taktiež na nezmyselné spoločenské predsudky, ktoré často láske bránia. Originalita projektu spočíva v tom, že je koncipovaný tak, aby svojou skladbu oslovil takmer všetky vekové kategórie a to doma i v zahraničí. Kultúra a tradície Thu, 30 Aug 2018 01:01:01 +0200 Zrekonštruovaná Novomestská ulica v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-31-zrekonstruovana-novomestska-ulica-v-seredi Samospráva mesta Sereď pristúpila dňa 31. júla k rekonštrukcii miestnej komunikácie na Novomestskej ulici v Seredi. Tá bola dlhodobo v zlom stave, vodiči sa denne museli potýkať s výtlkmi či trhlinami. komunikácií v meste Sereď. Samospráva mesta Sereď pristúpila dňa 31. júla k rekonštrukcii miestnej komunikácie na Novomestskej ulici v Seredi. Tá bola dlhodobo v zlom stave, vodiči sa denne museli potýkať s výtlkmi či trhlinami. Dodávateľom prác sa stala na základe výberového konania firma STAVBY Nitra s.r.o. s vysúťaženou sumou 119 594 ,- €. Predmetom zákazky bola rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie na ulici Novomestská, priľahlých parkovísk a účelových komunikácií v meste Sereď. Rozvoj a výstavba Thu, 30 Aug 2018 01:01:01 +0200 Povinnosti čipovať psov sa nevyhnú ani majitelia štvornohých miláčikov v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-09-01-povinnosti-cipovat-psov-sa-nevyhnu-ani-majitelia-stvornohych-milacikov-v-seredi Majitelia štvornohých domácich miláčikov už isto vedia, že od 1. septembra sa do praxe zavádza novela zákona o veterinárnej starostlivosti a to povinné ČIPOVANIE PSOV. Majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 ho bude musieť označiť mikročipom najneskôr do 31. novembra 2019. Psa narodeného pred účinnosťou zákona, ktorého chce vlastník predať alebo darovať, musí predtým označiť čipom. Psa, ktorý sa narodil po 1. septembri 2018, bude nutné začipovať pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12. týždňa jeho veku. Čipovanie môže vykonať iba veterinárny lekár, ktorý bude musieť psa do 24 hodín zaevidovať do Centrálneho registra spoločenských zvierat. Za čipovanie sa bude platiť maximálne 10-, €, ľuďom v hmotnej núdzi zaplatí čipovanie štát. V Seredi máme 5 veterinárnych ambulancií a kým u jedného stojí čipovanie 7,- € u iného 8,- €. Udalosti a ľudia Wed, 29 Aug 2018 01:01:01 +0200 Pekné počasie vylákalo Seredčanov na piknik do mestského parku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-29-pekne-pocasie-vylakalo-seredcanov-na-piknik-do-mestskeho-parku Občianske združenia Mladá Sereď, Hudram, Vodný hrad a jazyková škola Wings pripravili na 29. augusta veľký piknik v mestskom parku. Už po piatykrát zelenú trávu zaplnili farebné deky, piknikové koše a dobre naladení obyvatelia mesta. Pod korunami stromov počas celého popoludnia vládla v parku príjemná uvoľnená atmosféra. Stretli sa tu rodiny, priatelia i kolegovia. Tematické filmové aj rozprávkové stanovištia z rôznych kútov sveta lákali najmä mladšiu generáciu. Deti mali k dispozícii súťaže, drevenný kolotoč alebo balónové zvieratká. Po vlaňajšom úspechu aj tento rok ožila pod múrmi kaštieľa malá VINÁRNIČKA. Okrem ochutnávky skvelého vína z nášho regiónu, tu mohli návštevníci vidieť aj historický stroj- Rajtár, určený na čistenie obilia a iných semien prúdom vzduchu. Udalosti a ľudia Wed, 29 Aug 2018 01:01:01 +0200 Súťaž o najlepšia štrúdľu na mestskom pikniku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-29-sutaz-o-najlepsia-strudlu-na-mestskom-pikniku Veľký piknik v mestskom parku v Seredi bol bohatý na sprievodné podujatia. Jendým z nich bola aj súťaž o najlepšiu a najchutnejšiu štrudľu. Pozvánka na podanie prihlášky do súťaže bola zverejnená ako v našich novinách tak aj na sociálnych sieťach. Štrúdle poznáme rôzne: jablkové, višňovo-makové, tavrohové ale aj kapustové. Na súťažnom stole sa napokon objavilo 12 vzoriek. Porota všetky ochutnala aj vizuálne ohodnotila a napokon rozhodla. Víťaznú štrúdlu a to makovú napiekla Dominika Fačkovcová. Ako víťazka získala poukaz na ľubovoľný kurz pečenia v škole varenie Chefparade a balíček pomôcok do kuchyne a balenie produktov od spoločnosti Alpro. Udalosti a ľudia Wed, 29 Aug 2018 01:01:01 +0200 Radošinské naivné divadlo a SĽUK vystúpili na amfiteátri v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-29-radosinske-naivne-divadlo-a-sluk-vystupili-na-amfiteatri-v-seredi Sviatočný deň 29. augusta využili mnohí Seredčania na návštevu mestského amfiteátra, kde sa v tento deň na pódiu odohral muzikálový príbeh zo života Milana Rastislava Štefánika. Tento veľký príbeh pod názvom " MALÝ VEĽKÝ MUŽ " uviedlo Radošinské naivné divadlo v tvorivej spolupráci s tanečníkmi a hudobníkmi Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v choreografii Ladislava Cmoreja. Premiéra muzikálu bola 1. júna 2018 na bratislavskej scéne RND. Ide o veľký projekt Stanislava Štepku venovaný významnému stému výročiu vzniku Československa a rovnako aj k nadchádzajúcemu stému výročiu smrti spoluzakladateľa prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov Milana Rastislava Štefánika. Udalosti a ľudia Wed, 29 Aug 2018 01:01:01 +0200 Nové DENNÉ CENTRUM o.z. Nikolka s fyzioterapiou v Seredi už otvorené http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-28-nove-denne-centrum-o-z--nikolka-s-fyzioterapiou-v-seredi-uz-otvorene V týchto dňoch bolo v Seredi otvorené nové DENNÉ CENTRUM o.z. Nikolka. Ide o rehabilitatačné zariadenie pre hendikepované deti. Zakladateľom je Ľubomíra Poláková a jej myšlienku centrum zriadiť podporila nielen rodina ale aj priatelia, mesto Sereď a rôzne organizácie. Cesta, ktorú musela prejsť od myšlieky cez realizáciu až k otvoreniu centra nebola jednoduchá. Byrokracia totiž brzdí každého v štáte a obehať všetky úrady je niekedy nadľudský výkon. No Ľubka všetko obdivuhodne zvládla a dnes majú rodičia so svojimi deťmi k dispozícii krásne priestory. Ľubku som požiadala o rozhovor a ona ochotne súhlasila. Vráťme sa teraz na začiatok, kedy rodina malej Nikolky o centre iba snívala. Udalosti a ľudia Tue, 28 Aug 2018 01:01:01 +0200 Sereď bola počas augusta mestom svetovej hudby http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-30-sered-bola-pocas-augusta-mestom-svetovej-hudby Dom kultúry Sereď a Agentúra KVAS usporiadali v rámci veľkých podujatí pod hlavičkou IN CASTLE v mestskom amfiteátri v Seredi sériu open-air koncertov. Do nášho mesta počas mesiaca august zavítali svetoznámi umelci, ktorí na vystúpenia prilákali fanúšikov z celého Slovenska aj zahraničia. PAPA ROACH, SUZI QUATRO, APOCALYPTIKA a CLEAN BANDIT boli mená, ktoré rozdávali energiu, vášeň a vyvolali v publiku doslova ošiaľ. Horúce augustové dni striedali horúce noci s hviezdami nielen nad hlavou ale aj na pódiu. Emócia a energia bola na koncertoch strhujúca a zážitky fanúčikov neopakovateľné. Sereď sa v tomto smere zviditeľnila naozaj skvele. Kultúra a tradície Mon, 27 Aug 2018 01:01:01 +0200 Novomestská ulica ide do finále http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-27-novomestska-ulica-ide-do-finale Dňa 31. júla začala rekonštrucia miestnej komunikácie na Novomestskej ulici. Realizačná firma STAVBY Nitra s.r.o. do dnešného dňa osadila obrubníky, vyfrézovala cestu a priľahlé parkoviská, povrch vozovky vyčistila a vykonala výškovú úpravu kanalizačných vpustí. Dnes 27. 8. pristúpila k asfaltovaniu povrchu. Tieto práce potrvajú do zajtra, preto vodičov prosíme o trpezlivosť. Na finálnu úpravu vozovky sa o niekoľko dní pôjdeme pozrieť ešte raz. Rozvoj a výstavba Mon, 27 Aug 2018 01:01:01 +0200 Pracovná ponuka - upratovačka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-27-pracovna-ponuka---upratovacka Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi príjme do pracovného pomeru upratovačku. Nástup ihneď. Ekonomika Mon, 27 Aug 2018 01:01:01 +0200 Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia SNP v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-27-pietny-akt-kladenia-vencov-pri-prilezitosti-74--vyrocia-snp-v-seredi Pri príležitosti 74. výročia SNP sa dňa 27. augusta v Seredi konal pietny akt kladenia vencov. Slávnostná ceremónia sa uskutočnila v mestskom parku pri Pomníku hrdinov Slovenského národného povstania. Pietneho aktu sa zúčastnil zástupca primátora mesta Sereď Ľubomír Veselický, zástupcovia mesta, členovia Únie vojenských veteránov, členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu vojakov SR - Klub Sereď, OZ Rozkvet, Denného centra pre seniorov, občania mesta a iní hostia. Udalosti a ľudia Mon, 27 Aug 2018 01:01:01 +0200 Od dnešného dňa mesto Sereď nabehlo na nový atraktívnejší dizajn svojej internetovej stránky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-26-od-dnesneho-dna-mesto-sered-nabehlo-na-novy-atraktivnejsi-dizajn-svojej-internetovej-stranky Od dnešného dňa mesto Sereď nabehlo na nový atraktívnejší dizajn svojej internetovej stránky www.sered.sk. Po obsahovej stránke sa nič oproti starej verzii nemenilo, práve naopak. Moderný vizuál, nové grafické prvky a prehľadnejší obsah upútajú hneď na prvý pohľad. Redizajn prebehol aj kvôli potrebe prispôsobiť web súčasnej dobe. Užívateľ si tak bude môcť web prehliadať pohodlne aj cez mobilné zariadenia. Mestský úrad Sun, 26 Aug 2018 01:01:01 +0200 Členovia klubu ZV SR v Seredi si posedením pri guláši pripomenuli výročie SNP http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-26-clenovia-klubu-zv-sr-v-seredi-si-posedenim-pri-gulasi-pripomenuli-vyrocie-snp Členovia klubu Zväzu vojakov SR v Seredi si v sobotu 25.8. už tradične spoločným posedením pripomenuli 74. výročie Slovenského národného povstania. Stretnutie sa konalo v priestoroch ihriska TJ Rozkvet. Pozvanie prijal primátor mesta Sereď Martin Tomčányi, členovia Zväzu vojakov zo Serede s rodinnými príslušníkmi, členovia Zväzu telesne postihnutých v Seredi a predseda OZ TJ Rozkvet František Jelšic. Účastníkov privítal a úvodné slovo predniesol predseda klubu Ondrej Urban. V príhovore spomenul: " Posedením si síce pripomíname výročie SNP ale zároveň sme si pred niekoľkými dňa pripomenuli aj udalosti z roku 1968 a 1. septembra oslávime Ústavu SR. Všetky tieto tri významné udalosti sú dôvodom dnešného posedenia Udalosti a ľudia Sun, 26 Aug 2018 01:01:01 +0200 Kráľovná ženského rocku Suzi Quatro roztancovala Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-26-kralovna-zenskeho-rocku-suzi-quatro-roztancovala-sered- Dňa 26. augusta si na svoje prišli všetci fanúšikovia kvalitnej rockovej hudby. Na podujatí IN CASTLE, ktorú organizuje agentúra KVAS v spolupráci s Domom kultúry Sereď, odohrala svoje najväčšie hity najznámejšia priekopníčka ženského rocku, legendárna spievajúca basgitaristka Suzi Quatro. Táto legenda svetovej hudobnej scény sa spevu venuje od štrnástich rokov. Keď mala 21 rokov, odišla z USA do Veľkej Británie, kde odštartovala sólo kariéru. Dostala aj niekoľko príležitostí v seriáloch, venovala sa aj moderovaniu. Aj napriek veku to stále na pódiu vie roztočiť. Fanúšikom dokázala, že energia, radosť zo spevu a pre ňu typický hlasový prejav jej rozhodne nechýba. Ani oblečením nezaprie v sebe pravú rockerku. Na pódiu vystúpila vo vybíjaných čižmách a koženej bunde. Kultúra a tradície Sun, 26 Aug 2018 01:01:01 +0200 Pozor zmena termínu asfaltovania Novomestskej ulice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-24-pozor-zmena-terminu-asfaltovania-novomestskej-ulice Oznamujeme obyvateľom Novometskej ulice, že Mesto Sereď a firma STAVBY Nitra s.r.o pritúpili k zmene termínu asfaltovania miestnej komunikácie. Podľa pôvodného plánu sa mali práce uskutočniť budúci štvrtok a piatok, podľa nového termínu to bude pondelok 27.8. a utorok 28.8. 2018 Žiadame občanov, aby v uvedené dni neparkovali svoje vozidlá na priľahlých parkoviskách. Udalosti a ľudia Fri, 24 Aug 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na Suzi Quatro aj Radošincov so SĽUK-om! Záver leta v Seredi bude patriť legendám http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-24-pozvanka-na-suzi-quatro-aj-radosincov-so-sluk-om--zaver-leta-v-seredi-bude-patrit-legendam Počas tohto leta sa uskutočnilo už šesť úspešných podujatí pod názvom IN CASTLE v Zámockom parku a amfiteátri v Seredi. Program na konci augusta uzatvoria dve legendy - najznámejšia ženská rockerka Suzi Quatro a obľúbené Radošinské naivné divadlo so SĽUK-om. V nedeľu 26. augusta si prídu na svoje všetci fanúšikovia kvalitnej rockovej hudby. V Seredi odohrá svoje najväčšie hity najznámejšia priekopníčka ženského rocku i glam rocku, legendárna spievajúca basgitaristka Suzi Quatro. Kultúra a tradície Fri, 24 Aug 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na kladenie vencov pri príležitosti 74. výročia SNP http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-23-pozvanka-na-kladenie-vencov-pri-prilezitosti-74--vyrocia-snp Mesto Sereď a Zväz protifašistických bojovníkov Vás srdečne pozývajú na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti osláv 74. výročia SNP. Kladenie vencov sa bude konať 27. augusta 2018 o 14:00 hodine pri pamätníku hrdinov SNP v mestskom parku v Seredi. Udalosti a ľudia Thu, 23 Aug 2018 01:01:01 +0200 Sobota 8. septembra bude v Seredi nabitá podujatiami http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-23-sobota-8--septembra-bude-v-seredi-nabita-podujatiami Sobota 8. septembra bude v Seredi nabitá podujatiami. Na svoje si prídu milovníci kultúry, histórie i športu. O 13:00 hodine začne na mestskom amfiteátri v rámci podujatia Umenie bez hraníc kultúrne vystúpenie SKUPÍN Z PARTNERSKÉHO MESTA TIŠNOV A SKUPÍN ZO SEREDE. Ďalej to bude spomienkové podujatie pod názvom Spomienka na obete napoleonských vojen, Vojenský špitál č. 11 v Seredi, 1809. Hlavným organizátorom je mesto Sereď a Nadačný fond Stratení ľudia. Do tretice si nenechajte ujsť Beh nádeje. Udalosti a ľudia Thu, 23 Aug 2018 01:01:01 +0200 Oznam obyvateľom Novomestskej ulice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-23-oznam-obyvatelom-novomestskej-ulice Mesto Sereď a firma STAVBY Nitra s.r.o oznamuju obyvateľom Novomestskej ulice, že na základe klimatických podmienok a technickej doby zretia betónu sa bude cesta a parkoviská na Novomestskej ulici asfaltovať dňa 30.8.2018 (štvrtok) a 31.8.2018 (piatok). Žiadame občanov, aby v uvedené dni neparkovali svoje vozidlá na priľahlých parkoviskách. Rozvoj a výstavba Thu, 23 Aug 2018 01:01:01 +0200 Porucha na vodovodnej sieti na Vinárskej ulici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-23-porucha-na-vodovodnej-sieti-na-vinarskej-ulici Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že na ulici Vinárska č. 129 je evidovaná porucha na vodovodnej sieti. K odstávke vody zatiaľ nie je potrebné pristúpiť ale z dôvodu zakalenej vody bude v čase od 17:30 do 20:30 hodiny PRISTAVENÁ CISTERNA. Pracovníci sa poruchu budú snažiť odstrániť čo v najkratšom čase. Za pochopenie ďakujeme ! Udalosti a ľudia Thu, 23 Aug 2018 01:01:01 +0200 Porucha vodovodu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-22-porucha-vodovodu Podľa oznámenia pracovníka Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra prišlo dnes počas prác na plynovodnom potrubí k poškodeniu verejného vodovodu na Sládkovičovej ulici. Z tohto dôvodu môže byť voda zakalená. Porucha bude odstránená približne do dvoch hodín. Udalosti a ľudia Wed, 22 Aug 2018 01:01:01 +0200 21.august 1968-vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-21-21-august-1968-vpad-vojsk-varsavskej-zmluvy-do-ceskoslovenska Bol 21. august 1968, ručičky hodiniek sa blížili k 10:00 hod., keď sa v Seredi objavili vojenské obrnené transportéry a ďalšie vozidlá. Privítali ich nahnevaní obyvatelia, dávajúci najavo svoju nespokojnosť. Neboli to totiž vozidlá vtedajšej Československej ľudovej armády (ČSĽA), ale vozidlá Maďarskej ľudovej armády (MĽA), ktoré boli súčasťou inváznych síl piatich členských štátov Varšavskej zmluvy (Sovietskeho zväzu, Maďarska, Poľska, Bulharska a Nemeckej demokratickej republiky, aj keď účasť vojsk NDR bola odvolaná). Udalosti a ľudia Tue, 21 Aug 2018 01:01:01 +0200 Seredskí florbalisti nezaháľajú ani počas letných mesiacov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-21-seredski-florbalisti-nezahalaju-ani-pocas-letnych-mesiacov Oficiálnu časť sezóny 2017/2018 môžeme považovať za úspešne ukončenú, no pre našich florbalistov sa úplne neskončila, čoho dôkazom je aj účasť nášho tímu na X. ročníku Medzinárodného florbalového turnaja, ktorého dejiskom bolo tento rok mesto Púchov. Šport Tue, 21 Aug 2018 01:01:01 +0200 Leto s MsP Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-21-leto-s-msp-sered Posledné dva júlové týždne (16.7.-27.7.2018) bolo pri MsP Sereď opäť čulo a veselo. Deti zo Serede a okolia mali možnosť jeden týždeň letných prázdnin tráviť na programe letného tábora s MsP Sereď. Šport Tue, 21 Aug 2018 01:01:01 +0200 Veľkolepý koncert americkej rockovej skupiny PAPA ROACH v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-21-velkolepy-koncert-americkej-rockovej-skupiny-papa-roach-v-seredi Mestský amfiteáter v Seredi 21. augusta privítal na pódiu ďalšiu svetoznámu hudobnú skupinu - PAPA ROACH. Koncert sa uskutočnil v rámci projektu IN CASTLE a sériu open-air koncertov do nášho mesta priniesla agentúra KVAS v spolupráci s Domom kultúry Sereď. Brány amfiteátra sa otvorili o 19:00 hodine, kedy sa pred obecenstvo postavili predskokani už spomínanej americkej skupiny. Kapela ZOČI-VOČI svojim krátkym polhodinovým vystúpením dostala za úlohu navodiť tú správnu atmosféru a dostať ľudí " do varu " . Zoči Voči je slovenská rocková hudobná skupina z Nitry, ktorá vo svojej tvorbe vychádza z hudobných žánrov akými sú metalcore, punk, rock, hardcore i popu. Udalosti a ľudia Tue, 21 Aug 2018 01:01:01 +0200 Papa Roach vás pozývajú na svoj zajtrajší koncert v amfiku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-20-papa-roach-vas-pozyvaju-na-svoj-zajtrajsi-koncert-v-amfiku Už zajtra nás po skvelej Apocalyptike čaká ďalší hudobný večer a to skupina PAPA ROACH z USA, s predkapelou Zoči Voči. Program začína od 19:00 a pozýva vás na neho aj skupina ... Hudba, tanec a spev Mon, 20 Aug 2018 01:01:01 +0200 Oprava mostu do kempingu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-20-oprava-mostu-do-kempingu Mesto Sereď oznamuje občanom, že most Bailey Bridge spájajúci priestor bývalých kasární Váh a areál bývalého kampingu bude v dňoch 1. až 7. septembra 2018 rekonštruovaný. Rozvoj a výstavba Mon, 20 Aug 2018 01:01:01 +0200 Vydarený zájazd Seredčanov do Hokoviec http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-19-vydareny-zajazd-seredcanov-do-hokoviec Členovia Klubu zdravotne postihnutých v Seredi si v prvej polovici augusta urobili 6-dňový zájazd do obce Hokovce. Hotelový komplex sa nachádza v regióne kúpeľného mesta Dudince a je umiestnený v lesoparku, ktorý je známy svojou príjemnou klímou a liečivými vodami Dudinských kúpeľov. Práve tieto pozitíva zohrali úlohu pri výbere vhodného miesta na rekreáciu Seredčanov. Až 89 členov klubu si nenechalo ujsť oddych, relax, liečebné procedúry a výlety do okolia. Hneď na úvod boli rekreanti príjmene prekvapení. Všetkých čakala slávnostná večera s bohato prestretým stolom. Nechýbala pečená kačica, lokše, zabíjačkové špeciality a ochutnávka vína. Príjemnú atmosféru dotváral aj heligonkár Milanko. Jeho piesne chytili za srdce takmer každého a tak sa spoločný spev rozliehal široko - ďaleko. Udalosti a ľudia Sun, 19 Aug 2018 01:01:01 +0200 Úspešný hodový hokejbalový turnaj v Čepeni http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-19-uspesny-hodovy-hokejbalovy-turnaj-v-cepeni HBK Seredskí barani v spolupráci s OZ TJ Rozkvet Stredný Čepeň zorganizovali na 18. augusta už tradičný hodový hokejbalový turnaj. Tento rok si turnaj píše 5. rok svojej histórie. Do boja o víťazný pohár sa prihlásilo 6 družstiev: Seredskí hokejbalový tím HBK SEREDSKÍ BARANI, hráči z HBK LENTILKY, minuloroční majstri turnaja STARCI, hokejbalový tím z Močenku MODRÍ, tím z Nitrianskej hokejbalovej ligy XAUS BOYS NITRA a bývalí hokejbalisti a hráči francúzskej hokejbalovej reprezentácie FRANCÚZSKI MUŠKETIERI. Ihrisko v Strednom Čepeni sa stalo v tento deň dejiskom veľkého hokejbalového zápolenia. Podľa jedného z organizátorov a zároveň člena HBK Seredskí barani Ladislava Dubnického bol hrací čas 2x13 minút a počet hráčov v jednotlivých zápasoch bol určený na 3+1. Šport Sun, 19 Aug 2018 01:01:01 +0200 Takmer 4 000 návštevníkov zavítalo na koncert skupiny APOCALYPTICA http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-18-takmer-4-000-navstevnikov-zavitalo-na-koncert-skupiny-apocalyptica V piatok 17. augusta zavítalo do Serede približne 4000 fanúšikov na koncert snáď najznámejšej finskej skupiny Apocalyptica. Mestský amfiteáter sa zaplnil do posledného miesta na sedenie i státie. Vystúpenie je súčasťou projektu In Castle, v rámci ktorého mesto Sereď a Agentúra KVAS prinášajú počas letných mesiacov koncerty zahraničných a slovenských hudobníkov a iné typy kultúrnych podujatí. „Sereď je už vcelku známa pestrým výberom umelcov na svojich podujatiach. Stala sa navštevovanou kultúrnou oblasťou v regióne, máme skúsenosti s organizovaním veľkých akcií. Rozhodli sme sa v spolupráci s Agentúrou KVAS rozšíriť letný program, ponúknuť umelcom i návštevníkom príjemné priestory Zámockého parku a Amfiteátra a pritiahnuť k nám publikum z celého Slovenska. Udalosti a ľudia Sat, 18 Aug 2018 01:01:01 +0200 V priestoroch Denného centra pre seniorov sa opäť športovalo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-18-v-priestoroch-denneho-centra-pre-seniorov-sa-opat-sportovalo Pravidelní čitatelia novín už isto vedia, že v mesiaci jún sa v Dennom centre pre seniorov v Seredi konal petangový turnaj žien a mužov. Po mesačných prázdninách sa dňa 16.8.2018 v priestoroch centra opäť športovalo. Tentoraz išlo o turnaj majstrov v petangu - svoju šikovnosť a bystré oko si totiž zmerali medzi sebou víťazi predchádzajúceho turnaja, t.j. prví traja muži a prvé tri ženy. Hráči podávali takmer profesionálne výkony a petangové gule triafali presne tam, kde to bolo potrebné. Víťazom sa ale mohli stať iba prví traja. Prvé miesto obsadil Slavomír Krivosudský, na druhom mieste sa uplatnil Jozef Valábek a tretie miesto si vybojovala Anna Karelová. Víťazi boli odmenení diplomom a soškou. Udalosti a ľudia Sat, 18 Aug 2018 01:01:01 +0200 MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI Ulica M. R. Štefánika 8 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-17-mestske-muzeum---fandlyho-fara-v-seredi-ulica-m--r--stefanika-8 MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI, Prehistória seredského regiónu, Hrad Šintava, Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča, Lapidárium s barokovými sochami, Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Kultúra a tradície Fri, 17 Aug 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 17. augusta – 19. augusta 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-17-sportove-podujatia--17--augusta---19--augusta-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 17 Aug 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 17. augusta – 19. augusta 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-17-kultura---17--augusta---19--augusta-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Fri, 17 Aug 2018 01:01:01 +0200 Myslíte si, že pečiete tú najchutnejšiu štrúdľu v okolí? Alebo poznáte niekoho, kto takú pečie? Tak táto súťaž je určená práve Vám! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-17-myslite-si--ze-peciete-tu-najchutnejsiu-strudlu-v-okoli--alebo-poznate-niekoho--kto-taku-pecie--tak-tato-sutaz-je-urcena-prave-vam Už sme Vás informovali, že 29. augusta od 15:00 hodiny sa v mestskom parku v Seredi bude konať PIKNIK na tráve pod korunami stromov. Organizátori jazyková škola Wings, Občianske združenia Hudram, Vodný Hrad a Mladá Sereď v rámci podujatia vyhlásili súťaž o najchutnejšiu štrúdľu. Ak si myslíte, že práve Vy pečiete tú najlepšiu, najvoňavejšiu, najúžasnejšiu štrúdľu, alebo niekoho takého poznáte, prihláste sa do súťaže. Je úplne jedno či už s jablkovou, višňovou-makovou, kapustovou, orechovou - jednoducho to musí byť tá NAJ štrudľa v okolí. Zaregistrovať sa môžete tu: https://goo.gl/forms/8ETqU6L5O6zUgoSx2 Udalosti a ľudia Fri, 17 Aug 2018 01:01:01 +0200 Trnavský samosprávny kraj upozorňuje lekárov, aby dodržiavali zákon, ktorý sa týka ordinačných hodín, inak pristúpi k sankciám http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-16-trnavsky-samospravny-kraj-upozornuje-lekarov--aby-dodrziavali-zakon--ktory-sa-tyka-ordinacnych-hodin--inak-pristupi-k-sankciam Už od 1. novembra minulého roka platia legislatívne zmeny súvisiace s ordinačnými hodinami lekárov. Zástupcovia Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja vykonali v poslednom období dozory zamerané práve na dodržiavanie schválených ordinačných hodín. Udalosti a ľudia Thu, 16 Aug 2018 01:01:01 +0200 Trnavská župa reštartuje duálne vzdelávanie, nový systém už čoskoro zavedie do praxe a pripraví aj vzorové projekty pre ostatné kraje http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-15-trnavska-zupa-restartuje-dualne-vzdelavanie--novy-system-uz-coskoro-zavedie-do-praxe-a-pripravi-aj-vzorove-projekty-pre-ostatne-kraje Vzdelávanie zaradilo nové vedenie Trnavského samosprávneho kraja medzi svoje priority a vníma ho ako príležitosť pre lepšiu budúcnosť. V rámci aktívnych krokov venoval Odbor školstva TTSK v letných mesiacoch maximálnu pozornosť 1. etape procesu duálneho vzdelávania, keďže zavádzanie tohto systému na Slovensku výrazne zaostáva za očakávaniami. Udalosti a ľudia Wed, 15 Aug 2018 01:01:01 +0200 Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu záhradku/predzáhradku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-15-vyhodnotenie-sutaze-o-najkrajsiu-zahradku-predzahradku Dňa 13.8.2018 prebehlo na Mestskom úrade v Seredi vyhodnotenie 2. ročníka súťaže o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií – súkromné záhrady, predzáhradky pred rodinnými domami a predzáhradky pred bytovými domami. Do kategórie predzáhradky pred rodinnými domami sa neprihlásil žiadny súťažiaci. Udalosti a ľudia Wed, 15 Aug 2018 01:01:01 +0200 Po razii padli obvinenia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-15-po-razii-padli-obvinenia Ako sme Vás informovali v nedeľu desiatky policajtov obsadili Cukrovarskú ulicu v Seredi.V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 15 Aug 2018 01:01:01 +0200 Ako je to so športovaním Seredčanov? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-15-ako-je-to-so-sportovanim-seredcanov Možno ste postrehli, že pripravujeme Koncepciu rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď do roku 2023. Pre zistenie záujmu Seredčanov o šport a pohybovú aktivitu vôbec sme sa rozhodli osloviť obyvateľov s prosbou o vyplnenie krátkeho dotazníka. Čo sme sa v ňom dozvedeli? Šport Wed, 15 Aug 2018 01:01:01 +0200 Sereďanka na majstrovstvách sveta v minigolfe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-14-seredanka-na-majstrovstvach-sveta-v-minigolfe V termíne od 8. do 11.8.2018 sa konali majstrovstvá sveta juniorov v minigolfe. Tentokrát sa konal šampionát v českom meste Cheb. Do nominácie na majstrovstvá sveta 2018 v minigolfe sa dostala aj študentka osemročného štúdia Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi Sofia Vykopalová. Šport Tue, 14 Aug 2018 01:01:01 +0200 Hádzanárske leto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-14-hadzanarske-leto Naše mladé dievčatká zažívajú zaujímavé leto, ktoré im prináša mnoho zážitkov a športovej činnosti. Cez leto spoznávali krásy nášho krásneho Slovenska na sústredení na Skalke pri Kremnici. Krásna príroda, turistické prechádzky do okolia, loptové hry, behanie v lese a relaxácia v bazéne, to boli nádherné dni na sústredení. Šport Tue, 14 Aug 2018 01:01:01 +0200 Papa Roach vás pozývajú na svoj koncert 21. augusta v amfiku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-14-papa-roach-vas-pozyvaju-na-svoj-koncert-21--augusta-v-amfiku Jacoby Shaddix OSOBNE vás pozýva na koncert Papa Roach na IN CASTLE v Seredi! Už teraz sa nevieme dočkať 21. augusta ! Hudba, tanec a spev Tue, 14 Aug 2018 01:01:01 +0200 Apocalyptica vystúpi už v piatok v Seredi pod holým nebom! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-14-apocalyptica-vystupi-uz-v-piatok-v-seredi-pod-holym-nebom Mesto Sereď a Agentúra KVAS pripravili na august pestrú ponuku koncertov a kultúrnych podujatí v rámci projektu IN CASTLE v nádhernom prostredí zámockého parku a amfiteátra. Po skvelom koncerte Clean Bandit prichádza legendárna Apocalyptica už tento piatok. Hudba, tanec a spev Tue, 14 Aug 2018 01:01:01 +0200 4.kolo Fortuna ligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-13-4-kolo-fortuna-ligy 4.kolo Fortuna ligy sa rozohralo v sobotu, 11.8.2018 ( D.Streda-Ružomberok 2:2, Senica-Podbrezová 1:1, Trnava-Michalovce 3:0) a pokračuje dnes zostávajúcimi zápasmi Žilina-Trenčín a Slovan Bratislava- Nitra od 17.30 a 19.00 hod..Sereďania si odohrali svoj zápas včera a od 19.00 hod. v príjemnom počasí na Myjave privítali ako domáci ViOn Zlaté Moravce-Vráble ktoré v predchádzajúcich troch kolách dokázali bodovať iba so Senicou ktorú porazili. Šport Mon, 13 Aug 2018 01:01:01 +0200 Domové prehliadky v meste Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-13-domove-prehliadky-v-meste-sered V súvislosti so včerajšou sériou domových prehliadok v meste Sereď začala polícia trestné stíhanie pre nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Zadržané osoby sú podozrivé z výroby a distribúcie omamných látok. Bezpečnosť Mon, 13 Aug 2018 01:01:01 +0200 Policajná razia za účasti kukláčov na Cukrovarskej ulici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-12-policajna-razia-za-ucasti-kuklacov-na-cukrovarskej-ulici Dňa 12. augusta prebehla na Cukrovarskej ulici v Seredi policajná razia za účasti špeciálneho policajného útvaru. Akcia bola zameraná pre podozrenie z drogovej trestnej činnosti. Na určitú dobu príslušníci polície odstavili dopravu na Cukrovarskej ulici a tá bola presmerovaná cez Niklovú ulicu. Podľa policajnej správy, príslušníci kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Galante vykonávajú sériu domových prehliadok na Cukrovarskej ulici v Seredi za účelom odhalenia drogovej trestne činnosti. Vzhľadom na to, že ide o rozsiahle domové prehliadky v 18 bytových jednotkách, policia zasahuje aj za pomoci pohotovostných policajných útvarov z Trnavy a susedných krajov. Bezpečnosť Sun, 12 Aug 2018 01:01:01 +0200 Koncert britskej popovej skupiny CLEAN BANDIT spojený s Óčko párty http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-11-koncert-britskej-popovej-skupiny-clean-bandit-spojeny-s-ocko-party Dom kultúry Sereď a Agentúra KVAS usporiadali v rámci veľkých podujatí pod hlavičkou IN CASTLE v mestskom amfiteátri v Seredi, koncert britskej popovej skupiny CLEAN BANDIT. Kapela aktívne koncertuje po celom svete, no na Slovensku mala dňa 9. augusta premiéru. Koncert sľuboval návštevníkom popovú extravagantnú tanečnú párty. Hudba známej britskej skupiny Clean Bandit prináša na koncertoch strhujúce spojenie elektropopu, tanečného popu, klasického crossoveru a vážnej hudby. Debutovým albumom New Eyes z roku 2014 si okamžite získali množstvo priaznivcov, pričom vďaka ich Singel Rather Be (feat. Jess Glynne) sa hneď v tom istom roku umiestnili na najvyšších priečkach svetových hitparád. V Seredi odohrali koncert s hosťujúcimi speváčkami Yasmin Green a Kirsten Joy. Kultúra a tradície Fri, 10 Aug 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 10. augusta – 12. augusta 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-10-sportove-podujatia--10--augusta---12--augusta-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 10 Aug 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 10. augusta – 12. augusta 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-10-kultura---10--augusta---12--augusta-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 10 Aug 2018 01:01:01 +0200 Čaká nás noc PADAJÚCICH HVIEZD http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-11-caka-nas-noc-padajucich-hviezd V prvej polovici augusta pravidelne prichádza najočakávanejšia udalosť milovníkov vesmíru. Na nočnej oblohe v tomto období " padajú hviezdy ". Hoci meteorický roj Perzeidy môžeme na oblohe pozorovať už od júla, svoj maximum dosahuje od 8.-12. augusta. Najviac padajúcich hviez bude možné pozorovať 12. augusta, t.j. v nedeľu. Podľa astronómov vtedy nočnou oblohou preletí viac ako 100 meteorov za hodinu. Udalosti a ľudia Fri, 10 Aug 2018 01:01:01 +0200 Svedok nahlásil osobu, ktorú unášala rieka Váh. Seredskí hasiči a príslušníci polície prehľadávali okolie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-09-svedok-nahlasil-osobu--ktoru-unasala-rieka-vah--seredski-hasici-a-prislusnici-policie-prehladavali-okolie Dňa 8. augusta náhodný okoloidúci občan zbadal telo človeka ako ho v obci Dolná Streda unášala rieka Váh. Po nahlásení na tiesňovú linku príslušníci polície a HaZZ ešte v ten večer začali prehľadávať okolie. Dnes hasiči na motorovom člne v pátraní pokračovali no s negatívnym výsledkom. Udalosti a ľudia Thu, 09 Aug 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na Hodový hokejbalový turnaj http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-08-pozvanka-na-hodovy-hokejbalovy-turnaj HBK Seredskí barani a TJ Rozkvet pozývajú záujemcov na 5. Ročník Hodového hokejbalového turnaja dňa 18. 08. 2018 na ihrisko TJ Rozkvet v Strednom Čepeni. Hrať sa bude vo formáte 3+1. Kontaktujte nás na FB HBK Seredskí barani, alebo na t.č.0911 694 195 Registrácia súťažiacich je nutná! Tešíme sa aj na divíkov, ktorí nás prídu povzbudiť. Šport Wed, 08 Aug 2018 01:01:01 +0200 Clean Bandit, Óčko Party či Papa Roach. August v Seredi bude horúci! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-08-clean-bandit--ocko-party-ci-papa-roach--august-v-seredi-bude-horuci Dom kultúry Sereď a Agentúra KVAS pripravili aj počas augusta päticu veľkých podujatí pod hlavičkou IN CASTLE. Návštevníci Amfiteátra budú mať možnosť zažiť tri skvelé hudobné premiéry na Slovensku, dve známe hudobné mená aj legendárne divadlo. Z programovaj ponuky si vyberú všetky vekové kategórie. Hudba, tanec a spev Wed, 08 Aug 2018 01:01:01 +0200 Vo farbách armády http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-07-vo-farbach-armady ,,Vstávať a cvičiť“, týmto heslom sa riadi každý jeden vojak. Svoje by vedeli povedať aj záujemcovia, ktorý v júni absolvovali výcvik do aktívnych záloh. Do vojenských farieb sme sa vystrojili aj s našou kamerou a v Ženijnom prápore v Seredi zisťovali ako výcvik prebiehal. V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 07 Aug 2018 01:01:01 +0200 Dotazník k tvorbe Koncepcie rozvoja kultúry do roku 2023 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-07-dotaznik-k-tvorbe-koncepcie-rozvoja-kultury-do-roku-2023 Vaše odpovede, postrehy a pripomienky budú vyhodnotené v koncepcii rozvoja kultúry. Vopred ďakujeme za Váš čas. Dotazník je anonymný. Kultúra a tradície Tue, 07 Aug 2018 01:01:01 +0200 Zvyšovanie miezd v seredskom Amazone http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-07--zvysovanie-miezd-v-seredskom-amazone Tlačová správa | Spoločnosť Amazon oznámila, že na základe každoročného procesu revízie miezd navýši hodinovú mzdu pracovníkom vo svojom logistickom centre v Seredi a bude tak naďalej poskytovať vysoko konkurencieschopné odmeňovanie. Pracovníkom na vstupnej úrovni sa mzdy zvýšia na 5,50 EUR/hod. a na 5,70 EUR/hod. brutto, v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru. Vedúcim tímov sa mzdy v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru zvýšia na 7 EUR/hod. až 7,20 EUR/hod. brutto. Udalosti a ľudia Tue, 07 Aug 2018 01:01:01 +0200 Dotácia pre Mestskú knižnicu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-06-dotacia-pre-mestsku-kniznicu Mestská knižnica v Seredi získala opäť dotáciu na nákup literatúry z Fondu na podporu umenia. Z verejných zdrojov podporil fond náš projekt „Aktualizácia knižničného fondu“ v celkovej výške 3 000 €. Spoluúčasť knižnice na projekte je minimálne160 €. Udalosti a ľudia Mon, 06 Aug 2018 01:01:01 +0200 Výsledky včerajšej celoslovenskej kontroly http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-06-vysledky-vcerajsej-celoslovenskej-kontroly- Dňa (2.augusta 2018) sme v rámci prijatých opatrení počas letnej turistickej sezóny vyhlásili celoslovenskú osobitnú kontrolu, zameranú na dodržiavanie povinností vodiča, na nesprávnu jazdu cez križovatku a na povinnosti chodcov v cestnej premávke. Bezpečnosť Mon, 06 Aug 2018 01:01:01 +0200 Mimoplánované júlové rokovanie MsZ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-06-mimoplanovane-julove-rokovanie-msz Mimoplánované rokovanie mestského zastupiteľstva v Seredi zvolal primátor mesta Ing. Martin Tomčányi na štvrtok 26. júla 2018 o 18-tej hodine. Rokovania sa zúčastnilo 16 poslancov. Ospravedlnení boli MUDr. Bucha, Mgr. Karmažínová a Mgr. Kráľovič. Mestské zastupiteľstvo Mon, 06 Aug 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na spoločný PIKNIK v mestskom parku v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-06-pozvanka-na-spolocny-piknik-v-mestskom-parku-v-seredi Baľte deky, chystajte piknikové koše a nezabudnite na dobrú náladu ! V stredu 29. augusta budeme spoločne v mestskom v parku v Seredi piknikovať. Jazyková škola Wings, Občianske združenia Hudram, Vodný Hrad a Mladá Sereď Vás pozývajú na spoločne strávené popoludnie na mäkkej tráve pod korunami stromov. Tento rok sa piknik bude niesť v znamení FILMOV ! Spoločne s organizátormi nastúpite na Rokfortský expres, pošlete prsteň do Mordoru a spoznáte sa s Mášou. Čakajú Vás tematické - filmové aj rozprávkové stanovištia z rôznych kútov sveta. A mnoho ďalšieho! Občerstvenie, Koláčová súťaž a Vináreň pod múrmi kaštieľa. Zoberte si deku alebo príďte do Chill out zóny a prežite spolu s nami ďalší krásny Piknik! Udalosti a ľudia Mon, 06 Aug 2018 01:01:01 +0200 Denné centrum pre seniorov po prázdninách opäť privítalo svojich členov. Úvodným podujatím bol Anna bál http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-06-denne-centrum-pre-seniorov-po-prazdninach-opat-privitalo-svojich-clenov--uvodnym-podujatim-bol-anna-bal Po mesačných prázdninách sa 5. augusta opäť otvorili priestory Denného centra pre seniorov v Seredi, aby sa na celý ďalší rok stali miestom stretávania našich starších, ale stále aktívnych občanov. Hneď prvý deň začal zvesela. Vedúci DC Jozef Valábek naplánoval pre všetkých tradičný Anna bál. Do tanca a spevu hrala skupina NAŠI. Keďže je v DC pekným zvykom blahoželať meninovým oslávencom, tak sa tento deň využil aj na gratuláciu všetkým, ktorí mali počas prázdnin meniny. A tak vedúci DC zablahoželal všetkým Kamilkám, Magduškám, Olinkám, Boženkám, Martuškám, Margitkám, Libuškám či Helenkám. No a čím blahoželať v tomto horúcom počasí ? Jozef Valábek to vymyslel geniálne : predsa nanukom. Udalosti a ľudia Mon, 06 Aug 2018 01:01:01 +0200 VATA fest 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-05-vata-fest-2018 Prvá augustová sobota bola v Seredi vyhradená unikátnemu lokálnemu festivalu VATA fest. Podujatie sa konalo v mestskom parku a spojilo v sebe rôznorodosť umenia: fotografiu, film, divadlo, hudbu, diskusie, rozprávky a handmade výrobky. Organizátormi boli členovia OZ Mladá Sereď a KC Priestor. Počas trvania festivalu boli pre návštevníkov pripravené predajné stánky s ručne vyrábanými šperkami, hračkami, kozmetikou, batohmi ale aj maľovanými teniskami či zdobenými zápisníkmi. Na svoje si prišli aj milovníci hudby. Umelci koncertovali striedavo v bastióne aj na pódiu pod holým nebom. Určite mnohých zaujal trojčlenný spevácky zbor LAST MINUTE alebo hudobné vystúpenie RAMIVANA, ktorí koncertujú s ručne robenými hudobnými nástrojmi vyrábaných z prírodných materiálov, využívaných aj pri muzikoterapii. Udalosti a ľudia Sun, 05 Aug 2018 01:01:01 +0200 Je tak teplo, že ... http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-04-je-tak-teplo--ze- Poznáte to...vonku 35 aj viac stupňov, všetci sa potíme a šomreme ako nám je teplo. Najlepšie to vedia tí, ktorí nemajú v aute alebo v práci klimatizáciu. Úplne najhoršie sú na tom cestári, stavbári, pekári či kuchárky. Samozrejme našich 35 stupňov je nič oproti krajinám, kde majú bežne 40 stupňové teplá. No pre našinca sú 35-ky fakt na nevydržanie. Zaujímavosti Sat, 04 Aug 2018 01:01:01 +0200 Historické vozidlá a motocykle zaplnili Námestie slobody http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-04-historicke-vozidla-a-motocykle-zaplnili-namestie-slobody Sobota 4. augusta patrila v Seredi milovníkom a obdivovateľom starožitných vozidiel a motoriek. Veteran Car Club Sereď a Oldtimer Múzeum Sereď usporiadali na tento deň ďalší ročník podujatia s názvom OVÁL 2018. V doobedňajšich hodinách odparkovali majitelia svoje naleštené veterány na Námestí slobody, kde sa konal štart tohtoročnej spanilej jazdy. Seredčania si príležitosť prezrieť krásu starodávnych áut a motocyklov nenechali ujsť. Množstvo návštevníkov tak mohlo na vlastné oči obdivovať historické limuzíny, kabriolety, športiaky, motocykle ale aj poľské Fiat-ky, Dacie, Citroeny či Felície. Podujatia OVÁL sa každoročne zúčastňuje aj majiteľ elegantného dreveného auta pripomínajúceho koč a mnoho záujemcov si nenechalo ujsť príležitosť minimálne sa odfotografovať na tomto vozidle. Vlastnoručne toto pojazdné auto vyrobil šikovný stolár z Modry Udalosti a ľudia Sat, 04 Aug 2018 01:01:01 +0200 Výstava najlepších fotografií z podujatia FOTOMARATÓN 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-04-vystava-najlepsich-fotografii-z-podujatia-fotomaraton-2018 Dňa 22. júla sa v Seredi konalo podujatie FOTOMARATÓN 2018. Bolo venované všetkým milovníkom fotografovania či už profesionálnym alebo amatérskym. Autorkou myšlienky zorganizovať FOTOMARATÓN bola Dominika Beličková, ktorá chcela nadviazať na rôzne fotoakcie konané v našom meste v minulosti a prinavrátiť im život. Zúčastnení fotografi mali dispozícii 4 témy a to: DOMOV, SKRYTÉ TAJOMSTVO, NIČ NÁS NEZASTAVÍ a VATA. Pred samotným podujatím sa v Seredi konal tzv. FOTODŽEM. Išlo o sériu štyroch workshopov, kde skúsený fotograf Antonios Vlachou učil účastníkov všetko, čo by mal správny fotograf ovládať. Svoje teoretické vedomosti si mohli napokon účastníci vyskúšať na FOTOMARATÓNE v praxi. Udalosti a ľudia Sat, 04 Aug 2018 01:01:01 +0200 Seredská cajglovačka až na vodné dielo Kráľová http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-04-seredska-cajglovacka-az-na-vodne-dielo-kralova Už po ôsmykrát sa stretli priaznivci cyklistiky, aby sa spoločne zúčastnili ďalšej seredskej cajglovačky. Úspech tohto podujatia je neodškriepiteľný, čoho dôkazom je vysoká účasť na každom ročníku. Cyklisti sa tentoraz sa stretli 2. augusta a z Námestia Slobody v Seredi sa vybrali smerom na Dolnú Stredu cez Váhovce a bez zastavenia prešli aj Kaskády. Cieľom augustovej cajglovačky bolo totiž vodné dielo Kráľová. Presne o 18:00 hodine vstúpili cykloturisti do priestorov elektrárne, aby si v rámci exkurzie prezreli jej zákutia. Hoci bol riadne horúci letný deň, cyklisti si výlet užili. Uvidíme, kam organizátori naplánujú ďalší ročník, veď milovníci dvojkolesových tátošov sa určite už teraz tešia na nasledujúci spoločný cyklovýlet. Šport Fri, 03 Aug 2018 01:01:01 +0200 Šport na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-03-sport-na-vikend Pozvánka na víkendový šport v Seredi od 3.5. do 5.5.2018. Šport Fri, 03 Aug 2018 01:01:01 +0200 Kultúra v Seredi na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-03-kultura-v-seredi-na-vikend Kultúrny program na 3. až 5. augusta 2018 v Seredi bude bohatý, okrem kina v kine NOVA a amfiku, môžete zažiť aj prvý VATA fest v zámockom parku. Kultúra a tradície Fri, 03 Aug 2018 01:01:01 +0200 Príprava na zajtrajší VATA fest v plnom prúde. Pozrite si podrobný program http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-04-priprava-na-zajtrajsi-vata-fest-v-plnom-prude--pozrite-si-podrobny-program Už zajtra, 4. augusta sa bude v mestskom parku konať dlho propagovaný VATA fest. Celodennému programu predchádza ale náročná prírpava. Najprv plánovanie, oslovenie účnkujúcich, propagácia a následne príprava priestorov. Členovia OZ Mladá Sereď deň pred samotným podujatím od rána aranžovali, vyrábali, chystali, aby bolo na samotnú akciu všetko tip-top. My sme ich zastihli pri prácach v bastióne. Pozitívne naladená mládež Vás všetkých srdečne pozýva v sobotu 4. augusta na celodenné podujatie, ktorého program Vám uverejňujeme: Udalosti a ľudia Fri, 03 Aug 2018 01:01:01 +0200 Celoslovenská kontrola http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-02-celoslovenska-kontrola- Dnes (2.augusta 2018) sa pripravte na celoslovenskú osobitnú kontrolu, zameranú na dodržiavanie povinností vodiča, na nesprávnu jazdu cez križovatku a na povinnosti chodcov v cestnej premávke. Bezpečnosť Thu, 02 Aug 2018 01:01:01 +0200 DOPRAVNÁ NEHODA V SEREDI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-02-dopravna-nehoda-v-seredi Hasiči v stredu zasahovali na ulici Milana Rastislava Štefánika v Seredi pri čelnej zrážke osobného motorového vozidla a dodávky.V článku video. Udalosti a ľudia Thu, 02 Aug 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na VIII. seredskú cajglovačku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-08-01-pozvanka-na-viii--seredsku-cajglovacku Cyklistický klub AB Sereď pozýva všetkých cyklistov na v podarí ôsmy diel seredskej cajglovačky. Trasa Vás opäť zavedie na cyklochodník smerom na Kaskády. Notoricky známa trasa bude spestrená zastávkou priamo v areáli Vodného diela Kráľová. Odborný výklad ohľadom tejto vodohospodárskej stavby poskytne priamo pán riaditeľ, ktorý zodpovie aj na Vaše otázky. Štart je 2. augusta 2018 o 17:00 hod na Námestí slobody pred Retrom. Prilba pre deti povinná, pre dospelých odporúčaná. Šport Wed, 01 Aug 2018 01:01:01 +0200 Policajný Facebook prispieva k vyšetrovaniu trestnej činnosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-31-policajny-facebook-prispieva-k-vysetrovaniu-trestnej-cinnosti Oficiálna stránka Policajného zboru na sociálnej sieti Facebook s názvom „Polícia Slovenskej republiky“ od svojho spustenia prispieva k vyšetrovaniu trestnej činnosti. O tento krok s modernou dobou sa pričinil vysoký nárast fanúšikov stránky, miera ich interaktivity a proaktívna komunikácia zo strany verejnosti. Bezpečnosť Tue, 31 Jul 2018 01:01:01 +0200 HĽADAJÚ MOTORKÁRA http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-31-hladaju-motorkara Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ku ktorej došlo ešte v roku 2016 v Seredi. Akékoľvek informácie k udalosti môžete oznámiť na linku 158 alebo na najbližšom útvare polície.V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 31 Jul 2018 01:01:01 +0200 NETRADIČNÁ KRÁDEŽ BICYKLA http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-31-netradicna-kradez-bicykla V Seredi pred nedávnom prišlo ku doslova kurióznemu prípadu krádeži bicykla. K tej prišlo pred seredským Kauflandom. Páchateľ pri tomto čine použil ojedinelú techniku.V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 31 Jul 2018 01:01:01 +0200 Začala rekonštrukcia Novomestskej ulice v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-31-zacala-rekonstrukcia-novomestskej-ulice-v-seredi Miestna komunikácia na Novomestskej ulici v Seredi bola dlhodobo v zlom stave. Obyvatelia tejto časti mesta sa právom niekoľko rokov dožadovali jej rekonštrukcie. S hlbokými výtlkmi, trhlinami a nekvalitnými okolitými parkoviskami sa totiž museli vodiči pri prejazde ulicou denne potýkať. Časté opravy výtlkov boli zakaždým iba krátkodobým riešením. Preto sa samospráva rozhodla pre rozsiahlu rekonštrukciu. Dňa 2.7. 2018 bolo vyhlásené výberové konanie na dodávateľa prác. Predmetom zákazky bola rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie na ulici Novomestská, priľahlých parkovísk a účelových komunikácií v meste Sereď. Rozvoj a výstavba Tue, 31 Jul 2018 01:01:01 +0200 Cez víkend pokračuje Fortuna liga http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-30-cez-vikend-pokracuje-fortuna-liga Pred začiatkom samotného zápasu v Myjave sa včera rozlúčil s aktívnou činnosťou vo futbalovom klube ŠKF Sereď po 27. rokoch Pavel Majko a aj napriek tomu, že to nemohlo byť v Seredi, domáci hlásateľ v Myjave odprezentoval v mene všetkých sereďanov a vedenia klubu ŠKF iClinic veľmi pekné a úprimné rozlúčkové slová pre p.Majku, ktorému klub poďakoval za jeho dlhoročné pôsobenie v Seredi a venoval mu okrem iného pamätný dres a symbolickú futbalovú loptu. Šport Mon, 30 Jul 2018 01:01:01 +0200 Stratil sa francúzsky buldoček http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-30-stratil-sa-francuzsky-buldocek Dňa 29. júla sa vo večerných hodinách v časti Kapustniská stratil psík rasy: francúzsky buldoček. Je to rodinný miláčik a majitelia prosia o pomoc pri jeho hľadaní. Ak by ho niekto videl, kontaktujte prosím tel.c. 0905788120. Psík je čipovaný. Majitelia budú vďační za akúkoľvek informáciu Udalosti a ľudia Mon, 30 Jul 2018 01:01:01 +0200 Priestor medzi Sl.sporiteľňou a Hubertom J.E na ulici M.R.Štefánika sa dočkal svojej revitalizácie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-30-priestor-medzi-sl-sporitelnou-a-hubertom-j-e-na-ulici-m-r-stefanika-sa-dockal-svojej-revitalizacie V marci 2015 samospráva mesta Sereď pristúpila k likvidácii predajných stánkov v priestore medzi Sl.sporiteľnou a Hubertom J.E. na ulici M.R.Štefánika. V tom čase boli stánky dlhodobo bez využívania a prespávali tu bezdomovci. Na tieto skutočnosti vtedy upozorňoval aj poslanec D.Irsák. Sám dokonca predložil vedeniu mesta vizualizáciu, ako by priestor po revitalizácii mohol vyzerať. Hoci stánky, ktoré špatili okolie boli odstránené ( na mieste zostal iba jeden stánok - kaderníctvo ), plány mesta skultúrniť tento priestor zostali neuskutočnené.Po troch rokoch sa ale vedenie mesta rozhodlo, že je načase tento priestor zrevitalizovať. Do prác sa rozhodli zainvestovať sumu 6 228,- € . Dňa 30. júla 2018 sa pracovníci realizačnej firmy Emef green s.r.o zo Šale pustili do úpravy terénu. Rozvoj a výstavba Mon, 30 Jul 2018 01:01:01 +0200 Najdlhšie úplne zatmenie Mesiaca v tomto storočí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-28-najdlhsie-uplne-zatmenie-mesiaca-v-tomto-storoci V posledných dňoch sa takmer vo všetkých médiách objavila informácia, že v piatok 27. júla bude najdlhšie zatmenie Mesiaca v tomto storočí. Všetci dúfali, že bude priaznivé počasie a Mesiac nezakryjú mraky. Zatmenie Mesiaca nastáva vtedy, ak je Slnko, Zem a Mesiac v jednej priamke. To že to bolo najdlhšie v tomto storočí je spôsobené tým, že práve mesiac prechádzať centrálnou časťou tieňa Zeme a navyše sa teraz pohybuje vo väčšej vzdialenosti od Zeme. A tým pádom aj ten prechod trvá o niečo dlhšie ako zvyčajne. Udalosti a ľudia Sat, 28 Jul 2018 01:01:01 +0200 Pivná špacírka po seredských podnikoch http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-28-pivna-spacirka-po-seredskych-podnikoch Občianske združenie ROD SK pripravilo pre všetkých milovníkov piva 1. ročník podujatia s názvom PIVNÁ ŠPACÍRKA. Nakoľko sa vlani nultý ročník osvedčil, organizátori sa rozhodli tento pivno - turistický pochod po seredských podnikoch zopakovať aj tento rok. Štart sa konal v kempingu a zaregistrovalo sa približne 60 milovníkov piva. Prvá dvadsiatka vyrazila na špacírku hneď ráno, ďalší sa pridali v priebehu dopoludnia. Podujatie malo dokonca medzinárodný charakter. Jeden účastník bol z Nemecka a zastúpenie mala aj Česká republika. Po zaregistrovaní každý obdržal kartičku, do ktorej si zbieral pečiatky z podnikov, ktoré po trase pivnej špacíky navštívil. Udalosti a ľudia Sat, 28 Jul 2018 01:01:01 +0200 Za jeden deň najazdiť na bicykli 305 km? Cyklisti z AB Sereď to dokázali! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-28-za-jeden-den-najazdit-na-bicykli-305-km--cyklisti-z-ab-sered-to-dokazali 19. júl 2018 bol pre mnohých cyklistov z cyklistického klubu AB Sereď veľkou výzvou. V tento deň nasadli na svoje bicykle a poriadne šliapli do pedálov. Na pláne bolo absolvovať 305 km dlhú trasu TRNAVA-RYSY. Nejde o žiadnu novinku, veď tento rok sa uskutočnil už 41. ročník. Každoročne sa ho zúčastňujú cyklisti z rôznych klubov a aj pre cyklistický klub AB Sereď je účasť na tejto akcii už tradíciou. Trasa, ktorú cyklisti prešli merala už spomínaných 305 km a odkrútili si ju za jeden jediný deň. Každý vodič mi dá za pravdu, že aj vozidlom, ktoré má štyri kolesá nie je sranda prejsť toľko kilometrov, nieto ešte na dvoch kolesách v sedle bicykla. Šport Fri, 27 Jul 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 27. júla – 29. júla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-27-sportove-podujatia--27--jula---29--jula-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 27 Jul 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 27. júla – 29. júla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-27-kultura---27--jula---29--jula-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 27 Jul 2018 01:01:01 +0200 Nový muzikál Radošinského naivneho divadla a SĽUKu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-26-novy-muzikal-radosinskeho-naivneho-divadla-a-sluku Srdečne všetkých pozývame na nový muzikál Radošinského naivneho divadla a SĽUKU:Štefánik – Malý Veľký muž 29. augusta 2018 v mestskom amfiteátri Sereď Kultúra a tradície Thu, 26 Jul 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na PIVNÚ ŠPACÍRKU http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-26-pozvanka-na-pivnu-spacirku Občianske združenie ROD SK Vás pozýva na prvý ročník pivno-turistickej špacírky po seredských podnikoch. Štart bude o 9:00 hodine v kempingu. Každý účastník hneď na úvod obdrží kartičku, do ktorej si bude zbierať pečiatky z podnikov, ktoré po trase pivnej špacírky navštívi . Zároveň budete môcť jednotlivé podniky aj ohodnotiť podľa Vašej spokojnosti či už s kvalitou piva, obsluhy alebo celkového dojmu. Udalosti a ľudia Thu, 26 Jul 2018 01:01:01 +0200 Dopravná situácia, mikrospánok, opatrenia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-25-dopravna-situacia--mikrospanok--opatrenia Za prvých šesť mesiacov tohto roka polícia eviduje 6432 dopravných nehôd, čo je v porovnaní s rovnakým období v minulom roku o 62 nehôd menej, ťažko sa však zranilo o 34 osôb viac, teda 536 osôb a o život prišlo 98 osôb, čo je o 11 menej. O 46 stúpol počet vinníkov nehody pod vplyvom alkoholu zo 689 na 735 osôb. Bezpečnosť Wed, 25 Jul 2018 01:01:01 +0200 Budova MO SZZP na Novomestskej ulici v Seredi v procese I. etapy rekonštrukcie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-25-budova-mo-szzp-na-novomestskej-ulici-v-seredi-v-procese-i--etapy-rekonstrukcie Budova Miestnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých na Novomestskej ulici v Seredi bola v havarijnom stave a preto mesto už dlhší čas plánovalo jeho rekonštrukciu. Celá rekonštrukcia je rozdelená na II. etapy. Výberové konanie na dodávateľa stavebných prác prvej etapy bolo vyhlásené 25. júna a víťazom sa stala firma BAUMANN NITRA s.r.o. Lehota. Cena prác činí 24 707,- € s DPH. V prvej etape rekonštrukcie je podľa zástupcu primátora Ľubomíra Veselického naplánované: odstránenie pôvodného oplotenia a zámkovej dlažby, odkopanie základov, podrezanie, zaizolovanie a zateplenie suterénu. Ďalej to bude odvod dažďových zvodov do kanalizácie, vybúranie priečok a vrchnej vrstvy betónu (podlaha) v suteréne, osadenie jestvujúcej zámkovej dlažby a zhotovenie odkvapových betónových chodníkov. Rozvoj a výstavba Wed, 25 Jul 2018 01:01:01 +0200 Sčítanie cyklistov v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-24-scitanie-cyklistov-v-seredi Bicykel ako dopravný prostriedok na presun v rámci mesta a jeho blízkeho okolia využíva množstvo obyvateľov. Ich pohyb po cestách je však vzhľadom k rastúcemu počtu automobilov nebezpečný a často tak jazdia po chodníkoch. Ak chceme mať v meste cyklotrasy, musíme o tom však najprv presvedčiť kompetentné osoby, keďže zmena neprichádza a nič sa v tomto smere v meste nedeje. Šport Tue, 24 Jul 2018 01:01:01 +0200 Na ulici D.Štúra v Seredi mal deti oslovovať neznámy muž. Polícia muža vypátrala. http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-24-na-ulici-d-stura-v-seredi-mal-deti-oslovovat-neznamy-muz--policia-muza-vypatrala Včera na ulici D.Štúra v Seredi mal osloviť na ihrisku deti neznámy muž so psom a kládol im rôzne otázky. Nakoľko boli deti poučené ako sa majú správať, muža ignorovali a informovali o tom svojich rodičov. Pohotová mamička uverejnila na sociálnej sieti varovanie, aby boli rodičia opatrní a na svoje deti dávali pozor. Polícia dnes v doobedňajších hodinách muža vypátrala. O vyjadrenie sme požiadali hovorkyňu KR PZ v Trnave Martinu Kredatusovú: Polícia včera prijala jedno oznámenie, na základe ktorého mal chlapca a jeho kamaráta osloviť neznámy muž. Udalosť polícia ihneď preverila na mieste a v jeho širokom okolí, ako aj prostredníctvom záznamov z kamier mestskej polície. Osobu podľa popisu detí dnes dopoludnia hliadka Obvodného oddelenia PZ v Seredi vypátrala a odovzdáva ju do lekárskej starostlivosti. Udalosti a ľudia Tue, 24 Jul 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26. júla 2018 o 18,00 hod http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-24-pozvanka-na-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-dna-26--jula-2018-o-18-00-hod Primátor mesta Sereď zvoláva v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 26. júla 2018 o 18,00 hod. do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi. Mestské zastupiteľstvo Tue, 24 Jul 2018 01:01:01 +0200 Národná banka Slovenska – Deň otvorených dverí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-24-narodna-banka-slovenska---den-otvorenych-dveri Národná banka Slovenska – Deň otvorených dverí Miesto konania: budova ústredia NBS, Imricha Karvaša 1, Bratislava Kedy: 22. september 2018 (sobota) od 9.00 h – 15.00 h Návštevníci si budú môcť pozrieť pracovňu guvernéra, rokovaciu miestnosť Bankovej rady NBS, zlatú tehličku a falošné bankovky a mince. Pripravené sú aj ukážky prepravy peňazí, pancierové vozidlá a milión eur. Pre deti je pripravený pas detského návštevníka, tvorivé dielne a razba pamätných žetónov. Udalosti a ľudia Tue, 24 Jul 2018 01:01:01 +0200 Grófka Marica na Neziderskom jazere http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-23--grofka-marica-na-neziderskom-jazere Z osemnástich operiet z pera maďarského skladateľa Emmericha Kálmána (maď. Imre Kálmán) patrí Grófka Marica nepochybne medzi jeho najznámejšie diela. Tohto mimoriadne nadaného umelca, ktorý prvýkrát verejne vystúpil ako pätnásťročný v roku 1897, dnes hudobný svet veľmi dobre pozná, a jeho diela sú pre milovníkov vážnej hudby skutočnou lahôdkou. Nie inak tomu bolo aj v piatok 20. júla 2018 v Mekke operety a muzikálu na jazernom pódiu pri obci Mörbisch am See. Udalosti a ľudia Mon, 23 Jul 2018 01:01:01 +0200 Tlačová beseda ŠKF iClinic Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-23-tlacova-beseda-skf-iclinic-sered Včera sa v priestoroch malej zasadačky MÚ v Seredi posadili pred kamery a mikrofóny členovia ŠKF iClinic Sereď, športový riaditeľ Roman Čavojský, hlavný tréner Michal Gašparík, marketingový riaditeľ spoločnosti iClinic Dušan Pašek, člen dozornej rady Miloš Hecht, kapitán mužstva Martin Mečiar a osobnosť slovenského futbalu Ľubomír Michalík, aby od 12.00 hod. predstavili svoje plány a ciele vo Fortunalige a odpovedali na otázky prítomných zástupcov televíznych redakcií a športových denníkov. Šport Mon, 23 Jul 2018 01:01:01 +0200 Hráči ŠKF iClinic Sereď začali písať úplne nový športový príbeh http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-23-hraci-skf-iclinic-sered-zacali-pisat-uplne-novy-sportovy-pribeh V sobotu, 21.7.2018 o 19.00 hod. hráči ŠKF iClinic Sereď začali písať úplne nový športový príbeh v našej najvyššej domácej futbalovej súťaži, v ktorej prvý krát v histórii futbalu v Seredi v majstrovskom zápase Fortunaligy odohrali jej 1.kolo na štadióne MFK Ružomberok a určite každý jeden fanúšik ŠKF očakával, ako zvládnu sereďania tak dôležitý vstup do súťaže. Šport Mon, 23 Jul 2018 01:01:01 +0200 Úspešný Fotomaratón 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-22-uspesny-fotomaraton-2018 Nedeľa 22. júla sa v Seredi niesla v duchu fotografovania. V mestskom parku sa stretli milovníci fotografií, aby sa zúčastnili podujatia FOTOMARATÓN 2018. Autorkou myšlienky zorganizovať FOTOMARATÓN bola Dominika Beličková. Fotografovanie je jej srdcovkou a ako sama povedala, prvé čo bolo, keď prišla do OZ Mladá Sereď, bolo nadviazať na rôzne fotoakcie konané v našom meste v minulosti a prinavrátiť im život. Akcia začala o 10:00 hodine privítaním účastníkov a priblíženie im podmienok súťaže. K dispozícii mal každý 4 témy a to: DOMOV, SKRYTÉ TAJOMSTVO, NIČ NÁS NEZASTAVÍ a VATA. Fotografie mali byť odfotografované v najvyššej kvalite a v JPG formáte. Kadždý fotograf mohol odovzdať iba jednu fotografiu. Udalosti a ľudia Sun, 22 Jul 2018 01:01:01 +0200 Pracovníci CHKO Dunajské luhy preskúmali seredskú porondu pri Váhu, starý železný most a vzácne druhy živočíchov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-22-pracovnici-chko-dunajske-luhy-preskumali-seredsku-porondu-pri-vahu--stary-zelezny-most-a-vzacne-druhy-zivocichov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje najmä odbornú činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Dňa 20. júna jej pracovníci na podnet občanov navštívili Sereď-časť poronda a preskúmali prírodu okolo mosta Baily Bridge. Životné prostredie a príroda Sun, 22 Jul 2018 01:01:01 +0200 V piatok nastane najdlhšie zatmenie mesiaca - nepremeškajte toto nebeské divadlo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-21-v-piatok-nastane-najdlhsie-zatmenie-mesiaca---nepremeskajte-toto-nebeske-divadlo Blíži sa 27. júl, kedy budeme môcť na oblohe vidieť najdlhšie úplné zatmenie mesiaca. V prípade priaznivého počasia, budeme môcť celý priebeh pozorovať aj z nášho územia. Mesiac sa objaví nad horizontom o 20:24 práve v čase začiatku čiastočného zatmenia. Zatmenie sa skončí v sobotu 28. júla približne 20 minút po polnoci. Fáza úplného zatmenia potrvá takmer 104 minút. Milovníci nočnej oblohy sa majú načo tešiť. Takže si nezabudnite zapísať do diára termín, prichystať fotoaparáty, statívy alebo aj mobily a pokúste sa zväčniť toto nebeské divadlo. Udalosti a ľudia Sat, 21 Jul 2018 01:01:01 +0200 Našla som sa v hudbe a to ma naozaj napĺňa, hovorí Natália Kóšová zo Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-24-nasla-som-sa-v-hudbe-a-to-ma-naozaj-naplna--hovori-natalia-kosova-zo-serede Natália Kóšová je mladá a ambiciózna speváčka. Študuje na vysokej škole, účinkuje v muzikáloch, vystupuje na podujatiach, natočila vlastný videoklip, deti ju poznajú ako princeznú ale hlavne je stále srdcom Seredčanka. Keď som sa na začiatku obrátila na Natáliu s ponukou urobiť s touto talentovanou speváčkou rozhovor okamžite bola tejto myšlienke naklonená. Nie preto, žeby sa chcela zviditeľniť alebo chváliť. Jednoducho si vážila, že som ju zaradila medzi ľudí, ktorí v našom meste v niečom vynikajú, niečo dokázali alebo dosiahli úspech so svojim koníčkom či prácou. Nie je žiadnym tajomstvom, že Natália je vnučkou hudobníka Jaroslava Červenku, takže hudobné nadanie pravdepodobne dostala už do vienka. Jej talent podporovala rodina, priatelia i učitelia no ako sama hovorí, vyslovene ju do spevu a hudby nikto nenútil. Udalosti a ľudia Sat, 21 Jul 2018 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na august 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-20-program-kina-nova-na-august-2018 Bohaté filmové leto nekončí Rodinka úžasných 2, Mission impossible: Fallout, Dôverný nepriateľ, Slender Man a mnoho ďalších vás zabaví i vystraší. TV a film Fri, 20 Jul 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 20. júla – 22. júla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-20-kultura---20--jula---22--jula-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 20 Jul 2018 01:01:01 +0200 CLEAN BANDIT! a ÓČKO PARTY otvoria hudobný august v amfiku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-20-clean-bandit--a-ocko-party-otvoria-hudobny-august-v-amfiku V Zámockom parku 9. augusta o 20:00 vystúpi známa britská skupina CLEAN BANDIT udávajúca aktuálny trend v popovej hudbe a po skončení koncertu vypukne ÓČKO PARTY po prvý krát na Slovensku. Zahrajú nám skvelý slovenský DJ Mairee a známy český DJ Roxtar. Hudba, tanec a spev Fri, 20 Jul 2018 01:01:01 +0200 Nová riaditeľka ZŠ J.A.Komenského v Seredi berie svoju funkciu ako výzvu a taktiež záväzok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-20-nova-riaditelka-zs-j-a-komenskeho-v-seredi-berie-svoju-funkciu-ako-vyzvu-a-taktiez-zavazok Vo štvrtok 19. júla primátor mesta Martin Tomčányi, ako štatutár zriaďovateľa ZŠ J.A.Komenského v Seredi, vymenoval dňom 1.10. 2018 do funkcie riaditeľky tejto školy Paulínu Krivosudkú na päťročné funkčné obdobie. Výberové konanie na funkciu novej riaditeľky bolo vyhlásené ešte 2. mája a uchádzači mohli svoje žiadosti odovzdať do 31. mája 2018. Po dôkladnom zvážení nakoniec výberová komisia navrhla do funkcie riaditeľky Paulínu Krivosudskú, ktorá je, po odchode bývalej riaditeľky Zuzany Sudinovej, svojim vymenovaním poverená vedením školy. Základná škola J.A.Komenského je podľa profilu školou, ktorá vzdeláva žiakov mesta Sereď a blízkeho okolia (Dolná Streda, Šintava, Vinohrady nad Váhom, Pata, Šoporňa, Zemianske Sady, Gáň, Veľká Mača). Udalosti a ľudia Fri, 20 Jul 2018 01:01:01 +0200 Kradli za bieleho dňa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-19-kradli-za-bieleho-dna Zaparkovať pred nákupným centrom, nakúpiť a nenaštartovať auto. To by sa stalo mnohým občanom, ktorý v skorých ranných hodinách nakupovali v miestnom obchode v Seredi. Mestskí policajti spozorovali na kamerovom systéme dve podozrivé osoby na parkovisku miestneho obchodu. V článku video. Udalosti a ľudia Thu, 19 Jul 2018 01:01:01 +0200 Rušno aj počas prázdnin http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-19-rusno-aj-pocas-prazdnin Na chodbách základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi neutíchlo ani počas letných prázdnin. Nie sú to však žiaci, ktorí sú v škole aktívni. Škola sa totiž koncom školského roka pustila do zveľaďovania vnútorných priestorov.V článku video. Školstvo a vzdelávanie Thu, 19 Jul 2018 01:01:01 +0200 Stratil sa ASLAN, majitelia prosia o pomoc pri hľadaní http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-19-stratil-sa-aslan--majitelia-prosia-o-pomoc-pri-hladani Dnes v raňajších hodinách utiekol v Čepeni psík. Ide o kríženca vlčiaka, je bez obojku a počúva na meno ASLAN. K cudzím ľudom je nedôverčivý a bojazlivý, pravdepodobne sa nebude dať chytiť. Majitelie prosia všetkých, ak ste psíka videli alebo máte o ňom akúkoľvek informáciu, kontaktujte 0902376680. Udalosti a ľudia Thu, 19 Jul 2018 01:01:01 +0200 Na osadené stĺpiky pod mostom upozorňuje aj dodatková tabuľka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-19-na-osadene-stlpiky-pod-mostom-upozornuje-aj-dodatkova-tabulka V roku 2013 bolo vybudované pokračovanie cyklotrasy vedúcej pod mostom cez rieku Váh. Dá sa povedať, že spája dve časti mesta, kedy občania nemusia prechádzať rušnou ulicou. Určite mi mnohí dajú za pravdu, že zvažujúci spád cyklotrasy v tomto úseku lákal mnohých cyklistov sa v rýchlosti spúšťať smerom dole. Pred niekoľkými týždňami ale boli pod mostom osadené stĺpiky - zábrany. Nakoľko je ich umiestnenie nebezpečné najmä v nočných hodinách a aj pre tých čo radi na svojich bicykloch jazdia rýchlo, cyklistov o ich umiestení v tomto úseku informuje už aj nedávno doplnená dodatková tabuľka. Udalosti a ľudia Thu, 19 Jul 2018 01:01:01 +0200 Dotazník k tvorbe Koncepcie rozvoja športu a telesnej kultúry do roku 2023 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-19-dotaznik-k-tvorbe-koncepcie-rozvoja-sportu-a-telesnej-kultury-do-roku-2023 Vaše odpovede, postrehy a pripomienky budú vyhodnotené v koncepcii. Vopred ďakujeme za Váš čas. Dotazník je anonymný. Šport Thu, 19 Jul 2018 01:01:01 +0200 Prečo v Seredi dochádza k výpadkom verejného osvetlenia ako aj na ďalšie otázky odpovedal prednosta MsÚ Tibor Krajčovič http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-19-preco-v-seredi-dochadza-k-vypadkom-verejneho-osvetlenia-ako-aj-na-dalsie-otazky-odpovedal-prednosta-msu-tibor-krajcovic Modernizácia verejného osvetlenia v Seredi bola ukončená v novembri 2015. Realizačnou firmou bola fy Venimex Slovakia s.r.o. z Bratislavy. Rekonštrukcia sa týkala výmeny 1 390 ks svietidiel, súčasťou bola aj výmena výložníkov a rozvádzačov verejného osvetlenia. Cena zákazky predstavovala sumu 848 000,- €. Modernizácia osvetlenia nebola unáhleným krokom. Samotnej realizácii predbiehalo niekoľko rokovaní a stretnutí. V roku 2013 bol vykonaný audit verejného osvetlenia v Seredi. Počas rokov 2012-2014 sa uskutočnili stretnutia s viac ako 20-timi spoločnosťami vyrábajúcimi či predávajúcimi LED osvetlenia. Pre Sereď hľadalo vedenie mesta optimálny model využiteľný v našom meste. Navštívených bolo cca 10 miest, aby priamo v teréne videli funkčnosť LED svietidiel. Udalosti a ľudia Thu, 19 Jul 2018 01:01:01 +0200 Patríme k tým, ktorým na triedení odpadu záleží. http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-18-patrime-k-tym--ktorym-na-triedeni-odpadu-zalezi Z dôvodu zvýšenia povedomia o triedení odpadu začalo Mesto Sereď umiestňovať nové nádoby na triedenie zložiek komunálnych odpadov. Aby sme myšlienku triedenia odpadov vštepili už tým najmenším, bola jedna z uvedených nádob umiestnená vedľa detského ihriska na Námestí Slobody. Životné prostredie a príroda Wed, 18 Jul 2018 01:01:01 +0200 Hlasovanie o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-18-hlasovanie-o-najkrajsiu-zahradku-resp--predzahradku Na webovej stránke Seredských noviniek nájdete v časti Anketa hlasovanie o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku, do ktorého sa môže zapojiť každý z nás. Svoj hlas môžete odovzdať do 29.7.2018. Súťažiaci, ktorí získajú najväčší počet hlasov, budú ohodnotení vecnými cenami. Životné prostredie a príroda Wed, 18 Jul 2018 01:01:01 +0200 Seredský jarmočný turnaj v stolnom tenise http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-17-seredsky-jarmocny-turnaj-v-stolnom-tenise V sobotu 23. júna 2018 sa konal v športovej hale Relax turnaj v stolnom tenise, ktorý organizoval Stolnotenisový klub Mladosť, Turnaj bol jedným zo sprievodných športových podujatí Seredského hodového jarmoku. Šport Tue, 17 Jul 2018 01:01:01 +0200 Seredskí barani prekonali slovenský rekord http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-17-seredski-barani-prekonali-slovensky-rekord Seredskí barani je pomerne mladý klub, jeho história sa začala písať zhruba v roku 2007, kedy sa dala dokopy partia mladých chalanov a vo voľnom čase zápolili medzi sebou v hokejbale na ihrisku v Strednom Čepeni. Oficiálne klub vznikol v roku 2013, kedy sa HBK Seredskí barani rozhodli vstúpiť do Nitrianskej hokejbalovej ligy. Od tej doby majú za sebou niekoľko úspechov no ten najväčší sa im podaril začiatkom júla, kedy vytvorili nový slovenský rekord v nepretržitom hraní hokejbalu. Pred tromi rokmi hráči v Mojmírovciach totiž vytvorili rekord, kedy hokejbal hrali nepretržite 24 hodín, tento bol prekonaný hokejbalistami zo Spišskej Belej, ktorí hrali celkovo 30 hodín. Dňa 7. a 8. júla bol ale v Nitre vytvorený nový slovenský rekord a to 36 hodín hrania. Cieľom podujatia nebolo umiestnenie ale vytvorenie nového rekordu. Šport Tue, 17 Jul 2018 01:01:01 +0200 Pomoc pri zistení totožnosti muža http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-16-pomoc-pri-zisteni-totoznosti-muza Polícia žiada o pomoc pri zistení totožnosti muža (prvú tlačovú správu Vám zaslala pani Linkešová 9.7.) Telo neznámeho bolo nájdené v rieke Váh v sobotu (7.7.) o 16.55 h v katastri obce Šintava, približne kilometer od šintavských baní, smerom na obec Dolná Streda. Udalosti a ľudia Mon, 16 Jul 2018 01:01:01 +0200 Komplex na environmentálnu výchovu detí v Seredi dokončený http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-16-komplex-na-environmentalnu-vychovu-deti-v-seredi-dokonceny Podarilo sa! Komplex na environmentálnu výchovu detí budovaný občianskym združením JESENČATÁ pri MŠ Komenského-B v Seredi bol v júni 2018 ucelený a dokončený. Na začiatku celého projektu stála v roku 2015 odvážna myšlienka vybudovania škôlkarskej záhradky a príležitostí na budovanie pozitívneho vzťahu detí k prírode. Školstvo a vzdelávanie Mon, 16 Jul 2018 01:01:01 +0200 Návrat historických osobností na seredský kaštieľ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-16-navrat-historickych-osobnosti-na-seredsky-kastiel Počas podujatia „Míľa pre mamu“ občianske združenie Vodný Hrad na svojom stanovisku na terase seredského kaštieľa pripravilo pre návštevníkov ukážku ako v minulosti relaxovala šľachtická rodina. Návštevníci mohli vidieť grófa s grófkou, mladé kontesy a ich komornú. O tom, či išlo o Thurzovcov alebo Esterházyovcov, mohli len tušiť. História Mon, 16 Jul 2018 01:01:01 +0200 Dôchodcovia: 200 eurová výnimka z poistného len pre prácu na dohodu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-16-dochodcovia--200-eurova-vynimka-z-poistneho-len-pre-pracu-na-dohodu Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že výnimka z platenia poistného na dôchodkové poistenie pre dôchodcov, ktorú si možno uplatniť od 1.7.2018 do výšky 200 eur mesačne, sa vzťahuje výlučne na právny vzťah na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti). Dane a odvody Mon, 16 Jul 2018 01:01:01 +0200 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Materskej škole na Cukrovarskej ulici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-16-rekonstrukcia-socialnych-zariadeni-v-materskej-skole-na-cukrovarskej-ulici V mesiacoch júl a august sú zvyčajne v školách a škôlkach vykonávané veľké upratovacie práce, prestavby alebo modernizácie. Okrem rekonštrukcie Materskej školy na ulici D.Štúra "A" a "B", o ktorých sme Vás informovali v predchádzajúcom článku, prebiehajú stavebné práce aj v Materskej škole na Cukrovarskej ulici. Realizačná firma Viliam Balónik - PIKVIP zo Serede vykonáva v prietoroch budovy rekonštrukciu sociálnych zariadení. Cena prác bola ohodnotená na 21 855,- €. Stavebný ruch tu bude počuť pravdepodobne do 20. augusta a tak sa od septembra môžu deti tešiť z vynovených priestorov. Rozvoj a výstavba Mon, 16 Jul 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na nedeľný Fotomaratón http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-16-pozvanka-na-nedelny-fotomaraton Pozývame všetkých milovníkov fotografovania v nedeľu 22. júla do mestského parku v Seredi na podujatie s názvom FOTOMARATÓN. Organizátorom podujatia je OZ Mladá Sereď, ktorí vo svojej pozvánke uvádzajú, že pôjde o deň plný fotografovania, v ktorom máte perfektnú príležitosť zhostiť sa role fotografa a ukázať tak, čo sa vo vás skrýva. Účastníci dostanú jednotlivé zadania, na vypracovanie ktorých budú mať čas a priestor. Čas trvania bude od 10:00 do 14:00 hodiny. Diela ohodnotí trojčlenná porota a najlepší 15-ti budú mať fotky vystavené na exhibícii fotografií v seredskom bastióne, ktorá prebehne počas blížiaceho sa VATAfestu . Udalosti a ľudia Mon, 16 Jul 2018 01:01:01 +0200 Bezdomovci v Seredi sediaci na lavičkách či žobrajúci pred obchodom? Kedy má právo polícia voči nim zasiahnuť? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-16-bezdomovci-v-seredi-sediaci-na-lavickach-ci-zobrajuci-pred-obchodom--kedy-ma-pravo-policia-voci-nim-zasiahnut Pre väčšinu ľudí slovo „ bezdomovec“ predstavuje človeka popíjajúceho, ošumelého, zapáchajúceho alebo žobrajúceho. Takáto osoba sa už na prvý pohľad odlišuje od ostatných svojim zovňajškom či hygienou. Vyskytujú sa v každom meste a ani Sereď nie je výnimkou. Mnohých z videnia už seredčania poznajú. Stali sa miestnymi „celebritami“ so smutným osudom. Známy je bezdomovec s amputovanou končatinou, ďalší sa zase už roky pohybuje po meste tlačiac pred sebou vozík a vedľa neho cupitá psík. Určite mnohí poznajú aj fúzatého pána jazdiaceho na bicykli, ktorý je veľmi slušný, no a mohli by sme pokračovať....Ľudia bez strechy nad hlavou zvyknú čas tráviť v uliciach mesta. Udalosti a ľudia Mon, 16 Jul 2018 01:01:01 +0200 Nové osvetlenie v mestskom parku je už v prevádzke http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-15-nove-osvetlenie-v-mestskom-parku-je-uz-v-prevadzke Dňa 25. júna 2018 začala v mestskom parku v Seredi rekonštrukcia verejného osvetlenia a areálových rozvodov nízkeho napätia. Práce na rekonštrukcii mali trvať 8 týždňov, no boli ukončené oveľa skôr. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v celom areáli parku je rozdelená do troch etáp. Prvá z nich sa uskutočnila od historickej vrátnice po zadnú bránu. Realizačná firma Vimont s.r.o. z Kráľovej nad Váhom vyčíslila práce na rekonštrukcii I. etapy na 16 337,- €. Výsledkom je 15 ks nových osemhranných stožiarov verejného osvetlenia o výške 4m, ktoré sú umiestnené 1m od chodníka. Na stožiaroch boli umiestnené svietidlá LED typu LDK PARK CREE, ktoré boli schválené Krajským pamiatkovým ústavom Trnava. Udalosti a ľudia Sun, 15 Jul 2018 01:01:01 +0200 Zrekonštruovaná ulica 8. mája s novým asfaltovým povrchom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-15-zrekonstruovana-ulica-8--maja-s-novym-asfaltovym-povrchom Koncom mája začala firma Današ s.r.o. rekonštrukciu miestnej komunikácie na ulici 8. mája. Tento úsek má dĺžku 400m a rekonštrukciou prešiel konkrétne úsek od križovatky 8. mája s ulicami Podzámska a Dlhá. Povrch vozovky bol pôvodne živičný a jeho stav nebol v najlepšom stave. Realizačná firma vykonala kompletnú výmenu asfaltového povrchu ako aj opravu a výmenu obrubníkov. Súčasťou prác bolo aj vybudovanie vstupov od vozovky k rodinným domom. Cena prác bola vyčíslená na 106 579,38 s DPH. Práce mali trvať podľa predpokladu 6 týždňov no termín bol o niekoľko dní predĺžený. Pri prácach na odvodnení komunikácie bolo obhliadkou kanalizačných vpustí zistené, že bolo potrubie upchané betónom. Rozvoj a výstavba Sun, 15 Jul 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 13. júla – 15. júla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-13-kultura---13--jula---15--jula-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Fri, 13 Jul 2018 01:01:01 +0200 Predstavujeme Vám úspešného športovca Michala. Vo svojej zbierke má desiatky ocenení http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-13-predstavujeme-vam-uspesneho-sportovca-michala--vo-svojej-zbierke-ma-desiatky-oceneni O úspešných ľuďoch je vždy potrebné verejne hovoriť alebo písať. Vynakladajú veľké úsilie na dosiahnutie svojich cieľov, skvele reprezentujú svoje mesto a pre mnohých sú dokonca inšpiráciou. Veľa z nich sa so svojimi úspechmi nechváli a tak sa verejnosť málokedy o nich niečo dozvie. Sereď je bohatá na šikovných športovcov, spisovateľov, vedcov či umelcov. Medzi nich patrí aj 16 ročný Michal Fidlér, ktorý sa dlhé roky venuje taekwondu. Vďaka svojej usilovnosti a vytrvalosti získal za svoj život množstvo ocenení. Michal navštevuje Strednú automobilovú školu v Trnave a v jeho športovej kariére mu je veľkou oporou rodina a priatelia. Prečo si tento mladý muž vybral za svoj koníček práve taekwondo, aké úspechy dosiahol a aké sú jeho ciele sa dozviete v nasledujúcom rozhovore. Udalosti a ľudia Fri, 13 Jul 2018 01:01:01 +0200 Zomrel slovenský archeológ Mgr. Jozef Ižóf http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-12-zomrel-slovensky-archeolog-mgr--jozef-izof Dňa 10. júla 2018 v Galante zomrel slovenský archeológ Mgr. Jozef Ižóf. Pohreb zosnulého sa uskutoční v sobotu 14. júla 2018 o 15.00 hodine na cintoríne v Dlhej nad Váhom (o 14.30 zádušná omša). Touto cestou vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť rodine a priateľom. Česť jeho pamiatke! Udalosti a ľudia Thu, 12 Jul 2018 01:01:01 +0200 Mestské múzeum v Seredi Vám oznamuje, že bude zatvorené v dňoch: http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-12-mestske-muzeum-v-seredi-vam-oznamuje---ze-bude-zatvorene-v-dnoch vo štvrtok 12. 7. 2018 a v sobotu 14. 7. 2018 a 26. 7. 2018 – 4. 8. 2018, z dôvodu čerpania dovolenky pracovníčky múzea Ďakujeme Vám za porozumenie! Informácie na tel. číslach: 0 905 206 077, 0 911 424 083 Kultúra a tradície Thu, 12 Jul 2018 01:01:01 +0200 Hádzanárske leto 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-12-hadzanarske-leto-2018 Júl – idividualné tréningy August: 1.8. – 18.00 zraz na ZŠ J. Fándlyho Sereď, 2. – 3. 10.00 ZŠ J. Fándlyho, 18.00 ZŠ J. Fándlyho, 4. 8. o 9.00 odchod na sústredenie na Skalku, 7. 8. o 18.00 – príchod zo sústredenia, 9. 8. 9.00 odchod na turnaj do Kolárova, 12. 8. 17.00 príchod z turnaja, 20. – 27. 8. dvojfázový tréning 10.00 – 12.00 v prírode, ZŠ, bicykle, 17.30 – 19.30 ZŠ J. Fándlyho – multifunkčné ihrisko, telocvične, Turnaje – podľa ponuky: Štúrovo, Bánovce, Močenok, Šurany, Kontakt: Mgr. Milan Novák 0904569348 Šport Thu, 12 Jul 2018 01:01:01 +0200 EÚ zisťuje názor verejnosti: ste za zrušenie letného a zimného času? Svoj názor môžete v dotazníku vyjadriť aj vy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-12-eu-zistuje-nazor-verejnosti--ste-za-zrusenie-letneho-a-zimneho-casu--svoj-nazor-mozete-v-dotazniku-vyjadrit-aj-vy Väčšina ľudí sa negatívne stavia k striedaniu letného a zimného času. Už dlhé roky sa preto ozývali hlasy k jeho zrušeniu. Pôvodným cieľom pri zavádzaní letného času bolo šetrenie elektrickej energie a lepšie využiť denné svetlo. Odborníci ale tvrdia, že úspora je minimálna a striedanie času má viac negatív ako pozitív. Posun hodinových ručičiek spôsobuje u citlivých jedincov spánkové poruchy, zmeny nálad, migrény, depresie, ale aj zvýšiť riziko srdcového infarktu. O problematike vo februári tohto roka hlasoval na zasadnutí v Štrasburgu aj Europarlament. Výsledkom bolo poverenie Eurokomisie, aby súčasnú smernicu preskúmala. Udalosti a ľudia Thu, 12 Jul 2018 01:01:01 +0200 Detské MISIJNÉ DNI 2018 v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-12-detske-misijne-dni-2018-v-seredi Evanjelická cirkev metodistická v spolupráci s Detskou misiou venovali dve popoludnia v júli deťom. Na Mlynárskej ulici v Seredi usporiadali tzv. DETSKÉ MISIJNÉ DNI 2018. Deti mali k dispozícii okrem nafukovacieho hradu aj súťaže, na konci ktorých ich čakala malá odmena. "Okrem súťaží a hier chceme deťom pripomínať ale zároveň v nich rozvíjať aj kresťanské princípy cez lekcie, spev a čítanie príbehov. Misia prichádza z Nemecka a počas letných prázdnin jazdia po jednotlivých štátoch a takýmto spôsobom slúžia rodinám, " povedal kazateľ EMC v Seredi Pavel Kocev. Udalosti a ľudia Thu, 12 Jul 2018 01:01:01 +0200 Rekonštrukcia Materskej školy na Komenského ulici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-12-rekonstrukcia-materskej-skoly-na-komenskeho-ulici Čulý stavebný ruch vládne v týchto dňoch v Materskej škole na Komenského ulici. V rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Komenského A“ pracovníci realizačnej firmy vykonávajú na budove zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa a výmenu otvorových konštrukcií v minimálnom rozsahu. Projekt počíta aj s úpravami dažďovej kanalizácie. Súčasťou projektu bude vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy, ktorý v minulosti nebol k dispozícii. Podľa obsahu zmluvy o pridelenom nenávratnom finančnom príspevku na projekt - Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského "A" v Seredi je výška schválených nenávratných finančných prostriedkov 264 075,48 €, oprávnené výdavky 277 974,19 € a výška 5 % spoluúčasti mesta. Rozvoj a výstavba Wed, 11 Jul 2018 01:01:01 +0200 Je známy termín konania komunálnych volieb do orgánov samospráv http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-11-je-znamy-termin-konania-komunalnych-volieb-do-organov-samosprav Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko podpísal v piatok rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samospráv obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt. Za obecných či miestnych poslancov môžu byť zvolení obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov. Dovŕšenie veku 25 rokov sa vyžaduje od kandidátov na starostov a primátorov. Prekážkou práva byť volený je: výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Mestské zastupiteľstvo Wed, 11 Jul 2018 01:01:01 +0200 Máme dôkazy! Na Slovensku sa dejú aj dobré skutky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-10-mame-dokazy--na-slovensku-sa-deju-aj-dobre-skutky Nitra a s ňou aj celé Slovensko sa už čoskoro zmení na krajinu dobrých skutkov. Od 16. septembra do 22. septembra štartuje Týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sa môže zapojiť naozaj každý s dobrým srdcom a časom. Udalosti a ľudia Tue, 10 Jul 2018 01:01:01 +0200 Pátranie po totožnosti osoby - tlačová správa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-10-patranie-po-totoznosti-osoby----tlacova-sprava Polícia žiada občanov o pomoc pri stotožnení muža, ktorý bol nájdený bez známok života v sobotu, 7. 7. 2018 v čase o 16.55 h v k. ú. obce Šintava. Telo muža bolo nájdené v rieke Váh približne kilometer od šintavských baní smerom na obec Dolná Streda. Udalosti a ľudia Tue, 10 Jul 2018 01:01:01 +0200 Memoriál Jána Schiffera vo štvorhre 2018 6.ročník http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-09-memorial-jana-schiffera-vo-stvorhre-2018--6-rocnik TK Sereď aj tento rok vzdal hold spomienke na bývalého predsedu TK a veľkého podporovateľa tenisu v Seredi, pána Jána Schiffera. Na jeho počesť zorganizoval 6. ročník tenisového zápasu vo štvorhre, ktorý sa uskutočnil dňa 24.6.2018 na antukových dvorcoch TK Sereď. Šport Mon, 09 Jul 2018 01:01:01 +0200 Seredský Basket Camp 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-09-seredsky-basket-camp-2018 V prvý júlový týždeň usporiadal Školský basketbalový klub v spolupráci s CVČ pri ZŠ J. Fándlyho Sereď Seredský Basket Camp 2018. Prihlásilo sa nám 26 camperov, čo bolo viac ako minulý rok, ktorí boli ochotní a odhodlaní trénovať aj cez prázdniny. Camperi boli rozdelení do 2 tímov: Team Red a Team Blue. Modrá a červená sú oficiálne farby klubu a ZŠ J. Fándlyho. Šport Mon, 09 Jul 2018 01:01:01 +0200 Opravy výtlkov studenou asfaltovou zmesou na území mesta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-09-opravy-vytlkov-studenou-asfaltovou-zmesou-na-uzemi-mesta Mesto Sereď od mája 2018 pristúpilo k oprave výtlkov menšieho rozsahu vo vlastnej réžii a to tzv. studenou asfaltovou zmesou. Ide o špeciálne navrhnutú zmes určenú na trvalú opravu komunikácií poškodených vplyvom počasia alebo bežného opotrebenia. Aplikácia je jednoduchá a opravené miesta sú okamžite použiteľné. Dodávateľom studenej asfaltovej zmesi je firma Rovami s.r.o. zo Sládkovičova a mesto zakúpilo 2 tony tohto materiálu v hodnote 720,- €. Zároveň zabezpečilo zaškolenie interných pracovníkov. Podľa Marián Šiša, vedúceho Oddelenia rozvoja mesta na MsÚ boli zrealizované opravy miestnych komunikácií na uliciach Priemyselná, Poštová, Malá ulička či Vinárska a ďalšie. Zaškolení pracovníci budú v závislosti od počasia a samozrejme času v opravách pokračovať aj naďalej. Rozvoj a výstavba Mon, 09 Jul 2018 01:01:01 +0200 Nová automatická závora na Zbernom dvore v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-09-nova-automaticka-zavora-na-zbernom-dvore-v-seredi Zberný dvor v Seredi bol vybudovaný z prostriedkov Mesta Sereď a Recyklačného fondu SR a slúži na zber, uskladnenie a triedenie zložiek komunálnych odpadov z domácnosti. Funguje už niekoľko rokov a tak sa budova a okolité priestory prirodzeným používaním opotrebovávajú. Z tohto dôvodu je tu v určitých intervaloch potrebné vykonať rekonštrukciu alebo obnovu či modernizáciu. Ako príklad uvedieme novú fasádu na budove, ktorá bola zrealizovaná v roku 2015. Pred niekoľkými dňami bola na Zbernom dvore osadená nová automatická závora a rekonštrukciou prešla i vstupná brána. Mesto zakúpilo aj ďalšie zariadenie na rezanie plastových fliaš. Rozvoj a výstavba Mon, 09 Jul 2018 01:01:01 +0200 2.kolo prvej ligy LRU-feeder v Maduniciach je za nami... http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-09-2-kolo-prvej-ligy-lru-feeder-v-maduniciach-je-za-nami- S radosťou Vám oznamujem že domov nesieme pohár a stali sme sa víťazmi tohto kola. Po nevydarenom druhom preteku prvého kola v Štúrove, sme nastupovali do preteku na celkovom piatom priebežnom poradí. Udalosti a ľudia Mon, 09 Jul 2018 01:01:01 +0200 Mestský amfiteáter Vás pozýva na koncert skupiny Clean Bandit a prvú ÓČKO párty pod holým nebom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-09-mestsky-amfiteater-vas-pozyva-na-koncert-skupiny-clean-bandit-a-prvu-ocko-party-pod-holym-nebom V rámci projektu IN CASTLE open air koncertov Vás mestský amfiteáter pozýva dňa 8.8. na koncert známej britskej skupiny Clean Bandit, ktorá prináša strhujúce spojenie elektropopu, tanečného popu, klasického crossoveru a vážnej hudby. Po megakoncerte britského kvarteta, ktoré má na konte množstvo hitov i cenu grammy bude nasledovať prvá ÓČKO párty na Slovensku. Táto známa hudobná televízia sa postarala o výber skvelých účinkujúcich, ktorí vás dokonale roztancujú. Udalosti a ľudia Mon, 09 Jul 2018 01:01:01 +0200 CalistheniX Sereď pozýva všetkých na workoutový jam a súťaž http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-09-calisthenix-sered-pozyva-vsetkych-na-workoutovy-jam-a-sutaz CalistheniX Sereď pozýva dňa 15. septembra v čase od 11:00 do 18:30 hod. všetkých nadšencov Street Workout-u, rovnako aj mladších aj starších športovcov na náš workoutový jam a súťaž! Súťažiť sa bude v kategóriách SETS and REPS (muži a ženy) a vo WEIGHTED (muži). Po týchto dvoch súťažných disciplínach vás čakajú aj nasledovné súťažné disciplíny: King of Muscle Up a Elite Calisthenics. Udalosti a ľudia Mon, 09 Jul 2018 01:01:01 +0200 Old Timer múzeum v Seredi otvoril brány verejnosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-08-old-timer-muzeum-v-seredi-otvoril-brany-verejnosti Písal sa rok 2014, keď OZ Veteran Car Club, známy svojim organizovaním preteku Galantský oval ( neskôr iba Oval ) , predložili poslancom MsZ v Seredi žiadosť o prevod nehnuteľného majetku v areáli bývalých kasární pri Váhu. Parcela má rozlohu 700m2 a za 4 roky tu členovia Veteran Car Clubu vykonali veľký kus práce. Na tomto mieste vytvorili Múzeum veteránov Old Timer Sereď a hoci tieto priestory nie sú oficiálne otvorené, dňa 8. júla si ich mohli záujemcovia prezrieť v predstihu na vlastné oči. Členovia Veteran Car Club Sereď vlastnia nádherné historické vozidlá a motocykle o ktoré sa s láskou starajú. Zberatelia svoje skvosty ale neukrývajú pred verejnosťou, no s radosťou ich vystavujú aj verejnosti. Zúčastňujú sa rôznych zrazov a sú súčasťou kultúrnych podujatí ale aj súťaží. Udalosti a ľudia Sun, 08 Jul 2018 01:01:01 +0200 V prírode sa správa ako hosť, tá sa mu za to odvďačila ... v okolí Serede tak vznikli zaujímavé fotografie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-07-v-prirode-sa-sprava-ako-host--ta-sa-mu-za-to-odvdacila-----v-okoli-serede-tak-vznikli-zaujimave-fotografie Každý kto sa aspoň trochu venuje fotografovaniu vie, že urobiť pekný snímok nie je také jednoduché. No fotografovať budovy, modelky, nočné ulice mesta alebo ako v týchto dňoch populárne slnečnicové polia je určite menej náročné ako odfotografovať plachú, divú zver v prírode. Ten komu sa to podarí si naozaj zaslúži uznanie. Hoci sa to mnohým nezdá, príroda okolo Serede je krásna ... stačí mať oči otvorené a správať sa potichu. Minule sme uverejnili úžasné fotografie bobrov od Jozefa Čambála, ktoré vyhotovil na brehoch rieky Váh v okolí nášho mesta. Dnes prinášame nádherné fotografie od Miroslava Mierneho, ktorý je pravidelným návštevníkom seredského kempingu a pozná jeho najtajnejšie zákutia. Vie, že v prírode je iba ako hosť a tá sa mu za to odvďačila krásne pózujúcimi zvieratami. Udalosti a ľudia Sat, 07 Jul 2018 01:01:01 +0200 Ukážky ľudových remesiel v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-07-ukazky-ludovych-remesiel-v-seredi Na spríjemnenie letnej soboty sa dňa 7.júla konali v jednej z miestnych reštaurácií v mestskom parku ukážky ľudových remeselníkov. Svoje šikovné ruky sem prišli ukázať výrobcovia košíkov, mydiel, sviečok, šperkov, pletených hračiek aj vypaľovaných drevených ozdôb. Podujatie sa konalo od 9:00 hodiny do 17:00 hodiny. Tento čas okrem remeselníkov spríjemnila aj ľudová hudba v podaní skupiny Šopornianska lipka a dvoch muzikantov na harmoniku a husle. Jednalo sa o 0-tý ročník a tak boli remeselníci zastúpení iba v malom počte no možno o rok, ak sa organizátori rozhodnú v tradícii pokračovať, už budú ukážky vo väčšom rozsahu. Udalosti a ľudia Sat, 07 Jul 2018 01:01:01 +0200 Zásah hasičov pri požiari na Kasárenskej ulici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-07-zasah-hasicov-pri-poziari-na-kasarenskej-ulici Dňa 7. júla v podvečerných hodinách bol na operačné stredisko HaZZ nahlásený požiar drevenej búdy a okolitého porastu na Kasárenskej ulici v Seredi. Hustý čierny dym bolo vidno z viacerých častí mesta. Príslušníci HaZZ vykonali na miesto výjazd s cisternovým vozidlom, požiar lokalizovali a za použitia techniky bol oheň zlikvidovaný. Udalosti a ľudia Sat, 07 Jul 2018 01:01:01 +0200 Seredskí futbalisti si zahrali zápas s mexickým futbalovým klubom Club América http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-07-seredski-futbalisti-si-zahrali-zapas-s-mexickym-futbalovym-klubom-club-america V sobotu 7.7.2018 si mohli futbaloví fanúšikovia vychutnať zápas medzi Sereďou a mexickým tímom Club América. Zápas sa odohral na domácej pôde seredčanov. Podľa plánovaného prípravného zápasu mali seredskí futbalisti pôvodne odohrať zápas v Jihlave, no ten bol zrušený. Zápas s mexičanmi bol vybraný ako náhradný. Club América je legendárny mexický futbalový klub, ktorý má svoj domovský stánok v Mexico City. Hráči družstva patria v Strednej Amerike k absolútnej futbalovej elite a tak bola odohrať s nimi zápas pre našich futbalistov veľká výzva. Už samotná pozvánka návštevníkov informovala, že za klub hrajú aj dvaja reprezentanti Mexika Edson Álvarez a Oribe Peralta a takisto francúzsky útočník Jérémy Menez známy z viacerých európskych top tímov (Monaco, AS Rím, PSG, AC Miláno...). Šport Sat, 07 Jul 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 06. júla – 08. júla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-06-kultura---06--jula---08--jula-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Fri, 06 Jul 2018 01:01:01 +0200 Celkové výsledky družstva mužov v tenise TK Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-06-celkove-vysledky-druzstva-muzov-v-tenise-tk-sered Na jar 2018 bol odštartovaný ďalší ročník súťaže Západoslovenského regiónu 2018. Do kategórie „II. trieda – muži“ sa tento rok prihlásilo až osem družstiev: TK Sereď, AŠK Skalica, Tenis Club Nové Zámky, FORTUNA Trnava (A), TK Slovan Galanta (A), TK Červeník, TC Moravský Svätý Ján a TK Zlaté Moravce (B). Šport Fri, 06 Jul 2018 01:01:01 +0200 Nová zubná ambulancia na ulici M.R.Štefánika http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-06-nova-zubna-ambulancia-na-ulici-m-r-stefanika Od júla 2018 bude v Seredi ordinovať nová zubná ambulancia patriaca pod stomatologickú kliniku Brilldent. Sídlo novootvorenej seredskej kliniky bude na Ul. M.R. Štefánika 4281/32 a zatiaľ bude pozostávať zo zubnej lekárky a zubnej hygieničky. Ambulancia ponúka komplexné stomatologické služby ako záchovnú stomatológiu, estetickú stomatológiu, stomatochirurgiu a dentálnu hygienu. Pacienti budú mať k dispozícii špičkovú techniku, medzi ktorú patrí digitálny zubný röntgen alebo apexlokalizátor, ktorý sa používa na najmodernejšie ošetrenie koreňových kanálikov. Bezbolestné ošetrenie zubov bude dosiahnuté nielen lokálnou anestézou a orálnym sprejom na znecitlivenie ale v prípade potreby aj celkovou celkovou anestézou. Zdravie Fri, 06 Jul 2018 01:01:01 +0200 Vozidlo Google Street View opäť mapuje Slovensko. V Seredi jazdilo v roku 2012 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-06-vozidlo-google-street-view-opat-mapuje-slovensko--v-seredi-jazdilo-v-roku-2012 Mnohí čitatelia pravdepodobne zaregistrovali informáciu, že počas tohto leta bude auto Google Street View opäť jazdiť po slovenských cestách. Cieľom je získanie presnejších a aktuálnych informácií o cestách spájajúcich jednotlivé slovenské mestá. Služba Street View je na Slovensku k dispozícii od roku 2012 a je neustále aktualizovaná, aby poskytovala čo najvernejší obraz o realite. Je dostupná v 85 krajinách sveta, vrátane časti Arktídy a Antarktídy. „Infraštruktúra sa neustále vyvíja, mestá rastú, ulice sa menia. Na uľahčenie orientácie našim používateľom a jednoduchšie plánovanie ich ciest musíme pravidelne aktualizovať naše údaje.“ priblížila PR manažérka Googlu pre Českú republiku a Slovensko Alžbeta Houzarová. Udalosti a ľudia Fri, 06 Jul 2018 01:01:01 +0200 Dávid išiel od malička za svojim snom. Dnes hrá v Seredi futbal za I. ligu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-06-david-isiel-od-malicka-za-svojim-snom--dnes-hra-v-seredi-futbal-za-i--ligu Dávid Baša je 21 ročný mladý muž, stále verný svojmu rodnému mestu - Seredi. Tak ako iní malí chlapci aj on hrával na ulici futbal so svojimi kamarátmi. No kým pre ostatných ostalo kopanie lopty iba koníčkom, Dávidovi futbal učaroval natoľko, že sa rozhodol venovať sa mu naplno. Cesta za jeho snom nebola najľahšia, no futbalová lopta si natoľko získala jeho srdce, že zvládol všetky prekážky. Usilovnosť, vytrvalosť a bojovnosť mu priniesli vytúžené ovocie a dnes hrá v Seredi futbal za I. ligu. Popri futbale študuje na Masarykovej univerzite na Fakulte športových štúdií odbor športový manažment. Momentálne končí druhý ročník a o rok ho čaká písanie bakalárskej práce. Udalosti a ľudia Fri, 06 Jul 2018 01:01:01 +0200 Vodári vykonali opravu prasknutého vodovodného potrubia na Novomestskej ulici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-05-vodari-vykonali-opravu-prasknuteho-vodovodneho-potrubia-na-novomestskej-ulici Dňa 4.7. približne o 16:30 hodine došlo na Novomestskej ulici v Seredi k prasknutiu vodovodného potrubia, ktoré zapríčinilo vytekanie vody na ulicu. Pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti po zhodnotení situácie zistili, že bude potrebný väčší zásah za pomoci techniky. Na noc bol znížený tlak vody a práce pokračovali ráno. Za pomoci zbíjačky bolo potrebné asfalt rozbiť a až následne potrubie opraviť . Práce ale komplikovali siete vedúce pod zemou a bola nutná chvíľková odstávka vody v domácnostiach. Pracovníci závadu odstránili do cca 11:00 hodiny. Udalosti a ľudia Thu, 05 Jul 2018 01:01:01 +0200 Prenosné toalety v okolí rybárskych revírov v Čepeni a Šintave http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-05-prenosne-toalety-v-okoli-rybarskych-revirov-v-cepeni-a-sintave Dňa 5. júla členovia SRZ MsO Sereď rozmiestnili pokusne počas mesiacov júl a august na svojich rybárskych revíroch v Čepeni a Šintave prenosné toalety. Celkovo ich bolo pri vodných plochách rozmiestnených 5 kusov a to v pri ramene v Čepeni 3 kusy a v okolí bagroviska v Šintave 2 kusy. Prenosné toalety budú pravidelne čistené v týždňových intervaloch. Toalety sú prístupné bez poplatku. Ako nám bolo povedané pre členov SRZ je dôležité, aby sa pri vode zachoval poriadok a v prípade spoplatnenia by sa to minulo účinku. Takže toalety budú dostupné pre všetkých návštevníkov revírov, na ktorých sú umiestnené. Udalosti a ľudia Thu, 05 Jul 2018 01:01:01 +0200 Celoslovenské finále Detská Pravda –Televízia - Slovnaft http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-04-----------------celoslovenske-finale---detska-pravda--televizia---slovnaft 28.-29. júna 2018 žiaci zo ZŠ Juraja Fándlyho zažili dva najkrajšie športové dni za celý školský rok. Mali sme tú česť zúčastniť sa celoslovenského finále v Detskej atletike P-T-S, ktoré sa konalo v X-bionicSphere v Šamoríne. Slovenský atletický zväz ako organizátor zabezpečil bezchybnú organizáciu celého podujatia. Školstvo a vzdelávanie Wed, 04 Jul 2018 01:01:01 +0200 V ZŠ Juraja Fándlyho sa "neprázdninuje" http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-04-v-zs-juraja-fandlyho-sa--neprazdninuje ZŠ Juraja Fándlyho si nedopriala odpočinok ani cez prázdniny. Okrem toho, že prvé dva týždne je zabezpečená pre deti v ŠKD letná činnosť a v CVČ prebieha basketbalový camp, pustili sme sa aj do zveľaďovania vnútorných priestorov školy. Školstvo a vzdelávanie Wed, 04 Jul 2018 01:01:01 +0200 Oceňovanie seredských študentov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-04-ocenovanie-seredskych-studentov Ešte pred letnými prázdninami boli v Seredi ocenení študenti za svoju snahu a úspechy, ktoré dosiali počas uplynulého školského roka.V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 04 Jul 2018 01:01:01 +0200 Program kina Amfik na leto 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-04-program-kina-amfik-na-leto-2018 Bohaté filmové leto v amfiku vás čaká každý piatok. Vstup zdarma. TV a film Wed, 04 Jul 2018 01:01:01 +0200 Niekto informuje, iný tára http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-04-niekto-informuje--iny-tara V miestnom konšpiračno-bulvárnom internetovom médiu sa v nedeľu večer v rubrike CHAT objavil tento príspevok: Lolo 2018-07-01 21:25:15: Súčastný primátor momentálne zháňa podpisy aby mohol kandidovať opäť vo voľbách. Zatiaľ mu to museli podpísať všetci zamestnanci ktorých platí mesto. Aj tak sa dá Udalosti a ľudia Wed, 04 Jul 2018 01:01:01 +0200 Prasknuté vodovodné potrubie na Novomestskej ulici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-04-prasknute-vodovodne-potrubie-na-novomestskej-ulici Oznamujeme obyvateľom Novomestskej ulice a priľahlých oblastí, že dnes v podvečerných hodinách došlo k poruche na prasknutom vodovodnom potrubí. Pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti na odstránení poruchy pracovali a pokračovať budú zajtra v ranných hodinách. Podľa našich informácií k odstávke nedošlo ale bolo potrebné znížiť tlak vody. Udalosti a ľudia Wed, 04 Jul 2018 01:01:01 +0200 Blíži sa VATA fest http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-04-blizi-sa-vata-fest KC PRIESTOR a Mladá Sereď si Vás dovoľujú pozvať dňa 4. augusta do mestského parku, kde spoznáte, čo v sebe Sereď ukrýva a aké poklady so sebou nosí. Podľa organizátorov Vás VATA fest nadchne svojou mnohorakosťou. Pokocháte sa nádhernými šperkami, hračkami, zápisníkmi, módou a ďalšími jedinečnými výrobkami vytvorenými ľuďmi žijúcimi v Seredi. Spoznáte zákutia kaštieľa a veľkého parku vďaka hľadaniu pokladov. S bábkovým divadlom odhalíte príbeh čerta Kolofóna. Udalosti a ľudia Wed, 04 Jul 2018 01:01:01 +0200 Sociálna poisťovňa pripomína zmeny platné od 1. júla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-03-socialna-poistovna-pripomina-zmeny-platne-od-1--jula-2018 Zmeny v sociálnom poistení, ktoré platia od 1. júla 2018, sa týkajú platenia poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), odvodovej úľavy pre pracujúcich dôchodcov, vplyvu zvýšenia životného minima, dávky v nezamestnanosti a dávky garančného poistenia. Dane a odvody Tue, 03 Jul 2018 01:01:01 +0200 Koncert kapely Olympic a Petra Cmoríka v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-03-koncert-kapely-olympic-a-petra-cmorika-v-seredi Hudba je pre mňa návyková látka a som schopná pre ňu aj niečo pretrpieť. Po koncerte Gorana Bregovića som zmokla, ale neodradilo ma to a na druhý deň, 22. júna 2018, som sa vybrala do seredského Amfiteátra na ďalší koncert, tentoraz spolu so svojou mamou. Išlo o koncert legendárnej českej rockovej kapely Olympic. Úlohy predskokana sa zhostil Peter Cmorík so svojím Bandom. Kultúra a tradície Tue, 03 Jul 2018 01:01:01 +0200 Mestský amfiteáter v Seredi každý piatok v mesiaci júl a august premieta ZDARMA http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-03-mestsky-amfiteater-v-seredi-kazdy-piatok-v-mesiaci-jul-a-august-premieta-zdarma Mestský amfiteáter v Seredi pripravil pre svojich návštevníkov milé prázdninové prekvapenie. Tak ako minulý rok aj tento bude každý piatok v mesiaci júl a august premietať ZDARMA. Pozrieť si budete môcť film Ja zloduch, Čiara, TO, Päťdesiat odtieňov slobody, Dunkirk, Ferdinand, Backstage a Fakjú pán profesor 3. Udalosti a ľudia Tue, 03 Jul 2018 01:01:01 +0200 Rozhovor s malou veľkou cyklistkou Andrejkou z Cyklistického klubu AB Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-03-rozhovor-s-malou-velkou-cyklistkou-andrejkou-z-cyklistickeho-klubu-ab-sered Kto aspoň trošku sleduje cyklistické podujatia v meste Sereď a jeho okolí si určite všimol mladú, nenápadnú slečnu jazdiacu za cyklistický klub AB Sereď. Andrejka Filová má iba 15 rokov no problém jej nerobí postaviť sa na štartovaciu čiaru ani s dospelými cyklistami. V nasledujúcom rozhovore Vám túto skromnú no nádejnú cyklistku predstavím trošku bližšie. Andrejka, ty si sa k cyklistike dostala vďaka otcovi, ktorý je vášnivý cyklista. Bolo vôbec možné, aby si sa venovala inému športu ? K cyklistike som mala vždy veľmi blízko. Chodili sme na rôzne výlety, akcie a ocino ma občas brával pozerať sa na blízke preteky. Udalosti a ľudia Tue, 03 Jul 2018 01:01:01 +0200 Od 1.júla pohotovosť v nemocnici sv.Lukáša v Galante funguje aj naďalej. K zmene ale došlo v ordinačných hodinách http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-03-od-1-jula-pohotovost-v-nemocnici-sv-lukasa-v-galante-funguje-aj-nadalej--k-zmene-ale-doslo-v-ordinacnych-hodinach Od 1. 7. 2018 Lekársku službu Prvej pomoci nahrádza Ambulantná pohotovostná služba. V zmysle novej úpravy zákona malo ministerstvo zdravotníctva od tohto dátumu zabezpečiť jendotlivé miesta, kde mali byť služby ambulantnej pohotovosti poskytované – tzv. pevné body. V TTSK bolo ministerstvom stanovených 7 pevných bodov APS pre dospelých (Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Piešťany, Hlohovec, Skalica, Senica) a 6 pevných bodov APS pre deti a dorast (Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Piešťany, Skalica, Senica). Čitatelia už pravdepodobne zaregistrovali, že v 1. kole výberového konania boli v našom kraji obsadené len 3 miesta. Udalosti a ľudia Mon, 02 Jul 2018 01:01:01 +0200 Užite si pohodové leto za volantom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-02-uzite-si-pohodove-leto-za-volantom Bratislava, 29. jún 2018 - Aj počas leta budú pokračovať policajné akcie, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie vodičov o nebezpečenstve alkoholu za volantom. Zamerajú sa najmä na letné festivaly, pretože práve víkendy a mladí ľudia sa spájajú s najväčším rizikom dopravných nehôd s alkoholom. Preventívne akcie organizuje Slovenské združenie výrobcov piva a sladu v spolupráci s Policajným zborom a Oddelením bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy a výstavby SR (BECEP). Bezpečnosť Mon, 02 Jul 2018 01:01:01 +0200 Pohotovosť bude zabezpečená aj v Galante http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-02-pohotovost-bude-zabezpecena-aj-v-galante Ako sme Vás informovali Šali sa podarilo od júla zabezpečiť lekársku pohotovostnú službu nielen pre dospelých ale aj pre deti. Pomoc obyvatelia nájdu v priestoroch miestnej polikliniky. S našou kamerou sme sa pozreli ako bude táto služba zabezpečená v Trnavskom kraji.V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 02 Jul 2018 01:01:01 +0200 2 563 ľudí vytvorilo nový rekord v jedení Mila rezov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-02-2-563-ludi-vytvorilo-novy-rekord-v-jedeni-mila-rezov Prvá júlová nedeľa patrila všetkým milovníkom chutných oblátok MILA. Rekreačné stredisko Kaskády už po 8. krát zorganizovalo podujatie s cieľom o prekonanie rekordu v jedení týchto chutných polomáčaných oblátok. Na podujatie každoročne príde množstvo ľudí zo širokého okolia, medzi nimi samozrejme ani tento rok nechýbalo mnoho seredčanov. Veď Mila rezy neodmysliteľne patria k Seredi, podobne ako Horalky alebo Tatranky. Tieto oblátky sa tešia obľube nielen u slovenských spotrebiteľov ale aj zahraničných. Rekord bol definovaný ako počet ľudí, ktorí sa zapojili do jedenia Mila rezov počas šiestich hodín. Udalosti a ľudia Mon, 02 Jul 2018 01:01:01 +0200 Pobočka Sociálnej poisťovne v Galante od 1. júla vybaví klientov v klientskom centre http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-02-pobocka-socialnej-poistovne-v-galante-od-1--jula-vybavi-klientov-v-klientskom-centre Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta oznamuje, že od 1. júla 2018 dochádza v pobočke k zmene poskytovania služieb klientom. Zmena sa týka organizácie práce na prízemí budovy, kde vzniklo klientske centrum. Toto klientske centrum zabezpečí vybavovanie nasledujúcej agendy: Dane a odvody Mon, 02 Jul 2018 01:01:01 +0200 Spomienka na obete napoleonských vojen - pozvánka na podujatie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-03-spomienka-na-obete-napoleonskych-vojen---pozvanka-na-podujatie Mesto Sereď a Nadačný fond Stratení ľudia Vás pozývajú na podujatie s názvom Spomienka na obete napoleonských vojen, ktorá sa bude konať 8. septembra 2018. Jedná sa o spomienkovú akciu venovanú obetiam napoleonských vojen, ktoré sú pochované na území Slovenskej republiky s predpokladanou účasťou cca 100 vojakov v historických uniformách. Organizátori si kladú za cieľ seriózny program podujatia založený na duchovnom odkaze a uctení si pamiatky tisícok vojenských ako aj civilných obetí. Udalosti a ľudia Mon, 02 Jul 2018 01:01:01 +0200 Slávnostné otvorenie výstavy Seredská paleta 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-01-slavnostne-otvorenie-vystavy-seredska-paleta-2018 Mestské múzeum - Fándlyho fara zastrešuje v dňoch 30. 06. – 31. 08. 2018 prvý ročník reprezentatívnej výstavy desiatich autorov pod názvom Seredská paleta 2018. Na výstave prezentujú svoje diela amatérski maliari, pre ktorých je umenie iba koníčkom. Niektorí z nich držia štetec v ruke v časoch voľna už pár rokov, iní tvoria iba niekoľko mesiacov. Desať autorov použilo na svoju tvorbu rôzne techniky: olejomaľbu, kresbu, akryl, grafiku, drevorezbu a kovové artefakty. Mestské múzeum v Seredi už 5 rokov organizuje výtvarné sympóziá a maliarske workshopy. Jeden z nich sa konal v posledných júnových dňoch pod odborným dohľadom akademickej maliarky Oksany Lukomskej. Aj tí záujemcovia, ktorí nikdy štetec v ruke nedržali sa mali možnosť naučiť ako správnymi ťahmi a technikou vyhotoviť krásny alebo aspoň zaujímavý obraz Udalosti a ľudia Sun, 01 Jul 2018 01:01:01 +0200 Primičná svätá omša novokňaza Michala Irsáka v kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-01-primicna-svata-omsa-novoknaza-michala-irsaka-v-kostole-sv--jana-krstitela-v-seredi Po rokoch (naposledy v roku 2013) bola v seredskej farnosti odslúžená primičná svätá omša novokňaza Michala Irsáka, rodáka zo Serede. Kňazská vysviacka d.p. Michala Irsáka sa konala 16. júna v Košiciach. Dňa 1. júla 2018 už ako novokňaz prvý raz samostatne verejne slávil svätú omšu ako hlavný celebrant v kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi. Na túto bohoslužbu, ktorá sa slávi niekoľko dní po kňazskej vysviacke, sa schádzajú veriaci z rodnej farnosti novokňaza, príbuzní a priatelia. Inak tomu nebolo ani v Seredi. Farský kostol zaplnili veriaci, aby vyprevadili novokňaza Michala na jeho celoživotnú dušpastierskú púť. Udalosti a ľudia Sun, 01 Jul 2018 01:01:01 +0200 Moja cesta ku kňazstvu je úzko spätá s rozhodnutím žiť naplno pre Ježiša...rozhovor s novokňazom Michalom Irsákom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-07-01-moja-cesta-ku-knazstvu-je-uzko-spata-s-rozhodnutim-zit-naplno-pre-jezisa---rozhovor-s-novoknazom-michalom-irsakom Novokňaz Michal Irsák, rodák zo Serede bol dňa 16. júna 2018 v Košiciach vysvätený za kňaza. O dva týždne dňa 1. júla 2018 prvý raz samostatne verejne slávil svätú omšu ako hlavný celebrant v kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi. Pre každé mesto alebo obec je to veľká udalosť, ktorá sa udeje iba raz za niekoľko rokov. ( v Seredi to bolo naposledy v roku 2013 ). Hoci d.p. Michal Irsák už nežije v Seredi má tu svoje korene: svoju rodinu, priateľov, spolužiakov a v neposlednom rade aj nás spoluobčanov. Pri tejto príležitosti som d.p. Michala Irsáka požiadala o rozhovor. Týmto mu ďakujem za jeho ochotu a promptné zodpovedanie otázok. Udalosti a ľudia Sun, 01 Jul 2018 01:01:01 +0200 V Seredi sa konal 5. ročník festivalu IN MEMORIAM http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-30-v-seredi-sa-konal-5--rocnik-festivalu-in-memoriam V dňoch 29.6. - 1.7. sa v kempingu v Seredi konal 5. ročník festivalu IN MEMORIAM. Akcia vznikla ako spomienka na Mariána Orlického, medzi priateľmi prezývaného Maco, ktorý miloval hudbu a bol metalista telom i dušou. Festival sa koná každoročne na prelome mesiacov jún a júl - na výročie jeho úmrtia. Ide o festival menšieho rozsahu, ktorý si za päť rokov získal svojich fanúšikov. Podujatie dostalo pomenovanie aj ako "malý rodinný festival". Organizátorka Lucia Feketová festival charakterizovala nasledovne: "Podstata tohto festivalu je dať ľuďom „za málo peňazí, veľa (kvalitnej) muziky“. Udalosti a ľudia Sat, 30 Jun 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 29. júna – 01. júla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-29-kultura---29--juna---01--jula-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Fri, 29 Jun 2018 01:01:01 +0200 Oceňovanie študentov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-29-ocenovanie-studentov Dňa 27. júna sa stretlo vo Veľkej zasadačke 132 ocenených žiakov a študentov zo Základnej školy Juraja Fándlyho, Základnej školy Jána Amosa Komenského, Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda, z Obchodnej akadémie, Gymnázia Vojtecha Mihálika a Základnej umeleckej školy Jána Fishera-Kvetoňa. Školstvo a vzdelávanie Fri, 29 Jun 2018 01:01:01 +0200 Aj takto sa kradnú v Seredi bicykle. Záznam z bezpečnostnej kamery odhalil páchateľa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-29-aj-takto-sa-kradnu-v-seredi-bicykle--zaznam-z-bezpecnostnej-kamery-odhalil-pachatela Bicyklovanie začína byť čím ďalej modernejšie a tento dopravný prostriedok využíva stále viac ľudí na prepravu do obchodu, práce, výlety či šport. V čase, keď je na našich cestách zhustená premávka motorových vozidiel, je ideálne bicykel využívať na prepravu nielen rýchlu ale aj ekologickú. No čím viac bicyklov je v uliciach, tým viac je aj ich krádeží. Bicykel je totiž veľmi žiadaným artiklom, ktorého cena nie je práve najlacnejšia. No v bezpečí nie sú ani lacné typy– zlodejom je v podstate jedno aký bicykel ukradnú. Ako sa hovorí: príležitosť robí zlodeja. Ak dlhoprstý zbadá možnosť bicykel ukradnúť tak mu nezáleží na type či cene. Berie, čo mu príde pod ruku. Bezpečnosť Fri, 29 Jun 2018 01:01:01 +0200 Členovia Zväzu vojakov SR – klub Sereď na spoločnom výlete http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-29-clenovia-zvazu-vojakov-sr---klub-sered-na-spolocnom-vylete Dňa 27. júna sa členovia Zväzu vojakov SR – klub Sereď zúčastnili autobusového zájazdu k Baťovmu kanálu a zámku Napajedla. Odchod bol naplánovaný na 6:30 hod. zo Serede odkiaľ spoločne nabrali smer Nové Mesto nad Váhom. Hranice Českej republiky prekročili v obci Stráň. Nálada v autobuse bola vynikajúca, veď sa spoločne stretli dobrí priatelia a ich rodinní príslušníci. Trasa viedla ďalej cez obec Dolní Němčí, ktorá bola v 80-tich rokoch vyhlásená za najkrajšiu dedinu ČSSR. Cesta ubehla rýchlo a skončila v obci Spytihněv. Udalosti a ľudia Fri, 29 Jun 2018 01:01:01 +0200 Výcvik Aktívnych záloh ženijného práporu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-29-vycvik-aktivnych-zaloh-zenijneho-praporu-v-seredi V dňoch 11. – 22. júna sa konal výcvik vojakov aktívnych záloh zaradených do Ženijného práporu Sereď. Zúčastnilo sa ho 40 vojakov v zálohe. Medzi nimi sú napr. bývalí profesionálni vojaci, absolventi základnej vojenskej služby a absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy. Počas dvoch týždňov si vojaci precvičovali svoje ženijné zručnosti nielen v areáli ŽP v Seredi ale aj v centre výcviku Lešť. Príslušníci si precvičili streľbu zo zbrane, absolvovali základné zamestnania z topografie i zdravotnej prípravy a absolvovali výcvik zameraný na ženijnú odbornú prípravu. Aktívne zálohy boli vycvičené plniť úlohu ženistu – pontónistu. Udalosti a ľudia Fri, 29 Jun 2018 01:01:01 +0200 Hlasovacia súťaž „SRDCOM SPOLU“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-28-hlasovacia-sutaz--srdcom-spolu Blíži sa koniec školského roka, finišujú súťaže a aktivity, ktoré prebiehali počas neho. Jednou z nich bola aj hlasovacia súťaž v rámci 20. ročníka McDonald´s cupu žiakov 1. stupňa. Školstvo a vzdelávanie Thu, 28 Jun 2018 01:01:01 +0200 Juniáles v Dennom centre pre seniorov v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-28-juniales-v-dennom-centre-pre-seniorov-v-seredi O pestrosti života v Dennom centre pre seniorov v Seredi svedčia aj akcie, ktoré pre seba organizujú. Dôkazom toho bolo aj podujatie zorganizované 28. júna pod názvom JUNIÁLES. Seniori sa vo svojich priestoroch na Jesenského ulici stretli v hojnom počte, nakoľko to bola posledná akcia pred mesačnými prázdninami. No a ako to u seredských seniorov býva zvykom, veselicu si naplno užili. Pri živej hudbe tancovali ako za mlada a dokázali, že zabávať sa dá v akomkoľvek veku. V mesiaci júl ako je spomínané vyššie majú seniori voľno a opäť sa stretnú v auguste. Hneď na úvod ich čaká brigáda na skrášlenie okolia DC, petangový turnaj, posedenie pri príležitosti osláv SNP, zájazd a mnoho iných skvelých podujatí naplánovaných až do konca roka. Udalosti a ľudia Thu, 28 Jun 2018 01:01:01 +0200 Odpovede na interpelácie poslancov podané 14.6.2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-27-odpovede-na-interpelacie-poslancov-podane-14-6-2018 Pán Mičányi na Dolnočepeňskej ul. má dlhodobý problém, keď mu z cesty po daždi tečie voda až do záhrady. Má opadaný obklad na dome. M. Šišo: žiadosť p. Mičányiho bola prostredníctvom listu a mailu postúpená na Správu a údržbu ciest TTSK. Mestské zastupiteľstvo Wed, 27 Jun 2018 01:01:01 +0200 Týždňový výlet Dudince - Hokovciach http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-27-tyzdnovy-vylet-dudince---hokovciach V mesiaci jún sa uskutočnil päťdňový rekreačný výlet klientov zariadenia DD a DSS pre dospelých Sereď do Dudiniec - Hokoviec. Pekné a útulné ubytovanie sme mali v rodinnom hotely kúpeľného mesta Dudince. Hotel bol umiestnený pri peknom lesoparku a ponúkal mnoho možností na trávenie voľného času. Na privítanie sme mali originálny večer, kedy nám pri kačacích ochutnávkach hral slovenské piesne, aj na želanie, šikovný harmonikár zo Sebechlebov. Udalosti a ľudia Wed, 27 Jun 2018 01:01:01 +0200 Jarmočná premiéra skupiny Vivetray http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-27-jarmocna-premiera-skupiny-vivetray Každý ročník Seredského jarmoku je v niečom osobitý a medzi vystupujúcimi sa objavujú známe i menej známe tváre. No občas, ako napríklad 23. júna, sa medzi umelcami zatrbliece nováčik. Ním na tohtoročnom jarmočnom pódiu bola skupina Vivetray - trojčlenná formácia v zložení Marcel Krivosudský (gitara, spev), Tomáš Racko (basgitara, spev) a Andrej Dubnička (bicie). Kultúra a tradície Wed, 27 Jun 2018 01:01:01 +0200 Oplatí sa pripraviť – v kríze hlavu nestratiť http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-27-oplati-sa-pripravit---v-krize-hlavu-nestratit V mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách ako je ohrozenie života, zdravia, majetku je ťažké zachovať chladnú hlavu a príprava vo forme nácviku zvládnutia takýchto situácií je podľa nášho názoru ideálnym spôsobom prípravy na zvládnutie reálneho ohrozenia Školstvo a vzdelávanie Wed, 27 Jun 2018 01:01:01 +0200 EKOLOGICKÝ ČIN ROKA http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-27-ekologicky-cin-roka ,,Pomáhať a chrániť“ známe heslo našich mužov zákona. Mestskí seredskí policajti si k tomuto spojeniu môžu ešte pripísať ,,Myslíme logicky – žijeme ekologicky“. Je to názov projektu za ktorý sa im podarilo získať 1. miesto v súťaži Ekologický čin roka.V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 27 Jun 2018 01:01:01 +0200 Výročný koncert speváckeho zboru ZVON http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-27-vyrocny-koncert-spevackeho-zboru-zvon V stredu 27. júna 2018 o 18:00 hod koncertoval v obradnej sieni Mestského úradu v Seredi spevácky zbor ZVON pod dirigentskou taktovkou Seregeja Mironova. Obradnú sieň spevokol zaplnil krásnymi piesňami od svetoznámych autorov, ako sú napríklad Wolfgang Amadeus Mozart, Eugeň Suchoň, Piotr Iľjič Čajkovskij, Anton Bruckner a i. Podujatie obohatila hrou na klavír sólistka Alica Ištóková a hrou na klarinet Klára Ištóková. Celý výročný koncert sa niesol v komornej atmosfére a u obecenstva zanechal neopakovateľný zážitok. Kultúra a tradície Wed, 27 Jun 2018 01:01:01 +0200 Začala I. etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia v mestskom parku v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-27-zacala-i--etapa-rekonstrukcie-verejneho-osvetlenia-v-mestskom-parku-v-seredi Dňa 25. júna 2018 začala v mestskom parku v Seredi rekonštrukcia verejného osvetlenia a areálových rozvodov nízkeho napätia. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v celom areáli parku je rozdelená do niekoľkých etáp. V súčasnosti prebieha prvá z nich a bude sa týkať trasy od historickej vrátnice po zadnú bránu parku. Verejné obstarávanie na dodávku prác vysúťažila firma VIMONT s.r.o. z Kráľovej nad Váhom. Výsledkom I. etapy prác bude 15 ks nových osemhranných stožiarov verejného osvetlenia o výške 4m, ktoré budú umiestnené 1m od chodníka. Na stožiaroch budú umiestnené svietidlá LED typu LDK PARK CREE, ktoré boli schválené Krajským pamiatkovým ústavom Trnava. Rozvoj a výstavba Wed, 27 Jun 2018 01:01:01 +0200 Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-26-zakladna-organizacia-slovenskeho-zvazu-chovatelov--(zo-szch)-sered-1-usporiadala-propagacnu-vystavu-zvierat Taktiež aj tento rok dňa 09.06.2018 sme pripravili ukážku zvierat pri príležitosti konania Medzinárodného dňa detí v športovom areáli v Pate. Počasie nám v celku vyšlo a mohli sme predstaviť naše zvieratá, ktoré chovajú naši členovia ZO SZCH Sereď1. Udalosti a ľudia Tue, 26 Jun 2018 01:01:01 +0200 Detský tenisový turnaj 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-26-detsky-tenisovy-turnaj-2018 Vďaka veľkému počtu záujemcov sa Tenisový klub Sereď aj tento rok rozhodol zopakovať obľúbený detský tenisový turnaj. V sobotu 23.06.2018 v čase od 15:00 hod. mestské antukové dvorce privítali našich najmenších hráčov a hráčky tenisu. Aj tento rok mladé talenty prišli v doprovode svojich rodičov a nechýbali ani ďalší rodinný fanúšikovia tohto krásneho športu. Šport Tue, 26 Jun 2018 01:01:01 +0200 Tenisový klubu Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-25-tenisovy-klubu-sered V mene Tenisového klubu Sereď, detí a rodičov ďakujeme Mestu Sereď za podporu Detského tenisového turnaja, ktorý sa uskutočnil v sobotu 23.6.2018. Šport Mon, 25 Jun 2018 01:01:01 +0200 Hrali pre radosť http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-25-hrali-pre-radost Počas seredského jarmoku HK Slávia Sereď v spolupráci s mestom Sereď usporiadali tradičný Jarmočný primátorský turnaj v hádzanej mladších žiačok. Turnaj slávnostne otvoril primátor mesta Ing. Martin Tomčány, ktorý si aj pozrel zápolenia družstiev. Šport Mon, 25 Jun 2018 01:01:01 +0200 Vydarená spolupráca s materskými školami http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-25-vydarena-spolupraca-s-materskymi-skolami Tak ako sme písali na začiatku školského roka, že rozbiehame spoluprácu s materskými školami, tak sa aj stalo a dnes sme sa stretli s predškolákmi posledný krát v tomto školskom roku. Počas školského roka sa deti hravou formou zoznamovali s basketbalom. Školstvo a vzdelávanie Mon, 25 Jun 2018 01:01:01 +0200 XV. Jarmočný streetball 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-25-xv--jarmocny-streetball-2018 Počas jarmočnej soboty 23.6.2018 organizoval Basketbalový klub Lokomotíva Sereď Jarmočný streetball. Keďže sa konal už pätnásty ročník, môžeme ho nazvať tradičný. Všetko prebiehalo na Mlynárskej ulici, kde sa nachádzajú 4 ihriská, okrem toho, že to je skvelý priestor pre takéto alebo obdobné akcie, všetko sa nachádza 50 metrov od centra samotného jarmoku. Šport Mon, 25 Jun 2018 01:01:01 +0200 Koncert Gorana Bregovića v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-25-koncert-gorana-bregovica-v-seredi Horúčav sme si už tohto roku užili viac než dosť, ale až vo štvrtok 21. júna 2018 nastal prvý letný deň – letný slnovrat. Príroda príchod leta oslávila poriadnou horúčavou, teplota vystúpila nad 30 °C. Bol to najdlhší deň v roku, no mne ubehol ako voda. Kultúra a tradície Mon, 25 Jun 2018 01:01:01 +0200 Akú požičaj, takú vráť http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-25-aku-pozicaj--taku-vrat Mesto Sereď v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov RECobal s.r.o. pripravil pre deti základných škôl v meste Sereď výchovnovzdelávaciu akciu zameranú na dôsledky znečistenia životného prostredia. Akcia sa konala dňa 21 . júna 2018 v Kine NOVA a zúčastnili sa jej žiaci Základnej školy Juraja Fándlyho a Základnej školy J. A. Komenského. Životné prostredie a príroda Mon, 25 Jun 2018 01:01:01 +0200 Vystúpenie Dušana Grúňa na seredskom hodovom jarmoku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-24-vystupenie-dusana-gruna-na-seredskom-hodovom-jarmoku Súčasťou XIX. seredského hodového jarmoku bolo aj vystúpenie speváka Dušana Grúňa. Na pódium sa postavil o 13:30 hodine a odspieval bez prestávky takmerSúčasťou XIX. seredského hodového jarmoku bolo mimo mnohých iných umelcov a skupín aj vystúpenie speváka Dušana Grúňa. Na pódium pred Domom kultúry sa postavil v nedeľu o 13:30 hodine a odspieval bez prestávky takmer hodinu a pol. Spevák má síce 76 rokov, no hlas má stále ako za mlada. Aj napriek tomu, že ho pozná najmä staršia generácia, počas jeho vystúpenia sa pristavili aj tí mladší. Veď v repertoári mal Dušan Grúň nielen tzv. repeťácke pesničky ale aj rytmické cigánske piesne a aj modernejšie skladby. Kultúra a tradície Sun, 24 Jun 2018 01:01:01 +0200 XIX. SEREDSKÝ HODOVÝ JARMOK http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-24-xix--seredsky-hodovy-jarmok V piatok 22. júna 2018 začal v Seredi v poradí už XIX. seredský hodový jarmok. Už tradične ho slávnostne otvoril primátor mesta Martin Tomčányi a zástupca primátora Ľubomír Veselický. Počas nasledujúcich troch dní čakal návštevníkov bohatý kultúrny program, predajné stánky, zábavné atrakcie a stánky s občerstvením. Pozvánka na jarmok napovedala, že jarmočný program v podstate začal už vo štvrtok na amfiteátri a to vystúpením svetovo uznávaného skladateľa a kráľa balkánskej hudby Gorana Bregovića a jeho Wedding and Funeral Band. Kapela rozohriala návštevníkov pri srdci balkánsko-rómskou popmusic. Udalosti a ľudia Sun, 24 Jun 2018 01:01:01 +0200 Charitatívny cyklistický pelotón navštívil aj Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-24-charitativny-cyklisticky-peloton-navstivil-aj-sered Námestie slobody v Seredi dňa 23. júna privítalo charitatívny cyklistický pelotón jazdiaci pod názvom Na bicykli deťom. Zakladateľom podujatia je Miroslav Bílik, ktorého syn bol onkologickým pacientom. To ho podnietilo k tomu, že sa rozhodol on sám pomáhať podobne chorým deťom. V roku 2010 premenil myšlienku na skutočnosť. Tento rok sa konal už 9. ročník a cieľom podujatia je pomoc onkologicky chorým detským pacientom. Svoju trasu cyklisti odštartovali 16. júna v obci Stakčín a počas ôsmych dní najazdili 1 026 km. Navštívili celkovo 237 miest a obcí. Udalosti a ľudia Sun, 24 Jun 2018 01:01:01 +0200 Skupina Olympic a Peter Cmorík na jednom pódiu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-23-skupina-olympic-a-peter-cmorik-na-jednom-podiu-v-seredi Česká rocková legenda OLYMPIC oslavuje v tomto roku 55. výročie založenia. Pri tejto príležitosti kapela koncertuje od začiatku roka v mnohých mestách nielen v Čechách ale aj na Slovensku. Päťnásobný český slávik odohral jediný koncert na západnom Slovensku pod holým nebom v seredskom amfiteátri 22. júna 2018. Piatkový večer o 20:00 hodine otvoril spevák Peter Cmorík so svojou kapelou. Jeho piesne pozná najmä mladšia generácia, no svojim vystúpením chytil za srdce aj tých skôr narodených. Spevák ukázal seredskému publiku svoju bezprostrednosť a zaspieval ako svoje staršie hity tak aj novšie skladby. Ako predskokan navodil tú správnu atmosféru na vystúpenie hlavnej hviezdy večera. Udalosti a ľudia Sat, 23 Jun 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 22. júna – 24. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-22-sportove-podujatia--22--juna---24--juna-2018 SPRIEVODNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA POČAS SEREDSKÉHO HODOVÉHO JARMOKU 22. júna / 25. júna 2018 Organizátor podujatia: HK Slávia OA Sereď Názov: Hádzanársky turnaj o pohár primátora mesta Termín: 23. 6. 2018 Čas: od 9.00 - 15.00 Miesto: Športová hala OA Sereď Rozpis zápasov: 09.00 – 09.40 / HK Slávia Sereď – HK Junior Močenok 09.50 – 10.25 / MŠK Štúrovo – HK Lehnice 10.40 – 11.15 / HK Slávia Sereď – HK Lehnice 11.25 – 12.00 / HK Junior Močenok - MŠK Štúrovo 12.20 – 12.55 / HK Lehnice – HK Junior Močenok 13.10 – 13.45 / MŠK Štúrovo – HK Slávia Sereď Šport Fri, 22 Jun 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 25.06.2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-22-pozvanka-na-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-dna-25-06-2018 Primátor mesta Sereď v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň Mestské zastupiteľstvo Fri, 22 Jun 2018 01:01:01 +0200 Majstrovstvá Slovenska v basketbale žiakov ZŠ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-22-majstrovstva-slovenska-v-basketbale-ziakov-zs Po suverénnom postupe z krajského kola sa žiaci ZŠ Juraja Fándlyho zúčastnili Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa uskutočnili 20. a 21.6.2018 v Seredi. Na M SR, ktoré boli súčasťou Kalokagatie 2018 sa stretlo 7 víťazov krajských kôl, ktorí boli rozdelení do 2 skupín. Šport Fri, 22 Jun 2018 01:01:01 +0200 Vynovené priestory kina NOVA a estrádnej sály Domu kultúry http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-22-vynovene-priestory-kina-nova--a-estradnej-saly-domu-kultury Za účelom zlepšenia kvality poskytovania služieb pre občanov mesta v kine NOVA a v Dome kultúry Sereď boli v prvom polroku tohto roka realizované čiastočné stavebné úpravy v priestoroch kina NOVA a v estrádnej sále Domu kultúry Sereď (ďalej len „DK“). Mestská obchodná spoločnosť -Správa majetku Sereď, s.r.o. (ďalej len „SMS“) - má za úlohu majetok, ktorý má vo vlastníctve alebo v prenájme od mesta, nielen spravovať, ale aj zveľaďovať. Rozvoj a výstavba Fri, 22 Jun 2018 01:01:01 +0200 Seredská Paleta 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-22-seredska-paleta-2018 DOM KULTÚRY SEREĎ, MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI ,MESTO SEREĎ pozývajú Vás a Vašich priateľov na otvorenie výstavy umeleckých prác výtvarníkov zo Serede a okolia Kultúra a tradície Fri, 22 Jun 2018 01:01:01 +0200 MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-22-mestske-muzeum---fandlyho-fara-v-seredi MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI Prehistória seredského regiónu Hrad Šintava, Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča, Lapidárium s barokovými sochami, Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Kultúra a tradície Fri, 22 Jun 2018 01:01:01 +0200 Rok 2018 DO PRÁCE NA BICYKLI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-22-rok-2018-do-prace-na-bicykli Aj v roku 2018 sa mesto Sereď zapojilo do kampane Do práce na bicykli. Zapojených samospráv na Slovensku bolo 81 a Sereď sa umiestnila na peknom 26. mieste. Ako prvá stála pri zrode kampane Do práce na bicykli v roku 2012 p. Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica. Udalosti a ľudia Fri, 22 Jun 2018 01:01:01 +0200 Charitatívna cyklojazda ,,Na bicykli deťom pre život http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-22-charitativna-cyklojazda----na-bicykli-detom-pre-zivot Pozývame všetkých na Námestie slobody 23.06.2018 v sobotu cca. po 12.00 hod. Privítame cyklistický pelotón charitatívnej Česko-Slovenskej cyklotour ,,Na bicykli deťom pre život". Svojou účasťou podporíte deti, ktoré bojujú s onkologickým ochorením. Udalosti a ľudia Fri, 22 Jun 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 22. júna – 24. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-22-kultura---22--juna---24--juna-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 22 Jun 2018 01:01:01 +0200 Právne poradenstvo pre občanov mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-22-pravne-poradenstvo--pre-obcanov-mesta-sered Služba je k dispozícii iba občanom mesta Sereď. Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie právnych úkonov, a ani zastupovanie na súdnom pojednávaní. Legislatíva Fri, 22 Jun 2018 01:01:01 +0200 Goran Bregović si získal srdce seredského publika http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-22-goran-bregovic-si-ziskal-srdce-seredskeho-publika Dňa 21. júna vystúpil na seredskom amfiteátri svetovo uznávaný skladateľ a kráľ balkánskej hudby Goran Bregović a jeho Wedding and Funeral Band. Koncert sa konal v rámci aktuálneho svetového turné pri príležitosti vydania albumu Three Letters From Sarajevo. Jeho nový album v preklade Tri listy zo Sarajeva bol venovaný rodnému mestu Sarajevu, ktoré bolo ťažko skúšané vojnou v Juhoslávii a zažilo krvavé bombardovanie. Oslavuje ním históriu Sarajeva, v ktorom pred balkánskou vojnou dlho spoločne nažívali náboženstvá a kultúry kresťanov, moslimov a Židov. Album obsahuje 11 skladieb – inštrumentálnych i vokálno-inštrumentálnych. Udalosti a ľudia Fri, 22 Jun 2018 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na júl 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-22-program-kina-nova-na-jul-2018 V kine NOVA náš čaká bohaté filmové leto s filmami ako ANT-MAN a WASP, Hotel Transylvánia 3, MAMA MIA 2, Prekliate dedičstvo a s mnoho ďalšími. TV a film Fri, 22 Jun 2018 01:01:01 +0200 Pátranie po osobách http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-21-patranie-po-osobach Polícia žiada občanov o pomoc pri pátraní po nezvestných dievčatách, ktoré bez povolenia odišli v nedeľu, 6. 5. 2018 z Detského domovu Compass v Hlohovci. Obe nezvestné boli umiestnené do domova na základe rozhodnutia súdu. Bezpečnosť Thu, 21 Jun 2018 01:01:01 +0200 2. ročník súťaže o naj záhradku resp. predzáhradku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-21-2--rocnik-sutaze-o-naj-zahradku-resp--predzahradku Mesto Sereď vyhlasuje 2. ročník súťaže o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku nachádzajúcu sa na území mesta Sereď. Do súťaže budú zaradené tie záhradky/predzáhradky, ktorých občania nám zašlú min. 3 a max. 5 fotografii s aspoň piatimi vetami, ktorými svoju záhradku/predzáhradku priblížia ostatným občanom, napr. ulica, na ktorej sa záhradka resp. predzáhradka nachádza, druhová skladba a i. Životné prostredie a príroda Thu, 21 Jun 2018 01:01:01 +0200 Majstrovstvá Slovenska v prehadzovanej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-21-majstrovstva-slovenska-v-prehadzovanej V stredu 20.6.2018 sa žiaci I. stupňa ZŠ Juraja Fándlyho stretli spolu s ďalšími víťazmi krajských kôl na M SR v prehadzovanej, ktoré boli po prvýkrát zaradené ako sprievodný šport v rámci olympiády detí a mládeže KALOKAGATIA. Šport Thu, 21 Jun 2018 01:01:01 +0200 SPRIEVODNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA POČAS SEREDSKÉHO HODOVÉHO JARMOKU http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-21-sprievodne-sportove-podujatia-pocas-seredskeho-hodoveho-jarmoku Organizátor podujatia: HK Slávia OA Sereď Názov: Hádzanársky turnaj o pohár primátora mesta Termín: 23. 6. 2018 Čas: od 9.00 - 15.00 Miesto: Športová hala OA Sereď Udalosti a ľudia Thu, 21 Jun 2018 01:01:01 +0200 Prezentácia knihy Kalendárenie v Seredi Dvojnásobné dobro a strach z piatka trinásteho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-20-prezentacia-knihy-kalendarenie-v-seredi-dvojnasobne-dobro-a-strach-z-piatka-trinasteho Len nedávno, 15. mája 2018 bola v trnavskom Kultúrnom centre Malý Berlín slávnostne uvedená do života knižka fejtónov trnavského bluesmana a hudobného publicistu Petra Bonza Radványiho, nazvaná Kalendárenie. A o mesiac neskôr, vo štvrtok 14. júna 2018 ju prišiel jej autor predstaviť aj do neďalekej Serede. Kultúra a tradície Wed, 20 Jun 2018 01:01:01 +0200 VIII.ročník školskej atletickej Kinderiády http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-20-viii-rocnik-skolskej-atletickej-kinderiady Blíži sa koniec školského roka a práve tento čas sa využíva na našej škole ZŠ Juraja Fándlyho, na zorganizovanie školskej atletickej Kinderiády, ktorá je určená pre žiakov I. stupňa. Na ôsmom ročníku sa zúčastnilo spolu 132 žiakov, ktorých pripravovali triedni učitelia počas celého roka. Školstvo a vzdelávanie Wed, 20 Jun 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka - Spevácky zbor ZVON http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-20-pozvanka---spevacky-zbor-zvon Členovia speváckeho zboru ZVON Vás týmto srdečne pozývajú na svoj výročný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 27. Júna 2018 o 18.00 hodine v sobášnej sieni Mestského úradu v Seredi. Kultúra a tradície Wed, 20 Jun 2018 01:01:01 +0200 KLUB TAEKWON-DO ITF HONG RYONG SEREĎ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-20-klub-taekwon-do-itf----------hong-ryong-sered Súťažnú sezónu 2017/2018 zakončili seredskí taekwondisti podujatím s názvom Slovak Open 2018, ktoré sa konalo v sobotu 16. júna v športovej hale vo Viničnom pri Pezinku. Na túto súťaž vyslali čisto žiacky tím a mladé nádeje z tohto klubu ani tento raz nesklamali! Šport Wed, 20 Jun 2018 01:01:01 +0200 Oprava mostu do Campingu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-20-oprava-mostu-do-campingu V Seredi nedávno prebehla oprava starého vojnového mostu do kempingu.V článku video. Rozvoj a výstavba Wed, 20 Jun 2018 01:01:01 +0200 FARSKÁ CHARITA V SEREDI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-20-farska-charita-v-seredi Už od polovice mája začala v Seredi fungovať Farská charita. Aj vďaka zbierkam, ktoré organizuje má možnosť pomáhať sociálne slabším rodinám či ľuďom v hmotnej núdzi.V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 20 Jun 2018 01:01:01 +0200 OZNAM O POSTREKU PAGAŠTANOV KONSKÝCH http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-19-oznam--o--postreku--pagastanov--konskych Referát životného prostredia oznamuje, že dňa 20.6.2018 (streda) bude v skorých ranných hodinách, závislosti od priebehu počasia, realizovaný postrek Pagaštanov konských proti živočíšnemu škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému. Ošetrených bude 55 ks stromov v katastri mesta Sereď. Životné prostredie a príroda Tue, 19 Jun 2018 01:01:01 +0200 Viac hláv, viac rozumu ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-19-viac-hlav--viac-rozumu Koľko poslancov bude zastupovať obyvateľov Serede po novembrových komunálnych voľbách? Bude ich 13, alebo 19? Po štvrtkovom rokovaní zástupcov mesta bola už táto otázka vyriešená. V článku video ? Mestské zastupiteľstvo Tue, 19 Jun 2018 01:01:01 +0200 Seredskí seniori na Medzinárodnom folklórnom festivale na Myjave http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-19-seredski-seniori-na-medzinarodnom-folklornom-festivale-na-myjave Medzinárodný folklórny festival Myjava je festival, ktorý sa už 59 rokov koná v strede júna na Myjave. Tento rok padol termín na 15-17. júna 2018. Toto podujatie si nenechalo ujsť mnoho milovníkov ľudovej piesne, tradícií, zvykov a remesiel. Medzi nimi nechýbali ani seniori z Denného centra pre seniorov v Seredi. Do kopaničiarskeho kraja pricestovali, aby si na vlastné oči pozreli vystúpenie slovenských a českých súborov ale aj kolektívy z Maďarska, Srbska, Číny a Peru. Celkom na festivale vystúpilo 1500 účinkujúcich. Udalosti a ľudia Tue, 19 Jun 2018 01:01:01 +0200 Materské školy na území mesta a ich prevádzka počas letných mesiacov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-19-materske-skoly-na-uzemi-mesta-a-ich-prevadzka-pocas-letnych-mesiacov Čas prázdnin a dovoleniek sa nezadržateľne blíži. Riaditeľky Materských škôl každoročne pripravujú na letné mesiace júl a august termíny otvorenia materských škôl a ich elokovaných pracovísk na území mesta Sereď. Materská škola D.Štúra bude mať počas leta v prevádzke: V mesiaci júl bude otvorená MŠ D.Štúra s počtom prihlásených deti 67 V mesiaci august budú otvorené elokované triedy Pažitná a Fándlyho s počtom prihlásených detí 67. Materská škola Komenského bude mať počas leta v prevádzke: Udalosti a ľudia Tue, 19 Jun 2018 01:01:01 +0200 Detský tenisový turnaj http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-18-detsky-tenisovy-turnaj V sobotu 23.6.2018 o 15:00 hod. si Vás dovoľujeme pozvať na detský tenisový turnaj, ktorý sa uskutoční na tenisových dvorcoch Mestského štadiónu v Seredi. Pre všetky trénujúce deti Tenisového klubu v Seredi sú v rámci turnaja pripravené vecné ceny aj občerstvenie. Šport Mon, 18 Jun 2018 01:01:01 +0200 TK Sereď- AŠK Skalica 5:1 6. kolo súťaže družstva mužov v tenise Západoslovenský región 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-18-tk-sered--ask-skalica-5-1-6--kolo-sutaze-druzstva-muzov-v-tenise-zapadoslovensky-region-2018 V sobotu 16.6.2018 sa odohralo šieste predposledné kolo súťaže Západoslovenského regiónu v tenise. Na našich domácich antukových dvorcoch naše družstvo mužov privítalo hosťujúce družstvo AŠK Skalica. Šport Mon, 18 Jun 2018 01:01:01 +0200 Historický úspech Seredského futbalu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-18-historicky-uspech-seredskeho-futbalu Športovým nadšetncom iste neunikla informácia o veľkom úspechu seredských futbalistov. Tí sa prebojovali až do prvej ligy. Otázkou ale je aký dopad bude mať postup pre mesto a pre samotných fanúšikov.V článku video. Šport Mon, 18 Jun 2018 01:01:01 +0200 Poďakovanie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-18-podakovanie Dňa 08.06. 2018 sa uskutočnila akcia „Spoločne pre krajšie mesto 2018“. Mesto Sereď zorganizovalo brigádu na skrášlenie a vyčistenie mesta. Do brigády sa zapojilo takmer 200 dobrovoľníkov, ktorí boli rozdelení do viacerých skupín. Ruku k dielu priložili členovia OZ TJ Rozkvet, OZ Mladá Sereď, OZ Vodný hrad, študenti z Obchodnej akadémie, Gymnázia, skauti, eRkári, členovia spoločenstva LaVia, spoločentva Youth o.z., Teen Challenge Slovakia, n.o. , OZ pre Sereď a samozrejme pracovníci mesta Sereď. Udalosti a ľudia Mon, 18 Jun 2018 01:01:01 +0200 Veselá oslava Dňa otcov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-19-vesela-oslava-dna-otcov Sviatok Deň otcov sa začal vo svete oslavovať už pred 100 rokmi. Jeho pôvod vyšiel rovnako ako Deň matiek z USA. V Čechách aj na Slovensku oslavujú všetci otcovia svoj sviatok vždy v tretiu júnovú nedeľu. Tento rok pripadol tento sviatok na 17.júna. Deň otcov nie je tak rozšírený ako Deň matiek, no pomaličky aj na Slovensku získava na popularite. Už niekoľko rokov vzdávajú hold a úctu všetkým otcom aj v Dennom centre pre seniorov v Seredi. Na úvod nedeľného spoločenského stretnutia povedala prítomným niekoľko milých slov Pavlína Kostková, ktorá svojimi vtipnými poznámkami rozveselila všetkých v sále. Po jej príhovore zaspieval niekoľko pesničiek domáci spevácky zbor Pohoda, ktorý už tradične vystupuje na všetkých podujatiach poriadaných denným centrom. Udalosti a ľudia Mon, 18 Jun 2018 01:01:01 +0200 Niekedy netreba slov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-18-niekedy-netreba-slov Naozaj nie je možné udržiavať ohrádky v čistote? Fotografie z č. 68 na ul. Dolnomajerská ani nepotrebujú komentár. Životné prostredie a príroda Mon, 18 Jun 2018 01:01:01 +0200 Sociálna pomoc mesta Sereď v číslach http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-19-socialna-pomoc-mesta-sered-v-cislach Oblasť sociálnej pomoci je často komentovaná a diskutovaná na rôznych úrovniach. Okrem rozhodujúcej úlohy štátu podieľajú sa na nej mestá a obce, občianske združenia i neziskové organizácie. Akú merateľnú úroveň dosiahla sociálna pomoc sociálne odkázaným občanom v minulom roku mi povedala vedúca organizačného oddelenia MsÚ Silvia Adamčíková. Hneď na začiatku je potrebné pripomenúť, že sociálnu pomoc dostali obce ako povinnosť určenú zákonom o obecnom zriadení. Okrem neho je to aj zákon o sociálnych službách, zákon o pomoci v hmotnej núdzi a zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Udalosti a ľudia Mon, 18 Jun 2018 01:01:01 +0200 Úspešný Športový deň detí v mestskom parku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-17-uspesny--sportovy-den-deti--v-mestskom-parku V sobotu 16. júna 2018 sa v mestskom parku v Seredi konal športový deň detí, ktorého organizátorom bol GIRYA CROSS GYM. Zúčastnili sa ho deti vo veku od 8 do 14 rokov. S myšlienkou usporiadať takéto podujatie v našom meste prišiel Michal Ščepko a jeho nápad sa stretol s veľkou podporou. Pomocnú ruku mu podalo hneď niekoľko známych a priateľov. Po niekoľkých týždňoch príprav sa napokon myšlienka premenila v realitu a tak sa mestský park v krásnu slnečnú sobotu zaplnil deťmi, ich rodičmi či starými rodičmi, aby si zasúťažili a zabavili sa. Udalosti a ľudia Sun, 17 Jun 2018 01:01:01 +0200 Oslava 30. výročia založenia TJ ROZKVET http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-17-oslava-30--vyrocia-zalozenia-tj-rozkvet TJ Rozkvet v týchto dňoch oslavuje 30 výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dňa 16. júna konalo slávnostné spoločenské stretnutie členov tohto klubu. Organizácia vznikla v roku 1988, na podnet niekoľkých rodičov, ktorí cítili potrebu vybudovať v Strednom Čepeni priestor, kde by sa ich deti mohli bezpečne hrať. Medzi zakladajúcimi členmi do dnešného dňa rezonujú mená ako J. Sloboda, Z. Pilát, J. Kuruc, F. Jelšic, F.Borovička, L.Chynoradský a mnoho iných, ktorých vymenovanie by zabralo niekoľko riadkov. Z pôvodného malého ihriska stal postupom času stal veľký areál, kde sa počas roka koná niekoľko podujatí. Medzi nimi Deň detí, súťaž vo varení gulášu, stavanie mája, športové zápasy či hodové zábavy. Udalosti a ľudia Sun, 17 Jun 2018 01:01:01 +0200 Farské agapé 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-17-farske-agape-2018 Dňa 17. júna sa v záhrade rehoľných sestier sv. Cyrila a Metoda v Seredi uskutočnil už deviaty ročník Farského agapé. Príjemná slnečná nedeľa sem prilákala nielen deti ale aj dospelých. Tí skôr narodení si spoločne posedeli v priateľskej atmosfére a tí menší mali možnosť zúčastniť rôznych súťaží a atrakcií. Príjemným spestrením bolo vystúpenie šaša Baša, hudobné pásmo pre dospelých, eRko tance a program spoločenstva Youth. Súčasťou popoludnia bola aj diskusia na tému: odvaha kresťana v minulosti a súčasnosti. Na záver dňa bolo pripravené večerné premietanie filmu. Vydarené nedeľné podujatie utužilo vzťahy ale pomohlo nadviazať aj nové priateľstvá. Udalosti a ľudia Sun, 17 Jun 2018 01:01:01 +0200 Zbierka školských pomôcok pre Farskú charitu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-16-zbierka-skolskych-pomocok-pre-farsku-charitu-v-seredi Farská charita Sereď v termíne od 1. júna do 31. augusta prosí o pomoc pri zbierke školských pomôcok pre sociálne slabšie rodiny so školopovinnými deťmi, krízové centrá a detské domovy. Vďaka vyzbieraným pomôckam budú môcť aj tieto deti ísť do školy pripravené a získajú tak šancu na plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť. Priniesť môžete nové alebo použité no stále funkčné tašky, peračníky, zošity, nožnice, pravítka, pastelky, fixky a pod. Miestom zberu je Farská charita na Novomestskej ulici. Vyzbierané školské pomôcky budú odovzdané prednostne žiakom našich seredských škôl. Udalosti a ľudia Sat, 16 Jun 2018 01:01:01 +0200 Trnavský samosprávny kraj vyhlásil súťaž na návrh loga Trnavského samosprávneho kraja http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-16-trnavsky-samospravny-kraj-vyhlasil-sutaz-na-navrh-loga-trnavskeho-samospravneho-kraja Trnavský samosprávny kraj vyhlásil súťaž na návrh loga Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Toto logo sa stane súčasťou nového vizuálneho štýlu v komunikácii s verejnosťou. Súťaž je určená aj pre neprofesionálnych autorov a študentov. V podmienkach, ktoré TTSK zverejnil na svojom webe je uvedené nasledovné: Trnavský samosprávny kraj na svoju identifikáciu – na označenie hraníc kraja, budov objektov kraja, úradných pečiatok, listín a podobne – používa erb. Logo bude kraj používať na prezentáciu svojich aktivít, pre budovanie a upevňovanie spoločnej identity, na externú komunikáciu na propagačných a prezentačných materiáloch. Udalosti a ľudia Sat, 16 Jun 2018 01:01:01 +0200 Deň zdravia v Dennom centre pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-16-den-zdravia-v-dennom-centre-pre-seniorov V Dennom centre pre seniorov v Seredi sa vo štvrtok 14. júna konal Deň zdravia. Pracovníčky z regionálneho úradu zdravia zmerali seniorom hladinu cukru, choleterolu, krvný tlak a tepovú frekvenciu srdca. Zároveň urobili prítomným prednášku o tom, ako si udržať bystrú myseľ a pohotovú pamäť. Zdôraznili aká je dôležitá fyzická aktivita, ale aj tzv. pohybová pamäť. To znamená že ľudia v určitom veku by si už mali svoj mozog zamestnať aj napr. tým, že si budú precvičovať násobilku, vybrané slová, vybavovať si v pamäti niektoré udalosti, lúštiť krížoviky, čítať, sledovať dianie vo svete a v neposlednom rade je dôležité stretávať sa so svojimi priateľmi a komunikova Udalosti a ľudia Sat, 16 Jun 2018 01:01:01 +0200 Úprava trvalkového záhonu na križvatke ulíc Trnavská, Bratislavská a D.Štúra http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-16-uprava-trvalkoveho-zahonu-na-krizvatke-ulic-trnavska--bratislavska-a-d-stura Pred niekoľkými dňami prešiel úpravou trvalkový záhon na križovatke ulíc Trnavská, Bratislavská a D.Štúra. Práce vykonala firma Bemax s.r.o. Hruboňovo v celkovej hodnote 1 058,- €. Pracovníci vysadili trvalky, kríky a vytvorili štrkový záhon. Tento zelený trojuholník v strede križovatky tak získal opäť upravený vzhľad. Životné prostredie a príroda Sat, 16 Jun 2018 01:01:01 +0200 Klub dôchodcov v Dolnej Strede oslavuje 30. výročie svojho založenia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-16-klub-dochodcov-v-dolnej-strede-oslavuje-30--vyrocie-svojho-zalozenia V týchto dňoch oslavuje Klub dôchodcov v Dolnej Strede 30. výročie svojho založenia. Klub má 33 stálych členov, ktorí sa pravidelne stretávajú. Aktivity klubu sú veľmi bohaté na rôzne podujatia a práve to je dôvodom, že sa sem seniori s obľubou vracajú. Vedúca Emília Válkyová nám k činnosti klubu povedala nasledovné : „ Počas roka máme rôzne návštevy divadelných predstavení, kina, chodíme na výlety, rekreovať sa na kúpaliská, spoločne sa venujeme ručným prácam, máme tvorivé dielne kde zdobíme kraslice, či perníky. Pravidelne sa zúčastňujeme Dni obce, kde dosahujeme výborné výsledky v súťaži vo varení gulášu. Je toho veľa ale v skratke povedané žijeme aktívnym životom.“ Udalosti a ľudia Sat, 16 Jun 2018 01:01:01 +0200 Aká bola sezóna 2017/2018 v ŠBK Sereď ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-15-aka-bola-sezona-2017-2018-v-sbk-sered Školský basketbalový klub Sereď, mal v tejto sezóne 2 družstvá hrajúce súťažné zápasy , 2 prípravky a 1 predprípravku. Mladší minibasketbalisti pod vedením trénera Jakuba Čomaja zažili svoje prvé zápasy v ich basketbalovej kariére. Sezónu začali v septembri 2017 prípravným turnajom v Trnave. Šport Fri, 15 Jun 2018 01:01:01 +0200 Vybíjaná „ O pohár predsedu COOP Jednota Galanta“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-15-vybijana---o-pohar-predsedu--coop-jednota--galanta Po obvodnom kole, ktoré sa konalo 25.5. na našej škole sme z prvého miesta postúpili spolu so ZŠ J.A. Komenského na veľké finále, ktoré sa konalo 14.6. 2018 v ZŠ Gejzu Dusíka v Galante. Do finále postúpilo 8 družstiev z regionálnych kôl. Družstvá boli zložené zo 6 chlapcov a 6 dievčat takže sa stretlo 96 detí v jednej telocvični. Hralo sa na 2 skupiny. Šport Fri, 15 Jun 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 15. júna – 17. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-15-sportove-podujatia--15--juna---17--juna-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 15 Jun 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 15. júna – 17. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-15-kultura---15--juna---17--juna-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 15 Jun 2018 01:01:01 +0200 Máme víťazku celoslovenskej vedomostnej súťaže EnvirOtázniky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-15-mame-vitazku-celoslovenskej-vedomostnej-sutaze-envirotazniky Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici vyhlásil v apríli 2018 už XIII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl. Školstvo a vzdelávanie Fri, 15 Jun 2018 01:01:01 +0200 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 14. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-14-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-14--juna-2018 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 14. júna 2018 Mestské zastupiteľstvo Thu, 14 Jun 2018 01:01:01 +0200 Kúpalisko v Podhájskej navštívili členovia Denného centra pre seniorov v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-14-kupalisko-v-podhajskej-navstivili-clenovia-denneho-centra-pre-seniorov-v-seredi Krásny a slnečný deň 13. júna využili členovia Denného centra pre seniorov v Seredi na návštevu termálneho kúpaliska v Podhájskej. Podľa turistického sprievodcu sem návštevníkov láka slaná horúca voda, ktorá má podobné zloženie ako voda Mŕtveho mora. Podľa niektorých informácií má údajne liečivé účinky na choroby dýchacích ciest, kože a kĺbov. Kúpalisko s obľubou navštevujú okrem Slovákov aj Česi, Maďari, Poliaci ale aj napríklad Holanďania. Návštevnosť kúpaliska je síce vysoká, no kto sem raz zavíta, určite neoľutuje. Ani naši seniori neoľutovali, že si za cieľ svojho zájazdu vybrali práve Podhájske. Mnohí v bazénoch šantili ako deti a vrátili sa tak do čias svojej mladosti. Domov prišli šťastní a naplnení peknými zážitkami. Udalosti a ľudia Thu, 14 Jun 2018 01:01:01 +0200 Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rozhodlo o počte poslancov a počte volebných obvodov na nasledujúce volebné obdobie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-14-mestske-zastupitelstvo-na-svojom-zasadnuti-rozhodlo-o-pocte-poslancov-a-pocte-volebnych-obvodov-na-nasledujuce-volebne-obdobie Hoci presný termín komunálnych volieb ešte nebol predsedom NR SR vyhlásený, samosprávy sa už na voľby usilovne pripravujú. Na zasadnutí MsZ v Seredi dňa 14. júna poslanci zmysle zákona 180/2014 § 166 prerokovali počet poslancov a volebných obvodov na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022. Nie je to žiadna novinka. Každá samospráva tak musí vykonať podľa spomínaného zákona pred každými komunálnymi voľbami. Bolo tomu tak aj v roku 2014, 2010 atď. V súčasnosti máme v Seredi 3 volené obvody a 19 poslancov. Podľa počtu obyvateľov (16 129 ) by ale teoreticky mohlo mať naše mesto počet poslancov v rozmedzí od 13 do 19. A do úvahy by mohli pripadať miesto troch volebných obvodov iba dva. Udalosti a ľudia Thu, 14 Jun 2018 01:01:01 +0200 I.ročník Memoriál Štefana Hoštáka v skoku do diaľky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-13-i-rocnik--memorial-stefana-hostaka-v-skoku-do-dialky Keď sa nám podaril vybudovať nový diaľkarsky sektor s tartanovým povrchom a krytým doskočiskom, dlho sme nemuseli rozmýšľať ako nazveme prvé oficiálne podujatie v tomto sektore. Ihneď nás napadlo mena človeka, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj atletiky v Seredi Štefana Hoštáka. Školstvo a vzdelávanie Wed, 13 Jun 2018 01:01:01 +0200 Srdečne Vás pozývame na premiéru filmových dokumentov o preživších holokaustu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-13-srdecne-vas-pozyvame-na-premieru-filmovych-dokumentov-o-prezivsich-holokaustu Do vašich rúk s nádejou vkladáme emotívne výpovede žien, ktoré dnes môžu ako posledné povedať, že prežili hrôzy holokaustu. Osobné svedectvá a spomienky „obyčajných ľudí“, ktorí nám vyrozprávali svoje príbehy a príbehy svojich rodín z tak bolestných a pre súčasnú generáciu už takmer nepredstaviteľných čias. Kultúra a tradície Wed, 13 Jun 2018 01:01:01 +0200 Nová cyklotrasa o dĺžke 15 km spojí Horný Čepeň a Šulekovo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-13-nova-cyklotrasa-o-dlzke-15-km-spoji-horny-cepen-a-sulekovo Myšlienka vybudovať cyklotrasu medzi Horným Čepeňom a Šulekovom by sa čoskoro mala premeniť v realitu. Jedná sa o 15 kilometrový úsek a Trnavský samosprávny kraj už pripravuje podpis zmluvy s dodávateľom, ktorý vypracuje projektovú dokumentáciu. Náklady na vybudovanie sú zatiaľ iba predpokladané, no počíta sa so sumou 1 800 000,- €. Na výstavbu budú použité financie z Integrovaného regionálneho operačného programu. V prípade získania nenávratného finančného príspevku z IROP bude TTSK spolufinancovať výstavbu vo výške päť percent z celkových oprávnených výdavkov projektu. Táto cyklotrasa bude súčasťou viac ako 200 kilometrovej Vážskej cyklomagistrály. Udalosti a ľudia Wed, 13 Jun 2018 01:01:01 +0200 Policajná akcia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-13-policajna-akcia Dnes bude v okrese Galanta prebiehať policajná akcia. Hliadky dopravnej polície sa zamerajú na kontrolu dodržiavania rýchlosti, zákazu požívania alkoholických nápojov, povinnosti vodičov voči nemotorovým účastníkom cestnej premávky a telefonovanie za volantom. Bezpečnosť Wed, 13 Jun 2018 01:01:01 +0200 Galavečer najúspešnejších žiakov umeleckej školy ARTPARÁDA 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-13-galavecer-najuspesnejsich-ziakov-umeleckej-skoly-artparada-2018 Dňa 12.júna 2018 sa v Dome kultúry v Seredi konal galavečer najúspešnejších žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa. Podujatie nieslo názov ARTPARÁDA 2018. V programe vystúpili žiaci ocenení na medzinárodných a celoslovenských súťažiach v šk.roku 2017/2018 ako aj komorný spevácky súbor, žiacka hudobná kapela, saxofónové trio, súbor huslistov a detský folklórny súbor Kvetoňka. Šikovní a talentovaní mladí umelci predviedli divákom to najlepšie čo sa počas školského roka naučili. Celé podujatie sa nieslo v duchu 70. výročia založenia Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa Udalosti a ľudia Wed, 13 Jun 2018 01:01:01 +0200 Nová cyklotrasa v našom regióne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-13-nova-cyklotrasa-v-nasom-regione Trnavský samosprávny kraj má záujem podieľať sa na unikátnej viac ako dvestokilometrovej Vážskej cyklomagistrále, ktorá povedie popri Váhu. Úrad TTSK je v súčasnosti pred podpisom zmluvy s dodávateľom, ktorý pripraví projektovú dokumentácia na takmer 15-kilometrový úsek Horný Čepeň - Šulekovo.V článku video. Rozvoj a výstavba Wed, 13 Jun 2018 01:01:01 +0200 Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-13-cas-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) a b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov Bezpečnosť Wed, 13 Jun 2018 01:01:01 +0200 Žiačky na Majstrovstvách Slovenska v Košiciach http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-12-ziacky-na-majstrovstvach-slovenska-v-kosiciach Do prvého zápasu turnaja a zároveň premiérového zápasu Majstrovstiev Slovenska sme nastúpili s úmyslom užiť si tento zápas, atmosféru a okrem iného aj riadne potrápiť favorizované družstvo z Košíc. Počas prvej štvrtiny, ktorá bola z našej strany mierne ustráchaná, sme držali krok so súperom. Šport Tue, 12 Jun 2018 01:01:01 +0200 HUMANA People to People Slovakaia o. z. v našom meste http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-12-humana-people-to-people-slovakaia-o--z--v-nasom-meste Mesto Sereď má od 01.06.2018 uzatvorenú zmluvu s HUMANA People to People Slovakia o. z. (ďalej len „HUMANA“), ktorá sa zaoberá zberom použitého šatstva (textílii, odevov, tašiek a doplnkov) na charitatívne účely Životné prostredie a príroda Tue, 12 Jun 2018 01:01:01 +0200 Úspešný David zbiera jedno ocenenie za druhým http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-12-uspesny-david-zbiera-jedno-ocenenie-za-druhym Medzi obyvateľmi nášho mesta sa nájde veľa úspešných ľudí, ktorí o svojich oceneniach z oblasti športu, kultúry či vedy veľa nerozprávajú a tak často verejnosť o ich úspechoch ani nevie. No našu pozornosť si rozhodne zaslúžia. Jedným z takých občanov je aj 21 ročný David Knor, ktorý od narodenia býva v Seredi a venuje sa naturálnej kulturistike. Z tejto oblasti zbiera jedno ocenenie za druhým. Z tohto dôvodu som tohto úspešného športovca oslovila a požiadala ho o krátky rozhovor. David, ako dlho sa venujete naturálnej kulturistike a čo Vás viedlo k tomuto športu ? Posilňovaniu sa venujem asi 6 rokov, ale jedálniček a pravidelný režim dodržiavam 3 roky. Šport Tue, 12 Jun 2018 01:01:01 +0200 Členovia OZ Mladá Sereď zorganizovali už po XVI. krát darcovstvo krvi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-12-clenovia-oz-mlada-sered-zorganizovali-uz-po-xvi--krat-darcovstvo-krvi Členovia OZ Mladá Sereď v spolupráci s Národnou transfúznou službou zorganizovali dňa 12. júna už po XVI. krát darovanie krvi. Krásna aktivita sa tentoraz niesla v duchu Svetového dňa darcov krvi, ktorá je 14. júna. Odber krvi prebiehal na pôde Mestského úradu v čase od 8:00 do 10:00 hodiny. Ušľachtilá myšlienka sa stretla opäť s veľkou odozvou. Životne dôležitú tekutinu prišlo odovzdať 33 darcov, z čoho pracovníci Národnej transfúznej služby úspešne odobrali krv 26- tim. Výsledkom je približne 13 litrov krvi. Udalosti a ľudia Tue, 12 Jun 2018 01:01:01 +0200 Prosba o pomoc http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-12-prosba-o-pomoc Na území Horného Čepeňa sa nachádza Kamenná kalvária z roku 1746 je vyhotovená z pieskovca a vápenca. Jedná sa o kamennú skladu tvorenú architektonickou – figurálnou kompozíciou. Povrch všetkých častí je dlhší čas ( 30 rokov ) pod nátermi nevhodnej olejovej farby. Plochy kamenných segmentov sú porastené mikroflórou. Statika je narušená a hrozí , že sa vrchná časť kríža zrúti. Udalosti a ľudia Tue, 12 Jun 2018 01:01:01 +0200 Majitelia už nedúfali, že sa Bela niekedy vráti domov. No stal sa malý zázrak ... http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-12-majitelia-uz-nedufali--ze-sa-bela-niekedy-vrati-domov--no-stal-sa-maly-zazrak- Príbehy písané životom sú tie najzaujímavejšie. Príbehy veselé aj smutné, s dobrým ale aj menej dobrým koncom. Príbehy zo školy, z práce, o deťoch a ich rodičoch ale aj napríklad o zvieratách. Jeden taký príbeh prežila v posledných mesiacoch aj rodina Boledovičová zo Serede. Možno keby sa stala v inej krajine, bola by námetom na celkom milý film. Na začiatku príbehu bol oznam rodiny Boledovičovej zo Serede na sociálnej sieti uverejnený 1. apríla 2018: Dobrý deň. Chcem vás poprosiť o pomoc. Rodičom utiekli dvaja psy na ulici Družstevná, keď jedného z nich prešla cyklistka. Udalosti a ľudia Tue, 12 Jun 2018 01:01:01 +0200 Žiaci a žiačky ZŠ J. Fándlyho Sereď súčasťou basketbalu 3x3 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-11-ziaci-a-ziacky-zs-j--fandlyho-sered-sucastou-basketbalu-3x3 V piatok 8.6.2018 sa žiaci a žiačky ZŠ J. Fándlyho Sereď zúčastnili basketbalového turnaja 3x3 KIDS CUP. Táto forma basketbalu 3x3 sa stáva čoraz populárnejšou a organizátori chceli túto formu priblížiť aj deťom. Keďže basketbalová tradícia na našej škole je veľmi bohatá, neváhali sme nad ponukou a radi sme sa zúčastnili tohto podujatia. Školstvo a vzdelávanie Mon, 11 Jun 2018 01:01:01 +0200 Aj váš starý mobil môže pomôcť našej planéte. Odovzdajte ho do Orangeu a pomôžete organizácii Ekorast http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-11-aj-vas-stary-mobil-moze-pomoct-nasej-planete--odovzdajte-ho-do-orangeu-a-pomozete-organizacii-ekorast Bratislava, 11. jún 2018 – Staré mobily sa vracajú už po sedemnásty raz. Ich odovzdaním v predajni Orangeu pomôžete dobrej veci hneď dvakrát. Cieľom dlhodobej iniciatívy zbierania nepotrebných mobilov je ich ekologická likvidácia, rovnako ako pomoc neziskovým organizáciám. Udalosti a ľudia Mon, 11 Jun 2018 01:01:01 +0200 Celoslovenské finále – Ľahšie to ide ľahšie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-11-celoslovenske-finale---lahsie-to-ide-lahsie V sobotu 9.6.2018 sme sa v Bratislave zúčastnili veľkého finále v projekte „ľahšie to ide ľahšie“ ktorý zastrešuje DM drogérie markt v spolupráci s profesionálnymi trénermi vrcholových športovcov. Cieľom projektu je motivovať a inšpirovať deti k cvičeniu, vyššej pohybovej aktivite. Udalosti a ľudia Mon, 11 Jun 2018 01:01:01 +0200 Aj v Seredi otvorili záhrady http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-11-aj-v-seredi-otvorili-zahrady Aj v našom regióne máme mnoho prírodných krás. O tom bolo aj podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré už 10 rokov organizuje nezisková organizácia národný trust. Do tohto otvorenia sa zapojilo aj Seredské múzeum.V článku video. Životné prostredie a príroda Mon, 11 Jun 2018 01:01:01 +0200 Dočasná oprava mosta do kempingu, generálna rekonštrukcia bude vykonaná v septembri http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-12-docasna-oprava-mosta-do-kempingu--generalna-rekonstrukcia-bude-vykonana-v-septembri Most do kempingu bol postavený v roku 1970. Odvtedy prešiel niekoľkými rekonštrukciami, posledná veľká oprava sa vykonala v roku 2012, kedy bola vymenená drevená podlaha a kovová konštrukcia dostala nový náter. V priebehu ďalších rokov sa vykonávali iba nevyhnutné opravy. No vplyvom vlhkého prostredia a prirodzeným používaním sa most natoľko zničil, že je potrebná jeho generálna oprava. Rekonštrukcia je naplánovaná na september tohto roku a bude sa týkať výmeny povrchu vozovky, opravy konštrukcie a v prípade potreby výmeny starých kovových dielov za nové Udalosti a ľudia Mon, 11 Jun 2018 01:01:01 +0200 TC Nové Zámky - TK Sereď 1:5 5. kolo súťaže družstva mužov v tenise Západoslovenský región 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-11-tc-nove-zamky----tk-sered-1-5--5--kolo-sutaze-druzstva-muzov-v-tenise-zapadoslovensky-region-2018 V sobotu 9.6.2018 sa odohralo 5.kolo súťaže Západoslovenského regiónu v tenise. Naše družstvo mužov odohralo stretnutie na antukových dvorcoch domáceho klubu TC Nové Zámky. Vďaka slnečnému a aj trochu zamračenému počasiu nebolo potrebné jednotlivé zápasy prerušiť z dôvodu daždivého počasia. Šport Mon, 11 Jun 2018 01:01:01 +0200 Sirotský dôchodok sa študentovi po maturite obnoví až po zápise na vysokú školu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-11-sirotsky-dochodok-sa-studentovi-po-maturite-obnovi-az-po-zapise-na-vysoku-skolu Maturanti, ktorí v súčasnosti končia štúdium na stredných školách a poberajú sirotský dôchodok, majú nárok na jeho výplatu až do 31. 8. 2018. Sociálna poisťovňa im výplatu dôchodku po ukončení tohto termínu zastaví bez ohľadu na to, či od septembra 2018 budú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, alebo nie. Sociálna poisťovňa študenta informuje o zastavení výplaty dôchodku písomným rozhodnutím. Dane a odvody Mon, 11 Jun 2018 01:01:01 +0200 Viac priestoru prosím ... http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-11-viac-priestoru-prosim- Kampaň Yellow dog, v preklade žltý pes vznikla 27. júna 2012 vo Švédsku. Okrem toho, že žltá značka má chrániť psa i okolie pred konfliktnými situáciami, cieľom je aj vzdelanie verejnosti. Ak má psík žltý symbol vo forme žltej stužky na vôdzke, obojku, postroji či oblečení znamená to, že pes potrebuje viac priestoru. Takýto psík totiž nemá rád spoločnosť cudzích ľudí alebo iných psov. Dôvodov môže byť viacero: štvornohý chlpáč môže mať zdravotné problémy, je v karanténe alebo je starý a potrebuje svoj kľud. Udalosti a ľudia Mon, 11 Jun 2018 01:01:01 +0200 Dvojdňový turnaj v 3x3 basketbale SEREĎ CUP http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-10-dvojdnovy-turnaj-v-3x3-basketbale-sered-cup V dňoch 8. a 9. júna sa na Námestí slobody konal dvojdňový turnaj v 3x3 basketbale „SEREĎ CUP“. Jednalo sa o druhý ročník a pre veľký minuloročný úspech sa organizátori tento rok rozhodli turnaj rozdeliť do dvoch dní. Ambasádorkou turnaja bola aj tento rok bývalá reprezentantka SR a odchovankyňa seredského basketbalu, úspešná hráčka Bronislava Borovičková, v súčasnosti generálna manažérka ambicióznych Piešťanských Čajok. Celý turnaj bol riadený komisárom 3×3 basketbalu a rozhodovali vyškolení rozhodcovia pre 3×3 basketbal. Šport Sun, 10 Jun 2018 01:01:01 +0200 Vydarená oslava Dňa detí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-09-vydarena-oslava-dna-deti V týchto dňoch sa konajú oslavy Dňa detí takmer vo všetkým mestách a obciach na Slovensku. Organizujú ich Základné školy, Materské školy, Občianske združenia, športové kluby ale aj samosprávy. Jedna z osláv sa konala aj v Obci Dolná Streda. Detské ihrisko na Barine sa 9. júna zaplnilo detičkami a ich rodičmi či starými rodičmi, aby sa zúčastnili krásneho popoludnia plného hier a dobrej zábavy. Deti tu čakalo maľovanie na tvár, nafukovací hrad, kolotoč, cukrová vata, hot-dogy, guláš a pitie zdarma. Zároveň si mohli zasúťažiť v šiestich disciplínach ako spoločné kreslenie, beh cez prekážky, nosenie loptičky na lyžičke, prenášanie vody v pohári či skákanie. Udalosti a ľudia Sat, 09 Jun 2018 01:01:01 +0200 Seredský kemping privítal návštevníkov open air festu: FLESH PARTY http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-09-seredsky-kemping-privital-navstevnikov-open-air-festu--flesh-party V dňoch 8-10. júna sa v seredskom kempingu konal open air festival s názvom FLESH PARTY. Podujatia sa zúčastnilo takmer 500 návštevníkov, ktorí mali v areáli zabezpečený priestor na stanovanie, stravu, wifi, Flesh party TAXI no a samozrejme po celý čas neutíchajúcu hudbu. Počas troch dní tu vystúpilo až 32 kapiel, ktorí sa na pódiu striedali podľa vopred naplánovaného harmonogramu. Pre bežného občana je takáto hudba pravdepodobne hlasná a divoká, no ušiam návštevníkov bola presne ulahodená. Do Serede prišli kapely nielen zo Slovenska ale aj z Nemecka, Polska, Česka či Talianska. Udalosti a ľudia Sat, 09 Jun 2018 01:01:01 +0200 Galavečer najúspešnejších žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-08-galavecer-najuspesnejsich-ziakov-zakladnej-umeleckej-skoly-jana-fischera-kvetona-v-seredi pozývame Vás na ARTPARÁDU 2018 -galavečer najúspešnejších žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi. Koná sa 12.júna 2018 o 17 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi. Školstvo a vzdelávanie Fri, 08 Jun 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 08. júna – 10. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-08-kultura---08--juna---10--juna-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 08 Jun 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 08. júna – 10. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-08-sportove-podujatia--08--juna---10--juna-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 08 Jun 2018 01:01:01 +0200 Okresná súťaž žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta v stolnom tenise http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-08-okresna-sutaz-ziakov-specialnych-zakladnych-skol-okresu-galanta-v-stolnom-tenise Dňa 30. mája 2018 sa v telocvični ZŠ J. A. Komenského v Seredi uskutočnil IV. ročník okresnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta v stolnom tenise venovanej oslave Olympijského dňa 2018. Usporiadateľom bola Špeciálna základná škola Sereď v spolupráci so stolnotenisovým klubom „Mladosť“ v Seredi. Školstvo a vzdelávanie Fri, 08 Jun 2018 01:01:01 +0200 Takmer 200 dobrovoľníkov skrášlilo Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-08-takmer-200-dobrovolnikov-skraslilo-sered Mesto Sereď zorganizovalo dňa 8. júna brigádu na skrášlenie a vyčistenie mesta. Do brigády sa zapojilo takmer 200 dobrovoľníkov, ktorí boli rozdelení do viacerých skupín. Ruku k dielu priložili členovia OZ TJ Rozkvet, OZ Mladá Sereď, študenti z Obchodnej akadémie, Gymnázia, skauti, eRkári, zo spoločenstva LaVia, spoločentva Youth o.z., Teen Challenge Slovakia n.o. OZ Vodný hrad, členovia OZ Vodra, OZ Cosmos a samozrejme z mesta Sereď. Koordinátorom podujatia bol projektový manažér z MsÚ v Seredi Branislav Bíro. Životné prostredie a príroda Fri, 08 Jun 2018 01:01:01 +0200 Petangový turnaj žien v Dennom centre pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-08-petangovy-turnaj-zien-v-dennom-centre-pre-seniorov Posledný májový deň bol v Dennom centre pre seniorov venovaný petangovému turnaju mužov, o týždeň neskôr si svoju šikovnosť v tomto športe zmerali aj ženy. A keďže sme mužskému turnaju venovali samostatný článok, ani ženské osadenstvo Denného centra nesmieme o krátky článoček ukrátiť. Do súťaže sa zapojilo 18 žien odhodlané zabojovať o pohár víťaza. Za ich vynikajúce výkony by sa nemuseli hanbiť ani skúsení hráči. A hoci by si zaslúžili vyhrať všetky súťažiace, na stupni víťazov sa mohli umiestniť iba tri najlepšie hráčky. Udalosti a ľudia Fri, 08 Jun 2018 01:01:01 +0200 Bezplatné právne poradenstvo pre občanov mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-07-bezplatne-pravne-poradenstvo--pre-obcanov-mesta-sered Služba je k dispozícii iba občanom mesta Sereď. Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie právnych úkonov, a ani zastupovanie na súdnom pojednávaní. JUDr. Martin Hudák vám však poskytne vzácne odborné rady a nasmeruje vás tam, odkiaľ by mohla prísť pomoc alebo riešenie vašich problémov. Legislatíva Thu, 07 Jun 2018 01:01:01 +0200 Porucha na vodovodnom potrubí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-07-porucha-na-vodovodnom-potrubi Pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti odstraňujú dnes 7. júna 2018 poruchu na prasknutom vodovodnom potrubí na Železničnej ulici pre dome č. 1069. Odstávka vody a predpokladaný čas opravy 7.30 – 12.00 hod. Udalosti a ľudia Thu, 07 Jun 2018 01:01:01 +0200 Národný týždeň charít, ktorý organizujeme aj v našom regióne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-07-narodny-tyzden-charit--ktory-organizujeme-aj-v-nasom-regione Do ulíc prichádzame s príbehmi našich klientov, z ktorých každý má šancu motivovať ľudí v rôznych životných situáciách. Verejnosti tak chceme priblížiť sociálne služby charity. Národný týždeň charity vyvrcholí podujatím v Trnave s názvom Svet príbehov, ktoré sa týkajú aj vás. Na Hlavnej ulici 43, pred sídlom našej organizácie, si bude môcť verejnosť vypočuť moderované diskusie s našimi zamestnancami. Udalosti a ľudia Thu, 07 Jun 2018 01:01:01 +0200 Niekoľko slov o vzťahu mesta a charity http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-07-niekolko-slov-o-vztahu-mesta-a-charity Koniec minulého roka bol z pohľadu ukončenia prevádzky nocľahárne pre bezdomovcov pomerne turbulentnou témou a medzi občanmi sa začali objavovať názory, že mesto odmieta spolupracovať s Trnavskou arcidiecéznou charitou. Či bol tento názor opodstatnený, spýtala som sa zástupcu primátora mesta Ľubomíra Veselického. Udalosti a ľudia Thu, 07 Jun 2018 01:01:01 +0200 Trojdňový výlet: Od prameňa k prameňu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-07-trojdnovy-vylet--od-pramena-k-pramenu Členovia Denného centra pre seniorov majú za sebou trojdňový zájazd, ktorý niesol pomenovanie “ Od prameňa k prameňu. „ Aj napriek krátkemu času toho stihli výletníci naozaj veľa. Ako prvú zastávku mali v Turčianskych Tepliciach, kde navštívili miestny aquapark. Po príjemnom osviežení sa presunuli do Dolného Kubína, navštívili Oravskú galériu a prvý deň ukončili v Habovke, kde ich čakalo ubytovanie. Udalosti a ľudia Thu, 07 Jun 2018 01:01:01 +0200 Tajomstvo pamiatok architektúry http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-06-tajomstvo-pamiatok-architektury Pozvánka na 5. r. výtvarného workshopu pod názvom Tajomstvo pamiatok architektúry Kultúra a tradície Wed, 06 Jun 2018 01:01:01 +0200 Ekologický čin roka 2017 patrí Mestskej polícii Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-06-ekologicky-cin-roka-2017-patri-mestskej-policii-sered Dňa 5.6.2018 sa Mestská polícia Sereď zúčastnila na vyhodnotení súťaže Ekologický čin roka 2017 vyhlásenej Trnavským samosprávnym krajom. Udalosti a ľudia Wed, 06 Jun 2018 01:01:01 +0200 Triedenie odpadu v meste Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-06-triedenie-odpadu-v-meste-sered Termíny zberu triedeného odpadu na druhý polrok 2018. Životné prostredie a príroda Wed, 06 Jun 2018 01:01:01 +0200 TK Sereď - Fortuna Trnava 2:4 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-06-tk-sered----fortuna-trnava-2-4------------ Tenisti TK Sereď v sobotu 2.6.2018 znovu nastúpili na zápas už 4. kola súťaže Západoslovenského regiónu. Na domácich antukových dvorcoch tentokrát privítali hráčov z Fortuny Trnava, najviac favorizovaných na víťazstvo v súťaži družstiev. Šport Wed, 06 Jun 2018 01:01:01 +0200 Nové detské ihrisko na Čepenskej ulici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-06-nove-detske-ihrisko-na-cepenskej-ulici Na Čepenskej ulici začiatkom mesiaca jún pribudlo nové detské ihrisko. Pozostáva zo štyroch hracích prvkov: balančného mostíka, lezeckého prvku a dvoch hojdačiek - pružinovej a preklápacej. Ihriskové zostavy dodala firma Veríme v Zábavu, s.r.o., Trenčín a hodnota hracích prvkov činí 6 088,- €. Detské ihrisko sa nachádza vo vnútrobloku pod korunami stromov, ktoré počas horúcich dní poskytnú deťom a rodičom príjemný chládok. Ihrisko dostalo meno: Čierna mačka. Rozvoj a výstavba Wed, 06 Jun 2018 01:01:01 +0200 Oznam o uzatvorení predajne LIDL v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-06-oznam-o-uzatvoreni-predajne-lidl-v-seredi Spoločnosť LIDL oznamuje obyvateľom, že predajňa na Námestí slobody v Seredi bude z dôvodu drobných rekonštrukčných prác v čase od soboty 9.júna 18,00 hodiny UZATVORENÁ do pondelka 11. júna 7:00 hodiny. Spoločnosť LIDL ďakuje za pochopenie ! Udalosti a ľudia Wed, 06 Jun 2018 01:01:01 +0200 XV. Jarmočný streetball http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-xv--jarmocny-streetball Basketbalový klub AŠK Lokomotíva Sereď Vás pozýva na tradičný Jarmočný streetball, ktorý sa bude konať 23.6.2018 (sobota) na Mlynárskej ulici v Seredi. Je to už jubilejný pätnásty ročník tohoto skvelého podujatia a vy by ste na ňom nemali chýbať! Šport Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Seredský streetball 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-seredsky-streetball-2018 V prvú júnovú sobotu za krásneho slnečného počasia, Školský basketbalový klub Sereď usporiadal na multifunkčnom ihrisku ZŠ Juraja Fándlyho podujatie s názvom Seredský streetball 2018. Podujatie otvoril primátor mesta Sereď Ing. Martin Tomčányi, ktorý sa prihovoril všetkým basketbalistom a basketbalistkám a poprial im veľa športových úspechov. Školstvo a vzdelávanie Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Štátny tajomník I. Korčok navštívil Múzeum holokaustu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-statny-tajomnik-i--korcok-navstivil-muzeum-holokaustu-v-seredi 5. júna 2018 SNM – Múzeum židovskej kultúry – Múzeum holokaustu v Seredi privítalo štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR, pána Ivana Korčoka. V sprievode riaditeľa MŽK prof. Pavla Mešťana si prezrel stálu expozíciu múzea (expozícia bola otvorená 26.1.2016), ale aj novobudovanú časť v ďalšom zrekonštruovanom priestore bývalého pracovného a koncentračného tábora Sereď. Udalosti a ľudia Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Seredský hodový jarmok 22. - 24. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-seredsky-hodovy-jarmok-22----24--juna-2018 Program XIX. Seredského hodového jarmoku. Kultúra a tradície Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Vynovené pódium na Námestí slobody http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-vynovene-podium-na-namesti-slobody Tak ako všetky veci, zariadenia či budovy aj pódium na Námestí slobody v Seredi sa vplyvom poveternostných podmienok a ľudského faktora v určitom časovom intervale opotrebováva a tak je z času na čas potrebné jeho vynovenie. Dňa 5. júna poverení pracovníci drevený povrch opravili a nanovo nalakovali. Zároveň pripevnili obvodové lišty, čím pódium získalo opäť pekný vzhľad a znovu môže slúžiť na svoje účely. Udalosti a ľudia Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Skončila kampaň Do práce na bicykli http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-skoncila-kampan-do-prace-na-bicykli Od 1. mája do 31. mája 2018 prebiehalo na Slovensku podujatie DO PRÁCE NA BICYKLI. Ide o národnú kampaň, ktorej cieľom je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách. Zároveň chcú organizátori touto kampaňou vyzvať samosprávy, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. Životné prostredie a príroda Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Amatérski kuchári súťažili o najlepší guláš http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-amaterski-kuchari-sutazili-o-najlepsi-gulas V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Seredi sa dňa 5.júna konala súťaž vo varení gulášu. Do súťaže sa prihlásilo šesť družstiev. Okrem domácich klientov to boli DD a DSS zo Senice, Senca, Šintavy, Košút a Štrkovca. Amatérski kuchári sa do varenia pustili v ranných hodinách a ako sa zapĺňali kotlíky surovinami tak sa začala okolím šíriť vôňa vychádzajúca z jednotlivých kotlíkov. O dobrú náladu sa okrem reprodukovanej hudby posatarala aj skupina Šopornianska lipka. Tá zanôtila prítomným pesničky, ktoré lákali klientov do tanca a spevu. Udalosti a ľudia Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Rekonštrukcia estrádnej sály Domu kultúry v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-rekonstrukcia-estradnej-saly-domu-kultury-v-seredi Mesto Sereď minulý rok zrekonštruovalo zadnú časť Domu kultúry. Staré priestory boli v zlom stave a tak bola rekonštrukcia viac ako potrebná. Došlo k výmene vchodových dverí, okien, sociálnych zariadení a pribudla aj nová dlažba. Po roku prišla na rad estrádna sála Domu kultúry. Tieto priestory sú miestom mnohých kultúrnych podujatí s vysokou návštevnosťou. Plesy, zábavy, oslavy MDŽ, úcta k starším, charitatívne podujatia, divadlá aj koncerty – to je iba časť akcií konaných v tomto stánku kultúry. Zub času tu ale zanechal svoje stopy a tak bola rekonštrukcia viac ako nutná. Rozvoj a výstavba Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Múzeum holokaustu navštívil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-05-muzeum-holokaustu-navstivil-statny-tajomnik-ministerstva-zahranicnych-veci-sr-ivan-korcok Múzeum holokaustu v Seredi dňa 5. júna navštívil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok. Na pôde múzea štátneho tajomníka privítal riaditeľ Múzea židovskej kultúry Pavol Mešťan a zástupca primátora mesta Sereď Ľubomír Veselický. Pre Ivana Korčoka nie sú Sereď a priestory kasární neznámym miestom. Ako povolanec do kasární nastúpil do tzv. prijímača na výkon základnej prezenčnej služby práve do Serede. Počas návštevy si prítomní prezreli stálu expozíciu múzea ale aj novobudovanú časť v ďalšom zrekonštruovanom priestore bývalého pracovného a koncentračného tábora. Udalosti a ľudia Tue, 05 Jun 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 06.06.2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-04-pozvanka-na-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-dna-06-06-2018 Primátor mesta Sereď zvoláva v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 6. júna 2018 o 18,00 hod. do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi. Mestské zastupiteľstvo Mon, 04 Jun 2018 01:01:01 +0200 Okresná súťaž žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta v stolnom tenise http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-04-okresna-sutaz-ziakov-specialnych-zakladnych-skol-okresu-galanta-v-stolnom-tenise Dňa 30. mája 2018 sa v telocvični ZŠ J. A. Komenského v Seredi uskutočnil IV. ročník okresnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta v stolnom tenise venovanej oslave Olympijského dňa 2018. Usporiadateľom bola Špeciálna základná škola Sereď v spolupráci so stolnotenisovým klubom „Mladosť“ v Seredi. Šport Mon, 04 Jun 2018 01:01:01 +0200 GIRYA CROSS GYM Sereď o. z. organizuje v spolupráci s mestom Sereď skvelé športové podujatie pre deti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-04-girya-cross-gym-sered-o--z--organizuje-v-spolupraci-s-mestom-sered-skvele-sportove-podujatie-pre-deti Sobota (16.06.2018) bude patriť nám všetkým. GIRYA CROSS GYM Sereď o. z. organizuje v spolupráci s mestom Sereď skvelé športové podujatie pre deti. Deti vo veku od 8 do 14 rokov sa môžu prihlasovať do súťažných tímov. Súťažné tímy budú zložené z dvoch súťažiacich (dievča – dievča, dievča - chlapec, chlapec – chlapec) v dvoch vekových kategóriách (8 – 11 rokov; 11 –14 rokov). V každej kategórii bude súťažiť 10 dvojčlenných tímov. Udalosti a ľudia Mon, 04 Jun 2018 01:01:01 +0200 Víkend otvorených parkov a záhrad bol aj u nás http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-04-vikend-otvorenych-parkov-a-zahrad-bol-aj-u-nas Cez víkend sa na území Slovenska konalo podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad a v rámci neho mesto Sereď vysadilo v zámockom parku ľaliovník tulipánokvetý (lat. Liliodendron tupifera), ktorý nám venovalo ISA Slovensko (Associated organisation to International Society of Arboriculture). Životné prostredie a príroda Mon, 04 Jun 2018 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na jún 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-04-program-kina-nova-na-jun-2018 Štyri nové rozprávky a pokračovanie Jurského sveta čakajú najmenších i tých skôr narodených v júni v kine NOVA. TV a film Mon, 04 Jun 2018 01:01:01 +0200 Petangový turnaj v Dennom centre pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-03-petangovy-turnaj-v-dennom-centre-pre-seniorov Posledný májový deň bol v Dennom centre pre seniorov venovaný petangovému turnaju. Do súťaže sa zapojilo 12 mužov, ktorí si tak vyskúšali presnosť svojich rúk a očí. Petang je rekreačná i športová hra pre všetky vekové kategórie bez nutnosti fyzickej kondície. Stačí mať v sebe kúsok súťaživosti a chuť pobudnúť na čerstvom vzduchu. Mužskému osadenstvu Denného centra prialo aj krásne slnečné počasie a tak o vynikajúce výkony nebola núdza. Udalosti a ľudia Sun, 03 Jun 2018 01:01:01 +0200 Teatro Pimprlo zavítalo do múzejnej záhrady http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-03-teatro-pimprlo-zavitalo-do-muzejnej-zahrady Dňa 3. júna sa v záhrade Mestského múzea v Seredi konala pre všetky deti a ich rodičov RODINNÁ NEDEĽA. Vedúca múzea Mária Diková pozvala na nedeľné popoludnie do priestorov múzejnej záhrady Teatro Pimprlo, ktoré sem prišlo deťom zahrať divadelnú rozprávku o Jankovi Polienkovi. Teatro Pimprlo je súkromné bábkové divadlo z Trenčína, odkiaľ vyráža na predstavenia do všetkých kútov Slovenska. Zakladateľkou a principálom je Renáta Repková, ktorá do Seredi osobne zavítala aj so svojimi bábkami. Udalosti a ľudia Sun, 03 Jun 2018 01:01:01 +0200 Vynovená lavička pokoja a vďaky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-02-vynovena-lavicka-pokoja-a-vdaky V mesiaci máj tomu boli presne dva roky, čo v mestskom parku v Seredi pribudla lavička pokoja a vďaky. Lavička bola osadená členmi Občianskeho združenia Pomocníček, ako poďakovanie za priazeň a podporu všetkým dobrým ľuďom, ktorí tomuto združeniu pomohli a pomáhajú. Za dva roky sa ale lavička stala niekoľkokrát terčom vandalov a sprejerov. A tak sa pôvodný cieľ, mať v zadnej časti parku pri náučnom chodníku miesto na relax a oddych pomaly vytrácal. Udalosti a ľudia Sat, 02 Jun 2018 01:01:01 +0200 Pomôžme spoločným hlasovaním získať pre školu altánok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-02-pomozme-spolocnym-hlasovanim-ziskat-pre-skolu-altanok Program Gesto pre mesto organizovaný spoločnosťou Raiffeisen BANK, pripravil v roku 2018 súťaž o finančný dar vo výške 1 000,- € za prihlásený projekt, ktorý prispeje k zlepšeniu života v regióne. Víťazom sa stane projekt, ktorý v hlasovaní získa najväčší počet hlasov. Spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách bolo v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa venujú verejnej činnosti, vybraných 5 projektov, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Školstvo a vzdelávanie Sat, 02 Jun 2018 01:01:01 +0200 Nový strom v mestskom parku v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-02-novy-strom-v-mestskom-parku-v-seredi V dňoch 1.-3. júna sa na Slovensku konal Víkend otvorených parkov a záhrad. Ide o udalosť s niekoľkoročnou tradíciou a ponúka ľuďom možnosť nahliadnuť do krásnych či historických ale aj menej prístupných parkov. Mestský park v Seredi je pre domácich obyvateľov zelenou oázou a ponúka návštevníkom oddych, ticho a relax. Park je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Životné prostredie a príroda Sat, 02 Jun 2018 01:01:01 +0200 Členovia TJ Rozkvet zorganizovali oslavu Dňa detí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-02-clenovia-tj-rozkvet-zorganizovali-oslavu-dna-deti Členovia TJ Rozkvet v Čepeni pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pre svojich najmenších členov deň plný hier a zábavy. Deti mali za úlohu prejsť súťažné stanovištia, kde ich čakal kop na bránku, preťahovanie lanom, streľba zo vzduchovky, hádzanie na cieľ, prevoz tehál s fúrikom či bicyklovanie medzi prekážkami. Príslovie: nie je dôležité vyhrať ale zúčastniť sa, v tomto prípade to platilo dvojnásobne. Každý kto stanovištia prešiel bol odmenený malou pozornosťou. Udalosti a ľudia Sat, 02 Jun 2018 01:01:01 +0200 Tretie miesto družstva atlétov zo ZŠ Juraja Fándlyho na Majstrovstvách kraja http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-01-tretie-miesto-druzstva-atletov-zo-zs-juraja-fandlyho-na-majstrovstvach-kraja Po víťazstve v okresnom kole atletiky družstiev žiakov ZŠ sa družstvo chlapcov ZŠ Juraja Fándlyho zúčastnilo dňa 30.mája 2018 v Trnave majstrovstiev kraja. Naši žiaci sa medzi základnými školami so športovými triedami zameranými na atletiku nestratili a obsadili krásne 3. miesto a to i napriek podmienkam, ktoré pre tento šport na škole máme. Školstvo a vzdelávanie Fri, 01 Jun 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 01. júna – 03. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-01-sportove-podujatia--01--juna---03--juna-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 01 Jun 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 01. júna – 03. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-01-kultura---01--juna---03--juna-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 01 Jun 2018 01:01:01 +0200 Kandráčovci a ich hostia zožali v Seredi obrovský úspech http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-01-kandracovci-a-ich-hostia-zozali-v-seredi-obrovsky-uspech Obľúbení Kandráčovci odohrali v Seredi 31. mája na mestskom amfiteátri exkluzívny koncert vo veľkolepej zostave. Hosťami programu boli stále populárni Števo Skrúcaný s Mirom Nogom, Adam Ďurica, saxofonista Adrián Harvan so svojím bandom, ukrajinský spevácky zbor Liberi band a speváčky Monika Kandráčová s Annou Poráčovou. Repertoár tohto telesa je zložený z melódií rôznych kútov Slovenska, so silným akcentom na východoslovenskú, ale i ukrajinskú, rusínsku, či poľskú pieseň. V poslednej dobe do svojho repertoáru Kandráčovci vkladajú hlavne autorské piesne. Práve tie sa tešia u poslucháčov a divákov najväčšej obľube. Udalosti a ľudia Fri, 01 Jun 2018 01:01:01 +0200 Začala rekonštrukcia ulice 8. mája http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-01-zacala-rekonstrukcia-ulice-8--maja Miestna komunikácia na ulici 8. mája bola dlhé roky v zlom stave. Vodiči ale aj cyklisti, ktorí po ceste jazdili sa stetávali s popraskaným asfaltom, výtlkmi a zničenými obrubníkmi. Táto cesta je ale ďalšia v poradí, ktorá sa čoskoro dočká svojej opravy. V týchto dňoch totiž začala rekonštrukcia miestnej komunikácie v tejto časti mesta a to konkrétne v úseku križovatiek 8. mája s ulicami Podzámska a Dlhá. Rozvoj a výstavba Fri, 01 Jun 2018 01:01:01 +0200 Kino Nova premietalo 1. júna pre deti zdarma http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-01-kino-nova-premietalo-1--juna-pre-deti-zdarma Kino Nova v Seredi pripravilo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pre malých návštevníkov a ich rodičov premietanie rozprávky Včielka Maja s podptitulom Sladké hry. Premietanie rozprávky bolo zdarma, ako darček deťom k ich sviatku. Deti v kinosále sledovali pútavú rozprávku o malej nezbednej včielke Maji, ktorá letela za Jej Veličenstvom včeľou Cisárovnou s prosbou, aby sa jej úľ mohol zúčastniť slávnych Sladkých Hier. Včelia Cisárovná Maji vyhovela, ale mala podmienku : ak Maja prehrá, jej úľ príde o všetky zásoby medu. Udalosti a ľudia Fri, 01 Jun 2018 01:01:01 +0200 Deň detí v Rodinnom centre MAMA klub http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-06-01-den-deti-v-rodinnom-centre-mama-klub Rodinné centrum MAMA klub v spolupráci s Mestom Sereď pripravili na 1. júna pre všetky deti program plný hier, hudby a súťaží. Podujatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a priestory Mama klubu na Jesenského ulici sa v toto popoludnie premenili na zábavný park. Každý zaregistrovaný malý návštevník musel absolvovať súťažné stanovištia na konci ktorých každého čakala malá sladká odmena. Súčasťou bolo maľovanie na tvár, nafukovací hrad a mnoho iných zábavných atrakcií. Udalosti a ľudia Fri, 01 Jun 2018 01:01:01 +0200 Literárna súťaž „Po stopách Kristy Bendovej“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-31-literarna-sutaz--po-stopach-kristy-bendovej Dňa 23. mája 2018 sa v priestoroch školskej knižnice Amosko pri Základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi konala súťaž pri príležitosti 95. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia spisovateľky Kristy Bendovej. Školstvo a vzdelávanie Thu, 31 May 2018 01:01:01 +0200 OBROVSKÁ RADOSŤ - SME MAJSTRI TRNAVSKÉHO KRAJA http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-31-obrovska--radost-----sme--majstri--trnavskeho--kraja Dňa 30.5.2018 sme sa zúčastnili krajského kola Prehadzovanej žiakov 1. stupňa. Cestovali sme do Studienky, kde sa stretlo 7 víťazov regionálnych kôl z Trnavského a 7 z Bratislavského kraja. Keď sme videli súperov a ich hru, nebolo nám všetko jedno a do každého zápasu sme nastupovali s pokorou, ale s odhodlaním vyhrať. Školstvo a vzdelávanie Thu, 31 May 2018 01:01:01 +0200 Basketbalové kadetky na MSR v Košiciach tretie ! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-31-basketbalove-kadetky-na-msr-v-kosiciach-tretie V minulé leto sme začali skladať káder tohto družstva. Dali sme dokopy viacero kvalitných individualít z rôznych miest. Dať tieto dievčatá či už po ľudskej, alebo basketbalovej stránke nebolo ľahké. Taktiež zladiť to tréningovo, to bola veľká výzva. Šport Thu, 31 May 2018 01:01:01 +0200 Vernisáž výstavy fotografa Stanislava Klačanského na tému ŽENY http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-31-vernisaz-vystavy-fotografa-stanislava-klacanskeho-na-temu-zeny V stredu 30. mája 2018 sa v priestoroch Mestského múzea uskutočnila vernisáž autorskej výstavy fotografií „Stanislav Klačanský – Ženy“. Nadaný fotograf sa venuje fotografovaniu dlhé roky. Ako fotograf vníma veci alebo udalosti tak, ako to bežný človek nevidí. Objektívom fotoaparátu dokáže zvečniť momentky, detaily, krásu jednoduchosti či z bežného života zadokumentovať jeden výnimočný okamih. Umenie a literatúra Thu, 31 May 2018 01:01:01 +0200 Projekt IN CASTLE štartuje dnes vypredaným koncertom Kandráčovcov! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-31-projekt-in-castle-startuje-dnes-vypredanym-koncertom-kandracovcov Projekt letných podujatí pod holým nebom IN CASTLE, ktorý spoločne pripravili Agentúra KVAS a Dom kultúry Sereď, sa rozbieha už dnes. V priestoroch vypredaného Amfiteátra ako prví zahrajú strhujúci Kandráčovci so svojimi hosťami a otvoria letnú kultúrnu sezónu, ktorá svojou ponukou presiahla regionálny rozmer. Hudba, tanec a spev Thu, 31 May 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na symbolické sadenie stromu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-31-pozvanka-na-symbolicke-sadenie-stromu Počas nadchádzjúceho víkendu sa bude konať celoslovenské podujatie VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD. Mesto Sereď v tomto roku zaregistrovalo Chránený areál Seredského parkuna stránke http://www.vopz.sk/zahrady-a-parky. Životné prostredie a príroda Thu, 31 May 2018 01:01:01 +0200 Škôlkárska olympiáda v znamení rozprávky Kubko a Maťko http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-31-skolkarska-olympiada-v-znameni-rozpravky-kubko-a-matko Dňa 31. mája sa na mestskom štadióne v Seredi konal 15. ročník škôlkarskej olympiády. Zúčastnili sa ho predškoláci zo všetkých Materských škôl sídliacich na území mesta a okolitých obcí: z Dolnej Stredy, Paty, Pustých Sadov, Zemianskych Sadov, Šintavy, Vinohradov nad Váhom, Šoporne, Šúroviec, Križovian nad Dudváhom a Vlčkoviec. Olympiáda sa tentoraz niesla v znamení známej rozprávky Kubko a Maťko. V tomto duchu bolo pre deti pripravených päť súťažných disciplín. Šport Thu, 31 May 2018 01:01:01 +0200 Slnko, radosť, sladkosti! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-30-slnko--radost--sladkosti Týmito troma slovami by sme mohli opísať ďalší ročník firemného dňa, ktorý pre svojich zamestnancov už po osemnástykrát organizuje najväčší slovenský výrobca cukroviniek a trvanlivého pečiva - I.D.C. Holding, a.s. Spoločnú akciu roka – Deň IDC, otvorila riaditeľka divízie ľudských zdrojov, Darina Pápayová, ktorá všetkým prítomným zaželala príjemnú zábavu Udalosti a ľudia Wed, 30 May 2018 01:01:01 +0200 Nová dopravná značka potešila obyvateľov Trnavskej ulice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-30-nova-dopravna-znacka-potesila-obyvatelov-trnavskej-ulice Obyvatelia Trnavskej ulice od odbočky smerom na Nový Majer mali od otvorenia logistických centier v priemyselnej zóne postarané o rušný život. Množstvo kamiónov a nákladných áut prechádzajúcich v tesnej blízkosti rodinných domov spôsobovalo obyvateľom nielen hluk a znečistenie ovzdušia, no v niektorých prípadoch dokonca praskajúce steny na obvodových múroch. Udalosti a ľudia Wed, 30 May 2018 01:01:01 +0200 BK Lokomotíva Sereď – BK AŠK Slávia Trnava http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-29-bk-lokomotiva-sered---bk-ask-slavia-trnava 26.5.2018 Žiačky U14 G – Západ BK Lokomotíva Sereď – BK AŠK Slávia Trnava 36:54 (4:5; 12:15; 29:31) Dudonová 13 (TH 4/2), Jakubčeková 8, Pellérdiová 4, Svrbická 3 (1 trojka), Vaňovčeková 3 (3/1), Holubová 2 (2/2), Zrayer 2, Žemlová 1 (6/1) . Trestné hody družstvo 15/6. Šport Tue, 29 May 2018 01:01:01 +0200 Platan sa dočkal svojho ošetrenia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-29-platan-sa-dockal-svojho-osetrenia Dňa 30.4.2018 bola zrealizovaná akustická tomografia platanu západného (platanus x hispanica) za účelom zhodnotenia aktuálneho stavu, jeho perspektívy a prevádzkovej bezpečnosti. Pre prieskum rozsahu skrytých defektov bola použitá prístrojová metóda pomocou zvukového tomografu PiCUS, ktorý sa využíva na prieskum vnútorného stavu kmeňa stromov zvukovými vlnami. Životné prostredie a príroda Tue, 29 May 2018 01:01:01 +0200 Seredskí muži, ktorí túto sezónu absentovali v 2. lige odohrali vo štvrtok 24.5.2018 o 19:00 priateľský zápas s Dunajskou stredou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-29-seredski-muzi--ktori-tuto-sezonu-absentovali-v-2--lige-odohrali-vo-stvrtok-24-5-2018-o-19-00-priatelsky-zapas-s-dunajskou-stredou Hráči Serede Tkáč a Fiala, ktorý túto sezónu vypomáhali Dunajskej strede v 2 .lige, prešli aj v tomto priateľskom zápase na ich stranu, čo pomohlo k vyrovnanému duelu, ktorý napokon muži Serede zvíťazili 99:83 (54:46). Šport Tue, 29 May 2018 01:01:01 +0200 Žiaci BK Lokomotíva Sereď – Vicemajstri Slovenskej republiky 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-29-ziaci-bk-lokomotiva-sered---vicemajstri-slovenskej-republiky-2018 V úvodnej štvrtine otváracieho zápasu Majstrovstiev Slovenska 2018 žiakov, sa naši mladí sereďania nebojácne pustili do favorita „od podlahy“. Ten zostal v domácom prostredí úplne zaskočený vynikajúcou hrou súpera pod obidvoma košmi. Šport Tue, 29 May 2018 01:01:01 +0200 Víkend otvorených parkov a záhrad http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-29-vikend-otvorenych-parkov-a-zahrad V termíne od 1.6. do 3.6.2018 prebieha na území Slovenskej republiky podujatie Víkend otvorených záhrad, ktoré je súčasťou Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 a jeho hlavnou tému sú záhrady Európy. Životné prostredie a príroda Tue, 29 May 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na rozprávku do Mestského múzea http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-29-pozvanka-na-rozpravku-do-mestskeho-muzea V rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad Vás Mestské múzeum v Seredi pozýva na rodinnú nedeľu. Pre všetky deti a ich rodičov je pripravené divadelné predstavenie O Jankovi Polienkovi v podaní Teatro Pimprlo Udalosti a ľudia Tue, 29 May 2018 01:01:01 +0200 Posvätenie hasičskej zástavy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-29-posvatenie-hasicskej-zastavy Dňa 26. mája 2018 sa v obci Dolná Streda konala Oslava 85. výročia posvätenia hasičskej zástavy Dobrovoľného hasičského zboru Dolná Streda (1933 - 2018). Pozvanie na slávnosť prijali aj Dobrovoľné hasičské zbory zo Šintavy, Paty, Váhoviec, Gáňu a Bytče. Na úvod sa konal sprievod do kostola sv Jakuba, kde sa konala svätá omša počas ktorej miestny kňaz posvätil hasičom zástavu. Udalosti a ľudia Tue, 29 May 2018 01:01:01 +0200 Oslávte Deň detí s včielkou Majou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-29-oslavte-den-deti-s-vcielkou-majou Príďte osláviť Deň detí s neposednou včielkou Majou a jej priateľov. Preneste sa na krídlach fantázie do rozprávkového sveta. Čas : 1. júna o 17:00 hodine vstup : ZDARMA Udalosti a ľudia Tue, 29 May 2018 01:01:01 +0200 Víkendová perlička http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-28-vikendova-perlicka Hliadka Mestskej polície Sereď preverovala v sobotu 26.mája 2018 obsah oznamu, podľa ktorého na ul. D. Štúra v parku pri prvom bytovom dome pri bývalom pomníku Františka Kubača bolo do voľného záhonu zasadených 8 sadeníc rajčín. Sadenice vysadil občan M.M. z neďalekej obce Pata. Udalosti a ľudia Mon, 28 May 2018 01:01:01 +0200 Družstvo žiakov ZŠ Juraja Fándlyho postúpilo na Majstrovstvá Slovenska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-28-druzstvo-ziakov-zs-juraja-fandlyho-postupilo-na-majstrovstva-slovenska V Úľanoch nad Žitavou sa v sobotu 26.mája 2018 konali majstrovstvá západoslovenskej oblasti v brannom viacboji žiakov ZŠ, na ktoré postúpili družstvá z okresných kôl. Družstvá ZŠ Juraja Fándlyho v okresnom kole obsadili prvé tri miesta, ale bohužiaľ pre rôzne dôvody (zdravotné, iné akcie a pod.) sa majstrovstiev mohlo zúčastniť len jedno družstvo v zložení: Sára Kvocerová, Martin Zupkó a Adrián Zupkó. Školstvo a vzdelávanie Mon, 28 May 2018 01:01:01 +0200 Hádzaná – víťazstvo a postup na MSR http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-28-hadzana---vitazstvo-a-postup-na-msr Mladšie žiačky sa v rozlúčkovom zápase na domácej palubovke stretli s rovesníčkami HC SPORTA Hlohovec. V zápase ukázali svoju silu a chuť hrať krásnu hádzanú. Od začiatku išli nekompromisne za svojim cieľom – zvíťaziť. Šport Mon, 28 May 2018 01:01:01 +0200 TK Slovan Galanta - TK Sereď 1:5 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-28-tk-slovan-galanta----tk-sered-1-5----- S tenisovým klubom TK Sereď a družstvom mužov sa naďalej nesie „víťazná šnúra“ odohratých zápasov. V termíne 26.5.2018 o 9:00 hod., v treťom kole súťaže Západoslovenského regiónu v tenise, nastúpili naši hráči proti domácemu družstvu TK Slovan Galanta. Hráči a fanúšikovia oboch družstiev sa v sobotu stretli v areáli tenisových antukových kurtov v Galante, aby za slnečného a teplého počasia odohrali všetky zápasy v jeden deň. Šport Mon, 28 May 2018 01:01:01 +0200 Lepšia kultúra a klíma školy... http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-lepsia-kultura-a-klima-skoly V ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi sa neustále zlepšuje kultúra a klíma školy rôznymi rekonštrukciami, dopĺňaním školského nábytku, renováciou priestorov. Po zateplení telocvične, rekonštrukcii strechy na tejto telocvični, výmene okien na druhej telocvični, úprave vstupného priestoru do budovy B, sme pokračovali v údržbe a oprave sociálnych zariadení v budove B na prízemí a 1. poschodí, kde sa nám podarilo tieto priestory upraviť nielen po hygienickej stránke, ale aj esteticky. Školstvo a vzdelávanie Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Kto ďalší sa pridá ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-kto-dalsi-sa-prida Pred týždňom sa začal pre hráčov, trénerov, funkcionárov a fanúšikov basketbalu kolotoč záverečných turnajov mládežníckych kategórii v basketbale. V tomto súťažnom ročníku sa na záverečný turnaj podarilo prebojovať až štyrom družstvám Lokomotívy. Šport Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Stanislav Klačanský ŽENY http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-stanislav-klacansky--zeny V stredu 30. mája 2018 o 17.00 hod. sa v priestoroch Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi uskutoční vernisáž autorskej výstavy fotografií „Stanislav Klačanský – Ženy“. Výstava prezentuje tvorbu mladého seredského fotografa Stanislava Klačanského. Výstava potrvá do 26. júna 2018. Kultúra a tradície Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Program múzea na máj 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-program-muzea-na-maj-2018 Prehistória seredského regiónu Hrad Šintava, Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča, Lapidárium s barokovými sochami, Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Kultúra a tradície Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Víkend otvorených parkov a záhrad, 1. júna – 3. júna 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-vikend-otvorenych-parkov-a-zahrad--1--juna---3--juna-2018 Múzejná záhrada Mestského múzea v Seredi 1. – 2. júna 2018, 10.00 – 18.00 hod. Fándlyho strom, história fary a kostola – prehliadka historických artefaktov a pamiatky zaniknutého kostola v záhrade a lapidáriu s odborným výkladom 3. júna 2018, 16.00 hod. Rodinná nedeľa – Divadelné predstavenie O Jankovi Polienkovi – Teatro Pimprlo Informácie o záhrade: Do záhrady je voľný vstup počas otváracích hodín múzea. ut-so 10.00 - 18.00 hod. Kultúra a tradície Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 25. mája – 27. mája 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-kultura---25--maja---27--maja-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 25. mája – 27. mája 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-sportove-podujatia--25--maja---27--maja-2018- Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Ocenenie bývalých vojakov zo Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-ocenenie-byvalych-vojakov-zo-serede Pred 25 rokmi vznikla tesne po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 aj prvá organizácia, združujúca slovenských vojakov z povolania a vojenských dôchodcov – Zväz vojakov z povolania Armády SR. Od roku 2003 táto organizácia pôsobí pod názvom Zväz vojakov SR Udalosti a ľudia Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Stret kultúr v seredskom PRIESTORe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-stret-kultur-v-seredskom-priestore Aký je slovensko-srbský príbeh? Aké je to byť sama sebou? A ako dosiahnuť krásu akvarelových kvetov ako z instagramu? Tieto témy budú znieť v najbližších dňoch v komunitnom centre PRIESTOR. Udalosti a ľudia Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na poľovnícky Juniáles http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-pozvanka-na-polovnicky-juniales Poľovnícke združenie HUBERT Nebojsa Vás pozýva na poľovnícky Juniáles. Udalosti a ľudia Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Jednodňový výlet klientov DD a DSS pre dospelých v Trenčianskom kraji http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-jednodnovy-vylet-klientov-dd-a-dss-pre-dospelych-v-trencianskom-kraji V utorok, dňa 22.05.2018 sa konal jednodňový výlet pre prijímateľov sociálnych služieb a pracovníkov zariadenia DD a DSS pre dospelých. Aj vďaka spolupráci s mestom Sereď klienti spoločne navštívili dve zaujímavé miesta v Trenčianskom kraji – Park miniatúr hradov a zámkov v obci Podolie a mesto Čachtice -zrúcaninu Čachtického hradu. Klientov zaujala výstava miniatúr, ktoré sa postupne zhotovujú od roku 2003 a to sú kostolíky v mierke 1:25 a hrady a zámky SR v mierke 1:50. Udalosti a ľudia Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 V Seredi začala svoju činnosť FARSKÁ CHARITA http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-25-v-seredi-zacala-svoju-cinnost-farska-charita K ukončeniu činnosti Trnavskej arcidiecéznej charity na území mesta Sereď došlo koncom minulého roka. Už niekoľko dní ale v našom meste zahájila svoju činnosť Farská Charita, ktorá vznikla pod záštitou Arcidiecéznej charity. Vznikla na podnet dobrovoľníkov, ktorí chcú pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Sídlo charity je v prenajatých priestoroch na Novomestskej ulici. Na otázky aké služby a komu ich charita poskytuje mi odpovedala za dobrovoľníkov FCH - Mária Fačkovcová. Udalosti a ľudia Fri, 25 May 2018 01:01:01 +0200 Potravinové a hygienické balíčky pomohli sociálne odkázaným občanom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-24-potravinove-a-hygienicke-balicky-pomohli-socialne-odkazanym-obcanom Sociálne odkázaní občania mesta už vedia, že keď im príde výzva z mestského úradu na prevzatie potravinových balíčkov, pribudne v ich komore múka, cestoviny, strukoviny, polievky, konzervy a iné trvanlivé potraviny. Prostriedky na zaplatenie potravinových balíčkov sú poskytované z fondov EÚ. Udalosti a ľudia Thu, 24 May 2018 01:01:01 +0200 Zlatý hetrik je skutočnosťou! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-23-zlaty-hetrik-je-skutocnostou Naši chlapci Marek Rumpík, Andrej Majerník, Michal Vranovič, Riško Sárkány a Tomáš Kiss, hosťujúci v BKM SPU Nitra získali zlatú medailu na MSR U13, ktoré sa konali v Handlovej. Je to už druhý rok čo AŠK BK Lokomotíva Sereď úzko spolupracuje s BKM SPU Nitra na úrovni trénerskej dvojice Jozef Ištok a Ľubomír Urban. Šport Wed, 23 May 2018 01:01:01 +0200 Družstvo chlapcov ZŠ Juraja Fándlyho postupuje na majstrovstvá kraja http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-23-druzstvo-chlapcov-zs-juraja-fandlyho-postupuje-na-majstrovstva-kraja Dňa 22.5.2018 sa žiaci ZŠ Juraja Fándlyho zúčastnili Majstrovstiev okresu v atletike družstiev, ktoré sa konali ako každý rok na futbalovom štadióne v Galante. Každú zúčastnenú školu reprezentovalo jedno 10-členné družstvo chlapcov a jedno družstvo dievčat. Členovia družstva mohli štartovať maximálne v dvoch disciplínach + štafeta. Školstvo a vzdelávanie Wed, 23 May 2018 01:01:01 +0200 Dráma ako vyšitá http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-23-drama-ako-vysita Vo štvrtok 17. 5. 2018 bola v súkromnom nezávislom médiu zverejnená informácia pod názvom „Po čistení kanála zostala špinavá nielen cesta ale aj okolie. Čo stála táto „práca“ a kto za ňu zodpovedá?“ Čas vloženia článku na stránku nám povie viac, ako by si človek na prvý pohľad myslel. Stalo sa to 17.5.2018 31 minút pred polnocou. Autor - redakcia SOL. Udalosti a ľudia Wed, 23 May 2018 01:01:01 +0200 Bioodpad http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-22-bioodpad Bioodpad je jednou zo základných zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť a recyklovať. Bioodpady rastlinného pôvodu nezaťažujú životné prostredie a príroda ich dokáže využiť vo svoj prospech vo forme živín. Životné prostredie a príroda Tue, 22 May 2018 01:01:01 +0200 Program – hádzaná rozlúčka so súťažami http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-22--program---hadzana-rozlucka--so-sutazami 27. 5.2018 nedeľa– MNiaTK žiačok HK Slávia Sereď – HC SPORTA Hlohovec Miesto: ŠH OA Sereď Čas: st. žiačky 15.30 ml. žiačky 16.45 17.45 slávnostné vyhodnotenie súťaží Šport Tue, 22 May 2018 01:01:01 +0200 Škôlkarska olympiáda http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-22-skolkarska-olympiada Vo štvrtok 31. mája 2018 od 9,00 do 12,00 hod. organizuje Mesto Sereď na Mestskom futbalovom štadióne v Seredi 15. ročník Škôlkarskej olympiády. Udalosti a ľudia Tue, 22 May 2018 01:01:01 +0200 Janka Kramárová obhájila prvenstvo – opäť najlepšia v kraji http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-22-janka-kramarova-obhajila-prvenstvo---opat-najlepsia-v-kraji Dňa 9. 5. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kat. E na Pedagogickej fakulte TU v Trnave. Základnú školu Juraja Fándlyho opäť reprezentovala naša úspešná a mimoriadne šikovná žiačka z 9. A triedy – Janka Kramárová. Aj tento rok súťažila v kategórií zoológia. Školstvo a vzdelávanie Tue, 22 May 2018 01:01:01 +0200 3 x 3 Central Europe Tour SEREĎ CUP 2018 v basketbale http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-22-3-x-3-central-europe-tour-sered-cup-2018-v-basketbale V dňoch 8. 6. a 9. 6. 2018 sa uskutoční druhý ročník medzinárodného turnaja v 3x3 basketbale „SEREĎ CUP“ na Námestí slobody. Pre veľký úspech a pozitívne ohlasy ako účastníkov, tak aj predstaviteľov mesta Sereď, sa organizátori rozhodli tento ročník rozdeliť do 2 dní. Šport Tue, 22 May 2018 01:01:01 +0200 Pomôžte hlasovaním získať Základnej umeleckej škole J. Fischera-Kvetoňa novú fasádnu omietku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-22-pomozte-hlasovanim-ziskat-zakladnej-umeleckej-skole-j--fischera-kvetona-novu-fasadnu-omietku Základná umelecká škola J. Fischera-Kvetoňa v Seredi sa zapojila do súťaže o získanie novej fasádnej omietky. Tento rok škola oslavuje 70. výročie založenia a preto jej pomôžme spoločnými silami získať aj takouto formou skvelý darček. Udalosti a ľudia Tue, 22 May 2018 01:01:01 +0200 Chutné raňajky pre cyklistov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-22-chutne-ranajky-pre-cyklistov Milé prekvapenie čakalo všetkých seredských cyklistov, ktorí dňa 22. mája využili na ceste do práce, do školy či na nákup svoje dvojkolesové tátoše. OZ Mám rád cyklistiku pripravilo pre tých, ktorí uprednostňujú na presun bicykel pred motorovým vozidlom akciu pod názvom: RAŇAJKY PRE CYKLISTOV. Stánok s rôznym druhom pečiva, minerálkami, oblátkami, džúsom či ovocím bol umiestnený pri svetelnej križovatke. Udalosti a ľudia Tue, 22 May 2018 01:01:01 +0200 Mestský úrad bude 24. mája zatvorený http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-mestsky-urad-bude-24--maja-zatvoreny Mestský úrad v Seredi bude dňa 24.mája 2018 (vo štvrtok) ZATVORENÝ z dôvodu pravidelného povinného BOZP a CO cvičenia zamestnancov úradu. Mestský úrad Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Výberové konanie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-vyberove-konanie Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nového zamestnanca mesta s funkčným zaradením príslušník mestskej polície. Mestská polícia Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 1. narodeniny White Swans http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-1--narodeniny-white-swans Seniorky- "Dámy" sa dňa 12.mája 2018 zúčastnili na basketbalovom turnaji pri príležitosti 1. NARODENÍN WHITE SWANS, ktorý sa konal v Diplomat aréne v Piešťanoch. Šport Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Týždeň podnikateľského vzdelávania http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-tyzden-podnikatelskeho-vzdelavania Po prvýkrát sa na našom gymnáziu konal Týždeň podnikateľského vzdelávania, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o dôležitosti podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania. Školstvo a vzdelávanie Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Žiačky prekvapili v Bánovciach http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-ziacky-prekvapili-v-banovciach Mladšie žiačky vycestovali na palubovku Bánoviec. V zápase potvrdili rolu favorita a presvedčivo zvíťazili. Najlepšou hráčkou stretnutia bola Karin Szilvasiová. Touto výhrou si upevnili tretie miesto v sedemnásťčlennom poli a vybojovali si miestenku na majstrovstvá SR. Šport Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Na záver sezóny víťazstvo mladších minibasketbalistov ŠBK Sereď v Nitre http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-na-zaver-sezony-vitazstvo-mladsich-minibasketbalistov-sbk-sered-v-nitre BKM SPU Nitra – ŠBK Fándly Sereď 33:45 (10:26) Hrubý 17, Vranka 8, Hatnančík 5, Huňady 4, Mizerík 4, Harčár 3, Mihalovič 2, Ščípa 2, Baša, Bédi, Deák, Greguška, Moncoľ Šport Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Pálenica Borisa Filana 2 v Seredi 29. mája http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-palenica-borisa-filana-2-v-seredi-29--maja Boris Filan prichádza so svojimi zážitkami z ciest po svete , so spomienkami na na mladosť a zábavnými príbehmi svojej rodiny do Estrádnej sály DK Sereď 29. mája o 18:00 hod. - predstavenie bolo zrušené. Kultúra a tradície Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Rekonštrukcia ulice 8. mája http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-rekonstrukcia-ulice-8--maja Mesto Sereď oznamuje občanom, že v pondelok 28. mája 2018 začne úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní spoločnosť Današ s.r.o. vykonávať rekonštrukčné práce na ulici 8. mája v úseku križovatiek ulica 8. mája – Podzámska a ulica 8. mája - Dlhá. Rozvoj a výstavba Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 GENERÁCIE v podaní žiakov tanečného odboru http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-generacie-v-podani-ziakov-tanecneho-odboru Pozývame verejnosť mesta Sereď na tanečné predstavenie žiakov ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi 24.mája 2018 o 17 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Seredi(vstup je voľný). Hudba, tanec a spev Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Emka a Evka otvárali konferenciu Zelená škola - škola zmeny http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-emka-a-evka-otvarali-konferenciu-zelena-skola---skola-zmeny V piatok 18. mája sa v Trenčíne uskutočnila konferencia Zelenej školy, ktorá bola zameraná na zaujímavé príklady dobrej praxe Zelených škôl – materských, základných či stredných škôl z celého Slovenska ale i Českej republiky. Slovenskí i českí odborníci z oblasti environmentálnej výchovy, školstva, aktívneho občianstva a životného prostredia sa pozreli na praktické vzory škôl, ktoré sa vydali po „zelenej“ ceste. Školstvo a vzdelávanie Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Druholigoví žiaci taktiež ukončili sezónu poslednými zápasmi v Piešťanoch http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-druholigovi-ziaci-taktiez-ukoncili-sezonu-poslednymi-zapasmi-v-piestanoch V sobotu sa v posledných zápasoch sezóny predstavila naša žiacka rezerva, v kúpeľnom meste Piešťany. Zatiaľ čo ich rovesníci, ktorí boli ochotní celoročne chodiť hosťovať a trénovať do majstrovskej Nitry (hráči ročník 2005 -Rumpík, Szarkányi, Vranovič, Majerník a Tomáš Kiss) a v čase zápasu, úspešne bojovali na Majstrovstvách Slovenska 2018 v Handlovej, mali títo naši zvyšní hráči dostatok času a priestoru na hru. Šport Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 GORAN BREGOVIĆ o mesiac v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-goran-bregovic-o-mesiac-v-seredi V rámci letného projektu IN CASTLE v Mestskom amfiteátri v Seredi 21. júna o 20:00 vystúpi svetovo uznávaný skladateľ a "kráľ balkánskej hudby" Goran Bregović a jeho Wedding and Funeral Band. Hudba, tanec a spev Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Obyvatelia Horného Čepeňa sa stretli s predstaviteľmi ZsVS a.s., aby prerokovali udelenie GENERÁLNEHO PARDONU http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-21-obyvatelia-horneho-cepena-sa-stretli-s-predstavitelmi-zsvs-a-s---aby-prerokovali-udelenie-generalneho-pardonu Obyvatelia Horného Čepeňa žiadali o vybudovanie kanalizácie od roku 1990. Zakaždým sa dočkali iba sľubov, no realizácia bola dlhé roky v nedohľadne. Primátor Martin Tomčányi pred druhým volebným obdobím ale obyvateľom tvrdil, že spoločne s vedením mesta urobí všetko preto, aby kanalizácia aj v tejto časti mesta bola vybudovaná. Po mnohých rokovaniach so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. napokon v roku 2017 bola skutočne dokončená. Udalosti a ľudia Mon, 21 May 2018 01:01:01 +0200 Cyklomaratónik 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-20-cyklomaratonik-2018 Detské cyklistické preteky Cyklomaratónik si tento rok začali písať štvrtý ročník svojej histórie. Súťaž sa každoročne koná na Námestí slobody a je súčasťou veľkých cyklistických pretekov Sereďmaratón. Do veľkého zápolenia sa prihlásilo 84 pretekárov, ktorí súťažili v štyroch kategóriách. Štart sa konal pri hlavnej bráne do Mestského parku a cieľová rovinka bola na námestí. Milé podujatie bolo usporiadané pod záštitou ŠK Cyklotour Sereď. Šport Sun, 20 May 2018 01:01:01 +0200 Sereďmaratón 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-20-seredmaraton-2018 Dňa 20. mája 2018 odštartoval z Námestia Slobody v poradí už 13. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Sereďmaratón. Organizátormi pretekov boli ŠK Cyklo - Tour Sereď v spolupráci s mestom Sereď. Na štartovaciu čiaru sa postavilo 300 pretekárov z 5 krajín, medzi nimi cyklisti z Rakúska, Maďarska či Česka. Dĺžka trasy bola 116 km a pretínala dva kraje: Trnavský a Nitriansky ako aj päť okresov. Obsahovala ako rovinky, tak aj kopce. Šport Sun, 20 May 2018 01:01:01 +0200 Seredskí futbalisti slávia historický úspech http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-20-seredski-futbalisti-slavia-historicky-uspech Seredskí futbalisti v týchto dňoch slávia historický úspech. Druholigovou sezónou prešli absolútne suverénne a prebojovali sa do Fortuna ligy, čo je najvyššia slovenská futbalová liga. 20. mája 2018 sa na mestskom štadióne konal posledný zápas ešte v druhej lige, kde si seredčania zahrali futbal so Zvolenom s výsledkom 4:1. Tento víťazný zápas našich futbalistov ešte viac umocnil pocity zo slávnostného popoludnia. Rozlúčka s II. ligou bola veľkolepá. Zúčastnili sa jej mnohé významné osobnosti z oblasti športu. Šport Sun, 20 May 2018 01:01:01 +0200 Strelecká súťaž v areáli kasární Ženijného práporu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-19-strelecka-sutaz-v-areali-kasarni-zenijneho-praporu Dňa 19.5.2018 sa v areáli Ženijného práporu v Seredi konal VI. ročník streleckej súťaže v streľbe z pištole, ktorú zorganizovalo občianske združenie UN-VETERAN SLOVAKIA v spolupráci so Ženijným práporom Sereď a Zväzom vojakov SR - klub Sereď. Táto súťaž sa každoročne koná pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN. 24 družstiev sa stretlo ráno na streľnici v kasárňach, kde ich všetkých privítal prezident UN Veteran Slovakia plk.v.v. Štefan Jangl a veliteľ Žpr.pplk. František Mihalovič. Udalosti a ľudia Sat, 19 May 2018 01:01:01 +0200 Gazdinky na kurze kváskovania v Dome kultúry http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-19-gazdinky-na-kurze-kvaskovania-v-dome-kultury Pečenie kváskového chleba je hitom posledného obdobia v mnohých domácnostiach. No upiecť doma v rúre dobrý chlieb nie je také jednoduché. Často sa chlebíky rozlejú, nie sú nadýchané alebo sú nedopečené, tvrdé či popraskané. Mnoho pokusov je nevydarených, lebo na upečenie toho správneho, chutného chleba sa treba naučiť tú správnu fintu a odstrániť všetky chybičky. Udalosti a ľudia Sat, 19 May 2018 01:01:01 +0200 Noc múzeí a galérií v Mestskom múzeu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-19-noc-muzei-a-galerii-v-mestskom-muzeu Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií sa koná vo všetkých krajoch na Slovensku tradičné podujatie Noc múzeí a galérií. Do tohto podujatia sa každoročne zapája aj Mestské múzeum v Seredi. Dňa 19. mája boli priestory múzea a priľahlej záhrady otvorené od 10.00 do 21.00 hodiny a návštevníci sa mohli v tento deň preniesť do dávnej histórie. V Múzejnej záhrade sa na celý čas trvania podujatia prezentoval „Dobový tábor Slovanov“ so svojimi príbehmi z každodenného života. Udalosti a ľudia Sat, 19 May 2018 01:01:01 +0200 Už zajtra Noc múzeí a galérií http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-18-uz-zajtra-noc-muzei-a-galerii V rámci podujatia Noc múzeí a galérií máte možnosť navštíviť v sobotu 19. mája 2018 naše dve múzeá, ktoré sa nachádzajú v Seredi: Múzeum holokaustu a Mestské múzeum. V obidvoch Vás čakajú stále expozície ale aj zaujímavý program. Udalosti a ľudia Fri, 18 May 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na: Raňajky pre cyklistov v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-18-pozvanka-na--ranajky-pre-cyklistov-v-seredi OZ Mám rád cyklistiku pre Vás, v rámci kampaní Do práce na bicykli a Do školy na bicykli, pripravilo na v utorok 22.mája v čase od 6 do 8 hodiny raňajky pre všetkých okolo idúcich cyklistov. Stačí sa v tomto čase zastaviť pri našom stánku (v Seredi vedľa stánku s medom na svetelnej križovatke pri Progrese) a vybrať si niečo pod zub a na občerstvenie, či už cestou z alebo do práce, na nákup alebo za inými povinnosťami či rekreáciou. Udalosti a ľudia Fri, 18 May 2018 01:01:01 +0200 Dokedy ešte ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-18-dokedy-este „Seredské novinky“ sa majú zaoberať v prvom rade aktuálnymi problémami mesta Sereď, to je ich prvý cieľ. V mesiaci apríl (č.3 ,2018) je na šestnástich stranách šesť strán reklamy...Veľa som sa toho nedozvedel v spomínaných novinkách. .Naviac som bol prekvapený reakciou p.primátora mesta v článku „Otázky Ladislava Skubeňa a primátorova odpoveď “. Udalosti a ľudia Fri, 18 May 2018 01:01:01 +0200 Kadeti BK Lokomotíva Sereď - Majstri Slovenskej republiky 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-17-kadeti-bk-lokomotiva-sered---majstri-slovenskej-republiky-2018 To čo pred touto sezónou bolo azda len snom v pár hlavách tých najodvážnejších chlapcov, dnes je skutočnosť a realita. Sereď má Majstrov Slovenska v basketbale hráčov do 17 rokov!!! Áno, v auguste 2017 vedenie BK Lokomotíva Sereď zvažovalo, či prihlási do súťaže aj družstvo kadetov, alebo len juniorov, nakoľko to s rozpočtom nevyzeralo najlepšie. Šport Thu, 17 May 2018 01:01:01 +0200 Renovácia pamätníka v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-16-renovacia-pamatnika-v-seredi Tento rok sme si pripomenuli 25. výročie odchodu prvých slovenských vojakov ženijného práporu mierových síl OSN do misie UNPROFOR. V roku 2013 bol v Seredi mierovým misiám slávnostne odhalený prvý pamätník na území Slovenskej republiky. Po rokoch prešiel malou renováciou. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 16 May 2018 01:01:01 +0200 Stále čaká na záchranu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-16-stale-caka-na-zachranu Za posledné mesiace navštívili kaštieľ v Seredi dvaja ministri kultúry a jeden minister financií. Primátor chcel aj takýmto spôsobom upozorniť na problém s ktorými zápasí nielen jeho mesto. Samospráva síce získala peniaze na čiastočnú opravu národnej kultúrnej pamiatky, rekonštrukcia ale viazne na verejnom obstarávaní. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 16 May 2018 01:01:01 +0200 Tragédia v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-16-tragedia-v-seredi V piatok boli záchranári a polícia privolaní k mužovi, ktorý nehybne ležal na trávniku pred bytovými domami na Spádovej ulici v Seredi. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 16 May 2018 01:01:01 +0200 Seredské gymnázium má zlato ! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-16-seredske-gymnazium-ma-zlato Gymnázium v Seredi sa môže pýšiť zlatou medailou, ktorú priniesla študentka Alica Ištoková z neďalekého Slovinska. Alica reprezentovala svoju školu aj Slovensko na 16. ročníku Olympiády Európskej únie v prírodných vedách. V článku video. Školstvo a vzdelávanie Wed, 16 May 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na stretnutie občanov Horného Čepeňa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-16-pozvanka-na--stretnutie-obcanov-horneho-cepena Dňa 21.5. 2018 (pondelok) o 18.00 hod. na štadióne v Hornom Čepeni VEC: - ZHODNOTENIE VYBUDOVANIA KANALIZÁCIE V HORNOM ČEPENI A MOŽNOSŤ PRIPOJENIA SA OBČANOV NA KANALIZÁCIU. - GENERÁLNY PARDON - MOŽNOSŤ PRIPOJENIA OBČANOV NA KANALIZÁCIU, KTORÍ ODOBERAJÚ A VYPÚŠŤAJÚ VODU BEZ ZMLUVY . Udalosti a ľudia Wed, 16 May 2018 01:01:01 +0200 Výstava LESSING PRESENTS LESSING v Múzeu holokaustu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-16-vystava-lessing-presents-lessing-v-muzeu-holokaustu Keď sa čas na chvíľu zastaví a návštevník sa prenesie vďaka fotografiám z minulosti do súčasnosti. Aj tak by sa mohla charakterizovať výstava rakúskeho fotografa Ericha Lessinga „ Lessing presents Lessing,“, ktorú zorganizovalo Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci so Židovským múzeom vo Viedni a Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave. Vernisáž výstavy sa konala 16. mája v priestoroch múzea a ponúkla návštevníkom veľmi osobný pohľad na prácu veľkého rakúskeho fotografa, od jeho politických dokumentárnych snímok, idyly izraelskej krajiny až po „dievčatá zo šesťdesiatych rokov“ Udalosti a ľudia Wed, 16 May 2018 01:01:01 +0200 Jesenčatá získavajú poznatky o prírode v eko-učebni http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-16-jesencata-ziskavaju-poznatky-o-prirode-v-eko-ucebni Od roku 2016 sa občianske združenie pri MŠ Komenského-B v Seredi s názvom JESENČATÁ snaží na školskom dvore materskej školy budovať eko-triedu. Jej cieľom je umožniť deťom spoznávať životné prostredie v kontakte s vôňou byliniek, kvetín, v chutiach zeleniny, v dotykoch s prírodnými materiálmi a zložkami prírody, v experimentoch s pestovaním rastliniek, skúmaním života vo vode či pôde, pozorovaním života hmyzu /včiel, mravcov/,... Školstvo a vzdelávanie Wed, 16 May 2018 01:01:01 +0200 Výsledky družstiev BK Lokomotíva Sereď z uplynulého víkendu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-15-vysledky-druzstiev-bk-lokomotiva-sered-z-uplynuleho-vikendu Pozrite si výsledky basketbalu družstiev Lokomotívy Sereď. Šport Tue, 15 May 2018 01:01:01 +0200 13. ročník Interligy vyhrala Légia Inter http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-15-13--rocnik-interligy-vyhrala-legia-inter Seredská interliga dopísala v sobotu 12.5. svoju ďalšiu kapitolu. Z odohratých 84 zápasov najviac bodov získala Légia Inter, ktorá s prehľadom a ziskom 61 bodov vyhrala súťaž. Zato o druhé až štvrté miesto bol tento rok boj až do posledného kola. Šport Tue, 15 May 2018 01:01:01 +0200 „Bol to aj pre mňa zážitok čakať, nehýbať sa a miestami dokonca ani nedýchať." http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-14--bol-to-aj-pre-mna-zazitok-cakat--nehybat-sa-a-miestami-dokonca-ani-nedychat Brehy Váhu pri seredskom campingu majú už nejaký čas nových obyvateľov. Usídlilo sa tu niekoľko bobrov, ktoré sú veľmi plaché a vidieť ich na vlastné oči sa podarí asi málokomu. Bobor obýva brehy tečúcich a stojatých vôd vo svetlých lesoch. Živí sa rastlinnou potravou, prevažne kôrou stromov. Aj popri brehu Váhu pri campingu sa dajú takto ohryzené stromy vidieť. Jozefovi Čambálovi sa so svojim super fotoaparátom a božskou trpezlivosťou podarili zábery tohto živočícha tak dokonale, že by bola škoda nepodeliť sa o ne . Zachytiť bobrov na fotoaparát nie je jednoduché. Bobor ako vodný živočích je perfektne prispôsobený na život pod vodou Životné prostredie a príroda Mon, 14 May 2018 01:01:01 +0200 Atlantis Levice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-14-atlantis-levice Deti zo ŠKD – ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi si dňa 28.04. 2018 urobili výlet do vzdelávacieho a zábavného centra Atlantis Levice. Školstvo a vzdelávanie Mon, 14 May 2018 01:01:01 +0200 Program a výsledky hádzanej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-14-program-a-vysledky-hadzanej Rozlúčka z druhou ligou a postup do 1. ligy 15. 5.2018 utorok – 2. liga žien. Šport Mon, 14 May 2018 01:01:01 +0200 Starší minibasketbalisti ŠBK Sereď v posledných zápasoch sezóny úspešní http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-14-starsi-minibasketbalisti-sbk-sered-v-poslednych-zapasoch-sezony-uspesni V sobotu 12.5. nastúpili starší minibasketbalisti na posledné zápasy v tejto sezóne v Nitre. Chalani nastúpili do prvého zápasu zodpovedne a od úvodu na ihrisku dominovali. Šport Mon, 14 May 2018 01:01:01 +0200 Škôlkari vo svete psíkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-14-skolkari-vo-svete-psikov Tento rok v trošku komornejšej atmosfére, avšak s nemenej bohatým a poučným programom, pripravila Mestská polícia Sereď v spolupráci s občianskym združením Spokojný pes a oddelením služobnej kynológie Odboru poriadkovej polície OR PZ v Galante pre deti materských škôl dopoludnie so psíkmi. Školstvo a vzdelávanie Mon, 14 May 2018 01:01:01 +0200 FK NOVE Spišská Nová Ves - ŠKF Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-14-fk-nove-spisska-nova-ves---skf-sered Včera, v nedeľu sa hralo kompletné, už predposledné kolo 2.futbalovej ligy a ŠKF Sereď už v sobotu vycestoval do Spišskej Novej Vsi Šport Mon, 14 May 2018 01:01:01 +0200 Míľa pre mamu 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-13-mila-pre-mamu-2018 Druhá májová sobota už tradične na celom Slovensku patrí oslave Dňa matiek. V mnohých mestách sa pri tejto príležitosti organizujú kultúrno-spoločenské podujatia venované všetkým rodinám pod názvom: Míľa pre mamu. Tento rok to bol už 15. ročník a celoslovenskú záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska. Mediálne kampaň opakovane podporili známe osobnosti Petra Polnišová a Mária Čírová. V Seredi si toto podujatie zapisuje dvanásty ročník svojej histórie. Udalosti a ľudia Sun, 13 May 2018 01:01:01 +0200 Symbolickým prestrihnutím pásky bola slávnostne otvorená cyklotrasa Sereď - Kaskády http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-13-symbolickym-prestrihnutim-pasky-bola-slavnostne-otvorena-cyklotrasa-sered---kaskady Cyklotrasa v smere Sereď – Kaskády bola dokončená ešte koncom minulého roka a keďže je cyklistická sezóna v plnom prúde, ľudia, ktorí majú k tomuto športu blízko ju aj pravidelne využívajú. No svojho slávnostného otvorenia v celej jej dĺžke sa dočkala až 12. mája 2018. Milovníci cyklistiky sa v tento deň spoločne stretli na Námestí slobody v Seredi, odkiaľ sa pomalým rekreačným tempom vybrali po vyasfaltovanej hrádzi smerom na Kaskády. Tu ich okrem občerstvenia čakala hudba a súťaže pre malých aj veľkých cyklist Udalosti a ľudia Sun, 13 May 2018 01:01:01 +0200 Oslava Dňa matiek v Dennom centre pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-13-oslava-dna-matiek-v-dennom-centre-pre-seniorov V kalendári je 13. máj vedený ako sviatok venovaný všetkým mamám. A keďže členovia Denného centra pre seniorov v Seredi dodržiavajú mnoho tradícií, stretli sa aj pri tejto príležitosti, aby spoločne oslávili Deň matiek. Úctu a poďakovanie prítomným mamám a starým mamám vyjadril na úvod vedúci DC Jozef Valábek ale aj primátor mesta Martin Tomčányi a jeho zástupca Ľubomír Veselický. No ani ostatní páni nezostali sedieť. Všetci sa chopili úlohy čašníkov a prítomné dámy obsluhovali jedna radosť. Udalosti a ľudia Sun, 13 May 2018 01:01:01 +0200 Seredskí seniori na poznávacom zájazde http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-12-seredski-seniori-na-poznavacom-zajazde Členovia z Denného centra pre seniorov v Seredi majú za sebou ďalší z vydarených výletov. Dňa 9.mája sa spoločne vybrali na poznávací zájazd na miesta, ktoré zaujmú každého turistu. Ako prvá zástavka bola Komárno , kde si seniori prezreli Starú a Novú pevnosť zo 16.a 17.storočia. Ide o komplex zachovaných pevností a bášt, ktoré sú najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou svojho druhu na Slovensku. Rozmermi a zachovalosťou je dokonca unikátom európskeho formátu. Udalosti a ľudia Sat, 12 May 2018 01:01:01 +0200 Lukáš Takáč s kaprom o váhe 15,025 kg výhercom Veľkých rybárskych pretekov v Čepeni http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-12-lukas-takac-s-kaprom-o-vahe-15-025-kg-vyhercom-velkych-rybarskych-pretekov-v-cepeni V lokalite Horný Čepeň sa 12. mája konal XXIII. ročník Veľkých rybárskych pretekov. Počet pretekárov aj tento rok dosiahol horný limit 180 rybárov. Nadšenci rybolovu sa na mieste konania pretekov zišli niečo po tretej hodine rannej, aby losovaním zaujali svoje stanovištia. Samotné preteky boli oficiálne zahájené o 6:00 hodine svetelným a zvukovým znamením. Od tej chvíle rybári nahadzovali svoje návnady, ktoré boli ako po minulé roky od výmyslu sveta. Kupované aj vlastnoručne vyrábané. Udalosti a ľudia Sat, 12 May 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 11. mája – 13. mája 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-11-kultura---11--maja---13--maja-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Fri, 11 May 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 11. mája – 13. mája 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-11-sportove-podujatia--11--maja---13--maja-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend. Šport Fri, 11 May 2018 01:01:01 +0200 Jeden deň štyri požiare http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-11-jeden-den-styri-poziare Sereďskí hasiči a členovia dobrovoľného hasičského zboru z Váhoviec mali o prácu postarané aj v nedeľu.V článku video. Udalosti a ľudia Fri, 11 May 2018 01:01:01 +0200 Noví plavci v rybníku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-11-novi-plavci-v-rybniku V katastri obce Dolná Streda sa nachádzajú dva rybníky. Jeden z nich, po zdĺhavých administratívnych komplikáciách dostala do správy obec. Rybári tak môžu smelo tasiť udice, Konečne mohlo prísť k historicky 1. zarybneniu tohto rybníka. V článku video. Udalosti a ľudia Fri, 11 May 2018 01:01:01 +0200 Festival zdravia na Námestí slobody http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-11-festival-zdravia-na-namesti-slobody Poisťovňa Dôvera už niekoľko rokov organizuje unikátny projekt plný atraktívneho programu zameraného na starostlivosť o zdravie a prevenciu pred ochoreniami pod názvom Festival zdravia. Ročne ho navštívi viac ako 25 000 ľudí. Podujatie sa tento rok počas mesiacov máj a jún konalo v 24 mestách Slovenska. Medzi vybranými mestami bola aj Sereď, kde sa podujatie konalo na Námestí slobody dňa 11. mája. Festival tvorili rôzne stanovištia, z ktorých sa každé zaoberalo iným prístupom k zdravému životnému štýlu. Udalosti a ľudia Fri, 11 May 2018 01:01:01 +0200 Maturanti s tablom v ruke prechádzali mestom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-11-maturanti-s-tablom-v-ruke-prechadzali-mestom V máji absolvujú študenti na celom Slovensku maturitné skúšky. Pred samotnou skúškou z dospelosti majú ale študenti ešte akademický týždeň, počas ktorého sa snažia dobehnúť to, čo doteraz nestihli. Opakujú si učivá a mnohí nervózne očakávajú deň, kedy sa postavia pred maturitnú komisiu. Akademický týždeň ale vždy začína prípravou tabla, s ktorým sa študenti prechádzajú po meste a dávajú obyvateľom na vedomie, že im nastali najdôležitejšie dni v živote. Tablá od výmyslu sveta napokon umiestnia v niektorom z miestnych výkladov. Udalosti a ľudia Fri, 11 May 2018 01:01:01 +0200 Občianske združenie Vodný Hrad http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-10-obcianske-zdruzenie-vodny-hrad Opätovne ako po minulé roky zapojí do celoslovenskej akcie venovanej mamám a ich deťom s názvom Míľa pre mamu. Podujatie organizuje Únia materských centier ako najväčšiu oslavu Dňa matiek na Slovensku formou dobrovoľníckej práce ako akciu plnú zábavy, hier, súťaží i umeleckých vystúpení. Občania a občianske združenia Thu, 10 May 2018 01:01:01 +0200 Noc múzeí a galérií http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-10-noc-muzei-a-galerii Vážení priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na Noc múzeí a galérií, ktorá bude prebiehať dňa 19. mája 2018 (sobota) v priestoroch Mestského múzea v Seredi od 10.00 hod. 21.00 hodiny. Kultúra a tradície Thu, 10 May 2018 01:01:01 +0200 Kadeti BK Lokomotíva Sereď súčasťou Majstrovstiev Slovenska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-10-kadeti-bk-lokomotiva-sered-sucastou-majstrovstiev-slovenska Naši Kadeti sa po dlhodobej celoslovenskej súťaži umiestnili na výbornom druhom mieste, čím si zabezpečili postup na finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa uskutočnia 11. – 13. mája v neďalekej Nitre. Šport Thu, 10 May 2018 01:01:01 +0200 Hádzanárky ZŠ J. Fándlyho druhé na MTK http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-10-hadzanarky-zs-j--fandlyho-druhe-na-mtk Žiačky ZŠ J. Fándlyho v Seredi, sa ako víťazky okresu Galanta, zúčastnili na majstrovstvách Trnavského kraja ZŠ, dejiskom ktorých bola Dunajská Streda. V konkurencii šiestich družstiev obsadili pekné 2. miesto, keď nestačili len na favorizované domáce družstvo, ktorému po nepresvedčivom výkone a slabom výkone opôr družstva podľahli 6:16. Šport Thu, 10 May 2018 01:01:01 +0200 Knižné hody tento rok v znamení slovenského divadla http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-10-knizne-hody-tento-rok-v-znameni-slovenskeho-divadla Študenti Obchodnej akadémie v Seredi usporiadali dňa 10. mája 2018 na Námestí slobody už po dvanástykrát Knižné hody. Každý z doterajších ročníkov bol venovaný inej téme, tento rok bol témou vývoj slovenského divadla: Tália ( múza divadelníctva ) nás očarila. Oficiálneho zahájenia a úvodného slova sa ujali Margita Knappová - riaditeľka galantského osvetového strediska, Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKaŠ na MÚ v Seredi a Mariana Kamenská - učiteľka na Obchodnej akadémii v Seredi a koordinátorka projektu. Udalosti a ľudia Thu, 10 May 2018 01:01:01 +0200 Stretnutie obyvateľov Fándlyho ulice s vedením mesta ohľadom riešenia dopravnej situácie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-10-stretnutie-obyvatelov-fandlyho-ulice-s-vedenim-mesta-ohladom-riesenia-dopravnej-situacie Mesto Sereď má už dlhšie v záujme vylepšiť dopravnú situáciu na Fándlyho ulici. V tejto časti mesta sa nachádza sedem samostatných miestnych komunikácií, desať bytových domov, materská škola, špeciálna základná škola ako aj niekoľko radov garáží. Dôležitým bodom je aj vyriešenie parkovacích miest. Mesto dalo preto vypracovať predbežnú štúdiu, na základe ktorej by jedným z riešení dopravy tohto územia bolo zjednosmernenie premávky. Podľa pôvodného návrhu tu zároveň malo vzniknúť 155 nových parkovacích státí. Udalosti a ľudia Thu, 10 May 2018 01:01:01 +0200 Veľká súťaž k hlasovaniu o Športovú akadémiu Mateja Tótha http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-09-velka-sutaz-k-hlasovaniu-o-sportovu-akademiu-mateja-totha ZŠ Juraja Fándlyho vyhlasuje súťaž o získanie najväčšieho počtu hlasov v hlasovaní o Športovú akadémiu Mateja Tótha. Súťaže sa môže zúčastniť každý kto sa zaregistruje na webovej stránke www.dobravec.o2.sk Školstvo a vzdelávanie Wed, 09 May 2018 01:01:01 +0200 3. výročie Denného Centra POMOCNÍČEK v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-09-3--vyrocie-denneho-centra-pomocnicek-v-seredi Čo sa stalo 5.5.2015? Bol to krásny slnečný deň. Pozvali sme zopár hostí – priateľov, sponzorov, pomocníkov, predstaviteľov mesta. Pripravili sme malé občerstvenie. Prišla tiež Adelka (vtedy ešte Banášová) a po niekoľkých pekných slovách prestrihla červenú stuhu. Udalosti a ľudia Wed, 09 May 2018 01:01:01 +0200 Alica Ištoková priniesla z Ľubľany zlatú medailu! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-09-alica-istokova-priniesla-z-lublany-zlatu-medailu V dňoch 28. 4. - 5. 5. 2018 študentka Gymnázia Alica Ištoková reprezentovala našu školu aj Slovensko na 16. ročníku Olympiády Európskej únie v prírodných vedách (EUSO). Súťaž sa tento rok konala v Slovinsku. Školstvo a vzdelávanie Wed, 09 May 2018 01:01:01 +0200 Hádzanárky prvoligové http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-09-hadzanarky-prvoligove Slávistky si dve kolá pred koncom súťaže zabezpečili domácim víťazstvom nad Topoľníkmi budúcoročnú prvoligovú príslušnosť. V hre mačky s myšou nedali súperkám šancu. Dievčatá sa od začiatku až do konca bavili hrou a peknými akciami zabávali početnú divácku kulisu. Šport Wed, 09 May 2018 01:01:01 +0200 TK Sereď - TK Červeník 6:0 2. kolo súťaže družstva mužov v tenise Západoslovenský región 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-09-tk-sered----tk-cervenik-6-0--2--kolo-sutaze-druzstva-muzov-v-tenise-zapadoslovensky-region-2018 Antukové dvorce v Seredi sa v sobotu 5.5.2018 stali dejiskom 2. kola súťaže Západoslovenského regiónu v tenise. Naše družstvo nastúpilo proti hosťujúcemu tímu z TK Červeník. Celý hrací deň prevládalo teplé slnečné počasie, ktoré prilákalo mnohých fanúšikov tenisu. Šport Wed, 09 May 2018 01:01:01 +0200 Poisťovňa Dôvera Vás pozýva na Festival zdravia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-09-poistovna-dovera-vas-pozyva-na-festival-zdravia Poisťovňa Dôvera pozýva obyvateľov mesta Sereď na Námestie slobody dňa 11. mája v čase od 10:00 - 18:00 hodiny na podujatie " Festival zdravia " Priamo na mieste budete mať možnosť si preveriť rýchlo a zadarmo svoj zdravotný stav, vyšetriť cievy a zistiť svoju krvnú skupinu. Zdravie Wed, 09 May 2018 01:01:01 +0200 The Breakers na Flora Feste v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-09-the-breakers-na-flora-feste-v-seredi Prvý máj je pre mnohých ľudí dňom, keď k nim prichádzajú spomienky. Aj ja si vždy na 1. mája spomeniem na svoje detstvo. Prvomájové sprievody mi v pamäti veľmi neostali, tešila som sa hlavne z rôznofarebných balónikov, ktoré lietali aj do obrovskej výšky, ak som si nedala pozor a šnúrky sa mi vyšmykli z ruky. Udalosti a ľudia Wed, 09 May 2018 01:01:01 +0200 Druholigoví juniori ukončili sezónu výhrou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-09-druholigovi-juniori-ukoncili-sezonu-vyhrou Druholigoví juniori ukončili sezónu 2017/2018 posledným zápasov v Nitre. Počas sezóny si pripísali 14 výhier a iba jednu prehru, čím sa zaslúžene umiestnili na prvom mieste v tabuľke. Šport Wed, 09 May 2018 01:01:01 +0200 Motorkárska sezóna bola slávnostne zahájená http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-08-motorkarska-sezona-bola-slavnostne-zahajena Krásne slnečné počasie, naleštené dvojkolesové tátoše a vôňa výfukových plynov - aj tak by sa dal nazvať motorkársky zraz v Galante konaný 8. mája. Spoločnosť, ktorá sa venuje predaju automobilov už po šiesty krát zorganizovala tzv. Otváranie ciest, ktorého sa zúčastnilo približne 200 vášnivých motorkárov nielen z Galanty ale aj zo širokého okolia. Medzi nimi sa našli aj majitelia nablýskaných motoriek zo Serede. Udalosti a ľudia Tue, 08 May 2018 01:01:01 +0200 Žiačky v semifinále MSR CVČ druhé http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-07-ziacky-v-semifinale-msr-cvc-druhe Žiačky CVČ hádzanej pri ZŠ J. Fándlyho v Seredi potom, čo si vybojovali prvé miesto v základnej skupine, postúpili do semifinále MSR, ktoré sa uskutočnilo v Dunajskej Strede. V konkurencii štyroch družstiev sa umiestnili na veľmi peknom druhom mieste. Šport Mon, 07 May 2018 01:01:01 +0200 CAJGLOVAČKA po siedmykrát http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-07---cajglovacka-----po--siedmykrat Cyklistický klub AB Sereď, mesto Sereď, obec Dolná Streda , obec Váhovce, Trnavský samosprávny kraj, Event hotel Kaskády pozývajú všetkých cyklistov zo širokého okolia ( Sereď, Galanta, Šaľa, Trnava) Šport Mon, 07 May 2018 01:01:01 +0200 Pietna spomienka pri Pamätníku osloboditeľov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-07-pietna-spomienka-pri-pamatniku-osloboditelov V roku 2018 si svet pripomína 73. výročie víťazstva nad fašizmom a nacizmom. Pri tejto príležitosti sa dňa 7. mája konalo spomienkové stretnutie pri Pamätníku osloboditeľov na Námestí slobody v Seredi. Pietnej spomienky sa okrem zástupcov mesta zúčastnili aj členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia Okresného úradu v Galante, Ženijný prápor v Seredi a Zväz vojakov v Seredi, členovia Denného centra pre seniorov a členovia TJ Rozkvet Sereď. Udalosti a ľudia Mon, 07 May 2018 01:01:01 +0200 Detské rybárske preteky v Šintave http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-06-detske-rybarske-preteky-v-sintave Dňa 6. mája sa uskutočnili na bagrovisku v Šintave detské rybárske preteky, ktorých organizátorom bola MsO SRZ Sereď. Deti v sprievode rodičov, starých rodičov a súrodencov si rybolov skutočne užívali. Vodná hladina sa všetkým postarala o neopakovateľný zážitok. Niektoré deti ťahali jednu rybu za druhou a ich úlovky dosahovali úctihodné miery. Malí rybári sa svojou zručnosťou stávajú silnou konkurenciou dospelým rybárom. Udalosti a ľudia Sun, 06 May 2018 01:01:01 +0200 Vydarený MAJÁLES 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-05-vydareny-majales-2018 Brána seredského amfiteátra sa 4. mája v podvečerných hodinách otvorila, aby privítala návštevníkov tohtoročného Majálesu. Toto podujatie minulý rok zaznamenalo veľký úspech a tak sa organizátor Dom kultúry v Seredi rozhodol sériu koncertov pod holým nebom usporiadať aj tento rok. Prví návštevníci prichádzali už pred 18 – tou hodinou na koncert bratislavskej rockovej hudobnej kapely MARHALEN. Udalosti a ľudia Sat, 05 May 2018 01:01:01 +0200 Odpovede na interpelácie podané na MsZ 19. 4. 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-04-odpovede-na-interpelacie-podane-na-msz--19--4--2018 Dušan Irsák - Doslovné znenie podaných interpelácií: 1 - Otrasná budova pri vstupe do mesta od Veľkej Mači. MILEX na Bratislavskej ul. Váž pán primátor. Môžete nás informovať o nových skutočnostiach ohľadne tohto priestoru. Aké boli rokovania s majiteľmi? Aké môžu byť sankcie za neudržiavanie priestorov? Koľko stáli mesto Sereď úpravy tohto prostredia a zloženie betónových zábran? Mestské zastupiteľstvo Fri, 04 May 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA - 04. mája – 06. mája 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-04-kultura---04--maja---06--maja-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 04 May 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 04. mája – 06. mája 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-04-sportove-podujatia--04--maja---06--maja-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 04 May 2018 01:01:01 +0200 Slávnostný nástup pri príležitosti 25. výročia od vyslania slovenských profesionálnych vojakov do misie UNPROFOR http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-04-slavnostny-nastup-pri-prilezitosti-25--vyrocia-od-vyslania-slovenskych-profesionalnych-vojakov-do-misie-unprofor Dňa 4. mája 2018 sa v Seredi konal slávnostný akt kladenia vencov k pamätníku UNPROFOR pri príležitosti 25. výročia vyslania jednotky do zahraničnej mierovej misie Organizácie spojených národov UNPROFOR v bývalej Juhoslávii. Misia UNPROFOR bola prvou zahraničnou mierovou misiou, do ktorej sa od vzniku samostatnej Slovenskej republiky slovenskí profesionálni vojaci zapojili. Udalosti a ľudia Fri, 04 May 2018 01:01:01 +0200 Opravy takzvanou studenou cestou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-03-opravy-takzvanou--studenou-cestou Denná teplota pripomínala príjemný teplý letný deň, no technológia, ktorou pracovník mesta za odborného dohľadu opravoval výtlky na chodníku pri bývalom židovskom kúpeli, sa nazýva studená asfaltová zmes (studený asfalt). Rozvoj a výstavba Thu, 03 May 2018 01:01:01 +0200 Vernisáž výstavy rakúskeho fotografa Ericha Lessinga http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-03-vernisaz-vystavy-rakuskeho-fotografa-ericha-lessinga V spolupráci so Židovským múzeom vo Viedni a Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave vás srdečne pozývame na vernisáž výstavy rakúskeho fotografa Ericha Lessinga Lessing presents Lessing, ktorá sa v Múzeu holokaustu v Seredi uskutoční 16. mája 2018 (v stredu). Kultúra a tradície Thu, 03 May 2018 01:01:01 +0200 Polícia upozorňuje motoristickú verejnosť na niektoré z dopravných obmedzení od piatka 4. 5. do nedele 6. 5. 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-03-policia-upozornuje-motoristicku-verejnost-na-niektore-z-dopravnych-obmedzeni-od-piatka-4--5--do-nedele-6--5--2018 V okrese Dunajská Streda ohlásili traktoristi v piatok, 4. 5. 2018 približne od 13.00 h protestnú jazdu, ktorá povedie cez Medveďov – Veľký Meder –D. Streda – Šamorín - Dunajská Lužná. Na prepravu budú využívať cesty I/13, I/63 a späť cestu II/572. Bezpečnosť Thu, 03 May 2018 01:01:01 +0200 Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ Jana Amosa Komenského http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-03-vyberove-konanie-na-vymenovanie-riaditela-zs-jana-amosa-komenskeho Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi uchádzač doručí na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď alebo na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi v termíne do 31.05. 2018 vrátane do 12.00 hod (rozhodujúcim je dátum doručenia na Mestský úrad v Seredi) v uzatvorenej obálke s označením obálky: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi – neotvárať!“ Mestský úrad Thu, 03 May 2018 01:01:01 +0200 Oslavy Dňa Zeme sú úspešne za nami http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-03-oslavy-dna-zeme-su-uspesne-za-nami Posledné aprílové dni boli v ZŠ Juraja Fándlyho venované našej planéte Zem. Práve ona totiž oslávila 22. apríla svoj sviatok a my sme oslavovali spolu s ňou. Oslavy začali rovesníckym vyučovaním. Žiačky 6.B Sofia Križová a Soňa Pastuchová naučili našich najmenších prváčikov odlišovať lokálnu zeleninu a ovocie od dovážaných druhov. Školstvo a vzdelávanie Thu, 03 May 2018 01:01:01 +0200 ZŠ Juraja Fándlyho sa zapojila do programu ECO – SCHOOLS TWINNING http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-03-zs-juraja-fandlyho-sa-zapojila--do-programu-eco---schools-twinning Program ECO – SCHOOLS TWINNING je medzinárodný program zdieľania skúseností Zelených škôl. V programe pôsobí 68 krajín, s ktorými je možnosť zdieľať skúsenosti prostredníctvom e-mailu, listovej komunikácie a podobne. Školstvo a vzdelávanie Thu, 03 May 2018 01:01:01 +0200 Nové informačné tabule Múzea holokaustu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-03-nove-informacne-tabule-muzea-holokaustu Múzeum holokaustu v Seredi je jediné svojho druhu na Slovensku. Za dva roky jeho existencie ho navštívilo viac ako 34-tisíc návštevníkov. Ľudia sem prichádzajú z rôznych kútov Slovenska i zahraničia. Aby sa návštevníkom a turistom uľahčila orientácia, na hlavných príjazdových cestách do Serede boli osadené informačné tabule. Udalosti a ľudia Thu, 03 May 2018 01:01:01 +0200 Urobte dobrú vec a pomôžte nám získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-urobte-dobru-vec-a-pomozte-nam-ziskat-o2-sportovu-akademiu-mateja-totha Základná škola Juraja Fándlyho sa zapojila do celoslovenskej súťaže v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha. Športová akadémia Mateja Tótha je kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na I. stupni ZŠ. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Školstvo a vzdelávanie Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Detská Pravda – Televízia – Slovnaft ( P-T-S ) http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-detska--pravda---televizia---slovnaft-(-p-t-s-) V pondelok 30.4.2018 sa žiaci z atletického klubu Pohybko pri ZŠ Juraja Fándlyho zúčastnili atletickej súťaže, ktorá sa konala na štadióne A. Hajmássyho v Trnave. Organizátorom bol Slovenský atletický zväz a pretekalo sa najskôr v detskej štafetovej lige a potom prebehla Detská P-T-S. Školstvo a vzdelávanie Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Víkend plný víťazstiev - BK Lokomotíva Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-vikend-plny-vitazstiev---bk-lokomotiva-sered V sobotu nastúpili naši žiaci v play-off zápasoch o prvé miesto v skupine Západ, žiackej najvyššej ligy. Družstvo Interu, ktoré štyri roky neprehralo ani jeden zápas, v slovenských súťažiach, prišlo tentokrát bez základnej pätice hráčov, čo výrazne ovplyvnilo priebeh zápasov. Šport Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Renovácia pamätníka venovaného mierovým misiám http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-renovacia-pamatnika-venovaneho-mierovym-misiam Tento rok si pripomíname 25 výročie odchodu prvých slovenských vojakov ženijného práporu mierových síl OSN do misie UNPROFOR. Mierovým misiám bol v máji 2013 v Seredi slávnostne odhalený prvý pamätník na území SR. Od tej doby uplynulo už 5 rokov a tak sa členovia UN-VETERAN SLOVAKIA a Zväzu vojakov - klub Sereď rozhodli pre jeho menšiu renováciu a úpravu okolia. Udalosti a ľudia Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Finále Mikroligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-finale-mikroligy Dnes (29.4.2018) sme sa zúčastnili s našimi najmenšími veľmi očakávaného veľkého finále Mikroligy v Senci. Do Senca cestovalo 17 hráčov s dostatočne veľkou podporou rodičov. Keď sme ešte ani nestihli prísť do telocvične a už sa nám zranil náš Martin Sadlek, ktorému prajeme skoré uzdravenie a čo najrýchlejší návrat medzi nás, vstupovali sme do dnešného basketbalového doobedia s 16-člennou zostavou. Šport Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Zápis detí do 1. ročníka - POĎAKOVANIE http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-zapis-deti-do-1--rocnika---podakovanie Vážení rodičia budúcich prváčikov, milí predškoláci. V dňoch 27. apríla a 28. apríla sa uskutočnil na Základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi slávnostný zápis do prvého ročníka. Zapísali sme 60 detí a v školskom roku 2018/2019 otvoríme 3 triedy. Školstvo a vzdelávanie Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Hádzaná – Naše družstvá bodovali naplno http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-hadzana---nase-druzstva-bodovali-naplno Mladšie žiačky: HK Slávia Sereď – MŠK Štúrovo 23:12 / 12 : 8 / Zostava: Javorová E., – Lehocká T., Mészárosová N. , Malá J. 5, Malá K. 8, Nagyová L. 4, Mališová D., Chrupková K., Šuhajová T., Slobodová L. 4, Bojňanská M., Černá A, Žáková V. 2 Domáce pristúpili k zápasu dosť ležérne. Svoje útoky nedoťahovali dokonca a robili nevynútené chyby. V druhom polčase spresnili hru, čo sa prejavilo aj na narastaní skóre. Šport Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Basketbalový klub Lokomotíva Sereď pozýva na denný športový tábor 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-basketbalovy-klub-lokomotiva-sered-pozyva-na-denny-sportovy-tabor-2018 Cieľ tábora: Cieľom je oboznámiť deti s rôznymi druhmi kolektívnych a individuálnych športov po praktickej ako aj po teoretickej stránke. Motivovať a inšpirovať deti aby sa venovali športu, pohybu a zdravému spôsobu života. Naučiť deti budovať ducha fair play, tímovosť, ale aj bojovnosť a samostatnosť. Šport Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-mestske-muzeum---fandlyho-fara-v-seredi Prehistória seredského regiónu Hrad Šintava Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča Lapidárium s barokovými sochami Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Kultúra a tradície Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Otázky Ladislava Skubeňa III a odpovede primátora http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-02-otazky-ladislava-skubena-iii-a-odpovede-primatora Dňa 07.03.2018 som primátorovi zaslal požiadavku o doplnenie a špecifikovanie jednotlivých položiek a to : 1/ Aké boli náklady na zvoz odpadu ; uloženie odpadu ; na nádoby (čo je to za položka ) 2/ špecifikovať vytriedený odpad : železo; papier ; elektrooptika ; plasty . A kto je odberateľ ? 3/ náklady na zberný dvor : prečo sa oproti roku 2016 zvýšili o 41.571 € a čo bolo dôvodom Mestský úrad Wed, 02 May 2018 01:01:01 +0200 Začala sa sezóna rybárskych pretekov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-01-zacala-sa-sezona-rybarskych-pretekov Členovia Slovenského rybárskeho zväzu, Mestská organizácia Sereď usporiadali na 1. mája v Šintave rybárske preteky. A tak tento slávnostný deň nebol iba sviatkom pracujúcich ale na svoje si prišli aj všetci rybári. Krásne, už takmer letné počasie prilákalo k ramenu Váhu nadšencov tohto " športu " zo širokého okolia. Rybári sa začali schádzať už od skorého rána, aby zaujali to najlepšie miesto, nachystali rybárske náčinie a samozrejme návnady. Udalosti a ľudia Tue, 01 May 2018 01:01:01 +0200 Oslavy 1. mája na Námestí slobody http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-05-01-oslavy-1--maja-na-namesti-slobody Mnohí si ešte pamätajú oslavy 1. mája z minulosti. Na prvomájový sprievod, mávadlá a transparenty. V oknách viali zástavky a ulicami mesta prechádzala dychová hudba. Oslavy sviatku pracujúcich sa od tej doby zmenili a tak nostalgické spomienky vystriedala súčasnosť. Už tradične sa obyvatelia Serede stretávajú deň pred 1. májom na Námestí slobody na " predprvomájových oslavách ". O 15.00 hodine začal kultúrny program vystúpením detského folklórneho súboru KVETOŇKA pri ZUŠ J. F. Kvetoňa. Udalosti a ľudia Tue, 01 May 2018 01:01:01 +0200 30. ročník Majstrovstiev mesta Sereď v plávaní http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-30--rocnik-majstrovstiev-mesta-sered-v-plavani V stredu 24.4.2018 sa v plavárni ZŠ Juraja Fándlyho uskutočnil jubilejný 30.ročník Majstrovstiev mesta Sereď v plávaní žiakov ZŠ. Pretekov sa zúčastnili žiaci zo ZŠ J. A. Komenského Sereď, CZŠ Cyrila a Metoda Sereď a Gymnázium V. Mihálika Sereď. Šport Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Bežali sme pre zdravie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-bezali-sme-pre-zdravie Mesto Sereď v spolupráci s CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského organizovali v Seredi 27. apríla 2018 vo Veľkom mestskom parku podujatie Beh pre zdravie, ktorého sa zúčastnili všetky vekové kategórie od najmenších detí (dvojročných)až po účastníkov nad 60 rokov (najstarší bežec mal 72 rokov) v celkovom počte 250 účastníkov. Udalosti a ľudia Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Nové dopravné značenie na Pažitnej ulici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-nove-dopravne-znacenie-na-pazitnej-ulici Pred niekoľkými dňami bola na Pažitnej ulici osadená nová dopravná značka Zákaz státia. Majitelia motorových vozidiel si budú musieť dať pozor, nakoľko je to novinka, ktorá na tejto ulici ešte nebola. Značka je osadená z oboch strán ulice č. 1014 a 1013. Udalosti a ľudia Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Vážení rodičia, milí predškoláci http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-vazeni-rodicia--mili-predskolaci Naše prvé slová po úspešnom zápise "poputujú" práve k vám. V prvom rade sa vám všetkým chceme úprimne poďakovať za dôveru, ktorú ste prejavili nám - našej škole - tým, že ste prišli na zápis práve na Fándlyho a zverili ste nám to najcennejšie, čo doma máte - vaše dieťa. Školstvo a vzdelávanie Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Na území mesta Sereď prebehol zápis detí do prvých ročníkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-na-uzemi-mesta-sered-prebehol-zapis-deti-do-prvych-rocnikov Udalosti a ľudia Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Úspešní huslisti a špičkový hráč s pekným tónom... http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-uspesni-huslisti-a-spickovy-hrac-s-peknym-tonom Hra na husliach si získava na Základnej umeleckej škole Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi čoraz viac obdivovateľov. Svedčí o tom každoročný nárast záujemcov o štúdium na prijímacích skúškach, ale aj vystúpenia žiakov – huslistov na akciách umeleckej školy v Seredi. Školstvo a vzdelávanie Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Výsledky zápasu družstva mužov v tenise TC Moravský Sv. Ján - TK Sereď 2:4 (1.kolo) http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-vysledky-zapasu-druzstva-muzov-v-tenise-tc-moravsky-sv--jan----tk-sered-2-4-(1-kolo) V sobotu 28.4.2018 sa odohral zápas 1.kola súťaže Západoslovenského regiónu medzi domácim družstvom TC Moravský Sv. Ján a hosťujúcim družstvom TK Sereď. Počas celého priebehu stretnutia prevládalo teplé slnečné počasie, vďaka ktorému mohli hráči odohrať zápasy bez prerušenia. Prvé dvojhry sa začali hrať od 9:00 hod. Naše družstvo reprezentovali hráči: T. Bohunický, M. Mikuš, O. Chmelár a P. Kubica. Šport Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Na území mesta Sereď prebehol zápis detí do prvých ročníkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-na-uzemi-mesta-sered-prebehol-zapis-deti-do-prvych-rocnikov- V dňoch 27. a 28. apríla 2018 sa na základných školách v Seredi konal zápis detí do prvých ročníkov. V našom meste máme tri základné školy : Základná škola Jána Amosa Komenského , Základná škola Juraja Fándlyho a Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda. Rodič si môže vybrať pre svoje dieťa hociktorú školu. Tie lákajú do svojich lavíc žiakov rôznymi benefitmi: technickou vybavenosťou, športovým zameraním, výučbou jazykov a pod. Školstvo a vzdelávanie Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Na stavanie mája do Dolnej Stredy sa prišli pozrieť aj seredčania http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-na-stavanie-maja-do-dolnej-stredy-sa-prisli-pozriet-aj-seredcania S príchodom mesiaca máj prichádza do mnohých miest a obcí aj dávny zvyk stavania májov, stromov, ktoré sú symbolom viťazstva jari nad zimou, života nad smrťou a znovu sa obnovujúcej prírody a lásky. Obec Dolná Streda sa každoročne v deň pred 1. májom vracia k tejto tradícii. Tento rok sa 30. apríla od 16:00 hodiny schádzali hostia na námestí, kde na nich čakala živá hudba, občerstvenie a vyzdobený máj. Kultúra a tradície Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Členovia Slovenského poľovníckeho zväzu Pokrok zorganizovali brigádu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-30-clenovia-slovenskeho-polovnickeho-zvazu-pokrok-zorganizovali-brigadu Členovia Slovenského poľovníckeho zväzu Pokrok v Seredi zorganizovali v sobotu 28.apríla brigádu na vyčistenie okolia prírody v Malom Háji. Pristavený kontajner a prívesné vozíky sa za krátky čas naplnili odpadkami rôzneho druhu. Ako sme už niekoľkokrát písali, čo nezodpovední ľudia znečistia, to iní ľudia so vzťahom k prírode musia vyčistiť. Životné prostredie a príroda Mon, 30 Apr 2018 01:01:01 +0200 Stavanie mája v Dennom centre pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-29-stavanie-maja-v-dennom-centre-pre-seniorov V príjemnú poslednú aprílovú nedeľu ožila v Dennom centre pre seniorov v Seredi stará tradícia stavania májov. Za veselého spevu spevokolu Pohoda nežnejšie polovičky stužkami ozdobili konáre stromu no a v zmysle tradícií sa na máj ako posledná „ozdoba“ pripevnila fľaška s pálenkou. Ozdobený strom potom mužské osadenstvo postavilo v záhrade Denného centra. Kultúra a tradície Sun, 29 Apr 2018 01:01:01 +0200 Florafest 2018 už v pondelok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-28-florafest-2018-uz-v-pondelok V pondelok 30. apríla a utorok 1. mája vás pozývame na tradičný Florafest v Seredi na Námestí slobody. Udalosti a ľudia Sat, 28 Apr 2018 01:01:01 +0200 Piknik v prírode klientov DD a DSS v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-28-piknik-v-prirode-klientov-dd-a-dss-v-seredi Dňa 25.04.2018 pracovníci sociálno-terapeutického údeku DD a DSS vv Seredi využili pekné a príjemné počasie a vybrali sa s klientmi zariadenia na relaxáciu do prírody. Spoločne po krátkej prechádzke našli miesto na štrkovisku pri vodnej ploche Koleno, kde bol krásny výhľad a prostredie, pri ktorom sa mohli klienti zrelaxovať pri ľúbozvučnom speve vtákov a pokojnej scenérii. Udalosti a ľudia Sat, 28 Apr 2018 01:01:01 +0200 Beh pre zdravie 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-28-beh-pre-zdravie-2018 Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského a Mesto Sereď v spolupráci so spoločnosťou Sedita Sereď zorganizovali dňa 27. apríla XXXV. ročník športovej akcie s názvom Beh pre zdravie. Miestom konania bol už tradične mestský park, čo je zelená oáza určená nielen na oddych a relax ale aj športové vyžitie. Zúčastniť sa tejto akcie využili všetci, ktorí milujú pohyb na čerstvom vzduchu a mali chuť zmerať si sily so svojimi súpermi. Udalosti a ľudia Sat, 28 Apr 2018 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na máj 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-28-program-kina-nova-na-maj-2018 Deadpool 2, Han Solo, Tiché miesto, Blokoti, Ukradnutá princezná a mnohé ďaľšie príbehy vás v máji čakajú v kine NOVA. TV a film Sat, 28 Apr 2018 01:01:01 +0200 Kapela HELIGONICA zavítala do Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-28-kapela-heligonica-zavitala-do-serede Kapela Heligonica je pomerne mladá, vznikla v apríli 2016, no do povedomia sa dostala až v januári v roku 2017, keď vstúpila do mediálneho priestoru TV Šlágr. Od tej doby sa Heligonica zaradila medzi lídrov tejto TV a je veľmi žiadaná u organizátorov rôznych podujatí. Dňa 27. apríla zavítala Heligonica aj do Serede. Kultúra a tradície Sat, 28 Apr 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 27. apríla – 29. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-27-sportove-podujatia--27--aprila---29--aprila-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 27 Apr 2018 01:01:01 +0200 Kam za kultúrou najbližšie dni http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-27-kam-za-kulturou-najblizsie-dni Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 27 Apr 2018 01:01:01 +0200 IN CASTLE alebo jedno neobyčajné leto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-27-in-castle-alebo-jedno-neobycajne-leto V parku seredského kaštieľa sa nachádza mestský amfiteáter a ten bude tohtoročné leto svedkom neobyčajného príbehu. Miesto kde sa stretáva história so súčasnosťou je v centre mesta no paradoxne zelenou oázou, kde v tieni stáročných platanov návštevníci nájdu stratenú rovnováhu pokoja a zábavy v intenciách nezvyčajného festivalu IN CASTLE. Prečo nezvyčajného? Kultúra a tradície Fri, 27 Apr 2018 01:01:01 +0200 Aspoň na chvíľu tak v práci zrelaxovať... http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-27-aspon-na-chvilu-tak-v-praci-zrelaxovat Počas jarných Dní zdravia sa toto prianie splnilo všetkým našim zamestnancom, ktorí si našli priestor a využili možnosť masáží priamo na pracovisku. Okrem toho si mohli dať odborným lekárom skontrolovať kožné znamienka pred blížiacim sa letným obdobím, zmerať množstvo tuku, svalstva alebo minerálov vo svojom tele. Udalosti a ľudia Fri, 27 Apr 2018 01:01:01 +0200 Pri nákupoch buďte opatrní. Pozrite ako ľahko prišli o svoj majetok zákazníci jedného obchodného centra v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-27-pri-nakupoch-budte-opatrni--pozrite-ako-lahko-prisli-o-svoj-majetok-zakaznici-jedneho-obchodneho-centra-v-seredi Zlodeji väčšinou využívajú nepozornosť ľudí. Postávajú, sledujú okolie a kradnú bleskovou rýchlosťou. Metódy sú rafinované a nikdy neviete, či sa ich obeťou nestanete práve Vy. Obzvlášť ostražití by sme mali byť v obchodoch pri nakupovaní. Vtedy sme zaneprázdnení výberom tovaru, rozmýšľame či máme v nákupnom vozíku všetko čo potrebujeme, sledujeme ceny, záruky alebo zloženie výrobkov. Bezpečnosť Fri, 27 Apr 2018 01:01:01 +0200 Kde je vôľa, tam je cesta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-26-kde-je-vola--tam-je-cesta V záujme zlepšenia parkovacích možností bola v minulom roku pri bytovom dome číslo 145/3 na Cukrovarskej ulici nákladom 4 912.32 € vybudovaná spevnená plocha pre 12 vozidiel. Človek by mohol predpokladať, že vodiči užívajúci túto plochu ocenia, že už nemusia stáť na hline, či blate a všetci ostatní budú spokojní s tým, že znečistené pneumatiky neroznášajú blato po asfalte priliehajúcej komunikácie. Rozvoj a výstavba Thu, 26 Apr 2018 01:01:01 +0200 NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ V MESTSKOM MÚZEU V SEREDI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-26-noc-muzei-a-galerii-v-mestskom-muzeu-v-seredi Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo. Pod týmto patronátom, spolu so Slovenským národným múzeom, Zväzom múzeí a galérií, múzeami a galériami na Slovensku a kultúrnymi partnermisa do tohto projektu zapojilo i Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi. Kultúra a tradície Thu, 26 Apr 2018 01:01:01 +0200 Víťazka súťaže TALENT * UMENIE * KUMŠT http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-25-vitazka-sutaze--talent---umenie---kumst Výtvarná súťaž je určená pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a základných umeleckých škôl. Jej cieľom je vzbudiť u žiakov umeleckú tvorivosť, prejaviť zmysel pre fantáziu a estetické cítenie. Školstvo a vzdelávanie Wed, 25 Apr 2018 01:01:01 +0200 ZŠ J. Fándlyho otvára triedu 1. ročníka so zameraním na basketbal a hádzanú http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-25-zs-j--fandlyho-otvara--triedu-1--rocnika-so-zameranim-na-basketbal-a-hadzanu Prieskumy ukázali, že deti trávia dvakrát viac času u televízie ako u športu, až tri krát viac času než pohyb školákom zaberú počítače a počítačové hry. Obezita, ochorenia pohybového ústrojenstva alebo iné zdravotné problémy spojené s nedostatkom pohybu sú strašiakom všetkých rodičov. Školstvo a vzdelávanie Wed, 25 Apr 2018 01:01:01 +0200 Druholigoví juniori BK Lokomotíva Sereď potvrdili úlohu favorita http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-25-druholigovi-juniori-bk-lokomotiva-sered-potvrdili-ulohu-favorita BK Lokomotíva Sereď - TJ Iskra Partizánske 104:43 (27:7, 58:22, 84:28) Láštic 19 (TH 1/1), Paštéka 17 (5 trojok), Bobek 16 (4 trojky), Adam 12 (2/2), Herceg 11(2/0, 1 trojka), Javor 10, Blaško 7 (1 trojka), Burianek 6, Boros 4, Kučera 2 Trestné hody družstvo 5/3, 11 trojek Šport Wed, 25 Apr 2018 01:01:01 +0200 Oznam o konaní zápisu do 1. ročníka v šk. roku 2018/2019 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-25-oznam-o-konani-zapisu--do-1--rocnika-v-sk--roku-2018-2019 Zápis detí do 1. ročníka na nový školský rok 2018/2019 sa uskutoční v piatok 27.apríla 2018 od 14,00 hod. do 18,00 hod. a v sobotu 28. apríla 2018 od 9,00 hod. do 12,00 hod. v budove „A“ ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi. Školstvo a vzdelávanie Wed, 25 Apr 2018 01:01:01 +0200 Nové byty v Dolnej Strede ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-25-nove-byty-v-dolnej-strede Pred nedávnom sme Vás informovali o plánovanej zmene územného plánu v obci Dolná Streda. Investor by tu chcel vybudovať hotel s wellnessom a administratívne a obchodné priestory. Proti tomuto zámeru obyvatelia spísali petíciu a zvolané bolo aj verejné zhromaždenie. Zmenou územného plánu sa minulý týždeň zaoberali poslanci obecného zastupiteľstva. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 25 Apr 2018 01:01:01 +0200 Personálne zmeny v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-25-personalne-zmeny-v-seredi Rošády v poslaneckých laviciach, ale aj zmeny na úrade. Aj takto vyzeralo aprílové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 25 Apr 2018 01:01:01 +0200 Umelecká škola v Pate http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-25-umelecka-skola-v-pate Základná umelecká škola Jána Fishera – Kvetoňa v Seredi má za sebou dlhú a bohatú históriu. V tomto roku oslavuje svoje 70. výročie. Záujem o ňu prejavila aj susedná obec Pata. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 25 Apr 2018 01:01:01 +0200 Výkup papiera http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-24-vykup-papiera V dňoch od 03. 04. 2018 do 06. 04. 2018 a od 16. 04. 2018 do 20. 04. 2018 sa na území mesta Sereď realizoval mobilný výkup papiera, ktorý zabezpečovala spoločnosť EKOway s.r.o.. Životné prostredie a príroda Tue, 24 Apr 2018 01:01:01 +0200 Platan v zámockom parku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-24-platan-v-zamockom-parku V 16. ročníku ankety Strom roka 2017 získalo mesto Sereď v hlasovaní 3. miesto pre platan západný (platanus x hipsanica) s finančným príspevkom v sume 300 €. Finančné prostriedky plánujeme použiť na ošetrenie platanu západného. Životné prostredie a príroda Tue, 24 Apr 2018 01:01:01 +0200 Právne poradenstvo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-24-pravne-poradenstvo Bezplatné právne poradenstvo bude JUDr. Martin Hudák poskytovať občanom Serede v malej zasadačke Mestského úradu ( na 1.poschodí) v nasledovných termínoch: Pondelok 21.05.2018 09:00 – 10:00 hod, Streda 06.06.2018 16:00 – 17:00 hod, Streda 27.06.2018 16:00 – 17:00 hod, Udalosti a ľudia Tue, 24 Apr 2018 01:01:01 +0200 Pozývame Vás na medzinárodný futbalový zápas výberu starostov/primátorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-24-pozyvame-vas-na-medzinarodny-futbalovy-zapas-vyberu-starostov-primatorov Veríme, že prídete so svojimi kolegami, poslancami, rodinou, priateľmi, podporiť starostov/ primátorov a spoločne vytvoríme vynikajúcu športovú atmosféru. Šport Tue, 24 Apr 2018 01:01:01 +0200 Výročná členská schôdza Klubu zdravotne postihnutých http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-24-vyrocna-clenska-schodza-klubu-zdravotne-postihnutych Začiatkom apríla 2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza Klubu zdravotne postihnutých. Na schôdzu prišli tí, ktorí sú pohybovo zdatní a ktorí sú radi medzi ľuďmi. Táto schôdza, okrem toho, že je pre našich ľudí informatívna, je aj o stretnutí ľudí, ktorí sa radi medzi sebou porozprávajú Udalosti a ľudia Tue, 24 Apr 2018 01:01:01 +0200 Naozaj už nechceme a nemôžeme čakať http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-23-naozaj-uz-nechceme-a-nemozeme-cakat Už 10 rokov každoročne na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva upozorňujeme nášho zriaďovateľa Mesto Sereď na nevyhovujúci a nebezpečný stav športového areálu našej školy. Dali sme spracovať štúdiu na rekonštrukciu športového areálu a bola vypracovaná i projektová dokumentácia. Školstvo a vzdelávanie Mon, 23 Apr 2018 01:01:01 +0200 Opäť je tu Deň Zeme http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-23-opat-je-tu-den-zeme V ZŠ Juraja Fándlyho už tradične oslavujeme Deň Zeme celý týždeň, lebo jeden deň jednoducho nestačí. A dokonca i týždeň je málo. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Školstvo a vzdelávanie Mon, 23 Apr 2018 01:01:01 +0200 Hádzaná – víkend plný víťazstiev http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-23-hadzana---vikend-plny-vitazstiev Naše dievčatá zavítali na palubovku štvrtých Šurian. Štvorbodovom zápase nenechali nič na náhodu, od začiatku diktovali tempo hry a jednoznačne dominovali v zápase. Už v prvom polčase si vybudovali sedem gólový náskok, ktorý postupne navýšili. Na palubovku sa postupne dostali všetky hráčky. Šport Mon, 23 Apr 2018 01:01:01 +0200 SEREDSKÝ STREETBALL 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-23-seredsky-streetball-2018 Školský basketbalový klub Sereď v spolupráci s CVČ pri ZŠ J. Fándlyho Sereď organizuje Seredský streetball 2018. Streetball sa uskutoční v sobotu 2.6.2018 na multifunkčnom ihrisku ZŠ J. Fándlyho v Seredi. Okrem zápasov 3 na 3 na teba čakajú aj rôzne súťaže, kde si môžeš svoje basketbalové zručnosti otestovať. Školstvo a vzdelávanie Mon, 23 Apr 2018 01:01:01 +0200 SEREDSKÝ KAŠTIEĽ OČAMI DETÍ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-23-seredsky--kastiel--ocami--deti Občianske združenie Vodný Hrad pripravilo výtvarnú súťaž s témou Seredský kaštieľ očami detí. Cieľom súťaže je, aby nám deti pre nich prirodzenou formou komunikácie – kreslením, ktoré je podľa odborníkov pre dieťa rovnako nevyhnutné ako rozprávať, odovzdali svoj pohľad na priestor, v ktorom žijú a ako ho vnímajú. Občania a občianske združenia Mon, 23 Apr 2018 01:01:01 +0200 Výstava Gardénia 2018 v Nitre http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-22-vystava-gardenia-2018-v-nitre 20. apríla 2018 sa členovia Denného centra seniorov v Seredi spolu so záhradkármi zúčastnili každoročnej výstavy GARDÉNIA v Nitre, ktorá chytí za srdce nielen ľudí, ktorí majú radi pôdu a prácu v záhradách, ale aj milovníkov kvetov a rôznych odrôd ovocia Udalosti a ľudia Sun, 22 Apr 2018 01:01:01 +0200 Projekt „DETI ZACHRAŇUJÚ ŽIVOTY“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-projekt--deti-zachranuju-zivoty ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi patrila do výberu škôl v SR, ktoré boli prihlásené do pilotného projektu „DETI ZACHRAŇUJÚ ŽIVOTY- KIDS SAVE LIVES“, ktorého realizátorom je Operačné stredisko zdravotnej záchrannej služby SR v Bratislave. Školstvo a vzdelávanie Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Kultúra na víkend 20. apríla – 22. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-kultura-na-vikend-20--aprila---22--aprila-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 20. apríla – 22. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-sportove-podujatia--20--aprila---22--aprila-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Mladí záchranári civilnej ochrany http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-mladi-zachranari-civilnej-ochrany Taký je názov brannej súťaže, ktorej okresné kolo sa uskutočnilo 19. apríla 2018 v Galante. Na 21. ročníku sa zúčastnilo celkovo 15 štvorčlenných družstiev (2 chlapci a 2 dievčatá) zo základných škôl okresu Galanta. Školstvo a vzdelávanie Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Upozornenie na triedenie odpadov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-upozornenie-na-triedenie-odpadov Upozorňujeme obyvateľov bytových domov a rodinných domov na dôslednejšie triedenie odpadu z plastov, kovov, papiera a skla. Do vriec a kontajnerov určených na konkrétne zložky odpadov NEVHADZUJTE zmesové komunálne odpady a iné odpady! Kartónové obaly je potrebné zviazať! Životné prostredie a príroda Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Farebný koncert maľovaný pastelom a štetcom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-farebny-koncert-malovany-pastelom-a-stetcom V piatok 13. apríla 2018 bola v Mestskom múzeu – Fándlyho fare v Seredi otvorená výstava významného slovenského výtvarníka, akademického maliara, docenta Stanislava Harangózoa pod názvom Farebný koncert. Spoluorganizátorom výstavy bola Umelecká beseda Slovenska (spolok bol založený v roku 1921 s cieľom slúžiť umeniu a šíriť krásu), členom ktorého je aj samotný autor. Udalosti a ľudia Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Poradenský deň Sociálnej poisťovňe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-poradensky-den-socialnej-poistovne Ak ste pracovali alebo pracujete v Českej republike a získali ste obdobia poistenia podľa právnych predpisov Českej republiky a Slovenskej republiky, na všetky prípadné nejasnosti ohľadom vášho dôchodku dostanete odpovede v Nitre 10. mája 2018 v čase od 9.00 hod do 16.00 hod. Udalosti a ľudia Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Mestské múzeum - Fándlyho fara v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-mestske-muzeum---fandlyho-fara-v-seredi STÁLE EXPOZÍCIE: Prehistória seredského regiónu Hrad Šintava, Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča, Lapidárium s barokovými sochami, Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Kultúra a tradície Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 ZŠ Juraja Fándlyho víťazom celoslovenského finále Minibasketshow 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-zs-juraja-fandlyho-vitazom-celoslovenskeho-finale-minibasketshow-2018 Po suverénnom víťazstve v regionálnom kole v Trnave sa naši žiaci a žiačky (ročník narodenia 2008 a mladší) zúčastnili vo štvrtok 19.4.2018 celoslovenského finále súťaže SBA Minibasketshow v Poprade. Finálového turnaja sa zúčastnilo 6 základných škôl ako víťazi regionálnych kôl: ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica, ZŠ Lachova Bratislava, ZŠ Komenského Svit, ZŠ Francisciho Poprad, ZŠ Holubyho Piešťany a ZŠ J. Fándlyho Sereď. Šport Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Oznámenie o riaditeľskom voľne na ZŠ J.A.Komenského http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-20-oznamenie-o-riaditelskom-volne-na-zs-j-a-komenskeho Riaditeľka Základnej školy Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, Sereď Vám oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje z organizačno-prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 7. mája 2018 (pondelok). Školstvo a vzdelávanie Fri, 20 Apr 2018 01:01:01 +0200 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 19. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-19-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-19--aprila-2018 Priamy prenos z MsZ v Seredi 19. apríla 2018 Mestské zastupiteľstvo Thu, 19 Apr 2018 01:01:01 +0200 Veľkonočné tvorenie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-19-velkonocne-tvorenie Dňa 22.3.2018 od 14:00 sa na Gymnáziu Vojtecha Mihálika konalo podujatie Veľkonočné tvorenie, na ktorom bol vrelo vítaný každý z vás. Na návštevníkov čakali rôzne zaujímavé činnosti. Od krátkeho programu, o ktorý sa postarali žiaci gymnázia, sme sa presunuli až ku skúseným rukám našich hostí. Školstvo a vzdelávanie Thu, 19 Apr 2018 01:01:01 +0200 Knižné hody v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-19-knizne-hody-v-seredi Príďte si pripomenúť kľúčové scény zo slovenských divadelných hier v podaní študentov obchodnej akadémie. Udalosti a ľudia Thu, 19 Apr 2018 01:01:01 +0200 Keyboardisti vybojovali bronzové pásma http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-19-keyboardisti-vybojovali-bronzove-pasma Úroveň keyboardovej hry na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa je vysoká. Svedčia o tom úspechy žiakov z triedy pedagóga Mariána Bihariho. Nebolo to inak ani na XI. ročníku celoštátnej súťažnej prehliadke základných umeleckých škôl SR a ČR v hre na keyboarde v Považskej Bystrici. Školstvo a vzdelávanie Thu, 19 Apr 2018 01:01:01 +0200 Deň otvorených dverí v ZŠ Juraja Fándlyho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-18-den-otvorenych-dveri-v-zs-juraja-fandlyho V sobotu 14. apríla 2018 sa konal v ZŠ Juraja Fándlyho už tradičný Deň otvorených dverí pre predškolákov, ich rodičov a priateľov školy. Potešil nás veľký záujem verejnosti a našich nádejných prváčikov. Privítali sme takmer osemdesiat predškolákov s rodičmi, súrodencami či starými rodičmi. Školstvo a vzdelávanie Wed, 18 Apr 2018 01:01:01 +0200 Zber biologicky rozložiteľného odpadu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-18-zber-biologicky-rozlozitelneho-odpadu---- Mesto Sereď oznamuje občanom, že dňom zberu biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých nádob je každý pondelok a štvrtok, podľa harmonogramu zvozu komunálneho odpadu. Životné prostredie a príroda Wed, 18 Apr 2018 01:01:01 +0200 Nerobme zo stojiska smetisko http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-18-nerobme-zo-stojiska-smetisko Stojisko je priestor, v ktorom sú umiestnené 1100 l nádoby na komunálny a triedený odpad. Využívajú ich obyvatelia bytových domov a ich počet závisí od počtu bytov v jednom bytovom dome. Nádoby sú farebne rozlíšené a každá z nich slúži na určitý druh odpadu. Životné prostredie a príroda Wed, 18 Apr 2018 01:01:01 +0200 Prezident Kiska odovzdal bojové zástavy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-18-prezident-kiska-odovzdal-bojove-zastavy V utorok 17. apríla 2018 odovzdal prezident republiky Andrej Kiska v Grasalkovičovej záhrade v Bratislave bojové zástavy dvom vojenským útvarom. Jedným z nich bol ženijný prápor v Seredi. Zástavu prevzal veliteľ útvaru pplk. František Mihalovič. Udalosti a ľudia Wed, 18 Apr 2018 01:01:01 +0200 Príchod sezóny a práce v meste http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-18-prichod-sezony-a-prace-v-meste Obdobie jari prináša so sebou chuť na upratovanie a zmeny. Nejedná sa iba o upratovanie domácností, ale aj o oživenie a nabratie nového smeru. Začiatok roka je pre nás začiatkom niečoho nového a výzvou na neustále zlepšovanie sa. Mesto Sereď v tomto smere nezaháľa počas celého roka, keďže sa venuje nie len zimnej ale aj letnej údržbe celého územia. Životné prostredie a príroda Wed, 18 Apr 2018 01:01:01 +0200 G E N E R Á L N Y P A R D O N http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-18-g-e-n-e-r-a-l-n-y----p-a-r-d-o-n Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“ všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. V období od 1.4.2018 do 1.7.2018 majú neoprávnení odberatelia/producenti možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Udalosti a ľudia Wed, 18 Apr 2018 01:01:01 +0200 Separácia papiera sa nás všetkých týka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-18-separacia-papiera-sa-nas-vsetkych-tyka Na Slovensku vzniká ročne 1,9 milióna ton komunálnych odpadov a jeho množstvo medziročne narastá. V roku 2016 vyprodukoval každý obyvateľ Slovenska 359 kg komunálnych odpadov. Životné prostredie a príroda Wed, 18 Apr 2018 01:01:01 +0200 Z Hnúšte sme priniesli 3. miesto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-17-z-hnuste-sme-priniesli-3--miesto Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže žiakov základných umeleckých škôl v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord sa uskutočnilo 18. a 19.marca 2018 v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti tak ako aj po iné roky s tým rozdielom, že tento ročník bol už jubilejným XX. ročníkom tejto súťaže. Školstvo a vzdelávanie Tue, 17 Apr 2018 01:01:01 +0200 8 zápasov družstiev BK Lokomotíva Sereď počas uplynulého víkendu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-17-8-zapasov-druzstiev-bk-lokomotiva-sered-pocas-uplynuleho-vikendu V sobotu potvrdili naši žiaci, ktorí sú už dlhšie jasnými účastníkmi tohtoročných Majstrovstiev Slovenska v Prievidzi (25.-27.máj 2018), úlohu favorita a po dlhšej zápasovej pauze si poradili s rovesníkmi z Trnavy. Napriek tomu, že chlapci sú kamaráti a dobre sa poznajú, na ihrisku si, podobne ako v dvojkole v Trnave, nedarovali absolútne nič Šport Tue, 17 Apr 2018 01:01:01 +0200 Seredský Basket Camp je tu aj tento rok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-17-seredsky-basket-camp-je-tu-aj-tento-rok Po veľmi vydarenom minulom roku a viacero pozitívnych reakciách, Školský basketbalový klub Sereď v spolupráci s CVČ pri ZŠ J. Fándlyho Sereď organizuje už po druhý krát Seredský Basket Camp, ktorý sa bude konať 2. – 6.7.2018. Camp ti napomôže k tomu, aby si v basketbale mohol napredovať a zlepšovať sa a načerpať nové basketbalové vedomosti. Šport Tue, 17 Apr 2018 01:01:01 +0200 1620,83 € - suma, ktorú vyzbierali žiaci ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi pre dobrú vec http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-17-1620-83-----suma--ktoru-vyzbierali-ziaci-zs-jana-amosa-komenskeho-v-seredi-pre-dobru-vec Dňa 13.apríla 2018 sa uskutočnil 22. ročník finančnej zbierky na podporu boja proti rakovine, ktorú organizuje Liga proti rakovine pod názvom DEŇ NARCISOV. Aj tento rok sa naša škola ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi zapojila do tejto prospešnej akcie. 25 dobrovoľníkov – žiakov deviateho ročníka si ráno 13.04.2018 oblieklo krásne modré tričká s identifikačnými číslami a rozdelilo si 8 pokladničiek. Školstvo a vzdelávanie Tue, 17 Apr 2018 01:01:01 +0200 (Ne)pomôže ministerka Seredi ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-17-(ne)pomoze-ministerka-seredi Čo bude s kaštieľom v Seredi? Aký osud čaká túto národnú kultúrnu pamiatku? Odpovede na tieto otázky hľadala spolu s primátorom aj novovymenovaná ministerka kultúry. Ich spoločné stretnutie sa uskutočnilo koncom minulého týždňa.V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 17 Apr 2018 01:01:01 +0200 Nad Sereďou "zaveje" bojová zástava http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-17-nad-seredou--zaveje--bojova-zastava Päťsto vojakov nastúpených v záhrade Prezidentského paláca bude v utorok svedkom zapožičania bojových zástav od prezidenta SR veliteľovi vojenského útvaru - ženijnému práporu Sereď a veliteľovi vojenského zväzku - protilietadlovej raketovej brigády Nitra. V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 17 Apr 2018 01:01:01 +0200 Dievčatá CVČ v hádzanej postupujú do semifinále http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-16-dievcata-cvc-v-hadzanej-postupuju-do-semifinale Žiačky CVČ v hádzanej pri ZŠ J. Fándlyho v Seredi si bez straty bodu vybojovali postup do semifinále majstrovstiev SR CVČ a ŠŠS. Svoju dominanciu v celej súťaži potvrdili svojou dynamickou hrou v posledných dvoch zápasoch v Malackách. Šport Mon, 16 Apr 2018 01:01:01 +0200 Sereď bola oslobodená na Veľkonočnú nedeľu 1945 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-16-sered-bola-oslobodena-na-velkonocnu-nedelu-1945 Pred niekoľkými dňami sme v pokoji a mieri oslávili Veľkonočné sviatky. Už sme si na ten mier zvykli a považujeme ho za samozrejmosť. Nebolo to vždy tak. V roku 1945 mala Veľká noc v okolí Serede ďaleko od dnešnej idyly. Udalosti a ľudia Mon, 16 Apr 2018 01:01:01 +0200 ŠKF si upevnil post lídra http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-16-skf-si-upevnil--post-lidra 2.futbalová liga sa opäť posunula o jedno súťažné kolo jari a sereďania vycestovali za svojim súperom do Brezna, kde ich čakalo „B“ mužstvo Podbrezovej, súčasný posledný celok priebežnej tabuľky. Šport Mon, 16 Apr 2018 01:01:01 +0200 Domáce víťazstvo mladších minibasketbalistov ŠBK Sereď v dohrávke + VIDEO http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-16-domace-vitazstvo-mladsich-minibasketbalistov-sbk-sered-v-dohravke---video V Leviciach sa našim chlapcom podarilo zvíťaziť a chceli tak výhru potvrdiť aj doma. Vstup do zápasu bol výborný, keď sme vyhrávali 16:3. Prvá štvrtina tak bola základom k víťazstvu. Do zápasu boli zapojení všetci hráči a každému jednému sa dnes podarilo skórovať. Šport Mon, 16 Apr 2018 01:01:01 +0200 Keď sa nedá pošpiniť, treba aspoň zasmradiť http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-16-ked-sa-neda-pospinit--treba-aspon-zasmradit Vyjadrenie primátora: „V poslednom čase sa živí téma výstavby ubytovne pre 4 000 Srbov v areáli bývalej Niklovej huty. Takéto niečo považujem za klamstvo, za vec, ktorú považujem za absurdnú. Pýtam sa: Potrebuje toto mesto 4 000 ďalších obyvateľov z inej krajiny? Ja tvrdím, že nie. Nie je to potrebne a jednoducho sa voči tomuto vymedzujem. Mestské zastupiteľstvo Mon, 16 Apr 2018 01:01:01 +0200 Bratia Michal a Martin úspešne reprezentujú Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-15-bratia-michal-a-martin-uspesne-reprezentuju-sered Súrodenci Michal a Martin Krivošíkoví sú v tínedžerskom veku no na svojom konte majú množstvo významných úspechov. Sú študentmi gymnázia a už niekoľko rokov reprezentujú Sereď na rôznych olympiádach a súťažiach najmä v cudzích jazykoch, kde zbierajú jedno ocenenie za druhým. Naše mesto si vysoko váži každého talentovaného občana a preto bratov Krivošíkových 12. apríla na pôde Mestského úradu prijal primátor mesta Martin Tomčányi. Udalosti a ľudia Sun, 15 Apr 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 13. apríla – 15. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-13-sportove-podujatia--13--aprila---15--aprila-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 13 Apr 2018 01:01:01 +0200 Kultúra na víkend 13. apríla – 15. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-13-kultura-na-vikend-13--aprila---15--aprila-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Fri, 13 Apr 2018 01:01:01 +0200 Posledná rozlúčka s Mgr. Viliamom Karmažínom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-13-posledna-rozlucka-s-mgr--viliamom-karmazinom Všetkých hlboko zasiahla smutná správa o úmrtí jedného z najvýznamnejších občanov mesta Sereď Viliama Karmažína. Jeho srdce dotĺklo vo veku 95 rokov v utorok 10. apríla 2018. Viliam Karmažin sa narodil 23. septembra 1922 v Leopoldove. Pochádza zo šiestich detí. Jeho otec bol dozorcom v tamojšej väznici. Od detstva prejavoval náklonnosť k hudbe. Udalosti a ľudia Fri, 13 Apr 2018 01:01:01 +0200 Vyjadrenie sústrasti nad úmrtím dirigenta Viliama Karmažina http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-12-vyjadrenie-sustrasti-nad-umrtim-dirigenta-viliama-karmazina Vyjadrenie sústrasti nad úmrtím dirigenta Viliama Karmažina rodine i priateľom bude tlmočené aj prostredníctvom odvysielania relácie v Rádiu Regina Bratislava k pamiatke osobnosti - výnimočného dirigenta zboru Zvon v Seredi. Udalosti a ľudia Thu, 12 Apr 2018 01:01:01 +0200 História cyklotrasy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-12-historia-cyklotrasy Je akousi domácou tradíciou, že po úspešnom ukončení každej investície sa k obdobiu jej vzniku a k zásluhám na hotovom diele, vyjadrujú najviac tí, ktorí o predmete majú v tom lepšom iba skromné a v tom horšom prípade mizivé informácie. Udalosti a ľudia Thu, 12 Apr 2018 01:01:01 +0200 Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková na návšteve Múzea holokaustu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-12-ministerka-kultury-sr-lubica-lassakova-na-navsteve-muzea-holokaustu Posledná ministerská návšteva v Múzeu holokaustu v Seredi sa konala v januári tohto roku, kedy na kontrolný deň prišli bývalí ministri Peter Kažimír a Marek Maďarič. Na ministerských postoch ale v posledných týždňoch došlo ku zmenám a do kresla ministerky kultúry zasadla Ľubica Laššáková. Tá vo štvrtok 12. apríla navštívila múzeum, aby si prezrela vystavené exponáty, dobové fotografie ale hlavne prebiehajúce práce. Udalosti a ľudia Thu, 12 Apr 2018 01:01:01 +0200 RECobal - Odpady po novom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-11-recobal---odpady-po-novom OZV RECobal zabezpečuje pre svojich klientov, ktorí balia alebo plnia výrobky do obalov, dovážajú na územie Slovenskej republiky výrobky alebo tovar zabalený v obaloch, objednávajú si balenie svojich výrobkov, ktoré uvádzajú na trh pod svojou značkou, plnenie ich zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch Životné prostredie a príroda Wed, 11 Apr 2018 01:01:01 +0200 Pripravujeme zjednosmernenie Fándlyho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-11-pripravujeme-zjednosmernenie-fandlyho V záujme zlepšenia a usporiadania prejazdu vozidiel cez Fándlyho ulicu, na ktorej je sedem samostatných miestnych komunikácií v dotyku s desiatimi bytovými domami, materskou školou, špeciálnou školou a radom garáží pripravilo mesto štúdiu, ktorá rieši statickú aj dynamickú dopravu tohto územia zjednosmernením premávky. Rozvoj a výstavba Wed, 11 Apr 2018 01:01:01 +0200 Budovanie biznisu na gymnáziu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-11-budovanie-biznisu-na-gymnaziu Po 23-krát sa konala súťaž Veľtrh podnikateľských talentov, organizovaná neziskovou vzdelávacou organizáciou JA Slovensko. Zúčastniť sa na nej mohli školy, ktoré sú v školskom roku 2017/2018 zapojené do vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia. Školstvo a vzdelávanie Wed, 11 Apr 2018 01:01:01 +0200 Druholigoví juniori BK Lokomotíva Sereď zdolali Karlovku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-druholigovi-juniori-bk-lokomotiva-sered-zdolali-karlovku Naše družstvo U19, nastúpilo na domáci zápas po dlhom čase a odniesli si to práve hostia z Bratislavy. Opätovne potvrdilo úlohu favorita celej súťaže a jasne dominovalo pod oboma košmi. V sereďskom tíme sa predstavili len dvaja juniori, ostatní chlapci boli vekom kadeti, u hostí taktiež mladší hráči. Šport Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Múzeu holokaustu v Seredi za účasti novej ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-muzeu-holokaustu-v-seredi-za-ucasti-novej-ministerky-kultury-sr-lubice-lassakovej 12. 4. 2018, Sereď – Od otvorenia SNM – Múzea holokaustu v Seredi v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora uplynuli 26. januára 2018 dva roky, jeho bránami už prešlo viac ako 34 - tisíc návštevníkov. Kultúra a tradície Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Jubilantka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-jubilantka Pani Jarušku Novomestskú (Lalinku) si mnohí pamätajú ešte ako učiteľku v materskej škole a pod odchode do dôchodku ako spoluorganizátorku akcií občianskeho združenia KRÁSNA HUDBA. Udalosti a ľudia Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Viliam Ondruška oslávil osemdesiatku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-viliam-ondruska-oslavil-osemdesiatku Pána Odrušku pozná nielen seredská hudobná obec ako človeka s neutíchajúcim humorom. Priechod mu dával nielen, keď uvádzal skladby Seredského Dixieland Bandu na nespočetných pódiách ale prakticky vždy, keď to situácia umožňovala. Udalosti a ľudia Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Deň otvorených dverí na ZŠ Juraja Fándlyho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-den-otvorenych-dveri-na-zs-juraja-fandlyho Všetkých predškolákov, ich rodičov a širokú verejnosť pozývame v sobotu 14. apríla 2018, v čase od 9,00 do 12,00 hod. na veľký Deň otvorených dverí. Množstvo aktivít, ukážok vyučovania a informácií si pre návštevníkov pripravili pedagógovia a žiaci našej školy. Školstvo a vzdelávanie Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Seredčan Viktor Krivosudský držiteľ ocenenia najlepší filmový zvuk http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-seredcan-viktor-krivosudsky-drzitel-ocenenia-najlepsi-filmovy-zvuk Televízni diváci, ktorí sledovali priamy prenos zo slávnostného večera odovzdávania národných filmových cien Slnko v sieti mali možnosť vidieť ocenenie Viktora Krivosudského, za najlepší filmový zvuk vo filme Čiara. K výraznému umeleckému úspechu blahoželáme. Udalosti a ľudia Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Úmrtie Viliama Karmažina http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-umrtie-viliama-karmazina Dnes dopoludnia sme dostali správu o nečakanom úmrtí pedagóga a dlhoročného dirigenta spevokolu ZVON pána Viliama Karmažina, ktorý nás opustil vo veku 95 rokov. Touto cestou vyjadrujeme jeho blízkym našu hlbokú sústrasť. Udalosti a ľudia Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Mestské múzeum - Fándlyho fara v Seredi a Umelecká beseda Slovenska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-mestske-muzeum----fandlyho-fara-v-seredi-a-umelecka-beseda-slovenska Akademický maliar, docent Stanislav Harangozó sa narodil 19. novembra 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967 – 73 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Millyho, Hložníka a Dubaya. Do roku 1990 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave. Od roku 1990 pôsobí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Kultúra a tradície Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Beh pre zdravie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-10-beh-pre-zdravie CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského a Mesto Sereď v spolupráci s Pečivárňami Sereď organizujú celomestskú akciu Beh pre zdravie, ktorá sa bude konať 27. Apríla 2018 od 14.00. Tešíme sa na účastníkov všetkých vekových kategórií! Školstvo a vzdelávanie Tue, 10 Apr 2018 01:01:01 +0200 Výhra a prehra mladších minibasketbalistov ŠBK Sereď počas víkendu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-09-vyhra-a-prehra-mladsich-minibasketbalistov-sbk-sered-pocas-vikendu V sobotu 7.4. nastúpili mladší minibasketbalisti na palubovke Karlovky Bratislava. Na zápas cestovalo len 10 hráčov, z toho jeden nastúpil na zápas s chorobou. Šport Mon, 09 Apr 2018 01:01:01 +0200 Pozvánka na koncert http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-09-pozvanka-na-koncert Múzeum holokaustu v spolupráci s mestom Sereď pripravilo pod názvom Thesaurus koncert hebrejských orientálnych melódií v podaní súboru Solamente naturali. Koncert sa uskutoční 12. apríla o 18.30 hod. v priestoroch múzea na kasárenskej ulici č. 1005. Vstup je voľný. Hudba, tanec a spev Mon, 09 Apr 2018 01:01:01 +0200 Výsledky hádzaná http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-09-vysledky-hadzana V boji o tretie miesto si súperi nič nedarovali. Do 18 min. si domáce družstvo udržiavalo jednogólový náskok, ktorý navýšilo v posledných minútach na tri góly. V druhom polčase hostky zabojovali a využili presilové hry. Šport Mon, 09 Apr 2018 01:01:01 +0200 Ocenenie florbalistov u primátora http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-09-ocenenie-florbalistov-u-primatora Vo štvrtok 05. apríla 2018 sa uskutočnila v sobášnej sieni MsÚ v Seredi milá akcia, pri ktorej primátor mesta Ing. Martin Tomčányi prijal a ocenil družstvo starších žiakov Športového klubu Ice Players Sereď, ktoré na florbalovom turnaji Slovenského pohára vybojovalo prvé miesto. Nezabudol ani na trénerov, ktorí sa v rámci svojho voľného času chlapcom venujú. Šport Mon, 09 Apr 2018 01:01:01 +0200 Prerušenie dodávky elektriny http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-08-prerusenie-dodavky-elektriny Dodávateľ elektrickej energie oznámil, že k plánovanému prerušeniu dodávky elektriny v lokalite Jesenského ulice v Seredi sa uskutoční 10. Apríla 2018 od 07:45 do 11:15 hod. Mestský úrad Sun, 08 Apr 2018 01:01:01 +0200 Mobilný výkup papiera v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-06-mobilny-vykup-papiera-v-seredi Mesto Sereď v spolupráci s firmou EKOWAY Bratislava pripravilo pre svojich občanov novú službu: zber a výkup papiera za odplatu. V týchto dňoch služba naplno funguje a papier je možné odovzdať na určených miestach na území mesta Sereď v odstavenom vozidle. Odovzdať do výkupu možno noviny, časopisy, letáky, katalógy a zošity. Životné prostredie a príroda Fri, 06 Apr 2018 01:01:01 +0200 Predstavenie publikácie Sladké dedičstvo Trnavského kraja http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-06-predstavenie-publikacie-sladke-dedicstvo-trnavskeho-kraja Občianske združenie PONVAGLI Sládkovičovo a Mestské múzeum v Seredi pripravili na 5. apríla predstavenie publikácie Sladké dedičstvo Trnavského kraja. Autormi publikácie sú Dušan Janíček, Miroslav Franko, Gabriela Smerigová, Eva Sudová, Mária Diková, Miroslav Beňák a Miroslav Eliáš. Občianske združenie PONVAGLI Sládkovičovo sa dlhodobo zaoberá regionálnou históriou a to predovšetkým históriou diószegského cukrovaru a rodiny baróna Karla Kuffnera de Diószegh. Udalosti a ľudia Fri, 06 Apr 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 06. apríla – 08. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-05-sportove-podujatia--06--aprila---08--aprila-2018-- Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend. Šport Thu, 05 Apr 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA NA VÍKEND 06. apríla – 08. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-05-kultura-na-vikend-06--aprila---08--aprila-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Thu, 05 Apr 2018 01:01:01 +0200 Otázky Ladislava Skubeňa II a odpoveď primátora http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-05-otazky-ladislava-skubena-ii-a-odpoved-primatora Dňa 05.03.2018 som obdržal od Vás odpoveď na moju požiadavku, ktorou sa ako občan mesta Sereď domáham podania informácii týkajúcich sa komunálneho odpadu, hlavne jeho platieb a zisku. Keď že Vaša odpoveď bola vyhotovená formou tabuľkového oznamu, tak je absolútne nepriehľadná, nekonkrétna a pôsobí zavádzajúco a zahmlievajúco a skutočné náklady pre jednotlivé položky ako aj zisk v rámci odpadového hospodárstva sa nedajú zistiť. Mestský úrad Thu, 05 Apr 2018 01:01:01 +0200 Detské ihrisko na Pažitnej ulici má už svoje pomenovanie. Ostatné dostanú svoje mená čoskoro http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-05-detske-ihrisko-na-pazitnej-ulici-ma-uz-svoje-pomenovanie--ostatne-dostanu-svoje-mena-coskoro Referát životného prostredia na Mestskom úrade v Seredi si pred časom dalo za cieľ zcentralizovať jednotlivé detské ihriská na území mesta a to spracovaním mapky, kde každému ihrisku malo byť pridelené poradové číslo a meno. S výberom názvu jednotlivých detských ihrísk mohli pomôcť aj obyvatelia mesta. Medzi prvými ihriskami s prideleným menom a číslom sa stalo detské ihrisko na Pažitnej ulici. Dostalo meno ZELENÁ KORYTNAČKA. Udalosti a ľudia Thu, 05 Apr 2018 01:01:01 +0200 Do práce na bicykli – je čas na registráciu ! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-04-do-prace-na-bicykli---je-cas-na-registraciu Mesto Sereď sa aj v tomto roku zapojilo do projektu Do práce na bicykli. Projekt odštartoval v roku 2014 a v roku 2015 sa doňho po prvýkrát zapojilo 5 tímov z mesta Sereď, v roku 2016 to už bolo 14 tímov a v roku 2017 sa zapojilo do akcie 20 tímov. Udalosti a ľudia Wed, 04 Apr 2018 01:01:01 +0200 Pozemok bude ohradený http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-04-pozemok-bude-ohradeny V utorok 6.3.2018 bol VUC Trnava doručený anonymný list, v ktorom autor dáva podnet na vysypanie štrku, alebo makadamu na otvorený pozemok medzi Mlynárskou ulicou a Kukučínovou ulicou v Seredi. Skutočnosť, že VÚC Trnava nie je oprávnený, aby akokoľvek usmerňoval spôsob úpravy pozemkov v intravilánoch obcí a miest nie je v tomto prípade dôležitá. Rozvoj a výstavba Wed, 04 Apr 2018 01:01:01 +0200 Bratia Danišovci na domácej pôde http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-04-bratia-danisovci-na-domacej-pode Príjemným prekvapením na záver bola Carmen fantazia od Franza Waxmana. Aj keď inštrumentálne úpravy klasických árií nemusia v divákoch vždy naplniť ich očakávania, v tomto prípade práve táto skladba takmer dokonale prečítala vždy nespokojnú a nespútanú dušu cigánky Carmen z opery Georgesa Bizeta. Časť diela starého 144 rokov priblížená nepôvodnou verziou určite potešila aj milovníkov klasickej opery. Udalosti a ľudia Wed, 04 Apr 2018 01:01:01 +0200 Srdečne vás pozývame na koncert skupiny Solamente Naturali http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-04-srdecne-vas-pozyvame-na-koncert-skupiny-solamente-naturali Srdečne vás pozývame na koncert skupiny Solamente Naturali, ktorá sa v Múzeu holokaustu v Seredi predstaví 12. apríla (vo štvrtok) o 18:30 h. v rámci svojho turné s albumom Thesaurus Udalosti a ľudia Wed, 04 Apr 2018 01:01:01 +0200 Hráčky BK Lokomotíva Sereď na ďalšom kempe Slovenskej basketbalovej asociácie do 14 a 15 rokov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-03-hracky-bk-lokomotiva-sered-na-dalsom--kempe-slovenskej-basketbalovej-asociacie-do-14-a-15-rokov Od 25. do 27. marca prebehol v Seredi, konkrétne v športovej hale Sokolovňa prvý kemp organizovaný Slovenskou basketbalovou asociáciou pre dievčatá do 14 a 15 rokov. Pod vedením ústredného trénera mládeže Slovenskej basketbalovej asociácie Richarda Kamenského a jeho asistenta Martina Bosého. Šport Tue, 03 Apr 2018 01:01:01 +0200 Štvrté miesto starších minibasketbalistov ŠBK Sereď na medzinárodnom turnaji v Prahe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-03-stvrte-miesto-starsich-minibasketbalistov-sbk-sered-na-medzinarodnom-turnaji-v-prahe Starší minibasketbalisti sa cez Veľkú Noc, v dňoch 29.3. – 1.4., zúčastnili medzinárodného basketbalového turnaja v Prahe. V tejto kategórií súťažilo 8 družstiev: Basket Slovanka Praha, Landesauswhl 2006 (Nemecko), ASE Paks, Ziccer KS (oba Maďarsko), MKK Pyra Poznaň (Poľsko), Sokol Kbely, BA Sparta Praha a ŠBK Sereď. Šport Tue, 03 Apr 2018 01:01:01 +0200 Mladší minibasketbalisti ŠBK Sereď bronzoví na medzinárodnom turnaji v Prahe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-03-mladsi-minibasketbalisti-sbk-sered-bronzovi-na-medzinarodnom-turnaji-v-prahe Mladší minibasketbalisti sa cez Veľkú Noc, v dňoch 29.3. – 1.4., zúčastnili medzinárodného basketbalového turnaja v Prahe. V tejto kategórií súťažilo 5 družstiev: Basket Slovanka Praha, BK Mariánske Lázně, BK Frýdek-Místek, BA Sparta Prahe a ŠBK Sereď. Šport Tue, 03 Apr 2018 01:01:01 +0200 Veľká noc v uliciach mesta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-04-02-velka-noc-v-uliciach-mesta Kresťania považujú Veľkú noc za najväčší sviatok v roku. Počas veľkonočných sviatkov sa stretáva rodina a v niektorých domácnostiach sa ešte stále uctievajú tradície. K tým od dávna patrí šibačka a oblievačka. No Veľkonočné tradície sa pomaly vytrácajú a tak vždy poteší ak sa sa nájdu ľudia, ktorí majú záujem ich oživiť. OZ Macko-Uško sa preto rozhodlo zorganizovať na Veľkonočný pondelok milú akciu, ktorej cieľom bolo priniesť do ulíc Serede zvyky našich predkov. Udalosti a ľudia Mon, 02 Apr 2018 01:01:01 +0200 Veľkonočné tvorenie na Gymnáziu Vojtecha Mihálika http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-31-velkonocne-tvorenie-na-gymnaziu-vojtecha-mihalika Na návštevníkov čakali rôzne zaujímavé činnosti. Od krátkeho programu, o ktorý sa postarali žiaci gymnázia, sme sa presunuli až ku skúseným rukám našich hostí. Tí k nám prišli z rôznych miest, aby nám predviedli svoje umenie. Veľkonočnú klasiku pre verných šibačov k nám priniesol pán Marikovič a spolu s našimi šikovnými žiakmi návštevníkov priučil, ako si upliesť vlastný korbáč. Udalosti a ľudia Sat, 31 Mar 2018 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na apríl 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-31-program-kina-nova-na-april-2018 V apríli nás v kine čakajú Avengers: Nekonečná vojna, Fakjú pán profesor 3, horor Vadí nevadí, akcia s Rockom Besnenie a filmová prehliadka Creme de La Creme. TV a film Sat, 31 Mar 2018 01:01:01 +0200 V Seredi ocenili učiteľov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-30-v-seredi-ocenili-ucitelov Stoja za katedrou a sprevádzajú nás našimi mladými životmi. Neraz nás možno aj pokarhali ale keď sme si to zaslúžili tak nás pochválili. Reč je samozrejme o učiteľoch, ktorí svoj veľký sviatok oslávili v stredu.V článku video. Školstvo a vzdelávanie Fri, 30 Mar 2018 01:01:01 +0200 Oceňovanie pedagógov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-29-ocenovanie-pedagogov V utorok 27. marca 2018 sa uskutočnilo v Obradnej sieni MsÚ slávnostné Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov. Slová Jána Amosa Komenského hovoria, že cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť. Udalosti a ľudia Thu, 29 Mar 2018 01:01:01 +0200 BK Lokomotíva Sereď organizovala ďalšie kolo Mikroligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-29-bk-lokomotiva-sered-organizovala-dalsie-kolo-mikroligy V nedeľu 25.3.2018 sme organizovali v našej Sokolovni, ktorá doslova praskala vo švíkoch, ďalšie kolo Mikroligy. Privítali sme dve družstvá z B.S.C. Bratislava a to B.S.C. Holíčska a B.S.C. Lachova. Naša 18-členná zostava si riadne užila zápasy a zároveň aj súťaže, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej Mikroligy. Šport Thu, 29 Mar 2018 01:01:01 +0200 Dohrávané stretnutie starších minižiakov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-29-dohravane-stretnutie-starsich-miniziakov V stredu 28.3.2018 sme privítali v dohrávaných stretnutiach družstvo z Pezinka. V oboch zápasoch sme jasne dominovali vo všetkých činnostiach aj na obrannej aj útočnej polovici. Šport Thu, 29 Mar 2018 01:01:01 +0200 KULTÚRA NA VÍKEND 30. marca – 02. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-29-kultura-na-vikend-30--marca---02--aprila-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Thu, 29 Mar 2018 01:01:01 +0200 Športové podujatia 29. marca – 02. apríla 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-29-sportove-podujatia--29--marca---02--aprila-2018-- Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend. Šport Thu, 29 Mar 2018 01:01:01 +0200 Mladší aj starší minibasketbalisti ŠBK Sereď sa predstavia na medzinárodnom turnaji v Prahe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-28-mladsi-aj-starsi-minibasketbalisti-sbk-sered-sa-predstavia-na-medzinarodnom-turnaji-v-prahe Mladší aj starší minibasketbalisti sa v dňoch 29.3. – 1.4.2018 predstavia na veľkom medzinárodnom turnaji v Prahe. Turnaja sa každoročne zúčastňujú družstvá z viacerých krajín ako napríklad Nemecko, Taliansko, Poľsko, Maďarsko, Estónsko, Litva. Minulý rok sa tohto turnaja zúčastnili starší mini a pri silnej konkurencii sa nestratili a obsadili pekné 4. miesto. Šport Wed, 28 Mar 2018 01:01:01 +0200 Oslava Dňa učiteľov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-28-----oslava-dna-ucitelov Občianske združenie Koménium, ktoré združuje učiteľov - seniorov v našom meste, oslávilo 26. marca už tradičný Deň učiteľov príjemným stretnutím členov v MINI PRESSE. Tento rok to bolo už po osemnásty raz. Udalosti a ľudia Wed, 28 Mar 2018 01:01:01 +0200 Basketbalový víkend plný zápasov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-28-basketbalovy-vikend-plny-zapasov V sobotu sa predstavila naša rezerva opäť na domácej pôde, kde sme hostili rovesníkov z Piešťan. Naši hráči podali zodpovedný a bojovný výkon, ktorý pretavili do dvoch víťazstiev. Prvé body v kariére zaznamenal Edo Oborák, v dobrom svetle sa ukázali Mesároš, Malý a hlavne výborne hrajúci Rumpík. Hráči, ktorí sú menej vyťažovaní v hlavných súťažiach mali takto možnosť konfrontovať svoju výkonnosť priamo na palubovke a to pri väčšej minutáži. Šport Wed, 28 Mar 2018 01:01:01 +0200 Recitátorky zo ZŠ Juraja Fándlyho úspešné v okresnom kole súťaže Čaro slova http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-28-recitatorky-zo-zs-juraja-fandlyho-uspesne-v-okresnom-kole-sutaze-caro-slova Okresné kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnili tento školský rok už 19., 20. a 22. marca 2018 v Galantskom osvetovom stredisku. 19. marca 2018 v I. kategórii súťažili a reprezentovali našu školu Viktória Dobišová a Patrik Žigo, žiaci 3. B triedy. 20. marca v II. kategórii Dominika Mališová z 5. A triedy a Sofia Križová zo 6. B triedy. Všetci víťazi nášho školského kola si zaslúžia obdiv, poďakovanie a veľkú pochvalu za vzornú reprezentáciu. Školstvo a vzdelávanie Wed, 28 Mar 2018 01:01:01 +0200 Šťastnú cestu cez Veľkú noc! POLÍCIA, PIVOVARNÍCI A MINISTERSTVO DOPRAVY VARUJÚ PRED ALKOHOLOM ZA VOLANTOM http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-28-stastnu-cestu-cez-velku-noc--policia--pivovarnici-a-ministerstvo-dopravy--varuju-pred-alkoholom-za-volantom Bratislava, 27. marec 2018 – Počas veľkonočných sviatkov sa uskutoční prvá z viacerých celoslovenských policajných akcií, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie vodičov o nebezpečenstve alkoholu za volantom. Bezpečnosť Wed, 28 Mar 2018 01:01:01 +0200 „Sladké dedičstvo trnavského kraja“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-28--sladke-dedicstvo-trnavskeho-kraja Vážení priatelia, OZ Ponvagli v Sládkovičove a Mestské múzeum v Seredi Vás srdečne pozývajú na podujatie – predstavenie publikácie „Sladké dedičstvo trnavského kraja“ dňa 5. 4. 2018 o 17.00 hod. Kultúra a tradície Wed, 28 Mar 2018 01:01:01 +0200 Oznam mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-27-oznam-mesta-sered Mesto Sereď oznamuje občanom, že SPP – distribúcia, a.s., bude od 03.04.2018-30.11.2018 vykonávať rekonštrukciu plynovodov na ul. Družstevná, Šulekovská, Sládkovičova, Mierová, Pionierska, Krížna, Krátka, 8.Mája, Športová. Rozvoj a výstavba Tue, 27 Mar 2018 01:01:01 +0200 V Galante sa čoskoro otvorí prvý domov pre dialyzovaných pacientov a seniorov na Slovensku. Súčasťou bude aj Alzheimer centrum http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-27-v-galante-sa-coskoro-otvori-prvy-domov-pre-dialyzovanych-pacientov-a-seniorov-na-slovensku--sucastou-bude-aj-alzheimer-centrum Finálne dokončovacie práce prebiehajú na unikátnom multifukčnom zariadení v Galante, ktoré bude ako prvé na Slovensku ponúkať seniorom a pacientom s poškodenými obličkami popri dialyzačných službách aj bývanie. Zdravie Tue, 27 Mar 2018 01:01:01 +0200 2.futbalová liga sa zdá sa už pohla do jarnej časti v plnej sile http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-27-2-futbalova-liga-sa-zda-sa-uz-pohla-do-jarnej-casti-v-plnej-sile 3.kolo jarnej časti v podobe 21.kola súťaže sa dnes od 15.00 hod. odohralo aj v Seredi kde sa očakávalo derby prvého s druhým a to je vždy lákadlo pre fanúšika zo širokého okolia. Počasie pre futbal ako z partesu, trávnik vo veľmi slušnom stave, na slnku okolo 20 stupňov, lepšie sobotňajšie odpoludnie pre priaznivcov futbalu byť nemohlo, bolo už iba na hráčoch, či potvrdia futbalom postavenie lídrov priebežnej tabuľky pred asi super tisíckou divákov. Šport Tue, 27 Mar 2018 01:01:01 +0200 JARNÝ ZBER ELEKTROODPADOV A OBJEMNÝCH ODPADOV 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-27-jarny-zber-elektroodpadov-a-objemnych-odpadov-2018 Zber uskutočňovaný v utorok: ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Povážsky breh, Severná, SNP, Starý most, Strednočepenská, Svätoplukova, Š. Moyzesa, Šintavská , Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná. Životné prostredie a príroda Tue, 27 Mar 2018 01:01:01 +0200 Nový dopravno-bezpečnostný priechod pre chodcov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-27--novy-dopravno-bezpecnostny-priechod-pre-chodcov V rámci Výzvy číslo V. Prezídia Policajného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky určenej na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov mesto Sereď vypracovalo projekt s názvom „Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v meste Sereď“ (ďalej „projekt“). Rozvoj a výstavba Tue, 27 Mar 2018 01:01:01 +0200 OTVÁRACIE HODINY V MESTSKOM MÚZEU V SEREDI POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-27-otvaracie-hodiny-v-mestskom-muzeu-v-seredi-pocas-velkonocnych-sviatkov Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi bude počas veľkonočných sviatkov otvorené nasledovne: Kultúra a tradície Tue, 27 Mar 2018 01:01:01 +0200 Počas Veľkonočných sviatkov v obchodných reťazcoch nenakúpite http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-27-pocas-velkonocnych-sviatkov-v-obchodnych-retazcoch-nenakupite Prevádzkovatelia od roku 2017 musia povinne dodržiavať Zákon o zákaze predaja počas sviatkov. Najbližšie nás takéto sviatky čakajú tento týždeň, Veľká noc nám totiž už klope na dvere. Aj obchody v Seredi sa musia riadiť zákonom, preto prinášame prehľad otváracích hodín v najväčších predajniach v meste : Udalosti a ľudia Tue, 27 Mar 2018 01:01:01 +0200 Posledné kolo Mikroligy absolvovali prípravkári z CVČ Fándly Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-26-posledne-kolo-mikroligy-absolvovali-pripravkari-z-cvc-fandly-sered V nedeľu 25.3. sa naši prípravkári zúčastnili posledného kola Mikroligy v Galante. Postupne sme si zmerali sily s domácou Galantou a družstvom MBK Karlovka Bratislava. V oboch zápasoch ukázali deti ohromnú bojovnosť a nadšenie. Výsledky jednotlivých minizápasov nie sú v tomto prípade až tak dôležité ako práve nasadenie, bojovnosť a radosť s akou najmladší basketbalisti odohrali oba zápasy. Šport Mon, 26 Mar 2018 01:01:01 +0200 Svetová Míľa pre mamu 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-26-svetova-mila-pre-mamu-2018 Minulý rok sa pri príležitosti osláv Dňa matiek stretlo v Mestskom amfiteátri Sereď a priľahlom parku až 1622 návštevníkov zo Serede a okolia, aby spoločne zvolali „Ďakujem, že si mama!“. Prekonali sme tým rekord v návštevnosti a seredská Míľa pre mamu bola spomedzi 56-tich miest druhou najväčšou oslavou Dňa matiek na Slovensku, hneď za Bratislavou. Udalosti a ľudia Mon, 26 Mar 2018 01:01:01 +0200 Majstrovstvá SR v OFF ROAD TRIALE http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-26-majstrovstva-sr-v-off-road-triale Podujatie kde si každý môže vyskúšať vodičské zručnosti na svojom autíčku s pohonom 4x4 Udalosti a ľudia Mon, 26 Mar 2018 01:01:01 +0200 Hádzaná – výsledky podľa predpokladov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-26-hadzana---vysledky-podla-predpokladov Dievčatá nastúpili v prvom zápase proti lídrovi súťaže družstvu HK Duslo Šaľa A.V prvom polčase predviedli vynikajúci výkon a do šatne išli družstvá za nerozhodného stavu 9:9. V tejto časti môžu domáce ľutovať nepremenené čisté šance. Šport Mon, 26 Mar 2018 01:01:01 +0200 Deň otvorených dverí pre predškolákov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-23-den-otvorenych-dveri-pre-predskolakov Vo štvrtok 22.marca 2018 sme na našej škole ZŠ Juraja Fándlyho privítali 170 predškolákov s ich pani učiteľkami z MŠ. Naše pani vychovávateľky zo Školského klubu detí im pripravili tvorivé dielne, multimediálne aktivity, festival hier a športové súťaženie. Pohybové zručnosti preveril tréner z nášho Centra voľného času. Školstvo a vzdelávanie Fri, 23 Mar 2018 01:01:01 +0100 V dohrávaných stretnutiach nastúpili žiačky BK Lokomotíva Sereď na palubovke Trnavy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-23-v-dohravanych-stretnutiach-nastupili-ziacky-bk-lokomotiva-sered-na-palubovke-trnavy V dohrávaných stretnutiach sme nastúpili na palubovke Trnavy. Od začiatku prvého stretnutia bolo na technicky zdatnejších Sereďankách vidieť odhodlanie, že sa chcú pobiť o čo najlepší výsledok. V 1. zápase sa nám darilo držať krok so súperom do záverečného dejstva, ktoré sme prehrali bohužiaľ 18:4. Šport Fri, 23 Mar 2018 01:01:01 +0100 Okresné kolo súťaže Čaro slova – III. kategória http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-23-okresne-kolo-sutaze-caro-slova---iii--kategoria Dňa 22.3.2018 sa v Galantskom osvetovom stredisku zišli mladí milovníci umeleckého prednesu v okresnom kole súťaže Čaro slova. Tento deň bol určený žiakom III. a IV. kategórie, ktorí našli odvahu a chuť zasúťažiť si, porazili trému a zvládli umeleckú náročnosť literárnej predlohy. Školstvo a vzdelávanie Fri, 23 Mar 2018 01:01:01 +0100 KULTÚRA NA VÍKEND 23. marca – 25. marca 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-23-kultura-na-vikend-23--marca---25--marca-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Fri, 23 Mar 2018 01:01:01 +0100 Športové podujatia 23. marca – 25. marca 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-23-sportove-podujatia--23--marca---25--marca-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 23 Mar 2018 01:01:01 +0100 Zdobenie kraslíc v DD a DSS pre dospelých s deťmi z Materskej školy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-23-zdobenie-kraslic-v-dd-a-dss-pre-dospelych-s-detmi-z-materskej-skoly Dňa 22.03.2018 do DD a DSS pre dospelých Sereď zavítala návšteva z Materskej škôlky na Murgašovej ulici. Zámerom stretnutia okrem iného bola prezentácia a následná možnosť vyskúšania samotného postupu výroby rôznych veľkonočných dekorácií. Klienti z jednotlivých tvorivých dielní ukázali v spoločných priestoroch tvorbu príznačných ozdôb a potom individuálne sprevádzali menších priateľov pri ich vlastnoručnej výrobe. Kultúra a tradície Fri, 23 Mar 2018 01:01:01 +0100 V nedeľu nás čaká zmena času http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-23-v-nedelu-nas-caka-zmena-casu V nedeľu 25. marca sa zmení zimný čas na letný - o 2:00 stredoeurópskeho času si posunieme hodinky na 3:00 letného času. Oproti jesennej zmene času, kedy spíme o hodinu dlhšie, túto noc budeme spať o hodinu menej. Letný čas bol zavedený z dôvodu väčšieho využitia slnečného svetla a tým pádom menšej spotreby energie. No výskumy ukázali, že šetrenie energie takýmto spôsobom je minimálne. Udalosti a ľudia Fri, 23 Mar 2018 01:01:01 +0100 Mobilná poradňa zdravia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-22-mobilna-poradna-zdravia Regionálny úrad verejného zdravia v spolupráci s Mestom Sereď oznamuje, že tak ako každý rok, aj v roku 2018 sa uskutočnia zdravotné kontroly Mobilnej poradne zdravia v týchto termínoch v Dome Kultúry: Zdravie Thu, 22 Mar 2018 01:01:01 +0100 Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda rodičom predškolákov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-22-cirkevna-zakladna-skola-sv--cyrila-a-metoda-rodicom-predskolakov Školský rok začal svoju druhú polovicu a pomaly sa blížime do cieľa nášho celoročného snaženia. Kým však žiaci zatvoria za sebou brány školy a začnú pre nich dva mesiace letných prázdnin, my, riaditelia škôl, pedagógovia i rodičia, budeme premýšľať o tom, čo všetko sme dosiahli v oblasti výchovy a vzdelávania, vzájomných vzťahov a spolupráce. Školstvo a vzdelávanie Thu, 22 Mar 2018 01:01:01 +0100 Občianske združenie Vodný Hrad sa uchádza o Vašu pomoc vo forme darovania 2 % z daní http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-22-obcianske-zdruzenie-vodny-hrad-sa-uchadza--------o-vasu-pomoc-vo-forme-darovania-2---z-dani Občianske združenie Vodný Hrad združuje dobrovoľníkov, ktorí organizujú aktivity v populárno-náučnej forme za účelom sprostredkovania histórie nášho regiónu. V spolupráci s mestským múzeom organizujeme výstavy, koncerty, divadelné predstavenia, organizujeme historické prechádzky, prednášky odborníkov z oblasti histórie a archeológie a prispievame na kultúrne akcie konané v meste Sereď, spolufinancujeme projektové a reštaurátorské činnosti v kaštieli. Občania a občianske združenia Thu, 22 Mar 2018 01:01:01 +0100 Veľkonočné tvorivé dielne v Mestskom múzeu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-22-velkonocne-tvorive-dielne-v-mestskom-muzeu Mestské múzeum v Seredi každoročne s blížiacimi Veľkonočnými sviatkami organizuje tvorivé dielne, kde návštevníkom skúsení lektori predvádzajú rôzne techniky zdobenia kraslíc a výrobu jarných dekorácií. Tento rok pozvanie prijali Magda Šimáková, Viera Boledovičová, Katka Ďurišová, Jana Kamasová, Ľubov Hudáková, Ján Šušuk a ďalší, ktorí záujemcom predviedli maľovanie vajíčok voskom, ich madeirovanie, výrobu ozdôb z drôtu alebo čipiek. Kultúra a tradície Thu, 22 Mar 2018 01:01:01 +0100 MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-22-mestske-muzeum---fandlyho-fara-v-seredi Prehistória seredského regiónu,Hrad Šintava,Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča, Lapidárium s barokovými sochami,Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Kultúra a tradície Thu, 22 Mar 2018 01:01:01 +0100 Zmena odvozu komunálneho odpadu počas veľkonočných sviatkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-22-zmena-odvozu-komunalneho-odpadu-pocas-velkonocnych-sviatkov Vážení občania, oznamujeme Vám, že počas štátneho sviatku v pondelok dňa 02.04.2018 sa odvoz komunálneho odpadu od rodinných domov neuskutoční! Životné prostredie a príroda Thu, 22 Mar 2018 01:01:01 +0100 Činnosť nocľahárne pre ľudí bez domova je ukončená http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-22-cinnost-noclaharne-pre-ludi-bez-domova-je-ukoncena V noci z 15.3. na 16.3.2018 prespali občania bez domova posledný krát v nocľahárni, ktorá sa nachádzala v budove bývalej základnej školy na Garbiarskej ul. v Seredi. Mesto Sereď zabezpečilo prevádzku nocľahárne v dobe od 15.12.2017 do 16.3.2018 s cieľom vytvoriť útočisko pre tých, ktorí sú bez strechy nad hlavou a potrebujú sa v teple vyspať. Služby nocľahárne využilo 27 klientov, z toho 6 klientov nemalo trvalé bydlisko v Seredi. Udalosti a ľudia Thu, 22 Mar 2018 01:01:01 +0100 Premietanie filmu ÚKRYT V ZOO a vernisáž výstavy ŽEGOTA v Múzeu holokaustu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-21-premietanie-filmu-ukryt-v-zoo-a-vernisaz-vystavy-zegota-v-muzeu-holokaustu Pri príležitosti 76. výročia odchodu prvých transportov zo Slovenska sa v Múezeu holokaustu v Seredi uskutočnilo premietanie celovečerného filmu ÚKRYT V ZOO. Dej filmu divákov zaviedol do roku 1939. Antonina Żabińska spolu so svojim manželom prevádzkuje vo Varšave zoologickú záhradu a svoje deti vychováva v idylickom prostredí. Kultúra a tradície Wed, 21 Mar 2018 01:01:01 +0100 Program – hádzaná http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-21-program---hadzana 24.3. sobota ml. žiačky,9.00 HK Slávia Sereď – Šaľa A,11.3O HK Slávia Sereď – Šaľa B Šport Wed, 21 Mar 2018 01:01:01 +0100 Svetový deň vody – bezplatné vyšetrenia vzorky pitnej vody zo studne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-20-svetovy-den-vody---bezplatne-vysetrenia-vzorky-pitnej-vody-zo-studne Ľudia na celom svete si 22. marca pripomínajú SVETOVÝ DEŇ VODY. Tento dátum je venovaný VODE od roku 1993, kedy bol po prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Voda je nenahraditeľná a život bez nej nie je možný. Aj preto je dôležité venovať jej patričnú pozornosť. V našich končinách už berieme ako samozrejmosť, že otočíme kohútikom a voda nám tečie aj na najvyššom poschodí. No stále sú na svete krajiny, kde je voda vzácna a ľudia trpia jej nedostatkom. Udalosti a ľudia Tue, 20 Mar 2018 01:01:01 +0100 V sobotu došlo k napadnutiu príslušníka Mestskej polície http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-v-sobotu-doslo-k-napadnutiu-prislusnika-mestskej-policie V sobotu 17.3 2018 v skorých ranných hodinách bola privolaná hliadka Mestskej polície k bitke v jednom z miestnych podnikov na Jesenského ulici v Seredi. Podľa zástupcu náčelníka MP Petra Sokola, po príchode dvojčlennej hliadky na miesto udalosti bolo zistené, že na terase podniku prebieha roztržka medzi viacerými osobami. Hliadka zakročila v medziach zákona. Bezpečnosť Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 Pátranie po nezvestnom mužovi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-patranie-po-nezvestnom-muzovi Polícia žiada občanov o pomoc pri pátraní po nezvestnom mužovi, 62 ročnom mužovi menom Ľubomír Hudeček, ktorý má trvalý pobyt v Pustých Úľanoch. Z miesta trvalého bydliska odišiel minulý týždeň v stredu 7. 3. 2018, kde ho naposledy videli pri miestnom pohostinstve a predajne potravín. Udalosti a ľudia Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 Basketbalisti ZŠ Juraja Fándlyho opäť s postupom na Majstrovstvá Slovenska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-basketbalisti-zs-juraja-fandlyho-opat-s-postupom-na-majstrovstva-slovenska Po suverénnom víťazstve v okresnom kole sa naši žiaci zúčastnili krajského kola v basketbale chlapcov ZŠ. Do tohto kola postúpili víťazi okresných kôl: ZŠ A. Felcána Hlohovec, ZŠ Brezová Piešťany, ZŠ a MŠ K. Mahra Trnava, ZŠ L.Amadéa s VJM Komenského Gabčíkovo a ZŠ J. Fándlyho. Šport Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 Druholigové družstvá BK Lokomotíva Sereď odohrali svoje zápasy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-druholigove-druzstva-bk-lokomotiva-sered-odohrali-svoje-zapasy V druhej najvyššej slovenskej súťaži juniorov sa neudiali žiadne prekvapenia. Sereďský tím kráča aj naďalej, neohrozene za víťazstvom v druhej lige juniorov a hráči získavajú ďaľšie potrebné basketbalové skúsenosti a návyky, ktoré sú potrebné pre ich ďaľší rast. Šport Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 Celoslovenské finále detskej atletiky „ Bavme deti športom“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-celoslovenske-finale--detskej-atletiky---bavme-deti-sportom Vo štvrtok 15.3.2018 žiaci ZŠ Juraja Fándlyho vycestovali na celoslovenské finále detskej atletiky „Bavme deti športom“, ktoré sa konalo v atletickej hale Športového Gymnázia v Banskej Bystrici. Zúčastnili sa ho víťazi troch postupových kôl v každom kraji Slovenska spolu 23 družstiev (1 družstvo sa nezúčastnilo). Šport Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 Seredskí seniori v divadle Astorka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-seredski-seniori-v-divadle-astorka Členovia Denného centra pre seniorov v Seredi sa počas roka zúčastňujú mnohých kultúrnych podujatí. Najčastejšie sú to tanečné zábavy, výstavy, koncerty či divadelné predstavenia. Medzi tie posledné patril aj zájazd do Bratislavského divadla Astorka na predstavenie " LÁSKY JEDNEJ PLAVOVLÁSKY " Udalosti a ľudia Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 Mladšie žiačky s plným ziskom bodov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-mladsie-ziacky-s-plnym-ziskom-bodov Mladšie žiačky najskôr nastúpili v predohrávanom zápase na pôde nepríjemného Kolárova. Zápas bol veľmi vyrovnaný a obidve družstvá si nevypracovali väčší náskok. Po prvom polčase hostky vyhrávali rozdielom gólu 11:10. Rozhodujúci náskok si vypracovali až v poslednej päťminútovke a zvíťazili 23:18. Dievčatá podali kolektívny výkon a zaslúžene zvíťazili Šport Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 Výstavu DOTYKY S UMENÍM sme slávnostne otvorili http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-vystavu-dotyky-s-umenim-sme-slavnostne-otvorili Dňa 15.3.2018 sa konala vernisáž Dotyky s umením, venovaná 70.výročiu založenia umeleckej školy v Seredi. Vernisáž mala slávnostnú atmosféru. Na úvod privítala všetkých hostí vedúca múzea Mária Diková. Školstvo a vzdelávanie Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 Viete aké sú príznaky náhlej cievnej mozgovej príhody? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-19-viete-ake-su-priznaky-nahlej-cievnej-mozgovej-prihody Celosvetovo na náhle cievne mozgové príhody /skôr známe ako porážka/ zomiera 6 miliónov ľudí ročne. Výskyt tohoto zákerného ochorenia sa dáva podľa celosvetových štatistík medzi 200-300 prípadov na 100 000 obyvateľov ročne. Zdravie Mon, 19 Mar 2018 01:01:01 +0100 V ZŠ Juraja Fándlyho sa nezaháľalo ani počas jarných prázdnin http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-16-v-zs-juraja-fandlyho-sa-nezahalalo-ani-pocas-jarnych-prazdnin V ZŠ Juraja Fándlyho sa neustále vylepšuje kultúra a klíma školy aj rekonštrukciami, či úpravami fyzického prostredia školy. Aj počas uplynulých jarných prázdnin škola nezostala prázdna, učiteľov a žiakov vymenili remeselníci a niektorí prevádzkoví zamestnanci školy. Školstvo a vzdelávanie Fri, 16 Mar 2018 01:01:01 +0100 Športové podujatia 16. marca – 18. marca 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-16-sportove-podujatia--16--marca---18--marca-2018-- Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend Šport Fri, 16 Mar 2018 01:01:01 +0100 KULTÚRA NA VÍKEND 16. marca – 18. marca 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-16-kultura-na-vikend-16--marca---18--marca-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 16 Mar 2018 01:01:01 +0100 Poruchy v dodávkach vody a preplachovanie rozvodov vody http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-16-poruchy-v-dodavkach-vody-a-preplachovanie-rozvodov-vody Vzhľadom na nárast prípadov zakalenej vody v tomto týždni uskutočnil primátor mesta stretnutie s riadiacim pracovníkom ZsVS a.s. Nitra – stredisko VPS Sereď a požiadal ho o informáciu aké opatrenia boli vykonané na odstránenie, resp. zníženie rizika zákalu dodávanej vody. Včera o 13.16 hod. dostal primátor mesta túto správu. Rozvoj a výstavba Fri, 16 Mar 2018 01:01:01 +0100 Hoci majú seniorský vek, chuť učiť sa a zdokonaľovať im rozhodne nechýba http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-16-hoci-maju-seniorsky-vek--chut-ucit-sa-a-zdokonalovat-im-rozhodne-nechyba Ako už nadpis naznačuje seredskí seniori sú veľmi aktívni a radi sa priučia novým veciam. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa pri príležitosti blížiacich Veľkončných sviatkov vedúci Denného centra pre seniorov Jozef Valábek rozhodol zorganizovať tvorivé dielne. O svoje skúsenosti a zručnosti sa 15. marca do priestorov DC prišla podeliť Magda Šimáková. Udalosti a ľudia Fri, 16 Mar 2018 01:01:01 +0100 Dotyky s umením v Mestskom múzeu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-16-dotyky-s-umenim-v-mestskom-muzeu Deň 15. marec by sme mohli nazvať aj ako deň venovaný nadaným umelcom – absolventov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi. Škola tento rok oslavuje 70. výročie založenia, čo je úctihodný vek. Brány tejto školy za celú dobu existencie opustili tisícky nadaných žiakov. Niektorým zostal ich talent iba ako koníček, z niektorých sa ale stali profesionálny umelci. Ich mená reprezentujú naše mesto, školu či učiteľov v nej pôsobiacich. Udalosti a ľudia Fri, 16 Mar 2018 01:01:01 +0100 Veľkonočné tvorenie študentov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-15-velkonocne-tvorenie-studentov Srdečne Vás pozývame na Veľkonočné tvorenie študentov, pedagógov, rodičov, starých rodičov a priateľov gymnázia v Seredi, ktoré sa uskutoční dňa 22. marca 2018 v čase od 14:00 do 17:30 v priestoroch Gymnázia Vojtecha Mihálika. Udalosti a ľudia Thu, 15 Mar 2018 01:01:01 +0100 Žiaci BK Lokomotíva Sereď si 2 víťazstvami v Leviciach zabezpečili postup na Majstrovstvá Slovenska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-15-ziaci-bk-lokomotiva-sered-si-2-vitazstvami-v-leviciach-zabezpecili-postup-na-majstrovstva-slovenska V dohrávaných stretnutiach súťaže žiakov sa odohrali dva zaujímavé zápasy. V priamej konfrontácii o postup na májové Majstrovstvá Slovenska 2018 v kategórii U14-žiaci, sa stretli hráči ŠBK Junior Levice a nášho BK Lokomotíva Sereď. Aj keď sa tentokrát nehral až tak kvalitný a rýchly basketbal, bolo sa na čo pozerať. Na inak technických hráčoch bolo tentoraz badať až prílišnú zodpovednosť a „dôležitosť zápasov“, takže zákonite sa vytratila z ich pohybu a hry, ľahkosť a pohoda. Šport Thu, 15 Mar 2018 01:01:01 +0100 Informácia o oprave výtlkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-15-informacia-o-oprave--vytlkov Podľa pripraveného plánu údržby komunikácií začala v 11. týždni oprava výtlkov na uliciach Vinárska, Školská, Fándlyho, Vonkajší rad, D. Štúra, Spádová, Fraňa Kráľa, Krásna, Podzámska a Topoľová. Rozvoj a výstavba Thu, 15 Mar 2018 01:01:01 +0100 Výsledky BK Lokomotíva Sereď z víkendu 10.3.2018 - 11.3.2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-14-vysledky-bk-lokomotiva-sered-z-vikendu-10-3-2018---11-3-2018 V sobotu nastúpili naši žiaci do 14 rokov na palubovke úradujúceho majstra Slovenska - družstvu Interu Bratislava. Domáci tím, ktorý navyše v tejto sezóne postúpil bez jedinej prehry do play off EYBL (European Youth Basketball League) a v domácej súťaži ešte nikdy neprehral, sa predstavil tradične výbornou, agresívnou obranou. Šport Wed, 14 Mar 2018 01:01:01 +0100 Úkryt v ZOO http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-14-ukryt-v-zoo Pri príležitosti 76. výročia odchodu prvých transportov zo Slovenska Vás srdečne pozývame na premietanie celovečerného filmu Úkryt v ZOO. Kultúra a tradície Wed, 14 Mar 2018 01:01:01 +0100 Koniec jednej sofory http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-14-koniec-jednej-sofory Problém hľadania možností spolužitia človeka s prírodou je asi najvypuklejší práve v mestách, v ktorých ich zakladatelia mysleli viac na efektívne využitie každého metra štvorcového ako na to, aby dopriali kvalitný životný priestor aj stromom, kríkom a bylinám. Životné prostredie a príroda Wed, 14 Mar 2018 01:01:01 +0100 Kino Nova v Seredi minulý rok lámalo rekordy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-14-kino-nova-v-seredi-minuly-rok-lamalo-rekordy Kino Nova v Seredi má za sebou najúspešnejší rok v histórii. V roku 2017 tento stánok kultúry navštívilo 32 389 divákov, ktorým bolo premietnutých 225 filmov počas 615 predstavení. Na vstupnom sa za minulý rok vyzbieralo 123 761,- €. Neoddeliteľnou súčasťou tržieb je aj príjem z bufetu, ktorý činil 45 498,- €. K rekordnej návštevnosti a tržbám prispelo okrem kompletnej výmene sedačiek v kine, klimatizácii, vynoveným toaletám a fungujúcemu bufetu nepochybne aj premietanie kvalitných filmov a rozprávok. Kultúra a tradície Wed, 14 Mar 2018 01:01:01 +0100 Výsledky súťaže o ihrisko Žihadielko http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-14-vysledky-sutaze-o-ihrisko-zihadielko Súťaž o detské ihrisko Žihadielko od spoločnosti LIDL trvala od 15. januára do 28. februára 2018. Súťažilo sa v piatich kategóriách. Štyri kategórie, do ktorých boli mestá zaradené podľa počtu obyvateľov a piata bola samostatná kategória miest, ktoré boli víťazmi z rokov 2016 alebo 2017. V každej kategórií mohli vždy dve mestá získať Lidl ihrisko Žihadielko. Celkovo tak aj tento rok spoločnosť LIDL postaví na Slovensku 10 ihrísk, kde hodnota jedného ihriska je 87 000,- €. Udalosti a ľudia Wed, 14 Mar 2018 01:01:01 +0100 Voľné pracovné miesto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-13-volne-pracovne-miesto Mesto Sereď – Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nového zamestnanca mesta s funkčným zaradením Mestská polícia Tue, 13 Mar 2018 01:01:01 +0100 Vizitka návštevníkov campingu - dobrovoľníci miesto vyčistili http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-13-vizitka-navstevnikov-campingu---dobrovolnici-miesto-vycistili Rozmýšľala som, čo k týmto fotografiám napísať. No tu sú asi všetky slová zbytočné. Jednoducho aj toto je vizitka návštevníkov campingu. Životné prostredie a príroda Tue, 13 Mar 2018 01:01:01 +0100 Hľadajú sa slušní, veselí a komunikatívni mládenci http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-12-hladaju-sa-slusni--veseli-a-komunikativni-mladenci Obč.združ. "Macko-Uško" hľadá na jednorázovú akciu SLUŠNÝCH, komunikatívnych a veselých mládencov, so vzťahom k folklórnym tradíciám. Mali by mať vek 15 - 20 rokov. Mládenci budú v doobedňajších hodinách, na Veľkonočný pondelok, oblečení v krojoch, navštevovať byty a domy, ktorých obyvatelia prejavia záujem o tradičnú slušnú šibačku a oblievačku. Udalosti a ľudia Mon, 12 Mar 2018 01:01:01 +0100 Dotyky s umením http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-12-dotyky-s-umenim V roku 2018 si Základná umelecká škola v Seredi pripomína 70.výročie jej vzniku. Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývam na Dotyky s umením - výstavu súčasných a bývalých absolventov výtvarného odboru. Ste srdečne vítaní na prehliadku výstavy do galérie mestského múzea v Seredi od 16.3.2018 do 10.4.2018. Umenie a literatúra Mon, 12 Mar 2018 01:01:01 +0100 Hádzaná – pozoruhodné výsledky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-12-hadzana---pozoruhodne-vysledky Počas víkendu sa v ŠH OA uskutočnil majstrovský turnaj prípraviek NiTK o 1.-6. Miesto. Naše dievčatká sa v prvom stretnutí stretli s rovesníčkami zo Zlatnej na Ostrove. Po vyrovnanom polčase, v ktorom sa družstvá striedali vo vedení, začali naše dievčatká robiť nevynútené technické chyby, ktoré súperky trestali. Šport Mon, 12 Mar 2018 01:01:01 +0100 Baby Band s pesničkami Fíha Tralala v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-12-baby-band-s-pesnickami-fiha-tralala-v-seredi Občianske združenie NIKOLKA Vás srdečne pozýva 15.4. o 16.00 na charitatívne detské predstavenie skupiny BABY BAND. Myšky z knižky vystúpia s pesničkami Fíha tralala a aj so svojou tvorbou pre deti.Vstupné je 7eur. Zťp s 1 doprovodom majú vstupné zdarma. Výťažok pôjde na rehabilitácie a liečbu hendikepovanej Nikolky Polákovej. Tešíme sa na vás :-) Hudba, tanec a spev Mon, 12 Mar 2018 01:01:01 +0100 Záhradkári bilancovali uplynulý rok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-10-zahradkari-bilancovali-uplynuly-rok Dňa 9. marca sa stretli členovia ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Seredi č. 2 na Výročnej členskej schôdzi. Okrem členov organizácie pozvanie prijal aj primátor mesta Martin Tomčányi a zástupca primátora Ľubomír Veselický, ktorý je takisto vášnivým záhradkárom. Schôdza prebehla pod vedením predsedu zväzu Milana Németha. V priebehu stretnutia bolo prejednané hospodárenie Základnej organizácie, členovia zhodnotili uplynulý rok a zároveň vytýčili plán hlavných úloh na rok 2018. Udalosti a ľudia Sat, 10 Mar 2018 01:01:01 +0100 Kultúra na víkend 9.-11. marca 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-09-kultura-na-vikend-9--11--marca-2018 Program v kultúre v meste Sereď na víkend. Kultúra a tradície Fri, 09 Mar 2018 01:01:01 +0100 Športový program na víkend 9.-11. marca 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-09-sportovy-program-na-vikend-9--11--marca-2018 Športové podujatia v Seredi cez nastávajúci víkend. Šport Fri, 09 Mar 2018 01:01:01 +0100 Oslava Medzinárodného dňa žien spojená s výročnou členskou schôdzou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-09-oslava-medzinarodneho-dna-zien-spojena-s-vyrocnou-clenskou-schodzou Denné centrom pre seniorov v Seredi v spolupráci so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska zorganizovali 8. marca v Dome kultúry výročnú členskú schôdzu a spojenú s oslavou Medzinárodného dňa žien. Prítomný bol primátor mesta Martin Tomčányi, zástupca primátora Ľubomír Veselický, vedúca organizačného oddelenia Silvia Adamčíková, vedúci DC Jozef Valábek a predseda OO JDS v Galante Jozef Bavúz. Udalosti a ľudia Fri, 09 Mar 2018 01:01:01 +0100 Oznam o poruche teplovodných rozvodov na Jesenského ul. http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-09-oznam-o-poruche-teplovodnych-rozvodov-na-jesenskeho-ul Na ulici Jesenského č. 1111 došlo k havárii teplovodného potrubia. Porucha bola už aj presne identifikovaná. Na jej odstránení sa pracuje. Rozvoj a výstavba Fri, 09 Mar 2018 01:01:01 +0100 Čistenie kanalizačných vpustí je potrebné http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-09-cistenie-kanalizacnych-vpusti-je-potrebne Kanalizačné vpuste plnia dôležitú funkciu pri odvádzaní dažďovej vody do kanalizácie. Pokiaľ nie sú priepustné, tak po prívalových dažďoch, či s topiacim snehom zostávajú na mnohých komunikáciách veľké mláky vody. Je preto dôležité, aby sa v nich nenachádzali nečistoty, bahno alebo rôzne predmety. Čistenie kanalizačných vpustí má na starosti správca cesty a táto činnosť sa musí vykonávať pravidelne. Životné prostredie a príroda Fri, 09 Mar 2018 01:01:01 +0100 VIDEO: Rekordy lámali domáce filmy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-08-video--rekordy-lamali-domace-filmy Rok 2017 sa v kine NOVA s viac ako 32 000 divákmi a skoro 124 tis. eurovými tržbami aj vďaka slovenským hitom ako Všetko alebo nič či Únos zapísal do histórie ako najúspešnejší. TV a film Thu, 08 Mar 2018 01:01:01 +0100 Program hádzanej na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-08-program-hadzanej-na-vikend Program hádzanej v Seredi na sobotu 10. marca. Šport Thu, 08 Mar 2018 01:01:01 +0100 Predstavujeme hlavného trénera mládeže BK AŠK Lokomotíva Sereď, Jozefa Ištoka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-07-predstavujeme-hlavneho-trenera-mladeze-bk-ask-lokomotiva-sered--jozefa-istoka Jozef do nášho klubu priniesol obrovskú pridanú hodnotu, okrem toho, že je skvelý odborník a jeden z najlepších mládežníckych trénerov na Slovensku, má skvelý prístup k deťom a mládeži. Vedie u nás družstvá kadetov a žiakov, na individuálnych tréningoch sa venuje talentovaným chlapcom a dievčatám. Šport Wed, 07 Mar 2018 01:01:01 +0100 Naše Mesto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-07-nase-mesto Mesto Sereď má aj v roku 2018 záujem zúčastniť sa najväčšieho podujatia organizovaného v rámci firemného dobrovoľníctva na Slovensku s názvom Naše Mesto, ktoré pripravuje Nadácia Pontis /http://www.nasemesto.sk/#/. Občania a občianske združenia Wed, 07 Mar 2018 01:01:01 +0100 Labute na Váhu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-07-labute-na-vahu V ostatných rokoch majú obyvatelia Serede možnosť vidieť na hladine Váhu zimujúce labute. Udalosti a ľudia Wed, 07 Mar 2018 01:01:01 +0100 Otázky Ladislava Skubeňa a primátorova odpoveď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-07-otazky-ladislava-skubena-a-primatorova-odpoved Informácie k zberu triedených odpadov. Mestský úrad Wed, 07 Mar 2018 01:01:01 +0100 Oznam k odstávke mostu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-07-oznam-k-odstavke-mostu Mesto Sereď oznamuje, že dňa 05.03.2018 boli na most, ktorý vedie nad komunikáciou R1 (pri firme WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o.) umiestnené zábrany, nakoľko spôsob využívania daného mostu nebol určený na prejazd motorových vozidiel. Rozvoj a výstavba Wed, 07 Mar 2018 01:01:01 +0100 Úspešný víkend juniorov a kadetov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-05-uspesny-vikend-juniorov-a-kadetov V ďaľšom zápase II. ligy juniorov privítali naši hráči družstvo B.S.C. Bratislava. Počas celých 40 minút dominovali obrany na obidvoch stranách a presadzovali sa hlavne technické tipy hráčov. Zápas sa odohral v miernom tempe a v nižšej intenzite ako sme u našich hráčov zvyknutí, ale na druhej strane divákov potešili viacerými priamočiarými akciami. Šport Mon, 05 Mar 2018 01:01:01 +0100 Prvý zápas nadstavbovej časti kadetiek http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-05-prvy-zapas-nadstavbovej-casti-kadetiek Prvý zápas nadstavbovej časti nás nezastihol v optimálnom zdravotnom stave, ale ani v hernej pohode. To však v žiadnom prípade nemôže byť ospravedlnenka za náš prevažne zlý výkon. Zápas sme odštartovali stavom 0:8 a 5 minút sme nevedeli dať kôš. V útoku sme nemali organizáciu, báli sme sa a kopili sme hlúpe straty. Šport Mon, 05 Mar 2018 01:01:01 +0100 Podporte projekt UČÍME SA V PRÍRODE v programe Gesto pre mesto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-05-podporte-projekt-ucime-sa-v-prirode-v-programe-gesto-pre-mesto Žiaci ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi prosia rodičov a všetkých obyvateľov mesta Sereď o podporu projektu ZŠ Juraja Fándlyho s názvom: Učíme sa v prírode. Školstvo a vzdelávanie Mon, 05 Mar 2018 01:01:01 +0100 Festival RUSKÁ ZIMA v Sankt-Peterburgu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-05-festival-ruska-zima-v-sankt-peterburgu Začiatkom februára 2018 dostala naša škola ponuku od Slovenskej asociácie športu na školách k účasti na II. festivale RUSKÁ ZIMA, ktorý sa konal dňa 1.3.2018 v Tuutari Parku pri meste Petrohrad. Veľmi radi sme toto pozvanie prijali. Požiadavkou bolo vytvoriť 6-členné družstvo chlapcov a 6-členné družstvo dievčat, ktorí budú v Rusku reprezentovať Slovenskú republiku. Školstvo a vzdelávanie Mon, 05 Mar 2018 01:01:01 +0100 Mojše band v múzeu holokaustu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-05-mojse-band-v-muzeu-holokaustu Múzeum holokaustu v Seredi hostilo v utorok 27. 2.2018 zoskupenie troch hudobníkov a spevákov. Cieľom kapely je interpretovať predovšetkým židovskú hudbu stredoeurópskeho regiónu a prinášať obraz o štýle židovského umenia známeho tiež ako luftmenschn. Udalosti a ľudia Mon, 05 Mar 2018 01:01:01 +0100 Kultúra na víkend 02. marca – 04. marca 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-02-kultura-na-vikend-02--marca---04--marca-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Fri, 02 Mar 2018 01:01:01 +0100 Športové podujatia 02. marca – 04. marca 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-02-sportove-podujatia--02--marca---04--marca-2018- Prinášame Vám prehľad športových udalostí na víkend. Šport Fri, 02 Mar 2018 01:01:01 +0100 V pondelok (05.03.2018) bude v okrese Galanta prebiehať policajná akcia v doprave http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-02-v-pondelok-(05-03-2018)-bude-v-okrese-galanta--prebiehat-policajna-akcia-v-doprave Na bezpečnosť na cestách bude dohliadať zvýšený počet policajných hliadok.Policajti sa počas akcie zamerajú na dodržiavanie rýchlosti, spôsob jazdy, na vodičov, ktorí zvyknú počas šoférovania telefonovať a zároveň vodičov podrobia orientačným dychovým skúškam na alkohol. Bezpečnosť Fri, 02 Mar 2018 01:01:01 +0100 Beseda „Stredoveké odievanie a móda“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-01-beseda--stredoveke-odievanie-a-moda Žiaci 4. A,B a C triedy našej školy sa zúčastnili besedy „ Stredoveké odievanie a móda“, ktorú pripravilo Mestské múzeum v Seredi. Besedu viedol archeológ pán Daňo. Školstvo a vzdelávanie Thu, 01 Mar 2018 01:01:01 +0100 Zdokonaľujeme sa v angličtine http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-01-zdokonalujeme-sa-v-anglictine Žiaci 5. až 7. ročníka našej školy sa dňa 28.2.2018 zúčastnili činohernej anglicko-slovenskej rozprávky s pesničkami O smelom zajkovi ( A Bold Rabbit), ktoré pripravilo Divadelné centrum v Martine ako učebnú pomôcku zameranú na precvičenie minulého a prítomných časov slovies. Školstvo a vzdelávanie Thu, 01 Mar 2018 01:01:01 +0100 Počítač – dobrý sluha, ale zlý pán http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-01-pocitac---dobry-sluha--ale-zly-pan V dnešnej dobe asi každé dieťa využíva na trávenie svojho voľného času počítač, tablet, či telefón. No nie každý aj vie, aký čas máme tráviť s týmito „ každodennými spoločníkmi“. Toto nám pomohla rozlúsknuť pani Mgr. Karin Kapustová, PhD. z Mestskej polície v Seredi. Pripravila pre žiakov 3. a 4. ročníka zaujímavé aktivity, ktoré uskutočnila 14.2.2018. Školstvo a vzdelávanie Thu, 01 Mar 2018 01:01:01 +0100 Kauza Mestský bytový podnik http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-01-kauza-mestsky-bytovy-podnik Kauza Mestský bytový podnik v Seredi pokračuje. Opätovne zaznela na zasadnutí mestského zastupiteľstva 15. februára. Poslanci diskutovali o kontrole vykonanej hlavnou kontrolórkou v Mestskom bytovom podniku.V článku video. Udalosti a ľudia Thu, 01 Mar 2018 01:01:01 +0100 Jarná záhradkárska burza http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-03-01-jarna-zahradkarska-burza Akcie sa môžu zúčastniť všetci, ktorí majú záujem vymeniť alebo darovať prebytky zo svojej záhrady. Svoju účasť na burze potvrďte e-mailom na daniela.vaskova-kasakova@sered.sk do 10.4.2018 z dôvodu materiálneho zabezpečenia akcie Životné prostredie a príroda Thu, 01 Mar 2018 01:01:01 +0100 Predstavujeme našich trénerov - Miloš Procházka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-28-predstavujeme-nasich-trenerov---milos-prochazka Dnes predstavujeme Miloša Procházku, trénera prípraviek a starších minižiačiek, Miloš tiež vedie skupinové tréningy chlapcov, ktorí začali neskorej s basketbalom ako ich rovesníci. Šport Wed, 28 Feb 2018 01:01:01 +0100 Dve domáce víťazstvá starších minibasketbalistov ŠBK Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-27-dve-domace-vitazstva-starsich-minibasketbalistov-sbk-sered V sobotu 24.2. nastúpili starší minibasketbalisti ŠBK Sereď na domácej palubovke proti družstvu z Levíc. Očakávali sa 2 vyrovnané zápasy, pretože v Leviciach si družstvá víťazstvá podelili. Šport Tue, 27 Feb 2018 01:01:01 +0100 Predposledné kolo basketbalovej Mikroligy v Bratislave http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-27-predposledne-kolo-basketbalovej-mikroligy-v-bratislave- V nedeľu 25.2. sa prípravkári z CVČ Fándly Sereď zúčastnili predposledného kola Mikroligy. Cestovali sme do Bratislavy, kde sme si zmerali sily s 2 prípravkami klubu BSC Bratislava. Šport Tue, 27 Feb 2018 01:01:01 +0100 Preberanie daňových priznaní za rok 2017 na Mestskom úrade v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-27-preberanie-danovych-priznani-za-rok-2017-na-mestskom-urade-v-seredi DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA oznamuje, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017 bude zabezpečovať dňa 03.04.2018 v čase od 09:00 h do 17:00 h okrem stálych organizačných zložiek (najbližšia pobočka Galanta) aj na adrese: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, Sereď. Dane a odvody Tue, 27 Feb 2018 01:01:01 +0100 Zápis detí do 1. ročníka v ZŠ Juraja Fándlyho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-26-zapis-deti-do-1--rocnika-v-zs-juraja-fandlyho Milí rodičia budúcich prváčikov. Zápis do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v piatok 27. apríla 2018 od 14.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu 28. apríla 2018 od 09.00 hod. do 12.00 hod. Školstvo a vzdelávanie Mon, 26 Feb 2018 01:01:01 +0100 Zuzana Vaľovská predstavila svoju novú knihu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-26-zuzana-valovska-predstavila-svoju-novu-knihu-v-seredi Zuzana Vaľovská – evanjelická farárka pochádzajúca od Michaloviec – píše, prekladá, cestuje, prednáša. Dňa 13. februára sa predstavila so svojou novou knihou Atlas neznámych území v priestoroch cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. v Dome kultúry v Seredi. Udalosti a ľudia Mon, 26 Feb 2018 01:01:01 +0100 1.liga Žiaci U14 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-26-1-liga-ziaci-u14 Zápas č. 39 BK Lokomotíva Sereď - BSC Bratislava 74:29 (23:7, 40:13, 60:20) Kiss 23 (TH 2/2, 1 trojka), Ištok 16 (1/0), Kapustík 13 (6/2 1 trojka), Takács 10 (2/2), Židek 4, Barina 3 (2/1), Malý 2, Šimko 2, Mesároš 1 (2/1), Starko (2/0). Trestné hody družstvo 17/8, 3/2 trojky. Šport Mon, 26 Feb 2018 01:01:01 +0100 V nedeľu 25.2.2018 sme sa zúčastnili ďalšieho kola Mikroligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-26-v-nedelu-25-2-2018-sme-sa-zucastnili-dalsieho-kola-mikroligy Zo zdravotných dôvodov vycestovalo len 8 detí, budúcich basketbalistov. Napriek nízkemu počtu sme boli všetci odhodlaní si toto popoludnie užiť. Vo veľkej miere sa nám to darilo, keďže sme v zápasoch s Komárnom a B.S.C. Šport Mon, 26 Feb 2018 01:01:01 +0100 Zbor GAUDETE predstavil sólistky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-26-zbor-gaudete-predstavil-solistky V posledný februárový piatok tohto roku sa tá príležitosť v obradnej sieni mestského úradu naskytla. Spevokol GAUDETE známy doteraz viac interpretáciou sakrálnych zborových skladieb ukázal, že mu nie je cudzí ani muzikál ani moderná pieseň a v úprave a podaní ľudových piesní pôsobí priam excelentne. Rôznosť žánrov doplnil spirituálnymi a gospelovými piesňami a záver patril piesňam Elvisa Presleyho a Leonarda Cohena. Udalosti a ľudia Mon, 26 Feb 2018 01:01:01 +0100 Strácame schopnosť pýtať sa a myslieť http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-26-stracame-schopnost-pytat-sa-a-mysliet Február 2018 sa do histórie Serede zapíše ako mesiac rozhodovania o ubytovniach pre Srbov. Aktérmi sme boli všetci. Spúšťačom diania vo veci bolo decembrové stretnutie troch poslancov a troch žiadateľov o zmenu územného plánu mesta komentované na SOL 11.12.2017 názvom „Väčšinu poslancov MsZ a primátora Tomčányiho diskusia o veciach verejných pre občanov nezaujímala“ Udalosti a ľudia Mon, 26 Feb 2018 01:01:01 +0100 Ďalšie víťazstvo mladších žiačok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-26-dalsie-vitazstvo-mladsich-ziacok Mladšie žiačky v ďalšom kole odvetnej časti majstrovstiev TaNikHá privítali na svojej palubovke dievčatá ŠKP Topoľčany. Od začiatku dali súperovi na vedomie, kto bude pánom na palubovke. Šport Mon, 26 Feb 2018 01:01:01 +0100 Členovia Zväzu vojakov v Seredi hodnotili činnosť klubu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-25-clenovia-zvazu-vojakov-v-seredi-hodnotili-cinnost-klubu Zväz vojakov Slovenskej republiky je občianskym združením s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám. Združuje profesionálnych vojakov, poberateľov výsluhových dôchodkov, vojnových veteránov, občanov a zamestnancov rezortu obrany, ktorí súhlasia s činnosťou zväzu a zúčastňujú sa na tejto činnosti. Zväz vojakov je zložený z 31 klubov v mestách po celom Slovensku. Jedným z nich je aj klub Sereď, ktorý už niekoľko rokov združuje bývalých vojakov z povolania. Udalosti a ľudia Sun, 25 Feb 2018 01:01:01 +0100 Kadeti si pripísali dôležité víťazstvo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-23-kadeti-si-pripisali-dolezite-vitazstvo V nesmierne dôležitom zápase ohľadom účasti obidvoch súperov na májových majstrovstvách Slovenska, zvíťazili vo vynikajúcej atmosfére, v dramatickom a hlavne výbornom a korektnom súboji hráči BK Lokomotíva Sereď. Šport Fri, 23 Feb 2018 01:01:01 +0100 O Z N Á M E N I E o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-23-o-z-n-a-m-e-n-i-e-o-nastupeni-nahradnika-na-zaniknuty-mandat-poslanca--mestskeho-zastupitelstva-v-seredi Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Seredi Daniela Matušková dňa 20.2.2018 doručila do podateľne Mestského úradu v Seredi dokument „Vzdanie sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva mesta Sereď“. Daniele Matuškovej v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslankyne Mestského zastupiteľstva v Seredi písomným vzdaním sa mandátu dňa 20.2.2018. Mestské zastupiteľstvo Fri, 23 Feb 2018 01:01:01 +0100 Pozvanie k príprave Koncepcie rozvoja športu a telesnej kultúry http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-23-pozvanie-k-priprave-koncepcie-rozvoja-sportu-a-telesnej-kultury Pozývame širokú verejnosť, aktívnych aj rekreačných športovcov, členov, predsedov OZ, TJ a ŠK, na pracovné stretnutie k príprave Koncepcie rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď do roku 2023, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2018 o 16.00 hod vo veľkej zasadačke MsÚ v Seredi. Tešíme sa na nové podnety v oblasti športu v našom meste. Šport Fri, 23 Feb 2018 01:01:01 +0100 Kultúra na víkend 23. februára – 25. februára 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-23-kultura-na-vikend-23--februara---25--februara-2018 Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend Kultúra a tradície Fri, 23 Feb 2018 01:01:01 +0100 Športové podujatia 23. februára – 25. februára 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-23-sportove-podujatia--23--februara---25--februara-2018-- Prinášame Vám prehľad športových udalostí na víkend. Šport Fri, 23 Feb 2018 01:01:01 +0100 Olympijsky oheň v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-23-olympijsky-ohen-v-seredi Priestory kultúrneho domu v Seredi a miestneho gymnázia sa cez víkend premenili na areál olympijských hier. Konal sa totiž tretí ročník vlčiacko-včeliarskych dní. Pri tejto príležitosti sa stretli malí skauti z mnohých kútov Slovenska.V článku video. Udalosti a ľudia Fri, 23 Feb 2018 01:01:01 +0100 Turnaj seniorov v hode šípkami http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-23-turnaj-seniorov-v-hode-sipkami Posledný štvrtok v mesiaci február bol v kalendári podujatí Denného centra v Seredi rezervovaný turnaju v šípkach. Úvodného slova sa ujal vedúci DC Jozef Valábek, ktorý zaželal súťažiacim pevnú ruku a bystrý zrak. Následne sa aktívni seniori postavili na pomyslenú štartovaciu čiaru a začali triafať šípkami na terč. Družstvá mužov a žien v prvom kole hádzali po päť šípiek. Kým sa súťažiaci sústredili, aby trafili čo najviac bodov, ostatní nadšene povzbudzovali. Udalosti a ľudia Fri, 23 Feb 2018 01:01:01 +0100 Zber bioodpadov v roku 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-23-zber-bioodpadov-v-roku-2018 Harmonogram zberu biodpadov od marca 2018. Životné prostredie a príroda Fri, 23 Feb 2018 01:01:01 +0100 Kadetky Lokomotívy reprezentovali klub a mesto Sereď v Poľsku na Európskej lige mládeže http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-22-kadetky-lokomotivy-reprezentovali-klub-a-mesto-sered-v-polsku-na-europskej-lige-mladeze Na tretí turnaj EGBL sme sa vybrali do Poľska do mesta Sopot. Pre nás to bol bohužiaľ len turnaj druhý, keďže do Brestu sme nevycestovali pre veľmi zlý zdravotný stav nášho družstva. Našim hlavným cieľom bolo nabrať čo najviac skúseností v ťažkých zápasoch a samozrejme pobiť sa aj o nejaké tie víťazstvá. Odohrali sme 5 zápasov s bilanciou 2 výhry a 3 prehry. Šport Thu, 22 Feb 2018 01:01:01 +0100 Zmena územného plánu v Seredi nebude http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-22-zmena-uzemneho-planu-v-seredi-nebude Primátor mesta Sereď nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva k vybudovaniu ubytovne na Novom Majeri.V článku video. Mestské zastupiteľstvo Thu, 22 Feb 2018 01:01:01 +0100 Zvýšenie bezpečnosti v meste Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-22-zvysenie-bezpecnosti-v-meste-sered Mesto Sereď sa uchádza o spolufinancovanie projektu „Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechode pre chodcov v meste Sereď – II. etapa“ v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR.V článku video. Bezpečnosť Thu, 22 Feb 2018 01:01:01 +0100 Požitavská výstava vín http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-22-pozitavska-vystava-vin Poslaním a cieľom výstavy je porovnať vína z Požitavia s vínami z iných vinárskych oblastí Slovenska. Úlohou výstavy je tiež zvýšiť odbornú úroveň a možnosť porovnať vína vyrobené záhradkármi a malými vinármi, s vínami profesionálnych vinárskych spoločností za účelom výmeny skúseností, skvalitnenia technologických postupov a pozdvihnutia kultúry pitia vína. Udalosti a ľudia Thu, 22 Feb 2018 01:01:01 +0100 Mestské múzeum - Fándlyho fara v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-22-mestske-muzeum---fandlyho-fara-v-seredi Program na mesiac MAREC 2018 STÁLE EXPOZÍCIE: Prehistória seredského regiónu, Hrad Šintava, Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča Lapidárium s barokovými sochami, Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Kultúra a tradície Thu, 22 Feb 2018 01:01:01 +0100 Vyjadrenie poslanca MsZ Marcela Královiča k hlasovaniu o ubytovniach http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-22-vyjadrenie-poslanca-msz-marcela-kralovica-k-hlasovaniu-o-ubytovniach Dovolte mi reagovat na kampaň, ktorá tu vznikla ohladom ubytovni. Vidim, že niektorí ludia sa tejto témy ujali, aby z nej vytlkli čo najviac politického kapitálu pred najbližšími voľbami. Mestské zastupiteľstvo Thu, 22 Feb 2018 01:01:01 +0100 ZáchranáRik a vzdelávacie balíčky pre prvákov majú veľký úspech http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-22-zachranarik-a-vzdelavacie-balicky-pre-prvakov-maju-velky-uspech Náučno-preventívny projekt ZáchranáRik predstavuje súhrn videí a brožúrku, v ktorých sa hlavní detskí hrdinovia stretávajú s nástrahami súčasného života. Vo forme brožúrok a DVD ho v reflexných batôžkoch odbor prevencie kriminality (OPK) kancelárie ministra vnútra SR distribuoval do prvých tried základných škôl po celom Slovensku. Udalosti a ľudia Thu, 22 Feb 2018 01:01:01 +0100 Vážený primátor, poslankyne, poslanci Mestského zastupiteľstva a obyvatelia mesta Sereď, http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-21-vazeny-primator--poslankyne--poslanci-mestskeho-zastupitelstva-a-obyvatelia-mesta-sered Firma KONTRAK SK s.r.o. má záujem vybudovať vo vlastnom areáli na Novom Majeri legálne ubytovanie pre svojich zamestnancov a tiež ponúknuť voľnú kapacitu na komerčný nájom ako pracovné ubytovanie vyššej triedy, každá izba 2 ľudia /možno páry/ so sociálnym zariadením /sprcha a WC/. V súčasnom stave je odhadovaná kapacita 30 lôžok. Udalosti a ľudia Wed, 21 Feb 2018 01:01:01 +0100 Čo bude ďalej s uznesením mestského zastupiteľstva k vybudovaniu ubytovne na Novom Majeri ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-21-co-bude-dalej-s-uznesenim-mestskeho-zastupitelstva-k-vybudovaniu-ubytovne-na-novom-majeri Primátor mesta Ing. Martin Tomčányi uznesenie Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 15.2.2018 k vybudovaniu ubytovne na Novom Majeri NEPODPÍSAL a ani nepodpíše. Naďalej trvá na svojom stanovisku, ktoré deklaroval vo videu 14.12.2017, ako aj na Zhromaždení obyvateľov mesta Sereď dňa 5.2.2018. Udalosti a ľudia Wed, 21 Feb 2018 01:01:01 +0100 Vytvorme spoločne priestor na oddych http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-21-vytvorme-spolocne-priestor-na-oddych Svoje návrhy revitalizácie daného územia nám môžeš zaslať na e-mailovú adresu daniela.vaskova-kasakova@sered.sk alebo priniesť osobne na referát životného prostredia do 29.3.2018. Rozvoj a výstavba Wed, 21 Feb 2018 01:01:01 +0100 Obľúbená maškrta konečne aj v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-21-oblubena-maskrta-konecne-aj-v-seredi Mamy ich zalievajú pudingom, deti ich rady namáčajú do roztopenej čokolády, tvoria súčasť sladkej talianskej delikatesy a tí najmenší ich pevne stískajú v rúčkach a testujú ich chuť priamo v kočíku pri prechádzke v parku. Piškóty. Kto by ich nemal rád? Žlté, krehké, voňavé. Na každú príležitosť. Udalosti a ľudia Wed, 21 Feb 2018 01:01:01 +0100 Program kina NOVA na marec 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-21-program-kina-nova-na-marec-2018 V marci sa do kina vrátia Včielka Maja, Tomb Raider aj Pacifik Rim. Nový veľkofilm Ready Player One predstaví Steven Spielberg a uvidíme aj slovenský hudobný film Backstage, ktorý sa natáčal aj v Seredi. TV a film Wed, 21 Feb 2018 01:01:01 +0100 Darovali krv, aby iní mohli žiť http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-21-darovali-krv--aby-ini-mohli-zit Ušľachtilú myšlienku zorganizovať akciu "Daruj krv-zachráň život", členovia OZ Mladá Sereď úspešne naplnili v praxi už pätnástykrát. Životne dôležitú tekutinu prišlo 21. februára do priestorov Mestského úradu darovať 28 záujemcov, z ktorých reálne mohlo darovať krv 22 darcov. Pracovníkom Národnej transfúznej služby sa podarilo odobrať približne 11 litrov krvi. Darcovia svojim činom zachránili alebo skvalitnili život neznámym ľuďom. Sú to obete dopravných nehôd, úrazov, ľudia s nádorovým ochorením, liečiaci na leukémiu ale aj pacienti pred operáciou. Udalosti a ľudia Wed, 21 Feb 2018 01:01:01 +0100 Policajná akcia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-20-policajna-akcia 70 policajtov dopravnej a poriadkovej služby dohliadalo vo štvrtok (15.2.) od 12.00 do 16.00 h na bezpečnosť a plynulosť na cestách Trnavského kraja. O akcii sme verejnosť pred jej konaním informovali, no napriek tomu policajti odhalili 176 priestupkov. Bezpečnosť Tue, 20 Feb 2018 01:01:01 +0100 Sídlisko na Čepenskej ul. sa dočká detského ihriska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-20-sidlisko-na-cepenskej-ul--sa-docka-detskeho-ihriska Na základe hlavnej ročnej kontroly boli v roku 2017 z územia mesta Sereď odstránené prevádzkovo-nebezpečné hracie prvky. Následne sme osadili nové ihriskové zostavy na ul. Legionárska, Mlynárska a Jesenského. Doplnili sme pružinové hojdačky a vymenili staré hojdačky vo vnútrobloku D. Štúra, ul. Dolnomajerská a ul. Cukrovarská. Rozvoj a výstavba Tue, 20 Feb 2018 01:01:01 +0100 Predstavujeme trénera Kadetiek BK Lokomotíva Sereď Tomáša Kačmárika http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-20-predstavujeme-trenera-kadetiek-bk-lokomotiva-sered-tomasa-kacmarika Dnes predstavujeme trénera Kadetiek Tomáša Kačmárika, Tomáš pôsobí v našom klube od augusta 2017 a prišiel k nám zo Šamorína, kde viedol extraligové družstvo žien. Šport Tue, 20 Feb 2018 01:01:01 +0100 Odstupujem http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-19-odstupujem Od začiatku som netajila svoj názor, že sa mi nepáči, ako sa rozrastá za mestom priemyselný park! Keď sa z toho nemenovaní tešili a “búchali kladivkom”, nechápavo som sa prizerala. Z vlastnej skúsenosti viem, že nájsť v našom meste zamestnanca do akéhokoľvek odboru, je veľmi tažké.. Mestské zastupiteľstvo Mon, 19 Feb 2018 01:01:01 +0100 Úspešný vstup mladých hádzanárok do odvetnej časti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-19-uspesny-vstup-mladych-hadzanarok-do-odvetnej-casti Mladšie žiačky po nervóznom začiatku, v ktorom sa zbytočne dopúšťali veľa technických, odskočili súperkám v prvom polčase na rozdiel štyroch gólov 5:9. Druhý polčas sa už niesol v plnej réžii hostiek a na palubovku sa postupne dostali všetky dievčatá, čo je pre ne veľkým prínosom. Šport Mon, 19 Feb 2018 01:01:01 +0100 Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď sa v tomto školskom roku rozhodlo pomôcť žiakom 5. ročníkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-19-gymnazium-vojtecha-mihalika-sered-sa-v-tomto-skolskom-roku-rozhodlo-pomoct-ziakom-5--rocnikov Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď sa v tomto školskom roku rozhodlo pomôcť žiakom 5. ročníkov, ktorí majú záujem o 8-ročné štúdium premôcť strach z prijímacích pohovorov. Vyučujúci SJL a MAT pre nich nachystali prípravné kurzy slovenčiny a matematiky. Uskutočnia sa v dvoch na seba nadväzujúcich termínoch, v každom bude 1 hodina SJL a 1 hodina MAT. Záujemcovia o prípravné kurzy sa môžu nahlásiť na sekretariáte školy telefonicky alebo mailom. Školstvo a vzdelávanie Mon, 19 Feb 2018 01:01:01 +0100 Skauti z celého Slovenska vzkriesili Olympiu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-18-skauti-z-celeho-slovenska-vzkriesili-olympiu Na začiatku bola iba výzva : Máš rád športy? Tak neseď doma a príď na celoslovenskú akciu Vzkriesenie Olympie. Stretneš vĺčatá a včielky z iných kútov Slovenska a získaš odborku Olympionik. Počas nasledujúcich týždňov začali prichádzať prihlášky. Aj napriek mnohým odhláseným z dôvodu chrípky ich prišlo dosť a celkový počet účastníkov prekročil číslo 120. Plány sa stali skutočnosťou a už v piatok 16. februára postupne do Serede prichádzali zástupcovia mladších skautov do desať rokov z celého Slovenska. Deti čakal víkend plný zábavy, olympijských športov na skautský spôsob a pravý olympijský duch. Udalosti a ľudia Sun, 18 Feb 2018 01:01:01 +0100 Primátor mesta nepodpíše uznesenie mestského zastupiteľstva k vybudovaniu ubytovne na Novom Majeri http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-16-primator-mesta-nepodpise-uznesenie-mestskeho-zastupitelstva-k-vybudovaniu-ubytovne-na-novom-majeri Na Mestskom zastupiteľstve v Seredi dňa 15.2.2018 bolo poslancami MsZ schválené uznesenie, ktoré sa týka súhlasu s obstaraním zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď. Poslanci vyhoveli žiadosti firmy KONTRAKT SK, s.r.o. Sereď a vyjadrili súhlas s tým, aby sa v lokalite Nový Majer začali obstarávať zmeny Územného plánu mesta. Mestské zastupiteľstvo Fri, 16 Feb 2018 01:01:01 +0100 Predstavujeme trénerov BK Lokomotíva Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-16-predstavujeme-trenerov-bk-lokomotiva-sered Martin Bosý Náš najmladší tréner odchovanec Seredského basketbalu, nesmierne skromný a pracovitý človek s veľkým potenciálom. Napriek mladému veku už so skúsenosťami pri reprezentácii chlapcov SR do 16 rokov ako asistent trénera na ME. Martinovi, ako aj ostatným trénerom sme položili zopár otázok. Šport Fri, 16 Feb 2018 01:01:01 +0100 Poslanci rozhodli o ubytovni http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-16-poslanci-rozhodli-o-ubytovni Mestskému zastupiteľstvu v Seredi poslalo v decembri 2017 žiadosť o zmenu ÚPM sedem podnikateľských subjektov, ktorých konatelia a vlastníci mali záujem postaviť v priemyselných zónach ubytovne pre cudzincov z tretích krajín. Preto poslancov požiadali preklasifikovať túto priemyselnú zónu, kde je výstavba ubytovní zakázaná Územným plánom mesta, na polyfunkčnú zónu, kde už ubytovanie povolené je. Táto informácia vyvolala medzi obyvateľmi veľký ohlas, ktorý vyústil do zvolania verejného zhromaždenia obyvateľov. Mestské zastupiteľstvo Fri, 16 Feb 2018 01:01:01 +0100 Poslanci schválili zníženie poplatkov za Materské školy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-16-poslanci-schvalili-znizenie-poplatkov-za-materske-skoly O zníženie poplatkov za Materské školy na území mesta Sereď sa usilovali rodičia už dlhší čas. Tejto téme sa na ich podnet venovali aj poslanci a to hneď na niekoľkých rokovaniach MsZ. Naposledy to bolo na decembrovom zastupiteľstve, kedy v tom čase poslanci návrh VZN o určení novej výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ napokon neschválili. Matematika totiž nepustí Mestské zastupiteľstvo Fri, 16 Feb 2018 01:01:01 +0100 KULTÚRA NA VÍKEND 16. februára – 18. februára 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-16-kultura-na-vikend-16--februara---18--februara-2018 Kultúra a tradície Fri, 16 Feb 2018 01:01:01 +0100 Športové podujatia 16. februára – 18. februára 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-16-sportove-podujatia--16--februara---18--februara-2018- Šport Fri, 16 Feb 2018 01:01:01 +0100 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 15.2.2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-15-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-15-2-2018 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva v Seredi 15.02.2018. Mestské zastupiteľstvo Thu, 15 Feb 2018 01:01:01 +0100 Mojše Band http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-22-mojse-band Milí priatelia,srdečne vás pozývame na koncert skupiny MOJŠE BAND, ktorá vystúpi v Múzeu holokaustu v Seredi 27.2.2018 (v utorok) o 18:00 h. Po udalostiach druhej svetovej vojny bohatá židovská kultúra a tradície na území Slovenska prakticky zanikli. Spolu s kultúrnymi špecifikami židovstva odzneli aj tóny žánru hudby, ktorý je typický pre východoeurópskych Židov - klezmer. Práve tomu sa venuje kapela Mojše Band. Kultúra a tradície Wed, 14 Feb 2018 01:01:01 +0100 Benefičný ples POMOCNÍČEK opäť plný hviezd http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-14-beneficny-ples-pomocnicek-opat-plny-hviezd Vybrať iba jediný výnimočný moment, ktorým by sa dal charakterizovať 5. ročník benefičného plesu POMOCNÍČEK, je nemožné. Preto poďte spolu so mnou objavovať jednu hviezdu za druhou. Udalosti a ľudia Wed, 14 Feb 2018 01:01:01 +0100 Základná škola Jana Amosa Komenského http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-14-zakladna-skola-jana-amosa-komenskeho Školstvo a vzdelávanie Wed, 14 Feb 2018 01:01:01 +0100 Denné centrum pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-14-denne-centrum-pre-seniorov Udalosti a ľudia Wed, 14 Feb 2018 01:01:01 +0100 Valentínsky večer s hviezdami TV Šláger http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-14-valentinsky-vecer-s-hviezdami-tv-slager V stredu podvečer 14. februára sa Dom kultúry v Seredi zaplnil návštevníkmi, ktorí sa Valentínsky večer rozhodli stráviť v spoločnosti najväčších hviezd TV ŠLÁGER. Vonku bolo síce chladné zimné počasie, no v divadelnej sále vládla dobrá nálada, spev i vtipné hovorené slovo. O zábavu sa postaralo niekoľko skupín, ktorí milovníkom ľudových piesní zahrali a zaspievali to najlepšie z najlepšieho. Obecenstvo nezaostávalo a niektoré piesne si zanôtilo spolu s účinkujúcimi. Kultúra a tradície Wed, 14 Feb 2018 01:01:01 +0100 5 Družstiev BK Lokomotíva Sereď odohralo zápasy počas uplynulého víkendu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-13-5-druzstiev-bk-lokomotiva-sered-odohralo-zapasy-pocas-uplynuleho-vikendu V sobotu sme na naše ďalšie zápasy cestovali k silnému družstvu z Nitry. Naša tentokrát 12-členná výprava bola odhodlaná sa pobiť o čo najlepšie výsledky. V zápasoch sa chlapci prezentovali vynikajúcimi prihrávkami, z ktorých vyplývalo mnoho príležitostí na zakončenie, rýchlym protiútokom a zlepšenou obranou, vďaka ktorej sa nám darilo poľahky zakončovať. Šport Tue, 13 Feb 2018 01:01:01 +0100 V Seredi ocenili športovcov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-13-v-seredi-ocenili-sportovcov V Seredi sa konalo oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta. Na udeľovanie cien bolo navrhnutých 19 jednotlivcov, 8 družstiev a 2 tréneri.V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 13 Feb 2018 01:01:01 +0100 Fašiangová veselica v zariadení DD a DSS pre dospelých v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-13-fasiangova-veselica-v-zariadeni-dd-a-dss-pre-dospelych-v-seredi 12.02.2018 sa v zariadení DD a DSS pre dospelých uskutočnila Fašiangová oslava, ktorá sa niesla už od začiatku vo veselom duchu. Fašiangy predstavujú obdobie od troch kráľov do popolcovej stredy. Charakterizuje prerod medzi jarou a zimou, priestor kedy padajú aj spoločenské normy, prinášajú zábavu, uvoľnenie, karneval a rôzne tradície. Klienti si prostredníctvom sociálno-terapeutického úseku pripravili rôznorodý program. Úvod bol vyplnený príznačným vinšom, pokračovalo sa v prehliadke originálnych masiek Udalosti a ľudia Tue, 13 Feb 2018 01:01:01 +0100 FRIDA - Maľovať a milovať http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-13-frida---malovat-a-milovat Pozývame vás na muzikál FRIDA - Maľovať a milovať v mestskom amfiteátri v Seredi 23. júna o 21:00 hod. Kultúra a tradície Tue, 13 Feb 2018 01:01:01 +0100 Olympic a Peter Cmorík v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-13-olympic-a-peter-cmorik-v-seredi Česká rocková legenda OLYMPIC 22. júna v mestskom amfiteátri v Seredi spolu s Petrom Cmoríkom od 20:00 hod. Hudba, tanec a spev Tue, 13 Feb 2018 01:01:01 +0100 Kandráčovci a ich hostia v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-13-kandracovci-a-ich-hostia-v-seredi Kandráčovci a ich hostia sa predstavia v Seredi 31. mája 2018, 20:00 hod v mestskom amfiteátri. Hudba, tanec a spev Tue, 13 Feb 2018 01:01:01 +0100 Maškarný ples seredských seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-11-maskarny-ples-seredskych-seniorov O tom, že na maškarnom plese sa vedia zabávať nielen deti, ale aj dospelí nás 11. februára presvedčili členovia z Denného centra pre seniorov v Seredi. Odvahu obliecť si kostým a masku nabralo približne 20 seniorov a svojou veselosťou a spontánnosťou po celé nedeľné popoludnie bavili všetkých prítomných. Na úvod ich po jednom privítal vedúci Denného centra Jozef Valábek a o každom povedal zopár vtipných slov. Udalosti a ľudia Sun, 11 Feb 2018 01:01:01 +0100 XXIII. Zimné olympijské hry http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-09-xxiii--zimne-olympijske-hry Sobota 10. februára 11.10 h SANE: Jednotlivci - 1. a 2. jazda (Jozef Ninis, Jakub Šimoňák) 12.15 h BIATLON: rýchlostné preteky žien na 7,5 km (Anastasia Kuzminová, Paulína Fialková, Alžbeta Majdišová, Ivona Fialková, Terézia Poliaková) Šport Fri, 09 Feb 2018 01:01:01 +0100 Denný letný tábor MsP (VIII. ročník) http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-09-denny-letny-tabor-msp-(viii--rocnik) Počas letných prázdnin 2018 organizuje Mestská polícia Sereď denný letný tábor pre deti 1. až 6. ročníka ZŠ. Tábor bude realizovaný v priestoroch Denného centra pre seniorov Sereď (Jesenského ul. – oproti MsP Sereď) v 2 termínoch: Mestská polícia Fri, 09 Feb 2018 01:01:01 +0100 Oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-09-ocenovanie-najuspesnejsich-sportovcov-mesta-sered Dňa 07. februára sa na MsÚ uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších športovcov nášho mesta za súťažné obdobie 2017. Celkovo bolo ocenených 73 športovcov. Ocenenia odovzdával p. prímátor mesta Ing. Martin Tomčányi a viceprimátor mesta Bc. Ľubomír Veselický. Šport Fri, 09 Feb 2018 01:01:01 +0100 Informácia o zápise detí na školský rok 2018/2019 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-08-informacia-o-zapise-deti-na-skolsky-rok-2018-2019 Mesto Sereď ako zriaďovateľ základných škôl ZŠ Juraja Fándlyho, ZŠ Jána Amosa Komenského oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka na nový školský rok 2018/2019 sa uskutoční v piatok 27. apríla 2018 od 14:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu 28. apríla 2018 od 9:00 hod. do 12:00 hod. Školstvo a vzdelávanie Thu, 08 Feb 2018 01:01:01 +0100 Apocalyptica v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-08-apocalyptica-v-seredi Skupina Apocalyptica sa predstaví v rámci turné APOCALYPTICA PLAYS METALLICA BY FOUR CELLOS v piatok 17. augusta 2018 o 21:00 v Seredi v mestskom amfiteátri. Hudba, tanec a spev Thu, 08 Feb 2018 01:01:01 +0100 Športové podujatia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-08-sportove-podujatia Prinášame Vám prehľad športových udalostí na víkend. Šport Thu, 08 Feb 2018 01:01:01 +0100 Kultúry program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-08-kultury-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Thu, 08 Feb 2018 01:01:01 +0100 Hlasujete za ihrisko Žihadielko ? Do konca súťaže zostávajú 3 týždňe ! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-07-hlasujete-za-ihrisko-zihadielko---do-konca-sutaze-zostavaju-3-tyzdne Presne tri týždne zostávajú do konca hlasovania o detské ihrisko Žihadielko od spoločnosti LIDL. Súťaž začala 15.januára a zatiaľ to pre Sereď nevyzerá veľmi pozitívne. Na prvom mieste v piatej kategórii je momentálne Trnava s počtom hlasov 26 108 a na druhom mieste je Trenčín s počtom hlasov 25 413. Sereď sa nachádza až na 8. mieste a obyvatelia hlasovaním získali pre naše mesto zatiaľ iba 6 288 hlasov. Udalosti a ľudia Wed, 07 Feb 2018 01:01:01 +0100 Memoriál JUDr. J. Horvátha – v hádzanej žien http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-07----------memorial-judr--j--horvatha---v-hadzanej-zien Šport Wed, 07 Feb 2018 01:01:01 +0100 Ubytovanie pre 4000 zamestnancov ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-07-ubytovanie-pre-4000-zamestnancov V našom regióne pribúdajú pracovníci zo zahraničia. Nárast cudzincov pociťujú obyvatelia Serede, ale aj Šale či Galanty.V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 07 Feb 2018 01:01:01 +0100 Deň bezpečného internetu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-07-den-bezpecneho-internetu Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave sa zapojilo do kampane pod názvom Deň bezpečného internetu. Policajní preventisti budú v tomto týždni na školách viac prednášať o bezpečnom správaní v internetovom prostredí. Bezpečnosť Wed, 07 Feb 2018 01:01:01 +0100 Uskutočnilo sa VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-06-uskutocnilo-sa-verejne-zhromazdenie-obyvatelov-mesta-sered Dňa 5. februára 2018 sa v Kine Nova v Seredi konalo VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV mesta, ktoré bolo zvolané na prerokovanie žiadostí o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta, ktoré sa týkajú výstavby ubytovní na území mesta Sereď. Prítomní boli primátor mesta Martin Tomčányi, vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku Anna Halabrínová, vedúca organizačného oddelenia Silvia Adamčíková a poslanci MsZ. Na zhromaždenie zavítali aj poslanci NR SR Milan Krajniak a Stanislav Drobný. Do priestorov kina Nova prišlo cez 400 obyvateľov, ktorých na úvod privítal primátor mesta. Udalosti a ľudia Tue, 06 Feb 2018 01:01:01 +0100 Hráčky BK Lokomotíva Sereď na prvom kempe Slovenskej basketbalovej asociácie do 14 a 15 rokov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-06-hracky-bk-lokomotiva-sered-na-prvom-kempe-slovenskej-basketbalovej-asociacie-do-14-a-15-rokov Od 14. do 16. januára prebehol v Seredi, konkrétne v športovej hale Sokolovňa prvý kemp organizovaný Slovenskou basketbalovou asociáciou pre dievčatá do 14 a 15 rokov. Pod vedením ústredného trénera mládeže Richarda Kamenského a jeho asistenta Martina Bosého. Tohto kempu sa zúčastnilo 20 dievčat zo západného Slovenska. Šport Tue, 06 Feb 2018 01:01:01 +0100 Mestské múzeum - Fándlyho fara v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-06-mestske-muzeum---fandlyho-fara-v-seredi Prehistória seredského regiónu Hrad Šintava Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča Lapidárium s barokovými sochami Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Udalosti a ľudia Tue, 06 Feb 2018 01:01:01 +0100 Základná škola Juraja Fándlyho sa posúva kvalitou čoraz vyššie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-06-zakladna-skola-juraja-fandlyho-sa-posuva-kvalitou-coraz-vyssie Za posledné obdobie sa pedagógovia ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi zapojili do viacerých projektov a aktivít, napriek tomu, že v dnešnej dobe sa zapájať do projektov je veľmi náročné. Stále sa zvyšuje množstvo práce i požiadaviek na učiteľov a tak zostáva málo času na mimopracovné aktivity. Každý projekt je práca navyše. Napriek tomu v ZŠ Juraja Fándlyho je stále dosť učiteľov, ktorí svoju prácu berú ako poslanie. Robia všetko preto, aby túto prácu vykonávali čo najlepšie. Školstvo a vzdelávanie Tue, 06 Feb 2018 01:01:01 +0100 Výstava „Hmyz v prírode“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-06-vystava--hmyz-v-prirode Hmyz je pre mnohých ľudí odpudivý, niektorí z neho majú dokonca fóbiu. Niekoho však naopak svet hmyzu fascinuje. Ako napríklad zberateľa a tropického bádateľa Michala Zachara z Prievidze, ktorý sa skúmaniu hmyzu venuje po celý svoj život. Jeho zbierku môžu návštevníci vidieť na výstave s názvom „Hmyz v prírode“ v Mestskom múzeu v Seredi. V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 06 Feb 2018 01:01:01 +0100 Starší minibasketbalisti ŠBK Sereď na medzinárodnom turnaji v Žiline http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-05-starsi-minibasketbalisti-sbk-sered-na-medzinarodnom-turnaji-v-ziline V sobotu 3.2. sa starší minibasketbalisti zúčastnili medzinárodného basketbalového turnaja Krinner Cup 2018 v Žiline. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá: MBK Victoria Žilina, BCM Olomouc (ČR), SKB Zlín (ČR) a ŠBK Fándly Sereď. Na turnaj sme cestovali vlakom skoro ráno a cesta nebola ideálna. Medzi Púchovom a Považskou Bystricou sa na trati stala havária a do Žiliny sme prišli s takmer 3-hodinovým meškaním. Šport Mon, 05 Feb 2018 01:01:01 +0100 2.liga Starší žiaci U15 - skupina Západ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-05-2-liga-starsi-ziaci-u15---skupina-zapad V zápase, kde sa viac bojovalo ako hral basketbal, zaujal svojím výkonom domáci Daňo a za hostí skvelý Blaško, ktorý ale stretnutie nedohral pre zranenie (podvrtnutý členok). V meraní síl, ktoré malo byť jasnou záležitosťou v prospech hostí, zvíťazili prekvapujúco domáci, aj vďaka nezodpovednosti kľúčových hráčov a slabej obrannej hre mladých Sereďanov. Šport Mon, 05 Feb 2018 01:01:01 +0100 Motivačná prednáška Pavla Baričáka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-05-motivacna-prednaska-pavla-baricaka Motivačná prednáška Pavla "Hiraxa" Baričáka sa uskutoční v stredu 28.2.2018 o 18.00 hod. v divadelnej sále DK Sereď. Umenie a literatúra Mon, 05 Feb 2018 01:01:01 +0100 Malý veľký muž RND so SĽUK-om http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-03-maly-velky-muz-rnd-so-sluk-om Poyývame vás na Muzikálový príbeh RND a SĽUKu zo života Milana Rastislava Štefánika v mestskom amfitéatri 29. augusta 2018 od 19:30 hod. Kultúra a tradície Sat, 03 Feb 2018 01:01:01 +0100 Radošinské naivné divadlo - Besame mucho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-03-radosinske-naivne-divadlo---besame-mucho Pozývame vás na premiéru divadelnej hry Radošinského naivného divadla Besame mucho v Dome kultúry Sereď, v divadelnej sále 7.3.2018 o 18:00 hod. Kultúra a tradície Sat, 03 Feb 2018 01:01:01 +0100 Koncert z TV Šláger Heligonica http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-03-koncert-z-tv-slager-heligonica Pozývame vás na koncert skupiny známej z TV Šláger Heligonica v DK Sereď v divadelnej sále 27.4.2018 o 18:00 hod. Hudba, tanec a spev Sat, 03 Feb 2018 01:01:01 +0100 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-02-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na víkend. Kultúra a tradície Fri, 02 Feb 2018 01:01:01 +0100 Športové podujatia 02. februára – 04. februára 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-02-sportove-podujatia--02--februara---04--februara-2018-- Šport Fri, 02 Feb 2018 01:01:01 +0100 Vzdialenosti a spomienky jubilanta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-01-vzdialenosti-a-spomienky-jubilanta Vzdušnou čiarou je austrálske mesto Brisbane od Serede vzdialené približne 16 000 kilometrov. Rýchlosť myšlienky však umožňuje jednému z jeho obyvateľov prenášať sa do nášho mesta kedykoľvek. Udalosti a ľudia Thu, 01 Feb 2018 01:01:01 +0100 Rodičia, zvýšte opatrnosť! – tlačová správa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-02-01-rodicia--zvyste-opatrnost-----tlacova-sprava Polícia v posledných dňoch zaznamenala v okrese Dunajská Streda prípady, keď neznáme osoby lákajú deti do dodávky. V obci Horná Potôň bol zaznamenaný pohyb tmavej dodávky bez evidenčných čísiel. Osoby sa deťom prihovárali a snažili sa ich pod zámienkou odvozu domov dostať dnu. Bezpečnosť Thu, 01 Feb 2018 01:01:01 +0100 Program pre predškolákov v ZŠ Juraja Fándlyho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-31-program-pre-predskolakov-v-zs-juraja-fandlyho Tak ako každý školský rok i v tomto školskom roku pripravila ZŠ Juraja Fándlyho zaujímavý program pre rodičov a deti predškolákov. Školstvo a vzdelávanie Wed, 31 Jan 2018 01:01:01 +0100 Výsledok akcie Heligónky 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-31-vysledok-akcie-heligonky-2017 Heligónky 2017 organizovali Dom kultúry a JUDr. Ladislav Skubeň. Voči vyčísleným nákladom a ekonomickému výsledku podľa Domu kultúry uverejnil pán Skubeň ako spoluorganizátor iné výšky položiek. Zisťoval som, prečo sa čiastky uvedené DK líšia od čiastok uvádzaných JUDr. Skubeňom, keď išlo o tú istú akciu. Udalosti a ľudia Wed, 31 Jan 2018 01:01:01 +0100 Výstava exotického hmyzu v Mestskom múzeu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-31-vystava-exotickeho-hmyzu-v-mestskom-muzeu Mestské múzeum v Seredi sa v mesiacoch január a február stalo miestom konania prírodovednej výstavy exotický HMYZ V PRÍRODE. Vďaka záľube zberateľa a tropického bádateľa Michala Zachara z Prievidze, môžu návštevníci vidieť rozmanitosť druhov hmyzu po celom svete. Autor výstavy Michal Zachar sa venuje pozorovaniu a skúmaniu hmyzu po celý svoj život. Precestoval a prebádal pralesy v Južnej Amerike, navštívil Afriku, juhovýchodnú Áziu. Majiteľ zbierky preparovaného hmyzu vlastní tiež vzácne kusy zo Slovenska. Na výstave môžu návštevníci vidieť najzaujímavejšie druhy ako sú denné a nočné motýle, rôzne druhy chrobákov - roháče z Ázie a Vietnamu, nosorožteky, krasone, šváby, cikády, pavúky, pakobylky. Udalosti a ľudia Wed, 31 Jan 2018 01:01:01 +0100 Minister Peter Gajdoš a generál Milan Maxim sa rozlúčili s ďalšími vojakmi odchádzajúcimi na misiu do Iraku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-31-minister-peter-gajdos-a-general-milan-maxim-sa-rozlucili-s-dalsimi-vojakmi-odchadzajucimi-na-misiu-do-iraku V priestoroch Ženijného práporu Sereď sa 31. januára konala slávnostná rozlúčka s ďalšími vojakmi odchádzajúcich na misiu do Iraku. Prvý tréningový tím sa misie zúčastnil koncom roka 2017 v trvaní 7 týždňov. Aj v roku 2018 budú vojaci pokračovať v príprave školenia operátorov pre odmíňovaciu techniku. V rámci aktuálnej rotácie odchádza do Iraku 24 slovenských vojakov na dobu 7 mesiacov. Slávnostnej rozlúčky sa zúčastnil minister obrany SR Peter Gajdoš, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim, veliteľ PS OS SR generálmajor Jindřich Joch, za SCKM OS SR plk.Jozef Svitko, hlavný poddôstojník OS SR štábneho nadrotmajster Vladimír Beluš a zástupca primátora mesta Sereď Ľubomír Veselický. Udalosti a ľudia Wed, 31 Jan 2018 01:01:01 +0100 Kadetky U17 - 1.liga dohrávka 24.1.2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-29-kadetky-u17---1-liga-dohravka-24-1-2018 V dohrávanom stretnutí sme nastúpili proti azda najsilnejšiemu súperovi Young Angels Košice. Našim cieľom bolo ukázať stúpajúcu výkonnosť. Toto sa nám určite podarilo. Naše dievčatá dali do tohto zápasu veľkú energiu a bolo tam aj srdiečko. Šport Mon, 29 Jan 2018 01:01:01 +0100 Pocta padlým vojakom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-29-pocta-padlym-vojakom 19. januára uplynulo 12 rokov od leteckého nešťastia pri maďarskej obci Hejce, kde zahynulo 42 príslušníkov Ozbrojených síl SR vracajúcich sa z misie v mierových silách KFOR v Kosove. Jednou z obetí bol aj obyvateľ Serede plukovník Štefan Ivan. Na pamiatku plukovníka, ale aj všetkých slovenských vojakov, ktorí položili svoje životy v mierových misiách sa každoročne koná pietny akt na cintoríne v Seredi.V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 29 Jan 2018 01:01:01 +0100 Dvaja ministri navštívili Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-29-dvaja-ministri-navstivili-sered Marek Maďarič spolu so svojim ministerským kolegom Petrom Kažimírom navštívili v piatok Sereď. Vláda uvoľnila finančné prostriedky na ďalšie rekonštrukčné práce, ktoré prebiehajú v múzeu holokaustu. Ministri sa z múzea vybrali aj do miestneho kaštieľa. Aj tejto historickej pamiatke by pomohla finančná injekcia. V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 29 Jan 2018 01:01:01 +0100 Ako Sociálna poisťovňa pri odchode do dôchodku zaráta dobu evidencie na úrade práce http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-29-ako-socialna-poistovna-pri-odchode-do-dochodku-zarata-dobu-evidencie-na-urade-prace Sociálna poisťovňa sa často stretáva s otázkami, či sa občanovi pri odchode do dôchodku zaráta do tzv. odpracovaných rokov aj obdobie v živote, počas ktorého bol nezamestnaný a pritom evidovaný na úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Udalosti a ľudia Mon, 29 Jan 2018 01:01:01 +0100 Dva výborné výkony a dve výhry starších minibasketbalistov ŠBK Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-29-dva-vyborne-vykony-a-dve-vyhry-starsich-minibasketbalistov-sbk-sered Súper z Nitry bol považovaný za mierneho favorita, nakoľko sa nachádzal na 3. mieste v tabuľke. Naši chlapci predviedli v oboch zápasoch najlepšie výkony v tejto sezóne. V prvom zápase základ víťazstva položili v druhej štvrtine, ktorú vyhrali 22:8 a náskok si udržali až do konca. Šport Mon, 29 Jan 2018 01:01:01 +0100 Ekumenické služby božie v januári http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-29-ekumenicke-sluzby-bozie-v-januari Evanjelici a. v. sme sa 10. januára zúčastnili spoločných bohoslužieb najprv u bratov metodistov na Dlhej ulici. v Seredi. V nedeľu večer 21. januára boli zase hosťami na spoločnej bohoslužbe v rímsko-katolíckom kostole . Pred odchodom z chrámu sme boli pohostení sladkými aj slanými dobrotami, ktoré pripravili miestne sestry, za čo sme im boli veľmi povďační. Udalosti a ľudia Mon, 29 Jan 2018 01:01:01 +0100 Malí priaznivci basketbalu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-29-mali-priaznivci-basketbalu V našom spravodajstve sme vás informovali o basketbalových úspechoch žiakov ZŠ J. Fándlyho v Seredi. Tento šport preslávil mesto a venujú sa mu už aj tí najmenší. Na ZŠ J. Fándlyho škôlkári trénujú základy basketbalu a formou športu utužujú svoje zdravie. V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 29 Jan 2018 01:01:01 +0100 Karneval http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-26-karneval Január patrí ako tradične každý rok karnevalu. Rodinné centrum MAMA klub Sereď v spolupráci s Domom Kultúry Sereď a tímom dobrovoľníkov pripravili detský karneval. Detí sa zmenili na zvieratká, princezné, superhrdinov. Udalosti a ľudia Fri, 26 Jan 2018 01:01:01 +0100 Cesta smerovala do Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-26-cesta-smerovala-do-serede Druhý program RTVS v sobotu 20.1.2018 odvysielal v pravidelnej relácii CESTA reportáž o vozíčkarovi Denisovi Kučerovi a našich Sereďských Zetepákoch. Vo vysoko profesionálnom spracovaní podala televízia informáciu celému Slovensku o Denisovom odhodlaní pobiť sa so svojim znevýhodnením a žiť život s maximálnym nasadením, ktoré mu jeho telo dovoľuje. Udalosti a ľudia Fri, 26 Jan 2018 01:01:01 +0100 XIX. Valentínsky gymnaziálny ples http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-26-xix--valentinsky-gymnazialny-ples Udalosti a ľudia Fri, 26 Jan 2018 01:01:01 +0100 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-26-kulturny-program-na-vikend Kultúra a tradície Fri, 26 Jan 2018 01:01:01 +0100 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-26-sportovy-program-na-vikend Šport Fri, 26 Jan 2018 01:01:01 +0100 Ministri Marek Maďarič a Peter Kažimír na kontrolnom dni v Múzeu holokaustu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-26-ministri-marek-madaric-a-peter-kazimir-na-kontrolnom-dni-v-muzeu-holokaustu-v-seredi Od otvorenia Múzea holokaustu v Seredi uplynuli dva roky a jeho bránami prešlo viac ako 34-tisíc návštevníkov. Priestory múzea sú umiestnené v areáli bývalého pracovného koncentračného tábora, kde sa nachádza päť budov, z ktorých sú verejnosti dostupné tri. ( prvá, štvrtá a piata ) V súčasnosti prebiehajú práce na baraku číslo tri, kde bude expozícia návštevníkom približovať podmienky nútených prác väzňov v tábore a ich ubytovanie. Na kontrolu prebiehajúcich prác sa dňa 26. januára prišli pozrieť minister kultúry SR Marek Maďarič a minister financií SR Peter Kažimír. V priestoroch múzea ministerskú návštevu privítal primátor mesta Sereď Martin Tomčányi, autor projektu rekonštrukcie pracovného a koncentračného tábora Pavol Mešťan spolu s generálnym riaditeľom SNM Branislavom Pánisom. Udalosti a ľudia Fri, 26 Jan 2018 01:01:01 +0100 Bowlingový turnaj o MAJSTRA DC - Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-25-bowlingovy-turnaj-o-majstra-dc---sered Vedúci Denného centra pre seniorov v Seredi Jozef Valábek zorganizoval pre členov DC ďalší ročník bowlingového turnaja. Približne 30 seniorov si prišlo 24. januára zmerať sily a zabojovať o titul MAJSTRA Denného centra. V dobrej spoločnosti a príjemnej nálade vyhradený čas ubehol ako voda a seniori podávali naozaj majstrovské výkony. Po vyhodnotení výsledkov napokon turnaj skončil s nasledovnými výsledkami : Udalosti a ľudia Thu, 25 Jan 2018 01:01:01 +0100 Živnostníci a dobrovoľne poistení pozor: do 8. februára treba zaplatiť odvody v novej výške http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-24-zivnostnici-a-dobrovolne-poisteni-pozor--do-8--februara-treba-zaplatit-odvody-v-novej-vyske Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že do 8. februára (za január 2018) treba zaplatiť poistné z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu už v novej výške. Udalosti a ľudia Wed, 24 Jan 2018 01:01:01 +0100 Deň otvorených dverí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-24-den-otvorenych-dveri Príď sa opýtať a presvedčiť, prečo práve u nás študovať. Udalosti a ľudia Wed, 24 Jan 2018 01:01:01 +0100 Hráme srdcom - spolu dokážeme viac http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-24-hrame-srdcom---spolu-dokazeme-viac Hádzanárski nadšenci Slávie Sereď za pomoci sponzorov usporiadali v sobotu 20.1.2018 už druhý ročník charitatívno-exhibičného turnaja Hráme srdcom - spolu dokážeme viac, ktorý dopadol nad očakávanie. Šport Wed, 24 Jan 2018 01:01:01 +0100 Lukáškovi otvorili svoje srdcia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-24-lukaskovi-otvorili-svoje-srdcia ,,Hráme srdcom“. S týmto mottom sa v sobotu niesol charitatívno exhibičný turnaj hádzanárskeho klubu Slávia Sereď. Po úspešnom prvom ročníku hádzanári opäť spojili svoje, sily aby pomohli malému Lukáškovi z Dolnej Stredy.V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 24 Jan 2018 01:01:01 +0100 Ďalšia streľba a drogy v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-24-dalsia-strelba-a-drogy-v-seredi Galantskí kriminalisti v spolupráci s pohotovostným útvarom vykonali v Seredi dve prehliadky rodinných domov a prehliadku vozidla. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 24 Jan 2018 01:01:01 +0100 Štefánik v novom šate http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-24-stefanik-v-novom-sate V aktuálnej ponuke divadelných hier nájdeme množstvo takých, ktoré sú označované ako strhujúce komédie, no hier, ktoré by otvárali priestor pre uvažovanie, je už poriedko. Medzi takéto patrí dielo režisérky Evy Borušovičovej ŠTEFÁNIK – SLNKO V ZATMENÍ Udalosti a ľudia Wed, 24 Jan 2018 01:01:01 +0100 Výborné výsledky piatakov CZŠ sv. Cyrila a Metoda v celoslovenskom testovaní T5 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-24-vyborne--vysledky-piatakov--czs--sv--cyrila-a-metoda-v-celoslovenskom----testovani--t5-2017 O pár dní si žiaci základných a stredných škôl odnesú domov výsledky svojej polročnej namáhavej práce. Piataci základných škôl Slovenska a spolu s nimi aj ich pedagógovia a rodičia sa práve v týchto dňoch dozvedeli konečné výsledky celoslovenského testovania T5 2017, ktoré zverejnil NÚCEM. Školstvo a vzdelávanie Wed, 24 Jan 2018 01:01:01 +0100 Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry a SNM - Múzeum holokaustu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-24-slovenske-narodne-muzeum---muzeum-zidovskej-kultury-a-snm---muzeum-holokaustu-v-seredi Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry a SNM - Múzeum holokaustu v Seredi si Vás dovoľujú pozvať na kontrolný deň stavebných a rekonštrukčných prác budovanej expozície Múzea holokaustu v Seredi. Udalosti a ľudia Wed, 24 Jan 2018 01:01:01 +0100 Ďakujeme Vám za spoločný rok 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-23-dakujeme-vam-za-spolocny-rok-2017 Rok 2018 sa rozbehol isto a rýchlo. Skôr ako vám však predstavíme nové plány a projekty Mladej Serede, zrekapitulujme si rok 2017. V rámci kultúrnych podujatí sme zorganizovali viac ako 15 podujatí s účasťou viac ako 400 návštevníkov. Za podporu pri minuloročných akciách ďakujeme najmä Mestu Sereď a Nadácii Orange. Občania a občianske združenia Tue, 23 Jan 2018 01:01:01 +0100 Streľba v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-23-strelba-v-seredi V Seredi sa v noci z piatka na sobotu strieľalo.V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 23 Jan 2018 01:01:01 +0100 Zhromaždenie obyvateľov mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-23-zhromazdenie-obyvatelov-mesta-sered 5. februára o 17:00 hod. sa v kinosále kina NOVA v Seredi uskutoční zhromaždenie obyvateľov. V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 23 Jan 2018 01:01:01 +0100 Reprezentačný ples v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-23-reprezentacny-ples-v-seredi Aj plesovú sezónu v Seredi otvoril Mestský reprezentačný ples. V krásne vyzdobenej estrádnej sále domu kultúry sa zišlo viac ako 160 ľudí. Okrem dobrej hudby tam nechýbalo samozrejme chutné jedlo, bohatá tombola a plný tanečný parket.V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 23 Jan 2018 01:01:01 +0100 4.kolo mikroligy v Nitre http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-23-4-kolo-mikroligy-v-nitre V nedeľu 21.1.2018 vycestovala naša najmladšia výprava, ktorá bola zložená z 18 hráčok a hráčov do Nitry na ďalšie kolo Mikroligy, kde na nás čakalo družstvo dievčat BKM Junior UKF Nitra a družstvo chlapcov BKM SPU Nitra. Šport Tue, 23 Jan 2018 01:01:01 +0100 Na jednej strane dohady, na druhej doklady http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-23-na-jednej-strane-dohady--na-druhej-doklady Stretol ma človek, ktorý má blízko k vážnej hudbe i folklóru. Reč prišla aj na podujatie, o ktorom sa nedávno dosť diskutovalo. Festival Heligónka láska moja a jeho ukončenie. Zaujímalo ho ako to v skutočnosti bolo s tými výdavkami a tržbami za vstupenky, pretože počul rôzne čísla, rôzne položky, ale väčšinou to boli neoverené informácie Udalosti a ľudia Tue, 23 Jan 2018 01:01:01 +0100 Odhalené drogy v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-23-odhalene-drogy-v-seredi Galantskí kriminalisti v súčinnosti s pohotovostným policajným útvarom vykonali pre podozrenie z drogovej trestnej činnosti v meste Sereď dve prehliadky rodinných domov a prehliadku vozidla. Udalosti a ľudia Tue, 23 Jan 2018 01:01:01 +0100 Miroslav Donutil - Cestou NE Cestou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-23-miroslav-donutil---cestou-ne-cestou Pozývame Vás na najúspešnejsieho českého zabávača Miroslava Donutila do Domu kultúry v Seredi 13. marca o 19:00 hod. Kultúra a tradície Tue, 23 Jan 2018 01:01:01 +0100 Prvý hrací víkend nového kalendárneho roku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-22-prvy-hraci-vikend-noveho-kalendarneho-roku Do nášho prvého súťažného zápasu v tomto kalendárnom roku sme nastúpili s energiou a odhodlaním prezentovať sa činnosťami, ktorými sa neustále venujeme v tréningovom procese. Výrazne sa nám to darilo o čom svedčí aj samotný výsledok. Šport Mon, 22 Jan 2018 01:01:01 +0100 Prípravkári z CVČ Fándly Sereď hostili štvrté kolo basketbalovej Mikroligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-22-pripravkari-z-cvc-fandly-sered-hostili-stvrte-kolo-basketbalovej-mikroligy V nedeľu 21.1. sa na našej palubovke uskutočnilo 4. kolo Mikroligy. Postupne sme si zmerali sily so Sencom a s dievčatami zo Slovanu Bratislava. V oboch zápasoch ukázali deti ohromnú bojovnosť a nadšenie. Šport Mon, 22 Jan 2018 01:01:01 +0100 V tomto týždni si dôležité víťazstvá pripísali kadetky, kadeti a druholigoví juniori http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-22-v-tomto-tyzdni-si-dolezite-vitazstva-pripisali-kadetky--kadeti-a-druholigovi-juniori Po nevydarenom víkende bol náš cieľ v zápase s Ivankou pri Dunaji jasný. Predviesť zodpovedný a bojovný výkon a prinavrátiť si stratené sebavedomie. Rozbiehali sme sa pomalšie, ale potom sme už zápas chytili pevne do svojich rúk. Šport Mon, 22 Jan 2018 01:01:01 +0100 Nový kabinet telesnej a športovej výchovy na I. stupni http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-22-novy-kabinet-telesnej-a-sportovej-vychovy-na-i--stupni Naša škola je už dva roky zapojená do projektu Slovenského atletického zväzu ( SAZ ) s názvom „ Detská atletika „ . Projekt je zameraný na zatraktívnenie atletiky medzi deťmi ako takej a zároveň prispieva aj k rozvoju ich pohybových zručností . Školstvo a vzdelávanie Mon, 22 Jan 2018 01:01:01 +0100 Tenisový klub Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-22-tenisovy-klub-sered Tenisový klub Sereď pripravuje do prebiehajúceho tréningového procesu nábor detí s ročníkom narodenia 2011 a 2012. Tréningy budú vedené pod dohľadom skúseného tenisového trénera a bližšie informácie môžete získať na tel. čísle 0907 594 394 alebo tksered@gmail.com. Šport Mon, 22 Jan 2018 01:01:01 +0100 Mladoseredčania opäť vycestovali za vzdelaním, tentoraz tým neformálnym ! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-22-mladoseredcania-opat-vycestovali-za-vzdelanim--tentoraz-tym-neformalnym Školenie Erazmus+ Inception 2.0 sa konalo v Ptuji v Slovinsku v dátume od 25. Septembra do 2. Októbra 2017. Dvadsaťsedem pracovníkov s mládežou a učiteľov zo Slovinska, Chorvátska, Turecka, Slovenska, Poľska, Litvy, Lotyšska a Estónska nadobudli dôležité vedomosti a skúsenosti v oblasti koučovania a konštelácie pri práci s mladými ľuďmi, ktorí sú znevýhodnení. Občania a občianske združenia Mon, 22 Jan 2018 01:01:01 +0100 Spomienkové stretnutie na cintoríne v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-22-spomienkove-stretnutie-na-cintorine-v-seredi 22. januára sa v Seredi konalo spomienkové stretnutie k ucteniu si pamiatky plukovníka Štefana Ivana ako aj ďalších obetí leteckej katastrofy v Hejciach. Pri havárii lietadla AN 24, ktoré 19. januára 2006 prepravovalo slovenských vojakov z mierovej misie KFOR v Kosove späť do vlasti, zahynulo 42 vojakov. Tragédia, ktorá sa odohrala nad dedinou Hejce, na kopci Borsó otriasla celým Slovenskom a navždy zostane čiernym dňom v dejinách Ozbrojených síl. Od pádu lietadla uplynulo 12 rokov, no čas nezmiernil bolesť a nevymazal spomienky. Rodina a kolegovia plk. Štefana Ivana sa každoročne stretávajú na cintoríne v Seredi, aby si uctili jeho pamiatku. Udalosti a ľudia Mon, 22 Jan 2018 01:01:01 +0100 Nestačili ani 3 varovné výstrely http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-20-nestacili-ani-3-varovne-vystrely V piatok v noci zasahovala hliadka MsP v rodinnom dome, kde bolo nahlásené podozrivé správanie bývajúcich. Pre pokračujúce protiprávne konanie a útok na verejného činiteľa musela hliadka MsP použiť varovné výstrely. Počas zákroku došlo k zraneniu policajtov ako aj nájomníkov v dome. Mestská polícia Sat, 20 Jan 2018 01:01:01 +0100 Zhromaždenie obyvateľov mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-19-zhromazdenie-obyvatelov-mesta-sered Zhromaždenie obyvateľov mesta je zvolané na prerokovanie žiadostí o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď, ktoré sa týkajú výstavby ubytovní na území mesta Sereď. Udalosti a ľudia Fri, 19 Jan 2018 01:01:01 +0100 Tancuj v Seredi celý rok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-18-tancuj-v-seredi-cely-rok V zime už ľudia rozmýšľajú nad letnými dovolenkami a tábormi pre deti. V minulom roku sa uskutočnil prvý Summer Dance Camp v tanečnom štúdiu Johnnyho Mečocha LIFE IS PERFECT. Ak sa vaše deti zúčastnili, viete o čom hovoríme! Ak nie, je tu nový rok a nové príležitosti, ako to roztancovať či v zime alebo v lete. Udalosti a ľudia Thu, 18 Jan 2018 01:01:01 +0100 Stopy/reflexie minulosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-18-stopy-reflexie-minulosti Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu Vás srdečne pozývame na vernisáž výstavy Stopy/reflexie minulosti, ktorú sme pripravili v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou Bratislava. História Thu, 18 Jan 2018 01:01:01 +0100 V Seredi ocenili osobosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-18-v-seredi-ocenili-osobosti Mestské ocenenia si v Seredi prevzala z rúk primátora trojica jednotlivcov a jeden športový kolektív. Mesto sa im aj takýmto spôsobom poďakovalo za celoživotnú prácu. V článku video. Udalosti a ľudia Thu, 18 Jan 2018 01:01:01 +0100 Križovatku "ochromila" nehoda http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-18-krizovatku--ochromila--nehoda Nielen poľadovica na cestách, ale aj nefunkčné semafory na križovatke. Dopravu na frekventovanej križovatke v Seredi stále komplikujú technické problémy spôsobené víkendovou dopravnou nehodou.V článku video. Udalosti a ľudia Thu, 18 Jan 2018 01:01:01 +0100 Mestá rozdelia dotácie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-18-mesta-rozdelia-dotacie Obyvatelia Šale a Serede môžu aj tento rok žiadať o dotácie. V článku video. Udalosti a ľudia Thu, 18 Jan 2018 01:01:01 +0100 Kde sú hranice ochoty pomáhať? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-18-kde-su-hranice-ochoty-pomahat V ostatnom čase sme ako funkcionári samosprávy obviňovaní z nedostatočnej miery empatie k ľuďom, ktorí nemajú strechu nad hlavou. Argumentom prívržencov stálej pomoci bolo aj to, že ľudia bez domova prišli o strechu nad hlavou v dôsledku vonkajších okolností. Udalosti a ľudia Thu, 18 Jan 2018 01:01:01 +0100 Vec, ktorá sa nás týka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-18-vec--ktora-sa-nas-tyka Národná kriminálna jednotka (NAKA) podľa informácií televízie JOJ zadržala Ivana Katrinca. Je obvinený z vydierania. Vyšetrovateľ dal podnet na vzatie obvineného do väzby. O tej by mal súd rozhodnúť v najbližších dňoch. Udalosti a ľudia Thu, 18 Jan 2018 01:01:01 +0100 Upozornenie pre dobrovoľne poistené osoby: Zmena výšky poistného sa môže týkať aj vás http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-18--upozornenie-pre-dobrovolne-poistene-osoby--zmena-vysky-poistneho-sa-moze-tykat-aj-vas Sociálna poisťovňa pripomína dobrovoľne poisteným osobám, ktoré platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, že tak ako samostatne zárobkovo činným osobám, aj im sa od 1. 1. 2018 mení výška poistného. Dôvodom je zmena minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý sa od 1. 1. 2018 zvýšil zo sumy 441,50 eur (platnej v roku 2017) na 456 eur. Poistné za kalendárny mesiac január 2018 už dobrovoľne poistené osoby teda zaplatia vo vyššej sume, poistné za január je splatné najneskôr 8. februára 2018. Udalosti a ľudia Thu, 18 Jan 2018 01:01:01 +0100 Na ZŠ Juraja Fándlyho sa basketbalu darí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-17-na-zs-juraja-fandlyho-sa-basketbalu-dari Po minulom roku sme sa opäť zapojili do projektu Minibasketshow, ktorý je podporovaný aj medzinárodnou basketbalovou federáciou FIBA. Tento rok bol zameraný na deti ročník narodenia 2008 a mladší Šport Wed, 17 Jan 2018 01:01:01 +0100 Pozvánka na pietny akt k výročiu leteckého nešťastia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-17-pozvanka-na-pietny-akt-k-vyrociu-leteckeho-nestastia 19. januára si pripomenieme 12. výročie leteckého nešťastia na kopci Borsó pri maďarskej obci Hejce, pri ktorom zahynulo 42 príslušníkov Ozbrojených síl SR vracajúcich sa z misie v mierových silách KFOR v Kosove. Dopravné lietadlo Antonov AN-24 letelo z kosovskej Prištiny a do cieľa na letisko v Košiciach mu chýbalo iba niekoľko kilometrov. Udalosti a ľudia Wed, 17 Jan 2018 01:01:01 +0100 Krajší vestibul a vstup do školy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-16-krajsi-vestibul-a-vstup-do-skoly Začnem slovami PaedDr. Sylvii Vrábelovej, „My nemáme len skvelé deti, perfektných učiteľov a zamestnancov, ale máme aj FANTASTICKÝCH RODIČOV“. Skutočne je to pravda. Školstvo a vzdelávanie Tue, 16 Jan 2018 01:01:01 +0100 Karneval http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-15-karneval Rodinné centrum MAMA klub, Mesto Sereď a Dom kultúry pozývajú malých aj veľkých na veselý karneval 21.1.2018 od 16 hodiny. Kultúra a tradície Mon, 15 Jan 2018 01:01:01 +0100 Blíži sa termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľností http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-15-blizi-sa-termin-podania-danoveho-priznania-k-dani-z-nehnutelnosti Mesiac január prináša so sebou nie príliš obľúbené povinnosti pre občanov. Tí, ktorí v uplynulom roku získali akúkoľvek nehnuteľnosť majú do konca januára povinnosť podať na Mestskom úrade Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Daň sa platí každý rok. Ak mesto Sereď ako správca miestnej dane od daňovníka tlačivo dostane, v nasledujúcich rokoch už sama posiela majiteľom nehnuteľností šeky na zaplatenie. Dane a odvody Mon, 15 Jan 2018 01:01:01 +0100 Program kina NOVA na február 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-14-program-kina-nova-na-februar-2018 Február v kine bude patriť 50 odtieňom slobody, novej Marvelovke Čierny Panter a mnohým ďalším príbehom. TV a film Sun, 14 Jan 2018 01:01:01 +0100 Seredčania opäť hlasujú o detské ihrisko Žihadielko http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-14-seredcania-opat-hlasuju-o-detske-ihrisko-zihadielko Už sú to dva roky, čo obyvatelia Serede spojili svoje sily a hlasovaním získali od spoločnosti LIDL detské ihrisko Žihadielko. Nasledujúci rok sa naše mesto ako víťaz z roku 2016 do súťaže prihlásiť nemohlo, no tento rok spoločnosť LIDL vytvorila samostatnú špeciálnu kategóriu pre tie mestá, ktoré už Žihadielko vyhrali v minulých dvoch ročníkoch. Udalosti a ľudia Sun, 14 Jan 2018 01:01:01 +0100 Candrbál 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-13-candrbal-2018 Denné centrum pre seniorov v Seredi zorganizovalo v estrádnej sále Domu kultúry už piaty ročník fašiangového candrbálu. Po prvý krát sa veselica konala v roku 2014 a odvtedy sa teší veľkej obľube. Seniori v našom meste sa totiž radi zabávajú a tak o hostí nebola ani tento rok núdza. Po úvodných slovách primátora mesta Martina Tomčányiho a vedúceho Denného centra Jozefa Valábka už všetkých čakala nezameniteľná atmosféra, tanec aj spev. Udalosti a ľudia Sat, 13 Jan 2018 01:01:01 +0100 Výstava „Hmyz v prírode“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-12--vystava--hmyz-v-prirode Výstavu pod názvom „Hmyz v prírode“ v múzeu sprístupníme od 18. januára 2018 a potrvá do 24. februára 2018. Autor výstavy Michal Zachar sa venuje pozorovaniu a skúmaniu hmyzu po celý svoj život. Udalosti a ľudia Fri, 12 Jan 2018 01:01:01 +0100 Hráme srdcom spolu dokážeme viac http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-12--hrame-srdcom-spolu-dokazeme-viac- Hádzanársky klub HK Slávia Sereď chce odštartovať rok 2018 nie len tým, že vie hrať, ale aj tým, že vie pomáhať, a preto pokračujeme v organizácii nášho 2. ročníka charitatívneho turnaja pod názvom "HRÁME SRDCOM SPOLU DOKÁŽEME VIAC", tak znie motto charitatívno exhibičného turnaja pre tento rok, ktorého druhý ročník sa uskutoční 20. januára 2018 od 09:00-16:00 v športovej hale OA Sereď. Šport Fri, 12 Jan 2018 01:01:01 +0100 Pátranie po dvoch tínedžerkách http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-12-patranie-po-dvoch-tinedzerkach 17 ročná Jana Orichelová zo Sládkovičova bola naposledy v spoločnosti matky 9.1.2018 o 10.00 h na železničnej stanici v Sládkovičove. Tu nastúpila na vlak do Bratislavy, odkiaľ mala cestovať rýchlikom do Spišskej Novej Vsi. Bezpečnosť Fri, 12 Jan 2018 01:01:01 +0100 Mestské múzeum v Seredi Vás srdečne pozýva na podujatia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-12-mestske-muzeum-v-seredi-vas-srdecne-pozyva-na-podujatia STÁLE EXPOZÍCIE: Prehistória seredského regiónu, Hrad Šintava, Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča, Lapidárium s barokovými sochami Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka Kultúra a tradície Fri, 12 Jan 2018 01:01:01 +0100 Oceňovanie občanov mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-12-ocenovanie-obcanov-mesta-sered V obradnej sieni MsÚ v Seredi sa dňa 11. januára konalo slávnostné oceňovanie občanov mesta. O tom, kto ocenenie získa rozhodli na novembrovom zasadnutí poslanci MsZ. Z rúk primátora si plakety Cena mesta a Čestný občan mesta prevzali štyri osobnosti, ktorí sa svojou prácou či voľnočasovou aktivitou pričinili o zviditeľnenie mesta a jeho rozvoj. Udalosti a ľudia Fri, 12 Jan 2018 01:01:01 +0100 Čo prinesie nové VZN mesta Sereď o odpadoch? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-11-co-prinesie-nove-vzn-mesta-sered-o-odpadoch Od 1. januára 2018 je v platnosti nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Oboznamujeme Vás s niektorými jeho zmenami. Udalosti a ľudia Thu, 11 Jan 2018 01:01:01 +0100 Boli ste už pozvaní na návštevu do Prezidentského paláca? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-10-boli-ste-uz-pozvani-na-navstevu-do-prezidentskeho-palaca Päť žiačok našej Cirkevnej základnej školy v Seredi takouto návštevou začalo nový rok 2018. Dňa 01. 01. 2018 naša druháčka Lucka Kurbelová, piatačky Veronika Baričiaková, Henrietka Lenčéšová, Emka Takáčová a šiestačka Ninka Dudiňáková boli ako koledníčky Dobrej noviny zaniesť radostné posolstvo Vianoc aj prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi a jeho spolupracovníkom. Udalosti a ľudia Wed, 10 Jan 2018 01:01:01 +0100 Animátorka roka 2017 je zo Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-10-animatorka-roka-2017-je-zo-serede V nedeľu, 10. decembra 2017, sa v Trnave konal slávnostný galavečer s ocenením tých mladých ľudí, ktorí dobrovoľne venujú svoj čas, energiu, talenty pre dobro iných. Ocenenie už po jedenástykrát vyhlasuje Rada mládeže Trnavského kraja v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom. Udalosti a ľudia Wed, 10 Jan 2018 01:01:01 +0100 Vianočné zvonenie GVMS http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-09-vianocne-zvonenie-gvms V sobotu 16.12.2017 sa o 17.00 začali otvárať dvere Domu kultúry v Seredi a dovnútra vstupovali žiaci, rodičia, ale aj ostatní občania Serede. Začal už pätnásty ročník Vianočného zvonenia pod taktovkou p. Míkovej, p. Krčmárikovej a takmer 50 účinkujúcich študentov Gymnázia Vojtecha Mihálika. Kultúra a tradície Tue, 09 Jan 2018 01:01:01 +0100 Zbieranie psích exkrementov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-09-zbieranie-psich-exkrementov Základným pravidlom, ktoré by mali dodržiavať všetci majitelia psov pri pohybe so psom na verejných priestranstvách mesta, je zbieranie psích exkrementov. Životné prostredie a príroda Tue, 09 Jan 2018 01:01:01 +0100 Žiačky v prípravnom zápase porazili staršie žiačky zo Starej Turej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-08-ziacky-v--pripravnom-zapase-porazili-starsie-ziacky-zo-starej-turej Do zápasu sme vkročili výborne. Agresívnou hrou v obrane sme dostávali hráčky súpera pod tlak z čoho sme dokázali aj poľahky zakončovať rýchle protiútoky. Ak sme sa nepresadili rýchlym protiútokom tak v postupnom útoku sme si trpezlivosťou vypracovali mnoho dobrých pozícii pre zakončenie. Šport Mon, 08 Jan 2018 01:01:01 +0100 6. ročník Silvestrovského turnaja vo štvorhre http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-08-6--rocnik-silvestrovskeho-turnaja-vo-stvorhre Silvestrovský turnaj vo štvorhre už roky patrí medzi obľúbené turnaje, kde sa tenisový nadšenci stretnú, aby spolu strávili deň v duchu tenisu a vynikajúcej nálady. Šiesty ročník turnaja vo štvorhre sa odohral v areáli Hotela Družba v Senci. Šport Mon, 08 Jan 2018 01:01:01 +0100 SZČO platia poistné k 8. januáru ešte po starom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-08-szco-platia-poistne-k-8--januaru-este-po-starom Sociálna poisťovňa upozorňuje povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníkov a ostatné zárobkovo činné osoby), že k termínu splatnosti 8. január 2018 platia poistné za december 2017, a teda vo výške, ako ho platili doteraz Udalosti a ľudia Mon, 08 Jan 2018 01:01:01 +0100 Oznam daňovníkom dane z nehnuteľnosti a za psa pre rok 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-08-oznam-danovnikom-dane-z-nehnutelnosti-a-za-psa-pre-rok-2018 Mesto Sereď, správca miestnej dane oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľnosti alebo dane za psa , ktorým v priebehu minulého roka 2017 vznikla, alebo zanikla daňová povinnosť ( kúpa nehnuteľnosti, alebo predaj nehnuteľnosti) alebo mu v priebehu roka 2017 bolo vydané stavebné , kolaudačné rozhodnutie k nehnuteľnosti nachádzajúce sa v meste Sereď , vlastnia alebo držia psa staršieho, ako 6 mesiacov, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v platnom znení je potrebné podať riadne, alebo čiastkové daňové priznanie do 31. januára 2018. Dane a odvody Mon, 08 Jan 2018 01:01:01 +0100 Vďaka mestu Sereď včelárenie v roku 2017 bližšie verejnosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-08-vdaka-mestu-sered-vcelarenie-v-roku-2017-blizsie-verejnosti Vďaka finančnej podpore mesta Sereď v roku 2017 sa členovia Regionálneho Spolku včelárov Slovenska J. Fándlyho v Seredi dostali opäť častejšie k deťom a dospelým v meste Sereď a okolí a mali možnosť na viacerých podujatiach propagovať včelárenie, včelie produkty, ich význam pre zachovanie biotopu a zdravia a odpovedať na zvedavé otázky záujemcov o hlbšie poznanie všetkého, čo je s včelárením spojené. Udalosti a ľudia Mon, 08 Jan 2018 01:01:01 +0100 Odpovede na interpelácie a otázky dané na MsZ 14.12.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-08-odpovede-na--interpelacie-a-otazky-dane-na-msz-14-12-2017 Ako je to s charitou(poslanec mal na mysli asi organizáciu TTADCH)? Kde, vlastne bude? Aké sú rokovania? Je možnosť aby sídlo charity bolo v KASARŃACH pri Váhu? Je iné riešenie? Mestské zastupiteľstvo Mon, 08 Jan 2018 01:01:01 +0100 Odborné praxe vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska – príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zarobenie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-08-odborne-praxe-vo-svajciarsku-pre-mladych-ludi-zo-slovenska---prilezitost-pre-vzdelavanie--spoznavanie-a-zarobenie Každý mladý človek túži po poznávaní, mnohí sa chcú naučiť niečo nové, najmä v novom prostredí, najlepšie v kolektíve seberovných priateľov a v neposlednom rade zarobiť si prostriedky na svoje ďalšie sebazdokonaľovanie a zábavu. Udalosti a ľudia Mon, 08 Jan 2018 01:01:01 +0100 Prvé týždne fungovania nocľahárne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-05-prve-tyzdne-fungovania-noclaharne Máme za sebou prvé týždne fungovania nocľahárne pre občanov bez domova v réžii mesta. Jej služby využilo v decembri 2017 dohromady jedenásť klientov. Boli však aj dni, kedy v nej spaloiba šesť záujemcov. Keďže boli vianočné sviatky a na ulici sme nechceli nechať nikoho, poskytli sme v nocľahárni ubytovanie aj pre tých, ktorí nemajú v Seredi trvalý pobyt. Udalosti a ľudia Fri, 05 Jan 2018 01:01:01 +0100 Koľko sviatkov a dní pracovného pokoja pripadne na rok 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-04-kolko-sviatkov-a-dni-pracovneho-pokoja-pripadne-na-rok-2018 Máme za sebou prvé dni nového roka 2018 a mnohí sa už naplno venujú svojej práci. Preladiť sa zo sviatočných dní na tie bežné nie je jednoduché a tak nečudo, že sa nájdu ľudia, ktorí už teraz rozmýšľajú, kedy bude najbližší sviatok alebo deň pracovného pokoja. V sumáre v roku 2018 to bude 15 takýchto dní. Z toho 11 dní voľna pripadne na pracovný deň a 4 voľné dni pripadnú na víkendy. V roku 2018 budú vďaka voľnu dva predĺžené víkendy : na Veľkú noc a na Vianočné sviatky. Udalosti a ľudia Thu, 04 Jan 2018 01:01:01 +0100 Aké investície čakajú mesto Sereď v roku 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-04-ake-investicie-cakaju-mesto-sered-v-roku-2018 S plánmi do nového roka vstúpili nielen občania Slovenska ale i samosprávy. Sereď čaká v roku 2018 množstvo naplánovaných investícií. V nasledujúcich riadkoch sa tým najdôležitejším investíciám budeme venovať podrobnejšie. K niektorým podal bližšie vysvetlenie prednosta MÚ Tibor Krajčovič. V rozpočte mesta sa v roku 2018 predbežne uvažuje so sumou 6 000,- € na rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému. Pán Krajčovič, iba vlani v máji došlo k rekonštrukcii kamerového systému, kde sa staré analógové kamery vymenili za IP kamery, bola vybudovaná nová serverovňa, zakúpený nový server so softverom, nové kamery a vymenené optické vedenie. Rozvoj a výstavba Thu, 04 Jan 2018 01:01:01 +0100 Vedúci oddelenia rozvoja mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-03-veduci-oddelenia-rozvoja-mesta-sered Žiadosť o účasť vo výberovom konaní doloženú potrebnými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31.1.2018 do 12.00 hod. na adresu Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď. Obálku je potrebné označiť heslom „Výberové konanie – vedúci oddelenia rozvoja mesta - neotvárať!“ Mestský úrad Wed, 03 Jan 2018 01:01:01 +0100 Kam s konármi a stromčekmi? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-03-kam-s-konarmi-a-stromcekmi Zber vianočných stromčekov sa bude realizovať dňa 8.1. a 9.1. 2018. Žiadame preto občanov, aby stromčeky vykladali zo svojich domovov v dostatočnom predstihu. Stromy a polámané konáre zo stromov môžete nosiť aj osobne do areálu bývalých kasární (smer Camping). Životné prostredie a príroda Wed, 03 Jan 2018 01:01:01 +0100 Informatívna správa o činnosti mesta Sereď a Mestského úradu v Seredi od ostatného zasadnutia MsZ do 14. 12. 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-informativna--sprava--o-cinnosti--mesta--sered--a-mestskeho--uradu---v-seredi---od-ostatneho--zasadnutia--msz-do-14--12--2017 11. novembra 2017 uskutočnil SEREREDSKÝ DIXIELAND BAND rozlúčkový koncert venovaný nedožitým 80. narodeninám Jaroslava Červenku. - 14. 11. 2017 sa uskutočnilo otvorenie prevádzky Amazon v Seredi. Mestské zastupiteľstvo Wed, 03 Jan 2018 01:01:01 +0100 Z rokovania mestského zastupiteľstva 14.12.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-z-rokovania-mestskeho-zastupitelstva-14-12-2017 Po schválení programu rokovania predniesol primátor mesta prítomným informáciu o činnosti mesta Sereď a mestského úradu od ostatného zasadnutia. V časti interpelácie a otázky vystúpili poslanci Dušan Irsák, Pavol Kurbel, Daniela Matušková a Božena Vydarená. S faktickými poznámkami k priebehu rokovania v tomto bode vystúpil JUDr. Michal Irsák, Ing. Marek Lovecký a Ľubomír Veselický. Mestské zastupiteľstvo Wed, 03 Jan 2018 01:01:01 +0100 Kadetky Lokomotívy Sereď v reprezentácii SR http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-02-kadetky-lokomotivy-sered-v-reprezentacii-sr Reprezentačný výber Slovenska v kategórii U16 W v dňoch 27.-29.12.2017 odohral 3 zápasy na medzinárodnom turnaji Olympijských nádejí krajín V4. Do nominácie trénera Petra Jankoviča sa dostali z BK Lokomotíva Sereď Simona Scherhauferová a Ema Očadlíková. Šport Tue, 02 Jan 2018 01:01:01 +0100 Zbierať papier sa oplatí! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-02-zbierat-papier-sa-oplati Mesto Sereď sa neustále zaoberá otázkou, ako čo najefektívnejšie zabezpečiť triedenie odpadov. V spolupráci s firmou EKOWAY, Račianska 66, 831 02 Bratislava pripravilo pre svojich občanov službu – zber a výkup papiera za odplatu. S realizáciou by sa malo začať v mesiaci marec. Udalosti a ľudia Tue, 02 Jan 2018 01:01:01 +0100 Silvestrovská zábava v Dennom centre pre seniorov v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-01-silvestrovska-zabava-v-dennom-centre-pre-seniorov-v-seredi V dennom centre pre seniorov sa každoročne v posledný deň v roku koná silvestrovská zábava. So starým rokom sa prišlo rozlúčiť približne 60 členov DC. O zábavu sa postaral vedúci centra Jozef Valábek, ktorý sa zhostil úlohy DJ-a. Hudbu namixoval tak, že tanečný parket neostal ani na minutku prázdny. K tomu spev a vtipné hovorené slovo dotvárali príjemnú atmosféru silvestrovskej noci. Nový rok spoločne privítalí nielen prípitkom ale aj s prianím pevného zdravia a veselej mysle každý deň v roku 2018. Kultúra a tradície Mon, 01 Jan 2018 01:01:01 +0100 Silvestrovský párty kamión roztancoval Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-01-silvestrovsky-party-kamion-roztancoval-sered Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok sa obyvatelia Serede mohli rozlúčiť so starým rokom naozaj originálne. Po meste jazdil silvestrovský párty kamión, ktorý premenil ulice na jeden veľký tanečný parket. Seredčania si užili hudobný mix, namiešaný z rôznych žánrov, aby si každý prišiel na svoje. Okrem toho atmosféru dotváralo aj tridsaťšesť inteligentných svetiel, 20 000 wattový zvukový systém a dva watt full graphic Lasersystem Kvant. Udalosti a ľudia Mon, 01 Jan 2018 01:01:01 +0100 Privítali sme nový rok 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-01-privitali-sme-novy-rok-2018 Nový rok 2018 sme privítali v Seredi v plnej paráde. Niekoľko menších osláv sa konalo v miestnych podnikoch. Silvestrovská zábava prebiehala počas noci aj v Dennom centre pre seniorov i v Dome kultúry. Po uliciach mesta od večera jazdil silvestrovský párty kamión, ktorý napokon zaparkoval na parkovisku pred gymnáziom. Reprodukovaná hudba roztancovala všetkých, ktorí dali prednosť oslavám pod holým nebom pred teplom domova. Pol hodinu po polnoci bol pre obyvateľov prichystaný veľkolepý ohňostroj, ktorý aj napriek obavám z večernej hmly dopadol na výbornú. Udalosti a ľudia Mon, 01 Jan 2018 01:01:01 +0100 Prvé bábätko v roku 2018 narodené v galantskej nemocnici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-01-prve-babatko-v-roku-2018-narodene-v-galantskej-nemocnici Už od rána médiá informovali o prvom tohtoročnom bábätku narodenom v rámci Slovenska. Na prvé dieťatko narodené v galantskej nemocnici sme si ale museli počkať až do 15:10 hodiny. Podľa Tomáša Kráľa, hovorcu spoločnosti Svet zdravia je ním dievčatko menom Saskia s váhou 3500 g a mierou 50 cm. Rodičia pochádzajú z Jelky a z malého bábätka majú veľkú radosť. Zdravie Mon, 01 Jan 2018 01:01:01 +0100 VIDEO: Novoročný príhovor primátora mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2018-01-01-video--novorocny-prihovor-primatora-mesta-sered Pozrite si novoročný príhovor primátora Ing. Martina Tomčányiho, ktorý sa v krátkosti vracia k bilancovaniu predchádzajúceho roka a predstavuje najbližšie plány, ktoré mesto čakajú. V Novom roku 2018 Vám všetkým prajeme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti vo Vašom osobnom, ale aj pracovnom živote. Mestský úrad Mon, 01 Jan 2018 01:01:01 +0100 Moderné technológie v Dennom Centre POMOCNÍČEK http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-31-moderne-technologie-v-dennom-centre-pomocnicek Denné Centrum POMOCNÍČEK v Seredi už vyše dva roky poskytuje odborné terapie deťom s telesným a mentálnym postihnutím. Zastrešujem terapie na rozvoj motorických zručností, ako aj na rozvoj mentálnej stránky. Občania a občianske združenia Sun, 31 Dec 2017 01:01:01 +0100 Prípravy na novoročný ohňostroj sú v plnom prúde http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-31-pripravy-na-novorocny-ohnostroj-su-v-plnom-prude Máme posledný deň v roku 2017. O pár hodín privítame nový rok a tak prípravy na tento okamih sú v plnom prúde nielen v našich domácnostiach ale aj v uliciach Serede. Už tradične tridsať minút po polnoci poverený pracovník mesta Ján Himpán odpáli novoročný ohňstroj. V týchto chvíľach na streche Domu kultúry všetko inštaluje tak, aby to v premiére dopadlo na výbornú a bez najmenšej chybičky. Udalosti a ľudia Sun, 31 Dec 2017 01:01:01 +0100 Bez ľadovej vody nevydržali ani na Silvestra http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-31-bez-ladovej-vody-nevydrzali-ani-na-silvestra Členovia seredského spolku zimných plavcov boli aktívni aj počas posledného dňa v roku. V doobedňajších hodinách si na brehu Váhu dali stretnutie, aby sa spoločne ponorili do ľadových vĺn rieky. Tým ukončili tohtoročné plávanie no určite nie sezónu. Tá je pre ľadové medvede v plnom prúde. A tak si ďalšie zimné plávanie títo otužilci naplánovali hneď na 1. januára. Udalosti a ľudia Sun, 31 Dec 2017 01:01:01 +0100 Kam cez Silvestrovský víkend za kultúrou? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-29-kam-cez-silvestrovsky-vikend-za-kulturou Aj posledný víkend víkend v roku nebude bez kultúry. Kultúra a tradície Fri, 29 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vývoz odpadu v pondelok 1. januára 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-28-vyvoz-odpadu-v-pondelok-1--januara-2018 Vývoz komunálneho odpadu od rodinných domov a od prevádzok podnikateľov sa v pondelok 1.1.2018 uskutoční podľa harmonogramu. Z dôvodu zmeny odpadovej spoločnosti treba mať v celom meste čierne nádoby s komunálnym odpadom vyložené o 7:00 ráno. Životné prostredie a príroda Thu, 28 Dec 2017 01:01:01 +0100 Poďakovanie MsÚ v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-28-podakovanie-msu-v-seredi Klub zdravotne postihnutých v Seredi má 584 členov. Z nich asi jedna tretina je zdravotne na tom tak, že zostávajú v kontakte s KZP už len cez svojich desiatkárov. Ostatní členovia sa aktívne zúčastňujú akcií, ktoré im v klube v priebehu roka ponúkame. Občania a občianske združenia Thu, 28 Dec 2017 01:01:01 +0100 Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti / ADOS / http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-28-agentura-domacej-osetrovatelskej-starostlivosti---ados Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti / ADOS / je súčasť mimo nemocničnej zdravotnej starostlivosti pôsobiacej v poliklinike. Zdravie Thu, 28 Dec 2017 01:01:01 +0100 Nemáte program na Silvestra ? V Seredi budete mať niekoľko možností http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-27-nemate-program-na-silvestra---v-seredi-budete-mat-niekolko-moznosti Nemáte ešte program na Silvestra ? Pokiaľ sa ho rozhodnete stráviť mimo svojho domova, v Seredi budete mať niekoľko možností. Okrem menších silvestrovských osláv a párty v miestnych podnikoch, dňa 31.12. 2017 od 19,00 hodiny začína v Dome kultúry silvestrovská tanečná zábava. Do tanca hrá UNISONG a DJ. Súčasťou bude aj bohatá tombola. Udalosti a ľudia Wed, 27 Dec 2017 01:01:01 +0100 Darované veci z VEŠIAKA POMOCI putovali do Centra pomoci človeku na Garbiarsku ulicu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-27-darovane-veci-z-vesiaka-pomoci-putovali-do-centra-pomoci-cloveku-na-garbiarsku-ulicu 15. decembra na Garbiarskej ulici v Seredi spustilo mesto vo vlastnej réžii prevádzku nocľahárne pre bezdomovcvov. Pred otvorením muselo mesto tieto priestory upratať a vydezinfikovať. Boli umiestnené postele a zabezpečené vybavenie miestnosti pre zamestnancov, ktorí budú vykonávať dozor. So spustením pomohla spoločnosť Amazon a to zakúpením 15 ks matracov. Už v čase otvorenia Matt Greene, generálny riaditeľ logistického centra Amazonu v Seredi ale avizoval, že týmto ich pomoc pre ľudí bez domova nekončí. Udalosti a ľudia Wed, 27 Dec 2017 01:01:01 +0100 Zmena poskytovateľa služby - vývoz odpadov od januára 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-27-zmena-poskytovatela-sluzby---vyvoz-odpadov-od-januara-2018 Mesto Sereď oznamuje občanom, že od 01.01.2018 dochádza k zmene poskytovateľa služby na zber a odvoz komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a od prevádzok podnikateľov nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta. Novým dodávateľom je KOMPLEX – ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.. Mestský úrad Wed, 27 Dec 2017 01:01:01 +0100 Seredskí cyklisti na Štefanskej cyklojazde http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-26-seredski-cyklisti-na-stefanskej-cyklojazde V druhý sviatok vianočný sa stretli seredskí nadšenci cyklistiky, aby sa zúčastnili Štefanskej cyklojazdy. Organizátorom bolo OZ Mám rád cyklistiku a aj tento rok spojilo toto športové podujatie nielen miestnych cyklistov ale aj cyklistov z Galanty a Šale. Štart zo Serede bol o 11.00 hodine pri zadnej bráne do parku a pomalým tempom účastníci šliapali do pedálov až na Kaskády. Tu sa stretli majitelia dvojkolesových tátošov už zo spomínaných miest, spoločne prehodili zopár slov a po malom občerstvení sa vrátili domov. Cyklisti ukázali, že sviatky sa dajú stráviť aj aktívne a dnešnú " slávnostnú " cyklojazdu budú mať ešte dlho v pamäti. Šport Tue, 26 Dec 2017 01:01:01 +0100 Sezóna seredských zimných plavcov v plnom prúde http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-26-sezona-seredskych-zimnych-plavcov-v-plnom-prude Seredský spolok zimných plavcov sa pravidelne stretáva počas zimných mesiacov každú nedeľu na brehu Váhu, aby si spoločne zaplávali v ľadovej vode. Takéto plávanie sa považuje za športové otužovanie a môže ho vykonávať iba človek zdravý a na odporúčanie lekárov. Cieľom je zvýšenie imunity a vyhýbanie sa chorobám. Ani druhý deň vianočných sviatkov neodradil seredských zimných plavcov ponoriť sa do studených vĺn Váhu. Majú v tom už prax a kým sa prizerajúci trasú na brehu od zimy, oni vychádzajú z vody s úsmevom. Medzi členmi spolku zimných plavcov totiž vždy vládne dobrá nálada a chuť urobiť niečo pre svoje zdravie. Udalosti a ľudia Tue, 26 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočný beh spojený s pomocou pre týrané a opustené zvieratá sa stretol s veľkou odozvou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-24-vianocny-beh-spojeny-s-pomocou-pre-tyrane-a-opustene-zvierata-sa-stretol-s-velkou-odozvou Cyklistický klub AB Sereď usporiadal v deň najkrajších sviatkov v roku 3. ročník vianočného behu. Štart bol v doobedňajších hodinách z Námestia slobody a miernym tempom účastníci bežali po cykloceste do Váhoviec a späť. O nadšencov behu nebola vôbec núdza a aj napriek zime nikomu nechýbal úsmev na tvári. Celý vianočný beh mal charitatívny podtón, nakoľko bol spojený so zbierkou pre OZ Tulák. Pre opustené a týrané zvieratá sa zbierka konala už niekoľko dní v jednej z miestnych kaviarní a tak sa obe tieto myšlienky práve v deň Vianoc spojili a výsledok bol ohromujúci. Udalosti a ľudia Sun, 24 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočný a novoročný pozdrav http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-23-vianocny-a-novorocny-pozdrav Krásne Vianoce plné lásky, pohody a pokoja, v novom roku 2018 veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov vám želá primátor Martin Tomčányi s kolektívom Mestský úrad Sat, 23 Dec 2017 01:01:01 +0100 Stretnutie po 61 rokoch http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-22-stretnutie-po-61-rokoch 20. októbra 2017 sa zorganizovalo stretnutie po 61 rokoch z osemročnej strednej školy v Seredi v budove oproti pošte (bývalá židovská škola) ukončená školská dochádzka 8.A tr. a 8.B tr. v šk. roku 1955/56 triedna uč. p. Vojtechová, ktorá už nežije a p. uč. Radimáková, ktorá bola pozvaná. Udalosti a ľudia Fri, 22 Dec 2017 01:01:01 +0100 GOEL Worship v Dome kultúry v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-22-goel-worship-v-dome-kultury-v-seredi Dňa 20. decembra sa v divadelnej sále Domu kultúry v Seredi konal GOEL Worship. Išlo o modlitebné stretnutie kresťanov ale aj tých, ktorí iba chceli vidieť, či život s Bohom má zmysel. Veriaci sa takto stretávajú v prenajatej miestnosti pravidelne už tri roky, no tentoraz skúsili usporiadať niečo vo väčšom rozsahu. Divadelná sála DK sa zaplnila približne 300 návštevníkmi, čo organizátorov veľmi potešilo. Program sa skladal z chvál, slova a modlitby za uzdravenie alebo potreby jednotlivcov. Kultúra a tradície Fri, 22 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočný večierok v Dennom centre pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-22-vianocny-vecierok-v-dennom-centre-pre-seniorov S blížiacim sa príchodom najkrajších sviatkov v roku pripravilo Denné centrum pre senirov v Seredi tradičný vianočný večierok. Na úvod prítomných privítal vedúci centra Jozef Valábek a všetkým poprial príjemné posedenie. Pozvanie prijal aj primátor mesta Martin Tomčányi, zástupca primátora Ľubomír Veselický a vedúca organizačného oddelenia Silvia Adamčíková. Spoločne zaželali všetkým krásne Vianoce v kruhu rodiny a aby v každej domácnosti vládla láska a porozumenie. Potom už nasledovala kultúrna vložka, o ktorú sa postaral spevokol Pohoda so svojimi piesňami, medzi ktorými nechýbala ani známa Tichá noc. Kultúra a tradície Fri, 22 Dec 2017 01:01:01 +0100 Ponuka práce do DD a DSS v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-22-ponuka-prace-do-dd-a-dss-v-seredi Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi príjme do pracovného pomeru opatrovateľky, opatrovateľov a upratovačku s nástupom ihneď. Záujemcov prosíme, aby sa hlásili na telefónnom čísle 031/789 49 33 u mzdovej účtovníčky Udalosti a ľudia Fri, 22 Dec 2017 01:01:01 +0100 Celosvetový úspech seredského Hubertu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-22-celosvetovy-uspech-seredskeho-hubertu Sereď sa vďaka spoločnosti HUBERT J.E.,s.r.o. preslávila medzi milovníkmi šumivého vína v celosvetovom meradle. Sekt Hubert Cabernet Sauvignon blanc de noir zo Serede získal zlatú medailu na svetovej súťaži Effervescents du Monde 2017 vo Francúzsku. Počas troch dní 100 expertov z celého sveta ochutnávali 600 vzoriek z 28 krajín. Porota napokon medzi obrovskou konkurenciou rozhodla a prvé miesto udelila už spomínanému sektu Hubert Cabernet Sauvignon blanc de noir. Sekt Hubert Blanc De Noir sa vyrába z ušľachtilej modrej odrody Cabernet Sauvignon, no vo výsledku ide o biely sekt. Udalosti a ľudia Fri, 22 Dec 2017 01:01:01 +0100 Cyklocesta na Kaskády je dokončená! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-22-cyklocesta-na-kaskady-je-dokoncena Dnešným dňom sa splnil sen všetkých cyklistov nášho regiónu a dostali krásny vianočný darček - cyklocestu na Kaskády. Cyklocesta bude slúžiť nielen cyklistom, ale aj in-line korčuliarom, turistom a všetkým ľuďom, ktorí sa budú chcieť dostať na Kaskády bezpečne, bez rizika stretu s motorovým vozidlom. Udalosti a ľudia Fri, 22 Dec 2017 01:01:01 +0100 Kultúra cez víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-22-kultura-cez-vikend Kultúrny program na Vianočný víkend. Kultúra a tradície Fri, 22 Dec 2017 01:01:01 +0100 V Seredi otvorili nocľaháreň http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-21-v-seredi-otvorili-noclaharen Pomoc bezdomovcom v Seredi nekončí. V našom spravodajstve sme Vás informovali o tom, že sa priestory bývalého Centra pomoci človeku zatvoria a vyrastú tam byty pre seniorov. V článku video. Udalosti a ľudia Thu, 21 Dec 2017 01:01:01 +0100 Pri domovej prehliadke našli ukradnutú sedačku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-21-pri-domovej-prehliadke-nasli-ukradnutu-sedacku V súvislosti s prípadmi, o ktorých sme Vás informovali 14. decembra (uvedené nižšie), vykonali policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru v Seredi domovú prehliadku. V ranných hodinách vošli do seredského bytu spolu s príslušníkmi pohotovostného policajného útvaru. Bezpečnosť Thu, 21 Dec 2017 01:01:01 +0100 OTVÁRACIE HODINY MESTSKÉHO MÚZEA V SEREDI POČAS SVIATKOV http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-20-otvaracie-hodiny-mestskeho-muzea-v-seredi-pocas-sviatkov 21. 12. 2017 – 26. 12. 2017 ZATVORENÉ! 27. 12. 2017 (streda) 9.00 – 17.00 hod. 28. 12. 2017 (štvrtok) 9.00 – 17.00 hod. 29. 12. 2017 – 31. 12. 2017 ZATVORENÉ! Novoročné sviatky 1. 1. 2018 – 2. 1. 2018 ZATVORENÉ! 3. 1. 2018 – 4. 1. 2018 (streda, štvrtok) 9.00 – 13.00 hod. 5. 1. 2018 – 6. 1. 2018 ZATVORENÉ! Udalosti a ľudia Wed, 20 Dec 2017 01:01:01 +0100 Program kina NOVA na január 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-20-program-kina-nova-na-januar-2018 Bohatý program nás čaká v kine aj v januári. Prvý horor roku 2018 Insidious: Posledný klúč, prvá rozprávka od Disney/Pixar Coco, prvý akčný film Muž vo vlaku a mnoho ďalších. TV a film Wed, 20 Dec 2017 01:01:01 +0100 Návšteva adventnej Viedne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-19-navsteva-adventnej-viedne Dňa 12. decembra sme plní očakávania nasadli do autobusu a vyrazili sme v ústrety nádhernému dňu, ktorý nás čakal. Naplánovali sme si totiž Viedeň. Keďže všade navôkol už cítiť atmosféru blížiacich sa Vianoc, vybrali sme sa prezrieť si toto nádherné mesto v adventnom období, kedy má svoje špecifické čaro. Udalosti a ľudia Tue, 19 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočný TÝTEŠ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-19-vianocny-tytes Všetkých BEHAČOV a BEHAČKY pozývame na 3. ročník nášho vianočného behu. KDE? - Na Námestí Slobody v Seredi. KEDY? - Na Štedrý deň o 10:00. Šport Tue, 19 Dec 2017 01:01:01 +0100 Poslanci prerokovali žiadosti o výstavbu ubytovní. Výsledkom je zvolanie verejného zhromaždenia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-19-poslanci-prerokovali-ziadosti-o-vystavbu-ubytovni--vysledkom-je-zvolanie-verejneho-zhromazdenia Príliv veľkých investorov do nášho kraja prináša so sebou aj nové pracovné príležitosti. No prináša so sebou aj isté riziká, s ktorými domáci obyvatelia veľké skúsenosti nemajú. Robotníkov z tretích krajín totiž začína v okolitých mestách čoraz viac pribúdať. Nárast nepociťujú obyvatelia iba v Seredi ale aj v Šali či Galante. A ako narastá počet cudzincov, narastá aj potreba ich niekde ubytovať. Na decembrovom zasadnutí MsZ v Seredi boli jedným z bodov rokovania aj žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov v Územnom pláne mesta. Tento bod bol prerokovaný v prítomnosti niekoľkých miestnych aj celoslovenských médií ale hlavne na zasadnutie prišli aj občania mesta. Mestské zastupiteľstvo Tue, 19 Dec 2017 01:01:01 +0100 Nikolka o.z. http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-18-nikolka-o-z Touto cestou sa chcem v mene nášho občianskeho združenia NIKOLKA o.z. veľmi pekne poďakovať pánovi primátorovi Tomčányimu a poslancom mesta Sereď za podporu a príspevok 320eur na zorganizovanie nášho charitatívneho večera Spolu bez bariér, a za ďalších 200eur odovzdaných počas večera na liečbu pre Nikolku. Udalosti a ľudia Mon, 18 Dec 2017 01:01:01 +0100 OZNAM O VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-18-oznam--o-vyvoze--komunalneho-odpadu-pocas-vianocnych-sviatkov Udalosti a ľudia Mon, 18 Dec 2017 01:01:01 +0100 Panika z fikcie a realita http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-18-panika-z-fikcie-a-realita Pätnásty bod programu rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi vo štvrtok 14. 12. 2017 prilákal do veľkej zasadačky okrem televíznych štábov Markizy, RTVS a RTV Krea aj zhruba tridsať obyvateľov. V čom bola príčina takého nebývalého záujmu ? Mestské zastupiteľstvo Mon, 18 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočné zvonenie študentov gymnázia v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-18-vianocne-zvonenie-studentov-gymnazia-v-seredi Každoročne v predvianočnom období organizujú študenti Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi kultúrny program pod názvom Vianočné zvonenie. Tohtoročné hudobno-dramatické pásmo sa nieslo v duchu rozprávky O snehovej kráľovnej. Príbeh rozpráva o putovaní dievčatka Gerdy za svojim kamarátom Kayom, ktorého uniesla Snehová kráľovná. Kultúra a tradície Mon, 18 Dec 2017 01:01:01 +0100 Posedenie pri VIANOČNEJ KAPUSTNICI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-18-posedenie-pri-vianocnej-kapustnici Zväz vojakov SR - klub Sereď každoročne organizuje koncom roka posedenie pri VIANOČNEJ KAPUSTNICI. Ani tento rok nebol výnimkou. Členovia klubu prišli na toto milé posedenie, aby si pochutnali na vianočnej kapustnici a mnohých ďalších dobrotách, ktoré každý priniesol na stretnutie so sebou. Posedenie sa konalo v banketovej sále Domu kultúry, kde sa stretlo takmer 40 bývalých kolegov, priateľov a ich rodinných príslušníkov. Udalosti a ľudia Mon, 18 Dec 2017 01:01:01 +0100 Pod dozorom Mestskej polície si museli bezdomovci po sebe neporiadok upratať http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-18-pod-dozorom-mestskej-policie-si-museli-bezdomovci-po-sebe-neporiadok-upratat Príslušníci Mestskej polície v Seredi zorganizovali na 18. decembra brigádu bezdomovcov na vyčistenie okolia za hrádzou. Samotní bezdomovci museli zlikvidovať provizórne príbytky a neporiadok okolo nich nazhromaždený počas niekoľkých mesiacov. Pod dozorom príslušníkov MP bol odpad naložený do veľkokapacitného kontajnera. Mestská polícia Mon, 18 Dec 2017 01:01:01 +0100 Podporte Gymnázium v Seredi a hlasujte za projekt http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-18-podporte-gymnazium-v-seredi-a-hlasujte-za-projekt Karin Machačová, Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď | Naša škola - Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď sa zapojila do projektu Gesto pre mesto. Nami predložený projekt postúpil do verejného hlasovania. Podporte nás a hlasujte za projekt "Spievame, recitujeme a hráme", podporíte tak zabezpečenie vlastnej aparatúry na kultúrne podujatia organizované našou školou, Gymnáziom Vojtecha Mihálika Sereď. Školstvo a vzdelávanie Mon, 18 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočný futbalový turnaj o pohár primátora mesta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-17-vianocny-futbalovy-turnaj-o-pohar-primatora-mesta Dňa 16. decembra sa v športovej hale Obchodnej akadémii v Seredi konal 27. ročník futbalového turnaja o pohár primátora mesta. Išlo o priateľský súboj ôsmych družstiev, ktoré sa v zápolení o prvenstvo snažili podať čo najlepší výkon. O konečnom poradí rozhodoval počet bodov, vzájomný zápas, gólový rozdiel, väčší počet strelených gólov a rozstrel v PK. Spestrením futbalového turnaja bola aj súťaž „ Traf brvno „ kde sa prihlásení súťažiaci snažili od polovice ihriska kopať na futbalovú bránku. Víťazom sa stal hráč s najväčším počtom úspešných pokusov. Šport Sun, 17 Dec 2017 01:01:01 +0100 Zomrel bývalý tréner seredských futbalistov Tibor Meszlényi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-17-zomrel-byvaly-trener-seredskych-futbalistov-tibor-meszlenyi- Smutná správa zasiahla športových fanúšikov. V piatok 15. decembra vo veku 61 rokov zomrel bývalý tréner seredských futbalistov Tibor Meszlényi. V poslednom období bojoval s ťažkou chorobou, no boj nad ňou žiaľ nezvládol. Šport Sun, 17 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočný predaj rýb na rybárskom dome http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-16-vianocny-predaj-ryb-na-rybarskom-dome Vo väčšine rodín patrí medzi symboly Vianoc aj ryba na tanieri. Najobľúbenejšou je v slovenských domácnostiach kapor, no bokom neostáva ani pstruh, losos či zubáč. V Seredi začal vianočný predaj rýb na rybárskom dome 16. decembra. O kúpu šupináča stála hneď v prvý deň rada záujemcov a ani nasledujúce dni nezvykne byť o kupujúcich núdza. Seredskí rybári majú už s takýmto obdobím skúsenosti a tak celé predvianočné obdobie na rybárskom dome zvládajú bez najmenších problémov. Ryby sú chované a dovážané presne na túto príležitosť. Udalosti a ľudia Sat, 16 Dec 2017 01:01:01 +0100 Krása betlehemov v Dolnej Strede a Šintave http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-16-krasa-betlehemov-v-dolnej-strede-a-sintave Jedným zo symbolov vianočných sviatkov je betlehem. Kým sa v domácnostiach používajú betlehemy menšie z dreva, papiera či umelej hmoty, v mestách a obciach sú betlehemy v životnej veľkosti. Aj seredčania majú možnosť takéto betlehemy vidieť na vlastné očí a to iba na skok od nášho mesta. Konkrétne v obci Dolná Streda a Šintava. V obci Dolná Streda je postavený vyrezávaný betlehem už po tretí krát. Nachádza sa pri budove Farského úradu a dotvára príjemnu predvianočnú atmosféru v obci. Postavy v betleheme sú vyrezávané z dubového dreva a dosahujú výšku dospelej osoby. Jeho autormi sú rezbári z obce Podolie, pochádzajúci však z Oravy. Kultúra a tradície Sat, 16 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočné trhy v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-vianocne-trhy-v-seredi Vo štvrtok 14. decembra 2017 začínajú Vianočné trhy v našom meste. Nezabudnite si prísť vychutnať atmosféru Vianoc na Námestie slobody v čase od 10.00 do 22.00 v dňoch 14.12.2017 – 17.12.2017. Určite vás zaujme pripravený program Udalosti a ľudia Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Pozor na praktiky, odmietli zaplatiť za dodaný tovar alebo služby http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-pozor-na-praktiky--odmietli-zaplatit-za-dodany-tovar-alebo-sluzby Polícia zaznamenala v poslednom období niekoľko prípadov, pri ktorých si ľudia objednali tovar alebo vykonanie rôznych služieb, za ktoré potom nezaplatili. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Seredi začal 9. decembra trestné stíhanie z prečinu krádeže. Kupujúci si vyhliadol ponuku na internetovom portáli, v ktorej bola na predaj sedacia súprava vyrobená na mieru v Taliansku. Bezpečnosť Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Pozvánka na tlačový brífing http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-pozvanka-na-tlacovy-brifing Pozývame Vás dnes, 15. decembra 2017 o 10.30 hodine na tlačový brífing, ktorý sa bude konať v Bratislave na ulici Račianska 45 v budove Prezídia Policajného zboru na II. poschodí v zasadacej miestnosti. Udalosti a ľudia Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Interliga – ťažký rok 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-interliga---tazky-rok-2017 Preto treba mladým ľuďom vytvárať také podmienky, aby chceli žiť v Našom meste. Práce je tu dosť, športových a iných záujmových klubov je tu na výber, každý nájde čo hľadá. Mesto podporuje drvivú väčšinu z nich, za čo im patrí od každého z nás veľká vďaka! Šport Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Neľahká úloha nové konateľa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-nelahka-uloha-nove-konatela Mestský bytový podnik v Seredi má nového konateľa. Ten má pred sebou neľahkú úlohu a to, dať organizáciu do poriadku nielen po ekonomickej stránke ale predovšetkým právnej. V článku video. Udalosti a ľudia Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Poplatky za MŠ na území mesta zostávajú zatiaľ nezmenené http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-poplatky-za-ms-na-uzemi-mesta-zostavaju-zatial-nezmenene Na septembrovom zasadnutí MsZ v Seredi poslanec Michal Hanus na žiadosť rodičov predložil poslancom žiadosť o zmenu Všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom by bola zahrnutá zmena výšky poplatku za Materské školy zo súčasných 25,- eur na 15,- eur. Podľa zákona ale zmena VZN musí byť na úradnej tabuli zverejnená minimálne 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva, čo v tom čase nebolo, preto bola zmena VZN presunutá na novembrové zastupiteľstvo. Do 6.novembra mohli občania podať k návrhu svoje pripomienky. Mestský úrad Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 V Seredi už otvorili nocľaháreň pre ľudí bez domova http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-v-seredi-uz-otvorili-noclaharen-pre-ludi-bez-domova Sereď, 15.december: V zimnom období včasná pomoc znamená častokrát záchranu života pred zmrznutím či podchladením. Mesto Sereď preto oficiálne otvorilo Nocľaháreň pre občanov bez domova a ľudí v hmotnej núdzi s trvalým pobytom v meste Sereď. Sociálny projekt oslovil aj spoločnosť Amazon, Vojenskú podpornú nadáciu SR, ale aj občanov mesta. Udalosti a ľudia Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Predvianočný darček od AMAZONU pre dve seredské školy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-predvianocny-darcek-od-amazonu-pre-dve-seredske-skoly Pár dní pred Vianocami dostali dve seredské školy predčasný vianočný darček. Spoločnosť AMAZON pomohla vybudovať na Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda a na Obchodnej akadémii špeciálny kútik zvaný KINDLOTÉKA. Prvé dve takéto kútiky už od júna fungujú na ZŠ J.A.Komenského a ZŠ J.Fándlyho. Kindlotéka sa skladá zo špeciálnej steny, ktorá umožňuje uschovávať aj nabíjať desať elektronických čítačiek kníh Kindle, ktoré Amazon venuje žiakom na vzdelávanie. K výbave Kindlotéky, ktorú školy bezplatne získali, patrí aj 500 elektronických kníh a 100 tlačených kníh. Všetky knihy sa vyberali spoločne po konzultácii s učiteľmi a deťmi, pričom viac ako 75% z nich sú detské knihy a zvyšok tvoria encyklopédie, slovníky a knihy pre pedagógov. Školstvo a vzdelávanie Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Poslanci schválili harmonogram zasadnutí MsZ na rok 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-poslanci-schvalili-harmonogram-zasadnuti-msz-na-rok-2018 Jedným z bodov rokovania posledného zasadnutia MsZ v Seredi v roku 2017 bolo aj schválenie termínov rokovaní na budúci rok. Takýto harmonogram schvaľujú poslanci každý rok. Podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. V Seredi 19 poslancov bude rokovať v nasledovných termínoch : 15.02.2018, 19.04.2018, 14.06.2018, 13.09.2018, 08.11.2018, 06.12.2018 Mestský úrad Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Nocľaháreň pre bezdomovcov predsa len túto zimu bude fungovať. Prevádzkovať ju bude mesto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-15-noclaharen-pre-bezdomovcov-predsa-len-tuto-zimu-bude-fungovat--prevadzkovat-ju-bude-mesto Ako už mnohí čitatelia vedia, budova na Garbiarskej ulici, kde poskytovala služby Trnavská arcidiecézna charita a Storm bude mať od 1. januára nového nájomníka. Nakoľko mesto momentálne nemá pre charitu voľné priestory, táto organizácia ukončila v Seredi prevádzkovanie nocľahárne pre ľudí bez strechy nad hlavou. No mesto už v prvotných začiatkoch tvrdilo, že sa o ľudí bez domova aj napriek tomu postará. Slovo dalo slovo a plány sa 15. decembra stali skutočnosťou. S novým nájomníkom boli dohodnuté podmienky, že nízkoprahové denné centrum aj nocľaháreň budú v budove na Garbiarskej ul. do 16.3.2018. Udalosti a ľudia Fri, 15 Dec 2017 01:01:01 +0100 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 14.12.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-14-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-14-12-2017 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva v Seredi 14.12.2017. Mestské zastupiteľstvo Thu, 14 Dec 2017 01:01:01 +0100 Primátor považuje ubytovne pre 4 000 Srbov za absurditu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-14-primator-povazuje-ubytovne-pre-4-000-srbov-za-absurditu Vyhlásenie Ing. Martina Tomčányiho k nepravdivým informáciám o jeho údajnom prepojení so žiadateľmi o objednanie zmien a doplnkov Územného plánu mesta v časti areálu. V prílohe k videu sú dokumenty súvisiace s vyhlásením. Mestské zastupiteľstvo Thu, 14 Dec 2017 01:01:01 +0100 Blížiace Vianoce v našom meste každoročne predznamenávajú vianočné trhy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-14-bliziace-vianoce-v-nasom-meste-kazdorocne-predznamenavaju-vianocne-trhy Príchod vianočných sviatkov v našom meste každoročne predznamenávajú vianočné trhy. Ich slávnostné otvorenie sa konalo 14. decembra hodine na Námestí slobody. Úvodného slova sa ujal primátor mesta Martin Tomčányi, ktorý všetkých srdečne privítal a poprial príjemne strávené nasledujúce dni. Nech je námestie miestom milých stretnutí a pekných spomienok. Vianočné trhy trvali do nedele večera a pre návštevníkov bol okrem predajných stánkov s občerstvením a spotrebným tovarom pripravený bohatý kultúrny program. Organizátori sa snažili pripraviť všetko tak, aby boli návštevníci čo najviac spokojní. Každý deň sa na pódiu vystriedalo niekoľko umelcov a skupín. Kultúra a tradície Thu, 14 Dec 2017 01:01:01 +0100 Pozvánka do kynologického klubu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-13-pozvanka-do-kynologickeho-klubu Kynologický klub „Na Kolene“ Sereď pozýva všetkých priateľov psíkov na stretnutie každú nedeľu o 9:00 hodine. Hoci momentálne fungujeme v provizórnych podmienkach z dôvodu riešenia vysporiadania pozemku doposiaľ využívaného cvičiska, pozývame Vás do priestorov za vodnou nádržou Koleno v Seredi. Udalosti a ľudia Wed, 13 Dec 2017 01:01:01 +0100 eRko-HKSD odštartovalo 23. ročník najväčšej dobrovoľníckej akcie na SR známej ako Dobrá novina http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-13-erko-hksd-odstartovalo-23--rocnik-najvacsej-dobrovolnickej-akcie-na-sr-znamej-ako-dobra-novina V tomto roku bude v centre pozornosti práca dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry Vincentky) v meste Alitena na severe Etiópie. Dobrá novina tu podporuje zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka tejto podpore môže v náročnom teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k náročným prípadom alebo k mamičkám pred pôrodom. Udalosti a ľudia Wed, 13 Dec 2017 01:01:01 +0100 V Trnavskóm kraji predstavili predsedov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-13-v-trnavskom-kraji-predstavili-predsedov Nový predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič zorganizoval tlačový brífing ohľadom prípravy zasadnutia Zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 20. decembra. Župan okrem programu zasadnutia zverejnil aj zaujímavé informácie pre obyvateľov kraja.V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 13 Dec 2017 01:01:01 +0100 Urgentný príjem v Galante http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-13-urgentny-prijem-v-galante Do troch rokov by mal byť v galantskej nemocnici vybudovaný moderný urgentný príjem. Na jeho vznik prispela Európska únia sumou viac ako tri milióny eur. Prebudované by mali byť aj jednotky intenzívnej starostlivosti. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 13 Dec 2017 01:01:01 +0100 Falošné darčeky pod stromčekom ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-13-falosne-darceky-pod-stromcekom Trnavskí colníci medzi tovarom dovezeným z Číny odhalili takmer 45 000 falzifikátov. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 13 Dec 2017 01:01:01 +0100 Most v Šali budú opravovať postupne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-13-most-v-sali-budu-opravovat-postupne Oprava mosta v Šali už začala. Postupne by malo byť vymenené zábradlie, ktoré ohrozovalo peších aj cyklistov. Práce sa pritom mali rozbehnúť až v budúcom roku. Do vyhlásenej súťaže sa v prvom kole nikto neprihlásil. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 13 Dec 2017 01:01:01 +0100 Aktivity občianskeho združenia Vodný Hrad počas roku 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-13-aktivity-obcianskeho-zdruzenia-vodny-hrad-pocas-roku-2017 Občianske združenie Vodný Hrad v tomto roku pripravilo, spolupracovalo a podporilo niekoľko akcií a podujatí. 19. februára 2017 sa zástupcovia občianskeho združenia Vodný Hrad zúčastnili v Chtelnici úvodného stretnutia subjektov venujúcich sa záchrane a obnove zámkov a kaštieľov na Slovensku. Udalosti a ľudia Wed, 13 Dec 2017 01:01:01 +0100 Yoga http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-12-yoga Vďaka dotácii mesta Sereď sa nám darí udržať a rozvíjať jógové aktivity v prenajatých priestoroch kultúrneho domu. Jóga ako cesta k zdravému životnému štýlu sa stáva čoraz obľúbenejšou formou relaxácie, upokojenia a hľadania vnútorného mieru. Udalosti a ľudia Tue, 12 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianoce prichádzajú http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-12-vianoce-prichadzaju V našom spravodajstve sme Vás informovali o pripravovaných tvorivých dielňach v seredskom múzeu. Tieto dielne sme navštívili a videli sme mnoho zaujímavých techník výroby dekorácií a nasali sme vianočnú atmosfér u. Trocha z nej prinášame aj vám. V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 12 Dec 2017 01:01:01 +0100 V MŠ 8.mája v Šali vyrástol kopec http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-12-v-ms-8-maja-v-sali-vyrastol-kopec Deti z materskej školy 8. mája v Šali sa tešia z kopca, ktorý pribudol na dvore. S prvým snehom sa ich radosť zdvojnásobila, pretože sa na ňom môžu do sýtosti sánkovať a šmýkať. V článku video. Udalosti a ľudia Tue, 12 Dec 2017 01:01:01 +0100 Lokomotíva organizovala ďalšie kolo Mikroligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-12-lokomotiva-organizovala-dalsie-kolo-mikroligy V skorých nedeľňajších hodinách sa naša Sokolovňa začala napĺňať začínajúcimi basketbalistami, keďže sme organizovali ďalšie, už 3. kolo Mikroligy. Postupne sme privítali hráčky a hráčov z Komárno a bratislavského Interu. Šport Tue, 12 Dec 2017 01:01:01 +0100 Urgentný príjem v galantskej nemocnici prejde veľkou rekonštrukciou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-12-urgentny-prijem-v-galantskej-nemocnici-prejde-velkou-rekonstrukciou Každý kto navštívil centrálny príjem v Galante v nemocnici sv.Lukáša vie, aké sú tu podmienky. No tomuto oddeleniu svitá na lepšie časy. Nemocnica získala nenávratné finančné prostriedky na rekonštrukciu tejto časti nemocnice. A tak po oddelení urológie, rádiodiagnostiky, či gynekologicko-pôrodníckom oddelení získa nemocnica moderné priestory kde bude personál ponúkať pacientom špičkové lekárske úkony. Zdravie Tue, 12 Dec 2017 01:01:01 +0100 Silný vietor vyvalil strom v parku na ul. D.Štúra http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-12-silny-vietor-vyvalil-strom-v-parku-na-ul--d-stura Silný vietor, ktorý sa včera prehnal Slovenskom sa nevyhol ani Seredi. Hoci tentoraz hasiči počas noci nemuseli zasahovať pri žiadnej škode spôsobenej vetrom, ten predsa len ukázal svoju silu. V parku na ul. D.Štúra vyvalil veľký ihličnatý strom, ktorý sa zvalil na chodník. Podľa Daniely Vaškovej - Kasákovej z oddelenia životného prostredia na MÚ je jeho odstránenie naplánované na zajtra. Životné prostredie a príroda Tue, 12 Dec 2017 01:01:01 +0100 Múzeum holokaustu v Seredi premietlo film Ani silou, ani násilím, ale duchom – Eugen Bárkány http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-12-muzeum-holokaustu-v-seredi-premietlo-film-ani-silou--ani-nasilim--ale-duchom---eugen-barkany 11. decembra sa v priestoroch Múzea holokaustu v Seredi uskutočnilo premietanie dokumentárneho filmu o poprednom východoslovenskom projektantovi, reštaurátorovi, maliarovi a zberateľovi židovkých sakrálnych predmetov s názvom Ani silou, ani násilím, ale duchom – Eugen Bárkány. Eugen Bárkány vyštudoval techniku v Budapešti, kde v roku 1908 získal titul stavebného inžiniera. Projektoval mnoho rodinných domov, verejných budov, kín, škôl, kultúrnych domov, synagóg, kostolov a staničných budov na východnom Slovensku. V rokoch 1913 až 1922 reštauroval aj barokovú vežu radnice a nového evanjelického kostola v Kežmarku Udalosti a ľudia Tue, 12 Dec 2017 01:01:01 +0100 Prehra, ktorá nebolí – slovenský pohár semifinále http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-prehra--ktora-neboli---slovensky-pohar-semifinale Hádzanárky Slávie Sereď sa na svojej ceste slovenským pohárom predstavili v semifinálovom zápase v Michalovciach. Proti majstrovi SR a víťazovi nadnárodnej WHIL-ky predviedli sympatický a bojovný výkon, za ktorý zožali zaslúžené ovácie od svojich fanúšikov, ktorí ich sprevádzali počas celej súťaže a pochvalu od hádzanárskych odborníkov. Šport Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Po bojovnom výkone víťazstvo mladších minibasketbalistov ŠBK Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-po-bojovnom-vykone-vitazstvo-mladsich-minibasketbalistov-sbk-sered Očakával sa vyrovnaný zápas, čo sa do bodky naplnilo. Od prvej minúty zápasu to bol veľký boj o každú loptu. Prvý polčas sa obe družstvá striedali vo vedení a na prestávku sme išli so 4-bodovým náskokom Šport Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vedia deti, aké sú ich práva? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-vedia-deti--ake-su-ich-prava OZ Prevenciou proti kriminalite prišlo v roku 2015 s myšlienkou vytvoriť praktický zošit pre žiakov 1. stupňa základných škôl s tematikou práv dieťaťa. V roku 2016 sme svoje predstavy konzultovali s ilustrátorkou, ktorá ich preniesla do ilustrácií. Bezpečnosť Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Zápas druholigových juniorov a druholigových žiakov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-zapas-druholigovych-juniorov-a-druholigovych-ziakov Naše družstvo U19 nastúpilo na súťažný zápas v Bratislave, proti tímu BSC. Aj v tomto zápase potvrdili mladí Sereďania úlohu favorita celej súťaže a kráčajú v nej ďalej, bez jedinej prehry. Súper však húževnato vzdoroval a zápas bol v prvej časti pomerne vyrovnaný Šport Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočný stromček pod napätím http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-vianocny-stromcek-pod-napatim Pri prevážaní vianočného stromčeka do obce sa do vedenia zakliesnilo nakladacie rameno vozidla. V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Krízové centrum v Šali má jeden rok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-krizove-centrum-v-sali-ma-jeden-rok Ani túto zimu si ľudia bez domova v Šali nemusia robiť starosti, kam sa ukryť pred silnými mrazmi. Strechu nad hlavou im poskytuje krízové centrum, ktoré v Šali existuje od novembra 2016. V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Skončí Galanta s prebytkom ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-skonci-galanta-s-prebytkom Svoj budúcoročný rozpočet postupne dáva dokopy aj Galanta. Podľa predsedu finančnej komisie si opasky muselo utiahnuť nielen mesto ale aj jeho príspevkové organizácie.V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 S počasím bojujú aj v Šali http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-s-pocasim-bojuju-aj-v-sali Aj keď to tak vonku teraz nevyzerá, v uplynulých dňoch sneh a mráz dorazili aj do nášho regiónu. Neodhrnuté cesty a chodníky sa na mestskom zastupiteľstve v Šali stali terčom kritiky niektorých poslancov. V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Tragédia v Hurbanove http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-tragedia-v-hurbanove Dva ľudské životy vyhasli a jeden visí na vlásku po tragickej udalosti v Hurbanove. Video v článku. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Športovec roka 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-sportovec-roka-2017 V Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave boli ocenení najúspešnejší športovci Trnavského samosprávneho kraja za rok 2017. Športovcom vzdal poctu vtedy ešte úradujúci predseda kraja Tibor Mikuš. V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Otvára sa zimný štadión v Šali http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-otvara-sa-zimny-stadion-v-sali Po umelej ľadovej ploche ktorú v utorok otvoril na peššej zóne v Šali Mikuláš si ľad a korčule bude môcť široká verejnosť užiť aj na zimnom štadióne. V článku video. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Život v Galante zachraňovala i polícia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-zivot-v-galante-zachranovala-i-policia Požiar bytového domu na galantskom sídlisku SNP postavil vo štvrtok v podvečerných hodinách na nohy miestnych hasičov. Horieť začalo v byte na piatom poschodí. Obyvateľov sa podarilo evakuovať aj vďaka rýchlemu zásahu štátnej a mestskej polície. Video v článku. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-pozvanka-na-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva--dna-14-12-2017 Primátor mesta Sereď v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 14.decembra 2017 o 8,00 hod. do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi. Mestské zastupiteľstvo Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 Zvon úspešne napreduje http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-11-zvon-uspesne-napreduje Spevácky zbor ZVON má v Seredi dlhoročnú tradíciu. Tento rok má na svojom konte už 92-ročné účinkovanie a pokračuje vo svojej činnosti – spieva ďalej, a úspešne. Kolektív ľudí, ktorým prirástol k srdcu spev, nie je veľký. Udalosti a ľudia Mon, 11 Dec 2017 01:01:01 +0100 ZÓNA BEZ PEŇAZÍ s prívlastkom VIANOČNÁ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-10-zona-bez-penazi-s-privlastkom-vianocna Zóna bez peňazí sa v Seredi pravidelne organizuje už niekoľko rokov. S myšlienkou priviesť takéto podujatie do nášho mesta prišli členovia OZ Mladá Sereď. Odvtedy je každý ročník organizovaný pod ich taktovkou. Zóna bez peňazí je charitatívna výmena nepotrebných vecí. Určite má každý doma oblečenie, hračky, elektroniku, školské potreby a iné veci, ktoré už nevyužíva a má pocit, že iba zaberajú miesto. V Zóne bez peňazí ich môže odovzdať pre tých, ktorí si ich následne môžu vziať a ďalej využívať. A to všetko úplne zdarma. Tohtoročná Zóna bez peňazí niesla prívlastok VIANOČNÁ. Cieľom bolo urobiť krajšie Vianoce tým, ktorí nemajú dostatok peňazí na darčeky. Udalosti a ľudia Sun, 10 Dec 2017 01:01:01 +0100 Kam za športom cez víkend ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-08-kam-za-sportom-cez-vikend Aj cez "Mikulášky" víkend bude kam zájsť za športom v Seredi a podporiť domácich. Šport Fri, 08 Dec 2017 01:01:01 +0100 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-08-kulturny-program-na-vikend Bohatý kultúrny program na "Mikulášky" víkend v našom meste. Kultúra a tradície Fri, 08 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočné tvorivé dielne v Mestskom múzeu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-08-vianocne-tvorive-dielne-v-mestskom-muzeu-v-seredi Mestské múzeum v Seredi každoročne v predvianočnom čase usporadúva vianočné tvorivé dielne. Inak tomu nebolo ani tento rok. Počas dvoch dní mali návštevníci možnosť vidieť ako sa vyrábajú ozdoby, zdobia medovníky či pletú košíky. Skúsení lektori s umeleckým cítením trpezlivo predvádzali svoju zručnosť škôlkárom, žiakom ale aj dospelým. Už samotná pozvánka na podujatie napovedala, že sa bude načo tešiť. Udalosti a ľudia Fri, 08 Dec 2017 01:01:01 +0100 Detektívna divadelná komédia Šialené nožničky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-detektivna-divadelna-komedia-sialene-noznicky Detektívna divadelná komédia v Dome kultúry Sereď v divadelnej sále 18. februára o 17:00. Vstupné v predpredaji 13 eur na mieste 16 eur. Predpredaj kino NOVA a web domu kultúry. Kultúra a tradície Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 Sereď najlepšia na Slovensku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-sered-najlepsia-na-slovensku Seredský taekwondo klub zakončil súťažný rok 2017 na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa tentokrát konali v meste Nové Zámky. Do súťaže išli s jasným cieľom – opäť sa umiestniť medzi najlepšími taekwondo klubmi na Slovensku. Šport Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 Do Šale zavítal Mikuláš http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-do-sale-zavital-mikulas Šaľania, ale i obyvatelia z okolia môžu využívať klzisko na pešej zóne. Priniesol ho Mikuláš spolu s anjelom a čertom. Deti dostali od Mikuláša aj sladké prekvapenie.V článku video. Udalosti a ľudia Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 V júli planujú otvoriť Galandiu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-v-juli-planuju-otvorit-galandiu Aj keď nám už Vianoce klopú na dvere v Galante je stále horúcou témou Galandia. Kúpalisko otvorí svoje brány možno už počas budúceho leta. V pláne je aj výstavba nových toboganových atrakcií. Náklady spojené s opravou by mali byť hradené z úveru.Video v článku. Udalosti a ľudia Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 Za Matúškovom sa prevrátil žeriav http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-za-matuskovom-sa-prevratil-zeriav Dopravná nehoda autožeriava, kamióna a osobného vozidla ochromila v stredu dopravu medzi Matúškovom a Dolnými Salibami. Hrôzostrašne vyzerajúca nehoda sa akoby zázrakom zaobišla bez tragických následkov.Video v článku. Udalosti a ľudia Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 O invalidný dôchodok možno požiadať, aj keď ste neboli dlhodobo na PN http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-o-invalidny-dochodok-mozno-poziadat--aj-ked-ste-neboli-dlhodobo-na-pn Niektorí občania sa domnievajú, že musia byť dlhodobo práceneschopní ešte pred tým, ako požiadajú Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok. Nie je to celkom tak – invalidita nie je podmienená dlhodobou práceneschopnosťou, ale dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Udalosti a ľudia Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 Mikulášske prekvapenie v DD a DSS v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-mikulasske-prekvapenie-v-dd-a-dss-v-seredi Už je známe, že DD a DSS v Seredi má s MŠ na Murgašovej ulici pevné priateľské vzťahy. Počas roka sa navzájom navštevujú a spríjemňujú si chvíle. Klienti DD a DSS deťom odovzdávajú lásku, nehu ale aj skúsenosti, tí najmenší zase svojou hravosťou, veselosťou a bezprostrednosťou rozveseľujú svojich veľkých kamarátov. Inak tomu nebolo ani na Mikuláša, kedy DD a DSS pripravil prekvapenie pre detičky zo spomínanej Materskej školy. Kultúra a tradície Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 Na podnet občanov a poslancov boli osadené betónové zátarasy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-na-podnet-obcanov-a-poslancov-boli-osadene-betonove-zatarasy Na podnet občanov a poslancov MsZ boli na Čepeňskej ulici v križovatke s Hviezdoslavovou ulicou umiestnené okolo trávnika betónové zábrany. Cez trávnik si ľudia skracovali cestu a tak bol na mnohých miestach vyšľapaný a kazil vzhľad na spomínaných uliciach. Celkové náklady boli vyčíslené na cca 400 € s DPH. Rozvoj a výstavba Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 Valentínsky večer s najväčšími hviezdami TV ŠLÁGER http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-valentinsky-vecer-s-najvacsimi-hviezdami-tv-slager Valentínsky večer s najväčšími hviezdami TV ŠLÁGER 14. februára 2018 od 17:00 v Divadelnej sále Domu kultúry Sereď. Hudba, tanec a spev Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 Vianočný futbalový turnaj o pohár primátora mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-07-vianocny-futbalovy-turnaj-o-pohar-primatora-mesta-sered- Pozývame Vás na Vianočný futbalový turnaj o pohár Primátora mesta Sereď, ktorý sa uskutoční 16.12.2017 od 8:00 hod. v športovej hale Obchodnej akadémie v Seredi. Čaká na Vás kvalitná futbalová atmosféra, občerstvenie, vianočný punč a o zábavu sa postará DJ BINGO. Všetci ste srdečne vítaní Udalosti a ľudia Thu, 07 Dec 2017 01:01:01 +0100 Mestské múzeum v Seredi Vás srdečne pozýva na podujatia v predvianočnom čase http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-mestske-muzeum-v-seredi-vas-srdecne-pozyva-na-podujatia-v-predvianocnom-case V spolupráci so Základnou umeleckou školou Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi pripravujeme aj tento rok kultúrne hudobné podujatie pod názvom „Prišli sme k Vám s koledami. Kultúra a tradície Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Mestské múzeum v Seredi Vás srdečne pozýva na podujatia v predvianočnom čase http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-mestske-muzeum-v-seredi-vas-srdecne-pozyva-na-podujatia-v-predvianocnom-case- Tradične to budú vianočné tvorivé dielne pod názvom „Vianoce prichádzajú...“, Kultúra a tradície Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Mikulášsky batôžtek http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-mikulassky-batoztek V priestoroch denného centra seniorov sa zišli 4. decembra členovia OZ Koménium, aby strávili pekné popoludnie s atmosférou prichádzajúcich Vianoc. Bývalí učitelia napiekli dobrôt a voňavých koláčov, boli ich plné stoly, a chutnali, chválili, dokonca si zapísali recepty. Udalosti a ľudia Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Zbierka pre Občianske združenie Pomocníček v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-zbierka-pre-obcianske-zdruzenie-pomocnicek-v-seredi V predvečer sviatku sv. Mikuláša navštívili členovia žiackej školskej rady ZŠ Juraja Fándlyho, v sprievode vyučujúcej, Občianske združenie Pomocníček v Seredi, ktoré pomáha zdravotne postihnutým deťom a ich rodinám. Udalosti a ľudia Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 (Nie) som obeťou násilia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-(nie)-som-obetou-nasilia 25. november je Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách. Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Bezpečnosť Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Filmový večer s hosťami zo Srbska http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-filmovy-vecer-s-hostami-zo-srbska V stredu 29. novembra 2017 o 18.00 hodine sa uskutočnil Filmový večer v múzeu. Organizovalo ho Mestské múzeum v Seredi v spolupráci so Spolkom Srbov na Slovensku a Srbským kultúrno – informačným centrom. TV a film Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Veriť sa už nedá ani rodine http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-verit-sa-uz-neda-ani-rodine Krádežou motorového vozidla s dokladmi z konca marca vznikla súkromnej s.r.o škoda za 12000 eur. Ako sa ale nakoniec ukázalo majiteľ páchateľa veľmi dobre poznal.V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Kradli v Sládkovičove http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06--kradli-v-sladkovicove Dvaja dospelí muži a jeden 16 ročný mladík sa vkradli najmenej v troch prípadoch do priestorov zberných surovín v Sládkovičove.V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 V Trnave zasadalo nové zastupiteľstvo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06--v-trnave-zasadalo-nove-zastupitelstvo V aule STU v Trnave sa 4. 12. uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Na slávnostnom zasadnutí nový predseda predstavil hlavné ciele a vízie kraja na najbližšie obdobie. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 V Nitre zasadalo nové zastupiteľstvo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-v-nitre-zasadalo-nove-zastupitelstvo Ich úlohou bude alebo by malo byť hájiť záujmy svojich krajov v župných zastupiteľstvách. Päťročné volebné obdobie nové, ale aj staronové tváre, päťročné funkčné obdobie. V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Petrocars http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-petrocars V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Pôrodnica Galanta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-porodnica-galanta V článku video. Udalosti a ľudia Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Ďakovanie anjelom strážnym v Dome kultúry v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-dakovanie-anjelom-straznym-v-dome-kultury-v-seredi Základná umelecká škola J.F.Kvetoňa v Seredi zorganizovala aj tento rok v estrádnej sále Domu kultúry vianočné predstavenie pod názvom Ďakovanie anjelom strážnym. Išlo o spoločný projekt žiakov hudobného a tanečného odboru. Názov podujatia bolo ako po minulé roky aj teraz pripravené ako poďakovanie za všetko dobro a lásku, ktorú ľudia dokážu vytvárať pre seba, pre svoje rodiny, deti a ľudí navôkol. Kultúra a tradície Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Mikulášsky beh sa vydaril http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-06-mikulassky-beh-sa-vydaril Školská firma Gymnázia Vojtecha Mihálika - JUVENIS zorganizovala na 6. decembra Mikulášsky beh. Nadšencov behu neodradilo ani chladné zimné počasie. Práve naopak, mráz a tma dodali športovej akcii svoje čaro a tak o bežcov nebola núdza. Veď šport je pre zdravie človeka dôležitý za každého počasia. Miestom štartu bola zadná brána do mestského parku. Spestrením behu boli aj účastníci v mikulášskych čiapkach či s baterkami v ruke alebo čelovkami na hlave. Šport Wed, 06 Dec 2017 01:01:01 +0100 Obrovské ĎAKUJEM charite http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-05-obrovske-dakujem-charite Je čas adventu. Čas, kedy si všetci už uvedomujeme, že Vianoce sa blížia a tak sa snažíme aj v tom predvianočnom zhone akosi na ne nastaviť a prežiť ich v pokoji a radosti so svojimi blízkymi. Udalosti a ľudia Tue, 05 Dec 2017 01:01:01 +0100 Pozvánka na Mikulášsky beh http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-05-pozvanka-na-mikulassky-beh Školská firma Gymnázia Vojtecha Mihálika-JUVENIS vás pozýva na Mikulášsky beh, ktorý sa uskutoční 6.12. o 18:00. Štart: od zadnej brány zámockého parku, behať sa bude po hrádzi, presná trasa sa upresní na mieste. Doporučujeme vybaviť sa blikačkami alebo rôznymi reflexnými prvkami, aby nás bolo vidno. Pre behačov aj nebehačov bude pripravený tekutý ohrievač (0,50€) a taktiež sa budú dať zakúpiť blikačky, pre prípad, že by vám taká doma chýbala. Udalosti a ľudia Tue, 05 Dec 2017 01:01:01 +0100 Do ktorej pobočky posiela mamička rodný list dieťaťa? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-05-do-ktorej-pobocky-posiela-mamicka-rodny-list-dietata Sociálna poisťovňa informuje budúce mamičky, že po pôrode musia preukázať trvanie nároku na dávku materské oznámením rodného čísla dieťaťa. Udalosti a ľudia Tue, 05 Dec 2017 01:01:01 +0100 Mikuláš potešil seniorov v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-05-mikulas-potesil-seniorov-v-seredi Na Mikuláša sa tešia nielen deti ale aj dospelí. Dôkazom toho boli zaplnené priestory Denného centra pre seniorov v Seredi, kde prítomní 5. decembra netrpezlivo očakávali príchod nielen Mikuláša ale aj čerta a anjela. Táto trojica veru na seredských seniorov nezabudla a tak sa tí skôr narodení na chvíľu vrátili do detských čias. Mikuláš s pomocníkmi svojou prítomnosťou, dobrou náladou a sladkým prekvapením potešili srdiečka prítomných a spríjemnili im podvečer. Rozžiarené oči seniorov nás presvedčili, že Mikuláš poteší človeka v každom veku. Kultúra a tradície Tue, 05 Dec 2017 01:01:01 +0100 Mikuláš zavítal do Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-05-mikulas-zavital-do-serede Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi zavítal 5. decembra do Serede. Vopred naplánovaná trasa mala v našom meste štyri zastávky. Mikuláš sa najprv zastavil na Komenského ulici, následne ho koč ťahaný koňom odviezol na ulicu M.R.Štefánika, odkiaľ sa presunul na parkovisko pred gymnáziom. Posledným bodom na trase bolo Námestie slodody, kde čakanie na príchod Mikuláša spríjemnilo deťom divadelné predstavenie. Kultúra a tradície Tue, 05 Dec 2017 01:01:01 +0100 Šaliansky Maťko http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-saliansky-matko Dňa 29. 11. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v súťaži v prednese povesti ,,Šaliansky Maťko.“ Žiaci recitovali povesti slovenských autorov. Školstvo a vzdelávanie Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Okresné kolo technickej olympiády http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-okresne-kolo-technickej-olympiady Dňa 30.11.2017 sa uskutočnilo v Galante na Strednej odbornej škole, okresné kolo Technickej olympiády. Školstvo a vzdelávanie Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Majstrovstvá okresu vo futsale http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-majstrovstva-okresu-vo-futsale Dňa 29.11.2017 sa naši žiaci 2.stupňa ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi, zúčastnili majstrovstiev okresu vo futsale Šport Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Poďte s nami merať – Výsledky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-podte-s-nami-merat---vysledky olícia vyhodnotila sobotňajšiu celoslovenskú akciu Poďte s nami merať. V priebehu niekoľkých hodín trvania akcie polícia zistila až takmer tisícku porušení. Bezpečnosť Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Srdečne Vás pozývame na premietanie filmového dokumentu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-srdecne-vas-pozyvame-na-premietanie-filmoveho-dokumentu Eugen Bárkány o poprednom východoslovenskom projektantovi, reštaurátorovi, maliarovi a zberateľovi. Kultúra a tradície Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Hľadajú páchateľa druhej lúpeže http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-hladaju-pachatela-druhej-lupeze 24. novembra vošiel tentoraz do herne neznámy páchateľ ktorý pod hrozbou zbrane žiadal od zamestnankyne peniaze Udalosti a ľudia Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 V Galante ukradol výzdobu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-v-galante-ukradol-vyzdobu Doslová neuveriteľný prípad sa podarilo rozlúsknúť tentoraz policajtom v Galante. Udalosti a ľudia Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Prichádza Mikuláš http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-prichadza-mikulas V týchto dňoch očakávame príchod Mikuláša do našich miest Kultúra a tradície Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Od decembra funguje na poliklinike v Seredi nová recepcia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-od-decembra-funguje-na-poliklinike-v-seredi-nova-recepcia 1. decembra bola na poliklinike v Seredi spustená do prevádzky nová recepcia. Nachádza sa na prízemí, oproti odberovej mietnosti. Ide o miesto prvého kontaktu, ktorá okrem nadštandardných služieb pre klientov programov osobnej starostlivosti prináša všetkým návštevníkom informácie na jednom mieste a boli ňou nahradené priestory, ktoré sa doteraz nachádzali na prvom poschodí bez výťahu. V prevádzke bude v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 15.00 hod. Zdravie Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Basketbalový maratón AŠK Lokomotíva Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-04-basketbalovy-maraton-ask-lokomotiva-sered V sobotu nastúpili na basketbalový maratón AŠK Lokomotíva Sereď ako prví žiaci do 14 rokov. Podobne ako pred mesiacom proti Leviciam, aj teraz to bola „Oslava basketbalu“, tentokrát však v prospech hostí z Bratislavy. Šport Mon, 04 Dec 2017 01:01:01 +0100 Preventívno-bezpečnostná akcia ŽSR a polície ,,Stihnem – Nestihnem“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-01-preventivno-bezpecnostna-akcia-zsr-a-policie---stihnem---nestihnem Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru pripravili na posledný novembrový deň preventívno-bezpečnostnú akciu pod názvom ,,Stihnem - Nestihnem“. Zameraná je na nelegálne prechody cez železničnú trať, kadiaľ si občania všetkých vekových kategórii vrátane mládeže a detí skracujú cestu. Bezpečnosť Fri, 01 Dec 2017 01:01:01 +0100 Rok 2017 bol pre seredských skautov prelomový http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-01-rok-2017-bol-pre-seredskych-skautov-prelomovy Aj v tomto roku ponúkal náš skautský oddiel priestor pre aktívne trávenie voľného času mládeži v našom meste. Udalosti a ľudia Fri, 01 Dec 2017 01:01:01 +0100 Alica Ištoková, študentka Gymnázia V. Mihálika v Seredi, ocenená Pamätným listom sv. Gorazda. http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-01-alica-istokova--studentka-gymnazia-v--mihalika-v-seredi--ocenena-pamatnym-listom-sv--gorazda Dňa 24.11.2017 štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová ocenila 53 študentov za vynikajúce výsledky v predmetových olympiádach a medzinárodných súťažiach v oblasti vedy, robotiky, športu a tanca. Udalosti a ľudia Fri, 01 Dec 2017 01:01:01 +0100 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-01-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na decembrový víkend Kultúra a tradície Fri, 01 Dec 2017 01:01:01 +0100 Ďakovanie anjelom strážnym http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-01-dakovanie-anjelom-straznym Kultúra a tradície Fri, 01 Dec 2017 01:01:01 +0100 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-01-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na decembrový víkend Šport Fri, 01 Dec 2017 01:01:01 +0100 60. výročie vzniku basketbalu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-12-01-60--vyrocie-vzniku-basketbalu-v-seredi Vo štvrtok 30. novembra 2017 p. primátor Ing. Martin Tomčányi prijal v Obradnej sieni najvýznamnejšie osobnosti, ktorých život je úzko spojený s basketbalom v Seredi. Šport Fri, 01 Dec 2017 01:01:01 +0100 Ignorovanie lekárskej prehliadky sa nevypláca http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-30-ignorovanie-lekarskej-prehliadky-sa-nevyplaca V rámci kontrolnej činnosti od januára do októbra 2017 posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posúdili pri kontrolnej lekárskej prehliadke 37 205 poberateľov invalidného dôchodku. V 32 857 prípadoch im naďalej uznali invaliditu s rovnakou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ako pri predchádzajúcom posúdení zdravotného stavu. Dane a odvody Thu, 30 Nov 2017 01:01:01 +0100 Odstávka vody na Vinárskej ulici http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-30-odstavka-vody-na-vinarskej-ulici Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra bude dnes do 14,00 hodiny odstraňovať havarijnú poruchu na vodovodnom potrubí na Vinárskej ulici na parkovisku pri bytovom dome č. 129. Dodávka pitnej vody je prerušená pre bytové domy č. 128, 129 a 130 ako aj pre priľahlé polyfunkčné budovy. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternou. Mesto Sereď a Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra ďakujú za pochopenie. Mestský úrad Thu, 30 Nov 2017 01:01:01 +0100 Rok 2017 v RC MAMA klub Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-30-rok-2017-v-rc-mama-klub-sered Rodinné centrum MAMA klub Sereď na jeseň minulého roku oslávilo desiate výročie jeho fungovania. V Seredi teda pôsobíme už jedenásty rok. Za tento čas sme ako kolektív dobrovoľníkov priniesli rôzne aktivity pre rodiny s deťmi. Dostali sme cenu mesta Sereď za svoje pôsobenie. Občania a občianske združenia Thu, 30 Nov 2017 01:01:01 +0100 Preventívno-bezpečnostná akcia ŽSR a polície ,,Stihnem – Nestihnem“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-30-preventivno-bezpecnostna-akcia-zsr-a-policie---stihnem---nestihnem Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru pripravili na posledný novembrový deň preventívno-bezpečnostnú akciu pod názvom ,,Stihnem - Nestihnem“. Zameraná bude na nelegálne prechody cez železničnú trať, kadiaľ si občania všetkých vekových kategórii vrátane mládeže a detí skracujú cestu. Bezpečnosť Thu, 30 Nov 2017 01:01:01 +0100 Výzva polície http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-30-vyzva-policie Polícia vyzýva vodičov, aby prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky. Treba si uvedomiť, že v takomto počasí nie je možné jazdiť tak, ako v letnom období! Zbytočne nehazardujte a neriskujte predbiehaním. Znížte rýchlosť a zvýšte vzdialenosť medzi vozidlami. Tiež sa plne venujte vedeniu vozidla a sledujte situáciu v cestnej premávke. Bezpečnosť Thu, 30 Nov 2017 01:01:01 +0100 Zimná údržba ciest a chodníkov v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-30-zimna-udrzba-ciest-a-chodnikov-v-seredi Dnes sa Seredčania zobudili do zasneženého rána. Čo ale prináša radosť deťom, robí vrásky na čele motoristom a chodcom. Zjazdnosť a bezpečnosť ciest a chodníkov počas zimných mesiacov je prioritou každej samosprávy. Mestá a obce majú pre tieto účely vypracovaný plán zimnej údržby, ktorý slúži pre organizáciu včasného a dostatočného odstraňovania závad v zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií v zimnom období. Mestský úrad Thu, 30 Nov 2017 01:01:01 +0100 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 29.11.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-29-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-29-11-2017 Mestské zastupiteľstvo začalo rokovať 29.11.2017 o 8:00 hod. Mestské zastupiteľstvo Wed, 29 Nov 2017 01:01:01 +0100 Výzvy na podávanie žiadostí na rok 2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-29-vyzvy-na-podavanie-ziadosti-na-rok-2018 Občianske združenia a športové kluby pôsobiace v našom meste majú možnosť zaslať žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2018 v rôznych výzvach. Viac info v prílohe. Mestský úrad Wed, 29 Nov 2017 01:01:01 +0100 Literárne popoludnie pri čaji http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-29-literarne-popoludnie-pri-caji V tento už skoro predvianočný čas si ľudia pripomínajú blížiace sa sviatky príjemnými posedeniami pri čaji či sladkých dobrotách a v žiariacich plamienkoch sviečok objavujú čaro rodinných stretnutí a zamyslení sa nad uplynulými mesiacmi, ktoré onedlho vyvrcholia kresťanskými tradíciami dní lásky, viery, pokory a pokoja. Hovoreným slovom básní, krehkou lyrikou metafor a symbolov života – zázračnej hodnoty šťastia, lásky, bolesti či zrady - si vypočuli seniori denného centra v utorok, 28. novembra zmes básní našich velikánov Jána Smreka a Maše Haľamovej. Kultúra a tradície Wed, 29 Nov 2017 01:01:01 +0100 Charitatívny večer SPOLU BEZ BARIÉR http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-29-charitativny-vecer-spolu-bez-barier V Seredi sa dňa 29. novembra konal charitatívny večer zorganizovaný Občianskym združením Nikolka. Prvotným cieľom založiť občianske združenie bolo pomôcť malej bojovníčke Nikolke Polákovej, ktorá od narodenia bojuje s diagnózou detská mozgová obrna a autizmus. Združenie ale postupom času ukázalo svoje veľké srdce a v súčasnosti rozdáva pomoc aj ďalším inak obdareným detičkám. Charitatívny večer niesol názov SPOLU BEZ BARIÉR. Udalosti a ľudia Wed, 29 Nov 2017 01:01:01 +0100 Druholigové družstvá Lokomotívy znovu úspešné http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-druholigove-druzstva-lokomotivy-znovu-uspesne V sobotu nastúpili naši neskoršie začínajúci basketbalisti proti súperovi, ktorý podobne ako väčšina našich hráčov začína s basketbalom. V priateľsky vedených zápasoch sme si užili basketbal plným priehrštím a kedže výkonom zaujal hlavne Žídek, Gála a Mesároš, právom sme sa tešili z víťazstiev. Dobre doskakoval Oborák a pekné momenty ukázal Zguriš. Šport Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Cieľom je naviesť obete trestných činov na správny smer http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-cielom-je-naviest-obete-trestnych-cinov-na-spravny-smer Trestné činy sa určitým spôsobom týkajú každého obyvateľa. Nezáleží na tom, ako presne. Každý jednotlivec sa s nimi vo svojom živote stretol alebo v budúcnosti stretne. Môžu sa dotýkať priamo konkrétnej osoby alebo jej príbuzného či známeho. Taktiež môže byť jednotlivec svedkom či, nedajbože, aktérom trestného činu. Každý z nás môže byť potenciálnou aj už identifikovanou obeťou trestného činu. Bezpečnosť Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Rekordné Míľovanie v amfiteátri a priľahlom parku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-rekordne-milovanie-v-amfiteatri-a-prilahlom-parku Keď sa láska podarí, je z toho rodina. Keď sa Míľa podarí, je z toho najväčšie rodinné podujatie v meste a širokom okolí. Tento rok Míľa pre mamu prelomila všetky rekordy. V Seredi sa jej zúčastnilo 1622 zaregistrovaných účastníkov, ktorí tým spoločne vyjadrili vďaku všetkým ženám a hlavne mamám. Občania a občianske združenia Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Mikuláš na cestách http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-mikulas-na-cestach 5. decembra do našich ulíc zavíta na svojom koči Mikuláš. Kultúra a tradície Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 2018 Majáles v Seredi s IMT Smile http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-2018-majales-v-seredi-s-imt-smile Po minuloročnom úspechu sa bude opäť konať Seredský majáles v amfiteátri v Seredi 4. mája od 17:00 . Vystúpia skupiny ako IMT SMILE, INÉ KAFE a METROPOLIS. Kultúra a tradície Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Filmový večer v múzeu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-filmovy-vecer-v-muzeu Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi, Spolok Srbov na Slovensku a Srbské kultúrno – informačné centrum Vás srdečne pozývajú dňa 29. novembra 2017 o 18.00 hod. na Filmový večer v múzeu. História Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Vianoce v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-vianoce-v-seredi Mikulášky, Vianočný a Silvestrovský program v našom meste na tohtoročný december. Kultúra a tradície Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Silvestrovská tanečná zábava 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-silvestrovska-tanecna-zabava-2017 Pozývame vás na Silvestrovskú tanečnú zábavu Domu kultúry 31.12.2017 od 19:00 hod. v Estrádnej sále Domu kultúry Sereď. Kultúra a tradície Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 XXIV. Mestský reprezentačný ples http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-xxiv--mestsky-reprezentacny-ples Pozývame vás na XXIV. Mestský reprezentačný ples mesta Sereď 20. januára o 19:00 hod. v Estrédnej sále Domu kultúry Sereď. Hudba, tanec a spev Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 TJ Rozkvet v roku 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-tj-rozkvet-v-roku-2017 Ubehol už 29. rok existencie našej TJ Rozkvet . Činnosť našej organizácie si zachováva kontinuitu s tým čo sme robili v minulých rokoch. Plán sme si odsúhlasili v januári na VČS. Členovia, ktorí si zobrali na starosť organizáciu akcií sa ich prípravy zhostili naozaj dobre. Výdavky na ne boli pokryté tak, aby boli vynaložené hospodárne, a aby boli zaujímavé pre čo najviac našich členov. Občania a občianske združenia Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Literárny večer Ruženy Scherhauferovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-literarny-vecer-ruzeny-scherhauferovej V piatok 24. 11. 2017 sa v Mestskom múzeu – Fándlyho fare v Seredi uskutočnil ďalší Literárny večer spisovateľky Ruženy Scherhauferovej so začiatkom o 17.00 hod. Hosťami podujatia boli dve dámy: spisovateľka Zuzana Šedá a herečka Daniela Kuffelová. Hudobnými hosťami boli Daniela Belancová a Matej Šabík. V rámci tohto literárneho večera bol slávnostne uvedený do života najnovší román Ruženy Scherhauferovej Gamblerova žena. Ružena Scherhauferová sa tradične predstavila aj ako výborná moderátorka. Umenie a literatúra Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Prehra mladších minibasketbalistov ŠBK Fándly Sereď v domácom zápase http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-prehra-mladsich-minibasketbalistov-sbk-fandly-sered-v-domacom-zapase V sobotu 25.11. odohrali mladší minibasketbalisti domáci zápas proti družstvu MBK Karlovka Bratislava. Šport Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Škola na Garbiarskej po návštevách bezdomovcov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-skola-na-garbiarskej-po-navstevach-bezdomovcov Na rokovaní zastupiteľstva 9.11.2017 som sa vyjadril v tom zmysle, že za názor obyvateľov bytových domov na Garbiarskej ulici si bezdomovci môžu sami. Poslanec Hanus sa v maili z 23.10.2017 odoslanom poslancom MsZ na adresu ich spolunažívania s okolím vyjadril takto: Iste, cesta k tomuto priestoru vedie okolo oddychovej zóny, ale doposiaľ obývali priestory v obytnej zóne, čo si myslím, nebolo príliš odlišné a aj napriek tomu vedeli spolunažívať so susedmi. Mestské zastupiteľstvo Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Prípravkári z CVČ Fándly Sereď sa zúčastnili basketbalovej Mikroligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-27-pripravkari-z-cvc-fandly-sered-sa-zucastnili-basketbalovej-mikroligy V nedeľu 26.11. naši prípravkári z CVČ Fándly Sereď cestovali do Komárna, kde sa uskutočnilo druhé kolo Mikroligy. Turnaja sa zúčastnilo domáce družstvo a družstvo Karlovky Bratislava. Hralo sa vo veľkej športovej hale, kde sa hráva extraliga. Všetky deti boli nadšené, že mohli hrať v takej veľkej hale. Niektorí boli z toho trochu aj vyplašení, ale postupne každou odohratou minútou z nich strach opadával a bolo na nich vidieť veľkú radosť z hry. Šport Mon, 27 Nov 2017 01:01:01 +0100 Katarínska veselica a súťaž o najchutnejšiu štrúdľu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-26-katarinska-veselica-a-sutaz-o-najchutnejsiu-strudlu-v-seredi Meno Katarína sa už tradične spája so zábavami a tak sa každoročne o takomto čase v Dennom centre pre seniorov koná Katarínska veselica. V poslednú novembrovú nedeľu sa aj tento rok centrum ponorilo do zábavy, tanca, spevu a mnohého iného, čo k veselici patrí. Úvodného slova sa ujal vedúci Jozef Valábek, ktorý okrem privítania takmer stovky seniorov odštartoval aj súťaž o najchutnejšiu štrúdľu. Kultúra a tradície Sun, 26 Nov 2017 01:01:01 +0100 Burza v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-25-burza-v-estradnej-sale-domu-kultury-v-seredi RC MAMA KLUB už niekoľko rokov pravidelne organizuje burzu detského ošatenia a hračiek. Detičky totiž rastú rýchlo a tak sú niektoré ich oblečenia ako nové. Ak sa mamičky rozhodnú takéto ošatenie, obuv a iné doplnky posunúť ďalej, tak týmto krokom pomôžu inému dieťaťu. Jedna mamička si ich predajom pár eur zarobí a druhá následne ušetrí. Najmä pre mamičky na materskej dovolenke je takýto druh predaja a kúpi veľkým uľahčením. Udalosti a ľudia Sat, 25 Nov 2017 01:01:01 +0100 Tretí ročník súťaže vo varení kapustnice v seredskom campingu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-25-treti-rocnik-sutaze-vo-vareni-kapustnice-v-seredskom-campingu Už po tretí krát sa v sobotu 25. novembra 2017 konala v seredskom campingu súťaž vo varení kapustnice. Tohto roku sa prihlásilo deväť súťažných družstiev. Aj napriek chladnému počasiu je táto súťaž z roka na rok populárnejšia. Nie je totiž len o varení tejto tradičnej pochúťky, ale najmä o priateľských stretnutiach a zábave. Súťažné tímy začali s varením o 10:00 hodine a následne mali 4 hodiny na to, aby uvarili čo najchutnejšiu kapustnicu. Organizátorka Renáta Žákovičová neskrýva radosť zo záujmu o podobné akcie. Veď príjemné prostredie, okolitá príroda a skvelá spoločnosť sú zárukou toho, že sa tu ľudia cítia dobre a stále sa sem radi vracajú. Udalosti a ľudia Sat, 25 Nov 2017 01:01:01 +0100 Prečo je dôležité poznať počet cudzincov v meste http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-25-preco-je-dolezite-poznat-pocet-cudzincov-v-meste V priemyselnom parku v Seredi zaznamenávame príliv veľkých investorov, ktorí ponúkajú prácu niekoľko tisíckam ľudí. Niektoré logistické centrá ako napr. Amazon či Lidl, sú schopné pojať až 1000 zamestnancov. Z tohto dôvodu v poslednom čase aj v Seredi pociťujeme príliv ľudí z tretích krajín, ktorí si v daných firmách už našli zamestnanie. Investori síce majú záujem o cudzincov, no otázka je kde budú ubytovaní. Mať ich roztrúsených po meste nie je najšťastnejšie riešenie. Na druhej strane aj Srbi, ktorí sa momentálne v našom meste vyskytujú najviac, sú len ľudia, ktorí sem prišli za prácou a chcú slušne žiť. Nesmieme zabudnúť aj na fakt, že takisto aj tisícky Slovákov pracuje v zahraničí. V každom prípade tlak na zvýšenie ubytovacích kapacít v Seredi narastá. Mestské zastupiteľstvo Sat, 25 Nov 2017 01:01:01 +0100 18. ročník mariášového turnaja v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-25-18--rocnik-mariasoveho-turnaja-v-seredi V jednej z miestnych seredských podnikov sa štvrtú novembrovú sobotu konal už 18. ročník mariášového turnaja. K siedmim stolom zasadlo 21 hráčov, aby dokázali, že túto kartovú hru skutočne ovládajú na výbornú. Mariáš má pôvod v Nemecku a hrá sa so sedmovými kartami. Patrí medzi obľúbené kartové hry, kde k dobrej logike, koncentrácii a pamäti musí k výhre dopomôcť aj kus šťasteny. Udalosti a ľudia Sat, 25 Nov 2017 01:01:01 +0100 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na posledný novembrový víkend. Šport Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Nocľaháreň http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-noclaharen Trnavská arcidiecézna charita poskytuje od roku 2012 v našom meste sociálne služby pre občanov bez domova a občanov v hmotnej a sociálnej núdzi. Do roku 2012 tieto služby v plnom rozsahu zabezpečovalo mesto. Klientom sme poskytovali sociálne poradenstvo, sprevádzali sme ich pri vybavovaní osobných dokladov, riešili sme lekárske vyšetrenia a hospitalizácie, ale i umiestnenie klientov do rôznych druhov zariadení poskytujúcich sociálne služby. Občania a občianske združenia Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Regulovčíci sa učili riadiť križovatku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-regulovcici-sa-ucili-riadit-krizovatku Účastníci cestnej premávky v Seredi si už zvykli, že v pravidelných intervaloch sa na svetelnej križovatke vypnú semafóry a dopravu sa učia riadiť vojenskí regulovčíci. Inak tomu nebolo ani dnes, kedy sa vodiči ale aj chodci riadili ich pokynmi. Regulovčici najprv absolvujú 13 hodinovú teóriu v kasárňach a následne výuka pokračuje praxou v teréne. Riadenie križovatky je neverbálna komunikácia s vodičmi a ten kto križovatku riadi musí byť rešpektovaným pánom na pľaci. Riadenie si vyžaduje skúsenosti, cit pre rozhodovanie, jednoznačné a rázne pokyny a samozrejme prehľad. Na záver regulovčíci skladajú skúšku. Bezpečnosť Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Dnes boli osadené vianočné stromčeky na Námestí slobody a pred kostolom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-dnes-boli-osadene-vianocne-stromceky-na-namesti-slobody-a-pred-kostolom Súčasťou predvianočných príprav v jednotlivých mestách a obciach patrí aj osadenie vianočných stromčekov na verejných priestranstvách. Je to náznak toho, že sa Vianoce nezadržateľne blížia. V meste Sereď boli v piatok, 24. novembra osadené vianočné stromčeky dva. Jeden na Námestí slobody a druhý pred kostolom sv.Jána Krstiteľa. Stromček na Námestí slobody je smrek pichľavý a rástol na verejnom priestranstve pred jedným z rodinných domov na Dolnočepenskej ulici. Jeho rozsvietenie je naplánované na 5. decembra, kedy sa tejto úlohy zhostí Mikuláš spoločne s deťmi. Udalosti a ľudia Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na posledný novembrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Žiačky Lokomotívy 1:1 s dovtedy neporazenou Trnavou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-ziacky-lokomotivy-1-1-s-dovtedy-neporazenou-trnavou Dievčatá od prvej minúty úvodného zápasu všetkým dokazovali svoje odhodlanie pobiť sa o výsledok a súperkám z Trnavy nedarovali ani centimeter na ihrisku. Skvelou obranou, ktorá nám vydržala celý zápas dostávali súperky pod tlak z čoho pramenili chyby, ktoré sme vedeli potrestať. Keď sme sa nepresadili protiútokom, presadili sme sa peknými kombináciami. Šport Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Beseda http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-beseda Seredské Mestské múzeum pripravuje pre žiakov, ale aj pre verejnosť množstvo zaujímavých podujatí, ktorých sa žiaci našej školy pravidelne zúčastňujú. Aj teraz sa triedy 4.A,B,C ZŠ Jana Amosa Komenského v dňoch 22. a 23. novembra 2017 zúčastnili expozície Návraty do minulosti, ktorá bola spojená s besedou o archeologických vykopávkach v seredskom regióne. Školstvo a vzdelávanie Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Prírodovedná exkurzia v planetáriu v Hlohovci http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-prirodovedna-exkurzia-v-planetariu-v-hlohovci V dňoch 21. a 22. novembra 2017 sa žiaci 4. A,B,C a 3.C triedy ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi zúčastnili prírodovednej exkurzie v planetáriu v Hlohovci. O Hlohovci sme vedeli len, že je to okresné mesto Trnavského samosprávneho kraja. Teraz už budeme vedieť, že je tam aj hvezdáreň a planetárium, ktoré sme navštívili. Školstvo a vzdelávanie Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Týždeň tolerancie na ZŠ Jana Amosa Komenského http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-tyzden-tolerancie-na-zs-jana-amosa-komenskeho 16. november je vyhlásený ako Medzinárodný deň tolerancie. Je už tradíciou na našej škole, že si tento deň pripomíname nie jeden deň, ale celý týždeň. V dňoch od 13. do 16. novembra prebehol na 1. stupni Týždeň tolerancie. Opäť sme sa každý deň obliekli do rovnakej farby a častejšie spomínali toleranciu k druhým ľuďom, k prírode, k svojmu zdraviu. Šport Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Vyučovanie so starými rodičmi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-vyucovanie-so-starymi-rodicmi Dňa 14.11. v triedach 3.A, 3.B a 3.C ZŠ Jana Amosa Komenského bola vzácna návšteva. Na vyučovanie sa prišli pozrieť starí rodičia našich žiakov. Na hodinách slovenského jazyka a matematiky sa nakrátko vrátili do svojich školských čias. Spolu so svojimi vnúčatami riešili zadané úlohy, radili, pomáhali im. Mohli si preveriť aj svoje vedomosti. Školstvo a vzdelávanie Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 FM Logistic na Slovensku odmieta sociálny dumping http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-fm-logistic-na-slovensku-odmieta-socialny-dumping V súvislosti s protestným zhromaždením, vedeným odbormi slovenskej pobočky FM Logistic, ktorého predmetom je údajný sociálny dumping a nerovné podmienky zahraničných pracovníkov, pôsobiacich v spoločnosti formou agentúr dočasného zamestnávania, v porovnaní s pracovníkmi zo Slovenska, FM Logistic vydáva nasledujúce stanovisko: Udalosti a ľudia Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Krst knihy Gamblerova žena od autorky Ruženy Scherhauferovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-24-krst-knihy-gamblerova-zena-od-autorky-ruzeny-scherhauferovej V piatok 24. novembra sa v priestoroch Mestského múzea v Seredi konal krst knižky Gamblerova žena od autorky Ruženy Scherhauferovej. Hosťami literárneho večera boli herečka Daniela Kuffelová a spisovateľka Zuzana Šedá. Okrem hovoreného slova krst knižky obohatili aj hudobní hostia Daniela Belancová a Matej Šabík. Ružena Scherhauferová je v súčasnosti známa spisovateľka románov, ktorých pribehy sú zo skutočného života. V dejoch vystupujú najmä ženy, bojujúce s nepriazňou osudu a hľadajúce svoj cieľ a miesto v živote. Autorka sa síce narodila vo Svodove pri Želiezovciach no už veľa rokov žije v Seredi. Na svojom konte má niekoľko kníh ako Šťastie si ťa nájde, Emine slzy, Prekliata, Odhalené tajomstvo a iné. Udalosti a ľudia Fri, 24 Nov 2017 01:01:01 +0100 Program kina NOVA na december 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-23-program-kina-nova-na-december-2017 Bohatý program na december pripravilo kino NOVA. Vrátia sa STAR WARS a Jumanji, pokračovať bude Ladíme 3, Ocko je doma 2 a množstvo ďalších titulov pre deti i dospelých. TV a film Thu, 23 Nov 2017 01:01:01 +0100 Bezplatné právne poradenstvo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-23-bezplatne-pravne-poradenstvo V prvom polroku bude JUDr. Martin Hudák poskytovať občanom Serede bezplatné právne poradenstvo v malej zasadačke Mestského úradu vždy od 9.00 do 10.00 hod. v termínoch : 22. januára, 12. Februára, 12. Marca, 9. Apríla, 23. Apríla a 21.mája 2018. Mestský úrad Thu, 23 Nov 2017 01:01:01 +0100 Ste nádejou na lepší svet http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-23-ste-nadejou-na-lepsi-svet Vianočný čas prináša tradične aj mnoho charitatívnych aktivít – firiem, médií, organizácií... Ale je „milosrdná láska“, ktorá je významom slova „caritas“ naozaj len vecou predvianočnej prezentácie? Nie, nie je. Dôkazom pre mňa je aj zopár krátkych príbehov, ktoré napíšem. Vo všetkých hrajú rolu mladí ľudia, študenti, gymnazisti. Občania a občianske združenia Thu, 23 Nov 2017 01:01:01 +0100 Všetci spolu aj počas roka 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-23-vsetci-spolu-aj-pocas-roka-2017 Ku koncu roku 2017 by sme sa chceli touto verejnou formou poďakovať mestu za podporu prostredníctvom schválenia žiadosti o dotáciu. OZ Goel je miesto, ktoré môže navštíviť nielen mladý občan, dieťa, tínedžer, ale aj rodičia, dospelí aj starší občania. V tomto priestore sa každým dňom snažíme odstraňovať generačné rozdiely, spájať záujmy mladých i starších a vychádzať im v ústrety. Občania a občianske združenia Thu, 23 Nov 2017 01:01:01 +0100 Mladí sa zapájajú http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-23-mladi-sa-zapajaju V roku 2017 sa OZ Youth opäť uchádzalo o podporu z rozpočtu mesta Sereď na fungovanie združenia a realizáciu aktivít. Sme radi, že aj v tomto roku sa zastupiteľstvo a vedenie mesta rozhodlo prejaviť nám finančnú podporu. Z týchto zdrojov sa podarilo organizovať podujatia a pravidelné aktivity pre mladích, skultúrniť a zlepšiť kvalitu priestorov, v ktorých sa týždenne stretávajú desiatky mladých a ostatných obyvateľov mesta Sereď a priľahlých dedín. Občania a občianske združenia Thu, 23 Nov 2017 01:01:01 +0100 Protestné zhromaždenie odborárov a zamestnancov FM Slovenská v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-23-protestne-zhromazdenie-odborarov-a-zamestnancov-fm-slovenska-v-seredi Vo štvrtok 23.11.2017 zorganizoval Výbor Základnej organizácie OZ KOVO FM Slovenská s.r.o. protestné zhromaždenie odborárov a zamestnancov zamerané na dodržiavanie rovnakých pracovných podmienok pre zamestnancov z tretích krajín ako majú slovenskí. Podľa portálu www.ozkovo.sk bola dôvodom zhromaždenia dlhodobá nespokojnosť zamestnancov s pracovnými a sociálnymi pomermi v spoločnosti, sociálny dumping, nedodržiavanie platnej kolektívnej zmluvy zo strany zamestnávateľa, ako aj uprednostňovanie srbských zamestnancov pred kmeňovými slovenskými zamestnancami. Udalosti a ľudia Thu, 23 Nov 2017 01:01:01 +0100 Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-22-nasilie-pachane-na-zenach-sa-tyka-nas-vsetkych Predposledný novembrový týždeň takmer 60 policajných preventistov na celom Slovensku informuje verejnosť o problematike násilia páchaného na ženách. Bezpečnosť Wed, 22 Nov 2017 01:01:01 +0100 Výstava Kam na strednú opäť poradí žiakom končiacich ročníkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-22-vystava-kam-na-strednu-opat-poradi-ziakom-konciacich-rocnikov Mám šancu dostať sa na školu, ktorá sa mi páči? Bude ma štúdium baviť? Kde môžem pracovať a študovať po strednej škole, ktorú som si vybral? Odpovede na tieto otázky hľadajú momentálne žiaci končiacich ročníkov základných škôl s učiteľmi aj rodičmi. Rozhodnúť sa správne im v Trnave už tri roky pomáha výstava Kam na strednú. Školstvo a vzdelávanie Wed, 22 Nov 2017 01:01:01 +0100 Burza informácií SŠ - 2. ročník http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-22-burza-informacii-ss---2--rocnik Dňa 15.11.2017 v čase od 14:00 - 17:00 hod. sa v priestoroch ZŠ J. A. Komenského v Seredi uskutočnila Burza informácií SŠ - 2. ročník pre žiakov 8. a 9. ročníka a ich rodičov. Pozvanie prijalo 13 škôl - SOŠ, SSOŠ, SPŠ a gymnázií z Galanty, Sládkovičova, Serede, Hodruše-Hámrov, Trnavy. Cieľom podujatia bolo priblížiť žiakom 8. a 9. ročníka SŠ v našom regióne a blízkom okolí študijné programy, študijné a učebné odbory. Informovať rodičov o možnostiach duálneho vzdelávania na SŠ. Školstvo a vzdelávanie Wed, 22 Nov 2017 01:01:01 +0100 iBobor 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-22-ibobor-2017 V dňoch 7.11.,8.11., 9.11. a 10.11.2017 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili európskej súťaže Informatický bobor 2017/2018, ktorú v našej krajine organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o IKT u všetkých žiakov. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Školstvo a vzdelávanie Wed, 22 Nov 2017 01:01:01 +0100 Budú z nich inžinieri? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-22-budu-z-nich-inzinieri Študovať dnes vysoké školy technického I prírodovedného zamerania znamená istotu pracovného miesta a možnosť kariérneho rastu v progresívnych odvetviach. Gymnázium dlhodobo reaguje na požiadavky trhu práce a v novembri pre svojich študentov usporiadalo už tradičný “Týždeň vedy a techniky”. Najčastejšie prichádzajú prezentovať svoju prácu práve naši bývalí absolventi – dnes úspešní vedci, výskumníci – skrátka samí kvalifikovaní odborníci. Niektoré akcie boli prístupné aj občanom mesta Sereď. Školstvo a vzdelávanie Wed, 22 Nov 2017 01:01:01 +0100 Aký program čaká obyvateľov Serede v decembri http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-22-aky-program-caka-obyvatelov-serede-v-decembri Tak ako sa na Vianoce pripravujeme my, tak sa na najkrajšie sviatky v roku chystajú aj samosprávy. Mesto Sereď už pravidelne v tento čas organizuje vianočné trhy a rôzne kultúrne podujatia. Už 5. decembra do Serede zavíta Mikuláš, ktorý prejde ulicami mesta a spoločne s deťmi rozsvieti vianočný stromček. V ten istý deň si žiaci ZUŠ J. Fischera – Kvetoňa pripravili pre návštevníkov Domu kultúry predstavenie s názvom Ďakujeme anjelom strážnym. Kultúra a tradície Wed, 22 Nov 2017 01:01:01 +0100 Jeseň dohraná http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-21-jesen-dohrana Dnes boli v pláne už iba posledné dva zápasy 2.futbalovej ligy, rezerva Žiliny porazila Trebišov 7:1 a sereďania doma privítali od 13.00 hod. FK Inter Bratislava, ktorý celkom slušne odohral úvodnú polovicu jesene v hornej polovici priebežnej tabuľky ale postupne pomaly kontakt strácal a záver jesene nezvládal, preto sa pomaly prepadal až k zostupovej zóne posledných štyroch mužstiev. Šport Tue, 21 Nov 2017 01:01:01 +0100 Burza hračiek http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-21-burza-hraciek Prízemie našej školy sa v dňoch 13. novembra až 16. novembra 2017 zmenilo na veľkoobchod s hračkami. Po roku sa opäť v priestoroch našej školy uskutočnila už tradičná charitatívna Burza hračiek. Toho roku to bol už štvrtý ročník. Školstvo a vzdelávanie Tue, 21 Nov 2017 01:01:01 +0100 Pozerajte našimi očami http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-21-pozerajte-nasimi-ocami Pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich, ktorý je 13. novembra, naše pozvanie do ŠKD prijali Marek a Juraj, ktorí nám so svojím výchovným programom ,,Pozerajte našimi očami“ priblížili svoj svet, svet nevidiacich. Ich spriaznenými, nápomocnými dušami a očami sú Peťa a vodiaci pes Arkus. Deti si mali možnosť vyskúšať, aké to je, keď nič nevidia a musia sa spoľahnúť na zvuky a bielu palicu. Školstvo a vzdelávanie Tue, 21 Nov 2017 01:01:01 +0100 Beseda o alkoholizme http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-21-beseda-o-alkoholizme V súčasnosti sa alkohol ani zďaleka netýka len dospelých. Podľahnú mu mladí ľudia, ale aj deti, ktoré majú skúsenosti s "metlou ľudstva" zarážajúce je, že s alkoholom sa stretávajú v priemere už ako 10-ročné. „Výsledky ukazujú, že význam prevencie alkoholu podceňuje až 60% rodičov detí v pubertálnom veku, dokonca 83% rodičov alkohol u svojich detí nerieši vôbec." Školstvo a vzdelávanie Tue, 21 Nov 2017 01:01:01 +0100 Burza detského oblečenia, hračiek, predaj handmade výrobkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-21-burza-detskeho-oblecenia--hraciek--predaj-handmade-vyrobkov Už máte zimný šatník pre svoje ratolesti? Prídite si vybrať k nám!!! Tešíme sa na vás na Burze detského oblečenia, hračiek a športových potrieb. Našich 19 predajcov má pre vás prichystané to, čo v šatníku žiadneho fešáka či malej princeznej nesmie chýbať. V sobotu 25.11.2017 v čase od 9 do 12.hod. v DK Sereď. Občania a občianske združenia Tue, 21 Nov 2017 01:01:01 +0100 Čo vlastne chce poslanec ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-21-co-vlastne-chce-poslanec Práve som si prečítal ďalší z článkov p. poslanca PhDr. M. Hanusa (ďalej len poslanec). Ako tento poslanec interpeloval na septembrovom zastupiteľstve. Tak si teda pripomeňme jeho 3 interpelácie. Ako aj odpovede na ne. Mestské zastupiteľstvo Tue, 21 Nov 2017 01:01:01 +0100 Technická exkurzia Prešov - Košice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-21-technicka-exkurzia-presov---kosice V rámci týždňa vedy a techniky sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ Juraja Fándlyho v dňoch 5.-7.novembra zúčastnili už po tretíkrát technickej exkurzie v Prešove a Košiciach. Po dlhej ceste vlakom smesi urobili menšiu túru do národnej kultúrnej pamiatky – Solivaru v Prešove. Solivar patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Školstvo a vzdelávanie Tue, 21 Nov 2017 01:01:01 +0100 Reakcia na prepustenie pracovníčky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-20-reakcia-na-prepustenie-pracovnicky Na zastupiteľstve dňa 21.09.2017 som interpeloval doručenie zásielky z MsÚ. Zásielka, ktorá bola určená pre mňa a do vlastných rúk bola doručená na adresu, kde nebývam tri roky a prevzala ju za mňa mne cudzia osoba. Poukazoval som na to preto, aby sa niečo podobné v budúcnosti nezopakovalo a niekto na to nedoplatil, nakoľko zásielka by bola vedená ako doručená, aj keď adresát by o tom ani nevedel. Mestské zastupiteľstvo Mon, 20 Nov 2017 01:01:01 +0100 Ďalší školský objekt zveľadený, zrekonštruovaný - telocvične ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-20-dalsi-skolsky-objekt-zveladeny--zrekonstruovany---telocvicne-zs-jana-amosa-komenskeho-v-seredi I keď sme začínali tento školský rok bez možnosti vyučovania telesnej výchovy v telocvični, museli sme tieto vyučovacie hodiny realizovať vonku, a nie vždy nám prialo počasie. Trpezlivo sme čakali na dokončenie prác na zrekonštruovaní strechy a prác na zateplenie telocvične pri budove A. Konečne začiatkom novembra sa tieto práce ukončili a mohli sme začať využívať telocvičňu na vyučovací proces, na záujmovú činnosť, na činnosť oddelení ŠKD, CVČ a tiež na činnosť športových klubov a súkromných osôb. Školstvo a vzdelávanie Mon, 20 Nov 2017 01:01:01 +0100 14 zápasov pre mládež Lokomotívy počas predĺženého víkendu víkendu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-20-14-zapasov-pre-mladez-lokomotivy-pocas-predlzeneho-vikendu-vikendu V prvých domácich zápasoch tejto sezóny sme privítali hráčky z Myjavy. Poriadne nabudené a odhodlané sme sa hneď od úvodného rozskoku pustili do súpera. Po pár minútach zápasu bolo vidieť aký budú mať zápasy priebeh. Súpera sme prakticky k ničomu nepustili. Dievčatá si zaslúžia pochvalu zato, že aj pri vysokých víťazstvách nepoľavili vo svojom výkone ani na minútu. Šport Mon, 20 Nov 2017 01:01:01 +0100 Spolu bez bariér http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-20-spolu-bez-barier Občianske združenie Nikolka organizuje charitatívny večer s názvom SPOLU BEZ BARIÉR. Zahrať a zaspievať príde kapela Polemic, a Bekim Aziri porozpráva niečo o živote na vozíku. Pripravený je bohatý sprievodný program. Zúčastnite sa Súťaže o naj koláčik a získajte pekné ceny. Porotkyňa súťaže je Tinka Karmažín - Tinkine recepty. Pripravené sú aj hand made výrobky,ktoré si môžete zakúpiť a podporiť dobrú vec. Výťažok z celého podujatia pôjde na pomoc hendikepovaným deťom. Udalosti a ľudia Mon, 20 Nov 2017 01:01:01 +0100 Prem Avatar Fest už po tretíkrát v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-18-prem-avatar-fest-uz-po-tretikrat-v-seredi 17. a 18. novembra 2017 sa v Dome Kultúry v Seredi konal už po tretíkrát úspešný festival jogy, ezoteriky a zdravého životného štýlu. Návštevníci si mali možnosť vypočuť zaujímavé prednášky, skvelú hudbu, ochutnať zdravé jedlá alebo si nakúpiť darčeky. V ponuke boli sviečky, vonné oleje a tyčinky, čaje, energetické kamene, bižutéria, hudobné nástroje, ethno oblečenie z Tibetu, Nepálu či Indie a pod. Udalosti a ľudia Sat, 18 Nov 2017 01:01:01 +0100 Oznam Mestského múzea v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-oznam-mestskeho-muzea-v-seredi Mestské múzeum v Seredi Vám oznamuje, že bude od 16. 11. 2017 do 18. 11. 2017 zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky pracovníčky múzea. Múzeum otvoríme v utorok 21. 11. 2017. História Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 Program na mesiac december 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-program-na-mesiac-december-2017 Program Mestského múzea na mesiac december 2017. História Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 Pátranie po koreňoch extrémizmu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-patranie-po-korenoch-extremizmu Mestská polícia Sereď sa v rámci svojej preventívnej činnosti snaží každý rok do svojej ponuky aktivít vkladať aj nové a aktuálne témy. Tento rok sme sa rozhodli vniesť medzi študentov stredných škôl tému extrémizmu a radikalizácie. Keďže je to téma nielen vysoko aktuálna, ale aj veľmi náročná na spracovanie a predstavenie mladým ľuďom, oslovili sme tajomníčku Výboru pre predchádzane a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na odbore prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR kpt. Mestská polícia Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 Literárny večer Ruženy Scherhauferovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-literarny-vecer-ruzeny-scherhauferovej Vážení priatelia, srdečne Vás pozývame na Literárny večer Ruženy Scherhauferovej, ktorý sa uskutoční 24. novembra 2017 o 17.00 hodine. Autorka R. Scherhauferová uvedie do života svoju novú knihu Gamblerova žena a hosťami večera budú spisovateľka Zuzana Šedá, herečka Daniela Kuffelová. Hudobnými hosťami budú Daniela Belancová a Matej Šabík v hre na klavíri. Umenie a literatúra Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 Klasická perla z kuchyne SOL http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-klasicka-perla-z-kuchyne-sol Tretieho novembra 2017 uverejnil jeho vlastník Miloš Majko článok s názvom „vychcaný ťah vedenia mesta ako obyvateľom nášho mesta nie pomôcť ale práve naopak, ako vás ešte viac zaťažiť novým poplatkom“. Vlastník média píše: Vyzerá to tak, že vedenie mesta na obyvateľov chystá ďalší poplatok. Udalosti a ľudia Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na tretí novembrový víkend. Kultúra a tradície Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na tretí novembrový víkend. Šport Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 15. výročie občianskeho združenia KRÁSNA HUDBA http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-15--vyrocie-obcianskeho-zdruzenia-krasna-hudba Toto združenie pracovalo v rokoch 2002 - 2009 ako oficiálne neregistrované, no za 15 rokov svojej činnosti zorganizovalo 54 koncertov, na ktorých sa predstavilo 248 umelcov, interpretov vážnej hudby zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Francúzska, Ukrajiny a Bulharska. Občania a občianske združenia Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 Profesor Pavel Traubner sa zúčastnil premiery dokumentu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-16-profesor-pavel-traubner-sa-zucastnil-premiery-dokumentu-v-seredi V priestoroch Múzea holokaustu v Seredi sa uskutočnilo slávnostné premietanie filmového dokumentu Pavel Traubner. Film zachytáva portrét osobnosti významného slovenského neurológa, ktorý sa ako dieťa so svojimi rodičmi počas druhej svetovej vojny skrýval pred deportáciou do koncentračného tábora. Udalosti a ľudia Thu, 16 Nov 2017 01:01:01 +0100 Celoslovenský problém bezdomovcov musia v konečnom dôsledku riešiť iba samosprávy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-15-celoslovensky-problem-bezdomovcov-musia-v-konecnom-dosledku-riesit-iba-samospravy V ostatnom čase sme mali možnosť prečítať si v rôznych tlačových i elektronických médiách množstvo informácií o tom, ako poslanci MsZ v Seredi prenajali objekt bývalej základnej školy na Garbiarskej ulici, a ako tým poškodili Trnavskú arcidiecéznu charitu. Mestské zastupiteľstvo Wed, 15 Nov 2017 01:01:01 +0100 Cyklista bol podvečer pre vodičov neviditeľný http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-15-cyklista-bol-podvecer-pre-vodicov-neviditelny Polícia bola včera v podvečerných hodinách privolaná k vážnej dopravnej nehode medzi obcami Hoste a Abrahám. K nehode došlo približne o 17.30 h. 40 ročný vodič išiel na aute Hyundai I 30 od Hoste. Medzi obcami začal predbiehať vozidlo, keď si na poslednú chvíľu všimol v strednej časti vozovky neosvetleného cyklistu bez reflexných prvkov. Bezpečnosť Wed, 15 Nov 2017 01:01:01 +0100 „HELIGÓNKA v SEREDI (NE ) BUDE“ ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-14--heligonka--v-seredi--(ne-)-bude Vážení občania, stalo sa už tradíciou, že zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov v hre na heligónku, speve a prezentácii krásnych ľudových krojov z jednotlivých regiónov v ktorých interpreti vystupujú v meste Seredi sa stalo samozrejmosťou, čoho dôkazom je aj tá skutočnosť, že 22.apríla tohto roku sa konal už 10. jubilejný ročník. Kultúra a tradície Tue, 14 Nov 2017 01:01:01 +0100 Zamestnávatelia: Mení sa lehota na prihlásenie zamestnávateľa, lehota na prihlásenie zamestnanca ostáva http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-14-zamestnavatelia--meni-sa-lehota-na-prihlasenie-zamestnavatela--lehota-na-prihlasenie-zamestnanca-ostava Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že novela zákona o nelegálnej práci, ktorá toleruje sedemdňovú lehotu na prihlásenie zamestnanca, nemení lehotu na prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov v Sociálnej poisťovni. Naďalej zostáva rovnaká, tzn. Dane a odvody Tue, 14 Nov 2017 01:01:01 +0100 ZŠ Juraja Fándlyho sa zapojila do projektu Školy pre všetkých http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-14-zs-juraja-fandlyho-sa-zapojila-do-projektu-skoly-pre-vsetkych Tento projekt vyvinuli a realizujú občianske združenia Nové školstvo, Nadácia Milana Šimečku a Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Všetky tri organizácie sa dlhodobo venujú vzdelávaniu a spolupracujú so školami. Hlavným cieľom projektu je vyvinúť, poskytovať a vyhodnotiť systém podporných služieb pre tri vybrané základné školy zriadené obcami a mestami v rôznych častiach Slovenska. Školstvo a vzdelávanie Tue, 14 Nov 2017 01:01:01 +0100 AMAZON v Seredi predstavil svoje logistické centrum verejnosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-14-amazon-v-seredi-predstavil-svoje-logisticke-centrum-verejnosti Nadnárodný internetový obchod AMAZON otvoril svoju pobočku v Seredi už pred niekoľkými týždňami, no verejnosti bola spoločnosť predstavená až 14. novembra. Najväčšie reverzné logistické centrum sa rozkladá na ploche 60 000 štvorcových metrov. Zameranie centra je na vybavenie nedoručených alebo vrátených zásielok v rámci európskych aktivít Amazonu. Matt Greene, generálny manažér novootvoreného centra reverznej logistiky v Seredi uviedol: „Naši zákazníci nakupujú na Amazone kvôli širokému výberu, konkurencieschopným cenám a skvelej pohodlnosti nákupu. Prevádzka v Seredi predstavuje dôležitú súčasť nášho poslania stať sa najviac zákaznícky zameranou spoločnosťou na svete. Rozvoj a výstavba Tue, 14 Nov 2017 01:01:01 +0100 Burza stredných škôl v ZŠ Juraja Fándlyho http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-13-burza-strednych-skol-v-zs-juraja-fandlyho Vo svojom živote prechádzame všetci mnohými križovatkami. Niekedy vieme presne, ktorou cestou sa vybrať. A niekedy sa zastavíme a nevieme čo ďalej. Blíži sa čas, kedy sa naši deviataci musia zamyslieť nad otázkou, kam po skončení deviateho ročníka. Akú školu si zvolia je napokon na ich rozhodnutí.Možno sa nechajú ovplyvniť kamarátmi, rodičmi alebo niekým, komu dôverujú. Školstvo a vzdelávanie Mon, 13 Nov 2017 01:01:01 +0100 Deň vojnových veteránov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-13-den-vojnovych-veteranov Pred 99 rokmi, 11. novembra 1918 ráno, Nemecko ako účastník Trojspolku podpísalo prímerie v Compiègnskom lese, ktoré o 11. hodine a 11. minúte nadobudlo účinnosť, čím sa 1. svetová vojna definitívne skončila. Bezprostredne na to ako vojna skončila, bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov, známy aj ako Deň červených makov. Školstvo a vzdelávanie Mon, 13 Nov 2017 01:01:01 +0100 Naplánuj polícii miesto kontroly - Poď s nami merať! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-13-naplanuj-policii-miesto-kontroly---pod-s-nami-merat Využite jedinečnú príležitosť a poďte s nami merať 25. novembra 2017 v čase od 09.00 do 16.00 hod.. Miesta, na ktorých sa bude merať určíte Vy a priebeh akcie si budete môcť pozrieť osobne. Bezpečnosť Mon, 13 Nov 2017 01:01:01 +0100 SEREDSKÍ ZETTEPÁCI http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-13-seredski--zettepaci Toto oslovenie rezonuje medzi ľuďmi v Seredi, v jej okolí, ale aj na rôznych miestach Slovenska už šiesty rok. Neviete kto to je? Priblížime sa vám. Mnoho ľudí, ktorí sa už nachádzajú v dôchodkovom veku, alebo aj tí, ktorí odchádzajú z pracovného procesu pre zhoršené zdravie, často krát ťažko prijímajú skutočnosť, že by mali nečinne sedieť doma, bez akejkoľvek aktivity, ktorá im bola po roky veľmi blízka. A takto rozmýšľali aj tí, ktorí dnes tvoria hudobnú skupinu uvedeného názvu. Občania a občianske združenia Mon, 13 Nov 2017 01:01:01 +0100 Darujte svojim blízkym kultúrny zážitok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-13-darujte-svojim-blizkym-kulturny-zazitok Máme pre vás perfektný tip na darček! Naše darčekové karty majú prednabitý kredit, ktorý je možné využiť na návštevu našich predstavení v kine NOVA, podujatí v Dome kultúry a v Mestskom amfiteátri. V predaji v pokladni kina NOVA. Kultúra a tradície Mon, 13 Nov 2017 01:01:01 +0100 Rozlúčkový koncert SEREDSKÉHO DIXIELAND BANDU http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-12-rozluckovy-koncert-seredskeho-dixieland-bandu SEREREDSKÝ DIXIELAND BAND vznikol v roku 2000 ako pokračovanie bývalej veľmi známej a populárnej skupiny ALLI JAZZ BAND. Ich hudobné zameranie bolo počas celej doby najmä na tradičný jazz. Kapela koncertovala na rôznych podujatiach a všade získala veľký ohlas. Kapela nedávno ohlásila svoje ukončenie kariéry. Ako už býva zvykom - bez rozlúčky sa neodchádza, preto na 11. novembra SEREREDSKÝ DIXIELAND BAND usporiadal rozlúčkový koncert. Ten bol zároveň venovaný nedožitým 80 – tym narodeninám Jaroslava Červenku. Kultúra a tradície Sun, 12 Nov 2017 01:01:01 +0100 Znečistenie Cukrovarskej ulice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-11-znecistenie-cukrovarskej-ulice Hliadka Mestskej polície v Seredi dnes v ranných hodinách zistila znečistenie Cukrovarskej ulice odvážanými odrezkami z cukrovej repy. Kontaktovala príslušného pracovníka cukrovaru a upozornila ho na povinnosť odstrániť nečistoty z povrchu vozovky. Zodpovedný pracovník prisľúbil vykonať vo veci nápravu. Životné prostredie a príroda Sat, 11 Nov 2017 01:01:01 +0100 11. novembra o 11:11 hodine sa v Seredi rozozvučali zvony http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-11-11--novembra-o-11-11-hodine-sa-v-seredi-rozozvucali-zvony 11.novembra sa o 11:11 hodine na celom svete rozozvučali zvony na počesť obetí padlých vo vojnách. K tejto udalosti sa pripojili aj hlasy zvonov v Seredi. Symbol vznikol v talianskom meste Rovereto, kde jeho obyvatelia odliali v roku 1925 ZVON MIERU o hmotnosti 22 ton zo zbraní a nábojníc, ktoré po podpísaní prímeria v neďalekom zámočku, pozbierali na okolitých bojiskách. Piliere, ktoré ho nesú, boli zhotovené z peňažných darov 114 štátov sveta a ich zástavy vejú na počesť padlých. Kultúra a tradície Sat, 11 Nov 2017 01:01:01 +0100 Výstava " Jeseň v Seredi " očarila návštevníkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-11-vystava---jesen-v-seredi---ocarila-navstevnikov OZ Mladá Sereď usporiadalo na 11.novembra veľkú výstavu fotografií s témou JESEŇ v našom meste. Miestom konania bol bastión seredského kaštieľa, ktorý dýcha históriou a jeho priestory navodili tú správnu atmosféru. Do výstavy sa zapojilo 14 vystavovateľov, ktorí poslali celkovo 64 nádherných fotografií s jesennou tematikou. Veď jeseň je pre fotografov a výtvarníkov najkrajšie ročné obdobie. Pomoc pri príprave výstavy poskytlo mimo iných aj OZ Vodný hrad, ktoré vyčistilo okolie, aby návštevníci mali kultúrny prístup do bastiónu. Tí si počas prezerení fotografií mohli pochutnať na dobrej káve, vyskúšať si vypaľovanie do dreva či pozrieť si vlastnoručne vyrobené ozdobné výrobky. Umenie a literatúra Sat, 11 Nov 2017 01:01:01 +0100 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-10-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na druhý novembrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 10 Nov 2017 01:01:01 +0100 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-10-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na druhý novembrový víkend. Šport Fri, 10 Nov 2017 01:01:01 +0100 Rande s vedou 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-10-rande-s-vedou-2017 Už tradične sa počas Týždňa vedy a techniky v Základnej škole Juraja Fándlyho organizuje aktivita na popularizáciu prírodných vied pod názvom RANDE S VEDOU. Je určená pre najmladších žiakov 2. stupňa, ktorí prejavia záujem a po vyučovaní si nájdu čas venovať sa objavovaniu tajov biológie, chémie a fyziky. A ako to na našich stanovištiach prebiehalo? Čítajte ďalej. Školstvo a vzdelávanie Fri, 10 Nov 2017 01:01:01 +0100 Vysvetlenie k novému VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území mesta - budú poplatky platiť aj obyvatelia rodinných domov ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-10-vysvetlenie-k-novemu-vzn-o-poplatkoch-za-znecistenie-ovzdusia-na-uzemi-mesta-----budu-poplatky-platit-aj-obyvatelia-rodinnych-domov Iba rýchly pohľad bez hlbšej analýzy na program rokovania poslancov novembrového zastupiteľstva, týkajúci sa návrhu na nové VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území mesta Sereď bol zrejme príčinou, ktorý vzbudil v obyvateľoch dojem, že mesto sa chystá zvýšiť poplatky resp. povinnosť daň platiť chce uvaliť aj na fyzické osoby bývajúce v rodinných domoch. Na zasadnutie MsZ bola privolaná prokurátorka Zuzana Hozová, ktorá poslancom celú vec ozrejmila. V príhovore povedala, že sa jednalo o celoslovenskú úlohu, podľa ktorej všetky okresné prokuratúry preskúmavali tento typ VZN. Mestské zastupiteľstvo Fri, 10 Nov 2017 01:01:01 +0100 Mihálikova Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-10-mihalikova-sered Výbor MO Matice slovenskej v Seredi | MO Matice slovenskej v Seredi, konkrétne Slávka Kramárová zorganizovala dňa 6. novembra 2017 pre mládež v Dome kultúry už 14.ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy, ktorá bola venovaná spisovateľovi Vojtechovi Mihálikovi. Súťaž bola určená žiakom základných škôl. Kultúra a tradície Fri, 10 Nov 2017 01:01:01 +0100 Seredskí poslanci obodovali najdôležitejšie investície na budúci rok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-10-seredski-poslanci-obodovali-najdolezitejsie-investicie-na-buduci-rok Poslanci MsZ v Seredi s blížiacim sa koncom roka bodovacím systému každoročne rozhodujú o dôležitých investíciách mesta na budúci rok. K dispozícii má každý poslanec celkovo 55 bodov . Poslanci jednotlivé navrhnuté investície bodujú od č. 1 po č. 10. . Bodovanie prebieha podľa vlastného uváženia : prioritná investícia je obodovaná 10 bodmi , menej dôležitá menším počtom bodov. Poslanci, ktorí sa do bodovania zapojili napokon rozhodli, že najvyšší počet bodov a to 50 získala rekonštrukcia veľkej zasadačky a nová časť MÚ. Táto budova je v zlom technickom stave. Strecha zateká, osvetlenie interiéru je nevyhovujúce, pre nedostatočne tepelne izolovaný strop uniká v zimnom období veľké množstvo tepla. V lete naopak sú v nej vysoké teploty. Aktuálne tento zámer zatiaľ v rozpočte uvedený nie je. Mestské zastupiteľstvo Fri, 10 Nov 2017 01:01:01 +0100 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 9.11.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-09-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-9-11-2017 Mestské zastupiteľstvo začalo rokovať 9.11.2017 o 8:00 hod. Mestské zastupiteľstvo Thu, 09 Nov 2017 01:01:01 +0100 Rozlúčka s legendárnou Seredskou skupinou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-09-rozlucka-s-legendarnou-seredskou-skupinou Mesto Sereď a Dom kultúry Sereď vás pozývajú na Rozlúčkový koncert hudobnej legendy Seredský Dixieland Band 11. novembra 2017 18:00 hod. do estrádnej sály Domu kultúry. Kultúra a tradície Thu, 09 Nov 2017 01:01:01 +0100 Horúca sprcha v Dome kultúry http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-09-horuca-sprcha-v-dome-kultury Pozývame vás na divadelné predstavenie Horúca sprcha do divadelnej sály Domu kultúry Sereď 3.12.2017 o 19:00. Kultúra a tradície Thu, 09 Nov 2017 01:01:01 +0100 Duo Rytmus a Jadranka v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-09-duo-rytmus-a-jadranka-v-seredi Dom kultúry Sereď pozýva na koncert skupiny Duo Rytmus s hosťom Jadranka Handlovská v pondelok, 27. novembra 2017 o 18:00 v divadelnej sále Domu kultúry Sereď. Kultúra a tradície Thu, 09 Nov 2017 01:01:01 +0100 Detský čin roka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-09-detsky-cin-roka V roku 2017 záštitu nad projektom prebral prezident SR pán Andrej Kiska. Projekt prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlasovaním v detskej porote podporia deti dobro svojich rovesníkov a zároveň môžu pomôcť aj svojej škole. Školstvo a vzdelávanie Thu, 09 Nov 2017 01:01:01 +0100 Poznáme mená občanov, ktorí budú ocenení cenou mesta a čestným občianstvom mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-09-pozname-mena-obcanov--ktori-budu-oceneni-cenou-mesta-a-cestnym-obcianstvom-mesta-sered Obyvatelia mesta mohli v uplynulom období zasielať návrhy mien občanov a kolektívov, ktorým by chceli vyjadriť morálne poďakovanie za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky dosiahnuté v najrôznejších oblastiach verejného života ... Mestské zastupiteľstvo Thu, 09 Nov 2017 01:01:01 +0100 Zmena poplatkov za svadobný obrad v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-09-zmena-poplatkov-za-svadobny-obrad-v-seredi 24 Svadba dvoch ľudí je spečatením ich nadchádzajúceho spoločného života. Náklady na svadobný obrad sa niekedy vyšplhajú poriadne vysoko. Okrem svadobných šiat, sály, hostiny či obrúčok musia snúbenci počítať aj s poplatkami za samotný obrat. Poslanci na svojom novembrovom rokovaní odsúhlasili mierne úpravy týchto poplatkov. Príspevky snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu budú od 1.1.2018 nasledovné: Mestské zastupiteľstvo Thu, 09 Nov 2017 01:01:01 +0100 Máme po tom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-07-mame-po-tom Optimizmus výrokov niektorých politológov a politikov o náraste voličov pri volebných urnách 4.11.2017 nechápem. Účasť v Seredi som odhadoval na 15 %. Skutočná 23,55 % bola vyššia, no napriek tomu sme v Seredi zaostali aj za celoslovenským priemerom 29.95 %. 10 563 občanov starších ako 18 rokov k urnám v 13-tich volebných okrskoch neprišlo. Vzhľadom na klimatické pomery v deň volieb nemôžu na ospravedlnenie použiť ani to, že pršalo. Volebné právo je právo voliť ale aj nezúčastniť sa volieb. Samospráva a štátna správa Tue, 07 Nov 2017 01:01:01 +0100 Z odmeny za prácu vo volebnej komisii sa poistné neplatí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-07-z-odmeny-za-pracu-vo-volebnej-komisii-sa-poistne-neplati Odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m) zákona o dani z príjmov, ktoré zakladajú postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia, a preto predsedovia volebných komisií, členovia a ani zapisovatelia volebných komisií nemajú na účely sociálneho poistenia postavenie zamestnanca. Dane a odvody Tue, 07 Nov 2017 01:01:01 +0100 Pracovná ponuka - upratovačka na polovičný úväzok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-07-pracovna-ponuka---upratovacka-na-polovicny-uvazok Materská škola Ul. Komenského 1137/37 v Seredi prijme do trvalého pracovného pomeru s nástupom od 13.11.2017 upratovačku na polovičný úväzok. Mzda 250 € brutto, pracovný čas od 12.30 hod do 16.30 hod. Pracovná náplň : upratovanie v interiéri, rozkladanie lehátok. Hľadáme milú pani ktorá má rada deti a je nefajčiarka. Práca vhodná aj pre matku na rodičovskej dovolenke. Výkon práce : MŠ budova Komenského "A". Ekonomika Tue, 07 Nov 2017 01:01:01 +0100 Oznam o riaditeľskom voľne na ZŠ J.A.Komenského v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-07-oznam-o-riaditelskom-volne-na-zs-j-a-komenskeho-v-seredi Riaditeľka Základnej školy Jana Amosa Komenského 1227/8, Sereď Vám oznamuje, že v zmysle §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom 6.-9. ročníka tunajšej školy dňa 22.novembra 2017 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov – z dôvodu bezproblémového celoslovenského testovania piatakov 2017. Školstvo a vzdelávanie Tue, 07 Nov 2017 01:01:01 +0100 Pozývame Vás do bastiónu na veľkú exhibíciu fotografií http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-07-pozyvame-vas-do-bastionu-na-velku-exhibiciu-fotografii OZ Mladá Sereď Vás srdečne pozýva na Veľkú exhibíciu fotografií, ktorá sa z dôvodu nepriaznivého počasia presunula na iný dátum. Uskutoční sa dňa 11. novembra (sobota) v Bastióne v Seredi, v čase od 10:00 do16:00 hod. Okrem výstavy jesenných fotografií na vás čaká občerstvenie, skvelá káva Veronia či tvorivé dielne, kde si budete môcť vyskúšať vypaľovanie do dreva a podporiť tvorbu začínajúcich umelcov, ktorí robia svoju prácu s naplním a láskou. Udalosti a ľudia Tue, 07 Nov 2017 01:01:01 +0100 Tretia šanca pre kaštieľ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-07-tretia-sanca-pre-kastiel Mesto na jar 2017 na základe výzvy Ministerstva kultúry SR podalo projekt s názvom Obnova národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ v Seredi v rámci programu Obnovme si svoj dom. Výška požadovanej dotácie bola 1 082 tis. EUR na rekonštrukciu strechy a južného krídla. Projekt bol úspešný a z viacerých podaných bol dotačnou komisiou vybraný a schválený v sume 863 tis. eur. Jeho realizácia by mala prebiehať v rokoch 2018 a 2019. Rozvoj a výstavba Tue, 07 Nov 2017 01:01:01 +0100 Ak ste pracovali v Česku, príďte sa o dôchodku poradiť do Zlína - 22. novembra 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-07-ak-ste-pracovali-v-cesku--pridte-sa-o-dochodku-poradit-do-zlina---22--novembra-2017 Ak ste pracovali alebo pracujete v Českej republike a získali ste obdobia poistenia podľa právnych predpisov Českej republiky a Slovenskej republiky, na všetky nejasnosti ohľadom vášho dôchodku dostanete odpovede v Zlíne 22. novembra 2017. Medzinárodný poradenský deň sa uskutoční v Okresnej správe sociálneho zabezpečenia v čase od 9.00 do 16.00 h. Dane a odvody Tue, 07 Nov 2017 01:01:01 +0100 Aj stromy potrebujú pokoj http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-06-aj-stromy-potrebuju-pokoj Od 1.10.2017 do 31.3.2018 trvá obdobie vegetačného pokoja, kedy už nie je možné vykonávať orezávanie stromov. Stromy nemajú vhodné podmienky nato, aby stihli zaceliť svoje rany hojivým pletivom. V tomto období sa môžu realizovať iba výruby drevín a zmladzovacie rezy starých, zdrevnatených kríkov. Životné prostredie a príroda Mon, 06 Nov 2017 01:01:01 +0100 10 zápasový maratón Lokomotívy počas víkendu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-06-10-zapasovy-maraton-lokomotivy-pocas-vikendu V sobotu sme nastúpili na domácej palubovke proti družstvu z Bratislavy. Proti fyzicky a momentálne aj technicky vyspelejšiemu súperovi sa nám podarilo držať krok. Všetci hráči ukázali maximálnu bojovnosť a neskladali zbrane až do konca oboch zápasov, začo im patrí pochvala. Chalani predviedli mnoho krásnych individuálnych akcii, dokonca aj niekoľko rýchlych protiútokov. Šport Mon, 06 Nov 2017 01:01:01 +0100 Kompletné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v meste Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-06-kompletne-vysledky-volieb-do-organov-samospravnych-krajov-v-meste-sered V sobotu 4.11.2017 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. V meste Sereď bolo vytvorených 13 volebných okrskov, v ktorých bolo zapísaných 13 818 voličov. Právo voliť využilo 3 255 voličov. Volebná účasť bola 23,55 %. Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania boli vo všetkých okrskoch spracované a odoslané elektronicky, čo značne urýchlilo a zefektívnilo prácu okrskových volebných komisií. Samospráva a štátna správa Mon, 06 Nov 2017 01:01:01 +0100 Pozývame Vás na otvorenie výstavy Kontakt http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-06-pozyvame-vas-na-otvorenie-vystavy-kontakt Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Slovenskej republike, Dom kultúry, Mestské ​múzeum – Fándlyho fara v Seredi​, Mesto Sereď, Srbské kultúrno - informačné centrum, Spolok Srbov na Slovensku, Spoločnosť voľných výtvarných umelcov, pri Slovenskej výtvarnej únii Vás srdečne pozývajú na výstavu srbského a slovenského súčasného umenia KONTAKT. Záštitu nad výstavou prevzal veľvyslanec Srbskej republiky v Slovenskej republike J. E. Šani Dermaku. Kurátorom výstavy je Vladimír Tomčík. Výstava potrvá od 10. 11. 2017 do 25. 11. 2017 Umenie a literatúra Mon, 06 Nov 2017 01:01:01 +0100 KONTAKT - Výstava srbského a slovenského súčasného umenia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-06-kontakt---vystava-srbskeho-a-slovenskeho-sucasneho-umenia Krajina Slovensko udržuje s mnohými krajinami kultúrne a spoločenské styky. Snahou tejto spolupráce je spoznávať kultúru, život ľudí iných národností doma i v iných krajinách. Vytvára sa zároveň priestor na vzájomnú prezentáciu kultúrneho dedičstva krajín a dáva podnet na vznik dobrej medziľudskej komunikácie národov cez kultúru a umenie i v súčasnosti. Umenie a literatúra Mon, 06 Nov 2017 01:01:01 +0100 Oznam o ukončení zberu BRO 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-06-oznam-o-ukonceni-zberu-bro-2017 Mesto Sereď oznamuje, že posledný zber hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom, vriec s BRO a konárov bude v pondelok 13.11.2017. Životné prostredie a príroda Mon, 06 Nov 2017 01:01:01 +0100 Ako volili občania Serede vo voľbách do Trnavského samsprávneho kraja http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-05-ako-volili-obcania-serede-vo-volbach-do-trnavskeho-samspravneho-kraja Slovenská republika má za sebou voľby do orgánov samosprávnych krajov. Kandidujúci župani a poslanci od uztvorenia volebných miestností netrpezlivo očakávali výsledky. V niektorých prípadoch boli víťazi známi už hneď na začiatku uverejnenia priebežných výsledkov, iní prekvapili až na záver. Účasť vo voľbách v Trnavskom kraji dosiahla 24,74%. V Seredi bolo zapísaných 13 818 voličov a volilo 3 255 z nich. Percentuálne to je 23,55 % - ná účasť. Samospráva a štátna správa Sun, 05 Nov 2017 01:01:01 +0100 Oznam o riaditeľskom voľne na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-05-oznam-o-riaditelskom-volne-na-zs-juraja-fandlyho-v-seredi Riaditeľ ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi poskytuje žiakom riaditeľské voľno v nasledovných termínoch Školstvo a vzdelávanie Sun, 05 Nov 2017 01:01:01 +0100 V Seredi sme si volili zástupcov do Trnavského samosprávneho kraja http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-04-v-seredi-sme-si-volili-zastupcov-do-trnavskeho-samospravneho-kraja Dňa 4. novembra 2017 sa konajú voľby do orgánov samosprávnych krajov. Na Slovensku je 8 vyšších územných celkov : Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický samosprávny kraj. Samospráva a štátna správa Sat, 04 Nov 2017 01:01:01 +0100 „Čo dokáže mama“ Predaj hand-made výrobkov – Burza detského oblečenia, športových potrieb a hračiek http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-03--co-dokaze-mama--predaj-hand-made-vyrobkov---burza-detskeho-oblecenia--sportovych-potrieb-a-hraciek Rodinné centrum MAMA klub Sereď Vás pozýva na tradičnú burzu detského oblečenia, športových potrieb a hračiek spojenú s predajom výrobkov, ktoré vytvorili šikovné ruky našich mamičiek a babičiek. Môžete sa tešiť na šité a háčkované hračky, deky, prikrývky, kozmetiku a mydlá, dekorácie, šperky, vianočné oblátky a iné dobroty. Občania a občianske združenia Fri, 03 Nov 2017 01:01:01 +0100 Varí nám to http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-03-vari-nam-to O tom, že v kuchyni sa dá robiť alchýmia a že fyziku nájdeme i pod pokrievkou sa presvedčili šiestaci v ZŠ Juraja Fándlyho na krúžkoch. Po dôkladnom uprataní cvičnej kuchyne a inštalácii nových spotrebičov zakúpených z finančného grantu (Menu pre zmenu) sme sa pustili do lokálneho a krivého varenia. Školstvo a vzdelávanie Fri, 03 Nov 2017 01:01:01 +0100 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-03-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na prvý novembrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 03 Nov 2017 01:01:01 +0100 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-03-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na prvý novembrový víkend. Šport Fri, 03 Nov 2017 01:01:01 +0100 Spevokol POHODA zo Serede natočil vlastné DVD http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-03-spevokol-pohoda-zo-serede-natocil-vlastne-dvd Spevácka skupina POHODA pri Dennom centre pre seniorov v Seredi, bola založená v roku 2011. Ide o zmiešaný spevokol, pozostávajúci z 22 členov. Vedúcou skupiny je Anna Lehocká a doprovod má spevokol v podobe harmoniky. Tú bravúrne ovláda Ali Drotner a vďaka jeho tóninám spevokol nadobúda vyššiu úroveň. Kultúra a tradície Fri, 03 Nov 2017 01:01:01 +0100 MV SR zriadi informačnú linku v súvislosti s voľbami do VÚC http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-02--mv-sr-zriadi-informacnu-linku-v-suvislosti-s-volbami-do-vuc V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásených na 4. novembra 2017, zriadi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre potreby obyvateľov Slovenskej republiky informačnú linku Samospráva a štátna správa Thu, 02 Nov 2017 01:01:01 +0100 Pozvánka pre budúcich stredoškolákov a ich rodičov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-02-pozvanka-pre-buducich-stredoskolakov-a-ich-rodicov Mesto Galanta organizuje v estrádnej sále DK v Galante v stredu 29. 11. 2017 v čase 15.00 – 18.00 h Burzu stredných škôl. Podujatie je určené žiakom ôsmych a deviatych ročníkov a ich rodičom s cieľom poskytnúť informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v Galante. Podujatia sa zúčastnia aj zástupcova zamestnávateľov v okolí. Kultúra a tradície Thu, 02 Nov 2017 01:01:01 +0100 Z dôvodu bezpečnosti boli na území mesta Sereď vykonané orezy stromov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-02-z-dovodu-bezpecnosti-boli-na-uzemi-mesta-sered-vykonane-orezy-stromov V tomto roku je Slovensko ťažko skúšané silnými vetrami. Meteorológovia ich označujú až za víchrice. Vietor sa niekoľkokrát nevyhol ani Seredi a napáchal veľa škôd. Naše mesto sa muselo vysporiadať s vyvrátenými stromami, polámanými konármi, vytrhnutými žalúziami na balkónoch, odtrhnutými strešnými krytinami, anténami, vyvráteným stĺpom verejného osvetlenia ale aj poškodenými vozidlami od padajúcich konárov. Životné prostredie a príroda Thu, 02 Nov 2017 01:01:01 +0100 Cintorín v Seredi sa počas týchto dní stal miestom pokory, úcty a spomienok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-01-cintorin-v-seredi-sa-pocas-tychto-dni-stal-miestom-pokory--ucty-a-spomienok Sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých sú dni, kedy častejšie ako inokedy navštevujeme hroby svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Cintoríny sú plné kvetov, vencov a plápolajúcich sviečok. Pri hroboch tíško postojíme, vzdávame úctu zosnulým a posielame im odkaz do neba, že aj keď už nie sú medzi nami, v našich srdciach ostávajú naveky. Udalosti a ľudia Wed, 01 Nov 2017 01:01:01 +0100 Modlitbová pobožnosť na mestskom cintoríne v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-01-modlitbova-poboznost-na-mestskom-cintorine-v-seredi Každoročne sa v deň sviatku Všetkých svätých stretávajú veriaci mesta Sereď na mestskom cintoríne pred hlavným krížom, aby si Modlitbovou pobožnosťou uctili pamiatku všetkých zosnulých. Pri modlitbách niekoľko desiatok ľudí vzdalo úctu a spomienku tým, ktorí už nie sú na tomto svete. Udalosti a ľudia Wed, 01 Nov 2017 01:01:01 +0100 Organizačné pokyny k voľbám do orgánov samosprávnych krajov konaných v sobotu 4.novembra 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-11-01-organizacne-pokyny-k-volbam-do-organov-samospravnych-krajov-konanych-v-sobotu-4-novembra-2017 Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Samospráva a štátna správa Wed, 01 Nov 2017 01:01:01 +0100 Literárny salón http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-31-literarny-salon Občianske združenie Koménium pripravilo v spolupráci s mestským múzeom v piatok 27. októbra prvý Literárny salón. Bol venovaný nielen milovníkom hovoreného slova, ale aj hudbe. Večer, ktorý pod taktovkou výboru OZ rezonoval nádhernými ukážkami poézie a prózy z rôznych období našej histórie, precítene recitovali učiteľky, členky Koménia. Umenie a literatúra Tue, 31 Oct 2017 01:01:01 +0100 Ďalší informačný klenot Markízy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-31-dalsi-informacny-klenot-markizy V závere prvých televíznych novín v piatok 20.10.2017 oznámila televízia Markíza v príspevku nazvanom Bez domova a bez pomoci emóciami nabitý príspevok o tom, ako poslanci nášho zastupiteľstva rozhodli, že na ulici v mrazoch zostane viac ako 60 ľudí. Samospráva a štátna správa Tue, 31 Oct 2017 01:01:01 +0100 Smejko a Tanculienka zavítali do Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-31-smejko-a-tanculienka-zavitali-do-serede Kde bolo, tam bolo boli raz dvaja chrobáčikovia: čmelko Smejko a lienka Tanculienka. Túlali sa svetom sem a tam, až sa 30. októbra zatúlali do Domu kultúry v Seredi. Aj detskí hrdinovia podliehajú móde. Kým ešte nedávno vypredávalo plné sály Spievankovo, neskôr Fíha Tralala, tentoraz sa Dom kultúry zaplnil detským publikom, aby si spolu so Smejkom a Tanculienkou zaspievali pesničky ako Motáčik Popletáčik, Sestričky farbičky, Tri prasiatka, Škaredé káčatko, Usmej sa, Boxerista, Vajce na vandrovke a Babu Jagu. Kultúra a tradície Tue, 31 Oct 2017 01:01:01 +0100 Je najvyšší čas prezuť letné pneumatiky za zimné http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-31-je-najvyssi-cas-prezut-letne-pneumatiky-za-zimne V posledných dňoch sa prebúdzame do chladných až zamrznutých rán. Ortuť teplomera nám klesá stále nižšie a nižšie, preto je najvyšší čas prezuť letné pneumatiky za zimné. Zákon nám ukladá povinnosť používať zimné pneumatiky v období od 15. novembra do 31. marca. No signálom na prezutie je aj ak teplota vonku tri dni po sebe klesne pod 7 stupňov. Mnohí vodiči si pneumatiky na svojich vozidlách už vymenili, ostatných to ešte len čaká. V pneuservisoch majú v týchto týždňoch plné ruky práce, nakoľko vodiči už sami vedia, že vlhká vozovka a námraza v spojitosti s letnými pneumatikami zvyšuje riziko šmyku. Bezpečnosť Tue, 31 Oct 2017 01:01:01 +0100 Ponuka práce - záhradník http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-30-ponuka-prace---zahradnik Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu: ZÁHRADNÍK Ekonomika Mon, 30 Oct 2017 01:01:01 +0100 Bavme deti športom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-30-bavme-deti-sportom Dňa 27.10.2017 sa družstvo žiakov zo ZŠ Juraja Fándlyho zúčastnilo 1.postupového kola atletickej súťaže „Bavme deti športom“ v rámci projektu Detská atletika , ktoré organizoval Slovenský atletický zväz v spolupráci s atletickým klubom AŠK Slávia Trnava. Šport Mon, 30 Oct 2017 01:01:01 +0100 Mamičky, opatrovatelia, asistenti – na dôchodkové poistenie vás zaeviduje Sociálna poisťovňa http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-30-mamicky--opatrovatelia--asistenti---na-dochodkove-poistenie-vas-zaeviduje-socialna-poistovna Menej povinností čaká od 1. januára 2018 štyri kategórie osôb, tzv. poistencov štátu. Ich doterajšiu povinnosť prihlasovať a odhlasovať sa na dôchodkové poistenie štátu preberie od nového roka automaticky Sociálna poisťovňa na základe údajov, ktoré bude dostávať z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dane a odvody Mon, 30 Oct 2017 01:01:01 +0100 Galantský okres v nedeľu očakáva opäť silný vietor http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-29-galantsky-okres-v-nedelu-ocakava-opat-silny-vietor V nedeľu zasiahne územie Slovenska opäť silný vietor. SHMÚ vydal výstrahu najvyššieho 3. stupňa aj pre okres Galanta. Rýchlosť vetra by mala dosiahnuť až 105 - 120 km/h a najväčšia intenzita by podľa meteorológov mala byť v čase od od 10.00 do 15.00 h. Silný vietor zasiahne aj okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Trnava, Šaľa, Nitra, Nové Zámky, Komárno a Dunajská Streda. Meteorológovia takýto vietor podľa Beaufaurtovej označujú ako víchricu. Buďte opatrní, aby teraz v čase zvýšených návštev cintorínov nedošlo k ujme na zdraví či majetku. Životné prostredie a príroda Sun, 29 Oct 2017 01:01:01 +0200 Silný vietor na Kostolnej ulici zapríčinil vyvrátenie stĺpu verejného osvetlenia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-29-silny-vietor-na-kostolnej-ulici-zapricinil-vyvratenie-stlpu-verejneho-osvetlenia Na nedeľu 29. októbra meteorológovia vydali výstrahu 3. stupňa pre silný vietor v okrese Galanta. Ten sa nevyhol ani Seredi a okolo obedňajších hodín na Kostolnej ulici vietor odlomil konár na strome, ktorý spadol na elektrické vedenie následkom čoho sa vyvrátil stĺp verejného osvetlenia. Pádom boli zasiahnuté tam odparkované vozidlá. Na mieste polícia usmerňovala dopravu a príslušníci HaZZ odstraňovali škody spôsobené pádom stĺpa. Životné prostredie a príroda Sun, 29 Oct 2017 01:01:01 +0200 Priestory Múzea holokaustu rozozvučali tóny hudobnej skupiny Preßburger Klezmer Band http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-29-priestory-muzea-holokaustu-rozozvucali-tony-hudobnej-skupiny-pre-burger-klezmer-band V priestoroch Múzea holokaustu v Seredi sa v sobotu 28.októbra rozozvučali tóny hudobnej skupiny Preßburger Klezmer Band. Začiatky tohto hudobného zoskupenia sa tradujú z roku 1995 a v súčasnosti majú mnoho priaznivcov. Ich hudobná produkcia je zameraná na židovskú, balkánsku či orientálnu hudbu okorenenú modernými štýlmi, ako jazz, rock, reggae a latino. V Múzeu holokaustu sa uskutočnil prvý samostatný koncert tejto hudobnej skupiny pod názvom Židovské balady (Abrahmson a iní). Kultúra a tradície Sun, 29 Oct 2017 01:01:01 +0200 Slovenský rybársky zväz - mestská organizácia Sereď zorganizovala výlov rýb http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-29-slovensky-rybarsky-zvaz---mestska-organizacia-sered-zorganizovala-vylov-ryb Slovenský rybársky zväz - mestská organizácia Sereď má vo svojom revíry niekoľko vodných plôch. Okrem už každému známy Váh č. 3, rameno v Hornom Čepeni či bágrovisko v Šintave patrí aj menej známa vodná nádrž Hlohovník pri Vinohradoch nad Váhom alebo vodná plocha v Bábe a pri Pustých Sadoch. Členovia Mestskej organizácie sa o svoje revíry pravidelne starajú. Okrem organizovaných brigád, musia vodné plochy zarybňovať alebo naopak uskutočňovať výlovy. Životné prostredie a príroda Sun, 29 Oct 2017 01:01:01 +0200 Slávnostné otvorenie pokračovania cyklotrasy Dolná Streda - Váhovce http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-28-slavnostne-otvorenie-pokracovania-cyklotrasy-dolna-streda---vahovce Dňa 28.10.2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie pokračovania cyklotrasy v smere Dolná Streda – Váhovce. Prestrihnutia pásky sa zúčastnili riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja na TTSK Marek Turanský, starostovia obcí Dolná Streda Ľuboš Šúry a Váhoviec Adrián Kubica ako aj primátor mesta Sereď Martin Tomčányi. Rozvoj a výstavba Sat, 28 Oct 2017 01:01:01 +0200 Jedenásť speváckych a umeleckých súborov odprezentovalo v Seredi svoj talent http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-28-jedenast-spevackych-a-umeleckych-suborov-odprezentovalo-v-seredi-svoj-talent Spevácke súbory členov Jednoty dôchodcov na Slovensku z Trnavského kraja prezentovalo svoj talent na prehliadke speváckych a umeleckých súborov v Seredi. Jedenásť zoskupení ukázalo, že vek v tomto prípade nehrá žiadnu úlohu. Prehliadku zorganizovala okresná organizácia Jednoty dôchodcov z Galanty. Takéto podujatie sa v Seredi koná po prvý krát a stala sa mestom, ktoré prebralo pomyselnú štafetu po obci Pata. Ďalšie ročníky sa presunú aj do iných miest a obcí Kultúra a tradície Sat, 28 Oct 2017 01:01:01 +0200 Dôležité informácie o jódových tabletkách http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-27-dolezite-informacie-o-jodovych-tabletkach V dňoch 16.10.2017 do 20.10.2017 uskutočnili poverení zamestnanci mestského úradu v Seredi výmenu jódových profilaktík. Tabletky si počas tohto týždňa vymenilo 7560 obyvateľov mesta Sereď čo je 47,75% z celkového počtu obyvateľov mesta. Občania s trvalým pobytom v meste Sereď si môžu aj naďalej nevyzdvihnuté jódové profilaktiká vyzdvihnúť na prvom kontakte mestského úradu v Seredi počas stránkových hodín. Mestský úrad Fri, 27 Oct 2017 01:01:01 +0200 Historické víťazstvo hádzanárok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-27-historicke-vitazstvo-hadzanarok V stredu zaklinovali hádzanárky Slávie Sereď, keď v osemfinále slovenského pohára jednoznačne zvíťazili na palubovke vlani ešte účastníka WHL a momentálne lídra 1. ligy žien MŠK Slávia Partizánske 34:29. Šport Fri, 27 Oct 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-27-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na posledný októbrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 27 Oct 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-27-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na posledný októbrový víkend. Šport Fri, 27 Oct 2017 01:01:01 +0200 Október-mesiac úcty k starším v DD a DSS v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-27-oktober-mesiac-ucty-k-starsim-v-dd-a-dss-v-seredi DD a DSS pre dospelých Sereď dňa 27.10.2017 pri príležitosti októbera - mesiaca úcty k starším navštívili žiaci zo ZŠ Fándlyho , Cirkevnej ZŠ a najmenší priatelia z MŠ na Murgašovej ulici ,ktorí si pripravili pre klientov bohatý program. Po ich vystúpení klientov prišli pozdraviť aj primátor mesta Sereď Martin Tomčányi, zástupca primátora Ľubomír Veselický a vedúca organizačného oddelenia na MÚ Silvia Adamčíková, ktorí ich prekvapili sladkými balíčkami. Udalosti a ľudia Fri, 27 Oct 2017 01:01:01 +0200 Minister obrany Peter Gajdoš sa v Seredi slávnostne rozlúčil s vojakmi odchádzajúcimi do Iraku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-27-minister-obrany-peter-gajdos-sa-v-seredi-slavnostne-rozlucil-s-vojakmi-odchadzajucimi-do-iraku Kasárne ženijného práporu v Seredi sa stali miestom konania slávnostnej rozlúčky s vojakmi, ktorí odchádzajú plniť úlohy do Iraku. Slovensko sa od roku 2006 v Iraku priamo neangažovalo. Vláda v tom čase rozhodla, že stiahne svoje ženijné jednotky z tejto krajiny. V máji 2017 na májovom summite NATO v Bruseli ale Slovensko opäť ponúklo vyslanie vojakov do tejto krajiny. Do misie „Iracká podpora“ (NTCB – I: NATO Training Capacity Building – Iraq) odchádza 15 príslušníkov OS SR, z toho 10 príslušníkov žpr. Nejedná o bojovú misiu, ale ide o mobilný tréningový tím, ktorý bude školiť irackých ženistov na ručné odmínovanie. Udalosti a ľudia Fri, 27 Oct 2017 01:01:01 +0200 Lampióny rozžiarili ulice Serede http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-27-lampiony-rozziarili-ulice-serede Už sa stalo tradíciou, že sa na prelome mesiacov október a november konajú v Seredi lampiónové sprievody. Čaro lampiónov ani po rokoch nevymrelo a teší sa obľube nielen detí ale aj ich rodičov. Vo štvrtok 26. októbra lampiónový sprievod zorganizovala ZŠ Juraja Fándlyho. V podvečerných hodinách sa žiaci stretli pred školou, aby spoločne rozžiarili ulice mesta. So zapálenými lampiónmi vyvolali úsmev na tvári každého okoloidúceho. Po večernej prechádzke mestom sa vrátili späť do školy, kde ich čakal teplý čaj a niekoľko desiatok minút v spoločnosti kamarátov. Kultúra a tradície Fri, 27 Oct 2017 01:01:01 +0200 V Trnave sa myslelo pozitívne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-26-v-trnave-sa-myslelo-pozitivne Združenie STORM už po piaty rok organizovalo celoslovenskú odbornú konferenciu pre všetkých z praxe i akademickej pôdy. Občania a občianske združenia Thu, 26 Oct 2017 01:01:01 +0200 Streľba pri Vinohradoch nad Váhom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-26-strelba-pri-vinohradoch-nad-vahom Hliadka operatívneho oddelenia odboru kriminálnej polície v Galante chcela pre podozrenie z drogovej trestnej činnosti skontrolovať včera (24.10.) dopoludnia vodiča strieborného auta Audi A 4. Bezpečnosť Thu, 26 Oct 2017 01:01:01 +0200 Pozvánka na Literárny salón http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-26-pozvanka-na-literarny-salon Občianske združenie Koménium v spolupráci s Mestským múzeom v Seredi Vás pozýva na kultúrne podujatie „Literárny salón“, prednes umeleckej poézie a prózy.
Tešíme sa na vás!
Umenie a literatúra Thu, 26 Oct 2017 01:01:01 +0200
Seredská taekwondistka úspešná v zahraničí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-26-seredska-taekwondistka-uspesna-v-zahranici Výber taekwondistov z viacerých slovenských klubov sa v sobotu 21. októbra 2017 zúčastnil na medzinárodnej súťaži Lehel Vezér Open 2017 v maďarskom meste Jászberény. Za Sereď a Slovensko bojovala o medaily Nina Kopajová. Šport Thu, 26 Oct 2017 01:01:01 +0200 Polícia pátra po nezvestnej osobe Lívii Lakatošovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-26-policia-patra-po-nezvestnej-osobe-livii-lakatosovej Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej, 49 ročnej Lívii Lakatošovej z obce Trstice (okr. Galanta). Nezvestná žena bola naposledy videná v stredu, 27. 9. 2017 v obci Trstice v pizzerii Adriano v čase o 14.00 h. Od uvedenej doby sa zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ nepodala o sebe žiadnu správu. Bezpečnosť Thu, 26 Oct 2017 01:01:01 +0200 Policajné správy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-26-policajne-spravy Vyšetrovateľ z Galanty obvinil zo zločinu poškodzovania cudzej veci formou spolupáchateľstva dve osoby. 16 ročný študent a o tri roky starší mladý muž sú podozriví z poškodenia národnej kultúrnej pamiatky v Seredi. Miestny kaštieľ bol iba nedávno zreštaurovaný. Na steny a brány mali nastriekať viacero textov a nápisov v rôznych farbách, ktorými znehodnotili steny a renesančné brány seredskej pamiatky. Bezpečnosť Thu, 26 Oct 2017 01:01:01 +0200 Informácie o poskytnutej finančnej dotácii pre Centrum pomoci človeku Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-26-informacie-o-poskytnutej-financnej-dotacii-pre-centrum-pomoci-cloveku-sered Trnavská arcidiecézna charita a Centrum pomoci človeku Sereď bolo podporené finančnou dotáciou Mesta Sereď v roku 2017 vo výške 1200,- €. Vďaka tejto sume sa nám podarilo vymaľovať priestory, ktoré sme počas zimných mesiacov využívali ako nocľaháreň a skladové priestory. Zaplatili sme septembrový nájom a opravu hasiacich prístrojov. Náboženstvo a filozofia Thu, 26 Oct 2017 01:01:01 +0200 V dennom centre pre seniorov si pripomenuli " Október - mesiac úcty k starším " http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-26-v-dennom-centre-pre-seniorov-si-pripomenuli---oktober---mesiac-ucty-k-starsim Október už tradične zvykneme nazývať mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti vedúci Denného centra pre seniorov v Seredi Jozef Valábek zorganizoval 26. októbra príjemné spoločenské stretnutie členov centra. Pozdraviť seniorov prišiel aj primátor mesta Martin Tomčányi a vedúca organizačného oddelenia na MÚ Silvia Adamčíková. Seniorom prišli spríjemniť posedenie aj žiaci s malou kultúrnou vložkou a napokon všetkým zaspieval aj spevokol Pohoda, ktorý pozostáva práve z členov centra. Pripravené bolo pohostenie a tanečný parket, ktorý sa bez váhania zaplnil usmiatymi tvárami Udalosti a ľudia Thu, 26 Oct 2017 01:01:01 +0200 Tento víkend si posunieme ručičky hodiniek http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-25-tento-vikend-si-posunieme-rucicky-hodiniek Ako každý rok aj teraz platí, že si posledný októbrový víkend posunieme ručičky hodiniek. V nedeľu 29. októbra 2017 o 03:00 hod. ráno stredoeurópskeho letného času (SELČ) nastane posun času dozadu na 02:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ). Udalosti a ľudia Wed, 25 Oct 2017 01:01:01 +0200 Dotácia pre Mestskú knižnicu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-25-dotacia-pre-mestsku-kniznicu V roku 2017 získala Mestská knižnica v Seredi opäť dotáciu na nákup literatúry z Fondu na podporu umenia. Z verejných zdrojov podporil fond náš projekt „Aktualizácia knižného fondu“ v celkovej výške 2 600 €. Spoluúčasť knižnice na projekte je 140 €. Umenie a literatúra Wed, 25 Oct 2017 01:01:01 +0200 Dom kultúry v Seredi sa rozozvučí piesňami v podaní členov Jednoty dôchodcov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-25-dom-kultury-v-seredi-sa-rozozvuci-piesnami-v-podani-clenov-jednoty-dochodcov Srdečne Vás pozývame dňa 28.10.2017 so začiatkom o 14.00 hod. do Domu kultúry v Seredi – Divadelná sála. Vystúpia spevácke a umelecké súbory: Zvon, Švermovanka, Malženičan, Kéknefelejcs, Zora, Patanská radosť, Rozmarím, Pustakerčanka, Stará chasa, Pohoda. Hudba, tanec a spev Wed, 25 Oct 2017 01:01:01 +0200 Vývoz triedeného odpadu počas sviatku 1.11.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-25-vyvoz-triedeneho-odpadu-pocas-sviatku-1-11-2017 Vážení občania, oznamujeme Vám, že počas sviatku v stredu 01.11.2017 bude odvoz triedeného odpadu od rodinných domov a bytových domov zabezpečený vo štvrtok 02.11.2017. Životné prostredie a príroda Wed, 25 Oct 2017 01:01:01 +0200 Zdravá výživa na ZŠ Jana Amosa Komenského http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-25-zdrava-vyziva-na-zs-jana-amosa-komenskeho Od roku 1981 si zástancovia zdravej výživy pripomínajú 16.októbra Svetový deň výživy. Aj žiaci Základnej školy Jana Amosa Komenského sa aktívne zapojili do aktivít pripravených triednymi učiteľkami. V tieto dni sme zdravú výživu spomínali v škole častejšie. Školstvo a vzdelávanie Wed, 25 Oct 2017 01:01:01 +0200 Pozvánka na slávnostné otvorenie cyklocesty http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-25-pozvanka-na-slavnostne-otvorenie-cyklocesty Obec Dolná Streda a mesto Sereď srdečne pozývajú všetkých cyklistov, turistov a korčuliarov na slávnostné otvorenie cyklocesty v katastri Dolnej Stredy. Šport Wed, 25 Oct 2017 01:01:01 +0200 Cintoríny predlžujú v týchto dňoch otváracie hodiny http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-25-cintoriny-predlzuju-v-tychto-dnoch-otvaracie-hodiny Mnoho Slovákov v týchto dňoch navštevuje cintoríny, aby si pri hroboch zaspomínali na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých predlžujú cintoríny otváracie hodiny. Podľa prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Sereď budú počas 31.10 až 2.11. brány cintorína otvorené od 8.00 až do 22.00 hodiny. Udalosti a ľudia Wed, 25 Oct 2017 01:01:01 +0200 V ankete STROM ROKA 2017 získal PLATAN zo Serede tretie miesto http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-25-v-ankete-strom-roka-2017-ziskal-platan-zo-serede-tretie-miesto Pred niekoľkými mesiacmi sa obyvatelia mesta Sereď mohli zapojiť do ankety STROM ROKA 2017, kde bol prihlásený 210 ročný PLATAN ZÁPADNÝ nachádzajúci sa zámockom parku. Vysadený bol počas panstva významného rodu Esterháziovcov a jeho obvod má 460 cm a výšku 30m. Anketu vyhlásila Nadácia Ekopolis, ktorá do ankety vybrala 12 stromov, ktoré o titul „ naj strom „ súťažili do konca septembra. Ide už o päťnásty ročník tejto ankety a cieľom je v ľuďoch vzbudiť záujem o prírodu a okolie. Patrónom ankety STROM ROKA je spevák Peter Lipa. Tento rok o poradí rozhodlo 23 370 hlasov čo je rekordný počet hlasujúcich počas existencie ankety. Životné prostredie a príroda Wed, 25 Oct 2017 01:01:01 +0200 ECO H2O TOUR http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-24-eco-h2o-tour Pre žiakov ZŠ Juraja Fándlyho sa 23. októbra v Dome kultúry Sereď uskutočnil v poradí už tretí koncert s environmentálnou témou ECO H2O tour. Hlavní vystupujúci boli známi speváci Martin Madej a Thomas Puskailer. V dokrútkach medzi súťažami, v ktorých sme mohli vyhrať tričká s logom Ecotour, sme si vypočuli názory aj Emmy Drobnej, Adely Vinczeovej a Adama Ďuricu. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácii a pripomenuli si aj to, čo už vieme Školstvo a vzdelávanie Tue, 24 Oct 2017 01:01:01 +0200 Stretnutie s ministrom životného prostredia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-24-stretnutie-s-ministrom-zivotneho-prostredia Žiaci z celého Slovenska úspešní v programe Mladí reportéri pre životné prostredie navštívili 19. októbra Ministerstvo životného prostredia SR. Na neformálnom stretnutí ich prijal minister László Sólymos, ktorý hneď v úvode stretnutia vyzdvihol ich prácu a záujem o životné prostredie. Zo Základnej školy Juraja Fándlyho bola pozvanou reportérkou žiačka 8.C triedy Evka Mančíková, ktorá s fotografiou Dedičstvo získala víťazstvo nielen v celoslovenskom ale aj v medzinárodnom kole. Školstvo a vzdelávanie Tue, 24 Oct 2017 01:01:01 +0200 „Neziskovky“ a občianske združenia môžu o potvrdenie zo Sociálnej poisťovne k 2% z dane žiadať písomne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-24--neziskovky--a-obcianske-zdruzenia-mozu-o-potvrdenie-zo-socialnej-poistovne-k-2--z-dane-ziadat-pisomne Žiadatelia o potvrdenia na účely zapísania do zoznamu prijímateľov 2 % daní z príjmu nemusia chodiť osobne do pobočiek Sociálnej poisťovne, stačí si potvrdenie vyžiadať prostredníctvom mailovej adresy pobočiek (ich zoznam je na webovej stránke tu: http://www.socpoist.sk/kontakty--xly/48023s) alebo mailom cez Informačno-poradenské centrum, ktoré vybavenie požiadavky v pobočke sprostredkuje. Dane a odvody Tue, 24 Oct 2017 01:01:01 +0200 Folklórna Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-24-folklorna-sered Predsedníčka MO Matice slovenskej v Seredi Slávka Kramárová zorganizovala pre mládež už 11- krát regionálnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní pod názvom Folklórna Sereď. Súťaž bola určená žiakom základných škôl. Tentokrát sa zúčastnilo po 13 súťažiacich v oboch kategóriách- 1. a 2. stupeň ZŠ z 8 základných škôl: ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ Vinohrady nad Váhom, ZŠ s MŠ Šoporňa, ZŠ Pata, ZŠ J. A. Komenského a CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, ZŠ Pusté Úľany a ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo. Kultúra a tradície Tue, 24 Oct 2017 01:01:01 +0200 Posledná bodka za rekonštrukciou historickej vrátnice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-23-posledna-bodka-za-rekonstrukciou-historickej-vratnice V mesiacoch jún až september 2017 sa uskutočnila rekonštrukcia historickej vrátnice, ktorá sa nachádza pri vstupe do mestského parku. Ide o národnú kultúrnu pamiatku a preto museli byť práce vykonané v s požiadavkami Krajského pamiatkového úradu Trnava. Rekonštrukciu vykonala odborná firma Šmigrovský spol. s.r.o, ktorá sa snažila budove prinavrátiť pôvodný vzhľad. Rozvoj a výstavba Mon, 23 Oct 2017 01:01:01 +0200 Favorit potvrdil svoju kvalitu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-23-favorit-potvrdil-svoju-kvalitu Už včera, v piatok si ŠKF Sereď „predohrala“ svoj zápas 13.kola 2.futbalovej ligy a za svojim súperom cestovala do Žiaru nad Hronom, kde má svoj futbalový stánok od začiatku súčasnej sezóny FK Pohronie Žiar nad Hronom – Dolná Ždaňa. Šport Mon, 23 Oct 2017 01:01:01 +0200 Basketbalové nádeje z CVČ Fándly Sereď úspešne zvládli prvé kolo Mikroligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-23-basketbalove-nadeje-z-cvc-fandly-sered-uspesne-zvladli-prve-kolo-mikroligy Prípravkári z CVČ Fándly Sereď odohrali 1. kolo Mikroligy na domácej palubovke. V Mikrolige sa hrá zápas 1 hodinu a deti sa striedajú po 3 minútach. V tejto súťaži o výsledky nejde, ide o to aby sa deti bavili basketbalom. V prvom kole si deti zahrali iba proti chlapcom z Interu Bratislava, nakoľko sa družstvo z Pezinka nemohlo prvého kola zúčastniť. Šport Mon, 23 Oct 2017 01:01:01 +0200 11 zápasový maratón Lokomotívy počas víkendu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-23-11-zapasovy-maraton-lokomotivy-pocas-vikendu Na prvý dvojzápas sezóny sme cestovali do Piešťan. Náš herný prejav sa z ďaleka nepribližoval našim možnostiam. Dievčatá boli ustráchané a nerozhodné. Z toho vyplývali nepremenené pokusy, ktoré by už sme mali v tomto veku jasne premieňať. Verím, že tieto zápasy nám všetkým jasne ukázali to, že treba zlepšiť dochádzku na tréningy. Šport Mon, 23 Oct 2017 01:01:01 +0200 Pozor na cestách na lesnú zver http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-23-pozor-na-cestach-na-lesnu-zver Polícia upozorňuje vodičov na zvýšenú opatrnosť. Za posledný týždeň zaevidovala polícia v Trnavskom kraji 30 dopravných nehôd. 16 v okrese Trnava, Hlohovec a Piešťany, 5 v Galante, 4 nehody sa stali v okrese Dunajská Streda a Senica a 1nehodu evidovali policajti v okrese Skalica. Bezpečnosť Mon, 23 Oct 2017 01:01:01 +0200 Kam s ojazdenými pneumatikami v našom meste? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-23-kam-s-ojazdenymi-pneumatikami-v-nasom-meste Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov (nie je možné ich odovzdávať na zberný dvor) a nie sú ani súčasťou zberu odpadov, ktorý zabezpečuje mesto (jarný a jesenný zber). Podľa § 71 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je povinnosťou distribútora pneumatík (predajca pneumatík, pneuservis) zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík bezplatne, bez ohľadu na výrobnú značku, na dátum uvedenia pneumatík na trh a bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky, alebo iného tovaru. Životné prostredie a príroda Mon, 23 Oct 2017 01:01:01 +0200 V kine Nova už v októbri padli rekordy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-23-v-kine-nova-uz-v-oktobri-padli-rekordy Digitalizácia kina Nova v Seredi prebehla v roku 2012 a slávnostného otvorenia sa dočkalo vo februári 2013. Tento krok zdá sa, už niekoľko rokov prináša svoje ovocie. Digitalizácia bola záchranou kina a obyvatelia od tej doby nemusia jazdiť za filmami do okolitých miest. Vzrástla ako návštevnosť tak aj tržby. Tento rok, hoci máme ešte len október a do konca roka zostávajú dva mesiace, padli dva rekordy. Rozvoj a výstavba Mon, 23 Oct 2017 01:01:01 +0200 Polícia pátra po nezvestnej osobe Lívii Lakatošovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-20-policia-patra-po-nezvestnej-osobe-livii-lakatosovej Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej, 49 ročnej Lívii Lakatošovej z obce Trstice (okr. Galanta). Nezvestná žena bola naposledy videná v stredu, 27. 9. 2017 v obci Trstice v pizzerii Adriano v čase o 14.00 h. Od uvedenej doby sa zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ nepodala o sebe žiadnu správu. Bezpečnosť Fri, 20 Oct 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-20-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na predposledný októbrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 20 Oct 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-20-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na predposledný októbrový víkend. Šport Fri, 20 Oct 2017 01:01:01 +0200 Premiéra filmu KROKY NA HRANE v Múzeu holokaustu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-20-premiera-filmu-kroky-na-hrane-v-muzeu-holokaustu-v-seredi 19. októbra 2017 sa v Múzeu holokaustu v Seredi konala slávnostná premiéra filmu KROKY NA HRANE. Dokument pojednáva o bežcoch, ktorí sa vydali po stopách Slovákov Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu – utečencov z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. V réžii Viliama Bendíka si diváci budú môcť pozrieť cestu šiestich horských ultrabežcov, ktorí oživili hrdinský príbeh z druhej svetovej vojny. Udalosti a ľudia Fri, 20 Oct 2017 01:01:01 +0200 V Seredi prebehla výmena jódových tabletiek http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-20-v-seredi-prebehla-vymena-jodovych-tabletiek V týždni od 16.-20.10.2017 sa na území mesta Sereď konal výdaj – výmena jódových profilaktív. Tieto tabletky dostávajú obyvatelia z okolia jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach. Slúžia na ochranu života a zdravia v prípade radiačnej havárie. Tablety obyvatelia naposledy dostali pred piatimi rokmi t.j. v roku 2012. V jesenných mesiacoch im končí exspiračná doba, preto aj mesto Sereď pristúpilo k ich distribúcii. Udalosti a ľudia Fri, 20 Oct 2017 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na november 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-20-program-kina-nova-na-november-2017 Program kina NOVA na november je plný očakávaných hitov ako sú napríklad Justice League, Thor: Ragnarok, Vraźda v Orient Expresse a Matky rebelky: Šťastné a veselé ale aj filmov náročnejších ako je napríklad prvý Oskarový film z Československa Obchod na korze. TV a film Fri, 20 Oct 2017 01:01:01 +0200 Pribudli nové stojany na bicykle http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-20-pribudli-nove-stojany-na-bicykle V mesiaci august 2017 prebehla v meste Sereď na ulici M.R.Štefánika rekonštrukcia chodníka. Výsedkom prác je výmena asfaltového povrchu po celej jeho dĺžke. Aj napriek kritikckým ohlasom zo strany niektorých obyvateľov na vzhľad chodníka sa napokon vyasfaltovaním dosiahlo minimálne to, že je táto chodcami najfrekventovanejšia časť mesta bez výtlkov a špár. Ďalším krokom k spokojnosti obyvateľov bolo nainštalovanie nových stojanov na bicykle, ktoré umožňujú uzamknúť aj rám bicykla. Rozvoj a výstavba Fri, 20 Oct 2017 01:01:01 +0200 Trnavská arcidiecézna charita tvrdí : poslanci v Seredi urobili zlé rozhodnutie. Kde je ale pravda ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-19-trnavska-arcidiecezna-charita-tvrdi---poslanci-v-seredi-urobili-zle-rozhodnutie--kde-je-ale-pravda 24 médií v Trnavskom kraji v týchto dňoch dostalo od Trnavskej arcidiecéznej charity list, ktorého obsahom je skutočnosť, že mesto Sereď žiada charitu do konca januára opustiť priestory na Garbiarskej ulici v Seredi, nakoľko bude mať budova nového nájomníka. (písali sme v samostatnom článku). Charita pomáha ľuďom bez domova, poskytuje im v zimných mesiacoch ubytovanie, stravu, oblečenie... V liste je spomínané, že mesto nenašlo vhodné náhradné priestory a preto ľudia bez domova v najbližšej zime možno umrznú na ulici. Takisto im údajne nebude poskytnutá zdravotná pomoc, po uliciach sa budú prechádzať bezdomovci hladní, špinaví, niektorí budú možno prenášačmi chorôb a v neposlednom rade bude dochádzať z ich strany ku krádežiam. Udalosti a ľudia Thu, 19 Oct 2017 01:01:01 +0200 13 seredských medailí v Taekwon-Do Lige http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-19-13-seredskych-medaili-v-taekwon-do-lige V sobotu 14. októbra pokračovala Taekwon-Do Liga 2017 svojím tretím kolom, ktoré sa tentoraz konalo v Košiciach. V metropole východu Slovenska zastupovalo seredský klub 7 súťažiacich a dosiahli výborné výsledky! Šport Thu, 19 Oct 2017 01:01:01 +0200 Dva pohľady do minulosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-19-dva-pohlady-do-minulosti Sereď sa mení a ostáva iba na osobnom posúdení každého, či zmeny vníma pozitívne, alebo nie. Archív diapozitívov ponúka dokumentáciu prostredia, ktorá pri porovnaní s aktuálnym stavom vypovedá o miere a rozsahu premien. História Thu, 19 Oct 2017 01:01:01 +0200 Program na mesiac november 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-19-program-na-mesiac-november-2017 Program Mestského múzea na mesiac november 2017. História Thu, 19 Oct 2017 01:01:01 +0200 V Seredi si uctili seniorov mesta http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-19-v-seredi-si-uctili-seniorov-mesta Mesto Sereď v spolupráci s Domom kultúry usporiadali dňa 19.10.2017 kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom Ďakujeme Vám. Podujatie sa koná už tradične pri príležitosti októbra – mesiaca úcty ku starším a je venované všetkým seniorom mesta. Úvodné slová patrili primátorovi mesta Martinovi Tomčányimu, ktorý zaželal seniorom všetko dobré a samozrejme príjemnú zábavu. O tú sa na začiatok postaral spevokol Pohoda z Denného centra pre seniorov v Seredi. Tých vystriedala vždy dobre naladená Gizka Oňová. Kultúra a tradície Thu, 19 Oct 2017 01:01:01 +0200 Dávku v nezamestnanosti nepriznáva Sociálna poisťovňa automaticky, treba o ňu požiadať http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-18-davku-v-nezamestnanosti-nepriznava-socialna-poistovna-automaticky--treba-o-nu-poziadat Sociálna poisťovňa pripomína, že o priznanie dávky v nezamestnanosti treba po strate zamestnania požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne (SP) podľa trvalého bydliska. Táto dávka sa nepriznáva automaticky. Dane a odvody Wed, 18 Oct 2017 01:01:01 +0200 Jesenná brigáda http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-18-jesenna-brigada V poradí už 2. jesennú brigádu zorganizovali mestskí policajti, ktorej účastníkmi boli miestni bezdomovci. Bezdomovci vyčistili priestory časti zvanej "Larzenky" okolia rieky Váh a priestor pri garážach na Novomestskej ul., kde sa najčastejšie zdržiavajú bezdomovci. Mestská polícia Wed, 18 Oct 2017 01:01:01 +0200 Záznam z mestského zastupiteľstva 18.10.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-18-zaznam-z-mestskeho-zastupitelstva-18-10-2017 Mestské zastupiteľstvo začalo rokovať 18.10.2017 o 17:00 hod. Mestské zastupiteľstvo Wed, 18 Oct 2017 01:01:01 +0200 Sereď na historických fotografiách http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-18-sered-na-historickych-fotografiach Historické fotografie v mnohých vyvolajú radosť, úsmev na tvári ale aj slzu v oku. Aj napriek tomu, že nie sú kvalitné a nemajú v sebe veľa farieb, ukrývajú niečo tajomné a príťažlivé. Nútia človeka zamyslieť sa nad tým ako plynie čas a ako sa v priebehu rokov mení svet a ľudia okolo nás. Vďaka fotografiám sa uchovávajú dôležité momenty ľudských osudov ale zachytáva sa na nich aj spoločenský či každodenný život v mestách a obciach. Udalosti a ľudia Wed, 18 Oct 2017 01:01:01 +0200 Pozvánka na koncert http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-17-pozvanka-na-koncert Duo Rytmus s Jadrankou ponúkne svoje piesne aj divákom z nášho mesta. Kultúra a tradície Tue, 17 Oct 2017 01:01:01 +0200 Život potom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-17-zivot-potom Čo je to druhá generácia holokaustu? Aké pocity má dieťa, ktoré okrem rodičov nemá žiadnych blízkych príbuzných? Ako vychováva svoje dieťa rodič, ktorý prežil koncentračný tábor? Kde má "domov" človek, ktorý emigroval? Kde a prečo sa dejú aj dnes vo svete podobné veci, ako bol holokaust? Prečo sa v dejinách neustále opakuje násilie a bezprávie? Čo môžeme urobiť, aby sme postavili hrádzu predsudkom a stereotypom? Školstvo a vzdelávanie Tue, 17 Oct 2017 01:01:01 +0200 Labutie jazero http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-17-labutie-jazero Občianske združenie KRÁSNA HUDBA zorganizovalo 14.10.2017 pre svojich členov zájazd do Galanty na predstavenie baletu Labutie jazero (rus. Lebedinoje ozero). Po rôznych komorných koncertoch v Seredi a opere Rigoletto v rakúskom St. Margarethen si účastníci mohli vychutnať ďalší žáner – balet. Hudba, tanec a spev Tue, 17 Oct 2017 01:01:01 +0200 Oznam o ukončení zberu BRO 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-17-oznam-o-ukonceni-zberu-bro-2017 Mesto Sereď oznamuje, že posledný zber hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom, vriec s BRO a konárov bude v pondelok 13.11.2017. Životné prostredie a príroda Tue, 17 Oct 2017 01:01:01 +0200 Feeder Team Sereď obhájil titul víťaza 1.ligy LRU-feeder 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-17-feeder-team-sered-obhajil-titul-vitaza-1-ligy-lru-feeder-2017 Sereďský Feeder Team výhrou v 4. kole ligy, ktoré sa konalo 30.9-1.10 v Trenčíne na kanáli Váhu zavŕšil sezónu. V zložení Miloš Galgoci ml., Peter Hašuk, Igor Psota, Ľudovít Scheibenreif, Peter Černák a Miloš Galgóci st. obhájil vlaňajšie prvenstvo v 1.lige. Šport Tue, 17 Oct 2017 01:01:01 +0200 Prvé víťazstvo mladších minibasketbalistov ŠBK Fándly Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-16-prve-vitazstvo-mladsich-minibasketbalistov-sbk-fandly-sered V sobotu 14.10. odohrali mladší minibasketbalisti prvý súťažný zápas v novej sezóne. Pre viacerých hráčov to bol prvý súťažný zápas v živote. Šport Mon, 16 Oct 2017 01:01:01 +0200 Sme najproduktívnejší v 2.futbalovej lige http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-16-sme-najproduktivnejsi-v-2-futbalovej-lige Dnes ( v nedeľu ) sa dohrávalo 12.kolo 2. futbalovej ligy, v ktorom sereďania na svojom štadióne od 15.00 hod. privítali MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Hostia z Liptova podobne ako Bardejov striedajú bodové zisky ako na hojdačke, výhry hneď striedajú remízy alebo prehry najmä v zápasoch vonku, iba doma ešte neprehrali a tak s 18 bodmi sa zatiaľ hýbu okolo stredu priebežnej tabuľky s aktívnym skóre iba +8 s 20 strelenými a 12 inkasovanými gólmi. Šport Mon, 16 Oct 2017 01:01:01 +0200 Druholigoví juniori Lokomotívy suverénne na domácej palubovke http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-16-druholigovi-juniori-lokomotivy-suverenne-na-domacej-palubovke Zápas mal jednoznačný priebeh. Domáci hráči si v tréningovom tempe poradili so snaživým súperom. Z domácich hráčov nad všetkými vynikal Kolteba. Pozitívom bolo zapojenie nových hráčov: Adam, Burianek, Boros (všetko ročník 2002). Šport Mon, 16 Oct 2017 01:01:01 +0200 Slovensko-nemecko-rakúske poradenské dni v Poprade 7. a 8. novembra 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-16-slovensko-nemecko-rakuske-poradenske-dni-v-poprade-7--a-8--novembra-2017 Sociálna poisťovňa spolu s nemeckou Dôchodkovou poisťovňou (Deutsche Rentenversicherung), rakúskou Dôchodkovou poisťovňou (Pensionversicherungsanstalt) a Poisťovňou pre živnostníkov (Socialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft) pripravili pre verejnosť spoločné poradenské dni. Dane a odvody Mon, 16 Oct 2017 01:01:01 +0200 Výsledky dopravno-preventívnej akcie Deň bielej palice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-14-vysledky-dopravno-preventivnej-akcie-den-bielej-palice Biela palica je symbol slepoty i slabozrakosti a umožňuje postihnutým pohybovať sa samostatne na verejnom priestranstve. Medzinárodný deň bielej palice vyhlásila Svetová únia nevidiacich v roku 1964. Bezpečnosť Sat, 14 Oct 2017 01:01:01 +0200 Hudobná jeseň s heligónkou sa vydarila http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-14-hudobna-jesen-s-heligonkou-sa-vydarila Mesto Sereď, Klub ZP Sereď a obec Dolná Streda pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja usporiadali na 14. októbra 2017 Hudobnú jeseň s heligónkou. Miestom konania podujatia bolo športovo-komunitné centrum v Dolnej Strede a tento rok sa konal už štvrtý ročník tohto hudobného festivalu. Kultúra a tradície Sat, 14 Oct 2017 01:01:01 +0200 Seredčania navštívili štúrovský jarmok http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-14-seredcania-navstivili-sturovsky-jarmok Členovia Zväzu vojakov v Seredi zorganizovali na sobotu 14. októbra 2017 autobusový zájazd na jarmok do Štúrova. Je to jeden z najväčších jarmokov na Slovensku a tento rok si zapisuje 471 ročnú históriu. Začiatok jarmoku spadá do obdobia tureckého panstva, no až v roku 1724 udelil Karol III. Habsburský mestu jarmočné právo na štyri jarmoky v roku, z ktorých sa do dnešných dní udržal práve tento jesenný. Udalosti a ľudia Sat, 14 Oct 2017 01:01:01 +0200 Študenti, zarábate? Viete, či máte povinnosti voči Sociálnej poisťovni? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-13-studenti--zarabate--viete--ci-mate-povinnosti-voci-socialnej-poistovni Jeseň je obdobím, keď sa mnohí študenti popri štúdiu zamestnajú alebo sa rozhodnú, že začnú podnikať, a to formou založenia živnosti. Sociálna poisťovňa im preto pripomína, či a aké povinnosti majú vo vzťahu k sociálnemu poisteniu. Kultúra a tradície Fri, 13 Oct 2017 01:01:01 +0200 Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 18.10.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-13-pozvanka-na-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-18-10-2017 Primátor mesta Sereď zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 18. októbra 2017 o 17:00 hod. do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi. Mestské zastupiteľstvo Fri, 13 Oct 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-13-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na druhý októbrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 13 Oct 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-13-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na druhý októbrový víkend. Šport Fri, 13 Oct 2017 01:01:01 +0200 Charita a ľudia bez domova v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-12-charita-a-ludia-bez-domova-v-seredi Ľudia bez domova boli, sú a budú. Problémy súvisiace s bezdomovectvom sú veľmi zložité. Ľudia bez domova u ľudí žijúcich v teple domova vzbudzujú negatívne emócie – ľútosť, hnev, odpor, nezáujem,... Predstavujú odvrátenú, neúspešnú stránku života. Stoja na uliciach a dívajú sa na okoloidúcich alkoholovými očami. Oni v živote zlyhali. Otravujú svojim zjavom a prosbami. Takto často vnímajú ľudia ľudí bez domova, lebo takto je bezdomovectvo viditeľné. Náboženstvo a filozofia Thu, 12 Oct 2017 01:01:01 +0200 Lampiónový sprievod http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-11-lampionovy-sprievod Rodinné centrum MAMA klub pozýva všetkých svojich priaznivcov na tradičný Lampiónový sprievod ulicami mesta, ktorý sa uskutoční 27.10.2017. Štart je najneskôr 17.45 od kruhového objazdu pri MsP, pokračujeme ulicami mesta do veľkého parku a do Afrikoly na detskú diskotéku a teplý čajík. Teší sa na Vás kolektív Rodinného centra MAMA klub. Občania a občianske združenia Wed, 11 Oct 2017 01:01:01 +0200 Rozhodol sa vykradnúť rodinný dom v Seredi. Krátko po nahlásení skutku ho príslušníci MsP zadržali http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-11-rozhodol-sa-vykradnut-rodinny-dom-v-seredi--kratko-po-nahlaseni-skutku-ho-prislusnici-msp-zadrzali Obvineniu zo spáchania trestného činu sa zrejme nevyhne Štefan H. z Trnavy, ktorý sa rozhodol vykradnúť rodinný dom v Seredi. Krátko po nahlásení skutku sa príslušníkom Mestskej polície podarilo páchateľa zadržať a tak si polícia na svoje konto môže pripísať ďalší úspešne vyriešený prípad. Mestská polícia Wed, 11 Oct 2017 01:01:01 +0200 Dieťa nie je malý dospelý - Správna liečba detských pacientov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-11-dieta-nie-je-maly-dospely---spravna-liecba-detskych-pacientov Viete ako správne podávať lieky deťom? Čoho sa treba vyvarovať a kedy začať liečbu? Prídite sa poradiť s lekárnikom 19.10.2017 o 9:30 Zdravie Wed, 11 Oct 2017 01:01:01 +0200 Lieky počas dojčenia http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-11-lieky-pocas-dojcenia Viete aké lieky a kedy užívať počas dojčenia? Príďte sa poradiť s lekárnikom, 26.10.2017 o 9:30. Zdravie Wed, 11 Oct 2017 01:01:01 +0200 Domáca lekárnička http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-11-domaca-lekarnicka Lieky - všeobecné informácie o liekoch, čo má obsahovať domáca lekárnička, ako jednotlivé lieky účinkujú, ako ich správne skladovať a kedy ich užiť? Prídite sa poradiť s lekárnikom 2.11.2017o 9:30. Zdravie Wed, 11 Oct 2017 01:01:01 +0200 KOMPOZIT – konferencia mysliaca pozitívne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-11-kompozit---konferencia-mysliaca-pozitivne Združenie STORM už po piaty rok organizuje celoslovenskú odbornú konferenciu pre všetkých z praxe i akademickej pôdy. Občania a občianske združenia Wed, 11 Oct 2017 01:01:01 +0200 Seredskí seniori na bowlingovom turnaji http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-11-seredski-seniori-na-bowlingovom-turnaji 11.októbra sa členovia Denného centra pre seniorov v Seredi stretli v Dolnej Strede, aby sa spoločne zúčastnili bowlingového turnaja. Do zápolenia o prvenstvo sa zapojilo 24 seniorov, ktorí boli následne rozdelení do družstiev. Po úvodných slovách vedúceho centra Jozefa Valábka a krátkom oboznámení s pravidlami sa súťažné družstvá plnými silami pustili do zhadzovania kolkov. Udalosti a ľudia Wed, 11 Oct 2017 01:01:01 +0200 Ďalší sprejer ničil v Seredi cudzí majetok. Polícia ho okamžite odhalila http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-11-dalsi-sprejer-nicil-v-seredi-cudzi-majetok--policia-ho-okamzite-odhalila Sprejeri sú celosvetovým problémom a ani Sereď nie je výnimkou. Iba nedávno sme priniesli článok o odhalení identity vandalov, ktorí svojimi výtvormi znehodnotili oplotenie na amfiteátri ako aj bastion na kaštieli a už tu máme ďalší podobný prípad. Sprejeri opäť úradovali po meste a svojimi nelegálnymi maľbami znehodnocovali cudzí majetok. Vďaka bystrému oku kamery a rýchlemu zásahu príslušníkov Mestskej polície bol páchateľ okamžite zadržaný. Zapierať svoj čin nemalo zmysel. Mestská polícia Wed, 11 Oct 2017 01:01:01 +0200 Mladí muži si svoj vandalský čin museli odpracovať http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-mladi-muzi-si-svoj-vandalsky-cin-museli-odpracovat V mesiaci máj, v tom čase neznámi vandali, znehodnotili posprejovaním oplotenie na amfiteátri v Seredi, bránu a fasádu na bastióne ako aj lavičku pokoja. Takéto trávenie voľného času je odsúdeniahodné a keďže sa jednalo o rozsiahle poškodenie cudzieho majetku, vandalský čin bol nahlásený na Mestskú políciu. Mestská polícia Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 S bielou palicou v ruke cez priechod pre chodcov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-s-bielou-palicou-v-ruke-cez-priechod-pre-chodcov Srdečne Vás pozývame na tlačovú konferenciu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti konania dopravno-osvetovej akcie Deň bielej palice 2017. Jej cieľom je zvyšovať informovanosť vodičov a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, najmä tých so zrakovým postihnutím. Bezpečnosť Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 ZŠ Juraja Fándlyho obhájila certifikát „Zelená škola” http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-zs-juraja-fandlyho-obhajila-certifikat--zelena-skola Dňa 5. októbra 2017, presne na Medzinárodný deň učiteľov, sa uskutočnila slávnostná certifikácia Zelených škôl na Technickej univerzite vo Zvolene. Tento krát sa na certifikácii zúčastnil i sám prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska. Svojou účasťou vyjadril podporu tomuto environmentálnemu programu, ktorý je nesmierne dôležitý pre udržateľný rozvoj, avšak je doň zapojených len 5% všetkých základných a stredných škôl na Slovensku. Školstvo a vzdelávanie Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 TOTALne vytrénovaní http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-totalne-vytrenovani Spojenie dvoch pojmov - neformálnosť a vzdelávanie - sa pre veľa ľudí vylučuje. Existuje však forma učenia sa, ktoré kombinuje nekombinovateľné. Cestovanie, prírodu, historické mestá, diskusie, workshopy, priateľstvá. A to pod hlavičkou Erasmus plus. Ak vám niečo hovorí erazmový akademický pobyt v zahraničí, tak toto nie je ono. Občania a občianske združenia Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 IV. medzinárodný kontraktačný veľtrh cvičných firiem http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-iv--medzinarodny-kontraktacny-veltrh-cvicnych-firiem sdgfasdfgasdfgObchodná akadémia v Seredi v tomto školskom roku zorganizuje IV. ročník medzinárodného kontraktačného veľtrhu cvičných firiem. Cieľom tohto podujatia je nadviazanie nových kontaktov medzi cvičnými firmami a získanie nových informácií pre podnikanie. Žiaci si založia firmy, urobia výstavné stánky, v ktorých budú ponúkať svoje výrobky a služby, viesť obchodné rokovania, uzatvárať fiktívne zmluvy so zákazníkmi. Životné prostredie a príroda Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Pracovná ponuka - plavčík http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-pracovna-ponuka---plavcik Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi príjme do pracovného pomeru plavčíka do Plavárne pre verejnosť. Uchádzač o pracovnú pozíciu musí byť držiteľ platného Preukazu prvej pomoci. Nástup ihneď. V prípade záujmu volajte na telefónne čísla 031/7892581, 0911925659. Ekonomika Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Policajti zadržali 77 rastlín konope a sušinu, muž je stíhaný väzobne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-policajti-zadrzali-77-rastlin-konope-a-susinu--muz-je-stihany-vazobne Galantská polícia odhalila záhradu, v ktorej 57 ročný muž pestoval konope. Celá akcia bola vopred pripravená a policajti z Galanty zasahovali na adrese v Šoporni vo večerných hodinách. Služobný zákrok vykonali v spolupráci s PPÚ Bratislava. Policajti v záhrade domu našli a zaistili vyše 70 rastlín, rôznej veľkosti od 10 do 260 cm, ktoré vykazovali morfologické znaky typické pre rastlinný rod Cannabis. Bezpečnosť Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Galantskí policajti odhalili sériu krádeží vlámaním v okrese Galanta a v okolí http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-galantski-policajti-odhalili-seriu-kradezi-vlamanim-v-okrese-galanta-a-v-okoli Vyšetrovateľ z Galanty obvinil zo zločinu krádeže vlámaním do rodinných domov 38 ročného muža z obce Košúty. Vo štvrtok, 28. 9. sa s spolu s 26 ročným mužom vlámali do dvoch novostavieb v Matúškove. Z oboch domov sa im podarilo vyniesť dva kondenzačné kotly a jednu 10 litrovú expanznú nádobu. Majiteľom domov spôsobili celkovo škody za takmer 2000 eur. Bezpečnosť Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Podpora projektu pre seniorov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-podpora-projektu-pre-seniorov Projekt-Voľný čas s knihou,sme zrealizovali v sociálnom zariadení Nezábudka Pata n.o. v priebehu roka 2017 aj vďaka finančnej dotácie mesta Sereď,ktoré podporilo realizáciu tohto projektu sumou 400,00 €. Z finančných prostriedkov sme vybavili v zariadení pre seniorov čitateľský kútik s pohodlným kreslom a stolíkom. Občania a občianske združenia Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Provizórne príbytky bezdomovcov a okolitý neporiadok na Garbiarskej ulici v Seredi boli zlikvidované http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-provizorne-pribytky-bezdomovcov-a-okolity-neporiadok-na-garbiarskej-ulici-v-seredi-boli-zlikvidovane V budove na Garbiarskej ulici v Seredi už niekoľko rokov sídli združenie STORM a Charita TT. Obidve organizácie poskytujú pomoc ľuďom závislým od omamných látok a ľuďom bez domova. Okolitý areál je dostatočne veľký a celkom tichý, preto si zo zadnej časti budovy bezdomovci postavili provizórne príbytky. Udalosti a ľudia Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Náborová kampaň Volkswagen http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-naborova-kampan-volkswagen Od pondelka 9.10. do piatku 13.10., vždy od 12:00 do 18:00 hodiny, organizuje spoločnosť Volkswagen Slovakia a.s. veľkú náborovú kampaň v 20 mestách na Slovensku. Súčasťou každého podujatia budú pohovory s personalistom VW SK ako aj ďalšie sprievodne aktivity (hudobná skupina, hry, moderátori, 3 VW auta, atd.). Ekonomika Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Detské ihrisko na Pažitnej ulici s novým náterom http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-detske-ihrisko-na-pazitnej-ulici-s-novym-naterom Mesto Sereď má s organizáciou TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n. o. podpísanú zmluvu o spolupráci. Klienti zariadenia pomáhajú mestu pri čistiacich prácach na cyklotrase, Námestí slobody a všade tam, kde je ich pomoc potrebná. V náplni práce majú zber nečistôt, zametanie, vysýpanie smetných nádob či v zimných mesiacoch pomoc pri odhŕňaní snehu. Rozvoj a výstavba Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Dokončenie cyklotrasy smerom na Kaskády už čoskoro. Cyklisti tak budú mať k dispozícii 25 km asfaltového povrchu hrádze http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-10-dokoncenie-cyklotrasy-smerom-na-kaskady-uz-coskoro--cyklisti-tak-budu-mat-k-dispozicii-25-km-asfaltoveho-povrchu-hradze Pred nedávnom Trnavský samosprávny kraj vyčlenil na dobudovanie cyklotrás vo svojom regióne čiastku 1,5 milión eur. Z tejto sumy bola časť vyčlenená obci Dolná Streda a časť obci Váhovce na vyasfaltovanie koruny hrádze smerom na Kaskády. Rozvoj a výstavba Tue, 10 Oct 2017 01:01:01 +0200 Výmena jódových profylaktív http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-09-vymena-jodovych-profylaktiv Vážení občania, žiadame Vás, aby ste si prišli prevziať pre Vás a Vašich rodinných príslušníkov tabletky (Jódové profylaktiká). Tabletky slúžia pre ochranu života a zdravia Vás a Vašich detí pri prípadnej havárii atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Mestský úrad Mon, 09 Oct 2017 01:01:01 +0200 Výsledky basketbalovej Lokomotívy z víkendu 7. – 8.10.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-09-vysledky--basketbalovej-lokomotivy-z-vikendu-7----8-10-2017 V prvom stretnutí v tejto sezóne, splnili úlohu favorita naši kadeti a porazili bojovného súpera zo Žiaru nad Hronom. Mladí sereďania, oproti minulým ročníkom v tejto vekovej kategórii už bez Skubeňa (GBA Praha), Šípkovského (IMC Pov.Bystrica), Vladoviča (zranený), či Villéma (ŠBK Levice) podali sympatický výkon a naznačili svoje možnosti. Výsledok rozhodne nepreceňujeme, ale ukázal viacero pozitív nášho družstva. Šport Mon, 09 Oct 2017 01:01:01 +0200 Oznam Mestského múzea v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-09-oznam-mestskeho-muzea-v-seredi Mestské múzeum v Seredi Vám oznamuje, že bude v dňoch 10. - 14. 10. 2017 od 9.00 hod. do 17.00 hod. zatvorené z dôvodu účasti pracovníčky múzea na medzinárodnej konferencii Hands On „Budúcnosť v rukách detí“ v ČR (Plzeň, Písek, Praha) Múzeum bude opäť otvorené v utorok 17. 10. 2017 Ďakujeme Vám za porozumenie! História Mon, 09 Oct 2017 01:01:01 +0200 Minibasketbalisti ŠBK Sereď s výhrou a prehrou v prípravných zápasoch http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-09-minibasketbalisti-sbk-sered-s-vyhrou-a-prehrou-v-pripravnych-zapasoch Mladší a starší minibasketbalisti odohrali v sobotu 7.10. posledné prípravné zápasy pred novou sezónou. Obe družstvá nastúpili doma proti BKM SPU Nitra. Šport Mon, 09 Oct 2017 01:01:01 +0200 Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 6. ročník http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-celoslovenska-vytvarna-sutaz--rodina-bez-cigariet-6--rocnik Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník. Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy: zdravý životný štýl, ako chcem tráviť voľný čas, prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam. Občania a občianske združenia Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na prvý októbrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na prvý októbrový víkend. Šport Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Župné voľby mladých nezaujímajú. Nová kampaň komunity Zastavme korupciu to chce zmeniť. http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-zupne-volby-mladych-nezaujimaju--nova-kampan-komunity-zastavme-korupciu-to-chce-zmenit Skupina mladých aktivistov spúšťa informačnú kampaň, ktorej cieľom je motivovať mladých ľudí na Slovensku, aby sa zúčastnili blížiacich sa župných volieb. Súčasťou kampane je web podzupanom.sk, ktorý má návštevníkom pomôcť pochopiť dôležitosť nastávajúcich volieb. Kampaň organizuje komunita Zastavme korupciu, ktorá vznikla okolo rovnomennej Nadácie. Samospráva a štátna správa Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Úspešný vstup taekwondistov do novej sezóny http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-uspesny-vstup-taekwondistov-do-novej-sezony Podobne ako po minulé roky, aj tento rok odštartovali seredskí taekwondisti novú súťažnú sezónu účasťou na medzinárodnej súťaži Moravia Open v českej Ostrave. Hoci tentoraz v menšom počte, výsledkovo boli opäť úspešní. Šport Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Tretia zbraňová amnestia je ukončená http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-tretia-zbranova-amnestia-je-ukoncena Kriminalisticko-expertízny ústav preskúmal všetky zbrane a strelivá, ktoré ľudia odovzdali počas tretej zbraňovej amnestie. Experti preskúmali 2 857 zbraní a 41 533 ks streliva, so žiadnou z nich nebol spáchaný trestný čin. Bezpečnosť Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Tak to sú ony... http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-tak-to-su-ony Niektorí obyvatelia Serede si určite všimli, že v našom meste už nejaký čas žijú veveričky. Sú milé no veľmi ostražité a nikomu nedovolia priblížiť sa k nim. Hoci sa ich niektorí snažia odfotografovať, málokomu sa to podarí. A tak sú mnohé fotografie nekvalitné, rozmazané alebo dokonca bez namiereného objektu. Toto ale neplatí pre Jozefa Čambála. Životné prostredie a príroda Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Majstrovstvá Slovenska v LRU – feeder http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-majstrovstva-slovenska-v-lru---feeder Podľa plánu športovej činnosti na rok 2017, usporiadal odbor ŠČ SRZ Rada Žilina v spolupráci s MO SRZ v Bytči v dňoch 16. a 17. septembra 2017 Majstrovstvá SR družstiev/ jednotlivcov v LRU- feeder. Šport Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Polícia pátra po maloletej 14 ročnej Krístíne Andrisovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-policia-patra-po-maloletej-14-rocnej-kristine-andrisovej Polícia pátra od stredy, 4. 10. po maloletej 14 ročnej Kristíne Andrisovej z Dolnej Stredy. O 19.00 h išla cez park v mieste trvalého bydliska a podľa informácií, ktoré máme, sa chcela vrátiť naspäť domov. K rodine viac neprišla, nepodala o sebe žiadnu správu a doposiaľ sa zdržiava na neznámom mieste. Bezpečnosť Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Zippy sa teší na svojich nových kamarátov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-06-zippy-sa-tesi-na-svojich-novych-kamaratov Zippyho poznajú deti takmer v tridsiatich krajinách na všetkých kontinentoch sveta a neznámy nie je ani deťom v sereďských základných školách. Program Zippyho kamaráti na Slovensko priniesla v roku 2013 Liga za duševné zdravie a do základných škôl v Seredi sa dostal vďaka Mestskej polícii Sereď, ktorá program realizuje v prvých ročníkoch základných škôl od školského roka 2015/2016. Mestská polícia Fri, 06 Oct 2017 01:01:01 +0200 Ďakujeme Vám! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-05-dakujeme-vam Mesto Sereď v spolupráci s Domom kultúry v Seredi pozývajú seniorov mesta na spoločensko-kultúrne podujatie ĎAKUJEME VÁM ktoré sa bude konať 19.10.2017 (vo štvrtok) o 14.30 hod. v estrádnej sále DK v Seredi pri príležitosti Októbra - Mesiaca úcty k starším. Udalosti a ľudia Thu, 05 Oct 2017 01:01:01 +0200 1. Október členov TJ Rozkvet http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-05-1--oktober-clenov-tj-rozkvet V súlade s plánom činnosti na rok 2017 sme 1.októbra 2017 pod patronátom rodiny Kušnírovej zorganizovali bicyklový výlet s cieľom navštíviť Múzeum holokaustu v Seredi. Udalosti a ľudia Thu, 05 Oct 2017 01:01:01 +0200 Hádzaná - oznam http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-05-hadzana---oznam 2.liga ženy HK Topoľniky - HK Slávia Sereď 27:32 /15:17/ Šport Thu, 05 Oct 2017 01:01:01 +0200 Združenia hľadajú nové priestory http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-04-zdruzenia-hladaju-nove-priestory Na septembrovom zasadnutí MsZ v Seredi boli poslanci informovaní o skutočnosti, že objekt na Garbiarskej ulici bude mať od 1.1.2018 nového nájomcu Udalosti a ľudia Wed, 04 Oct 2017 01:01:01 +0200 Výstava archeologických nálezov v Seredi z rokov 2015 - 2016 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-04-vystava-archeologickych-nalezov-v-seredi--z-rokov-2015---2016 Región Serede od nepamäti priťahoval ľudí svojimi prírodnými podmienkami. Územie na pravom brehu Váhu, na hranici medzi pahorkatinou a nivou, poskytovalo veľa možností pre bezpečnú výstavbu sídiel, kvalitná pôda a miestna klíma podporovali rozvoj výroby potravín, ktorú rieka a lužné lesy dopĺňali rybami a divou zverinou. Kultúra a tradície Wed, 04 Oct 2017 01:01:01 +0200 Za finančnou gramotnosťou do Viedne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-04--za-financnou-gramotnostou-do-viedne Obchodná akadémia už 10 rokov spolupracuje s Nadáciou pre deti Slovenska v rámci programu Poznaj svoje peniaze. Za dlhoročné partnerstvo sme boli odmenení pozvaním do Viedne na návštevou interaktívnej výstavy venovanej finančnému vzdelávaniu v rámci projektu FLIP(Financial Life Park). Školstvo a vzdelávanie Wed, 04 Oct 2017 01:01:01 +0200 Výchovný koncert Škola z Marsu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-04-vychovny-koncert-skola-z-marsu- Dňa 19.9.2017 sa žiaci 1. stupňa ZŠ Jana Amosa Komenského zúčastnili výchovno-vzdelávacieho multimediálneho koncertu Marťánci – škola z Marsu. Školstvo a vzdelávanie Wed, 04 Oct 2017 01:01:01 +0200 Škola v pohybe – športový deň http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-04-skola-v-pohybe---sportovy-den V školskom roku 2017/2018 pripravili pani učiteľky 1. stupňa pre žiakov projekt „ Aj v škole je zábava“. Každý mesiac pripravia pre žiakov jednu akciu, ktorá môže byť športová, kultúrna, tvorivá, zábavná. Šport Wed, 04 Oct 2017 01:01:01 +0200 Pagáčikové hodovanie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-04-pagacikove-hodovanie edeľa patrila v Dennom centre pre seniorov dobrej nálade a pagáčikom najrozmanitejšieho druhu a vzhľadu. Ich vôňa sa šírila vo všetkých priestoroch Denného centra. Udalosti a ľudia Wed, 04 Oct 2017 01:01:01 +0200 Seniori v pohybe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-04-seniori-v-pohybe V Dennom centre seniorov sa viac ako 60 členov tohto centra zapojilo do podujatia Sereď v pohybe. Súťažilo sa v rôznych športových disciplínach Udalosti a ľudia Wed, 04 Oct 2017 01:01:01 +0200 Niekedy netreba slová http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-04-niekedy-netreba-slova Stačia iba dátumy a fotoaparátom zachytený stav. Takto sa zmenila plocha pri ZŠ J. A. Komenského v priebehu deviatich mesiacov. Rozvoj a výstavba Wed, 04 Oct 2017 01:01:01 +0200 Mladí Seredčania už po štrnástykrát darovali krv http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-03-mladi-seredcania-uz-po-strnastykrat-darovali-krv Už po štrnástykrát členovia OZ Mladá Sereď v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Trnava zorganizovali v Seredi akciu : Daruj krv - zachráň život. Miestom odberu bolo komunitné centrum PRIESTOR, kde sa stretlo 15 darcov krvi. Išlo zväčša o mladých ľudí, z ktorých sú niektorí už pravidelnými darcami. Občania a občianske združenia Tue, 03 Oct 2017 01:01:01 +0200 Stužková v Prahe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-03-stuzkova-v-prahe Možno sa to zdá na prvý pohľad neobvyklé, ale skúsili sme to. Čo? Netradičnú stužkovú slávnosť. Už niekoľko rokov si študenti predposledných ročníkov vyberajú medzi dvoma alternatívami – klasická stužková alebo viacdňový stužkovací výlet. Na gymnáziu už prebehli stužkové slávnosti v Paríži, v Barcelone a súčasní oktaváni si za miesto svojho stužkovacieho výletu zvolili Stovežatú Prahu. Udalosti a ľudia Tue, 03 Oct 2017 01:01:01 +0200 Bude ako bolo http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-03-bude-ako-bolo Voľby do VÚC sú za dverami. O poste predsedu Trnavského samosprávneho kraja asi veľa uvažovať nemusíme. Okrem terajšieho predsedu Tibora Mikuša s dvanásťročnou skúsenosťou vedenia VÚC sú verejnosti známi iba Jozsef Berényi a Jozef Viskupič. Samospráva a štátna správa Tue, 03 Oct 2017 01:01:01 +0200 Dôchodcovia nemusia SP nahlasovať zmenu zdravotnej poisťovne ani občianskeho preukazu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-03-dochodcovia-nemusia-sp-nahlasovat-zmenu-zdravotnej-poistovne-ani-obcianskeho-preukazu Sociálna poisťovňa sa stretáva s tým, že jej dôchodcovia zvyknú posielať fotokópie potvrdenia o zmene zdravotnej poisťovne alebo zmene občianskeho preukazu. Tieto zmeny však nie je potrebné nahlasovať Sociálnej poisťovni. Dane a odvody Tue, 03 Oct 2017 01:01:01 +0200 Budova na Garbiarskej ulici v Seredi bude mať od budúceho roka nového nájomníka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-03-budova-na-garbiarskej-ulici-v-seredi-bude-mat-od-buduceho-roka-noveho-najomnika Pozemok s budovou na Garbiarskej ulici v Seredi má svoju niekoľkoročnú históriu. Pôvodne plnila funkciu Základnej školy, ktorá napokon bola zrušená. Po nej mala budova rôzne využitie. Na poschodí bola napr. autoškola a na prízemí malo svoje priestory rodinné centrum Mama klub. To sa v roku 2012 presťahovalo do nových priestorov na Jesenského ulici a ich miesto v spomínanom objekte obsadila Charita TT, ktorá poskytuje pomoc ľuďom bez domova. Rozvoj a výstavba Tue, 03 Oct 2017 01:01:01 +0200 Poznávací zájazd do Viedne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-02-poznavaci-zajazd-do-viedne 28. septembra sme sa my, seniori denného centra, vybrali do neďalekej Viedne. Užívame si plnými dúškami obdobie stredného veku aj poznávacími zájazdmi, ktoré nás napĺňajú novými poznatkami a rozširujú naše vedomosti. Septembrový deň bol príjemne slnečný, na oblohe ani mráčka... takže počasie nám prialo. Udalosti a ľudia Mon, 02 Oct 2017 01:01:01 +0200 Seredčania súťažili vo varení kotlíkového gulášu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-02-seredcania-sutazili-vo-vareni-kotlikoveho-gulasu Areál campingu v Seredi sa dňa 30. septembra zaplnil súťažiacimi, ktorí si prišli zmerať sily v boji o najchutnejší kotlíkový guláš. Tento rok sa do súťaže zapojilo 22 družstiev - nadšencov dobrého varenia. Počasie bolo ideálne a tak okolo kotlíkov vládla výborná nálada. K príjemnej atmosfére prispel aj žívý koncert skupiny Celaskon. Udalosti a ľudia Mon, 02 Oct 2017 01:01:01 +0200 Na bicrosovej dráhe v Seredi si zmerali sily malí cyklisti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-02-na-bicrosovej-drahe-v-seredi-si-zmerali-sily-mali-cyklisti Cyklistický klub AB Sereď usporiadal v rámci akcie Sereď v pohybe na ulici D. Štúra cyklistické preteky pre deti a mládež. O tom, že sa tieto preteky tešia obľube svedčí aj vysoká účasť súťažiacich. Na bicrosovej dráhe si cyklisti zmerali sily vo viacerých kategóriách: tí najmenší mohli súťažiť na odrážadlách či bicyklíkoch s pomocnými kolieskami. Šport Mon, 02 Oct 2017 01:01:01 +0200 Akcia „Sereď v pohybe” bola opäť úspešná http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-02-akcia--sered-v-pohybe--bola-opat-uspesna V Seredi sa dňa 30. septembra konalo tradičné podujatie plné športových aktivít. Každoročne sa v rámci tohto podujatia zmení mesto na jedno veľké športovisko. Vďaka športovcom ožili telocvične, workautové ihrisko, skateboardová dráha, tenisové kurty, bicrosová dráha ale aj Námestie slobody. Športovali deti, dospelí, jednotlivci i kolektívy. Šport Mon, 02 Oct 2017 01:01:01 +0200 Výberové konanie na funkciu záhradníka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-02-vyberove-konanie-na-funkciu-zahradnika Mesto Sereď so sídlom: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi - primátor oznamuje, že príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu: záhradník. Mestský úrad Mon, 02 Oct 2017 01:01:01 +0200 Výberové konanie na funkciu konateľa MBP Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-02-vyberove-konanie-na-funkciu-konatela-mbp-sered Mesto SEREĎ vyhlasuje výberové konanie na funkciu konateľa - MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK Sereď, spol. s r.o., Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď. Mestský úrad Mon, 02 Oct 2017 01:01:01 +0200 Sereď bola aj tento rok v pohybe http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-02-sered-bola-aj-tento-rok-v-pohybe Mesto Sereď v spolupráci so športovými klubmi usporiadalo športovo - relaxačnú akciu Sereď v pohybe, ktorá sa konala v sobotu 30. septembra na rôznych športoviskách s týmto programom. Tenisový klub zabezpečil pre verejnosť od 09.00 do 12.00 tenisové kurty zdarma. Cyklistický klub AB organizoval od 10.00 cyklistické preteky na Ul. Dionýza Štúra už od najmenších detí na kolobežkách, trojkolkách, bicykloch. Účastníci boli aj z okolia a bolo ich spolu štyridsať. Šport Mon, 02 Oct 2017 01:01:01 +0200 Septembrový maratón je za nami http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-10-02-septembrovy-maraton-je-za-nami Nech Vás názov nemýli, nemáme za sebou 42 kilometrovú trať, ale 22 hodín s deťmi materských a základných škôl na tému bezpečného pohybu na ceste. V prvý mesiac školského vyučovania Mestská polícia Sereď pripravila pre deti novú sériu úloh s dopravnou tematikou, aby si hneď na začiatku školského roka deti pripomenuli pravidlá bezpečného pohybu po cestných komunikáciách v roly chodca ako aj v roly cyklistu. Etapovej hry „Priprav sa na cestu“ sa zúčastnilo dovedna 390 detí zo šiestich materských škôl a dvanásť tried základnej školy J. A. Komenského Sereď. Mestská polícia Mon, 02 Oct 2017 01:01:01 +0200 Interpelácie a otázky poslancov – MsZ 21.9.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-29-interpelacie-a-otazky-poslancov---msz-21-9-2017 Odpovede na interpelácie a otázky poslanca PhDr. Hanusa zo zasadania MSZ 21.9.2017. Mestské zastupiteľstvo Fri, 29 Sep 2017 01:01:01 +0200 Medzinárodné vojenské cvičenie v Kráľovej nad Váhom „BLONDE AVALANCHE 2017“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-29-medzinarodne-vojenske-cvicenie-v-kralovej-nad-vahom--blonde-avalanche-2017 V dňoch 25. – 29. septembra sa konalo Medzinárodné vojenské cvičenie : Blonde Avalanche 2017. Cvičenie bolo rozložené na dve časti. Jedna sa konala v Liptovskom Mikuláši kde prebehol výcvik veliteľstiev na simulačných technológiách a druhá časť prebehla v Kráľovej nad Váhom, kde bol výcvik vojsk priamo v teréne. Udalosti a ľudia Fri, 29 Sep 2017 01:01:01 +0200 Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-29-majstrovstva-okresu-v-cezpolnom-behu Dňa 28.9.2017 sa naši žiaci 2.stupňa zúčastnili majstrovstiev okresu v cezpoľnom behu. Majstrovstvá sa uskutočnili pri neogotickom kaštieli v Galante, kde žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky. Žiačka, Nina Dudonová z triedy 8. C, sa umiestnila na 1. mieste, Natália Paulíková (9.C) na 5. mieste a Rebeca Ďuračková (7.B) obsadila 8.miesto z celkového počtu 38 dievčat. Školstvo a vzdelávanie Fri, 29 Sep 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-29-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na posledný septembrový víkend. Šport Fri, 29 Sep 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-29-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na posledný septembrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 29 Sep 2017 01:01:01 +0200 Vlámal sa do predajne čerpacej stanice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-29-vlamal-sa-do-predajne-cerpacej-stanice Galantskí policajti vypátrali muža, ktorý je podozrivý z krádeže na čerpacej stanici. V nedeľu 24. septembra asi 40 minút po polnoci rozbil neznámy páchateľ sklo na dverách predajne čerpacej stanice v Šintave (okr. Galanta). Následne cez vzniknutý otvor vošiel do predajne, odkiaľ odcudzil väčšie množstvo cigariet rôznych značiek. Bezpečnosť Fri, 29 Sep 2017 01:01:01 +0200 Váš hlas nám veľmi pomôže! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-28-vas-hlas-nam-velmi-pomoze Milí čitatelia, prosíme Vás v mene našich študentov, zahlasujte za náš projekt https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/trnava, ktorým môžeme získať florbalový výstroj pre gymnázium! Stačí iba minúta Vášho času a hokejky, loptičky a výstroj pre brankára dostanú naši študenti. Prosíme, podporte nás! Školstvo a vzdelávanie Thu, 28 Sep 2017 01:01:01 +0200 Reakcia na zverejnenie kontroly na MsBP http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-28-reakcia-na-zverejnenie-kontroly-na-msbp Píše sa rok 2013 a konateľom MsBP v Seredi sa stáva Ing. Káčer. Kamarát prednostu Ing. Krajčoviča, ktorého do funkcie dosadil primátor mesta Martin Tomčányi. Má to byť nový vietor do plachiet MsBP. Pán Káčer sa ujíma funkcie a podpisuje zmluvu so spoločnosťou V.I. Trade o nájme nehnuteľností a technologických zariadení, a teda o prenájme tepelného hospodárstva v meste Sereď. Mestské zastupiteľstvo Thu, 28 Sep 2017 01:01:01 +0200 Do Serede mieria ďalší investori http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-28-do-serede-mieria-dalsi-investori Priemyselný park v Seredi sa môže pochváliť novým prírastkom. Záujem o túto adresu prejavili dvaja významní investori, čo bude znamenať vznik nových pracovných miest. Po vstupe spoločnosti LIDL a Amazon sú tak v hre ďalší dôležití hráči, ktorí zvýšia kredit mesta Sereď z pohľadu zamestnanosti. Viac už prezradil investičný riaditeľ spoločnosti REBOD, Juraj Juritka. Ekonomika Thu, 28 Sep 2017 01:01:01 +0200 Odborný seminár pre zamestnávateľov 17.10.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-28-odborny-seminar-pre-zamestnavatelov-17-10-2017 Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta vás pozýva na odborný seminár pre zamestnávateľov, ktorý sa uskutoční dňa 17. októbra 2017. Dane a odvody Thu, 28 Sep 2017 01:01:01 +0200 Strom roka 2017 – posledná príležitosť hlasovať ! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-27-strom-roka-2017---posledna-prilezitost-hlasovat Ak chceš zahlasovať a podporiť nášho finalistu ankety Strom roka 2017, tak mu môžeš poslať svoj hlas už len do 30.9.2017. Náš strom v hlasovaní je uvedený pod č. 5, Platan západný, 210 rokov, Sereď. Životné prostredie a príroda Wed, 27 Sep 2017 01:01:01 +0200 Bezplatné hodiny anglického jazyka pre predškolákov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-27-bezplatne-hodiny-anglickeho-jazyka-pre-predskolakov Milí rodičia , nový školský rok je v plnom prúde a my sme opäť pri našich aktivitách mysleli aj na Vás a Vaše deti. Už piaty školský rok Vám ponúkame bezplatné hodiny anglického jazyka pre predškolákov. Pani učiteľka prevedie Vaše deti hravou a zaujímavou formou cestou poznávania svetového jazyka, pričom deti spoznajú nových kamarátov a zažijú prvé školské hodiny v príjemnom prostredí našej školy. Školstvo a vzdelávanie Wed, 27 Sep 2017 01:01:01 +0200 V OLDTIMER MÚZEU v Seredi sa konala AUTO-MOTO VETERÁN burza http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-v-oldtimer-muzeu-v-seredi-sa-konala-auto-moto-veteran-burza V nedeľu 24. septembra 2017 sa v priestoroch OLDTIMER MÚZEA v Seredi uskutočnila už dá sa povedať tradičná Auto-moto veterán burza. Udalosti a ľudia Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Obdarovali deti z Detského domova v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-obdarovali-deti-z-detskeho-domova-v-seredi Denne počúvame v správach informácie o vojnových konfliktoch, haváriách, vandalizme či týraných osobách a zvieratách. Preto vždy poteší ak sa napíše či odvysiela niečo pozitívne. Udalosti a ľudia Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Naplno sme si užívali Basketbalovú Noc http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-naplno-sme-si-uzivali-basketbalovu-noc Školský basketbalový klub Sereď organizoval v piatok 22.9. Basketbalovú Noc. Basketbalová Noc bola o tom, že deti strávili celú noc v telocvični. Počet prihlásených detí bol 40! Takýto počet sme nečakali, ale zároveň sme veľmi radi, že deti sa nebáli prespať v telocvični. A to sa ešte pár detí nemohlo zúčastniť, nakoľko im to zdravie nedovolilo. Šport Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 V OLDTIMER MÚZEU v Seredi sa konala AUTO-MOTO VETERÁN burza http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-v-oldtimer-muzeu-v-seredi-sa-konala-auto-moto-veteran-burza- V nedeľu 24. septembra 2017 sa priestoroch OLDTIMER MÚZEA v Seredi uskutočnila už dá sa povedať tradičná Auto-moto veterán burza .Mnoho ľudí prúdilo už od skorého rána k mostu do campingu, kde sa burza konala. Parkovanie návštevníkov muselo byť organizované, nakoľko mala burza u milovníkov starožitností obrovský ohlas. Mestský úrad Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Obdarovali deti z Detského domova v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-obdarovali-deti-z-detskeho-domova-v-seredi- Denne počúvame v správach informácie o vojnových konfliktoch, haváriách, vandalizme či týraných osobách a zvieratách. Preto vždy poteší ak sa napíše či odvysiela niečo pozitívne. Napríklad o ľuďoch s dobrým srdcom, ktorí neváhajú pomôcť tam, kde je ich pomoc vítaná. Dnes sme sa s takými ľuďmi stretli. Firma Mana Roots z Dolnej Stredy sa rozhodla obdarovať svojimi výrobkami deti z Detského domova v Seredi. Udalosti a ľudia Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Riaditeľka žiada kompenzáciu nákladov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-riaditelka-ziada-kompenzaciu-nakladov Riaditeľka MŠ na ul. Dionýza v Seredi predložila vedeniu mesta a poslancom MsZ na septembrovom rokovaní žiadosť o kompenzáciu nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s otvorenou prevádzkou počas letných prázdnin. Zo záväzne prihlásených detí chodila približne polovica, no personálu musela aj napriek tomu vyplatiť mzdu v plnej výške. Školstvo a vzdelávanie Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Rodičia žiadajú zníženie poplatku za materské školy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-rodicia-ziadaju-znizenie-poplatku-za-materske-skoly Impulz na zníženie poplatku prišiel od rodičov, ktorých deti navštevujú MŠ na Murgašovej ulici v Seredi. Svoju žiadosť adresovali mestskému zastupiteľstvu a jej predkladateľom bol poslanec Michal Hanus. Ten žiadal zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta, no to nebolo možné, nakoľko podľa zákona musí byť znenie navrhovaného nariadenia zverejnené na úradnej tabuli minimálne 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Diskusia na túto tému však bola poriadne plodná. Školstvo a vzdelávanie Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Letná rekondícia 2017 v Belianskych Tatrách http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-letna-rekondicia-2017-v-belianskych-tatrach Letná rekondícia 2017 v Belianskych Tatrách Aj tento rok sa na konci prázdnin 21 detí a ich rodinných príslušníkov zo Slovenského zväzu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Seredi vďaka finančnej podpore mesta Sereď a sponzorov zúčastnilo rekondičného pobytu. V termíne 29.8.-2.9.2017 sme si za miesto nášho pobytu vybrali Hotel Magura v Monkovej doline , Belianskych Tatrách ,ktorý nám poskytol ubytovanie a ďalšie vymoženosti ako ihriská , preliezky a ohnisko. Občania a občianske združenia Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Návrhy nových cestovných poriadkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-navrhy-novych-cestovnych-poriadkov Spoločnosť Arriva Trnava vyhlásila na svojej stránke http://www.sadtrnava.sk/ výzvu na možnosť pripomienkovať cestovné poriadky svojich liniek do 29.9.2017 Občania a občianske združenia Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Z činnosti Mestskej polície v Seredi za I. polrok 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-z-cinnosti-mestskej-policie-v-seredi-za-i--polrok-2017 Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa 21. septembra bola poslancom predložená INFORMATÍVNA SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE SEREĎ ZA I. POLROK 2017. Správu spracoval náčelník MP Ladislav Fabo. Mestská polícia Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Voľby do VÚC sa blížia, kto kandiduje zo Serede ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-volby-do-vuc-sa-blizia--kto-kandiduje-zo-serede Tí, korí sa aspoň trocha zaujímajú o politiku už isto vedia, že 4. novembra 2017 sa budú konať voľby do VÚC. Na post predsedu do Trnavského samosprávneho kraja zabojuje 6 kandidátov: József Berényi (SMK), Jaroslav Cehlárik (nezávislý), Tibor Mikuš (nezávislý), Márius Novák (NP), Konrád Rigó (Most-Híd), Jozef Viskupič (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS a ZZ). Samospráva a štátna správa Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Evanjelický kostol v Seredi je stále rozostavaný http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-evanjelicky-kostol-v-seredi-je-stale-rozostavany Písal sa jún 2015 kedy sa v Seredi konala vysviacka základného kameňa evanjelického kostola na Dolnomajerskej ulici. Kostol mal mať kapacitu 60-80 ľudí a hrubá stavba mala byť postavená do konca už spomínaného roku. Náboženstvo a filozofia Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Folklórna Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-folklorna-sered MO Matice slovenskej v Seredi vyhlasuje v spolupráci s Mestom Sereď a Domom kultúry 11. ročník obvodnej súťaže v speve ľudovej piesne FOLKLÓRNA SEREĎ, ktorá sa bude konať 23. októbra 2017 od 13.00 v Dome kultúry v Seredi. Prihlášky do súťaže je potrebné zaslať do 16. Októbra 2017 na e-mailovú adresu skramarova@azet.sk , predmet Folklórna Sereď. Viac informácií o kategóriách nájdete na plagáte. Hudba, tanec a spev Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Mihálikova Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-26-mihalikova-sered MO Matice slovenskej v Seredi vyhlasuje v spolupráci s Mestom Sereď a Domom kultúry 14. ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy MIHÁLIKOVA SEREĎ, ktorá sa bude konať 06. Novembra 2017 od 13.00 v Dome kultúry v Seredi. Prihlášky do súťaže je potrebné zaslať do 31. Októbra 2017 na e-mailovú adresu skramarova@azet.sk , predmet Mihálikova Sereď. Viac informácií o kategóriách nájdete na plagáte. Poézia a próza Tue, 26 Sep 2017 01:01:01 +0200 Deti z MŠ Fándlyho ul. na návšteve vo „veľkej“ škole http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-22-deti-z-ms-fandlyho-ul--na-navsteve-vo--velkej--skole Dnes sme pozvali k nám do ZŠ Juraja Fándlyho predškolákov z MŠ Fándlyho, aby sa zoznámili so športom, ktorý k našej škole už tradične patrí, v ktorom žiaci našej školy dosahovali a dosahujú skvelé výsledky. Deti sa hravou formou zoznamovali s basketbalom. Teší nás, že sa deťom páčilo. Školstvo a vzdelávanie Fri, 22 Sep 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-22-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na predposledný septembrový víkend. Šport Fri, 22 Sep 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-22-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na predposledný septembrový víkend. Kultúra a tradície Fri, 22 Sep 2017 01:01:01 +0200 Priamy prenos z mestského zastupiteľstva 21.09.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-21-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-21-09-2017 Mestské zastupiteľstvo začalo rokovať 21.9.2017 o 8:00 hod. Mestské zastupiteľstvo Thu, 21 Sep 2017 01:01:01 +0200 Obnova historickej vrátnice http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-21-obnova-historickej-vratnice V súvislosti s rekonštrukciou a obnovou národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa a parku sa mesto Sereď v roku 2017 rozhodlo z vlastných finančných zdrojov rekonštruovať objekt historickej vrátnice. Rozvoj a výstavba Thu, 21 Sep 2017 01:01:01 +0200 Policajná akcia - objektívna zodpovednosť http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-policajna-akcia---objektivna-zodpovednost Zajtra (štvrtok 21.9.2017) bude polícia v Trnavskom kraji dohliadať na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke. Policajti budú využívať aj inštitút objektívnej zodpovednosti. Polícia apeluje na vodičov, aby jazdili bezpečne, s ohľadom na jesenné podmienky na cestách. Bezpečnosť Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Policajti pátrajú po mužovi obvinenom z ozbrojenej lúpeže http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-policajti-patraju-po-muzovi-obvinenom-z-ozbrojenej-lupeze Príslušníci odboru kriminálnej polície KR PZ Trnava v súčinnosti s príslušníkmi odboru kriminálnej polície Galanta za asistencie príslušníkov PPÚ Trnava a Nitra vykonali v pondelok 18. 9. v skorých ranných hodinách domové prehliadky v dvoch bytoch v meste Galanta a jednu prehliadku rodinného domu v obci Váhovce. Domové prehliadky boli vykonávané v súvislosti so zločinom lúpeže z pondelka (4. 9. 2017), ku ktorému došlo nadránom o 03.10 h na benzínovom čerpadle v obci Pusté Úľany, časť Lúčny Dvor. Bezpečnosť Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Grantová výzva pre podnikateľov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-grantova-vyzva-pre-podnikatelov Využite aktuálne vyhlásený grant na založenie novej prevádzkarne, diverzifikáciu výroby, alebo zásadnú zmenu celkového výrobného procesu. Nakúpiť môžete: softvér, oceniteľné práva, dlhodobý nehmotný majetok, stroje, prístroje, zariadenia alebo iné technológie. Ekonomika Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Divadelná jeseň v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-divadelna-jesen-v-seredi Pripravili sme pre Vás program Divadelnej jesene v Seredi na rok 2017. Kultúra a tradície Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Po stopách reformácie http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-po-stopach-reformacie Rok 2017 je pre evanjelikov a. v. spojený s oslavou 500. výročia reformácie. Sereďskí evanjelici (spolu s veriacimi z Trnavy a Horných Zeleníc) sa rozhodli túto dôležitú dejinnú udalosť pripomenúť si návštevou niekoľkých miest, kde pôsobili Konrád Cordatus a Ján Kreysling – blízki spolupracovníci reformátora Martina Luthera a šíritelia jeho myšlienok na Slovensku, a to Kremnice a Banskej Bystrice, Na uskutočnenie zájazdu nám dotáciou prispelo aj Mesto Sereď, za čo mu vyslovujeme poďakovanie. Náboženstvo a filozofia Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Minister hospodárstva SR Peter Žiga navštívil Pečivárne Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-minister-hospodarstva-sr-peter-ziga-navstivil-pecivarne-sered Minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga navštívil spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., prevádzkáreň Pečivárne Sereď. Predstaviteľa vlády SR privítal predseda dozornej rady prof. Štefan Kassay, podpredseda predstavenstva Ing. arch. Pavol Jakubec a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Pavol Kovačič. Udalosti a ľudia Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Žijú medzi nami http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-ziju-medzi-nami Občianske združenie učiteľov KOMÉNIUM pripravilo v spolupráci s Mestským múzeom v Seredi dňa 13. 09. 2017 kultúrno spoločenskú akciu, stretnutie s významnými ľuďmi žijúcimi v meste Sereď. Pozvanie prijali dve významné osobnosti p. JUDr. Roman Paldan a p. Prof. Ing. František Janíček PhD., ktoré početných prítomných členov združenia, ale i iných oboznámili so svojou spoločenský významnou prácou. Občania a občianske združenia Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Beseda „Čo možno neviete o očkovaní a imunite“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-beseda--co-mozno-neviete-o-ockovani-a-imunite Milí priatelia, známi aj neznámi, srdečne Vás pozývame na besedu (s úvodom do problematiky v trvaní cca 1 hod. 15 min.) „Čo možno neviete o očkovaní a imunite“. Na Vaše otázky sa teší Ing. Marián FILLO šéfredaktor www.slobodaVockovani.sk a www.svobodaVockovani.cz, spoluautor a člen petičného výboru Petície za slobodnú voľbu v očkovaní. Udalosti a ľudia Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Zasiahli včas http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-zasiahli-vcas V stredu 20. septembra 2017 dopoludnia prijal pri príležitosti polročného hodnotenia práce Mestskej polície v Seredi primátor mesta Martin Tomčányi členov hliadky MsP pánov Martina Kollára a Róberta Vyhlídala. Mestská polícia Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Poďakovanie pani Edite Kašíkovej http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-podakovanie-pani-edite-kasikovej Touto cestou by som sa chcela poďakovať p. Edite Kašíkovej, ktorá prevádzkuje Pohrebnú službu v Seredi. Pani Kašíková nám veľmi pomohla v čase nášho najväčšieho zármutku. Občania a občianske združenia Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 V akom športe vynikáš? Príď to ukázať na akcii Sereď v pohybe! http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-v-akom-sporte-vynikas--prid-to-ukazat-na-akcii-sered-v-pohybe Mesto Sereď pozýva všetkých, ktorí sú výnimoční v akomkoľvek športe, alebo dokážu niečo, čo v športe málokto, aby prišli 30. Septembra od 14.00 do 17.00 na Námestie slobody a ukázali svoj talent! Prihlásiť sa je možné vopred mailom na skolstvo.sport@sered.sk, alebo jednoducho príďte. Tešíme sa na všetkých! Šport Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Program na mesiac október 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-20-program-na-mesiac-oktober-2017 Program Mestského múzea na mesiac október 2017. História Wed, 20 Sep 2017 01:01:01 +0200 Jesenný zber objemných odpadov 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-19-jesenny-zber-objemnych-odpadov-2017 Mesto Sereď v spolupráci s firmou Radovan Šulák MOWERS-TEAM organizuje pre obyvateľov rodinných domov jesenný zber vybraných odpadov. Elektrospotrebiče, batérie, motorové oleje a nábytok uvedené v priloženom harmonograme budú odoberané priamo z verejného priestranstva pred Vašim rodinným domom a to len v deň zberu bežného komunálneho odpadu na Vašej ulici. Životné prostredie a príroda Tue, 19 Sep 2017 01:01:01 +0200 Víchrica opäť úradovala http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-19-vichrica-opat-uradovala SHMÚ vyhlásil dňa 14.9.2017 od 19,00 do 21,00 hod. 2. stupeň výstrahy. V spolupráci s Mestskou políciou Sereď sme danú situáciu monitorovali. Víchrica nenarobila veľké škody po sídliskách ako to bolo v mesiaci august. Najviac polámaných konárov sme evidovali v zámockom parku a v amfiteátri. Silný nápor vetra rozlomil vŕbu na ul. D. Štúra pred bytovým domom. Vŕba spôsobila menšie škody na majetku, nedošlo však k ohrozeniu života a zdravia občanov. Životné prostredie a príroda Tue, 19 Sep 2017 01:01:01 +0200 Právne poradenstvo pre občanov mesta Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-19-pravne-poradenstvo--pre-obcanov-mesta-sered Služba je k dispozícii iba občanom mesta Sereď, vždy v pondelok v presne stanovenom termíne. Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie právnych úkonov, a ani zastupovanie na súdnom pojednávaní. JUDr. Martin Hudák vám však poskytne vzácne odborné rady a nasmeruje vás tam, odkiaľ by mohla prísť pomoc alebo riešenie vašich problémov. Mestský úrad Tue, 19 Sep 2017 01:01:01 +0200 Brigáda na skvalitnenie prostredia ŠKF SEREĎ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-19-brigada-na-skvalitnenie-prostredia-skf-sered Pravidelné stretnutia na futbalovom štadióne v Seredi každú nedeľu o 9.15 hod je prioritou a neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Partia chlapov z tímu COSMOS sa stretáva na štadióne za účelom zahrať si futbal a prísne futbalové ako i spoločenské pravidlá sa snažíme všetci dodržiavať. V prípade nedodržania nami stanovených podmienok sú porušenia pravidiel vždy tvrdo trestané. Šport Tue, 19 Sep 2017 01:01:01 +0200 Hádzanárky víťazne http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-19-hadzanarky-vitazne Počas uplynulých dní zohrali družstvá HK Slávia Sereď víťazné zápasy. V stredu zvíťazili ženy Slávie v slovenskom pohári nad prvoligovým Lodiarom Zlatná na Ostrove 33:32 /17:11/. Domáce družstvo, ktoré sa opieralo u skúsenú K. Dubajovú /15 gólov/ išlo od začiatku za svojim cieľom – víťazstvom. Šport Tue, 19 Sep 2017 01:01:01 +0200 Prečo práve ja mám triediť? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-19-preco-prave-ja-mam-triedit Prečo práve ja mám triediť? Keď to nerobia iní, prečo by som to mal robiť ja? Čo z toho budem mať? Našli ste sa v predchádzajúcich vetách? Všetci z nás sú znalí problematiky triedenia a dokázali by ju definovať niekoľkými jednoduchými vetami. Lenže vedieť je jedna vec a triediť vec druhá. A to ešte nehovoríme o tom, či to robíme správne. Životné prostredie a príroda Tue, 19 Sep 2017 01:01:01 +0200 Sereď v pohybe 30. septembra 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-19-sered-v-pohybe-30--septembra-2017 V akom športe vynikáš? Čo zaujímavé dokážeš v športe? Prídi to ukázať všetkým a inšpiruj iných ! Máš na to príležitosť 30. septembra na Námestí slobody v Seredi od 14.00 do 15.00! Šport Tue, 19 Sep 2017 01:01:01 +0200 O post župana TTSK má záujem šesť kandidátov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-o-post-zupana-ttsk-ma-zaujem-sest-kandidatov O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja v blížiacich sa voľbách do VÚC sa uchádzajú šiesti kandidáti. Voľby sa budú konať už 4. novembra a budú po prvýkrát jednokolové. Zmena nastala aj vo volebnom období. Kým doteraz sme si volili župana na štyri roky, po novom to bude o rok viac. Vyberať si budeme zo známych tvári, ktoré už v tomto sektore pôsobia dlhšie, ale pribudli aj noví kandidáti, ktorých poznáme len zbežne z médií alebo vôbec. Samospráva a štátna správa Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Víchrica opäť polámala stromy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-vichrica-opat-polamala-stromy Slovenský hydrometeorologický ústav vydal vo štvrtok 14. septembra výstrahu II. stupňa pre západ a juh našej krajiny, obzvlášť pre okres Galanta. Vietor mal na niektorých miestach dosahovať rýchlosť až 100 km/h. Predpoveď sa žiaľ naplnila, a po 17,00 hodine sa aj Sereďou prehnal poriadne silný vietor. Ten spôsobil viaceré škody. Životné prostredie a príroda Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Vrátnica je už po rekonštrukcii http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-vratnica-je-uz-po-rekonstrukcii Súčasťou Zámockého parku a kaštieľa v Seredi je aj vrátnica, ktorá sa nachádza pri vstupnej bráne. Dlhé roky chátrala, ale teraz konečne dostala nový vzhľad. V rámci rekonštrukcie bola obnovená fasáda a všetky náležitosti, ktoré patria k reštaurátorskym prácam. Tie realizoval František Šmigrovský zo Serede. Rozvoj a výstavba Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 8.kolo 2.futbalovej ligy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-8-kolo-2-futbalovej-ligy Tromi zápasmi sa dnes dohralo 8.kolo 2.futbalovej ligy a pre ŠKF Sereď ôsme kolo znamenalo veľmi skorý budíček, pretože začiatky zápasov kdekoľvek určené na 10.30 hod., pri dodržaní predpísaných stanov byť na štadióne súpera dve hodiny pred začiatkom zápasu znamenajú budíček okolo 5.00 hod. ešte za tmy a čo to znamená pre kluby z opačného konca republiky asi nie je potrebné rozoberať. Šport Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Žiačky basketbalovej Lokomotívy na turnaji o Pohár Čajočiek v Piešťanoch http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-ziacky-basketbalovej-lokomotivy-na-turnaji-o-pohar-cajociek-v-piestanoch Naše žiačky sa zúčastnili kvalitne obsadeného turnaja v Piešťanoch, kde obsadili 4. miesto. Šport Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Múzeum patrilo vede a diplomacii http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-muzeum-patrilo-vede-a-diplomacii Občianske združenie Koménium pod vedením Mgr. Márie Hronskej pripravilo v spolupráci s vedúcou mestského múzea Máriou Dikovou v poradí druhé predstavenie osobností nášho mesta pod názvom „Žijú medzi nami“. Udalosti a ľudia Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Seredský kaštieľ očami archeológa a archivárky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-seredsky-kastiel-ocami-archeologa-a-archivarky Pri príležitosti Dní európskeho dedičstva sa v Mestskom múzeu v Seredi konal v sobotu 16. septembra Deň otvorených dverí. Tohtoročnou témou boli pamiatky a príroda, a tak voľba bola jasná. Po celý deň sa všetko točilo okolo našej najväčšej národnej kultúrnej pamiatky, seredského kaštieľa a Zámockého parku. História Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Program kina NOVA na október 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-program-kina-nova-na-oktober-2017 Október v kine NOVA bude patriť Snehuliakovi, Blade Runnerovi 2049 a mnohým hororom. Na halloween si užijeme aj hororový maratón. TV a film Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Okrem parku vybudovali aj chodníky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-okrem-parku-vybudovali-aj-chodniky Koncom letných prázdnin sa mesto Sereď pustilo do realizácie viacerých investícií. Z dôvodu bezpečnosti žiakov sa pristúpilo k rozšíreniu chodníka pri MŠ na Komenského ulici, kde bola dovtedy situácia dosť kritická. Teraz sa už žiaci a ani ich rodičia nemusia báť prechádzať po tomto úseku. Na tento účel bola z mestskej kasy uvoľnená čiastka vo výške 7479 eur. Rozvoj a výstavba Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Upozornenie na blížiaci sa termín splatnosti poplatku za komunálne odpady http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-upozornenie-na-bliziaci-sa-termin-splatnosti-poplatku-za-komunalne-odpady Mesto Sereď – referát životného prostredia upozorňuje poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že miestny poplatok na rok 2017 bude splatný dňom 31.10.2017. Životné prostredie a príroda Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Živnostníci počas PN poistné neplatia, poistenie im však trvá http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-18-zivnostnici-pocas-pn-poistne-neplatia--poistenie-im-vsak-trva Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že ako povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistení nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie v období, počas ktorého sú uznaní za dočasne práceneschopných alebo majú nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu. Dane a odvody Mon, 18 Sep 2017 01:01:01 +0200 Sledujte výstrahy SHMÚ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-14-sledujte-vystrahy-shmu Mesto Sereď odporúča svojim obyvateľom, aby si na stránke SHMÚ pozreli aktuálne Meteorologické výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu na dnešný deň 14. September 2017. Mestský úrad Thu, 14 Sep 2017 01:01:01 +0200 Memoriál Jána Schiffera vo štvorhre 2017 5.ročník http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-14-memorial-jana-schiffera-vo-stvorhre-2017-5-rocnik Pri príležitosti spomienky na bývalého predsedu TK a veľkého podporovateľa tenisu v Seredi, pána Jána Schiffera, TK Sereď zorganizoval znovu ďalší turnaj vo štvorhre. Turnaj vzniknutý na počesť pána J.Schiffera sa vďaka veľkej obľube zorganizoval už 5. rok. Šport Thu, 14 Sep 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-14-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na tretí septembrový víkend. Šport Thu, 14 Sep 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-14-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na tretí septembrový víkend. Kultúra a tradície Thu, 14 Sep 2017 01:01:01 +0200 Deň otvorených dverí v múzeu pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-14-den-otvorenych-dveri-v-muzeu-pri-prilezitosti-dni-europskeho-kulturneho-dedicstva Dom kultúry - Mestské múzeum v Seredi pripravilo v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017 – PAMIATKY A PRÍRODA: krajina možností „Deň otvorených dverí v múzeu“, na ktorý Vás srdečne pozýva dňa 16. septembra 2017 od 10.00 – 20.00 hod. do priestorov mestského múzea. Hlavnou témou je národná kultúrna pamiatka – seredský kaštieľ. História Thu, 14 Sep 2017 01:01:01 +0200 Spolupráce partnerských měst Tišnov – Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-14-spoluprace-partnerskych-mest-tisnov---sered V rámci projektu „Umenie bez hraníc“ spolufinancovaného EU v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce se uskutečnilo další setkání partnerských měst - Tišnova a Seredi. V sobotu 9. 9. 2017, v podzimní náladě, za slunečného dne, vystoupily děti ze střediska volného času Inspiro, příspěvkové organizace města Tišnova a děti z Dětského domova Tišnov pod vedením lektorek Ireny Wagnerové, Marie Caudrové a vychovatelky Ivany Starečkové v opraveném sereďském amfiteátru. Hudba, tanec a spev Thu, 14 Sep 2017 01:01:01 +0200 Seniori navštívili SLOVÁCKE SLÁVNOSTI VÍNA A OTVORENÝCH PAMIATOK v Uherskom Uhradišti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-13-seniori-navstivili-slovacke--slavnosti-vina-a-otvorenych-pamiatok-v-uherskom-uhradisti 9.9. 2017 vyrazili seniori z Denného centra pre seniorov v Seredi do Uherského Hradišťa – centra Slovácka na XV. ročník Slováckych slávností vína a otvorených pamiatok. Uherské Hradište je známe tým, že jeho jadro bolo vďaka veľkému počtu historických pamiatok vyhlásené Mestskou pamiatkovou zónou, ale aj tým, že je prirodzeným centrom Slovácka - regiónu so živým folklórom, cimbalovou muzikou, dobrým vínom a prekrásnymi krojmi. Udalosti a ľudia Wed, 13 Sep 2017 01:01:01 +0200 15. výročie vzniku Mnohonárodného ženijného práporu TISA http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-13-15--vyrocie-vzniku-mnohonarodneho-zenijneho-praporu-tisa Ženijný prápor Sereď a Multinational Engineer Battalion pozývajú všetkých na povodie rieky Váh v Kráľovej nad Váhom dňa 27. Septembra 2017 ( v stredu) od 10.00, kde môžete uvidieť statické a dynamické ukážky ženijnej techniky, prieskum a stavbu mostov na pevných a plávajúcich podperách cez suché a vodné prekážky, činnosť HaZZ a Červeného kríža a veľa ďalšieho. Informácie o presnom mieste nájdete na plagáte. Udalosti a ľudia Wed, 13 Sep 2017 01:01:01 +0200 Kedy môže študent poberať dávku v nezamestnanosti? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-13-kedy-moze-student-poberat-davku-v-nezamestnanosti Ak študent počas štúdia pracoval a ukončí štúdium, môže mu vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti. Závisí to od toho, aký druh pracovnoprávneho vzťahu uzavrel. Z dohody o brigádnickej práci študenta povinné poistenie v nezamestnanosti nevzniká. Z dohody o pracovnej činnosti a z dohody o vykonaní práce povinné poistenie v nezamestnanosti vzniká, ak má študent z takejto dohody pravidelný mesačný príjem. Dane a odvody Wed, 13 Sep 2017 01:01:01 +0200 Trieďme bioodpady http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-12-triedme-bioodpady Bioodpad je jednou z piatich základných zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť a recyklovať. Bioodpady rastlinného pôvodu predstavujú všetky biologicky rozložiteľné materiály vhodné na výrobu kompostu, ako sú konáre, drevo, lístie, ihličie, tráva, odumreté rastliny, burina a zvyšky z ovocia a zeleniny. Žiadna z týchto zložiek bioodpadu nezaťažuje životné prostredie a príroda ich po čase, keď dochádza k ich ďalšiemu rozkladu, opäť využíva vo svoj prospech vo forme živín. Životné prostredie a príroda Tue, 12 Sep 2017 01:01:01 +0200 Ako triedime sklo v meste Sereď http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-12-ako-triedime-sklo-v-meste-sered Triedený zber skla sa v meste vykonáva prostredníctvom zelených sklolaminátových zvonov umiestnených v stojiskách pri bytových domoch, alebo transparentných vriec, ktoré sa poskytujú obyvateľom v rodinných domoch. Životné prostredie a príroda Tue, 12 Sep 2017 01:01:01 +0200 Výstava ovocia a zeleniny http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-vystava-ovocia-a-zeleniny Členovia OZ Záhradkárov a ochrancov prírody v Dolnej Strede usporiadali na 9. septembra tradičnú výstavu ovocia a zeleniny. Tohtoročná úroda bola bohatá a tak sa vystavovatelia mali čím pochváliť. Záhradkári predviedli svoje pestovateľské úspechy a možno tak trošku inšpirovali ostatných. Občania a občianske združenia Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Memoriál plukovníka Štefana Ivana v minifutbale http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-memorial-plukovnika-stefana-ivana-v-minifutbale 9. septembra 2017 sa v kasárňach ženijného práporu v Seredi konal 5. ročník Memoriálu plukovníka Štefana Ivana v minifutbale. Športové podujatie zorganizoval ženijný prápor PS OS SR spoločne s občianskym združením UN VETERAN SLOVAKIA. Šport Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Starší minibasketbalisti ŠBK Fándly Sereď tretí na turnaji v Bánovciach nad Bebravou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-starsi-minibasketbalisti-sbk-fandly-sered-treti-na-turnaji-v-banovciach-nad-bebravou Starší minibasketbalisti sa druhú septembrovú sobotu zúčastnili basketbalového turnaja v Bánovciach nad Bebravou. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá: BBK Bánovce nad Bebravou, BK Spartak Uherský Brod (ČR), MBK Victoria Žilina (vicemajster SR) a ŠBK Fándly Sereď. S Bánovcami a Žilinou sme sa stretli aj minulú sezónu, no družstvo z Čiech bolo pre nás neznámou. Pre našich hráčov to boli prvé zápasy v novej sezóne. Šport Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 „Umenie bez hraníc“ v seredskom amfiteátri http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11--umenie-bez-hranic--v-seredskom-amfiteatri Mestský amfiteáter v Seredi ožil v roku 2014 zásluhou uskutočneného projektu s názvom Umenie bez hraníc. Tento názov má ale hlbší význam, umenie naozaj nepozná hranice. Dôkazom toho bolo aj kultúrno-spoločenské vystúpenie detí a mládeže zo Serede a partnerského mesta Tišnov z Českej republiky, ktoré sa uskutočnilo 9. septembra v mestskom amfiteátri. Spolupráca oboch partnerských miest trvá už niekoľko rokov a vďaka tomu sa už nadviazalo nejedno priateľstvo. Udalosti a ľudia Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Oslavy dobrovoľníctva v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-oslavy-dobrovolnictva-v-seredi 8. a 9. septembra sa v Seredi konali Oslavy dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú ľudia vykonávajú vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár v prospech niekoho iného. Dobrovoľníci sa zapojením do aktivít pomáhajú zlepšovať či skrášľovať život okolo seba. Občania a občianske združenia Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Žiačky basketbalovej Lokomotívy na Trnava Cup 2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-ziacky-basketbalovej-lokomotivy-na-trnava-cup-2017 Naše žiačky sa zúčastnili v Trnave turnaja Trnava Cup 2017, kde vo výborných zápasoch a dobrých výkonoch obsadili konečné 3. miesto. Šport Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 7.kolo ŠKF http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-7-kolo-skf Posledným nedeľňajším zápasom 2.futbalovej ligy sa dohrávalo 7.kolo rozdelené do troch dní a sereďania od 16.30 hod. doma privítali FC ŠTK 1914 Šamorín. Šport Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 HÁDZANÁ: Program http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-hadzana--program Program zápasov v hádzanej na najbližšie obdobie. Šport Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Výstava profesionálnych umelcov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-vystava-profesionalnych-umelcov V bastióne seredského kaštieľa sa uskutočnila vernisáž výstavy profesionálnych umelcov, ktorá nesie názov Bludné prúdy 2. Ide teda o druhý ročník, do ktorého sa tentokrát zapojilo viacero aktérov. Umenie a literatúra Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Chystajú ďalšiu modernizáciu objektu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-chystaju-dalsiu-modernizaciu-objektu Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Seredi prešiel za posledné roky výraznou modernizáciou. Vymenili sa podlahy, pribudla nová maľovka, nábytok a ďalšie potrebné vybavenie. Zriaďovateľ, čiže Trnavský samosprávny kraj vyčlenil v tomto roku ďalšie finančné prostriedky na zveľadenie objektu. V pláne je zateplenie budovy a oprava balkónov na pavilóne C a mnohé ďalšie. Rozvoj a výstavba Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Pri platbách zo zahraničia je dôležitý správny IBAN a SWIFT kód http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-pri-platbach-zo-zahranicia-je-dolezity-spravny-iban-a-swift-kod Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pri platení poistného zo zahraničia je potrebné okrem správneho variabilného symbolu a špecifického symbolu uvádzať aj správny IBAN a SWIFT kód (BIC). Týka sa to najmä zahraničných zamestnávateľov, ktorí odvádzajú poistné do Sociálnej poisťovne za svojich zamestnancov. Dane a odvody Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Brány spoločnosti Semmelrock sa otvorili verejnosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-11-brany-spolocnosti-semmelrock-sa-otvorili-verejnosti 9. septembra boli brány spoločnosti Semmelrock otvorené verejnosti. Výrobný závod usporiadal pre malých aj veľkých návštevníkov Deň otvorených dverí. Pre každého, kto sem zavítal bol pripravený bohatý kultúrny program a taktiež prezentácia výrobkov. Udalosti a ľudia Mon, 11 Sep 2017 01:01:01 +0200 Najlepšie družstvo si odnieslo putovný pohár http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-08-najlepsie-druzstvo-si-odnieslo-putovny-pohar V Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb v Seredi sa aj v tomto roku zišli klienti z okolitých zariadení, aby si zmerali svoje sily na tradičnom podujatí, ktoré nesie názov Seredský desaťboj. Spolu s nimi si prišli zasúťažiť aj seniori z Denného centra na Jesenského ulici v Seredi. Šport Fri, 08 Sep 2017 01:01:01 +0200 Nový parčík na Komenského ulici v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-08-novy-parcik-na-komenskeho-ulici-v-seredi Pozemok na Komenského ulici v Seredi bol niekoľko rokov nevyužitý. Samospráva mesta sa preto pred časom rozhodla na tomto pozemku vybudovať malý parčík. Pozemok sa nachádza pri budove Cirkevnej školy a má rozlohu 2390 m2. V blízkosti sa okrem školy nachádzajú aj nájomné byty, nedávno dokončený pavilón G ale aj denné centrum pre seniorov či RC Mama klub. Rozvoj a výstavba Fri, 08 Sep 2017 01:01:01 +0200 Poslanci mesta rokovali už začiatkom septembra http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-07-poslanci-mesta-rokovali-uz-zaciatkom-septembra Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi sa stretli na zasadnutí, ktoré zvolal primátor Martin Tomčányi na 5. september. Bolo potrebné prerokovať dva body programu, ktoré si vyžadovali neodkladné prijatie uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Thu, 07 Sep 2017 01:01:01 +0200 Siroty, pri nástupe na vysokú školu nezabudnite na potvrdenie pre Sociálnu poisťovňu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-07-siroty--pri-nastupe-na-vysoku-skolu-nezabudnite-na-potvrdenie-pre-socialnu-poistovnu Sociálna poisťovňa pripomína absolventom stredných škôl, ktorí pokračujú v štúdiu od septembra (príp. od októbra) na vysokej škole, že nemajú žiadne povinnosti o tom informovať Sociálnu poisťovňu. Študent je v takomto prípade fyzická osoba, ktorá sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, a tak nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne zákonom ustanovené povinnosti a nemusí ani priniesť žiadne potvrdenie do Sociálnej poisťovne. Dane a odvody Thu, 07 Sep 2017 01:01:01 +0200 Týždeň židovskej kultúry http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-07-tyzden-zidovskej-kultury Trnavský samosprávny kraj, Galantské osvetové stredisko a Mestské múzeum v Seredi spoločne zorganizovali kultúrno-spoločenské podujatie v rámci Týždňa židovskej kultúry. So svojimi spomienkami na obdobie holokaustu sa prišla podeliť až z ďalekého Izraela Esther Shilo. Mnohí ju poznajú vďaka jej unikátnym dielam, ktoré tvorí vystrihovaním z papiera. Podujatie obohatila aj židovská hudba v podaní Mojše Bandu. Udalosti a ľudia Thu, 07 Sep 2017 01:01:01 +0200 Polícia vyšetruje prípad vraždy http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-07-policia-vysetruje-pripad-vrazdy Včera (6.9.) približne o 22.00 h došlo k tragédii v rodine v meste Galanta. Na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Galante prišiel 17 ročný mladík a službukonajúcemu policajtovi oznámil, že zabil svojho otca. Bezpečnosť Thu, 07 Sep 2017 01:01:01 +0200 Policajná akcia - objektívna zodpovednosť http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-07-policajna-akcia---objektivna-zodpovednost Zajtra (8.9.2017) bude polícia v celom Trnavskom kraji dohliadať na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke aj formou objektívnej zodpovednosti. Bezpečnosť Thu, 07 Sep 2017 01:01:01 +0200 Seredský desaťboj v DD a DSS http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-07-seredsky-desatboj-v-dd-a-dss V Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb v Seredi sa dňa 7. septembra konal 11. ročník športového podujatia s názvom Seredský desaťboj. Šport Thu, 07 Sep 2017 01:01:01 +0200 Kultúrny program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-07-kulturny-program-na-vikend Prinášame Vám program Kina NOVA a prehľad kultúrnych udalostí na druhý septembrový víkend. Kultúra a tradície Thu, 07 Sep 2017 01:01:01 +0200 Športový program na víkend http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-07-sportovy-program-na-vikend Prinášame Vám prehľad športových udalostí na druhý septembrový víkend. Šport Thu, 07 Sep 2017 01:01:01 +0200 Záznam z mestského zastupiteľstva 5.9.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-06-zaznam-z-mestskeho-zastupitelstva-5-9-2017 Mestské zastupiteľstvo začalo rokovať 5.9.2017 o 17:30 hod. Mestské zastupiteľstvo Wed, 06 Sep 2017 01:01:01 +0200 Sladký štart nového školského roka http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-06-sladky-start-noveho-skolskeho-roka 4. september 2017 bol veľký deň! Prvý deň v škole je zážitkom predovšetkým pre prváčikov, ktorí do školských lavíc sadajú prvýkrát. Udalosti a ľudia Wed, 06 Sep 2017 01:01:01 +0200 Zaži noc plnú zážitkov – BASKETBALOVÁ NOC http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-06-zazi-noc-plnu-zazitkov---basketbalova-noc Máš rád basketbal a nebojíš sa spať inde ako doma? Ak si na túto otázku odpovedal áno, tak príď s nami prežiť noc plnú zábavy a basketbalu. Školský basketbalový klub Sereď organizuje v piatok 22.9. Basketbalovú noc. Celý večer aj noc z piatka na sobotu (22.-23.9.) strávime v telocvični. Najprv si zatrénujeme a zasúťažíme a večer si na dobrú noc pustíme basketbalový film. Táto noc je určená pre deti 1. – 4. ročníka ZŠ. Šport Wed, 06 Sep 2017 01:01:01 +0200 Vo Váhu chytili majestátnu rybu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-06-vo-vahu-chytili-majestatnu-rybu Mladému rybárovi sa podarilo chytiť vo Váhu excelentný úlovok, a to sumca, ktorý meral viac ako dva metre. I keď išlo o peknú trofej, ryba neskončila ako pochúťka. Práve naopak. Životné prostredie a príroda Wed, 06 Sep 2017 01:01:01 +0200 Spojili sa pre dobrú vec http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-06-spojili-sa-pre-dobru-vec OZ Pomocníček zorganizovalo v poradí štvrtý ročník charitatívno-športového podujatia s názvom Beh nádeje. Všetko vypuklo 2. septembra v Seredi a účasť bola naozaj bohatá. Vďaka ľuďom s veľkým srdcom sa podarilo vyzbierať peknú sumu pre deti, ktorým pomáha spomínané občianske združenie. Občania a občianske združenia Wed, 06 Sep 2017 01:01:01 +0200 Policajtom vydali 66 dávok pervitínu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-06-policajtom-vydali-66-davok-pervitinu Polícia zadržala dvoch rovesníkov z Galanty s podozrením na drogy. Hoci nešlo o vopred plánovanú policajnú akciu, obaja mali nakoniec pri sebe 66 dávok pervitínu. Policajtom ich dobrovoľne vydali dvaja mladí muži včera, krátko po polnoci pred čerpacou stanicou v meste Galanta. Bezpečnosť Wed, 06 Sep 2017 01:01:01 +0200 Pietna spomienka na Deň obetí holokaustu a rasového násilia v mestskom parku v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-06-pietna-spomienka-na-den-obeti-holokaustu-a-rasoveho-nasilia-v-mestskom-parku-v-seredi Trnavský samosprávny kraj, Galantské osvetové stredisko, Mesto Sereď, Múzeum židovskej kultúry v Bratislave a Múzeum holokaustu v Seredi usporiadali na 6. septembra 2017 pietnu spomienku zorganizovanú pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Udalosti a ľudia Wed, 06 Sep 2017 01:01:01 +0200 Dodatočné prijímacie skúšky http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-06-dodatocne-prijimacie-skusky Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa pozýva záujemcov o štúdium na odatočné prijímacie skúšky 5.9.- 8.9. 2017 od 12,00 hod. do 17,00 hod. do odborov: hudobný, výtvarný, tanečný. Miesto konania: budova školy na Komenského ul.č.1136/36 v Seredi, blok B, tr.č.7. Hudba, tanec a spev Wed, 06 Sep 2017 01:01:01 +0200 Vyhodnotenie súťaže 12. ročníka vo varení gulášu http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-05-vyhodnotenie-sutaze-12--rocnika-vo-vareni-gulasu Je tradíciou , že na začiatku jesene OZ TJ Rozkvet poriada súťaž vo varení gulášu. V sobotu 2. septembra 2017 sa za trochu veterného, ale nie daždivého počasia uskutočnil tradičný 12. ročník súťaže vo varení „kotlíkového gulášu“. Občania a občianske združenia Tue, 05 Sep 2017 01:01:01 +0200 Filozofia zla http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-05-filozofia-zla Skutočnosť, že komerčné médiá zabezpečujú sledovanosť označovaním svojich správ prehnanými názvami, je každému návštevníkovi internetových stránok známa. Náboženstvo a filozofia Tue, 05 Sep 2017 01:01:01 +0200 Kultúrno-spoločenské vystúpenia partnerských miest v amfiteátri http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-05-kulturno-spolocenske-vystupenia-partnerskych-miest-v-amfiteatri V sobotu 9.9.2017 zorganizuje mesto Sereď (SK) v spolupráci s partnerským mestom Tišnov (CZ) kultúrno-spoločenské vystúpenia v rámci projektu „Umenie bez hraníc“. Kultúrno-spoločenské vystúpenia oboch partnerských miest sa uskutočnia od 14,30 hod. do 16,00 hod. v zrekonštruovanom amfiteátri v Seredi. Kultúra a tradície Tue, 05 Sep 2017 01:01:01 +0200 Novinka v rámci cyklistickej infraštruktúry v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-novinka-v-ramci-cyklistickej-infrastruktury-v-seredi Sú ľudia, ktorí na prepravu bicyklom nedajú dopustiť. Bicyklujú v rámci presunu do práce, obchodu i rekreačne. K bezpečnému bicyklovaniu ale patrí aj príslušné dopravné značenie v mestách i mimo nich. V tomto smere pribudla v Seredi novinka a to je značenie cestička pre cyklistov - cyklochodník, ktorá bola označená ako prvá v meste pri novom parku na Komenského ulici. Rozvoj a výstavba Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Seniori zo Serede na výlete v Budapešti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-seniori-zo-serede-na-vylete-v-budapesti 26. augusta sa 55 členov Denného centra pre seniorov v Seredi vybralo na zájazd do hlavného mesta Maďarska - Budapešti. Na začiatok výletu si celé mesto prezreli z okien autobusu. Budapešť je krásne mesto a návštevníkom má veru čo ponúknuť. Udalosti a ľudia Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Vernisáž výstavy „Židia v poľskom vojsku“ v Múzeu holokaustu v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-vernisaz-vystavy--zidia-v-polskom-vojsku--v-muzeu-holokaustu-v-seredi Výstavu „Židia v poľskom vojsku“ pripravilo Vojenské centrum občianskeho vzdelávania plk. dipl. Mariana Porwita a je realizovaná v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave a Múzeom holokaustu v Seredi. Prináša jedinečné informácie o osudoch príslušníkov židovského národa v radoch Poľského vojska. História Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Oslavy dobrovolnictva v Seredi 8.-9.9.2017 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-oslavy-dobrovolnictva-v-seredi-8--9-9-2017 Prečo si obliecť babkin sveter a dobrovoľne objaviť svoj PRIESTOR na rozvoj? Pretože najhipterskejšie miesto v Seredi prinesie počas Dňa D explóziu inšpirácie. Koncentrácia prednášok jedinečných ľudí z celého Slovenska pretkaná skvelou hudbou, fotokútikom a výstavou fotografií. Udalosti a ľudia Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Výstava zvierat, expozícia exotického vtáctva a iných domácich zvierat http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-vystava-zvierat--expozicia-exotickeho-vtactva-a-inych-domacich-zvierat Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Sereď 1 usporiada v dňoch 09.09.2017 až10.09.2017 miestnu výstavu zvierat hydiny, králikov, holubov, expozíciu exotického vtáctva a iných domácich zvierat na ktorej sa zúčastnia chovatelia so svojimi zvieratami aj z iných okresov ako napríklad Šaľa, Levice, Zlaté Moravce. Touto cestou by sme chceli pozvať širokú verejnosť na chovateľské podujatie. Udalosti a ľudia Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 V Čepeni súťažili o najchutnejší guláš http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-v-cepeni-sutazili-o-najchutnejsi-gulas Súťaž vo varení gulášu v Čepeni má už svoju tradíciu a mnohí si ukončenie leta bez tohto podujatia už ani nevedia predstaviť. Organizátorom je OZ Rozkvet a tento rok sa konal už neuveriteľný 12. ročník. O ten najlepší guláš súťažilo 11 družstiev. Udalosti a ľudia Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Dvojkoncert Prúdov a Electric Light Orchestra v Seredi „Ruže a sláčiky“ http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-dvojkoncert-prudov-a-electric-light-orchestra-v-seredi--ruze-a-slaciky Mám pocit, že v mojom živote sa s koncertmi priam roztrhlo vrece. Chodím kade-tade a stále sa mi máli. Hudba je pre mňa v pravom slova zmysle návyková. Ale s hanbou sa priznávam: dlhé roky o mne platilo, že som nikdy nebola na žiadnom podujatí v seredskom amfiteátri, ľudovo zvanom „amfík“. To sa však zmenilo 24. júna 2017. V ten večer sa totiž v Seredi uskutočnil dvojkoncert legendárnych kapiel – Prúdov a Electric Light Orchestra. Hudba, tanec a spev Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Deň nádeje s Pomocníčkom v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-den-nadeje-s-pomocnickom-v-seredi Občianske združenie POMOCNÍČEK zo Serede 2. septembra už po štvrtýkrát zorganizovalo športovo-charitatívne podujatie s názvom Beh Nádeje. Oproti minulým ročníkom tento rok nastala malá zmena. Z Behu nádeje sa stal Deň nádeje. Udalosti a ľudia Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Pozor, 15. septembra sa mení výplata dôchodkov v hotovosti na pošte http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-pozor--15--septembra-sa-meni-vyplata-dochodkov-v-hotovosti-na-poste V súvislosti so štátnym sviatkom v piatok 15. septembra 2017 Sociálna poisťovňa mení výplatný termín dôchodkov so splatnosťou 16. septembra 2017. Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty v tomto výplatnom termíne, dostanú svoj dôchodok o deň skôr, teda vo štvrtok 14. septembra 2017. Dane a odvody Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Rozšírený chodník na Komenského ulici v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-rozsireny-chodnik-na-komenskeho-ulici-v-seredi Žiakov ale aj učiteľov čakal na začiatku školského roka na Komenského ulici nový chodník. Ten bol, aj napriek krátkemu úseku, z bezpečnostného hľadiska úzky a preto mesto v druhej polovici mesiaca august pristúpilo k jeho rozšíreniu. Realizátorom prác bola firma Miloš Hracho zo Šintavy a financie na rekonštrukciu sa vyšplhali na 7 479,- €. Týmto krokom sa zlepšili podmienky pre chodcov na tomto frekventovanom pešom ťahu. Rozvoj a výstavba Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Aj žiaci v Seredi zasadli do školských lavíc. Začal školský rok 2017/2018 http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-aj-ziaci-v-seredi-zasadli-do-skolskych-lavic--zacal-skolsky-rok-2017-2018 Po dvojmesačných prázdninách sa opäť začal nový školský rok. Povinnosti pribudnú žiakom, učiteľom ale aj rodičom. Svoje brány na celom Slovensku ráno otvorilo vyše 2000 základných škôl a viac ako 700 stredných. Aj v Seredi zasadli žiaci do školských lavíc. Na území mesta mesta máme tri Základné školy : Jána Ámosa Komenského, Juraja Fándlyho a Cirkevnú základnú školu sv. Cyrila a Metoda. No nový školský rok začal aj pre študentov Gymnázia Vojtecha Mihálika a Obchodnej akadémie. Školstvo a vzdelávanie Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Bezpečne do školy s pomocou Mestskej polície http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-bezpecne-do-skoly-s-pomocou-mestskej-policie 3. septembra začal nový školský rok a tak si po dvojmesačných prázdninách aj vodiči budú musieť zvyknúť na zvýšený pohyb žiakov ale aj ich rodičov v okolí škôl. Z dôvodu bezpečného prechodu žiakov cez vozovku do školy, už približne 16 rokov príslušníci Mestskej polície v Seredi strážia v raňajších hodinách priechody pre chodcov. Mestská polícia Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Bližšie informácie k rekonštrukcii chodníka na ulici M.R.Štefánika http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-09-04-blizsie-informacie-k-rekonstrukcii-chodnika-na-ulici-m-r-stefanika Chodník na ulici M.R.Štefánika v Seredi patrí k tým viac využívaným v meste. Zub času na ňom ale zanechal svoje stopy v podobe výtlkov a prasklín. Mesto Sereď preto rozhodlo, že rekonštrukcia tohto chodníka je viac ako potrebná. No z rozpočtu mesta nestála jeho obnova ani cent. Všetko zaplatila firma, ktorá vykonávala v meste pokládku optických káblov ako kompenzáciu za vzniknuté škody počas svojich prác na území mesta. Rozvoj a výstavba Mon, 04 Sep 2017 01:01:01 +0200 Neznámy páchateľ prederavil na vozidle palivovú nádrž a mal v pláne odčerpať benzín http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-neznamy-pachatel-prederavil-na-vozidle-palivovu-nadrz-a-mal-v-plane-odcerpat-benzin V noci z pondelka na utorok neznámy páchateľ na Pažitnej ulici v Seredi prederavil palivovú nádrž na odparkovanom staršom osobnom motorovom vozidle a mal v pláne z auta odčerpať benzín. Operátor kamerovému systému páchateľa okamžite zaznamenal a na miesto bola vyslaná hliadka mestskej polície. Mestská polícia Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Spomienky na začiatok prázdnin so Zuzanou Smatanovou http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-spomienky-na-zaciatok-prazdnin-so-zuzanou-smatanovou Prázdninové dni sa pomaly chýlia ku koncu, ale my si ešte veľmi živo spomíname na posledný školský deň, kedy sme priamo s vysvedčením v ruke pribehli na akciu Hurá leto venovanú 110. výročiu Cukrovaru. Kultúra a tradície Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Slávnostný akt kladenia vencov pri pamätníku SNP v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-slavnostny-akt-kladenia-vencov-pri-pamatniku-snp-v-seredi Tento rok si pripomíname 73. výročie Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti sa dňa 28.augusta 2017 konal pri pamätníku SNP v mestskom parku v Seredi slávnostný akt kladenia vencov Kultúra a tradície Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Vináreň v seredskom kaštieli ožila http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-vinaren-v-seredskom-kastieli-ozila Mnohí obyvatelia mesta si určite pamätajú na ešte fungujúcu vináreň v seredskom kaštieli. Vináreň časom zanikla a spolu s kaštieľom schátrala. Členovia Občianskeho združenia Vodný Hrad sa ale aspoň na chvíľu pokúsili nostalgické spomienky oživiť. Udalosti a ľudia Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Seredčania piknikovali v mestskom parku http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-seredcania-piknikovali-v-mestskom-parku Jazyková škola Wings a občianske združenia Mladá Sereď, Vodný Hrad a Hudram pripravili na 29. augusta v mestskom parku veľký spoločný piknik. Udalosti a ľudia Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Rekonštrukcia oplotenia židovského cintorína v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-rekonstrukcia-oplotenia-zidovskeho-cintorina-v-seredi Židovský cintorín v Seredi sa nachádza na Cukrovarskej ulici približne od konca 18. alebo začiatku 19. storočia. Jeho oplotenie prešlo niekoľkými opravami a renováciami. Rozvoj a výstavba Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Hádzanárske leto v Seredi http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-hadzanarske-leto--v-seredi Počas letných prázdnin a dovoleniek mali seredské hádzanárečky pestrý a zaujímavý program. Svoju letnú prípravu rozbehli v mesiaci august. Svoj hádzanársky stan si rozložili na multifunkčnom ihrisku ZŠ J. Fándlyho a v kempingu. Šport Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Leto plné radosti a zážitkov http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-leto-plne-radosti-a-zazitkov Okrem našich žien mali zaujímavé aktívne augustové dni naše žiačky. Počas tohto mesiaca najskôr absolvovali tréningový cyklus v domácich podmienkach, kde využívali multifunkčné ihrisko ZŠ J. Fándlyho a miestny kemping Šport Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Kam za kultúrou na víkend? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-kam-za-kulturou-na-vikend Bohatý kultúrny program nás čaká prvý septembrový víkend spoločne s rozlúčkou s letom v amfiku v podobe filmu Rýchlo a zbesilo 8. Kultúra a tradície Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Po sezónnych prácach automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-po-sezonnych-pracach-automaticky-nevznika-narok-na-davku-v-nezamestnanosti Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí žiadajú o dávku v nezamestnanosti po ukončení sezónnych prác, že na priznanie tejto dávky musia splniť všetky zákonné podmienky. Udalosti a ľudia Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Poznávací výlet do Budapešti http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-poznavaci-vylet-do-budapesti 26. augusta 2017 sa vybrali členovia Denného centra v Seredi do metropoly Maďarska, do Budapešti. Počasie im výnimočne prialo, pretože teplomer sa šplhal vysoko nad tridsiatku. Udalosti a ľudia Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Seniori si pripomenuli 73. výročie SNP a zároveň súťažili o najchutnejší ovocný koláčik http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-seniori-si-pripomenuli-73--vyrocie-snp-a-zaroven-sutazili-o-najchutnejsi-ovocny-kolacik 29. augusta sa stretli členovia Denného centra pre seniorov v Seredi, aby si pripomenuli 73. výročie SNP a zároveň si zasúťažili o najchutnejší ovocný koláčik. Udalosti a ľudia Thu, 31 Aug 2017 01:01:01 +0200 Kam za športom cez víkend ? http://www.novinky.sered.sk/clanky/2017-08-31-kam-za-sportom-cez-vikend Športový program na víkend s veľkým charitatívnym Behom nádeje Pomocníčka.